dražbeni razglas z dne 4.5.2015,opr.št.VL 48086.2011

f'JAB1TO nN~ 1 3 -04 2015
ONE:
_. ><7Tr)
e
~~.~?:-.
.'-:~~PO:I':;'
-,~:>,./,
-.ol"-::":r(~
5C:.:liC C.M! ~D";
\ ..•".
"'::i
' .
OKRAJNO SODiŠČE V LJUBLJANI
Miki šičeva 10-12
SPREJEMNA PISARNA 3
.frsj .to nep
\'-1
izvršiteli
-: V ~ .J.'-.i!
'J_
-, (~'/ ,.~ \f.f
IVKOVIC GORAN, univ. dipl. prav., .~:~~,..../
Breznikava ulica 15, 1230 Domžale
Tel.: (01) 724 84 24, Fax.: (01) 724 84 23
I
,oi~o
~
z(
-
po P9š4- (navajOO ~
·04- 2015r4_ _~,.--
7ft'~\
J
'.'
r:
ne
f!t0 I~~I\ I~'') I 1,1, ,
n 1-
Okrajno sodišče v Ljubljani
Miklošičeva 10 - 12
PI'
izvodih
recepis dne --
-04-20.15
nj j
t
II,
I(
( ,
EURv kolkih
____
EUR
1000 Ljubljana
št. sodišča: VL 11/48086
Št. izvršitelja: IZV 2013/10127
Datum: 01.04.2015
DRAŽBENI
RAZGLAS
V izvršilni zadevi upnika GRAWE 0.0, ki ga zastopa Odv. Bojan Lakožič, proti dolžniku Zulič Zlatko, zaradi
izterjave 1.038,87 EUR s p.p., vas obveščamo, da se bo dne 04.05.2015 ob 13:00 uri, na naslovu: Smrjene
45a, 1291 Škofljica, vršila druga javna dražba, naslednjih predmetov z ocenjeno vrednostjo:
Zap.št.
1
2
3
4
5
Opis predmeta
PRENOSNI RAČ. HP
MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA HP C4780
LCO
SAMSUNG
POMIVALNI STROJ INTUmON
VISOKA OMARA - VRATA STEKLENA
Vrednost EUR
300,00
150,00
350,00
350,00
200,00
rv
• Prodaja poteka po sistemu videna - kupljeno
• Stroški in davki bremenijo kupca
Informacije pomočnik izvršitelja; g. Jože Marčelan, 051 393 676
Vrednost zarubljenih premičnin se lahko zmanjša do tretjine oklicane vrednosti.
Kupciso dolžni kupnino izplačati takoj po dražbi oziroma kasneje, če se tako dogovori z izvršiteljem.
Poslano:
- upniku
- dolžniku
- Okrajno sodišče v Ljubljani, oglasna deska
Uradne ure:
PONEDEUEK
Breznikova 15/1 nad., 1230 Domžale
09:00 - 11:00;
SREDA 09:00 - 17:00;
PETEK 09:00 - 13:00