Organizacija vrtca

V šolskem letu 2014/2015 je vrtcu organizirano delo v petih oddelkih. Vzgojno delo je
organizirano v treh oddelkih prvega starostnega obdobja (od 1 do 3 let) in v dveh oddelkih
drugega starostnega obdobja (od 3 do 6 let).
1. skupina (1-3 leta)
Vzgojiteljica: Nastja Gadnik
Pomočnica vzgojiteljice: Sabina Gabrijelčič
2. skupina (1-3 leta)
Vzgojiteljica: Lea Lindič
Pomočnica vzgojiteljice: Zvonka Kramar
3. skupina (3-5 let)
Vzgojiteljica: Tjaša Markočič
Pomočnica vzgojiteljice: Nataša Mavrič Šuligoj
4. skupina (4-6 let)
Vzgojiteljica: Metoda Tomažič
Pomočnica vzgojiteljice: Nadja Šušmelj
Pomočnica vzgojiteljice: Teja Černe
5. skupina (4-6 let)
Vzgojiteljica: Davorina Šuligoj Prinčič
Pomočnica vzgojiteljice: Nika Mutavčić