4. športni dan - OSNOVNA ŠOLA LEONA ŠTUKLJA MARIBOR

ŠPORTNI DAN
ČETRTEK, 23. 4. 2015
URNIK
disciplina/
ura
8.30
60 m
600m
DALJINA
6. a,b
8.45
5. a
9.00
4. a,b
9.15
3. a,b
9.30
2. a
9.45
1. a,b
10.00
7. a
10.15
8. a
10.30
9. a
6. a,b
DEČKI DEKLICE
Skakališče CinD
3a,b
DEČKI DEKLICE
Skakališče A in B
5. a
DEČKI DEKLICE
Skakališče C in D
1ab,2a
Skakališče A in B
4. a,b
DEČKI DEKLICE D
10.45
6. a,b
11.00
2. a
11.15
1. a,b
11.30
3. a,b
11.45
5. a
12.00
4. a,b
12.15
7. a
12.30
8. a
12.45
9. a
7. a
DEČKI DEKLICE C
8. a
DEČKI DEKLICE A
9. a
DEČKI DEKLICE B
SKICA
VHOD
START 60 m
SKAKALIŠČE
SKAKALIŠČE
A
C
START 600 m
T
TRIBUNA
SKAKALIŠČE
SKAKALIŠČE
B
D
ŠPORTNI DAN - NAVODILA
1.TRIADA
PRIHOD V ŠOLO: ob 8.15. Vsak učenec naj vzame svojo malico, zato naj imajo zraven
nahrbtnik in plastično vrečko kamor bodo lahko dali malico.
ODHOD IZPRED ŠOLE: Ob 8.20 na atletski stadion Poljane. Med potjo pazite na
prometno varnost in primerno obnašanje na stadionu.
TEK NA 60 m: razrednik pride z učenci 15 minut pred startom na pomožni stadion, kjer se
učenci dobro ogrejejo. Najkasneje 5 minut pred startom jih pripelje na start teka na 60 m (glej
skico). Učenci so razdeljeni v skupine po štiri in se postavijo v vrste za startnimi bloki vsak v
svoji progi.
Na znak starterja NA MESTA se postavijo v startne bloke in čimprej obmirujejo. Sledi
povelje POZOR, učenci dvignejo boke in NE gledajo starterja. Čakajo na povelje ZDAJ.
Tečete po svoji progi.
Na cilju počakate merilca, da vam pove čas in da ga zapišete, podatke vpisujejo spremljevalni
učitelji. Prosim, da na startu ne zamujate, da učenci prihajajo točno na startna mesta in skrbite
za varnost učencev.
TEK NA 600 m: učenci se zberejo 5 minut pred startom na JV delu stadiona (glej skico),
tja jih pripeljete razredniki. Skupaj tečejo dečki in skupaj deklice.
Teče se en krog in pol po označeni, notranji progi. Po prihodu v cilj se postavite v kolono pri
zapisnikarski mizi, podatke vpisujejo spremljevalni učitelji (potrebujete pisalo).
ČASOMERILCI na 60m in 600m: B. Cotič, P. Fišer D. Škrilec, B Bevc, M Škundrič
REZULTATI TEKA 60 m in 600 m SE BODO UPOŠTEVALI ZA
ŠPORTNO VZGOJNI KARTON.
UČENCI IN UČITELJI STE OBLEČENI V ŠPORTNA OBLAČILA.
V primeru dežja športni dan odpade in je pouk po urniku.
ŽELIMO VAM VELIKO ŠPORTNIH UŽITKOV IN OSEBNIH REKORDOV!
Učitelj športne vzgoje
Razredniki in spremljevalci:
Šola/
OŠ Leona Štuklja
razred
D. Reisman, S.Čižič, L. Ungar
1.
2.
M. Dvoršak, A.Sekol
3.
D. Zamuda, M. Fekonja,
N. Vernik
ŠPORTNI DAN - NAVODILA
2.TRIADA
PRIHOD V ŠOLO: ob 7.45. Vsak učenec naj vzame svojo malico, zato naj imajo zraven
nahrbtnik in plastično vrečko kamor bodo lahko dali malico.
ODHOD IZPRED ŠOLE: Ob 7.50 na atletski stadion Poljane. Med potjo pazite na
prometno varnost in primerno obnašanje na stadionu.
TEK NA 60 m: razrednik pride z učenci 15 minut pred startom na pomožni stadion, kjer se
učenci dobro ogrejejo. Najkasneje 5 minut pred startom jih pripelje na start teka na 60 m (glej
skico). Učenci so razdeljeni v skupine po štiri in se postavijo v vrste za startnimi bloki vsak v
svoji progi. Na znak starterja NA MESTA se postavijo v startne bloke in čimprej obmirujejo.
Sledi povelje POZOR, učenci dvignejo boke in NE gledajo starterja. Čakajo na povelje ZDAJ.
Tečete po svoji progi.
Na cilju počakate merilca, da vam pove čas in da ga zapišete, podatke vpisujejo spremljevalni
učitelji. Prosim, da na startu ne zamujate, da učenci prihajajo točno na startna mesta in skrbite
za varnost učencev.
TEK NA 600 m:učenci se zberejo 5 minut pred startom na JV delu stadiona (glej skico),
tja jih pripeljete razredniki. Skupaj tečejo dečki in skupaj deklice.
Teče se en krog in pol po označeni, notranji progi. Po prihodu v cilj se postavite v kolono pri
zapisnikarski mizi, podatke vpisujejo spremljevalni učitelji.
ČASOMERILCI na 60m in 600m: B. Cotič, P. Fišer D. Škrilec, B Bevc, M Škundrič
REZULTATI TEKA 60 m in 600 m SE BODO UPOŠTEVALI ZA ŠPORTNO
VZGOJNI KARTON.
SKOK V DALJINO Z ZALETOM: razrednik odpelje učence na stadion k jami za
skok v daljino. Učenci bodo opravili dva skoka s cone odriva (odrivate se med desko in
robom jame). Skačete v jame po urniku (glej skico). Vsi učenci naj bodo ob jami in ne motijo
ostalih učencev med tekmovanjem. Skok v daljino merijo razredniki in sorazredniki oz.
učitelji, ki so v tabelah (potrebujete pisalo).
UČENCI IN UČITELJI STE OBLEČENI V ŠPORTNA OBLAČILA.
V primeru dežja športni dan odpade in je pouk po urniku.
ŽELIMO VAM VELIKO ŠPORTNIH UŽITKOV IN OSEBNIH REKORDOV!
Učitelj športne vzgoje
Razredniki in spremljevalci:
razred
OŠ Leona Štuklja
4.
M. Bizjak, M. Ferk,
5.
D. Ivančič, Z. Lesar
6.
P. Orešič, S. Krivec, Z. Lesar
ŠPORTNI DAN - NAVODILA
3.TRIADA
PRIHOD V ŠOLO: ob 9.00. Malica v jedilnici.
ODHOD IZPRED ŠOLE: Ob 9.15 na atletski stadion Poljane. Med potjo pazite na
prometno varnost in primerno obnašanje na stadionu.
TEK NA 60 m: razrednik pride z učenci 15 minut pred startom na pomožni stadion, kjer se
učenci dobro ogrejejo. Najkasneje 5 minut pred startom jih pripelje na start teka na 60 m (glej
skico). Učenci so razdeljeni v skupine po štiri in se postavijo v vrste za startnimi bloki vsak v
svoji progi. Na znak starterja NA MESTA se postavijo v startne bloke in čimprej obmirujejo.
Sledi povelje POZOR, učenci dvignejo boke in NE gledajo starterja. Čakajo na povelje ZDAJ.
Tečete po svoji progi.
Na cilju počakate merilca, da vam pove čas in da ga zapišete, podatke vpisujejo spremljevalni
učitelji. Prosim, da na startu ne zamujate, da učenci prihajajo točno na startna mesta in skrbite
za varnost učencev.
TEK NA 600 m:učenci se zberejo 5 minut pred startom na JV delu stadiona (glej skico),
tja jih pripeljete razredniki. Skupaj tečejo dečki in skupaj deklice.
Teče se en krog in pol po označeni, notranji progi. Po prihodu v cilj se postavite v kolono pri
zapisnikarski mizi, podatke vpisujejo spremljevalni učitelji.
ČASOMERILCI na 60m in 600m: B. Cotič, P. Fišer D. Škrilec, B Bevc, M Škundrič
REZULTATI TEKA 60 m IN 600 m SE BODO UPOŠTEVALI ZA ŠPORTNO
VZGOJNI KARTON.
SKOK V DALJINO Z ZALETOM: razrednik odpelje učence na stadion k jami za
skok v daljino. Učenci bodo opravili dva skoka s cone odriva (odrivate se med desko in
robom jame). Skačete v jame po urniku (glej skico). Vsi učenci naj bodo ob jami in ne motijo
ostalih učencev med tekmovanjem. Skok v daljino merijo razredniki in sorazredniki oz.
učitelji, ki so v tabelah (potrebujete pisalo).
UČENCI IN UČITELJI STE OBLEČENI V ŠPORTNA OBLAČILA.
V primeru dežja športni dan odpade in je pouk po urniku.
ŽELIMO VAM VELIKO ŠPORTNIH UŽITKOV IN OSEBNIH REKORDOV!
Učitelj športne vzgoje
Razredniki in spremljevalci:
razred
OŠ Leona Štuklja
7.
M. Dobaj, M. Grudnik
8.
J.J. Budja, D. Kajzer,
9.
Karina Juder,T .Tomaš
JUTRANJE VARSTVO Darja Špes – obe skupini