Andreja Bajuk Mušič je zaposlena kot svetovalka na Zvezi

Andreja Bajuk Mušič je zaposlena kot svetovalka na Zvezi računovodij, finančnikov
in revizorjev. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in opravila
izobraževanje za davčnega svetovalca in pooblaščenega revizorja. Zaposlena je bila
v revizijski družbi, kjer se je specializirala na področju finančnega poslovanja,
statusnih sprememb in posebnih revizij ter v gospodarstvu. S prispevki na temo
računovodstva in revizije sodeluje pri različnih strokovnih združenjih.