Vabilo s programom posveta najdete v priponki.

SVETOVNI DAN ZDRAVJA 2015
Nacionalni inštitut za javno zdravje,
Ministrstvo za zdravje RS,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS - EFSA informacijska točka in
Urad Svetovne zdravstvene organizacije v Sloveniji
vas vabimo na
NACIONALNI POSVET O VARNOSTI ŽIVIL
ki bo v torek, 7. aprila 2015, s pričetkom ob 9.00 uri
v predavalnici Nacionalnega inštituta za javno zdravje, OE Ljubljana,
Zaloška cesta 29, Ljubljana.
Svetovna zdravstvena organizacija
je letošnji Svetovni dan zdravja posve la varnos živil.
Oskrba z varno hrano,
ki ne ogroža zdravja potrošnikov preko fizikalnih,
kemičnih, bioloških ali drugih vrst onesnaževal,
je temelj zdrave prehrane in
pomemben dejavnik varovanja zdravja kot javnega interesa.
Na posvetu bomo predstavili
nekatera ključna področja varnos živil.
Za udeležbo na posvetu ni ko zacije.
Prijave sprejemamo do 31. marca 2015 na spletnem naslovu: https://www.1ka.si/a/58078
Dodatne informacije na: [email protected]
Število mest je omejeno.
Svetovni dan zdravja 2015
NACIONALNI POSVET O VARNOSTI ŽIVIL
7. april 2015
PROGRAM SREČANJA
8.00–9.00
Registracija udeležencev
9.00–9.15
Uvodni pozdravi
9.15–9.30
Resolucija o nacionalnem programu
Moderatorja: Marijan Ivanuša
Urška Blaznik
dr. Marjeta Recek, Ministrstvo za zdravje RS
o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje dr. Katja Povhe Jemec, Ministrstvo za zdravje RS
9.30–9.45
9.45–10.00
Higienska stališča za varnost živil -
Majda Pohar, mag. Simoma Uršič, Bonia Miljavac,
priporočila NIJZ
Vladimira Lampič, Nacionalni inštitut za javno zdravje
Varnost živil v izrednih razmerah
Irena Veninšek Perpar, Nacionalni inštitut za javno zdravje
mag. Simona Uršič, Nacionalni inštitut za javno zdravje
10.00–10.15
Nalezljive bolezni, povezane s hrano
mag. Eva Grilc, Nacionalni inštitut za javno zdravje
10.15–10.30
Nadzor nad varno hrano
Andreja Bizjak, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
10.30–10.45
Delovanje Svetovalnega foruma in
Ada Hočevar Grom, Nacionalni inštitut za javno zdravje
informacijske točke Evropske agencije
dr. Blaža Nahtigal, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
za varnost hrane v Sloveniji
10.45–11.00
Razprava
11.00–11.30
Odmor
11.30–11.45
Varnost živil (nekoč in danes)
dr. Mojca Jevšnik, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani
11.45–12.00
Varnost živil z vidika potrošnika
dr. Tanja Pajk Žontar, Zveza potrošnikov Slovenije
12.00–12.15
Vloga Nacionalnega laboratorija
Zora Levačić, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
za zdravje, okolje in hrano
Jerica Ivanoš, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
v zagotavljanju varnosti živil
12.15–12.30
Mikrobna rezistenca v živilski verigi
dr. Sonja Smole Možina, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
12.30–12.45
Mikotoksini v žitih in žitnih izdelkih -
dr. Stanislava Kirinčič, Nacionalni inštitut za javno zdravje
pregled uradnega nadzora živil 2008–2012
12.45–13.00
Varnost živil - materiali v stiku z živili
mag. Viviana Golja, Nacionalni inštitut za javno zdravje
in nanotehnologija
13.00–13.15
13.15 –13.45
Prioritetni dejavniki tveganja v živilih
Razprava in zaključek
Urška Blaznik, Nacionalni inštitut za javno zdravje