Program in prijavnica - Slovensko zavarovalno zdruzenje

Gospodarska zbornica
Slovenije
dvorana A, Dimičeva 13, Ljubljana
četrtek, 9. april 2015
PROGRAM
XXI. SEMINARJA S PODROČJA
AVTOMOBILSKEGA ZAVAROVANJA
08.30
Registracija udeležencev
09.30
Uvodni nagovor Draga Cotarja,
direktorja Slovenskega zavarovalnega združenja
10.00
Aktuarski in zavarovalniški izzivi v prihodnosti
Rudi Lipovec, Zavarovalnica Triglav d.d.
10.30
Masovne prometne nesreče v Sloveniji – vrste, pojavnost ter odgovornost
Ljubo Zajc
11.00
Odmor
11.30
Uporaba motornih koles v prometu
Branko Legan, AMZS, Center varne vožnje
12.00
Razvoj varnostnih sistemov v sodobnih vozilih
Roman Šimenc, Tomaž Vreček in Uroš Ferlin, Autocommerce d. o. o.
12.30
Uporaba ukradenih motornih vozil za rezervne dele in popravilo poškodovanih vozil
Dejan Garbajs in Aleš Kegljevič, Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava kriminalistične policije
Generalne policijske uprave
13.00
Kosilo
14.45
Prometne površine za starejše voznike
dr. Peter Lipar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Prometnotehniški inštitut
15.15
Aktualna sodna praksa Vrhovnega sodišča Republike Slovenije s poudarkom na
avtomobilskih zavarovanjih
dr. Maja Ovčak Kos, Vrhovno sodišče Republike Slovenije
15.45
Zaključek seminarja
PRIJAVE in
INFORMACIJE
KOTIZACIJA
Vašo pisno prijavo pričakujemo najpozneje do 30. marca 2015 na naslov:
SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE, GIZ
Ga. Vanja Galić
Železna cesta 14, 1001 Ljubljana
Tel. 01 43 77 098, faks 01 47 35 692, e-pošta: [email protected]
Kotizacija za sodelovanje na seminarju znaša za posameznega udeleženca 130 EUR z DDV.
Prosimo, da navedeni znesek nakažete vsaj 2 dni pred začetkom seminarja na naš poslovni račun
št. SI 56 0208 3001 4878 323, sklic: 123.
S plačilom kotizacije so poravnani naslednji stroški: tehnična izvedba seminarja, E-zbornik,
postrežba med odmorom in kosilo.
Po seminarju vam bomo po pošti poslali račun.
V primeru odjave dva dni pred seminarjem, bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30
odstotkov kotizacije, pri poznejši odjavi bomo kotizacijo zaračunali v celoti.
PARKIRANJE
PRIJAVNICA
Udeleženci seminarja lahko parkirajo v garaži Gospodarske zbornice Slovenije ali na zunanjem
parkirišču.
PRIJAVNICA za XXI. seminar s področja avtomobilskega zavarovanja
9. april 2015, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
Družba: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Naslov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Identifikacijska številka za DDV: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-pošta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udeleženci (ime in priimek):
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis odgovorne osebe: Datum:
Kotizacijo v znesku 130 EUR (22 odstotni DDV je vračunan) plačate najpozneje dva dni pred seminarjem, na poslovni račun
SZZ št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic 123. Po seminarju vam bomo po pošti poslali račun.