Pastir 2015-15

15
Letnik 4, št. 15 (12.april 2015) # Pastir.si je glasilo župnij Pameče, Sele, Slovenj Gradec in Stari trg
BOG POSEŽE V NAJTEMNEJŠI TRENUTEK
Vzemimo v roke križ, ga poljubimo in recimo:
»Hvala, Jezus. Hvala, Gospod.« Na sredini velikonočnega tedna nam liturgija govori o Judovem
izdajstvu. Juda je šel k velikim duhovnikom in se
pogajal, da bi jim izročil svojega Učitelja. Jezus
ima v tem trenutku svojo ceno. Ta dramatični
prizor zaznamuje začetek Kristusovega trpljenja,
boleče poti, ki jo izbere v absolutni svobodi. Z izdajstvom se začne pot ponižanja in izničenja, ki
jo Jezus prehodi do konca. V Jezusovem trpljenju
je trpljenje vsega človeštva.
Popolno ponižanje Jezus doseže s smrtjo na
križu. Gre za najhujšo obliko smrti, ki je bila namenjena samo sužnjem in zločincem. Jezusa so
imeli za preroka, a umrl je kot zločinec. Ko gledamo Jezusa v njegovem trpljenju, vidimo kot
v ogledalu tudi trpljenje vsega človeštva in najdemo Božji odgovor na skrivnost zla, bolečine in
trpljenja. Velikokrat doživljamo grozo ob zlu in
bolečini, ki nas obkrožata, in se sprašujemo, zakaj Bog to dopušča. Za nas je globoka rana videti
trpljenje in smrt, predvsem najbolj nedolžnih. Ko
vidimo trpeti otroke, je to rana v srcu.
Bog zmaguje v porazu: Pričakujemo, da bo v
svoji vsemogočnosti premagal krivico, zlo, greh
in trpljenje s sijajno nebeško zmago. A Bog nam
pokaže na ponižno zmago, ki se iz človeškega
vidika zdi kot poraz. Lahko rečemo, da Bog zmaguje ravno v porazu. »Bog je namreč svet tako
ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina« (Jn
3,16). Več premišljujmo o Jezusovem trpljenju ter
si priznajmo, da je to storil zame. Tudi če bi bil jaz
edina oseba na svetu, bi Jezus sprejel to trpljenje,
sprejel bi ga zame.
Noč je najtemnejša, tik preden se začne jutro: ko
se zdi, da je vse izgubljeno, ko ni več nikogar, kajti
»udarili bodo pastirja, vse ovce črede pa se bodo
razkropile« (Mt 26,31), takrat posreduje Bog z
močjo vstajenja. Jezusovo vstajenje ni srečen konec lepe pravljice, ampak je poseg Boga Očeta,
kjer se lomi človeško upanje. Ko se zdi vse izgubljeno, v trenutku bolečine, ko človek želi sestopiti
s križa, takrat je trenutek, ki je najbližji vstajenju.
V najtemnejšem trenutku poseže Bog.
Poljubimo križ in recimo: »Hvala, Jezus. Hvala
Gospod.«
papež Frančišek
Vatikan, 16. april 2014
Besedilo je povzeto s spletne strani Radia Vatikan.
»Mir vam bodi!«
»Prejmite Svetega Duha!«
(Jn 20,21a.22b)
OZNANILA:
NAPOVEDNIK:
Danes Cerkev slovesno praznuje praznik Božjega
usmiljenja. Sv. Janez Pavel II. je postavil, naj
praznik Božjega usmiljenja praznujemo na prvo
nedeljo po Veliki noči, kar kaže na tesno zvezo
med velikonočno skrivnostjo odrešenja in tem
praznikom. Bogoslužje tega dne najpopolneje
slavi Boga v skrivnosti njegovega usmiljenja. Prav
s tem praznikom je Jezus povezal velike obljube;
največjo med njimi je povezal s svetim obhajilom,
ki ga prejmemo na ta dan – to je obljuba
»popolnega odpuščanja krivde in kazni« oziroma
obljuba take milosti, kakor jo prejmemo samo pri
zakramentu svetega krsta.
NED, 12. 4. – bela nedelja, nedelja Božjega
usmiljenja – izpostavitev podobe Usmiljenega
Jezusa; ob 16h Miklavževa ZS; ob 19h Urbanova
ZS
TOR, 14. 4. – 9h–11h in 16h–18h v ST delitev hrane
Karitas
ČET, 16. 4. – po sv. maši v E-domu priprava na krst
PET, 17. 4. – ob 17h na Homcu začetek duhovnih
vaj za animatorje in mlade
SOB, 18. 4. – 9h–12h verouk na Selah
NED, 19. 4. – krstna nedelja; ob 15.30 v SG Urškina
ZS; ob 16h v SG dekanijsko srečanje otroških in
mladinskih pevskih zborov; ob 19h Nežina ZS
PON, 20. 4. – ob 17.15 v E-domu tematsko srečanje
za starše (Kaj imata spoved in sv. maša
skupnega; gost: Igor Glasenčnik); ob 18h v SG
kitaristi; ob 20h v SG Jakobova SO
TOR, 21. 4. – ob 17h v SG Korneva; ob 19.30 v SG
Pankracijeva SO
SRE, 22. 4. – dan zemlje – skavti
ČET, 23. 4. – ob 17.15 katehumenat; po sv. maši v
SG srečanje katehetov
PET, 24. 4. – ob 19h Nežina ZS; ob 19.30 duhovna
obnova EL
SOB, 25. 4. – ekološka akcija – skavti; 9h–12h
verouk v ST; ob 17h v E-domu taizejska molitev;
ob 18.30 v SG sv. maša za mlade
NED, 26. 4. – nedelja Dobrega pastirja; krstna
nedelja v SG; ob 19.30 v SG Rokova ZS
PON, 27. 4. – veroučne počitnice do 1. 5.
Prihodnjo nedeljo bomo v Slovenj Gradcu ob 16h
gostili otroške in mladinske pevske zbore. Otroci
in mladi iz cele dekanije bodo peli pri sv. maši in
se nato predstavili še vsak z eno pesmijo. Lepo
vabljeni k temu mladostnemu praznovanju, hkrati
pa tudi naprošeni za kakšen kos peciva ali druge
sladkarije za skupno pogostitev.
V nedeljo, 26. aprila, bomo v naši škofiji praznovali
škofovsko posvečenje našega novega pastirja
Alojza Cvikla. Organizirali bomo skupni avtobusni
prevoz. Prijavite se lahko na tel. 051 270 710 (ga.
Marija Klug).
Na Veliko noč. Izpostavljeno Najsvetejše. Skoraj v vseh svetiščih sveta. Nekaj največjega!
Dan prej, na Veliko soboto, po vsem svetu: blagoslov ognja, jedil, slavje Luči … z Bogom!
In danes obilje milosti, ki kar sijejo iz Njegovega Srca.
Tu res ni prostora za leporečje, za visokoleteče besede in misli. Sleherna molitev, ki ni iskrena, je
hinavska. Preprosto povejmo Jezusu to, kar čutimo, na glas ali tiho, v sebi, predvsem pa odprimo vrata,
da vstopi, odprimo srce, da ga začutimo … 'utihnimo' … da more spregovoriti On! Tako velik je v svojih
dejanjih ljubezni!
URADNE URE:
KONTAKT:
župnik SIMON POTNIK: župnik TADEJ LEGNAR: 041 691 065, [email protected]
031 595 240, [email protected]
- ponedeljek: - torek: - petek 17.00 – 17.45
17.00 – 17.45
8.00 – 10.00
Prispevke za objavo v naslednjih številkah ali na spletni strani pošljite na [email protected]
APRIL
12.
MAŠNI NAMEN:
7.30 – SG
nedelja
8.00 – ST. TRG
2. velikonočna
Lazar
9.30 – SV. ANA
10.00 – SG
11.00 – SELE
13.
ponedeljek
Martin
14.
torek
Valerijan
15.
18.30 – SG
18.30 – SG
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ferdinanda
Cesarja (obl.) in sorodnike; v zahvalo za vse dobro; za duše v vicah
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Pavlo Bošnik
(1. obl.); za +Ivana Razgorška (10. obl.)
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Laza in
Bogdana Stojanovič; za +Vinka Pačnika; za +Antonijo, Marjana,
Lidijo Javornik in Jožico Lakovšek (obl.); za +Jurija in Angelo Šavc
(obl.); za +Jožefo Repnik (1. obl.)
za +Franca in Marijo Štalekar; za +Marijo in Rudolfa Pačnik
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Franca
Dvornika in vse +Zageršnikove
za +Alojza Kumerja (obl.)
za +Pavla Smolnikarja (18. obl.) in ženo Terezijo
19.30 – TROBLJE za +Marijo Kamnik; za +Ivana Goličnika (8. dan)
18.30 – SG
19.00 –
BOLNIŠNICA
7.00 – SG
za +Frana in Marijo Nakić
za zdravje
za pozabljene duše v vicah
sreda
Helena
16.
18.30 – SG
četrtek
19.30 – PAMEČE
17.
18.30 – SG
Bernardka Lurška
petek
19.30 – ST. TRG
18.
18.30 – SG
Inocenc
za +Ano Marošek (7. obl.); za +Frančiško Repnik (1. obl.)
za +Pavleta Krnca
za +Jožeta Gumzeja
za +Heleno in Mihaela Jamnik
za +Marijo Lužnik
sobota
Elevterij
19.
7.30 – SG
nedelja
3. velikonočna
Leon IX.
8.00 – ST. TRG
9.30 – PAMEČE
10.00 – SG
11.00 – SELE
18.30 – SG
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +starše
Lovrenca in Julijano, brata Ivana in Miha, sestro Tončko ter Vikico
in Marijo
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ivana (10.
obl.) in Štefko (17. obl.) Kašnik
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Antonijo in
Friderika Pečoler; za +Marka in Marijo Strmčnik in vse sinove; za
+Ivana in Viktorja Berneker; za +Marijo Škratek (obl.); za +Vido
Hajtnik Krivec in Jožeta Hajtnika st.
za +Frančiško Repnik; za +sestro Marijo Mlinšek, očeta Jurija
Rakovnika in mamo Antonijo; za +Antona Cesarja (13. obl.)
za žive in pokojne župljane in dobrotnike župnije; za +Ljudmilo
Zabel, vse Zakatnikove in Ivana Vovka
za +Genovefo in Jožeta Paradiž ter sina Jožeta in za Marijana in
mamo Horvat
NABIRKE: Podatki bodo v naslednji številki.
POGREBI:
V Pamečah smo se poslovili od Ivana Goličnika. Molimo
zanj in za njegove domače.