eAsistent izpis - III. gimnazija Maribor

392604-496-2014 2015-02-11 16:58:27
III. gimnazija Maribor
Tivadar Žilbert
Datum in čas: 11. 2. 2015 16:58:26
Šolsko leto: 2014/2015
Seznam ocenjevanj znanja za oddelek
4. BV
Obdobje: od 23. 2. 2015. do 19. 6. 2015.
Datum
Razred
Predmet
Ura
Naziv
26. 2. 2015
4. BV
Slovenščina (SLO)
3. ura
2. pisno ocenjevanje znanja
(8:40-9:25)
9. 3. 2015
4. BV
Angleščina 1 (T1/A)
6. ura
4. pisno ocenjevanje
(11:10-11:55)
9. 3. 2015
4. BV
Nemščina 1 (T1/N)
6. ura
3. pisno ocenjevanje znanja
(11:10-11:55)
11. 3. 2015
4. BV
Sodobni izzivi za otroke - Slovenščina (SIOS) 1. ura
2. pisno ocenjevanje znanja
(7:00-7:45)
30. 3. 2015
4. BV
Sodobni izzivi za otroke - Glasba (SIOG)
8. ura
2. pisno ocenjevanje znanja
(12:50-13:35)
7. 4. 2015
4. BV
Sodobni izzivi za otroke - Matematika (SIOM) 2. ura
(7:50-8:35)
8. 4. 2015
4. BV
Matematika (MAT)
7. ura
(12:00-12:45)
13. 4. 2015
4. BV
Angleščina 1 (T1/A)
6. ura
4. pisna ocenjevanje znanja
(11:10-11:55)
13. 4. 2015
4. BV
Nemščina 1 (T1/N)
6. ura
4. pisno ocenjevanje
(11:10-11:55)
14. 4. 2015
16. 4. 2015
4. BV
4. BV
Kurikulum oddelka v vrtcu - Pedagogika
(KOV/PED)
1. ura
Varno in zdravo okolje (VZO)
7. ura
2. pisno ocenjevanje znanja
(7:00-7:45)
Drugo pisno ocenjevanje znanja
(12:00-12:45)
20. 4. 2015
21. 4. 2015
4. BV
4. BV
Pedagogika in pedagoški pristopi v
predšolskem obdobju (PPP)
10. ura
3. pisno ocenjevanje znanja
(14:30-15:15)
Sodobni izzivi za otroke - Matematika (SIOM) 2. ura
(7:50-8:35)
22. 4. 2015
4. BV
Matematika (MAT)
7. ura
(12:00-12:45)
7. 5. 2015
4. BV
Razvoj in učenje predšolskega otroka (RUP)
8. ura
3. pisno ocenjevanje znanja
(12:50-13:35)
Stran 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)