naslednji povezavi

URNIK
seminar iz socialne medicine, higiene, epidemiologije in zdravstvene ekonomike
za pripravnike zdravnike in zobozdravnike
Seminar bo potekal od 13.4.2015 do 17.4. 2015 v predavalnici na Zaloški 29 v Ljubljani (območna enota Ljubljana)
PONEDELJEK, 13.4.2015
9:00 – 9:45
Organizacija javnega zdravja v Sloveniji / Ada Hočevar Grom, dr. med., spec. epid., spec. MDPŠ
9:55 – 10:40
Svetovna zdravstvena organizacija / Marijan Ivanuša, dr. med.
10:55 – 12:25
Organizacija zdravstvene dejavnosti / dr. Tit Albreht, dr. med., spec. soc. med.
ODMOR
13:10 – 13:55
Primer nacionalne javno zdravstvene raziskave /dr. Irena Klavs, dr. med., spec. JZ
Predstavitev raziskav in projektov iz področja JZ v katere je vključena Slovenija / dr. Sandra Radoš Krnel, dr. med.,
14:10 – 14:55
spec. managementa
TOREK, 14.4. 2015
8:00 – 9:30
Podatki-nastanek in njihova uporaba / Marjeta Zaletel, univ. dipl. mat.
9:40 – 11:10
Informatizacija v zdravstvu/ dr. Dalibor Stanimirović, dipl. uprav. org.
11:20 – 12:05
Ocena zdravstvenega stanja na osnovi umrljivosti / Sonja Tomšič, dr. med., spec. JZ
ODMOR
12:45 – 13:30
Predstavitev presejalnih programov / Dominika Novak Mlakar, dr. med., spec. JZ
13:40 – 14:25
Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni / Vesna Kerstin Petrič, dr. med.
SREDA, 15.4.2015
8:00 – 8:45
Prehrana/ mag. Matej Gregorič, univ. dipl. san. inž.
8:55 – 9:40
9:50 – 11:20
Preventivno zdravstveno varstvo na primarni ravni – odrasli / Pia Vračko, dr.med. spec. JZ
Strategija R Slovenije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem/ Pia Vračko, dr. med.; spec. JZ
ODMOR
12:00 – 12:45
Preventivno zdravstveno varstvo na primarni ravni – otroci in mladina / Polonca Truden Dobrin, dr.med., MSc
spec. epid., spec. JZ
12:55 – 13:40
Strategije in programi na področju poškodb / mag. Mateja Rok Simon, dr. med., spec. soc. med.
ČETRTEK, 16.4.2015
8:00 – 8:45
Predstavitev državnega programa obvladovanja raka v Sloveniji / dr. Marjetka Jelenc, dr. med., spec.
8:55 – 9:40
Cepljenje v Sloveniji / dr. Marta Grgič Vitek, dr. med., spec. JZ
9:50 – 10:35
Spremljanje nalezljivih bolezni / mag. Eva Grilc, dr.med., spec. JZ
10:45 – 11:10
HIV / Tanja Kustec, univ. dipl. soc.
PETEK, 17.4.2015
8:00 – 9:30
Zakon o pacientovih pravicah / Mircha Poldrugovac, dr.med., specializant JZ
9:40 – 10:25
Sistemi zagotavljanja kakovosti in akreditacija zdravstvene dejavnosti / Mircha Poldrugovac, dr. med., specializant JZ
ODMOR
11:15 – 12:00
Samomor/ mag. Alenka Tančič Grum, univ. dipl. psih.
12:10 – 12:55
Kemijski povzročitelji hormonskih motenj od človeka do molekule in nazaj/ dr.Lucija Perharič,dr.med.,spec. int. med.