ZDRAVNIKI SPECIALISTI ZDRAVNIKI SPECIALIZANTI

SEZNAM ZAPOSLENIH ODDELKA ZA RADIOLOGIJO
ZDRAVNIKI SPECIALISTI
PREDSTOJNICA
ODDELKA ZA RADIOLOGIJO
mag. Simona Lavre, dr. med.
spec. radiolog
[email protected]
NAMESTNIK
PREDSTOJNICE
Krasimir Todorović, dr. med.
spec. radiolog
[email protected]
prim. Saša Rainer, dr. med.
spec. radiolog
[email protected]
asist. dr. Miran Jeromel, dr. med.
spec. radiolog
[email protected]
Metka Verovnik Pavše, dr. med.
spec. radiolog
[email protected]
Rok Vengušt, dr. med.
spec. radiolog
[email protected]
ZDRAVNIKI SPECIALIZANTI
Polona Fale, dr. med.
Maruša Kotnik, dr. med.
Zala Tovšak, dr. med.
Matej Petrun, dr. med.
DIPLOMIRANA MEDICINSKE SESTRE
Marjeta Bosilj, dipl. med. sestra.
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
Magdalena Urbanc, zdrav. tehnik
DIPLOMIRANI INŽENIRJI RADIOLOGIJE
Matej Potočnik, dipl. ing. rad. – VODILNI RADIOLOŠKI INŽENIR
Salmir Hrnjić, dipl. ing. rad. – NAMESTNIK VODILNEGA RADIOLOŠKEGA INŽERNIRJA
Sonja Les, dipl. ing. rad.
Andreja Kajzer, dipl. ing. rad.
Ana-Mari Zabukovnik, dipl. ing. rad.
Majda Šavc, dipl. ing. rad.
Marko Harpf, dipl. ing. rad.
Petra Černič, dipl. ing. rad.
Slavko Podričnik, dipl. ing. rad.
Maja Skaza, dipl. ing. rad.
Barbara Ladinik, dipl. ing. rad.
Janko Logar, dipl. ing. rad.
Janez Marn, dipl. ing. rad.
Alen Barbić, dipl. ing. rad.
ADMINISTRACIJA
Helena Konečnik, dipl. ekon. – VODJA ADMINISTRACIJE ODDELKA
Zofija Sedmak, adm. teh.
ODGOVORNE OSEBE ZA VODENJE ČAKALNIH SEZNAMOV
RENTGENSKA SLIKANJA
Salmir Hrnjić, dipl. ing. rad. – [email protected]
Telefonska številka za informacije in uradne ure
02 88 23 475, vsak delovni dan od 7. do 8. zjutraj in od 11. do 14. ure popoldan
RENTGENSKA SLIKANJA IN PREISKAVE, KI JIH LAHKO OPRAVITE PRI NAS:
• slikanja skeleta
• slikanja hrbtenice
• slikanja obnosnih votlin
• rentgenske preiskave prebavil in sečil
RAČUNALNIŠKA TOMOGRAFIJA – CT
Sonja Les, dipl. ing. rad. – [email protected]
Telefonska številka za informacije in uradne ure
02 88 23 475, vsak delovni dan od 7. do 8. zjutraj in od 11. do 14. ure popoldan
CT PREISKAVE, KI JIH LAHKO OPRAVITE PRI NAS:
• CT glave, obnosnih votlin
• CT skeleta, hrbtenice, sklepov
• CT angiografije ožilja
• CT kolonografija
• CT koronarografija (CT srca)
ULTRAZVOČNA DIAGNOSTIKA – UZ
Magdalena Urbanc, zdrav. tehnik – [email protected]
Telefonska številka za informacije in uradne ure
02 88 23 538, vsak delovni dan od 7. do 8. zjutraj in od 11. do 14. ure popoldan
UZ PREISKAVE, KI JIH LAHKO OPRAVITE PRI NAS:
• UZ trebušnih organov
• UZ mišic in sklepov
• UZ dojk (pacienti, poslani preko Ambulante za bolezni dojk SB SG)
MAMOGRAFSKA DIAGNOSTIKA
Marjeta Bosilj, dipl. med. sestra – [email protected]
Telefonska številka za informacije in uradne ure
02 88 23 475, vsak delovni dan od 7. do 8. zjutraj in od 11. do 14. ure popoldan
MAGNETNA RESONANCA – MR
Matej Potočnik, dipl. ing. radiologije – [email protected]
Telefonska številka za informacije in uradne ure
02 88 23 475, vsak delovni dan od 7. do 8. zjutraj in od 11. do 14. ure popoldan
MR PREISKAVE, KI JIH LAHKO OPRAVITE PRI NAS:
• MR skeleta
• MR sklepov
• MR glave
• MR angiografije glave in vratu
PREISKAVE Z MR ZA NAS OPRAVLJAJO V MTC FONTANA V MARIBORU.
PREISKAVE SE OPRAVLJAJO OB SOBOTAH IN NEDELJAH!
KAKO SE NAROČITI NA PREISKAVO?
Za naročilo potrebujemo originalno napotnico ter telefonsko številko bolnika. Zaželeno je, da nam
poleg napotnice dostavite tudi kopije izvidov so sedaj opravljenih preiskav.
Napotnico nam lahko dostavite osebno ali po pošti na naš naslov SB Slovenj Gradec, Oddelek za
radiologijo, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec.
Ko bomo vašo napotnico prejeli, vam bomo na naslov, naveden na napotnici, poslali pisno vabilo z
navodili za preiskavo/slikanje.
TELEFONSKE ŠTEVILKE ODDELKA ZA RADIOLOGIJO
PISARNA ODDELKA ZA RADIOLOGIJO
02 88 23 475, vsak delovni dan od 7. do 8. zjutraj in od 11. do 14. ure popoldan
UZ DIAGNOSTIKA
02 88 23 538, vsak delovni dan od 7. do 8. zjutraj in od 11. do 14. ure popoldan