Odstranjevanje azbesta iz objektov in naprav

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: [email protected]
www.arso.gov.si
Datum: 9. 4. 2015
EVIDENCA IZDANIH OKOLJEVARSTVENIH DOVOLJENJ ZA ODSTRANJEVANJE
AZBESTA
v skladno s 6. členom Uredbe o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri
vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah in napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Uradni list
RS, št. 60/06) se je izdalo dovoljenje za odstranjevanje azbesta za odstranjevanje:
1. vseh materialov, ki vsebujejo azbest:
Izvajalec del
Naslov
Datum izdaje
Veljavnost
1. ERŽEN, podjetje za trgovino,
gostinstvo in storitve, d.o.o
Alpska cesta 84, 4248 Lesce
23. 9. 2014
11. 10. 2024
2. DINO&S d.o.o. Studenec
Zavratec 42, 8293 Studenec
1. 3. 2006
7. 5. 2020
3. Zaključna gradbena dela Tadej Mavri
s.p.
Slap ob Idrijci 37 p, 5283 Slap ob
Idrijci
8. 12. 2014
27. 12. 2024
4. CE-INVEST d.o.o.
Stari trg 32A, 8210 Trebnje
10.3.2015
27.3.2025
2. azbest cementnih izdelkov in drugih izdelkov iz priloge 3 Uredbe o pogojih, pod katerimi se lahko pri
rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah
odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest:
Izvajalec del
Naslov
Datum izdaje
Veljavnost
1.
Monter Kocjan d.o.o.
Majcnova ul. 13, 8230 Mokronog
18. 10. 2011
2. 11. 2016
2.
Framiha plus d.o.o.
Prvomajska ulica 37, 5000 Nova
Gorica
21. 11. 2014
16. 12. 2024
3.
Tesarstvo Kaltak d.o.o.
Tavčarjeva ulica 8, 4220 Škofja
Loka
21. 11. 2014
11. 12. 2024
4.
FINALI OBALA d.o.o.
Sermin 7 a, 6000 Koper
27. 11. 2014
28. 11. 2024
5.
Zaključna gradbena dela Tadej
Mavri s.p.
Slap ob Idrijci 37 p, 5283 Slap ob
Idrijci
8. 12. 2014
27. 12. 2024
3. azbestcementnih strešnih kritin in/ali fasadnih plošč iz azbestcementa ter vodovodnih cevi:
Izvajalec del
Naslov
Datum izdaje
Veljavnost
6.
LIMA višinska vzdrževalna dela Marija
Lihteneker s.p.
Topolšica 215, 3325 Šoštanj
18. 12. 2009
3. 1. 2020
7.
KOSTAK d.d. komunalno stavbno
podjetje
Leskovška cesta 2/a, 8270
Krško
5.1.2010
23.1.2020
8.
Tesarstvo in krovstvo Janez Mehlin
s.p.
Primičeva 20, 1291 Škofljica
9. 2. 2010
25. 2. 2020
9.
Krovstvo Šakanović Zlatko Šakanović,
s.p.
Podgorica 135, 1231 Ljubljana
Črnuče
16. 4. 2010
2. 5. 2015
10. DOVČ mizarstvo k.d. Ljubljana
Cesta v zajčjo dobravo 31, 1260
Ljubljana – Polje
3.3.2015
22.05.2020
11. MBAH proizvodnja, trgovina, storitve
d.o.o.
Gostinca 4, 3254 Podčetrtek
11. 5. 2010
27. 5. 2015
12. TERA-VIZIJA d.o.o.
Vinogradniška cesta 29, 2312
Orehova vas
12. 5. 2010
28. 5. 2020
13. Stavbno kleparstvo in krovstvo Rudnik
d.o.o.
Črna vas 308 a, 1000 Ljubljana
23. 6. 2010
28. 7. 2020
14. ABJ, trgovina in storitve d.o.o.
Polje, Cesta XXXIV 10, 1000
Ljubljana
20. 7. 2010
5. 8. 2015
10.2.2015
5.8.2020
15. Pro tehno d.o.o.
Ulica pod Gozdom 19, 4264
Bohinjska Bistrica
25. 8. 2010
11. 9. 2020
16. INTREX d.o.o.
Trpinčena ulica 108, 1000
Ljubljana
2. 11. 2010
18. 11. 2015
17. Primorje d.d.
Vipavska cesta 3, 5270
Ajdovščina
2. 11. 2010
18. 11. 2015
18. ŽLOTA d.o.o.
Strahomer 39, 1292 Ig
2. 11. 2010
18. 11. 2015
19. PINALUX, trgovsko, storitveno
podjetje, d.o.o.
Mlaka pri Kranju, Dolenčeva pot
6, 4000 Kranj
4. 2. 2011
20. 2. 2016
20. Gradbeništvo Hočevar d.o.o.
Visoko 135, 4212 Visoko
18. 2. 2011
7. 3. 2016
22. 2. 2011
10. 3. 2016
Kolonija 1. maja 7, 1420 Trbovlje 28. 2. 2011
16. 3. 2016
21. KRELES mizarske storitve Blaž Kregar Selska ulica 68, 1291 Škofljica
s.p.
22. AHAC gradbeni inženiring d.o.o.
23. UNIKOP zaključna dela v gradbeništvu Savska c. 36, 4000 Kranj
2/8
18. 3. 2011
4. 4. 2016
Izvajalec del
Naslov
Datum izdaje
Veljavnost
24. Hafner Boštjančič d.o.o.
Srednje Bitnje 127, 4209
Žabnica
12. 4. 2011
28. 4. 2016
25. Kseros, gradbeništvo in trgovina,
d.o.o.
Cikava 17, 8231 Trebelno
6. 4. 2011
22. 4. 2016
26. MING, organizacija izvedbe stavbnih
projektov Omahna Mitja s.p.
Ulica XIV divizije 8, 3272
Rimske toplice
18. 5. 2011
4. 6. 2016
27. Krovstvo Boštjan Ivanoš s.p.
Cankarjeva ulica 14, 3250
Rogaška Slatina
10. 6. 2011
26. 6. 2016
28. Tesarstvo in krovstvo Filip Kert s.p.
Stražišče 18a, 2390 Ravne na
Koroškem,
17. 6. 2011
4. 7. 2016
29. Hipox d.o.o.
Cesta v Gorice 16m, 1000
Ljubljana
27. 6. 2011
14. 7. 2016
30. Krovstvo in ključavničarstvo Jože
Butala s.p.
Šipek 3, 8343 Dragatuš,
10. 8. 2011
26. 8. 2016
31. Slatenšek d.o.o.
Žiče 24b, 3215 Loče
10. 8. 2011
26. 8. 2016
32. Krovstvo-kleparstvo Domazet d.o.o.
Ulica Ivana Suliča 4a, 5290
Šempeter pri Gorici
30. 9. 2011
16. 10. 2016
33. Monter Kocjan d.o.o.
Majcnova ulica 13, 8230
Mokronog
18. 10. 2011
4. 11. 2016
34. Izolacija KEPIC SK, d.o.o.
Poslovna cona A 47, 4208
Šenčur
2. 12. 2011
18.12. 2016
35. Blisk Montaža d.d.
Plese 9, 9000 Murska Sobota
12. 1. 2012
28. 1. 2017
36. IB Gradbeništvo d.o.o.
Žolgarjeva ulica 7, 2000 Maribor
25. 1. 2012
12. 2. 2017
37. Strehca d.o.o.
Bršljin 41, 8000 Novo mesto
25. 1. 2012
12. 2. 2017
38. Krovstvo in kleparstvo Marjan Borovnik Štrajnhof 2, 3205 Vitanje
s.p.
6. 2. 2012
22. 2. 2017
39. Kos Zoran s.p., izolaterstvo-krovstvo in Mala Loka 23, 1230 Domžale
stavbno kleparstvo
6. 3. 2012
22. 3. 2017
40. AGM Nemec d.o.o.
Sedraž 3, 3270 Laško
13. 3. 2012
29. 3. 2017
41. Obnova Kočevje d.o.o.
Trg svetega Jerneja 4, 1330
Kočevje
17. 4. 2012
4. 5. 2017
42. Stavbno kleparstvo in krovstvo Halić
Darko s.p.
Zajelše 39, 1262 Dol pri Ljubljani 17. 4.2012
4. 5. 2017
Sanja Šarić s.p.
3/8
Izvajalec del
Naslov
Datum izdaje
Veljavnost
43. Mirnik Trade d.o.o.
Lopata 44, 3000 Celje
6. 4. 2012
22. 4. 2017
44. Krov d.o.o.
Kasaze 36a, 3301 Petrovče
16. 5. 2012
2. 6. 2017
45. Rudi Rudnik s.p.
Mariborska cesta 49, 3000 Celje 16. 5. 2012
2. 6. 2017
46. M. Lapanja d.o.o.
Podlanišče 39, 5282 Cerkno
16. 5. 2012
2. 7. 2017
47. Žleb gradnje d.o.o.
Stegne 13 E, 1000 Ljubljana
16. 5. 2012
2. 7. 2017
48. King Niko Ninić s.p.
Ločka cesta 17a, 8340 Črnomelj 1. 6. 2012
16. 6. 2017
49. Kraški zidar d.d.
Kolodvorska ulica 1, 6210
Sežana
7. 6. 2012
23. 6. 2017
50. Klemaks d.o.o.
Počehova 14a, 2000 Maribor
7. 6. 2012
23. 6. 2017
51. Kleparstvo, krovstvo Šinko d.o.o.
Skakovci 37, 9261 Cankova
7. 6. 2012
23. 6. 2017
52. Družinsko podjetje Klemaks gradnje
d.o.o.
Počehova 14a, 2000 Maribor
14. 6. 2012
30. 6. 2017
53. Klem-commerce d.o.o.
Počehova 14a, 2000 Maribor
14. 6. 2012
30. 6. 2017
54. Kramaršič d.o.o.
Sela pri Dolenjskih Toplicah 1,
8350 Dolenjske Toplice
19. 6. 2012
6. 7. 2017
55. MONTIM gradbeništvo d.o.o.
Dolenja stara vas 17a, 8310
Šentjernej
18. 6. 2012
5. 7. 2017
56. PAN TRADE d.o.o.
Trpinčeva ulica 39, 1000
Ljubljana
20. 7. 2012
7. 8. 2017
57. Krovstvo in stavbno kleparstvo, Drago
Debevec s.p.
Dolenja vas 112, 1380 Cerknica
20. 8. 2012
7. 9. 2022
58. SG KOŽELJ, svetovanje, projektiranje
in izvedba gradbeno obrtniških del,
d.o.o.
Tunjiška mlaka 10c, 1241
Kamnik
20. 8. 2012
7. 9. 2022
59. AHAC A&R d.o.o.
Kolonija 1. maja 7, 1420 Trbovlje 21. 8. 2012
8. 9. 2022
60. RB TRANSPORT prevozi in gradbena
mehanizacija d.o.o.
Beblerjeva ulica 7, 6000 Koper
21. 8. 2012
8. 9. 2022
61. MONT TIM SMOLE d.o.o.
Dolenje Ponikve 1, 8210 Trebnje 22. 8. 2012
9. 9. 2022
62. ŽURAN d.o.o.
Formin 8b, 2272 Gorišnica,
22. 8. 2012
9. 9. 2022
63. Panel d.o.o.
Pekel 32d, 2211 Pesnica pri
Mariboru
11. 9. 2012
27. 9. 2022
64. Rudolf d.o.o.,
Sv. Danijel 71a, 2371 Trbonje
11. 9 .2012
27. 9. 2022
65. Milan Vraničar s.p., kleparstvo,
Breg revolucije 18a, 8330
21. 9. 2012
8. 10. 2022
4/8
Izvajalec del
Naslov
krovstvo in vodoinštalaterstvo
Metlika
Datum izdaje
Veljavnost
66. Mladost d.o.o.
Prvomajska 3, 5000 Nova
Gorica
22. 10. 2012
9. 11. 2022
67. Slemenšek, gradbeno podjetje d.o.o.
Dobja vas 190a, 2390 Ravne na
Koroškem
22. 10. 2012
9. 11. 2022
68. Ključavničarstvo, krovstvo, kleparstvo,
kritje s slamo Ivan Kovačič s.p.
Gabrje pri Dobovi 30, 8257
Dobova
24. 10. 2012
11. 11. 2022
69. ŽLOTA splošna gradbena – višinska
dela, Ismet Hamulić s.p.
Pot na Rakovo Jelšo 351a, 1000 30. 11. 2012
LJUBLJANA
16. 12. 2022
70. Komunalno stanovanjsko podjetje
Brežice d.d.
Cesta prvih borcev 9/1, 8250
Brežice
30. 11. 2012
16. 12. 2022
71. KARBO, storitve, trgovina,
gradbeništvo, krovstvo in kleparstvo,
Renata Kerec s.p.
Partizanska cesta 35, 2230
Lenart v Slovenskih Goricah
23. 8. 2012
10. 9. 2022
72. Tesarstvo in gradbena dela Oražem
Vladimir s.p.
Lončarska ulica 56, 1331
Dolenja vas
29. 11. 2012
15. 12. 2022
73. Zbičajnik d.o.o., krovstvo, kleparstvo in Žarova 20, 3320 Velenje,
izolacije
20. 12. 2012
6. 1. 2022
74. Tesarstvo, krovstvo in kleparstvo Blaž
Pohleven s.p.
Selca 115, 4227 Selca
5. 2. 2013
21. 2. 2023
75. Davorin Kukovec s.p.
Vinska pot 10, 2342 Ruše
5. 2. 2013
21. 2. 2023
76. ST Sodnik d.o.o.
Breg 14, 1218 Komenda
4. 2. 2013
20. 2. 2023
77. Lončarič-montaža d.o.o.
Lokavci 41, 9245 Sp. Ivanjci
11. 2. 2013
26. 2. 2023
78. Finali trading, zbiranje in predelava
gradbenih odpadkov, zemeljska in
rušitvena dela, d.o.o.
Ankaranska cesta 7b, 6000
Koper
11. 2. 2013
27. 2. 2023
79. Dolinšek transport d.o.o.
Ižanska cesta 412, 1000
Ljubljana
12. 3. 2013
28. 3. 2023
80. Stavbno kleparstvo in krovstvo Anclin
Jože s.p.
Lopata 48b, 3000 Celje
27. 3.2013
13.4.2023
81. Mlakar Martin celovite poslovne rešitve Aškrčeva ulica 34, 1230
d.o.o.
Domžale,
26. 3. 2013
12. 4. 2023
82. Gradbeni remont d.o.o.
Žnidaričevo nabrežje 10, 2250
Ptuj
24. 4. 2013
11. 5. 2023
83. Krovstvo in TGM Vizlar, Vinko Anton
Planina pri Raki 3a, 8274 Raka
25. 4. 2013
12. 5. 2023
5/8
Izvajalec del
Naslov
Datum izdaje
Veljavnost
Zelše 10, 1380 Cerknica
6. 5. 2013
22. 5. 2023
85. Krovstvo-kleparstvo Ćordić Hasan s.p., Zasavska c. 125, 1231 Ljubljana 8. 5. 2013
Črnuče
24. 5. 2023
86. Babnik kleparstvo d.o.o.
Kleče 12, 1262 Dol pri Ljubljani
7. 5. 2013
23. 5. 2023
87. MONTING Ivan Pakiž
Rodine pri Trebnjem 2, 8210
Trebnje
9. 5. 2013
25. 5. 2023
88. STOLNIK M&I d.o.o., splošno
kleparstvo in krovstvo
Prešernova 23, 9240 Ljutomer
9. 5. 2013
25. 5. 2023
89. Dejan Svetina s.p.
Trg 47, 2391 Prevalje
7. 5.2013
23.5.2023
90. Streha Sodnik d.o.o.
Gmajnica 7a, 1218 Komenda
16. 5. 2013
2. 6. 2023
91. GRA-KRUP gradbeništvo, trgovina,
proizvodnja d.o.o.
Spodnja rečica 50b, 3270 Laško, 21. 5. 2013
7. 6. 2023
92. SPOT gradnje d.o.o.
Bežigrajska c. 4e, 3000 Celje
22. 5. 2013
9. 6. 2023
93. MONTIM storitve-vzdrževanje, d.o.o.
Dolenja Stara vas 17a, 8310
Šentjernej
22. 5. 2013
9. 6. 2023
94. KT Tršinar, Sandi Tršinar s.p.
Krška cesta 4B, 8311
Kostanjevica na Krki
23. 5. 2013
10. 6. 2023
95. KEJA, Keblič Janko s.p., krovska dela, Polzela 119, 3313 Polzela
oblaganje tal in sten
23. 5. 2013
10. 6. 2023
96. DIMNIKI d.o.o., Ljubljana,
Bizoviška cesta 51, 1261
Ljubljana Dobrunje
30. 5. 2013
16. 6. 2023
97. Karl Filipič s.p.,
Sovjak 64, 9244 Sv. Jurij ob
Ščavnici
30. 5. 2013
16. 6. 2023
98. KK Oblak, gradbeno in trgovsko
podjetje d.o.o.,
Predoslje 125, 4000 Kranj
30. 5. 2013
16. 6. 2023
99. DIMNIKI d.o.o., Ljubljana,
Bizoviška cesta 51, 1261
Ljubljana Dobrunje
3. 6. 2013
19. 6. 2023
100. Domofinal, Ivan Robačer s.p.
Bratov Jančar 11a, 3212 Vojnik
13. 6. 2013
29. 6. 2023
101. MONTIM storitve-vzdrževanje, d.o.o.
Dolenja Stara vas 17a, 8310
Šentjernej
13. 6. 2013
29. 6. 2023
102. Janko Šramel, Stavbno kleparstvo in
krovstvo s.p.
Senovica 32, 3240 Šmarje pri
Jelšah
12. 6. 2013
28. 6. 2023
103. Korać, Feriz Korać s.p.
Ul. Matije Blejca 14, 1241
24. 7. 2013
11. 8. 2023
Vizlar s.p.
84. Boštjan Kraševec s.p.
6/8
Izvajalec del
Naslov
Datum izdaje
Veljavnost
31. 7. 2013
16. 8. 2023
105. Žurbi team d.o.o., družba za gradbene Bakovnik 5a, 1241 Kamnik
storitve
10. 6. 2013
2. 7. 2018
106. GABER d.o.o., Koper
Benčičeva ulica 2, 6000 Koper
22. 8. 2013
9. 9. 2023
107. Stavbno kleparstvo, Kovačič Janez,
s.p.
Cesta oktobrskih žrtev 48b,
8310 Šentjernej
22. 8. 2013
9. 9. 2023
108. Krovstvo in kleparstvo Žakelj
Janez Žakelj s.p., Zagon 39,
6230 Postojna
22. 8. 2013
9. 9. 2023
109. Salinvest, storitve d.o.o.
Anhovo 1, 5210 Deskle
12.9.2013
1.10.2023
110. Lesnina inženiring, d.d.
Parmova 53, 1000 Ljubljana
12.9.2013
1.10.2023
111. Simon Sodnik s.p., stavbno kleparstvo
in krovstvo
Zalog pri Cerkljah 55, 4207
Cerklje na Gorenjskem
30. 10. 2013
21.11.2023
112. Splošno kleparstvo, krovstvo,
ključavničarstvo, trgovina na debelo in
drobno Dušan Tišma s.p.
Preradovičeva ulica 36, 2000
Maribor
15. 4. 2011
5. 5. 2016
113. Jože Kampuš s.p., Stavbno kleparstvo Vodenovo 2, 3240 Šmarje pri
Jelšah
18. 2. 2014
8. 3. 2024
114. Krovstvo Škofljanc s.p.
Velike Malence 35 B, 8262
Krška vas
25. 2. 2014
14. 3.2 024
115. Streha in več, Igor Žugman s.p.
Biš 47, 2254 Trnovska vas
18. 3. 2014
116. Nikica Perkovič s.p.
Pot v dolino 9a, 1261 Lljubljana - 8. 4. 2014
Dobrunje
26. 4. 2024
117. Tesarstvo in krovstvo Igor Štebe s.p.
Žeje pri Komendi 12 c, Komenda 14. 5. 2014
14. 5. 2024
118. Splošno kleparstvo in krovstvo, Uroš
Krek s.p.
Zabukovica 162, 3321
Zabukovica
2. 7. 2014
22. 7.2 024
119. Silmont d.o.o
Steletova 6, 1000 Ljubljana
2. 7. 2014
23. 7. 2024
120. Protan d.o.o
MDB 2, 8273 Leskovec pri
Krškem
2. 7. 2014
24. 7. 2024
121. Krovstvo, tesarstvo in kleparstvo
Abram Andrej s.p.
Rostoharjeva ulica 62 a, 8270
Krško
2. 7. 2014
22. 7. 2024
122. Alp d.o.o.
Moste 69 a, 1281 Komenda
6. 8. 2014
26. 8. 2024
123. Knuplež d.o.o.
Zgornja Velka 136a, 2213
Zgornja Velka
18. 8. 2014
4. 9. 2024
124. Krovstvo, kleparstvo, izolacije Uroš
Podgorje 36 c, 1241 Kamnik
18. 8. 2014
4. 9. 2024
Kamnik
104. Tesarstvo Igor Oman, s.p.,
Poženik 50, 4207 Cerklje na
Gorenjskem
7/8
5. 4. 2024
Izvajalec del
Naslov
Datum izdaje
Veljavnost
125. KLIMA storitve d.o.o.
Melinci 86, 9231 Beltinci
18. 8. 2014
4. 9. 2024
126. Rus Marko s.p. tesarstvo in krovstvo
Srednji vrh 11, Polhov Gradec
10. 9. 2014
30.9.2024
127. Konec, izvedbeni inženiring, d.o.o.
Volče 142, 5220 Tolmin
17. 11. 2014
4.12. 2024
128. Grading Kurent d.o.o.
Obrtniška ulica 25, 8210 Trebnje 17. 11. 2014
4. 12. 2024
129. Promobile d.o.o.
Mokrška ulica 14, 1000 Ljubljana 8. 12. 2014
25. 12. 2024
130. Zaključna gradbena dela Tadej Mavri
s.p.
Slap ob Idrijci 37 p, 5283 Slap
ob Idrijci
8. 12. 2014
27. 12. 2024
131. Kleparstvo Gobec d.o.o.
Partizanska cesta 40, 3250
Rogaška Slatina
17. 12. 2014
6. 1. 2025
132. Valentin Gregorič s.p.,
Zalošče 1, 5294 DORNBERK
10.3.2015
28.3.2025
133. Montaža svetovanje projekt d.o.o.,
Arclin 62C, 3211 Škofja Vas
10.3.2015
28.3.2025
Baumann s. p.
8/8