Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci

Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Ime/firma
"Optika M" - Marko
Bosiljevac s.p.
"Optika Orešnik" Suzana
Orešnik s.p.
3.ZOB, druge
zdravstvene dejavnosti,
Miha Simončič s.p.
3.ZOB, druge
zdravstvene dejavnosti,
Miha Simončič s.p.
3.ZOB, druge
zdravstvene dejavnosti,
Miha Simončič s.p.
3.ZOB, druge
zdravstvene dejavnosti,
Miha Simončič s.p.
3.ZOB, druge
zdravstvene dejavnosti,
Miha Simončič s.p.
3.ZOB, druge
zdravstvene dejavnosti,
Miha Simončič s.p.
3.ZOB, druge
zdravstvene dejavnosti,
Miha Simončič s.p.
3.ZOB, druge
zdravstvene dejavnosti,
Miha Simončič s.p.
3.ZOB, druge
zdravstvene dejavnosti,
Miha Simončič s.p.
3.ZOB, druge
zdravstvene dejavnosti,
Miha Simončič s.p.
3.ZOB, druge
zdravstvene dejavnosti,
Miha Simončič s.p.
3.ZOB, druge
zdravstvene dejavnosti,
Miha Simončič s.p.
3.ZOB, druge
zdravstvene dejavnosti,
Miha Simončič s.p.
3.ZOB, druge
zdravstvene dejavnosti,
Miha Simončič s.p.
3.ZOB, druge
zdravstvene dejavnosti,
Miha Simončič s.p.
3.ZOB, druge
zdravstvene dejavnosti,
Miha Simončič s.p.
3.ZOB, druge
zdravstvene dejavnosti,
Miha Simončič s.p.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Naselje Borisa Kidriča 9
8330 Metlika
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Ljubljanska cesta 4
4260 Bled
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Litijska cesta 45
1000 Ljubljana
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Litijska cesta 45
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Litijska cesta 45
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Litijska cesta 45
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Litijska cesta 45
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Litijska cesta 45
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Litijska cesta 45
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Sponka za zobne
I - Izdelan za
proteze, kovinska,
posameznega
narejena po meri
uporabnika
I - Izdelan za
Ščitnik za zobe, narejen posameznega
po meri
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
Snemljiva zobna proteza uporabnika
I - Izdelan za
Zobna proteza, celotna
posameznega
spodnja
uporabnika
I - Izdelan za
Zobna proteza, celotna
posameznega
zgornja
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
Zobna proteza, delna
uporabnika
IIa - Izdelan za
Zobna krona, narejena
posameznega
po meri, kovinska
uporabnika
Litijska cesta 45
1000 Ljubljana
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Zatič koreninskega
kanala, narejen po meri
Litijska cesta 45
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona narejena po meri,
Veljaven keramična
Zobna krona narejena po
meri, keramična
IIa
Litijska cesta 45
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona narejena po meri,
Veljaven kovinska/keramična
Litijska cesta 45
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Zobna krona narejena po
meri, kovinska/keramična IIa
Zobna krona narejena po
meri, kovinska/iz
polimerov
IIa
Litijska cesta 45
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona narejena po meri na Zobna krona narejena po
Veljaven osnovi polimerov
meri na osnovi polimerov IIa
Litijska cesta 45
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Litijska cesta 45
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna plomba na osnovi
Veljaven polimerov
Litijska cesta 45
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Litijska cesta 45
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Litijska cesta 45
1000 Ljubljana
Slovenija
Kovinski mostiček, narejen po
Veljaven meri, keramični
Stran 1 od 187
Zobna plomba,
keramična
Zobna plomba na osnovi
polimerov
Zobni mostiček, narejen
po meri, kovinskipolimerni
Zobni mostiček, narejen
po meri, kovinskikeramični
Kovinski mostiček,
narejen po meri,
keramični
IIa
IIa
IIa
IIa
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Ime/firma
Naslov/sedež
3Dmed, proizvodnja,
trgovina izobraževanje in
druge storitve, d.o.o.
3Dmed, proizvodnja,
trgovina izobraževanje in
druge storitve, d.o.o.
3Dmed, proizvodnja,
trgovina izobraževanje in
druge storitve, d.o.o.
3Dmed, proizvodnja,
trgovina izobraževanje in
druge storitve, d.o.o.
3Dmed, proizvodnja,
trgovina izobraževanje in
druge storitve, d.o.o.
3Dmed, proizvodnja,
trgovina izobraževanje in
druge storitve, d.o.o.
3Dmed, proizvodnja,
trgovina izobraževanje in
druge storitve, d.o.o.
3Dmed, proizvodnja,
trgovina izobraževanje in
druge storitve, d.o.o.
3Dmed, proizvodnja,
trgovina izobraževanje in
druge storitve, d.o.o.
3Dmed, proizvodnja,
trgovina izobraževanje in
druge storitve, d.o.o.
3Dmed, proizvodnja,
trgovina izobraževanje in
druge storitve, d.o.o.
3Dmed, proizvodnja,
trgovina izobraževanje in
druge storitve, d.o.o.
3Dmed, proizvodnja,
trgovina izobraževanje in
druge storitve, d.o.o.
3Dmed, proizvodnja,
trgovina izobraževanje in
druge storitve, d.o.o.
3Dmed, proizvodnja,
trgovina izobraževanje in
druge storitve, d.o.o.
3Dmed, proizvodnja,
trgovina izobraževanje in
druge storitve, d.o.o.
3Dmed, proizvodnja,
trgovina izobraževanje in
druge storitve, d.o.o.
3Dmed, proizvodnja,
trgovina izobraževanje in
druge storitve, d.o.o.
Ulica škofa
Maksimilijana Držečnika
6
Ulica škofa
Maksimilijana Držečnika
6
Ulica škofa
Maksimilijana Držečnika
6
Ulica škofa
Maksimilijana Držečnika
6
Ulica škofa
Maksimilijana Držečnika
6
Ulica škofa
Maksimilijana Držečnika
6
Ulica škofa
Maksimilijana Držečnika
6
Ulica škofa
Maksimilijana Držečnika
6
Ulica škofa
Maksimilijana Držečnika
6
Ulica škofa
Maksimilijana Držečnika
6
Ulica škofa
Maksimilijana Držečnika
6
Ulica škofa
Maksimilijana Držečnika
6
Ulica škofa
Maksimilijana Držečnika
6
Ulica škofa
Maksimilijana Držečnika
6
Ulica škofa
Maksimilijana Držečnika
6
Ulica škofa
Maksimilijana Držečnika
6
Ulica škofa
Maksimilijana Držečnika
6
Ulica škofa
Maksimilijana Držečnika
6
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
2000 Maribor
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
2000 Maribor
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
2000 Maribor
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
2000 Maribor
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
2000 Maribor
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
2000 Maribor
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/keramična
2000 Maribor
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
2000 Maribor
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
2000 Maribor
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
2000 Maribor
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
2000 Maribor
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
2000 Maribor
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven vezan
Stran 2 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Naslov/sedež
38
3Dmed, proizvodnja,
trgovina izobraževanje in
druge storitve, d.o.o.
Ulica škofa
Maksimilijana Držečnika
6
39
3Dmed, proizvodnja,
trgovina izobraževanje in
druge storitve, d.o.o.
Ulica škofa
Maksimilijana Držečnika
6
2000 Maribor
Slovenija
Personalizirane
resekcijske šablone
Individualna kapica za
Individualna kapica za Stockholm Stockholm obroček
obroček (Jezikovne različice:
(Jezikovne različice:
Individual ring cap for Stockholm Individual ring cap for
Veljaven applicator)
Stockholm applicator)
40
ABA Optika-foto d.o.o.
Gosposka ulica 27
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
41
ABI PLUS trgovina in
poslovne storitve d.o.o.
Koper, Ankaranska
cesta 7
Koper 6000 Capodistria Slovenija
Korekcijska očala - očala za
Veljaven korekcijo vida
Obala 26
6320 Portorož
Veljaven korekcijska očala
Ključarovci pri
Ljutomeru 88
Križevci pri
9242 Ljutomeru Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Ključarovci pri
Ljutomeru 88
Križevci pri
9242 Ljutomeru Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Ključarovci pri
Ljutomeru 88
Križevci pri
9242 Ljutomeru Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Ključarovci pri
Ljutomeru 88
Križevci pri
9242 Ljutomeru Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Ključarovci pri
Ljutomeru 88
Križevci pri
9242 Ljutomeru Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Ključarovci pri
Ljutomeru 88
Križevci pri
9242 Ljutomeru Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Ključarovci pri
Ljutomeru 88
Križevci pri
9242 Ljutomeru Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
2000 Maribor
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Trgovsko ime
Personalizirane resekcijske
Veljaven šablone
Slovenija
Korekcijska očala
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
49
Adria Plast, uvoz-izvoz in
trgovina d.o.o.
Albina Novak Kavaš zasebni zdravstveni
delavec
Albina Novak Kavaš zasebni zdravstveni
delavec
Albina Novak Kavaš zasebni zdravstveni
delavec
Albina Novak Kavaš zasebni zdravstveni
delavec
Albina Novak Kavaš zasebni zdravstveni
delavec
Albina Novak Kavaš zasebni zdravstveni
delavec
Albina Novak Kavaš zasebni zdravstveni
delavec
50
Alcom optika, proizvodnja
in trgovina, d.o.o.
Partizanska cesta 26
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Mineralna stekla za očala
Mineralna stekla za
očala
I
51
Alcom optika, proizvodnja
in trgovina, d.o.o.
Partizanska cesta 26
4000 Kranj
Slovenija
Organska enožariščna stekla za
Veljaven očala
Stekla za očala
I
Partizanska cesta 26
4000 Kranj
Slovenija
Organska večžariščna stekla za
Veljaven očala
Stekla za očala
I
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Veljaven Medicinski rentgenski film
Super AHR-U
IIb
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-11
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-12
IIb - sistem paket
42
43
44
45
46
47
48
52
53
54
55
Alcom optika, proizvodnja
in trgovina, d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
Slovenija
Stran 3 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Ime/firma
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-13
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-13.1
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-14
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-BC
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-M
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-BC-1,25
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-BC-1,50
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-BC/3
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-BC/3-1,25
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-BC/3-1,50
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-BCD
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-BCD-1,25
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-BCD-1,50
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-BCD/3
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-BCD/3-1,25
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-BCD/3-1,50
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-C
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-C-1,25
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-C-1,50
IIb - sistem paket
Stran 4 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
91
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
ALKALOID - INT družba
za trgovino in storitve
d.o.o.
92
Cesta Zore PerelloAndrej Primc - zobotehnik godina 2
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
93
Cesta Zore PerelloAndrej Primc - zobotehnik godina 2
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Trgovsko ime
Razvrstitev
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-CD
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-CD 0,50-1,25
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-CD 0,50-1,50
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-CD 0,50/3-1,25
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-CD 0,50/3-1,50
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-CD 0,75/3-1,25
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-CD 0,75/3-1,50
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-CD-1,25
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-CD-1,50
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-CD/3
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-CD/3-1,25
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL-CD/3-1,50
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Koncentrirana raztopina za
Veljaven hemodializo
AMINAL CD 0,50
IIb - sistem paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Veljaven Plenice za odrasle
Alkoped Premium
Plenice za odrasle Large I - sistem in paket
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Veljaven Plenice za odrasle
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Veljaven Plenice za odrasle
Alkoped Plenice diapers
Large
Alkoped Premium
Plenice za odrasle
Medium
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
ALKALOID - INT družba za
Slovenija trgovino in storitve d.o.o.
Šlandrova ulica 4
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Veljaven Plenice za odrasle
Alkoped Plenice za
odrasle Medium
Stran 5 od 187
I - sistem in paket
I - sistem in paket
I - sistem in paket
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
94
Cesta Zore PerelloAndrej Primc - zobotehnik godina 2
6000 Koper
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
95
Cesta Zore PerelloAndrej Primc - zobotehnik godina 2
6000 Koper
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
96
Cesta Zore PerelloAndrej Primc - zobotehnik godina 2
6000 Koper
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
97
Cesta Zore PerelloAndrej Primc - zobotehnik godina 2
6000 Koper
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
98
Cesta Zore PerelloAndrej Primc - zobotehnik godina 2
6000 Koper
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
99
Andreja Pangerc zobotehnica
Cankarjev drevored 7
6310 Izola
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Andreja Pangerc 100 zobotehnica
Cankarjev drevored 7
6310 Izola
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Andreja Pangerc 101 zobotehnica
Cankarjev drevored 7
6310 Izola
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Andreja Pangerc 102 zobotehnica
Cankarjev drevored 7
6310 Izola
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Andreja Pangerc 103 zobotehnica
Cankarjev drevored 7
6310 Izola
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Andreja Pangerc 104 zobotehnica
Cankarjev drevored 7
6310 Izola
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Andreja Pangerc 105 zobotehnica
Cankarjev drevored 7
6310 Izola
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Andreja Pangerc 106 zobotehnica
Cankarjev drevored 7
6310 Izola
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Andreja Pangerc 107 zobotehnica
Cankarjev drevored 7
6310 Izola
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Apollonio Anđelka 108 zobotehnični laboratorij
Bertoki, Cesta med
vinogradi 19
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Apollonio Anđelka 109 zobotehnični laboratorij
Bertoki, Cesta med
vinogradi 19
6000 Koper
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Apollonio Anđelka 110 zobotehnični laboratorij
Bertoki, Cesta med
vinogradi 19
6000 Koper
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Apollonio Anđelka 111 zobotehnični laboratorij
Bertoki, Cesta med
vinogradi 19
6000 Koper
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Stran 6 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Apollonio Anđelka 112 zobotehnični laboratorij
Bertoki, Cesta med
vinogradi 19
6000 Koper
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Apollonio Anđelka 113 zobotehnični laboratorij
Bertoki, Cesta med
vinogradi 19
6000 Koper
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Apollonio Anđelka 114 zobotehnični laboratorij
Bertoki, Cesta med
vinogradi 19
6000 Koper
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Apollonio Anđelka 115 zobotehnični laboratorij
Bertoki, Cesta med
vinogradi 19
6000 Koper
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Apollonio Anđelka 116 zobotehnični laboratorij
Bertoki, Cesta med
vinogradi 19
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Apollonio Anđelka 117 zobotehnični laboratorij
Bertoki, Cesta med
vinogradi 19
6000 Koper
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
Apollonio Anđelka 118 zobotehnični laboratorij
Bertoki, Cesta med
vinogradi 19
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, zlata
Apollonio Anđelka 119 zobotehnični laboratorij
Bertoki, Cesta med
vinogradi 19
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Apollonio Anđelka 120 zobotehnični laboratorij
Bertoki, Cesta med
vinogradi 19
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Apollonio Anđelka 121 zobotehnični laboratorij
Bertoki, Cesta med
vinogradi 19
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Apollonio Anđelka 122 zobotehnični laboratorij
Bertoki, Cesta med
vinogradi 19
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Apollonio Anđelka 123 zobotehnični laboratorij
Bertoki, Cesta med
vinogradi 19
6000 Koper
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Apollonio Anđelka 124 zobotehnični laboratorij
Bertoki, Cesta med
vinogradi 19
6000 Koper
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Apollonio Anđelka 125 zobotehnični laboratorij
Bertoki, Cesta med
vinogradi 19
6000 Koper
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Apollonio Anđelka 126 zobotehnični laboratorij
Bertoki, Cesta med
vinogradi 19
6000 Koper
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
ART OPTIKA, podjetje za
proizvodnjo in trgovino
127 očal in pribora, d.o.o.
Goriška cesta 78
ART-LEG, proizvodnja in
prodaja medicinske
128 opreme, d.o.o.
Celjska cesta 8
ART-LEG, proizvodnja in
prodaja medicinske
129 opreme, d.o.o.
Celjska cesta 8
Trgovsko ime
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven korekcijska očala
3310 Žalec
Slovenija
Veljaven Ortoza
Ortoza za roko
3310 Žalec
Slovenija
Veljaven Ortoza
Ortoza za roko
Stran 7 od 187
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
Ime/firma
ART-LEG, proizvodnja in
prodaja medicinske
opreme, d.o.o.
ART-LEG, proizvodnja in
prodaja medicinske
opreme, d.o.o.
ART-LEG, proizvodnja in
prodaja medicinske
opreme, d.o.o.
ART-LEG, proizvodnja in
prodaja medicinske
opreme, d.o.o.
ART-LEG, proizvodnja in
prodaja medicinske
opreme, d.o.o.
ART-LEG, proizvodnja in
prodaja medicinske
opreme, d.o.o.
ART-LEG, proizvodnja in
prodaja medicinske
opreme, d.o.o.
ART-LEG, proizvodnja in
prodaja medicinske
opreme, d.o.o.
ART-LEG, proizvodnja in
prodaja medicinske
opreme, d.o.o.
ART-LEG, proizvodnja in
prodaja medicinske
opreme, d.o.o.
ART-LEG, proizvodnja in
prodaja medicinske
opreme, d.o.o.
ART-LEG, proizvodnja in
prodaja medicinske
opreme, d.o.o.
ART-LEG, proizvodnja in
prodaja medicinske
opreme, d.o.o.
ART-LEG, proizvodnja in
prodaja medicinske
opreme, d.o.o.
ART-LEG, proizvodnja in
prodaja medicinske
opreme, d.o.o.
ART-LEG, proizvodnja in
prodaja medicinske
opreme, d.o.o.
ART-LEG, proizvodnja in
prodaja medicinske
opreme, d.o.o.
ART-LEG, proizvodnja in
prodaja medicinske
opreme, d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Celjska cesta 8
3310 Žalec
Slovenija
Veljaven Ortoza
Ortoza za roko
Celjska cesta 8
3310 Žalec
Slovenija
Veljaven Ortoza
Ortoza za nogo
Celjska cesta 8
3310 Žalec
Slovenija
Veljaven Ortoza
Ortoza za nogo
Celjska cesta 8
3310 Žalec
Slovenija
Veljaven Ortoza
Ortoza za nogo
Celjska cesta 8
3310 Žalec
Slovenija
Veljaven Ortoza
Ortoza za nogo
Celjska cesta 8
3310 Žalec
Slovenija
Veljaven Ortoza
Ortoza za nogo
Celjska cesta 8
3310 Žalec
Slovenija
Veljaven Proteza
Proteza za nogo
Celjska cesta 8
3310 Žalec
Slovenija
Veljaven Proteza
Proteza za nogo
Celjska cesta 8
3310 Žalec
Slovenija
Veljaven Proteza
Proteza za nogo
Celjska cesta 8
3310 Žalec
Slovenija
Veljaven Proteza
Proteza za nogo
Celjska cesta 8
3310 Žalec
Slovenija
Veljaven Proteza
Proteza za nogo
Celjska cesta 8
3310 Žalec
Slovenija
Veljaven Proteza
Proteza za roko
Celjska cesta 8
3310 Žalec
Slovenija
Veljaven Proteza
Proteza za roko
Celjska cesta 8
3310 Žalec
Slovenija
Veljaven Proteza
Estetska silikonska
proteza
Celjska cesta 8
3310 Žalec
Slovenija
Veljaven Proteza
Estetska silikonska
proteza
Celjska cesta 8
3310 Žalec
Slovenija
Veljaven Proteza
Estetska silikonska
proteza
Celjska cesta 8
3310 Žalec
Slovenija
Veljaven Proteza
Estetska silikonska
proteza
Celjska cesta 8
3310 Žalec
Slovenija
Veljaven Proteza
Estetska silikonska
proteza
Stran 8 od 187
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
ART-LEG, proizvodnja in
prodaja medicinske
148 opreme, d.o.o.
Celjska cesta 8
Auer optika, optika in
internetna trgovina, Denis
149 Auer s.p.
Spodnji Slemen 11j
AUROOPTA optika,
zlatarstvo, reklamiranje in
150 trgovina d.o.o.
Ulica v Kokovšek 46
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
3310 Žalec
Slovenija
Veljaven Protezno koleno
Selnica ob
2352 Dravi
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Veljaven očala za korekcijo vida
Avram Jovanović 151 zobotehnik
Breg 6A
2322 Majšperk
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Avram Jovanović 152 zobotehnik
Breg 6A
2322 Majšperk
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Avram Jovanović 153 zobotehnik
Breg 6A
2322 Majšperk
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Avram Jovanović 154 zobotehnik
Breg 6A
2322 Majšperk
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Avram Jovanović 155 zobotehnik
Breg 6A
2322 Majšperk
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Avram Jovanović 156 zobotehnik
Breg 6A
2322 Majšperk
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Avram Jovanović 157 zobotehnik
Breg 6A
2322 Majšperk
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Avram Jovanović 158 zobotehnik
Breg 6A
2322 Majšperk
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Avram Jovanović 159 zobotehnik
Breg 6A
2322 Majšperk
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Avram Jovanović 160 zobotehnik
Breg 6A
2322 Majšperk
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Avram Jovanović 161 zobotehnik
Breg 6A
2322 Majšperk
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Avram Jovanović 162 zobotehnik
Breg 6A
2322 Majšperk
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Avram Jovanović 163 zobotehnik
Breg 6A
2322 Majšperk
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Avram Jovanović 164 zobotehnik
Breg 6A
2322 Majšperk
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Avram Jovanović 165 zobotehnik
Breg 6A
2322 Majšperk
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Avram Jovanović 166 zobotehnik
Breg 6A
2322 Majšperk
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Stran 9 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
ART-LEG SPORT KNEE I
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
Snemljiva zobna proteza uporabnika
Sponka za zobne
I - Izdelan za
proteze, kovinska,
posameznega
narejena po meri
uporabnika
IIa - Izdelan za
Zatič koreninskega
posameznega
kanala, narejen po meri uporabnika
IIa - Izdelan za
Zobna krona, narejena
posameznega
po meri, keramična
uporabnika
IIa - Izdelan za
Zobna krona, narejena
posameznega
po meri, kovinska
uporabnika
Zobna krona, narejena
IIa - Izdelan za
po meri, kovinska/iz
posameznega
polimerov
uporabnika
Zobna krona, narejena
IIa - Izdelan za
po meri, kovinska/
posameznega
keramična
uporabnika
Zobna krona, narejena
IIa - Izdelan za
po meri, na osnovi
posameznega
polimerov
uporabnika
IIa - Izdelan za
Zobna plomba,
posameznega
keramična
uporabnika
IIa - Izdelan za
Zobna prevleka, narejena posameznega
po meri
uporabnika
I - Izdelan za
Zobna proteza, celotna
posameznega
spodnja
uporabnika
I - Izdelan za
Zobna proteza, celotna
posameznega
zgornja
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
Zobna proteza, delna
uporabnika
IIa - Izdelan za
Zobni mostiček, narejen posameznega
po meri, keramični
uporabnika
Zobni mostiček, narejen IIa - Izdelan za
po meri, kovinskiposameznega
polimerni
uporabnika
Zobni mostiček, narejen IIa - Izdelan za
po meri, kovinskiposameznega
keramični
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Avram Jovanović 167 zobotehnik
Breg 6A
2322 Majšperk
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Zobni mostiček, narejen
po meri, na osnovi
polimerov
Avram Jovanović 168 zobotehnik
Breg 6A
2322 Majšperk
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Zobni vršek, trajni
B&S zobotehnični
169 laboratorij Budija Slavica
Ulica 22. Junija 24
9220 Lendava
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
B&S zobotehnični
170 laboratorij Budija Slavica
Ulica 22. Junija 24
9220 Lendava
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
B&S zobotehnični
171 laboratorij Budija Slavica
Ulica 22. Junija 24
9220 Lendava
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
B&S zobotehnični
172 laboratorij Budija Slavica
Ulica 22. Junija 24
9220 Lendava
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
B&S zobotehnični
173 laboratorij Budija Slavica
Ulica 22. Junija 24
9220 Lendava
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
B&S zobotehnični
174 laboratorij Budija Slavica
Ulica 22. Junija 24
9220 Lendava
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
B&S zobotehnični
175 laboratorij Budija Slavica
Ulica 22. Junija 24
9220 Lendava
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
B&S zobotehnični
176 laboratorij Budija Slavica
Ulica 22. Junija 24
9220 Lendava
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
Backović Ivan 177 zobotehnični laboratorij
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Backović Ivan 178 zobotehnični laboratorij
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Backović Ivan 179 zobotehnični laboratorij
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Backović Ivan 180 zobotehnični laboratorij
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Backović Ivan 181 zobotehnični laboratorij
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Backović Ivan 182 zobotehnični laboratorij
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Backović Ivan 183 zobotehnični laboratorij
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Backović Ivan 184 zobotehnični laboratorij
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Stran 10 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Backović Ivan 185 zobotehnični laboratorij
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Trg mladinskih delovnih
brigad 2
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Belič Tadeja, zasebni
188 zobotehnični laboratorij
Obala 55
6320 Portorož
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Belič Tadeja, zasebni
189 zobotehnični laboratorij
Obala 55
6320 Portorož
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Belič Tadeja, zasebni
190 zobotehnični laboratorij
Obala 55
6320 Portorož
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Belič Tadeja, zasebni
191 zobotehnični laboratorij
Obala 55
6320 Portorož
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Belič Tadeja, zasebni
192 zobotehnični laboratorij
Obala 55
6320 Portorož
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Belič Tadeja, zasebni
193 zobotehnični laboratorij
Obala 55
6320 Portorož
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Belič Tadeja, zasebni
194 zobotehnični laboratorij
Obala 55
6320 Portorož
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Belič Tadeja, zasebni
195 zobotehnični laboratorij
Obala 55
6320 Portorož
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Belič Tadeja, zasebni
196 zobotehnični laboratorij
Obala 55
6320 Portorož
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Belič Tadeja, zasebni
197 zobotehnični laboratorij
Obala 55
6320 Portorož
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Belič Tadeja, zasebni
198 zobotehnični laboratorij
Obala 55
6320 Portorož
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
Belič Tadeja, zasebni
199 zobotehnični laboratorij
Obala 55
6320 Portorož
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Belič Tadeja, zasebni
200 zobotehnični laboratorij
Obala 55
6320 Portorož
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Belič Tadeja, zasebni
201 zobotehnični laboratorij
Obala 55
6320 Portorož
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Belič Tadeja, zasebni
202 zobotehnični laboratorij
Obala 55
6320 Portorož
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Backović Ivan 186 zobotehnični laboratorij
Baron & Baron podjetje
za trgovino in storitve
187 d.o.o., Ljubljana
Stran 11 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Belič Tadeja, zasebni
203 zobotehnični laboratorij
Obala 55
6320 Portorož
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Belič Tadeja, zasebni
204 zobotehnični laboratorij
Obala 55
6320 Portorož
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Belič Tadeja, zasebni
205 zobotehnični laboratorij
Obala 55
6320 Portorož
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Belič Tadeja, zasebni
206 zobotehnični laboratorij
Obala 55
6320 Portorož
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven vezan
Benko Renata - zasebni
207 zobotehnični laboratorij
Veščica 4g
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Benko Renata - zasebni
208 zobotehnični laboratorij
Veščica 4g
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Benko Renata - zasebni
209 zobotehnični laboratorij
Veščica 4g
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Benko Renata - zasebni
210 zobotehnični laboratorij
Veščica 4g
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Benko Renata - zasebni
211 zobotehnični laboratorij
Veščica 4g
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Benko Renata - zasebni
212 zobotehnični laboratorij
Veščica 4g
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Benko Renata - zasebni
213 zobotehnični laboratorij
Veščica 4g
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Benko Renata - zasebni
214 zobotehnični laboratorij
Veščica 4g
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Benko Renata - zasebni
215 zobotehnični laboratorij
Veščica 4g
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Benko Renata - zasebni
216 zobotehnični laboratorij
Veščica 4g
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Benko Renata - zasebni
217 zobotehnični laboratorij
Veščica 4g
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Benko Renata - zasebni
218 zobotehnični laboratorij
Veščica 4g
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Benko Renata - zasebni
219 zobotehnični laboratorij
Veščica 4g
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Bergoč Matej 220 Zobotehnični laboratorij
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Stran 12 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Bergoč Matej 221 Zobotehnični laboratorij
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Bergoč Matej 222 Zobotehnični laboratorij
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Bergoč Matej 223 Zobotehnični laboratorij
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Bergoč Matej 224 Zobotehnični laboratorij
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Bergoč Matej 225 Zobotehnični laboratorij
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Bergoč Matej 226 Zobotehnični laboratorij
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Bergoč Matej 227 Zobotehnični laboratorij
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Bergoč Matej 228 Zobotehnični laboratorij
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Bergoč Matej 229 Zobotehnični laboratorij
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Bernik Primož - zasebni
230 zobotehnični laboratorij
Racovnik 29
4228 Železniki
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Bernik Primož - zasebni
231 zobotehnični laboratorij
Racovnik 29
4228 Železniki
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Bernik Primož - zasebni
232 zobotehnični laboratorij
Racovnik 29
4228 Železniki
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Bernik Primož - zasebni
233 zobotehnični laboratorij
Racovnik 29
4228 Železniki
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Bernik Primož - zasebni
234 zobotehnični laboratorij
Racovnik 29
4228 Železniki
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Bernik Primož - zasebni
235 zobotehnični laboratorij
Racovnik 29
4228 Železniki
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Bezjak Irena 236 zobotehnični laboratorij
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Bezjak Irena 237 zobotehnični laboratorij
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Bezjak Irena 238 zobotehnični laboratorij
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Stran 13 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Bezjak Irena 239 zobotehnični laboratorij
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Bezjak Irena 240 zobotehnični laboratorij
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Bezjak Irena 241 zobotehnični laboratorij
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Bezjak Irena 242 zobotehnični laboratorij
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Bezjak Irena 243 zobotehnični laboratorij
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Bezjak Irena 244 zobotehnični laboratorij
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Bezjak Irena 245 zobotehnični laboratorij
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
BIOPROD biomedicinski
246 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven aspiracijski kateter
aspiracijski kateter št. 1
CH 08
IIa
BIOPROD biomedicinski
247 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven aspiracijski kateter
aspiracijski kateter št. 2
CH 10
IIa
BIOPROD biomedicinski
248 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven aspiracijski kateter
aspiracijski kateter št. 3
CH 12
IIa
BIOPROD biomedicinski
249 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven aspiracijski kateter
aspiracijski kateter št. 4
CH 14
IIa
BIOPROD biomedicinski
250 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven aspiracijski kateter
aspiracijski kateter št. 5
CH 16
IIa
BIOPROD biomedicinski
251 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven aspiracijski kateter
aspiracijski kateter št. 6
CH 18
IIa
BIOPROD biomedicinski
252 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven aspiracijski kateter
aspiracijski kateter št. 7
CH 20
IIa
BIOPROD biomedicinski
253 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven cev za zunanjo sukcijo
cev za zunanjo sukcijo
2m
IIa
BIOPROD biomedicinski
254 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven cevke za pitje
cevke za pitje
I
BIOPROD biomedicinski
255 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven epruveta za odvzem brisa
epruveta za odvzem
brisa
I - sterilen
BIOPROD biomedicinski
256 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven kateter - črevesna sonda
kateter - črevesna
sonda št. 3 CH 34
IIa
Stran 14 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
BIOPROD biomedicinski
257 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven petelinček
3 - potni petelinček MC IIa
BIOPROD biomedicinski
258 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven petelinček
4 - potni petelinček MC
nevtralen
IIa
BIOPROD biomedicinski
259 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven petelinček
4 - potni petelinček MC
rdeč
IIa
BIOPROD biomedicinski
260 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven petelinček
4 - potni petelinček MC
moder
IIa
BIOPROD biomedicinski
261 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven petelinček
4 - potni petelinček MC
s podaljškom 7 cm
IIa
BIOPROD biomedicinski
262 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven petelinček
4 - potni petelinček MC
s podaljškom 10 cm
IIa
BIOPROD biomedicinski
263 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven sistem za enteralno hranjenje
sistem za enteralno
hranjenje I
IIa
BIOPROD biomedicinski
264 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven sistem za infuzijo
sistem za infuzijo z
dvokanalno iglo
IIa
BIOPROD biomedicinski
265 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven sistem za infuzijo
sistem za aplikacijo
citostatikov
IIa
BIOPROD biomedicinski
266 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven sistem za transfuzijo
sistem za transfuzijo z
mehkim kapalnikom
IIa
BIOPROD biomedicinski
267 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven sistem za transfuzijo
sistem za transfuzijo z
dvokanalno iglo
IIa
BIOPROD biomedicinski
268 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven sistem za transfuzijo
sistem za perfuzijo, 2m,
s plastično iglo
IIa
BIOPROD biomedicinski
269 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven sistem za transfuzijo
sistem za merjenje CVP IIa
BIOPROD biomedicinski
270 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven sistem za transfuzijo
sistem za dajanje
kostnega mozga
IIa
BIOPROD biomedicinski
271 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven urinski kateter
urinski kateter št. 1 CH
10
IIa
BIOPROD biomedicinski
272 produkti d.o.o.
Stegne 11
1521 Ljubljana
Slovenija
Veljaven urinski kateter
urinski kateter št. 2 CH
12
Bobovnik Miroslava 273 zobotehnik
Gregorčičeva 5
3000 Celje
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Bobovnik Miroslava 274 zobotehnik
Gregorčičeva 5
3000 Celje
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Stran 15 od 187
IIa
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Bobovnik Miroslava 275 zobotehnik
Gregorčičeva 5
3000 Celje
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Bobovnik Miroslava 276 zobotehnik
Gregorčičeva 5
3000 Celje
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Bobovnik Miroslava 277 zobotehnik
Gregorčičeva 5
3000 Celje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Bobovnik Miroslava 278 zobotehnik
Gregorčičeva 5
3000 Celje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Bobovnik Miroslava 279 zobotehnik
Gregorčičeva 5
3000 Celje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Bobovnik Miroslava 280 zobotehnik
Gregorčičeva 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Bobovnik Miroslava 281 zobotehnik
Gregorčičeva 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Bobovnik Miroslava 282 zobotehnik
Gregorčičeva 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Bobovnik Miroslava 283 zobotehnik
Gregorčičeva 5
3000 Celje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
BRADELJ JOŽE 284 ZOBOTEHNIK
Kal 106
6257 Pivka
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
BRADELJ JOŽE 285 ZOBOTEHNIK
Kal 106
6257 Pivka
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
BRADELJ JOŽE 286 ZOBOTEHNIK
Kal 106
6257 Pivka
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
BRADELJ JOŽE 287 ZOBOTEHNIK
Kal 106
6257 Pivka
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/keramična
BRADELJ JOŽE 288 ZOBOTEHNIK
Kal 106
6257 Pivka
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
BRADELJ JOŽE 289 ZOBOTEHNIK
Kal 106
6257 Pivka
Veljaven Zobna plomba, keramična
BRADELJ JOŽE 290 ZOBOTEHNIK
Kal 106
6257 Pivka
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
BRADELJ JOŽE 291 ZOBOTEHNIK
Kal 106
6257 Pivka
Veljaven Zobna plomba, zlata
BRADELJ JOŽE 292 ZOBOTEHNIK
Kal 106
6257 Pivka
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
BRADELJ JOŽE 293 ZOBOTEHNIK
Kal 106
6257 Pivka
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Stran 16 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
BRADELJ JOŽE 294 ZOBOTEHNIK
Kal 106
6257 Pivka
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
BRADELJ JOŽE 295 ZOBOTEHNIK
Kal 106
6257 Pivka
Veljaven Zobna proteza, delna
BRADELJ JOŽE 296 ZOBOTEHNIK
Kal 106
6257 Pivka
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
BRADELJ JOŽE 297 ZOBOTEHNIK
Kal 106
6257 Pivka
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
BRADELJ JOŽE 298 ZOBOTEHNIK
Kal 106
6257 Pivka
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
BRADELJ JOŽE 299 ZOBOTEHNIK
Kal 106
6257 Pivka
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
BRADELJ JOŽE 300 ZOBOTEHNIK
Kal 106
6257 Pivka
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven vezan
BRADELJ JOŽE 301 ZOBOTEHNIK
Kal 106
6257 Pivka
Veljaven Zobni vršek, trajni
BRADELJ JOŽE 302 ZOBOTEHNIK
Kal 106
6257 Pivka
Veljaven Zobni vršek, začasni
BRADELJ JOŽE 303 ZOBOTEHNIK
Kal 106
6257 Pivka
Veljaven Snemljiva zobna proteza
BRADELJ JOŽE 304 ZOBOTEHNIK
Kal 106
6257 Pivka
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
BRADELJ JOŽE 305 ZOBOTEHNIK
Kal 106
6257 Pivka
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
BRADELJ JOŽE 306 ZOBOTEHNIK
Kal 106
6257 Pivka
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Brudar Leopold 307 zobotehnik
Cesta železarjev 30
4270 Jesenice
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Brudar Leopold 308 zobotehnik
Cesta železarjev 30
4270 Jesenice
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Brudar Leopold 309 zobotehnik
Cesta železarjev 30
4270 Jesenice
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Brudar Leopold 310 zobotehnik
Cesta železarjev 30
4270 Jesenice
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Brudar Leopold 311 zobotehnik
Cesta železarjev 30
4270 Jesenice
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Brudar Leopold 312 zobotehnik
Cesta železarjev 30
4270 Jesenice
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Stran 17 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Brudar Leopold 313 zobotehnik
Cesta železarjev 30
4270 Jesenice
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Brudar Leopold 314 zobotehnik
Cesta železarjev 30
4270 Jesenice
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Brudar Leopold 315 zobotehnik
Cesta železarjev 30
4270 Jesenice
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Brudar Leopold 316 zobotehnik
Cesta železarjev 30
4270 Jesenice
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Brudar Leopold 317 zobotehnik
Cesta železarjev 30
4270 Jesenice
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Brudar Leopold 318 zobotehnik
Cesta železarjev 30
4270 Jesenice
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
BURACA trgovina in
319 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
93
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA VRAT
BURACA trgovina in
320 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
93
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA VRAT
Ortoza za vratno
hrbtenico - mehka; foam
cervical collar
Ortoza za vratno
hrbtenico - trda (CO);
phillys collar stabilizator
Veljaven ORTOZA ZA VRAT
Ortoza za vratno
hrbtenico - trda z odprtino
(CO); phillys tracheo
collar stabilizator
I
BURACA trgovina in
321 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
93
BURACA trgovina in
322 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
93
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA VRAT
BURACA trgovina in
323 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
93
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA RAMO
BURACA trgovina in
324 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
93
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA RAMO
BURACA trgovina in
325 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
93
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA RAMO
BURACA trgovina in
326 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
93
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA RAMO
BURACA trgovina in
327 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
93
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA RAMO
BURACA trgovina in
328 storitve d.o.o.
BURACA trgovina in
329 storitve d.o.o.
BURACA trgovina in
330 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
93
TRUBARJEVA CESTA
93
TRUBARJEVA CESTA
93
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA RAMO
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA RAMO
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA RAMO
1000
Ljubljana
Slovenija
Stran 18 od 187
I
I
Ortoza za vratno
hrbtenico (CTO); cervical dorsal minerve
I
Ortoza za ramo abdukcijska/rotacijska;
shoulder
abduction/rotation
orthosis
I
ortoza za ramo-mitela za
roko; arm sling economy I
ortoza za ramoabdukcijska; shoulder
abduction support
I
ortoza za ramo-korekcijo
drže; attitude brace
I
ortoza za ramo-torakalni
oprtnik (TO); clavicle
splint
I
ortoza za ramo-dvodelna;
two part shoulder brace I
ortoza za ramo A-C; a-c
shoulder orthosis
I
ortoza za ramo-odprta;
open shoulder orthosis
I
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
BURACA trgovina in
331 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
93
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA HRBTENICO
BURACA trgovina in
332 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
94
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA HRBTENICO
BURACA trgovina in
333 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
95
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA HRBTENICO
BURACA trgovina in
334 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
96
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA HRBTENICO
Trgovsko ime
Ortoza za hrbtenico tritočkovna (TLSO); 3
point hyperextension
spinal brace
Ortoza za hrbtenico tritočkovna (TLSO);
hyperextension brace
Ortoza za hrbtenico tritočkovna (TLSO); 3
point hyperextension pfix
brace
Ortoza za hrbtenico tritočkovna (CTLSO);
collar 3 point
hyperextension brace
Razvrstitev
I
I
I
I
BURACA trgovina in
335 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
97
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA HRBTENICO
BURACA trgovina in
336 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
98
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA HRBTENICO
BURACA trgovina in
337 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
99
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA HRBTENICO
BURACA trgovina in
338 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
100
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA HRBTENICO
Ortoza za hrbtenico križni pas ojačan (visok)
LSO; lumbar sacral back
support high
Ortoza za hrbtenico križni pas ojačan LSO;
lumbar sacral back
support
Ortoza za hrbtenico križni pas ojačan ;
lumbosacral pelote
orthosis
Ortoza za hrbtenico križni pas ojačan (visok) ;
lumbosacral pelote
orthosis high
BURACA trgovina in
339 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
101
Veljaven ORTOZA ZA HRBTENICO
Ortoza za hrbtenico križni pas ojačan LSO;
lumbosacral rigid orthosis I
1000
Ljubljana
Slovenija
BURACA trgovina in
340 storitve d.o.o.
BURACA trgovina in
341 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
102
TRUBARJEVA CESTA
93
BURACA trgovina in
342 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
93
BURACA trgovina in
343 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
94
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA KOLENO
BURACA trgovina in
344 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
95
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA KOLENO
BURACA trgovina in
345 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
96
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA KOLENO
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA HRBTENICO
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA KOLENO
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA KOLENO
Stran 19 od 187
I
I
I
I
Ortoza za hrbtenico križni pas ojačan (visok)
LSO; lumbosacral rigid
orthosis high
I
Ortoza za kolenopodporna; knee support I
Ortoza za kolenopogačico (odprta patela);
knee support with patella
oprning
I
ortoza za kolenookrepitev vezi;
reinforcment knee brace
ortoza za kolenopogačico; knee brace
with alu support
ortoza za koleno-4
točkovna; extra point
knee brace
I
I
I
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
BURACA trgovina in
346 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
97
BURACA trgovina in
347 storitve d.o.o.
BURACA trgovina in
348 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
98
TRUBARJEVA CESTA
93
BURACA trgovina in
349 storitve d.o.o.
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
ortoza za koleno - po
poerativna; post op
hinged knee brace
ortoza za kolenopogačico (polna); full
knee immobilizer
Ortoza za kolk; fix hip
orthosis
Ortoza za kolk - otroška;
children abduction
orthosis
ortoza za gleženjoprijemna; grip ankle
brace
Razvrstitev
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA KOLENO
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA KOLENO
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA KOLK
TRUBARJEVA CESTA
93
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA KOLK
BURACA trgovina in
350 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
93
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA GLEŽENJ
BURACA trgovina in
351 storitve d.o.o.
BURACA trgovina in
352 storitve d.o.o.
BURACA trgovina in
353 storitve d.o.o.
BURACA trgovina in
354 storitve d.o.o.
BURACA trgovina in
355 storitve d.o.o.
TRUBARJEVA CESTA
93
TRUBARJEVA CESTA
93
TRUBARJEVA CESTA
93
TRUBARJEVA CESTA
94
TRUBARJEVA CESTA
95
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA GLEŽENJ
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven ORTOZA ZA GLEŽENJ
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven KILNI PAS
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven KILNI PAS
1000
Ljubljana
Slovenija
Veljaven KILNI PAS
Center očesne optike
356 C.O.O. d.o.o.
Kranjska cesta 24
4202 Naklo
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Cestnik Igor s.p. Optika
357 Cestnik
Ulica 1. junija 30
1420 Trbovlje
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Cmrekar Mateja - zobni
358 laboratorij
Šubičeva ulica 23
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Cmrekar Mateja - zobni
359 laboratorij
Šubičeva ulica 23
1230 Domžale
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Cmrekar Mateja - zobni
360 laboratorij
Šubičeva ulica 23
1230 Domžale
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Cmrekar Mateja - zobni
361 laboratorij
Šubičeva ulica 23
1230 Domžale
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Cmrekar Mateja - zobni
362 laboratorij
Šubičeva ulica 23
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Cmrekar Mateja - zobni
363 laboratorij
Šubičeva ulica 23
1230 Domžale
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Šubičeva ulica 23
1230 Domžale
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
I
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Pesnica pri Mariboru
42c
Pesnica pri
2211 Mariboru
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Cmrekar Mateja - zobni
364 laboratorij
CORONA DENTIS
zobozdravstvena
dejavnost, zobotehnična
dejavnost in trgovina
365 d.o.o.
Stran 20 od 187
ortoza za gleženj-rebole;
rebole ankle brace
ortoza za gleženj; cross
ankle support
Ingivinalni kilni pasenostranski; hernia belt
kilni pas-obojestranski;
hernia belt both side
kilni pas-trebušni;
abdominal hernia belt
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
Ime/firma
CORONA DENTIS
zobozdravstvena
dejavnost, zobotehnična
dejavnost in trgovina
d.o.o.
CORONA DENTIS
zobozdravstvena
dejavnost, zobotehnična
dejavnost in trgovina
d.o.o.
CORONA DENTIS
zobozdravstvena
dejavnost, zobotehnična
dejavnost in trgovina
d.o.o.
CORONA DENTIS
zobozdravstvena
dejavnost, zobotehnična
dejavnost in trgovina
d.o.o.
CORONA DENTIS
zobozdravstvena
dejavnost, zobotehnična
dejavnost in trgovina
d.o.o.
CORONA DENTIS
zobozdravstvena
dejavnost, zobotehnična
dejavnost in trgovina
d.o.o.
CORONA DENTIS
zobozdravstvena
dejavnost, zobotehnična
dejavnost in trgovina
d.o.o.
CORONA DENTIS
zobozdravstvena
dejavnost, zobotehnična
dejavnost in trgovina
d.o.o.
CORONA DENTIS
zobozdravstvena
dejavnost, zobotehnična
dejavnost in trgovina
d.o.o.
CORONA DENTIS
zobozdravstvena
dejavnost, zobotehnična
dejavnost in trgovina
d.o.o.
CORONA DENTIS
zobozdravstvena
dejavnost, zobotehnična
dejavnost in trgovina
d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Pesnica pri Mariboru
42c
Pesnica pri
2211 Mariboru
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Pesnica pri Mariboru
42c
Pesnica pri
2211 Mariboru
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Pesnica pri Mariboru
42c
Pesnica pri
2211 Mariboru
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Pesnica pri Mariboru
42c
Pesnica pri
2211 Mariboru
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Pesnica pri Mariboru
42c
Pesnica pri
2211 Mariboru
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Pesnica pri Mariboru
42c
Pesnica pri
2211 Mariboru
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Pesnica pri Mariboru
42c
Pesnica pri
2211 Mariboru
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Pesnica pri Mariboru
42c
Pesnica pri
2211 Mariboru
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Pesnica pri Mariboru
42c
Pesnica pri
2211 Mariboru
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Pesnica pri Mariboru
42c
Pesnica pri
2211 Mariboru
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Pesnica pri Mariboru
42c
Pesnica pri
2211 Mariboru
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Stran 21 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
Ime/firma
CORONA DENTIS
zobozdravstvena
dejavnost, zobotehnična
dejavnost in trgovina
d.o.o.
CORONA DENTIS
zobozdravstvena
dejavnost, zobotehnična
dejavnost in trgovina
d.o.o.
CORONA DENTIS
zobozdravstvena
dejavnost, zobotehnična
dejavnost in trgovina
d.o.o.
CORONA DENTIS
zobozdravstvena
dejavnost, zobotehnična
dejavnost in trgovina
d.o.o.
CORONA DENTIS
zobozdravstvena
dejavnost, zobotehnična
dejavnost in trgovina
d.o.o.
CORONA DENTIS
zobozdravstvena
dejavnost, zobotehnična
dejavnost in trgovina
d.o.o.
CORONA DENTIS
zobozdravstvena
dejavnost, zobotehnična
dejavnost in trgovina
d.o.o.
CORONA DENTIS
zobozdravstvena
dejavnost, zobotehnična
dejavnost in trgovina
d.o.o.
CORONA DENTIS
zobozdravstvena
dejavnost, zobotehnična
dejavnost in trgovina
d.o.o.
CORONA DENTIS
zobozdravstvena
dejavnost, zobotehnična
dejavnost in trgovina
d.o.o.
CORONA DENTIS
zobozdravstvena
dejavnost, zobotehnična
dejavnost in trgovina
d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Veljaven Zobna plomba, zlata
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Pesnica pri
2211 Mariboru
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Pesnica pri Mariboru
42c
Pesnica pri
2211 Mariboru
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Pesnica pri Mariboru
42c
Pesnica pri
2211 Mariboru
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Pesnica pri Mariboru
42c
Pesnica pri
2211 Mariboru
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Pesnica pri Mariboru
42c
Pesnica pri
2211 Mariboru
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Pesnica pri Mariboru
42c
Pesnica pri
2211 Mariboru
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven vezan
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Pesnica pri Mariboru
42c
Pesnica pri
2211 Mariboru
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Pesnica pri Mariboru
42c
Pesnica pri
2211 Mariboru
Slovenija
Pesnica pri Mariboru
42c
Pesnica pri
2211 Mariboru
Slovenija
Pesnica pri Mariboru
42c
Pesnica pri
2211 Mariboru
Slovenija
Pesnica pri Mariboru
42c
Pesnica pri
2211 Mariboru
Slovenija
Pesnica pri Mariboru
42c
Stran 22 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
CORONA DENTIS
zobozdravstvena
dejavnost, zobotehnična
dejavnost in trgovina
388 d.o.o.
DAANTI proizvodnja in
389 prodaja d.o.o.
DAS Trgovsko in
proizvodno podjetje,
d.o.o. Gornji trg 37,
390 Ljubljana
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Pesnica pri Mariboru
42c
Pesnica pri
2211 Mariboru
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, začasni
Janševa ulica 12
1000 Ljubljana
Veljaven korekcijska očala
Slovenija
Trgovsko ime
Razvrstitev
korekcijska očala
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Gornji trg 37
1000 Ljubljana
Demšar Marija - zasebni
391 zobotehnični laboratorij
Stara cesta 10
4220 Škofja Loka Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Demšar Marija - zasebni
392 zobotehnični laboratorij
Stara cesta 10
4220 Škofja Loka Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Demšar Marija - zasebni
393 zobotehnični laboratorij
Stara cesta 10
4220 Škofja Loka Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Demšar Marija - zasebni
394 zobotehnični laboratorij
Stara cesta 10
4220 Škofja Loka Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Demšar Marija - zasebni
395 zobotehnični laboratorij
Stara cesta 10
4220 Škofja Loka Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Demšar Marija - zasebni
396 zobotehnični laboratorij
Stara cesta 10
4220 Škofja Loka Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Demšar Marija - zasebni
397 zobotehnični laboratorij
Stara cesta 10
4220 Škofja Loka Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Demšar Marija - zasebni
398 zobotehnični laboratorij
Stara cesta 10
4220 Škofja Loka Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
DENDO, zobni laboratorij
in stomatološka ordinacija
399 d.o.o.
Stobovska cesta 11a
DENDO, zobni laboratorij
in stomatološka ordinacija
400 d.o.o.
Stobovska cesta 11a
DENDO, zobni laboratorij
in stomatološka ordinacija
401 d.o.o.
Stobovska cesta 11a
DENDO, zobni laboratorij
in stomatološka ordinacija
402 d.o.o.
Stobovska cesta 11a
DENDO, zobni laboratorij
in stomatološka ordinacija
403 d.o.o.
Stobovska cesta 11a
1230 Domžale
1230 Domžale
1230 Domžale
1230 Domžale
1230 Domžale
Veljaven ortopedski čevlji
Slovenija
Slovenija
Stran 23 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
DENDO, zobni laboratorij
in stomatološka ordinacija
404 d.o.o.
Stobovska cesta 11a
DENDO, zobni laboratorij
in stomatološka ordinacija
405 d.o.o.
Stobovska cesta 11a
DENDO, zobni laboratorij
in stomatološka ordinacija
406 d.o.o.
Stobovska cesta 11a
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
1230 Domžale
1230 Domžale
1230 Domžale
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
DENDO, zobni laboratorij
in stomatološka ordinacija
407 d.o.o.
Stobovska cesta 11a
1230 Domžale
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
DENTALIS, Blaž Cigole
408 s.p.
Dunajska cesta 58
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
DENTALIS, Blaž Cigole
409 s.p.
Dunajska cesta 58
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
DENTALIS, Blaž Cigole
410 s.p.
Dunajska cesta 58
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
DENTALIS, Blaž Cigole
411 s.p.
Dunajska cesta 58
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
DENTALIS, Blaž Cigole
412 s.p.
Dunajska cesta 58
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
DENTALLAB zobni
413 laboratorij d.o.o.
Cesta v Kleče 9
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
DENTALLAB zobni
414 laboratorij d.o.o.
Cesta v Kleče 9
1000 Ljubljana
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
DENTALLAB zobni
415 laboratorij d.o.o.
Cesta v Kleče 9
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/keramična
DENTALLAB zobni
416 laboratorij d.o.o.
Cesta v Kleče 9
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
DENTALLAB zobni
417 laboratorij d.o.o.
Cesta v Kleče 9
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
DENTALLAB zobni
418 laboratorij d.o.o.
Cesta v Kleče 9
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
DENTALLAB zobni
419 laboratorij d.o.o.
Cesta v Kleče 9
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
DENTALLAB zobni
420 laboratorij d.o.o.
Cesta v Kleče 9
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
Stran 24 od 187
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
DENTALLAB zobni
421 laboratorij d.o.o.
Cesta v Kleče 9
1000 Ljubljana
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
DENTALLAB zobni
422 laboratorij d.o.o.
Cesta v Kleče 9
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
DENTALLAB zobni
423 laboratorij d.o.o.
Cesta v Kleče 9
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
DENTALLAB zobni
424 laboratorij d.o.o.
Cesta v Kleče 9
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
DENTALLAB zobni
425 laboratorij d.o.o.
Cesta v Kleče 9
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
DENTALLAB zobni
426 laboratorij d.o.o.
Cesta v Kleče 9
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
DENTALLAB zobni
427 laboratorij d.o.o.
Cesta v Kleče 9
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Dentalni laboratorij, Simon
428 Fabjan s.p.
Taborska cesta 16
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Dentalni laboratorij, Simon
429 Fabjan s.p.
Taborska cesta 16
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Dentalni laboratorij, Simon
430 Fabjan s.p.
Taborska cesta 16
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Dentalni laboratorij, Simon
431 Fabjan s.p.
Taborska cesta 16
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Dentalni laboratorij, Simon
432 Fabjan s.p.
Taborska cesta 16
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Dentalni laboratorij, Simon
433 Fabjan s.p.
Taborska cesta 16
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Dentalni laboratorij, Simon
434 Fabjan s.p.
Taborska cesta 16
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Dentalni laboratorij, Simon
435 Fabjan s.p.
Taborska cesta 16
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Dentalni laboratorij, Simon
436 Fabjan s.p.
Taborska cesta 16
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Slovenija
DENTALNA ZLITINA Cr-Co (CrVeljaven Co Dental Alloys)
Slovenija
DENTALNA ZLITINA Cr-Co (CrVeljaven Co Dental Alloys)
DENTAS, izdelovanje
strojev in pripomočkov za
437 dentalno tehniko d.o.o.
Cesta k Tamu 70
DENTAS, izdelovanje
strojev in pripomočkov za
438 dentalno tehniko d.o.o.
Cesta k Tamu 70
2000 Maribor
2000 Maribor
Stran 25 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
Kovinska prevleka
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
Fasetirana prevleka
uporabnika
IIa - Izdelan za
Kovinsko - porcelanska posameznega
prevleka
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
Akrilna prevleka
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
Delna proteza
uporabnika
IIa - Izdelan za
Mostavna konstrukcija
posameznega
kovinsko - porcelanska
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
Keramična prevleka
uporabnika
I - Izdelan za
Kovinske žične ali ulite
posameznega
zapone, ulita baza
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
Zg. ali sp. totalna proteza uporabnika
Arrow Cr-Co Milling Disc
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
DENTAS CB INGOT
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
DENTAS, izdelovanje
strojev in pripomočkov za
439 dentalno tehniko d.o.o.
Cesta k Tamu 70
DENTAS, izdelovanje
strojev in pripomočkov za
440 dentalno tehniko d.o.o.
Cesta k Tamu 70
DENTAS, izdelovanje
strojev in pripomočkov za
441 dentalno tehniko d.o.o.
Cesta k Tamu 70
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
2000 Maribor
2000 Maribor
2000 Maribor
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
DENTAS LFC INGOT
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
DENTAS MG INGOT
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
DENTALNA ZLITINA Cr-Co (CrVeljaven Co Dental Alloys)
Slovenija
DENTALNA ZLITINA Cr-Co (CrVeljaven Co Dental Alloys)
Slovenija
DENTALNA ZLITINA Cr-Co (CrVeljaven Co Dental Alloys)
DENTAS HM INGOT
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
PMMA ARROW
CAD/CAM MILLING
DISC
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
zirkon arrow
IIa
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
DENTAS, izdelovanje
strojev in pripomočkov za
442 dentalno tehniko d.o.o.
Cesta k Tamu 70
2000 Maribor
Slovenija
DENTALNI AKRILAT Veljaven SINTETIČNI POLIMER
DENTAS, izdelovanje
strojev in pripomočkov za
443 dentalno tehniko d.o.o.
Cesta k Tamu 70
2000 Maribor
Slovenija
dentalna keramika (dental
Veljaven porcelain)
Deželak Davorin - zobni
444 laboratorij Deželak
Banija 4
1292 Ig
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Deželak Davorin - zobni
445 laboratorij Deželak
Banija 4
1292 Ig
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Deželak Davorin - zobni
446 laboratorij Deželak
Banija 4
1292 Ig
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Deželak Davorin - zobni
447 laboratorij Deželak
Banija 4
1292 Ig
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Deželak Davorin - zobni
448 laboratorij Deželak
Banija 4
1292 Ig
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Deželak Davorin - zobni
449 laboratorij Deželak
Banija 4
1292 Ig
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Deželak Davorin - zobni
450 laboratorij Deželak
Banija 4
1292 Ig
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Deželak Davorin - zobni
451 laboratorij Deželak
Banija 4
1292 Ig
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Deželak Davorin - zobni
452 laboratorij Deželak
Banija 4
1292 Ig
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Deželak Davorin - zobni
453 laboratorij Deželak
Banija 4
1292 Ig
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
Deželak Davorin - zobni
454 laboratorij Deželak
Banija 4
1292 Ig
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Deželak Davorin - zobni
455 laboratorij Deželak
Banija 4
1292 Ig
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Stran 26 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Deželak Davorin - zobni
456 laboratorij Deželak
Banija 4
1292 Ig
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Deželak Davorin - zobni
457 laboratorij Deželak
Banija 4
1292 Ig
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Deželak Davorin - zobni
458 laboratorij Deželak
Banija 4
1292 Ig
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
DG DENTAL družba za
proizvodnjo in trgovino z
medicinsko opremo in
459 pripomočki d.o.o.
Dol 1
3342 Gornji Grad Slovenija
DL CONTACT - optika in
460 trgovina, d.o.o.
Cesta zmage 3
Zagorje ob
1410 Savi
Slovenija
Dodič Tatjana 461 zobotehnik
Gosposvetska 8a
4000 Kranj
Slovenija
Dodič Tatjana 462 zobotehnik
Gosposvetska 8a
4000 Kranj
Slovenija
Dodič Tatjana 463 zobotehnik
Gosposvetska 8a
4000 Kranj
Slovenija
Dodič Tatjana 464 zobotehnik
Gosposvetska 8a
4000 Kranj
Slovenija
Dodič Tatjana 465 zobotehnik
Gosposvetska 8a
4000 Kranj
Slovenija
Dodič Tatjana 466 zobotehnik
Gosposvetska 8a
4000 Kranj
Slovenija
Dodič Tatjana 467 zobotehnik
Gosposvetska 8a
4000 Kranj
Slovenija
Dodič Tatjana 468 zobotehnik
Gosposvetska 8a
4000 Kranj
Slovenija
469 Doler Janko - zobotehnik
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
470 Doler Janko - zobotehnik
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
471 Doler Janko - zobotehnik
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
472 Doler Janko - zobotehnik
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
DG ALLOY EASY, DG
ALLOY CB, DG ALLOY
CV, DG ALLOY N, DG
ALLOY M11, DG ALLOY
ML, DG ALLOY FH, DG
Veljaven dentalne zlitine
ALLOY ECCO
IIa
I - Izdelan za
posameznega
Veljaven korekcijska očala
uporabnika
I - Izdelan za
Sponka za zobne proteze,
posameznega
Veljaven kovinska, narejena po meri
uporabnika
IIa - Izdelan za
Zobna krona, narejena po meri,
posameznega
Veljaven kovinska/ keramična
uporabnika
IIa - Izdelan za
Zobna krona, narejena po meri,
posameznega
Veljaven kovinska/iz polimerov
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
Veljaven Zobna proteza, delna
uporabnika
IIa - Izdelan za
Zobni mostiček, narejen po meri,
posameznega
Veljaven kovinski-keramični
uporabnika
IIa - Izdelan za
Zobni mostiček, narejen po meri,
posameznega
Veljaven kovinski-polimerni
uporabnika
I - Izdelan za
Ortodontski sistem za namestitev,
posameznega
Veljaven prilagodljiv
uporabnika
IIa - Izdelan za
Ortodontski sistem za namestitev,
posameznega
Veljaven prilagodljiv
uporabnika
I - Izdelan za
Sponka za zobne proteze,
posameznega
Veljaven kovinska, narejena po meri
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
uporabnika
Stran 27 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
473 Doler Janko - zobotehnik
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
474 Doler Janko - zobotehnik
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
475 Doler Janko - zobotehnik
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
476 Doler Janko - zobotehnik
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
477 Doler Janko - zobotehnik
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
478 Doler Janko - zobotehnik
DOMEL, Elektromotorji in
gospodinjski aparati,
479 d.o.o.
DOMEL, Elektromotorji in
gospodinjski aparati,
480 d.o.o.
DOMEL, Elektromotorji in
gospodinjski aparati,
481 d.o.o.
DOMEL, Elektromotorji in
gospodinjski aparati,
482 d.o.o.
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Otoki 21
4228 Železniki
Slovenija
Veljaven Laboratorijski stresalnik
Vibromix 50 IVD
IVD - Drugo
Otoki 21
4228 Železniki
Slovenija
Univerzalna laboratorijska
Veljaven centrifuga
Centric 350 IVD
IVD - Drugo
Otoki 21
4228 Železniki
Slovenija
Univerzalna laboratorijska
Veljaven centrifuga
Centric 400
IVD - Drugo
Otoki 21
4228 Železniki
Slovenija
Univerzalna laboratorijska
Veljaven centrifuga
Centric 400 R
Dr. NOVŠAK storitve
483 d.o.o.
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana
1210 Šentvid
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Dr. NOVŠAK storitve
484 d.o.o.
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana
1210 Šentvid
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Dr. NOVŠAK storitve
485 d.o.o.
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana
1210 Šentvid
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Dr. NOVŠAK storitve
486 d.o.o.
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana
1210 Šentvid
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Dr. NOVŠAK storitve
487 d.o.o.
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana
1210 Šentvid
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Dr. NOVŠAK storitve
488 d.o.o.
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana
1210 Šentvid
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Dr. NOVŠAK storitve
489 d.o.o.
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana
1210 Šentvid
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/keramična
Dr. NOVŠAK storitve
490 d.o.o.
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana
1210 Šentvid
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
IVD - Drugo
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Stran 28 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Dr. NOVŠAK storitve
491 d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana
1210 Šentvid
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Dr. NOVŠAK storitve
492 d.o.o.
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana
1210 Šentvid
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
Dr. NOVŠAK storitve
493 d.o.o.
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana
1210 Šentvid
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, zlata
Dr. NOVŠAK storitve
494 d.o.o.
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana
1210 Šentvid
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Dr. NOVŠAK storitve
495 d.o.o.
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana
1210 Šentvid
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Dr. NOVŠAK storitve
496 d.o.o.
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana
1210 Šentvid
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Dr. NOVŠAK storitve
497 d.o.o.
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana
1210 Šentvid
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Dr. NOVŠAK storitve
498 d.o.o.
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana
1210 Šentvid
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Dr. NOVŠAK storitve
499 d.o.o.
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana
1210 Šentvid
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Dr. NOVŠAK storitve
500 d.o.o.
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana
1210 Šentvid
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Dr. NOVŠAK storitve
501 d.o.o.
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana
1210 Šentvid
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven vezan
Dr. NOVŠAK storitve
502 d.o.o.
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana
1210 Šentvid
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana
1210 Šentvid
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, začasni
Dečkova cesta 44b
3000 Celje
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Dečkova cesta 44b
3000 Celje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Dečkova cesta 44b
3000 Celje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Dečkova cesta 44b
3000 Celje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Dečkova cesta 44b
3000 Celje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Dr. NOVŠAK storitve
503 d.o.o.
Draksler Ljubo zobotehnični laboratorij
504 Draksler
Draksler Ljubo zobotehnični laboratorij
505 Draksler
Draksler Ljubo zobotehnični laboratorij
506 Draksler
Draksler Ljubo zobotehnični laboratorij
507 Draksler
Draksler Ljubo zobotehnični laboratorij
508 Draksler
Stran 29 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
Ime/firma
Draksler Ljubo zobotehnični laboratorij
Draksler
Draksler Ljubo zobotehnični laboratorij
Draksler
Draksler Ljubo zobotehnični laboratorij
Draksler
Draksler Ljubo zobotehnični laboratorij
Draksler
Draksler Ljubo zobotehnični laboratorij
Draksler
Duo dental Kucler &
Kucler d.n.o., podjetje za
trgovino in storitve ter
posredništvo
Duo dental Kucler &
Kucler d.n.o., podjetje za
trgovino in storitve ter
posredništvo
Duo dental Kucler &
Kucler d.n.o., podjetje za
trgovino in storitve ter
posredništvo
Duo dental Kucler &
Kucler d.n.o., podjetje za
trgovino in storitve ter
posredništvo
Duo dental Kucler &
Kucler d.n.o., podjetje za
trgovino in storitve ter
posredništvo
Duo dental Kucler &
Kucler d.n.o., podjetje za
trgovino in storitve ter
posredništvo
Duo dental Kucler &
Kucler d.n.o., podjetje za
trgovino in storitve ter
posredništvo
Duo dental Kucler &
Kucler d.n.o., podjetje za
trgovino in storitve ter
posredništvo
Duo dental Kucler &
Kucler d.n.o., podjetje za
trgovino in storitve ter
posredništvo
Duo dental Kucler &
Kucler d.n.o., podjetje za
trgovino in storitve ter
posredništvo
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Dečkova cesta 44b
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Dečkova cesta 44b
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Dečkova cesta 44b
3000 Celje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Dečkova cesta 44b
3000 Celje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Dečkova cesta 44b
3000 Celje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Vodovodna cesta 109
Vodovodna cesta 109
Vodovodna cesta 109
Vodovodna cesta 109
Vodovodna cesta 109
Vodovodna cesta 109
Vodovodna cesta 109
Vodovodna cesta 109
Vodovodna cesta 109
Vodovodna cesta 109
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Stran 30 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
524
525
526
527
528
Ime/firma
Duo dental Kucler &
Kucler d.n.o., podjetje za
trgovino in storitve ter
posredništvo
Duo dental Kucler &
Kucler d.n.o., podjetje za
trgovino in storitve ter
posredništvo
Duo dental Kucler &
Kucler d.n.o., podjetje za
trgovino in storitve ter
posredništvo
Duo dental Kucler &
Kucler d.n.o., podjetje za
trgovino in storitve ter
posredništvo
Duo dental Kucler &
Kucler d.n.o., podjetje za
trgovino in storitve ter
posredništvo
EKLIPTIK razvoj in
svetovanje d.o.o.
Naslov/sedež
Vodovodna cesta 109
Vodovodna cesta 109
Vodovodna cesta 109
Vodovodna cesta 109
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Programska oprema za predVeljaven operativno planiranje
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Vodovodna cesta 109
1000 Ljubljana
Slovenija
Teslova ulica 30
1000 Ljubljana
Slovenija
EKLIPTIK razvoj in
530 svetovanje d.o.o.
Teslova ulica 30
1000 Ljubljana
Slovenija
EKLIPTIK razvoj in
531 svetovanje d.o.o.
Teslova ulica 31
1001 Ljubljana
Slovenija
Računalniško podprta kirurška
Veljaven vodila
Kirurški sistem z računalniško
Veljaven vodeno navigacijo (jezikovne
do
različice: Computer controlled
30.11.20 image-guided surgical navigation
17
system
Čopova ulica 2
Slovenska
2310 Bistrica
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
IIa - sistem in
paket
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Linhartova cesta 51
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Živčno mišični električni stimulator Električni stimulator
IIa
Linhartova cesta 51
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Živčno mišični električni stimulator FEPA
IIa
Linhartova cesta 51
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Živčno mišični električni stimulator FECA
Sajovčevo naselje 20
4208 Šenčur
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Cesta v mestni log 55
1000 Ljubljana
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Cesta v mestni log 55
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Cesta v mestni log 55
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
IIa
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
529
Ekspres Optik Marinka
532 Furman s.p.
EMF-Furlan&Co
elektronika za medicino,
533 d.o.o.
EMF-Furlan&Co
elektronika za medicino,
534 d.o.o.
EMF-Furlan&Co
elektronika za medicino,
535 d.o.o.
Epikur, očesna optika,
536 d.o.o.
ESTETIK LAB,
zobotehnični laboratorij,
537 d.o.o.
ESTETIK LAB,
zobotehnični laboratorij,
538 d.o.o.
ESTETIK LAB,
zobotehnični laboratorij,
539 d.o.o.
Stran 31 od 187
EBS
CAST
Guiding Star
I
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
Ime/firma
ESTETIK LAB,
zobotehnični laboratorij,
d.o.o.
ESTETIK LAB,
zobotehnični laboratorij,
d.o.o.
ESTETIK LAB,
zobotehnični laboratorij,
d.o.o.
ESTETIK LAB,
zobotehnični laboratorij,
d.o.o.
ESTETIK LAB,
zobotehnični laboratorij,
d.o.o.
Eurodentes center
zobozdravstvena
dejavnost d.o.o.
Eurodentes center
zobozdravstvena
dejavnost d.o.o.
Eurodentes center
zobozdravstvena
dejavnost d.o.o.
Eurodentes center
zobozdravstvena
dejavnost d.o.o.
Eurodentes center
zobozdravstvena
dejavnost d.o.o.
Eurodentes center
zobozdravstvena
dejavnost d.o.o.
Eurodentes center
zobozdravstvena
dejavnost d.o.o.
Eurodentes center
zobozdravstvena
dejavnost d.o.o.
Eurodentes center
zobozdravstvena
dejavnost d.o.o.
Eurodentes center
zobozdravstvena
dejavnost d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Cesta v mestni log 55
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Cesta v mestni log 55
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Cesta v mestni log 55
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Cesta v mestni log 55
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Cesta v mestni log 55
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
Koroška cesta 105a
2000 Maribor
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Koroška cesta 105a
2000 Maribor
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Koroška cesta 105a
2000 Maribor
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Koroška cesta 105a
2000 Maribor
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Koroška cesta 105a
2000 Maribor
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Koroška cesta 105a
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Koroška cesta 105a
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Koroška cesta 105a
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Koroška cesta 105a
2000 Maribor
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Koroška cesta 105a
2000 Maribor
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Snemljiva zobna proteza
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
FELIKITAS,
NESPECIALIZIRANA
TRGOVINA NA DEBELO
Z ŽIVILI, PIJAČAMI IN
TOBAČNIMI IZDELKI,
555 IVAN ČUPIĆ S.P.
Glinškova ploščad 22
1000 Ljubljana
Slovenija
Stran 32 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
FELIKITAS,
NESPECIALIZIRANA
TRGOVINA NA DEBELO
Z ŽIVILI, PIJAČAMI IN
TOBAČNIMI IZDELKI,
556 IVAN ČUPIĆ S.P.
Glinškova ploščad 22
FELIKITAS,
NESPECIALIZIRANA
TRGOVINA NA DEBELO
Z ŽIVILI, PIJAČAMI IN
TOBAČNIMI IZDELKI,
557 IVAN ČUPIĆ S.P.
Glinškova ploščad 22
FELIKITAS,
NESPECIALIZIRANA
TRGOVINA NA DEBELO
Z ŽIVILI, PIJAČAMI IN
TOBAČNIMI IZDELKI,
558 IVAN ČUPIĆ S.P.
Glinškova ploščad 22
FELIKITAS,
NESPECIALIZIRANA
TRGOVINA NA DEBELO
Z ŽIVILI, PIJAČAMI IN
TOBAČNIMI IZDELKI,
559 IVAN ČUPIĆ S.P.
Glinškova ploščad 22
FELIKITAS,
NESPECIALIZIRANA
TRGOVINA NA DEBELO
Z ŽIVILI, PIJAČAMI IN
TOBAČNIMI IZDELKI,
560 IVAN ČUPIĆ S.P.
Glinškova ploščad 22
FELIKITAS,
NESPECIALIZIRANA
TRGOVINA NA DEBELO
Z ŽIVILI, PIJAČAMI IN
TOBAČNIMI IZDELKI,
561 IVAN ČUPIĆ S.P.
Glinškova ploščad 22
FELIKITAS,
NESPECIALIZIRANA
TRGOVINA NA DEBELO
Z ŽIVILI, PIJAČAMI IN
TOBAČNIMI IZDELKI,
562 IVAN ČUPIĆ S.P.
Glinškova ploščad 22
FELIKITAS,
NESPECIALIZIRANA
TRGOVINA NA DEBELO
Z ŽIVILI, PIJAČAMI IN
TOBAČNIMI IZDELKI,
563 IVAN ČUPIĆ S.P.
Glinškova ploščad 22
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Slovenija
Stran 33 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
FELIKITAS,
NESPECIALIZIRANA
TRGOVINA NA DEBELO
Z ŽIVILI, PIJAČAMI IN
TOBAČNIMI IZDELKI,
564 IVAN ČUPIĆ S.P.
Glinškova ploščad 22
FELIKITAS,
NESPECIALIZIRANA
TRGOVINA NA DEBELO
Z ŽIVILI, PIJAČAMI IN
TOBAČNIMI IZDELKI,
565 IVAN ČUPIĆ S.P.
Glinškova ploščad 22
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
FELIKITAS,
NESPECIALIZIRANA
TRGOVINA NA DEBELO
Z ŽIVILI, PIJAČAMI IN
TOBAČNIMI IZDELKI,
566 IVAN ČUPIĆ S.P.
Glinškova ploščad 22
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Forjanič Miran 567 zobotehnični laboratorij
Černelavci, Črtomirova
ulica 6
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Forjanič Miran 568 zobotehnični laboratorij
Černelavci, Črtomirova
ulica 6
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Forjanič Miran 569 zobotehnični laboratorij
Černelavci, Črtomirova
ulica 6
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Forjanič Miran 570 zobotehnični laboratorij
Černelavci, Črtomirova
ulica 6
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Forjanič Miran 571 zobotehnični laboratorij
Černelavci, Črtomirova
ulica 6
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Forjanič Miran 572 zobotehnični laboratorij
Černelavci, Črtomirova
ulica 6
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Forjanič Miran 573 zobotehnični laboratorij
Černelavci, Črtomirova
ulica 6
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Forjanič Miran 574 zobotehnični laboratorij
Černelavci, Črtomirova
ulica 6
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Forjanič Miran 575 zobotehnični laboratorij
Černelavci, Črtomirova
ulica 6
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Forjanič Miran 576 zobotehnični laboratorij
Černelavci, Črtomirova
ulica 6
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Forjanič Miran 577 zobotehnični laboratorij
Černelavci, Črtomirova
ulica 6
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Forjanič Miran 578 zobotehnični laboratorij
Černelavci, Črtomirova
ulica 6
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Stran 34 od 187
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Fotona proizvodnja
optoelektronskih naprav
579 d.d.
Fotona proizvodnja
optoelektronskih naprav
580 d.d.
Fotona proizvodnja
optoelektronskih naprav
581 d.d.
582
583
584
585
586
587
Fotona proizvodnja
optoelektronskih naprav
d.d.
Fotona proizvodnja
optoelektronskih naprav
d.d.
Fotona proizvodnja
optoelektronskih naprav
d.d.
Fotona proizvodnja
optoelektronskih naprav
d.d.
Fotona proizvodnja
optoelektronskih naprav
d.d.
Fotona proizvodnja
optoelektronskih naprav
d.d.
Fotona proizvodnja
optoelektronskih naprav
588 d.d.
589
590
591
592
593
594
Fotona proizvodnja
optoelektronskih naprav
d.d.
Fotona proizvodnja
optoelektronskih naprav
d.d.
Fotona proizvodnja
optoelektronskih naprav
d.d.
Fotona proizvodnja
optoelektronskih naprav
d.d.
Fotona proizvodnja
optoelektronskih naprav
d.d.
Fotona proizvodnja
optoelektronskih naprav
d.d.
Fotona proizvodnja
optoelektronskih naprav
595 d.d.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Fotona XD-2
HT Fidelis D
(Alternativno ime:
Fidelis Er III D)
IIb
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Diodni kirurški laser
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Er: YAG kirurški laser
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Er: YAG kirurški laser
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Er: YAG kirurški laser
HT Fidelis (Er Fidelis,
Fidelis Er III)
XS Dynamis
(Alternativno ime:
Dualis XS,
FotonaSmooth XS)
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Er: YAG kirurški laser
LightWalker ST-E
IIb
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Er: YAG kirurški laser
LightWalker ST-E
STAND
IIb
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Er: YAG kirurški laser
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Er:YAG / Nd:YAG kirurški laser
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Er:YAG / Nd:YAG kirurški laser
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Er:YAG / Nd:YAG kirurški laser
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Er:YAG / Nd:YAG kirurški laser
AT Fidelis (Aternativno
ime: Fidelis Plus III)
SP Dynamis
(Alternativno ime:
FotonaSmooth SP+,
Fotona SP Plus)
SP Spectro
(Alternativno ime:
Dualis SP II,
FotonaSmooth SP)
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Er:YAG / Nd:YAG kirurški laser
LightWalker AT
IIb
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Er:YAG / Nd:YAG kirurški laser
LightWalker AT S
IIb
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Er:YAG / Nd:YAG kirurški laser
LightWalker DT
IIb
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Er:YAG / Nd:YAG kirurški laser
LightWalker DT
ADVENCED
IIb
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Er:YAG / Nd:YAG kirurški laser
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Nd:YAG kirurški laser
Stran 35 od 187
LightWalker ST-E
ADVANCED
AT Fidelis D
(Aternativno ime:
Fidelis Plus III D)
IIb
IIb
IIb
IIb
IIb
IIb
IIb
IIb
LightWalker DT STAND IIb
Fotona XP Focus
(Alternativno ime:
Fotona XP-2 Focus,
Fotona XP-2)
IIb
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Nd:YAG kirurški laser
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Nd:YAG kirurški laser
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Nd:YAG kirurški laser
Fotona XP Max
(Alternativno ime:
Dualis XP Plus II)
XP Dynamis
(Alternativno ime:
Dualis XP Plus)
XP Spectro
(Alternativno ime:
Fotona XP-2 Focus)
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenija
Nd:YAG / frekvenčno podvojeni
Veljaven Nd:YAG kirurški laser
Fotona QX Max
FOTOOPTIKA RIO,
600 Barbara Lušič Knez s.p.
Ljubljanska ulica 24
6310 Izola
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Fridrih Darja - zobna
601 protetika
Mladinska ulica 9
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Fridrih Darja - zobna
602 protetika
Mladinska ulica 9
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Fridrih Darja - zobna
603 protetika
Mladinska ulica 9
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Fridrih Darja - zobna
604 protetika
Mladinska ulica 9
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Fridrih Darja - zobna
605 protetika
Mladinska ulica 9
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Fridrih Darja - zobna
606 protetika
Mladinska ulica 9
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Fridrih Darja - zobna
607 protetika
Mladinska ulica 9
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Fridrih Darja - zobna
608 protetika
Mladinska ulica 9
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Fridrih Darja - zobna
609 protetika
Mladinska ulica 9
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Fridrih Darja - zobna
610 protetika
Mladinska ulica 9
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Fridrih Darja - zobna
611 protetika
Mladinska ulica 9
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Fridrih Darja - zobna
612 protetika
Mladinska ulica 9
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Fridrih Darja - zobna
613 protetika
Mladinska ulica 9
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
596
597
598
599
Fotona proizvodnja
optoelektronskih naprav
d.d.
Fotona proizvodnja
optoelektronskih naprav
d.d.
Fotona proizvodnja
optoelektronskih naprav
d.d.
Fotona proizvodnja
optoelektronskih naprav
d.d.
Stran 36 od 187
Razvrstitev
IIb
IIb
IIb
IIb
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
614
615
616
617
618
619
620
621
Ime/firma
Gabr zobotehnični
laboratorij, Gašper Brolih
s.p.
Gabr zobotehnični
laboratorij, Gašper Brolih
s.p.
Gabr zobotehnični
laboratorij, Gašper Brolih
s.p.
Gabr zobotehnični
laboratorij, Gašper Brolih
s.p.
Gabr zobotehnični
laboratorij, Gašper Brolih
s.p.
Gabr zobotehnični
laboratorij, Gašper Brolih
s.p.
Gabr zobotehnični
laboratorij, Gašper Brolih
s.p.
Geba optične storitve,
zastopanje, trgovina in
druge storitve d.o.o.
Gib sistem specializirana
prodajalna obutve in
622 vložkov po meri d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Tupaliče 12a
4205 Preddvor
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Tupaliče 12a
4205 Preddvor
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Tupaliče 12a
4205 Preddvor
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Tupaliče 12a
4205 Preddvor
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Tupaliče 12a
4205 Preddvor
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Tupaliče 12a
4205 Preddvor
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Tupaliče 12a
4205 Preddvor
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Igriška ulica 14
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
ortopedska obutev z
vložkom po meri
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Zaloška cesta 87
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven obutveni ortotski pripomoček
Slovenska 30
1234 Mengeš
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Groharjeva cesta 6
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven epruveta
epruveta
IVD - drugo
Groharjeva cesta 6
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven epruveta z zamaškom
epruveta z zamaškom
IVD - drugo
Groharjeva cesta 6
1000 Ljubljana
Slovenija
epruveta za določanje
Veljaven sedimentacije
epruveta za določanje
sedimentacije
IVD - drugo
Groharjeva cesta 6
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven posodica za vzorec s pokrovom
Groharjeva cesta 6
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven posodica za vzorec z žličko
posodica za vzorec
posodica za vzorec z
žličko
Goljevšček Marko 629 zobotehnični laboratorij
Stadionska ulica 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Goljevšček Marko 630 zobotehnični laboratorij
Stadionska ulica 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Goljevšček Marko 631 zobotehnični laboratorij
Stadionska ulica 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Goljevšček Marko 632 zobotehnični laboratorij
Stadionska ulica 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Golavšek Vida s.p. 623 Optika Golavšek
Golias - Labortehnika
624 Hinko Golias s.p.
Golias - Labortehnika
625 Hinko Golias s.p.
Golias - Labortehnika
626 Hinko Golias s.p.
Golias - Labortehnika
627 Hinko Golias s.p.
Golias - Labortehnika
628 Hinko Golias s.p.
Stran 37 od 187
IVD - drugo
IVD - drugo
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Goljevšček Marko 633 zobotehnični laboratorij
Stadionska ulica 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Goljevšček Marko 634 zobotehnični laboratorij
Stadionska ulica 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Goljevšček Marko 635 zobotehnični laboratorij
Stadionska ulica 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Goljevšček Marko 636 zobotehnični laboratorij
Stadionska ulica 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Goljevšček Marko 637 zobotehnični laboratorij
Stadionska ulica 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
Goljevšček Marko 638 zobotehnični laboratorij
Stadionska ulica 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Goljevšček Marko 639 zobotehnični laboratorij
Stadionska ulica 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Goljevšček Marko 640 zobotehnični laboratorij
Stadionska ulica 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Goljevšček Marko 641 zobotehnični laboratorij
Stadionska ulica 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Goljevšček Marko 642 zobotehnični laboratorij
Stadionska ulica 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Goljevšček Marko 643 zobotehnični laboratorij
Stadionska ulica 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Goljevšček Marko 644 zobotehnični laboratorij
Stadionska ulica 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Goljevšček Marko 645 zobotehnični laboratorij
Stadionska ulica 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Stadionska ulica 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
Prešernova cesta 52
4260 Bled
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Prešernova cesta 52
4260 Bled
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Prešernova cesta 52
4260 Bled
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Prešernova cesta 52
4260 Bled
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Goljevšček Marko 646 zobotehnični laboratorij
Gorenjski dentalni
laboratorij, storitve in
647 trgovina d.o.o.
Gorenjski dentalni
laboratorij, storitve in
648 trgovina d.o.o.
Gorenjski dentalni
laboratorij, storitve in
649 trgovina d.o.o.
Gorenjski dentalni
laboratorij, storitve in
650 trgovina d.o.o.
Stran 38 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Gorenjski dentalni
laboratorij, storitve in
trgovina d.o.o.
Gorenjski dentalni
laboratorij, storitve in
trgovina d.o.o.
Gorenjski dentalni
laboratorij, storitve in
trgovina d.o.o.
Gorenjski dentalni
laboratorij, storitve in
trgovina d.o.o.
Gorenjski dentalni
laboratorij, storitve in
trgovina d.o.o.
Gorenjski dentalni
laboratorij, storitve in
trgovina d.o.o.
Gorenjski dentalni
laboratorij, storitve in
trgovina d.o.o.
Gorenjski dentalni
laboratorij, storitve in
trgovina d.o.o.
Gorenjski dentalni
laboratorij, storitve in
trgovina d.o.o.
Gorenjski dentalni
laboratorij, storitve in
trgovina d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Prešernova cesta 52
4260 Bled
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Prešernova cesta 52
4260 Bled
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Prešernova cesta 52
4260 Bled
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Prešernova cesta 52
4260 Bled
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Prešernova cesta 52
4260 Bled
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Prešernova cesta 52
4260 Bled
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Prešernova cesta 52
4260 Bled
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Prešernova cesta 52
4260 Bled
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Prešernova cesta 52
4260 Bled
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Prešernova cesta 52
4260 Bled
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Gorjanc Miran 661 zobotehnični laboratorij
Tbilisijska ulica 57b
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Gorjanc Miran 662 zobotehnični laboratorij
Tbilisijska ulica 57b
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Gorjanc Miran 663 zobotehnični laboratorij
Tbilisijska ulica 57b
1000 Ljubljana
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Gorjanc Miran 664 zobotehnični laboratorij
Tbilisijska ulica 57b
1000 Ljubljana
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Gorjanc Miran 665 zobotehnični laboratorij
Tbilisijska ulica 57b
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Gorjanc Miran 666 zobotehnični laboratorij
Tbilisijska ulica 57b
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Gorjanc Miran 667 zobotehnični laboratorij
Tbilisijska ulica 57b
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Gorjanc Miran 668 zobotehnični laboratorij
Tbilisijska ulica 57b
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
Stran 39 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Gorjanc Miran 669 zobotehnični laboratorij
Tbilisijska ulica 57b
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Gorjanc Miran 670 zobotehnični laboratorij
Tbilisijska ulica 57b
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Gorjanc Miran 671 zobotehnični laboratorij
Tbilisijska ulica 57b
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
Gorjanc Miran 672 zobotehnični laboratorij
Tbilisijska ulica 57b
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Gorjanc Miran 673 zobotehnični laboratorij
Tbilisijska ulica 57b
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Gorjanc Miran 674 zobotehnični laboratorij
Tbilisijska ulica 57b
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Gorjanc Miran 675 zobotehnični laboratorij
Tbilisijska ulica 57b
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Gorjanc Miran 676 zobotehnični laboratorij
Tbilisijska ulica 57b
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Gorjanc Miran 677 zobotehnični laboratorij
Tbilisijska ulica 57b
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Gorjanc Miran 678 zobotehnični laboratorij
Tbilisijska ulica 57b
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Gorjanc Miran 679 zobotehnični laboratorij
Tbilisijska ulica 57b
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Gorjanc Miran 680 zobotehnični laboratorij
Tbilisijska ulica 57b
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven vezan
Gorjanc Miran 681 zobotehnični laboratorij
Tbilisijska ulica 57b
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
Gorjanc Miran 682 zobotehnični laboratorij
Tbilisijska ulica 57b
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, začasni
Gornik Majda s.p. - Optika
683 "Prizma"
Trstenjakova ulica 5
2250 Ptuj
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Gradišar Maruša 684 zobotehnik
Gosposvetska 8a
4000 Kranj
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Gradišar Maruša 685 zobotehnik
Gosposvetska 8a
4000 Kranj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Gradišar Maruša 686 zobotehnik
Gosposvetska 8a
4000 Kranj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Stran 40 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Gradišar Maruša 687 zobotehnik
Gosposvetska 8a
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Gradišar Maruša 688 zobotehnik
Gosposvetska 8a
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Gradišar Maruša 689 zobotehnik
Gosposvetska 8a
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Gradišar Maruša 690 zobotehnik
Gosposvetska 8a
4000 Kranj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Gosposvetska 8a
4000 Kranj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Gradišar Maruša 691 zobotehnik
GRAJSKA VRATA d.o.o.,
informatika, turizem,
692 apartmaji
GRAJSKA VRATA d.o.o.,
informatika, turizem,
693 apartmaji
GRAJSKA VRATA d.o.o.,
informatika, turizem,
694 apartmaji
GRAJSKA VRATA d.o.o.,
informatika, turizem,
695 apartmaji
HAM, proizvodnja stolov
696 SpinaliS, d.o.o.
Helpy d.o.o., Pomožna
sredstva za invalidne in
697 bolne osebe
Hergula Davorin s.p. optika in prodaja na
698 drobno
Nova Štifta, Šmiklavž
3A
3342 Gornji grad Slovenija
Nova Štifta, Šmiklavž
3A
3342 Gornji grad Slovenija
Nova Štifta, Šmiklavž
3A
3342 Gornji grad Slovenija
Nova Štifta, Šmiklavž
3A
3342 Gornji grad Slovenija
Gerbičeva ulica 102
1000 Ljubljana
Dobrave 7a
Ptujska cesta 13
HI COM GROUP Podjetje
za mednarodno
posredovanje, razvoj in
zastopanje, d.o.o.,
699 Ljubljana
Hrvatski trg 2
HI COM GROUP Podjetje
za mednarodno
posredovanje, razvoj in
zastopanje, d.o.o.,
700 Ljubljana
Hrvatski trg 2
HI COM GROUP Podjetje
za mednarodno
posredovanje, razvoj in
zastopanje, d.o.o.,
701 Ljubljana
Hrvatski trg 2
GRAJSKA VRATA d.o.o.,
informatika, turizem,
apartmaji
GRAJSKA VRATA d.o.o.,
informatika, turizem,
apartmaji
GRAJSKA VRATA d.o.o.,
informatika, turizem,
apartmaji
GRAJSKA VRATA d.o.o.,
informatika, turizem,
apartmaji
Nova Štifta, Šmiklavž
3A
3342 Gornji grad Slovenija
Veljaven Inhalacijske naprave
Nova Štifta, Šmiklavž
3A
3342 Gornji grad Slovenija
Veljaven Inhalacijske naprave
Nova Štifta, Šmiklavž
3A
3342 Gornji grad Slovenija
Veljaven Inhalacijske naprave
Nova Štifta, Šmiklavž
3A
3342 Gornji grad Slovenija
Slovenija
Veljaven Inhalacijske naprave
Terapevtski stol za aktivno
sedenje; ang: Therapeutic chair
Veljaven for active sitting
1236 Trzin
Slovenija
Veljaven urinska drenažna vrečka virex
2270 Ormož
Slovenija
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
ultrasonic nebuliser
profi sonic
IIa
ultrasonic nebuliser
micro sonic
IIa
dry salt aerosol
generator for inhalation
prizsalt
IIa
prizma compressor
nebulizer
IIa
SpinaliS
I
virex
Veljaven korekcijska očala
I
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Stran 41 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
HI COM GROUP Podjetje
za mednarodno
posredovanje, razvoj in
zastopanje, d.o.o.,
702 Ljubljana
Hrvatski trg 2
HI COM GROUP Podjetje
za mednarodno
posredovanje, razvoj in
zastopanje, d.o.o.,
703 Ljubljana
Hrvatski trg 2
HI COM GROUP Podjetje
za mednarodno
posredovanje, razvoj in
zastopanje, d.o.o.,
704 Ljubljana
Hrvatski trg 2
HI COM GROUP Podjetje
za mednarodno
posredovanje, razvoj in
zastopanje, d.o.o.,
705 Ljubljana
Hrvatski trg 2
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
HI COM GROUP Podjetje
za mednarodno
posredovanje, razvoj in
zastopanje, d.o.o.,
Ljubljana
Horvatič Leopoldina zasebni zobotehnični
laboratorij
Horvatič Leopoldina zasebni zobotehnični
laboratorij
Horvatič Leopoldina zasebni zobotehnični
laboratorij
Horvatič Leopoldina zasebni zobotehnični
laboratorij
Horvatič Leopoldina zasebni zobotehnični
laboratorij
Horvatič Leopoldina zasebni zobotehnični
laboratorij
Horvatič Leopoldina zasebni zobotehnični
laboratorij
Horvatič Leopoldina zasebni zobotehnični
laboratorij
HYB Proizvodnja hibridnih
vezij d.o.o.
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Hrvatski trg 2
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Levičnikova cesta 34
8310 Šentjernej
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Wireless invasive blood pressure
Veljaven monitoring system
Stran 42 od 187
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
WIRELESS SYSTEM
HMW10
IIb
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Seti za merjenje krvnega tlaka;
disposable blood presure
Veljaven monitoring kits
Trgovsko ime
HYB Proizvodnja hibridnih
716 vezij d.o.o.
Levičnikova cesta 34
8310 Šentjernej
Slovenija
HYB Proizvodnja hibridnih
717 vezij d.o.o.
Levičnikova cesta 34
8310 Šentjernej
Slovenija
hybymed® IBPM
system
hybymed® IBPM Plus
Sistem za merjenje krvnega tlaka system, Jezikovne
različice: Blood
in vzorčenja krvi; Jezikovne
pressure monitoring
različice: Blood pressure
and blood sampling
monitoring and blood sampling
Veljaven system
system
Ident Jurij Garbajs 718 zobotehnik
Sončna pot 6
1354 Horjul
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Ident Jurij Garbajs 719 zobotehnik
Sončna pot 6
1354 Horjul
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Ident Jurij Garbajs 720 zobotehnik
Sončna pot 6
1354 Horjul
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Ident Jurij Garbajs 721 zobotehnik
Sončna pot 6
1354 Horjul
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Ident Jurij Garbajs 722 zobotehnik
Sončna pot 6
1354 Horjul
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Ident Jurij Garbajs 723 zobotehnik
Sončna pot 6
1354 Horjul
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Ident Jurij Garbajs 724 zobotehnik
Sončna pot 6
1354 Horjul
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Ident Jurij Garbajs 725 zobotehnik
Sončna pot 6
1354 Horjul
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Ident Jurij Garbajs 726 zobotehnik
Sončna pot 6
1354 Horjul
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Ident Jurij Garbajs 727 zobotehnik
Sončna pot 6
1354 Horjul
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Ident Jurij Garbajs 728 zobotehnik
Sončna pot 6
1354 Horjul
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Ident Jurij Garbajs 729 zobotehnik
Sončna pot 6
1354 Horjul
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
Ident Jurij Garbajs 730 zobotehnik
Sončna pot 6
1354 Horjul
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, zlata
Ident Jurij Garbajs 731 zobotehnik
Sončna pot 6
1354 Horjul
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Ident Jurij Garbajs 732 zobotehnik
Sončna pot 6
1354 Horjul
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Stran 43 od 187
Razvrstitev
IIb
IIb
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Ident Jurij Garbajs 733 zobotehnik
Sončna pot 6
1354 Horjul
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Ident Jurij Garbajs 734 zobotehnik
Sončna pot 6
1354 Horjul
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Ident Jurij Garbajs 735 zobotehnik
Sončna pot 6
1354 Horjul
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Ident Jurij Garbajs 736 zobotehnik
Sončna pot 6
1354 Horjul
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Ident Jurij Garbajs 737 zobotehnik
Sončna pot 6
1354 Horjul
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Ident Jurij Garbajs 738 zobotehnik
Sončna pot 6
1354 Horjul
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Ident Jurij Garbajs 739 zobotehnik
Sončna pot 6
1354 Horjul
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven vezan
Ident Jurij Garbajs 740 zobotehnik
Sončna pot 6
1354 Horjul
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
Ident Jurij Garbajs 741 zobotehnik
Sončna pot 6
1354 Horjul
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, začasni
Hubadova ulica 31
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Veljaven articulatorji dental
Artikulacijski papir
I
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Veljaven articulatorji dental
Artikulacijska folija
I
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Veljaven articulatorji dental
Okluzijski spray
I
Interdent proizvodnja in
746 trgovina, d.o.o.
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
bazni akrilati za proteze; jezikovne
Veljaven različice: dental acrylics
INTERACRYL HOT
IIa
Interdent proizvodnja in
747 trgovina, d.o.o.
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
bazni akrilati za proteze; jezikovne
Veljaven različice: dental acrylics
INTERACRYL CAST
IIa
Interdent proizvodnja in
748 trgovina, d.o.o.
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
bazni akrilati za proteze; jezikovne
Veljaven različice: dental acrylics
INTERACRYL COLD
IIa
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
INMED, Medicina in
742 tehnika, d.o.o., Ljubljana
Interdent proizvodnja in
743 trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
744 trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
745 trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
749 trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
750 trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
751 trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
752 trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
753 trgovina, d.o.o.
bazni akrilati za proteze; jezikovne
Veljaven različice: dental acrylics
dentalne zlitine; jezikovne
Veljaven različice: dental alloys
dentalne zlitine; jezikovne
Veljaven različice: dental alloys
dentalne zlitine; jezikovne
Veljaven različice: dental alloys
dentalne zlitine; jezikovne
Veljaven različice: dental alloys
Stran 44 od 187
INTERACRYL ORTHO
IIa
I BOND 02
IIa
I BOND NF
IIa
I GW
IIa
I MG
IIa
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
dentalne zlitine; jezikovne
Veljaven različice: dental alloys
dentalne zlitine; jezikovne
Veljaven različice: dental alloys
dentalne zlitine; jezikovne
Veljaven različice: dental alloys
dentalne zlitine; jezikovne
Veljaven različice: dental alloys
dentalne zlitine; jezikovne
Veljaven različice: dental alloys
dentalne zlitine; jezikovne
Veljaven različice: dental alloys
dentalne zlitine; jezikovne
Veljaven različice: dental alloys
dentalne zlitine; jezikovne
Veljaven različice: dental alloys
Dentalni materiali za restoriranje,
Veljaven drugo
Dentalni materiali za restoriranje,
Veljaven drugo
Dentalni materiali za restoriranje,
Veljaven drugo
Dentalni materiali za restoriranje,
Veljaven drugo
Dentalni materiali za restoriranje,
Veljaven drugo
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Veljaven dentalni voski
registrator zagriza
I
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Veljaven dentalni voski
roza vosek
I
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Veljaven dentalni voski
grizni robniki
I
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Veljaven dentalni voski
inlay vosek
I
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Interdent proizvodnja in
772 trgovina, d.o.o.
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Veljaven dentalni voski
Koreninski zatiček; jezikovne
različice: root canal posts,
Veljaven stainless steel
Interdent proizvodnja in
773 trgovina, d.o.o.
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
PODJEZIČNI LOKI; jezikovne
Veljaven različice: lower lingual bars
voščeni zatiči
I
Koreninski zatiček;
jezikovne različice: root
post
IIa
PODJEZIČNI LOKI;
jezikovne različice: lower
lingual bar
IIa
Zap.
št.
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
774
775
776
777
Ime/firma
Interdent proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
778 trgovina, d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
Trgovsko ime
Razvrstitev
I MG FH
IIa
I MG EKO
IIa
I WELD
IIa
INTERSOLDER
IIa
INTERPAL
IIa
INTERPAL S
IIa
INTERPAL SE
IIa
DISK BOND NF
IIa
Poliesterski trakovi
I
Ivory matrice
I
Tračne matrice
Interdentalne lesene
zagozde
I
I
Brusni in polirni trakovi I
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Pripomoček za fiksacijo zlomljene žica za camba block;
jezikovne različice: wire
čeljusti; jezikovne različice: jaw
Veljaven wire fixation device
for camba block
IIa
Mrežica za učvrstitev
Veljaven Proteze, predfabrikati
akrilata
I
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Veljaven sesalke za slino
sesalke za slino
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Tamponi
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
ŽICA ZA ZAPONE; jezikovne
Veljaven različice: clasp wires
Zobni tamponi
I
ŽICA ZA ZAPONE;
jezikovne različice: clasp
wire
IIa
Stran 45 od 187
I
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
Ime/firma
Interdent proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
Interdent proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
Intersocks, tovarna
nogavic d.o.o., Kočevje
Intersocks, tovarna
nogavic d.o.o., Kočevje
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Veljaven žlice, odtisne, dental
INTERACRLY PLAST
I
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Veljaven žlice, odtisne, dental
LC INTERTRAY
I
Opekarniška cesta 26
3000 Celje
Slovenija
Veljaven žlice, odtisne, dental
BAZNE PLOŠČE
I
Reška cesta 14
1330 Kočevje
Slovenija
Veljaven Nogavice za diabetike
Reflexa Diabetic
I
Reška cesta 14
1330 Kočevje
Slovenija
Veljaven Nogavice za diabetike
Reflexa Diabetic Thin
I
Slovenija
Profesionalni fototerapevtski
sistem (Phototherapy system Veljaven professional)
FLASH Exclusive
IIb
Slovenija
Profesionalni fototerapevtski
sistem (Phototherapy system Veljaven professional)
Green FLASH
IIb
FLASH Prestige
IIb
Green CAVITE
IIb
CAVITE Prestige
IIb
Green VACAVITE
IIb
VACAVITE Prestige
IIb
Sonic Shaper
IIb
Sonic Shaper Prestige
IIb
Stegne 23
Stegne 23
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Profesionalni fototerapevtski
sistem (Phototherapy system professional)
Ultrazvočni sistem za oblikovanje
telesa (Jezikovne različice:
Ultrasonic body-contouring
system)
Ultrazvočni sistem za oblikovanje
telesa (Jezikovne različice:
Ultrasonic body-contouring
system)
Ultrazvočni sistem za oblikovanje
telesa (Jezikovne različice:
Ultrasonic body-contouring
system)
Ultrazvočni sistem za oblikovanje
telesa (Jezikovne različice:
Ultrasonic body-contouring
system)
Ultrazvočni sistem za oblikovanje
telesa (Jezikovne različice:
Ultrasonic body-contouring
system)
Ultrazvočni sistem za oblikovanje
telesa (Jezikovne različice:
Ultrasonic body-contouring
system)
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Terapevtska naprava za
Veljaven oblikovanje kože z RF valovanjem Radio Derm
IIb
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Terapevtska naprava za
Veljaven oblikovanje kože z RF valovanjem Radio Derm Prestige
IIb
Stran 46 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
Ime/firma
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Terapevtska naprava za
Veljaven oblikovanje kože z RF valovanjem Physio Wave
IIb
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Terapevtska naprava za
Veljaven oblikovanje kože z RF valovanjem Physio Wave Prestige
IIb
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Terapevtska naprava za ohlajanje
Veljaven tkiva
Medio CRYO
IIb
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Terapevtska naprava za ohlajanje
Veljaven tkiva
CryoVAC
IIb
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Terapevtska naprava za ohlajanje
Veljaven tkiva
CryoVAC Prestige
IIb
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Terapevtska naprava za ohlajanje
Veljaven tkiva
Medio CRYO Mini
IIb
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Terapevtska naprava za ohlajanje
Veljaven tkiva
Medio CRYO eco
IIb
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Terapevtska naprava za ohlajanje
Veljaven tkiva
Medio CRYO Prestige
IIb
Slovenija
Naprava za odstranjevanje
maščobnih tkiv s pomočjo RF
Veljaven valovanja
Cryo Derm
IIb
Slovenija
Naprava za odstranjevanje
maščobnih tkiv s pomočjo RF
Veljaven valovanja
Cryo Derm Prestige
IIb
Slovenija
Naprava za odstranjevanje
maščobnih tkiv s pomočjo RF
Veljaven valovanja
Physio Station
IIb
Stegne 23
Stegne 23
Stegne 23
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Naprava za odstranjevanje
maščobnih tkiv s pomočjo RF
Veljaven valovanja
Ultrazvočni sistem za fizikalno
terapijo (Jezikovne različice:
Physical therapy ultrasound
Veljaven system)
Ultrazvočni sistem za fizikalno
terapijo (Jezikovne različice:
Physical therapy ultrasound
Veljaven system)
Stran 47 od 187
Physio Station Prestige IIb
Medio SONO
IIb
Medio SONO eco
IIb
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
Ime/firma
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Ultrazvočni sistem za fizikalno
terapijo (Jezikovne različice:
Physical therapy ultrasound
Veljaven system)
Ultrazvočni sistem za fizikalno
terapijo (Jezikovne različice:
Physical therapy ultrasound
Veljaven system)
Slovenija
Kompresorski sistemi –
programski (Compression unit,
Veljaven sequential)
Green Press 12
IIa
Slovenija
Kompresorski sistemi –
programski (Compression unit,
Veljaven sequential)
Green Press 8
IIa
Slovenija
Kompresorski sistemi –
programski (Compression unit,
Veljaven sequential)
Green Press 5
IIa
Slovenija
Elektrostimulator za fizikalno
terapijo, napajan z omrežne
Veljaven napetosti
Medio IF DYN
IIb
Slovenija
Elektrostimulator za fizikalno
terapijo, napajan z omrežne
Veljaven napetosti
Medio MULTI eco
IIb
Slovenija
Elektrostimulator za fizikalno
terapijo, napajan z omrežne
Veljaven napetosti
Medio TENS & EMC 6
eco
IIb
Slovenija
Elektrostimulator za fizikalno
terapijo, napajan z omrežne
Veljaven napetosti
Medio acu STYM eco
IIb
Slovenija
Elektrostimulator za fizikalno
terapijo, napajan z omrežne
Veljaven napetosti
Medio IF
IIb
Slovenija
Elektrostimulator za fizikalno
terapijo, napajan z omrežne
Veljaven napetosti
Medio DYN
IIb
Slovenija
Elektrostimulator za fizikalno
terapijo, napajan z omrežne
Veljaven napetosti
Medio STYM
IIb
Slovenija
Elektrostimulator za fizikalno
terapijo, napajan z omrežne
Veljaven napetosti
Medio MULTI
IIb
Slovenija
Elektrostimulator za fizikalno
terapijo, napajan z omrežne
Veljaven napetosti
Green Former
IIb
Naslov/sedež
Stegne 23
Stegne 23
Stegne 23
Stegne 23
Stegne 23
Stegne 23
Stegne 23
Stegne 23
Stegne 23
Stegne 23
Stegne 23
Stegne 23
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Ime/firma
Naslov/sedež
Stran 48 od 187
Poštna št. in pošta Država
Trgovsko ime
Razvrstitev
Medio SONO 2 eco
IIb
Medio SONO Cosmetic IIb
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
Ime/firma
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Naslov/sedež
Stegne 23
Stegne 23
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Slovenija
Elektrostimulator za fizikalno
terapijo, napajan z omrežne
Veljaven napetosti
Cryo Former
IIb
Slovenija
Elektrostimulator za fizikalno
terapijo, napajan z omrežne
Veljaven napetosti
Skin Pore
IIb
Skin Pore Prestige
IIb
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Elektrostimulator za fizikalno
terapijo, napajan z omrežne
Veljaven napetosti
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Ultrazvočno elektroterapevtski
Veljaven sistem za fizioterapijo
Medio MULTISONO
IIb
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Ultrazvočno elektroterapevtski
Veljaven sistem za fizioterapijo
Medio UniSono eco
IIb
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Protibolečinski sistem TENS
Veljaven (Analgesic TENS system)
Medio IF eco
IIb
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven naprava za vakumsko terapijo
Green SACK Exclusive
IIa
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven naprava za vakumsko terapijo
Medio VAC
IIa
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven naprava za vakumsko terapijo
Green VAC
IIa
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven naprava za vakumsko terapijo
Green SACK CLASSIC
IIa
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven naprava za vakumsko terapijo
Green VAC FACIAL
IIa
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven naprava za vakumsko terapijo
VAC Prestige
IIa
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven naprava za vakumsko terapijo
VAC Exclusive
IIa
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven naprava za vakumsko terapijo
Green SACK prestige
IIa
Stran 49 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
Ime/firma
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
opreme in kozmetike
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven naprava za vakumsko terapijo
VAC portable
IIa
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Helium / Neon laser
Medio LASERCombi
IIb
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Terapevtska magnetna terapija
TESLA Stym prestige
IIa
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Terapevtska magnetna terapija
Magneto STYM
IIa
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Terapevtska magnetna terapija
Medio PULSAR
IIa
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Terapevtska magnetna terapija
MAGNETOPULSAR
IIa
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Terapevtska magnetna terapija
MAGNETOPULSAR2
IIa
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Terapevtska magnetna terapija
Magneto STYM prestige
IIa
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Terapevtska magnetna terapija
TESLA Stym
IIa
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Terapevtska magnetna terapija
Magneto CARE prestige
IIa
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Terapevtska magnetna terapija
Magneto CARE
IIa
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Protibolečinski sistem TENS
Veljaven (Analgesic TENS system)
Medio TENS eco
IIb
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Protibolečinski sistem TENS
Veljaven (Analgesic TENS system)
Medio EMS TENS eco
IIb
Stegne 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Protibolečinski sistem TENS
Veljaven (Analgesic TENS system)
Medio INCONTI
IIb
Stran 50 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Multi STYM eco
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
IIb
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Plošča za zobno osnovo
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Iskra Medical, d.o.o.,
raziskave in razvoj na
področju medicinske
851 opreme in kozmetike
Stegne 23
1000 Ljubljana
852 Ivanc Janez - zobotehnik
Videm 37a
Videm 1312 Dobrepolje Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
853 Ivanc Janez - zobotehnik
Videm 37a
Videm 1312 Dobrepolje Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
854 Ivanc Janez - zobotehnik
Videm 37a
Videm 1312 Dobrepolje Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
855 Ivanc Janez - zobotehnik
Videm 37a
Videm 1312 Dobrepolje Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
856 Ivanc Janez - zobotehnik
Videm 37a
Videm 1312 Dobrepolje Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
857 Ivanc Janez - zobotehnik
Videm 37a
Videm 1312 Dobrepolje Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
858 Ivanc Janez - zobotehnik
Videm 37a
Videm 1312 Dobrepolje Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
859 Ivanc Janez - zobotehnik
Izdelovanje enostavnih
drobnih kovinskih in
keramičnih pred. Barbara
860 Kidrič s.p.
Izdelovanje enostavnih
drobnih kovinskih in
keramičnih pred. Barbara
861 Kidrič s.p.
Izdelovanje enostavnih
drobnih kovinskih in
keramičnih pred. Barbara
862 Kidrič s.p.
Izdelovanje enostavnih
drobnih kovinskih in
keramičnih pred. Barbara
863 Kidrič s.p.
Izdelovanje enostavnih
drobnih kovinskih in
keramičnih pred. Barbara
864 Kidrič s.p.
Izdelovanje enostavnih
drobnih kovinskih in
keramičnih pred. Barbara
865 Kidrič s.p.
Izdelovanje enostavnih
drobnih kovinskih in
keramičnih pred. Barbara
866 Kidrič s.p.
Videm 37a
Videm 1312 Dobrepolje Slovenija
Mestinje 86
Mestinje 86
Mestinje 86
Mestinje 86
Mestinje 86
Mestinje 86
Mestinje 86
3241 Podplat
3241 Podplat
3241 Podplat
3241 Podplat
3241 Podplat
3241 Podplat
3241 Podplat
Protibolečinski sistem TENS
Veljaven (Analgesic TENS system)
Slovenija
Slovenija
Stran 51 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
867
868
869
870
871
872
873
874
Ime/firma
Izdelovanje enostavnih
drobnih kovinskih in
keramičnih pred. Barbara
Kidrič s.p.
Izdelovanje enostavnih
drobnih kovinskih in
keramičnih pred. Barbara
Kidrič s.p.
Izdelovanje enostavnih
drobnih kovinskih in
keramičnih pred. Barbara
Kidrič s.p.
Izdelovanje enostavnih
drobnih kovinskih in
keramičnih pred. Barbara
Kidrič s.p.
Izdelovanje enostavnih
drobnih kovinskih in
keramičnih pred. Barbara
Kidrič s.p.
Izdelovanje enostavnih
drobnih kovinskih in
keramičnih pred. Barbara
Kidrič s.p.
Izdelovanje enostavnih
drobnih kovinskih in
keramičnih pred. Barbara
Kidrič s.p.
Izdelovanje enostavnih
drobnih kovinskih in
keramičnih pred. Barbara
Kidrič s.p.
Naslov/sedež
Mestinje 86
Mestinje 86
Mestinje 86
Mestinje 86
Mestinje 86
Mestinje 86
Mestinje 86
Mestinje 86
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
3241 Podplat
3241 Podplat
3241 Podplat
3241 Podplat
3241 Podplat
3241 Podplat
3241 Podplat
3241 Podplat
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Slovenija
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Slovenija
3214 Zreče
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Izdelovanje obutve in
876 copat, Aleš Tadel s.p.
Loka 33
4290 Tržič
Slovenija
Veljaven ortopedska obutev
Fiesa 10
6330 Piran
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Razvrstitev
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Izdelovanje kovinskih
okvirjev in orodja za očala
875 Srečko Kotnik s.p.
Slomškova ulica 6
Izdelovanje okvirjev za
877 očala Željko Medak s.p.
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
878 d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
879 d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
880 d.o.o. Ljubljana
Trgovsko ime
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
Slovenija d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
Slovenija d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
Slovenija d.o.o. Ljubljana
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Neveljav
en
morska voda
Aqua maris pršilo za
žrelo
IIa
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Neveljav morska voda za izpiranje nosne
en
votline
Aqua Maris Plus, 30ml
IIa
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Neveljav morska voda za izpiranje nosne
en
votline
Aqua Maris Strong,
30ml
IIa
Stran 52 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
Ime/firma
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
893 d.o.o. Ljubljana
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
d.o.o. Ljubljana
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
1000 Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
Slovenija d.o.o. Ljubljana
Litostrojska cesta 46a
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Neveljav morska voda za izpiranje nosne
en
votline
Aqua Maris pršilo za
nos 30 ml
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Neveljav morska voda za izpiranje nosne
en
votline
Aqua Maris Baby, 15ml IIa
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Neveljav morska voda za izpiranje nosne
en
votline
Aqua Maris junior
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Neveljav morska voda za mehčanje
en
ušesnega masla
Aqua maris pršilo OTO,
30ml
IIa
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Neveljav morska voda za mehčanje
en
ušesnega masla
Aqua maris pršilo OTO,
100ml
IIa
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Neveljav nesterilna solna raztopina za
en
izpiranje nosu
aqua maris sprej za
izpiranje nosa, 50ml
I
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Neveljav nesterilna solna raztopina za
en
izpiranje nosu
aqua maris sprej za
izpiranje nosa, 100ml
I
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Neveljav nesterilna solna raztopina za
en
izpiranje nosu
aqua maris baby, 50ml
I
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Neveljav Nesterilni gel za ultrazvočni
en
prenos
Ultra gel, 300ml
I
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Neveljav
en
sistem za izpiranje nosa
Aqua maris sistem za
izpiranje nosa
I
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Neveljav
en
vaginalna pH svečka
Lactogyn vaginalne
kapsule
I
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Neveljav
en
vaginalni lubrikant
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Neveljav
en
kapljice za suhe oči
Stran 53 od 187
IIa
Lactogyn vaginalni gel I
Vizol S, kapljice za oči;
alternativno ime:
Sodium hyaluronate
0,40% eye drops,
solution; Sodium
hyaluronate 0,21% eye
drops, solution
IIa
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
894 d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
895 d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
896 d.o.o. Ljubljana
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
Slovenija d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
Slovenija d.o.o. Ljubljana
Jadran - Galenski
laboratorij, družba za
zastopanje in trgovino,
Slovenija d.o.o. Ljubljana
897 JAN JAN, trgovina, d.o.o. Zeleni biser 7
6230 Postojna
Janežič Aleš - zobni
898 laboratorij
Prešernova cesta 8
Janežič Aleš - zobni
899 laboratorij
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Neveljav
en
sirup za lajšanje kašlja
Holyplant sirup
islandskega lišaja
IIa
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Neveljav
en
sirup za lajšanje kašlja
Holyplant slezov sirup
IIa
Litostrojska cesta 46a
1000 Ljubljana
Slovenija
Neveljav
en
pršilo za nos
AQUA MARIS ECTOIN,
pršilo za nos
Slovenija
Veljaven KOREKCIJSKA OČALA
Korekcijska očala
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Prešernova cesta 8
1230 Domžale
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Janežič Aleš - zobni
900 laboratorij
Prešernova cesta 8
1230 Domžale
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Janežič Aleš - zobni
901 laboratorij
Prešernova cesta 8
1230 Domžale
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Janežič Aleš - zobni
902 laboratorij
Prešernova cesta 8
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Janežič Aleš - zobni
903 laboratorij
Prešernova cesta 8
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Janežič Aleš - zobni
904 laboratorij
Prešernova cesta 8
1230 Domžale
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Janežič Aleš - zobni
905 laboratorij
Prešernova cesta 8
1230 Domžale
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Janežič Aleš - zobni
906 laboratorij
Prešernova cesta 8
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
907 Jenko Miro - zobotehnik
Ob Suhodolnici 15
Slovenj
2380 Gradec
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
908 Jenko Miro - zobotehnik
Ob Suhodolnici 15
Slovenj
2380 Gradec
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
909 Jenko Miro - zobotehnik
Ob Suhodolnici 15
Slovenj
2380 Gradec
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
910 Jenko Miro - zobotehnik
Ob Suhodolnici 15
Slovenj
2380 Gradec
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
Stran 54 od 187
I
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
911 Jenko Miro - zobotehnik
Ob Suhodolnici 15
Slovenj
2380 Gradec
912 Jenko Miro - zobotehnik
Ob Suhodolnici 15
Slovenj
2380 Gradec
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
913 Jenko Miro - zobotehnik
Ob Suhodolnici 15
Slovenj
2380 Gradec
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
914 Jenko Miro - zobotehnik
Ob Suhodolnici 15
Slovenj
2380 Gradec
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
915 Jenko Miro - zobotehnik
Ob Suhodolnici 15
Slovenj
2380 Gradec
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Julija Bartolj - Laboratorij
916 zobne protetike
Spodnje Škofije 30
6281 Škofije
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Julija Bartolj - Laboratorij
917 zobne protetike
Spodnje Škofije 30
6281 Škofije
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Julija Bartolj - Laboratorij
918 zobne protetike
Spodnje Škofije 30
6281 Škofije
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Julija Bartolj - Laboratorij
919 zobne protetike
Spodnje Škofije 30
6281 Škofije
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Julija Bartolj - Laboratorij
920 zobne protetike
Spodnje Škofije 30
6281 Škofije
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Julija Bartolj - Laboratorij
921 zobne protetike
Spodnje Škofije 30
6281 Škofije
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Julija Bartolj - Laboratorij
922 zobne protetike
Spodnje Škofije 30
6281 Škofije
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Julija Bartolj - Laboratorij
923 zobne protetike
Spodnje Škofije 30
6281 Škofije
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Julija Bartolj - Laboratorij
924 zobne protetike
Spodnje Škofije 30
6281 Škofije
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
Julija Bartolj - Laboratorij
925 zobne protetike
Spodnje Škofije 30
6281 Škofije
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Julija Bartolj - Laboratorij
926 zobne protetike
Spodnje Škofije 30
6281 Škofije
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Julija Bartolj - Laboratorij
927 zobne protetike
Spodnje Škofije 30
6281 Škofije
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Julija Bartolj - Laboratorij
928 zobne protetike
Spodnje Škofije 30
6281 Škofije
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Stran 55 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Julija Bartolj - Laboratorij
929 zobne protetike
Spodnje Škofije 30
6281 Škofije
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Julija Bartolj - Laboratorij
930 zobne protetike
Spodnje Škofije 30
6281 Škofije
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Julija Bartolj - Laboratorij
931 zobne protetike
Spodnje Škofije 30
6281 Škofije
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Julija Bartolj - Laboratorij
932 zobne protetike
Spodnje Škofije 30
6281 Škofije
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
K.G. optična dejavnost
933 d.o.o.
Glavni trg 21
1241 Kamnik
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
KALUŽA IRENA 934 ZOBOTEHNIK
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
KALUŽA IRENA 935 ZOBOTEHNIK
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
KALUŽA IRENA 936 ZOBOTEHNIK
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
KALUŽA IRENA 937 ZOBOTEHNIK
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
KALUŽA IRENA 938 ZOBOTEHNIK
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
KALUŽA IRENA 939 ZOBOTEHNIK
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
KALUŽA IRENA 940 ZOBOTEHNIK
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/keramična
KALUŽA IRENA 941 ZOBOTEHNIK
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
KALUŽA IRENA 942 ZOBOTEHNIK
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, zlata
KALUŽA IRENA 943 ZOBOTEHNIK
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
KALUŽA IRENA 944 ZOBOTEHNIK
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
KALUŽA IRENA 945 ZOBOTEHNIK
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
KALUŽA IRENA 946 ZOBOTEHNIK
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Stran 56 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
KALUŽA IRENA 947 ZOBOTEHNIK
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
KALUŽA IRENA 948 ZOBOTEHNIK
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
KALUŽA IRENA 949 ZOBOTEHNIK
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
KALUŽA IRENA 950 ZOBOTEHNIK
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven vezan
KALUŽA IRENA 951 ZOBOTEHNIK
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Vodovodna cesta 30
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven gel za ultrazvok
Kapš Mitja - Zobni
954 laboratorij Kapš
Zavrti 10
1234 Mengeš
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Kapš Mitja - Zobni
955 laboratorij Kapš
Zavrti 10
1234 Mengeš
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Kapš Mitja - Zobni
956 laboratorij Kapš
Zavrti 10
1234 Mengeš
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Kapš Mitja - Zobni
957 laboratorij Kapš
Zavrti 10
1234 Mengeš
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Kapš Mitja - Zobni
958 laboratorij Kapš
Zavrti 10
1234 Mengeš
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Kapš Mitja - Zobni
959 laboratorij Kapš
Zavrti 10
1234 Mengeš
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Kapš Mitja - Zobni
960 laboratorij Kapš
Zavrti 10
1234 Mengeš
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Kapš Mitja - Zobni
961 laboratorij Kapš
Zavrti 10
1234 Mengeš
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Kapš Mitja - Zobni
962 laboratorij Kapš
Zavrti 10
1234 Mengeš
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Kerner Jožica - Zasebni
963 zobotehnični laboratorij
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Kerner Jožica - Zasebni
964 zobotehnični laboratorij
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Kerner Jožica - Zasebni
965 zobotehnični laboratorij
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
KALUŽA IRENA 952 ZOBOTEHNIK
Kameleon proizvodno
953 trgovsko podjetje d.o.o.
Stran 57 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
gel za ultrazvok
Alternativno ime GB:
Surgical tape
I
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Kerner Jožica - Zasebni
966 zobotehnični laboratorij
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Kerner Jožica - Zasebni
967 zobotehnični laboratorij
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Kerner Jožica - Zasebni
968 zobotehnični laboratorij
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Kerner Jožica - Zasebni
969 zobotehnični laboratorij
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Kerner Jožica - Zasebni
970 zobotehnični laboratorij
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
971 Kikelj Stojan - zobotehnik Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
972 Kikelj Stojan - zobotehnik Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
973 Kikelj Stojan - zobotehnik Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
974 Kikelj Stojan - zobotehnik Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
975 Kikelj Stojan - zobotehnik Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
976 Kikelj Stojan - zobotehnik Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
977 Kikelj Stojan - zobotehnik Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
978 Kikelj Stojan - zobotehnik Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
979 Kikelj Stojan - zobotehnik Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
980 Kikelj Stojan - zobotehnik Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana
Slovenija
Planjava 1
1236 Trzin
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Površinska dezinfekcijska
sredstva za medicinske
Veljaven pripomočke in inventar
Beblerjeva ulica 2
6000 Koper
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Beblerjeva ulica 2
6000 Koper
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
KIMI d.o.o., proizvodno
981 trgovsko podjetje
Kocjančič Helena ortodontska in zobna
982 tehnika
Kocjančič Helena ortodontska in zobna
983 tehnika
Stran 58 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
DEZIKIM AL7
IIa
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
984
Ime/firma
Kocjančič Helena ortodontska in zobna
tehnika
Kocjančič Helena ortodontska in zobna
tehnika
Kocjančič Helena ortodontska in zobna
tehnika
Kocjančič Helena ortodontska in zobna
tehnika
Kocjančič Helena ortodontska in zobna
tehnika
Kocjančič Helena ortodontska in zobna
tehnika
Kocjančič Helena ortodontska in zobna
tehnika
Kocjančič Helena ortodontska in zobna
tehnika
Kocjančič Helena ortodontska in zobna
tehnika
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Beblerjeva ulica 2
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Beblerjeva ulica 2
6000 Koper
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Beblerjeva ulica 2
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Beblerjeva ulica 2
6000 Koper
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Beblerjeva ulica 2
6000 Koper
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Beblerjeva ulica 2
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Beblerjeva ulica 2
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Beblerjeva ulica 2
6000 Koper
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Beblerjeva ulica 2
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, začasni
Kološa Ljubomir - zobno
993 protetični laboratorij Kobo Slovenska 42
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Kološa Ljubomir - zobno
994 protetični laboratorij Kobo Slovenska 42
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Kološa Ljubomir - zobno
995 protetični laboratorij Kobo Slovenska 42
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Kološa Ljubomir - zobno
996 protetični laboratorij Kobo Slovenska 42
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Kološa Ljubomir - zobno
997 protetični laboratorij Kobo Slovenska 42
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Kološa Ljubomir - zobno
998 protetični laboratorij Kobo Slovenska 42
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Kološa Ljubomir - zobno
999 protetični laboratorij Kobo Slovenska 42
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
KONSIP proizvodnja in
1000 trgovina, d.o.o., Velenje
Šaleška cesta 2a
3320 Velenje
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Kopušar Tatjana 1001 zobotehnični laboratorij
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
985
986
987
988
989
990
991
992
Stran 59 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Kopušar Tatjana 1002 zobotehnični laboratorij
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Kopušar Tatjana 1003 zobotehnični laboratorij
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Kopušar Tatjana 1004 zobotehnični laboratorij
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Kopušar Tatjana 1005 zobotehnični laboratorij
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/keramična
Kopušar Tatjana 1006 zobotehnični laboratorij
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Kopušar Tatjana 1007 zobotehnični laboratorij
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Kopušar Tatjana 1008 zobotehnični laboratorij
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Veljaven zobna proteza, delna
Kopušar Tatjana 1009 zobotehnični laboratorij
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
zobni mostiček, narjena po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Kopušar Tatjana 1010 zobotehnični laboratorij
Trg svobode 18a
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
zobni mostiček, narjena po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
1011 Kotar Branka - zobotehnik Cesta v Debro 37
3270 Laško
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
1012 Kotar Branka - zobotehnik Cesta v Debro 37
3270 Laško
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
1013 Kotar Branka - zobotehnik Cesta v Debro 37
3270 Laško
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
1014 Kotar Branka - zobotehnik Cesta v Debro 37
3270 Laško
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
1015 Kotar Branka - zobotehnik Cesta v Debro 37
3270 Laško
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
1016 Kotar Branka - zobotehnik Cesta v Debro 37
3270 Laško
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
1017 Kotar Branka - zobotehnik Cesta v Debro 37
3270 Laško
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
1018 Kotar Branka - zobotehnik Cesta v Debro 37
3270 Laško
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
1019 Kotar Branka - zobotehnik Cesta v Debro 37
3270 Laško
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Stran 60 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
1020 Kotar Branka - zobotehnik Cesta v Debro 37
3270 Laško
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
1021 Kotar Branka - zobotehnik Cesta v Debro 37
3270 Laško
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
1022 Kotar Branka - zobotehnik Cesta v Debro 37
3270 Laško
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, zlata
1023 Kotar Branka - zobotehnik Cesta v Debro 37
3270 Laško
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
1024 Kotar Branka - zobotehnik Cesta v Debro 37
3270 Laško
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
1025 Kotar Branka - zobotehnik Cesta v Debro 37
3270 Laško
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
1026 Kotar Branka - zobotehnik Cesta v Debro 37
3270 Laško
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
1027 Kotar Branka - zobotehnik Cesta v Debro 37
3270 Laško
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
1028 Kotar Branka - zobotehnik Cesta v Debro 37
3270 Laško
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
1029 Kotar Branka - zobotehnik Cesta v Debro 37
3270 Laško
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
1030 Kotar Branka - zobotehnik Cesta v Debro 37
3270 Laško
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
1031 Kotar Branka - zobotehnik Cesta v Debro 37
3270 Laško
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven vezan
1032 Kotar Branka - zobotehnik Cesta v Debro 37
3270 Laško
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
1033 Kotar Branka - zobotehnik Cesta v Debro 37
3270 Laško
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, začasni
Slovenija
I
Slovenija
Negovalna bolniška postelja;
Nursing and hospital beds; Care- KOVAL; Nursig Veljaven hospital bed; Pflege und klinik bett hospital bed
KOVAL - LINE
Veljaven Pregledno terapevtske mize
VERTIKAL
Slovenija
Veljaven Pregledno terapevtske mize
KOVAL - LINE TILT
I
Slovenija
Veljaven Pregledno terapevtske mize
KOVAL- LINE SPECIAL I
Slovenija
Veljaven Pregledno terapevtske mize
KOVAL - LINE PRO
I
Slovenija
Veljaven Pregledno terapevtske mize
KOVAL - LINE ORTO
I
1034
1035
1036
1037
1038
1039
KOVAL proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
KOVAL proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
KOVAL proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
KOVAL proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
KOVAL proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
KOVAL proizvodnja in
trgovina, d.o.o.
Loka pri Žusmu 9
3223
Loka pri Žusmu 9
3223
Loka pri Žusmu 9
3223
Loka pri Žusmu 9
3223
Loka pri Žusmu 9
3223
Loka pri Žusmu 9
3223
Loka pri
Žusmu
Loka pri
Žusmu
Loka pri
Žusmu
Loka pri
Žusmu
Loka pri
Žusmu
Loka pri
Žusmu
Stran 61 od 187
I
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
KOVAL proizvodnja in
1040 trgovina, d.o.o.
KOVAL proizvodnja in
1041 trgovina, d.o.o.
KOVAL proizvodnja in
1042 trgovina, d.o.o.
KOVAL proizvodnja in
1043 trgovina, d.o.o.
KOVAL proizvodnja in
1044 trgovina, d.o.o.
KOVAL proizvodnja in
1045 trgovina, d.o.o.
KOVAL proizvodnja in
1046 trgovina, d.o.o.
KOVAL proizvodnja in
1047 trgovina, d.o.o.
KOVAL proizvodnja in
1048 trgovina, d.o.o.
KOVAL proizvodnja in
1049 trgovina, d.o.o.
Kovinoplastika Razboršek
1050 Henrik s.p.
Kovinoplastika Razboršek
1051 Henrik s.p.
Kovinoplastika Razboršek
1052 Henrik s.p.
Kovinoplastika Razboršek
1053 Henrik s.p.
Kovinoplastika Razboršek
1054 Henrik s.p.
Kovinoplastika Razboršek
1055 Henrik s.p.
Kovinoplastika Razboršek
1056 Henrik s.p.
Kovinoplastika Razboršek
1057 Henrik s.p.
Kovinoplastika Razboršek
1058 Henrik s.p.
Kovinoplastika Razboršek
1059 Henrik s.p.
Kovinoplastika Razboršek
1060 Henrik s.p.
Kovinoplastika Razboršek
1061 Henrik s.p.
Kovinoplastika Razboršek
1062 Henrik s.p.
Kovinoplastika Razboršek
1063 Henrik s.p.
Kovinoplastika Razboršek
1064 Henrik s.p.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Loka pri Žusmu 9
Loka pri
3223 Žusmu
Loka pri
3223 Žusmu
Loka pri
3223 Žusmu
Loka pri
3223 Žusmu
Loka pri
3223 Žusmu
Loka pri
3223 Žusmu
Loka pri Žusmu 9
Loka pri
3223 Žusmu
Loka pri Žusmu 9
Loka pri Žusmu 9
Loka pri Žusmu 9
Loka pri Žusmu 9
Loka pri Žusmu 9
Loka pri Žusmu 9
Loka pri Žusmu 9
Loka pri Žusmu 9
Studenec 5c
Studenec 5c
Studenec 5c
Studenec 5c
Studenec 5c
Studenec 5c
Studenec 5c
Studenec 5c
Studenec 5c
Studenec 5c
Studenec 5c
Studenec 5c
Studenec 5c
Studenec 5c
Studenec 5c
Loka pri
3223 Žusmu
Loka pri
3223 Žusmu
Loka pri
3223 Žusmu
Ljubljana 1260 Polje
Ljubljana 1260 Polje
Ljubljana 1260 Polje
Ljubljana 1260 Polje
Ljubljana 1260 Polje
Ljubljana 1260 Polje
Ljubljana 1260 Polje
Ljubljana 1260 Polje
Ljubljana 1260 Polje
Ljubljana 1260 Polje
Ljubljana 1260 Polje
Ljubljana 1260 Polje
Ljubljana 1260 Polje
Ljubljana 1260 Polje
Ljubljana 1260 Polje
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Slovenija
Veljaven Pregledno terapevtske mize
Slovenija
Veljaven Pregledno terapevtske mize
Slovenija
Veljaven Prevozno negovalni vozički
KOVAL - PRENOSNA
MASAŽNA MIZAKOVČEK; KOVAL PORTABLE TABLE
KOVAL - LINE
KOMPAKT
KOVAL-LINE
STRETCHER
Slovenija
Veljaven Prevozno negovalni vozički
POČIVALNI STOLI
I
Slovenija
Veljaven Prevozno negovalni vozički
I
Slovenija
Veljaven Prevozno negovalni vozički
Slovenija
Veljaven Prevozno negovalni vozički
Slovenija
Veljaven Prevozno negovalni vozički
Slovenija
Veljaven Prevozno negovalni vozički
Slovenija
Veljaven Prevozno negovalni vozički
KOVAL-LINE PRO
KOVAL-LINE VOZIČEK
ZA NEGO
VOZIČEK ZA POMOČ
PRI VSTAJANJU IN
PREVOZ
VOZIČEK ZA POMOČ
PRI VSTAJANJU TWIST
VOZIČEK ZA POMOČ
PRI HOJI
STOL TOALETNO
NEGOVALNI
Slovenija
Veljaven Brizga
Slovenija
Veljaven Brizga
Slovenija
Veljaven Brizga
Slovenija
Veljaven Brizga
Slovenija
Veljaven Dozirna pipeta
Slovenija
Veljaven Dozirna pipeta
Slovenija
Veljaven Dozirna pipeta
Slovenija
Veljaven Dozirna pipeta
Slovenija
Veljaven Dozirna pipeta
Slovenija
Veljaven Dozirna pipeta
Slovenija
Veljaven Dozirna pipeta
Slovenija
Veljaven Dozirna pipeta
Slovenija
Veljaven Dozirna pipeta
Slovenija
Veljaven Dozirna pipeta
Slovenija
Veljaven Dozirna pipeta
Stran 62 od 187
Aplikator 6,5 ml
Brizga Letizen 1 mg/1
ml
Brizga Daleron 120
mg/5 ml
Brizga Fromilid 5 ml
Pipeta 1,25-5 ml s
poklopcem (PM0293)
Dozirne pipete CE 4 ml
0-15 kg R
Dozirne pipete CE 8 ml
0-30 kg R
Dozirna pipeta CE 0,4-5
ml (137) Sandoz
Dozirna pipeta CE 0,4-5
ml (137)
Dozirne pipete 0,4-5 ml,
Lek
Dozirne pipete 1-5 ml, U
Dozirna pipeta CE 5 ml
2-20 kg
Dozirna pipeta CE 0,52,5 ml
Dozirne pipete 0,4-5 ml
Dozirne pipete 0,4-5 ml,
Sandoz
I
I
I
I
I
I
I
I
I - z merilno
funkcijo
I - z merilno
funkcijo
I - z merilno
funkcijo
I - z merilno
funkcijo
I - z merilno
funkcijo
I - z merilno
funkcijo
I - z merilno
funkcijo
I - z merilno
funkcijo
I - z merilno
funkcijo
I - z merilno
funkcijo
I - z merilno
funkcijo
I - z merilno
funkcijo
I - z merilno
funkcijo
I - z merilno
funkcijo
I - z merilno
funkcijo
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
1065
1066
1067
1068
1069
1070
Ime/firma
Kovinoplastika Razboršek
Henrik s.p.
Kovinoplastika Razboršek
Henrik s.p.
Kovinoplastika Razboršek
Henrik s.p.
Kovinoplastika Razboršek
Henrik s.p.
Kovinoplastika Razboršek
Henrik s.p.
Kovinoplastika Razboršek
Henrik s.p.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Studenec 5c
1260
Studenec 5c
1260
Studenec 5c
1260
Studenec 5c
1260
Studenec 5c
1260
Studenec 5c
1260
Ljubljana Polje
Ljubljana Polje
Ljubljana Polje
Ljubljana Polje
Ljubljana Polje
Ljubljana Polje
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Razvrstitev
I - z merilno
funkcijo
I - z merilno
funkcijo
I - z merilno
funkcijo
I - z merilno
funkcijo
I - z merilno
funkcijo
I - z merilno
funkcijo
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Veljaven Kapalka
Kapalke CE 0,5-2,5 ml,
RU
Slovenija
Veljaven Kapalka
Kapalka CE 0,5-5 ml
Slovenija
Veljaven Kapalka
Slovenija
Veljaven Kapalka
Dropper 1-5 ml
Dropper / Azomiycin
PPS 1-5 ml
Slovenija
Veljaven Kapalka
Kapalka CE 0,5-2,5 ml
Slovenija
Veljaven Žlička
Žlička PS 2,5/5 ml B
Krajnc Dental, trgovina in
1071 proizvodnja d.o.o.
Gosposvetska ulica 8
4000 Kranj
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Krajnc Dental, trgovina in
1072 proizvodnja d.o.o.
Gosposvetska ulica 8
4000 Kranj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Krajnc Dental, trgovina in
1073 proizvodnja d.o.o.
Gosposvetska ulica 8
4000 Kranj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Krajnc Dental, trgovina in
1074 proizvodnja d.o.o.
Gosposvetska ulica 8
4000 Kranj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Krajnc Dental, trgovina in
1075 proizvodnja d.o.o.
Gosposvetska ulica 8
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Krajnc Dental, trgovina in
1076 proizvodnja d.o.o.
Gosposvetska ulica 8
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Krajnc Dental, trgovina in
1077 proizvodnja d.o.o.
Gosposvetska ulica 8
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Krajnc Dental, trgovina in
1078 proizvodnja d.o.o.
Gosposvetska ulica 8
4000 Kranj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Krajnc Dental, trgovina in
1079 proizvodnja d.o.o.
Gosposvetska ulica 8
4000 Kranj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Gosposvetska ulica 8
4000 Kranj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Rožno 18
8280 Brestanica
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Rožno 18
8280 Brestanica
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Rožno 18
8280 Brestanica
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Rožno 18
8280 Brestanica
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Krajnc Dental, trgovina in
1080 proizvodnja d.o.o.
Kranjec Anton Zobotehniški laboratorij 1081 Denton
Kranjec Anton Zobotehniški laboratorij 1082 Denton
Kranjec Anton Zobotehniški laboratorij 1083 Denton
Kranjec Anton Zobotehniški laboratorij 1084 Denton
Trgovsko ime
Stran 63 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Kranjec Anton Zobotehniški laboratorij Denton
Kranjec Anton Zobotehniški laboratorij Denton
Kranjec Anton Zobotehniški laboratorij Denton
Kranjec Anton Zobotehniški laboratorij Denton
Kranjec Anton Zobotehniški laboratorij Denton
Kranjec Anton Zobotehniški laboratorij Denton
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Rožno 18
8280 Brestanica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Rožno 18
8280 Brestanica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Rožno 18
8280 Brestanica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Rožno 18
8280 Brestanica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Rožno 18
8280 Brestanica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Rožno 18
8280 Brestanica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Križnar Minko 1091 zobotehnik
Gosposvetska ulica 10a
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Križnar Minko 1092 zobotehnik
Gosposvetska ulica 10a
4000 Kranj
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Križnar Minko 1093 zobotehnik
Gosposvetska ulica 10a
4000 Kranj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Križnar Minko 1094 zobotehnik
Gosposvetska ulica 10a
4000 Kranj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Križnar Minko 1095 zobotehnik
Gosposvetska ulica 10a
4000 Kranj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Križnar Minko 1096 zobotehnik
Gosposvetska ulica 10a
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Križnar Minko 1097 zobotehnik
Gosposvetska ulica 10a
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Križnar Minko 1098 zobotehnik
Gosposvetska ulica 10a
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Križnar Minko 1099 zobotehnik
Gosposvetska ulica 10a
4000 Kranj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Križnar Minko 1100 zobotehnik
Gosposvetska ulica 10a
4000 Kranj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Križnar Minko 1101 zobotehnik
Gosposvetska ulica 10a
4000 Kranj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
1085
1086
1087
1088
1089
1090
Krka, tovarna zdravil, d.d.,
1102 Novo Mesto
Šmarješka cesta 6
Novo
8501 Mesto
Veljaven pršilo za nos, raztopina
Slovenija
Stran 64 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
SEPTOAQUA® ZA
ODRASLE pršilo za nos,
raztopina
I
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Krka, tovarna zdravil, d.d.,
1103 Novo Mesto
Šmarješka cesta 6
Novo
8501 Mesto
Krmelj Romana 1104 zobotehnični laboratorij
Stara cesta 10
4220 Škofja Loka Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Krmelj Romana 1105 zobotehnični laboratorij
Stara cesta 10
4220 Škofja Loka Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Krmelj Romana 1106 zobotehnični laboratorij
Stara cesta 10
4220 Škofja Loka Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Krmelj Romana 1107 zobotehnični laboratorij
Stara cesta 10
4220 Škofja Loka Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Krmelj Romana 1108 zobotehnični laboratorij
Stara cesta 10
4220 Škofja Loka Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Krmelj Romana 1109 zobotehnični laboratorij
Stara cesta 10
4220 Škofja Loka Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Krmelj Romana 1110 zobotehnični laboratorij
Stara cesta 10
4220 Škofja Loka Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Krmelj Romana 1111 zobotehnični laboratorij
Stara cesta 10
4220 Škofja Loka Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Krmelj Romana 1112 zobotehnični laboratorij
Stara cesta 10
4220 Škofja Loka Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Ksenija Medvešček 1113 zobotehnica
Vojkovo nabrežje 32
6000 Koper
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Ksenija Medvešček 1114 zobotehnica
Vojkovo nabrežje 32
6000 Koper
Slovenija
zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Ksenija Medvešček 1115 zobotehnica
Vojkovo nabrežje 32
6000 Koper
Slovenija
zobna krona narejena po meri,
Veljaven kovinska ali iz polimerov
Ksenija Medvešček 1116 zobotehnica
Vojkovo nabrežje 32
6000 Koper
Slovenija
zobna krona narejena po meri,
Veljaven kovinska ali keramična
Ksenija Medvešček 1117 zobotehnica
Vojkovo nabrežje 32
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Ksenija Medvešček 1118 zobotehnica
Vojkovo nabrežje 32
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Ksenija Medvešček 1119 zobotehnica
Vojkovo nabrežje 32
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Ksenija Medvešček 1120 zobotehnica
Vojkovo nabrežje 32
6000 Koper
Slovenija
zobni mostiček narejen po meri,
Veljaven kovinski/polimerni
Veljaven pršilo za nos, raztopina
Slovenija
Stran 65 od 187
Trgovsko ime
SEPTOAQUA® ZA
OTROKE pršilo za nos,
raztopina
Razvrstitev
I
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Ksenija Medvešček 1121 zobotehnica
Vojkovo nabrežje 32
6000 Koper
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Ksenija Medvešček 1122 zobotehnica
Vojkovo nabrežje 32
6000 Koper
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Laboratorijska tehnika
Burnik Proizvodno in
trgovsko podjetje d.o.o.
1123 Skaručna 14a, Skaručna
Skaručna 14a
1217 Vodice
Slovenija
Veljaven komplet za arterijski odvzem krvi
MICROSET
IVD - drugo
Laboratorijska tehnika
Burnik Proizvodno in
trgovsko podjetje d.o.o.
1124 Skaručna 14a, Skaručna
Skaručna 14a
1217 Vodice
Slovenija
Pipete in pribor za določanje
Veljaven hitrosti sedimentacije eritrocitov
VACUPETA pipeta
IVD - Drugo
Laboratorijska tehnika
Burnik Proizvodno in
trgovsko podjetje d.o.o.
1125 Skaručna 14a, Skaručna
Skaručna 14a
1217 Vodice
Slovenija
Pipete in pribor za določanje
Veljaven hitrosti sedimentacije eritrocitov
VACUPETA - SEDIKO
IVD - Drugo
Laboratorijska tehnika
Burnik Proizvodno in
trgovsko podjetje d.o.o.
1126 Skaručna 14a, Skaručna
Skaručna 14a
1217 Vodice
Slovenija
Pipete in pribor za določanje
Veljaven hitrosti sedimentacije eritrocitov
VACUPETA stojalo
IVD - Drugo
Laboratorijska tehnika
Burnik Proizvodno in
trgovsko podjetje d.o.o.
1127 Skaručna 14a, Skaručna
Skaručna 14a
1217 Vodice
Slovenija
Pipete in pribor za določanje
Veljaven hitrosti sedimentacije eritrocitov
SEDIKO M10
IVD - Drugo
Laboratorijska tehnika
Burnik Proizvodno in
trgovsko podjetje d.o.o.
1128 Skaručna 14a, Skaručna
Skaručna 14a
1217 Vodice
Slovenija
Pipete in pribor za določanje
Veljaven hitrosti sedimentacije eritrocitov
SEDIMAS
IVD - Drugo
Laboratorijska tehnika
Burnik Proizvodno in
trgovsko podjetje d.o.o.
1129 Skaručna 14a, Skaručna
Skaručna 14a
1217 Vodice
Slovenija
Pipete in pribor za določanje
Veljaven hitrosti sedimentacije eritrocitov
SEDIMAS stojalo
IVD - Drugo
Laboratorijska tehnika
Burnik Proizvodno in
trgovsko podjetje d.o.o.
1130 Skaručna 14a, Skaručna
Skaručna 14a
1217 Vodice
Slovenija
Pribor (ročen) za analizo
Veljaven urinskega sedimenta
URISED
IVD - Drugo
Laboratorijska tehnika
Burnik Proizvodno in
trgovsko podjetje d.o.o.
1131 Skaručna 14a, Skaručna
Skaručna 14a
1217 Vodice
Slovenija
Pribor (ročen) za analizo
Veljaven urinskega sedimenta
URISED stojalo
IVD - Drugo
Laboratorijska tehnika
Burnik Proizvodno in
trgovsko podjetje d.o.o.
1132 Skaručna 14a, Skaručna
Skaručna 14a
1217 Vodice
Slovenija
Zbiralnik za vzorce krvi, plazme in
Veljaven seruma
VACUTUBE
Stran 66 od 187
IVD - Drugo
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Laboratorijska zobna
1133 protetika Maja Mauer s.p. Lajovčeva ulica 12
Ljubljana 1260 Polje
Slovenija
DENTALNI MEDICINSKI
Veljaven PRIPOMOČKI
LAMI zobna protetika
1134 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Ortodontska sponka, iz kovinske
Veljaven žice, narejena po meri
LAMI zobna protetika
1135 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Ortodontska sponka, kovinska,
Veljaven narejena po meri
LAMI zobna protetika
1136 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Ortodontski sistem dodatkov,
Veljaven napredujoč
LAMI zobna protetika
1137 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Ortodontski sistem dodatkov,
Veljaven napredujoč
LAMI zobna protetika
1138 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
LAMI zobna protetika
1139 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
LAMI zobna protetika
1140 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
LAMI zobna protetika
1141 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
LAMI zobna protetika
1142 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
LAMI zobna protetika
1143 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
LAMI zobna protetika
1144 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
LAMI zobna protetika
1145 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
LAMI zobna protetika
1146 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
LAMI zobna protetika
1147 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
LAMI zobna protetika
1148 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
LAMI zobna protetika
1149 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
LAMI zobna protetika
1150 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Stran 67 od 187
Trgovsko ime
Ortodontski pripomoček
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
LAMI zobna protetika
1151 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
LAMI zobna protetika
1152 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, zlata
LAMI zobna protetika
1153 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
LAMI zobna protetika
1154 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
LAMI zobna protetika
1155 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
LAMI zobna protetika
1156 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
LAMI zobna protetika
1157 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
LAMI zobna protetika
1158 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
LAMI zobna protetika
1159 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
LAMI zobna protetika
1160 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
LAMI zobna protetika
1161 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven vezan
LAMI zobna protetika
1162 d.o.o.
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
Pod gonjami 47
2391 Prevalje
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, začasni
Pobočna ulica 1
6310 Izola
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Jagodje, Pobočna ulica
1
6310 Izola
Slovenija
Veljaven snemna protetika
Pobočna ulica 1
6310 Izola
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Pobočna ulica 1
6310 Izola
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Pobočna ulica 1
6310 Izola
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
LAMI zobna protetika
1163 d.o.o.
LARUS, storitve,
svetovanje in zastopanje
1164 d.o.o.
LARUS, storitve,
svetovanje in zastopanje
1165 d.o.o.
LARUS, storitve,
svetovanje in zastopanje
1166 d.o.o.
LARUS, storitve,
svetovanje in zastopanje
1167 d.o.o.
LARUS, storitve,
svetovanje in zastopanje
1168 d.o.o.
Stran 68 od 187
Trgovsko ime
proteza
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
LARUS, storitve,
svetovanje in zastopanje
d.o.o.
LARUS, storitve,
svetovanje in zastopanje
d.o.o.
LARUS, storitve,
svetovanje in zastopanje
d.o.o.
LARUS, storitve,
svetovanje in zastopanje
d.o.o.
LARUS, storitve,
svetovanje in zastopanje
d.o.o.
LARUS, storitve,
svetovanje in zastopanje
d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Pobočna ulica 1
6310 Izola
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Pobočna ulica 1
6310 Izola
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Pobočna ulica 1
6310 Izola
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Pobočna ulica 1
6310 Izola
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Pobočna ulica 1
6310 Izola
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Pobočna ulica 1
6310 Izola
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Lazić Andrej 1175 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Ortodontska sponka, iz kovinske
Veljaven žice, narejena po meri
Lazić Andrej 1176 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Ortodontska sponka, kovinska,
Veljaven narejena po meri
Lazić Andrej 1177 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Ortodontski sistem dodatkov,
Veljaven napredujoč
Lazić Andrej 1178 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Lazić Andrej 1179 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Lazić Andrej 1180 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Lazić Andrej 1181 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Lazić Andrej 1182 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Lazić Andrej 1183 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Lazić Andrej 1184 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Lazić Andrej 1185 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Lazić Andrej 1186 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
1169
1170
1171
1172
1173
1174
Stran 69 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Lazić Andrej 1187 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Lazić Andrej 1188 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Lazić Andrej 1189 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Lazić Andrej 1190 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
Lazić Andrej 1191 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, zlata
Lazić Andrej 1192 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Lazić Andrej 1193 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Lazić Andrej 1194 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Lazić Andrej 1195 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Lazić Andrej 1196 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Lazić Andrej 1197 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Lazić Andrej 1198 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Lazić Andrej 1199 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Lazić Andrej 1200 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven vezan
Lazić Andrej 1201 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
Lazić Andrej 1202 zobotehnični laboratorij
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, začasni
1203 Lekič, trgovina, d.o.o.
Novi trg 9
6230 Postojna
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
1204 Letnar Nina - zobotehnica Mestni trg 2
Stran 70 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
1205 Letnar Nina - zobotehnica Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
1206 Letnar Nina - zobotehnica Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
1207 Letnar Nina - zobotehnica Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
1208 Letnar Nina - zobotehnica Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
1209 Letnar Nina - zobotehnica Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/keramična
1210 Letnar Nina - zobotehnica Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
1211 Letnar Nina - zobotehnica Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
1212 Levičnik Žiga - zobotehnik Moste 77a
4274 Žirovnica
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
1213 Levičnik Žiga - zobotehnik Moste 77a
4274 Žirovnica
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
1214 Levičnik Žiga - zobotehnik Moste 77a
4274 Žirovnica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
1215 Levičnik Žiga - zobotehnik Moste 77a
4274 Žirovnica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
1216 Levičnik Žiga - zobotehnik Moste 77a
4274 Žirovnica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
1217 Levičnik Žiga - zobotehnik Moste 77a
4274 Žirovnica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
1218 Levičnik Žiga - zobotehnik Moste 77a
4274 Žirovnica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
1219 Levičnik Žiga - zobotehnik Moste 77a
4274 Žirovnica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
1220 Levičnik Žiga - zobotehnik Moste 77a
4274 Žirovnica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
1221 Levičnik Žiga - zobotehnik Moste 77a
4274 Žirovnica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
1222 Levičnik Žiga - zobotehnik Moste 77a
4274 Žirovnica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Stran 71 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Lisac Renata 1223 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Lisac Renata 1224 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Lisac Renata 1225 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Lisac Renata 1226 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Lisac Renata 1227 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Lisac Renata 1228 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Lisac Renata 1229 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Lisac Renata 1230 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Lisac Renata 1231 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Lisac Renata 1232 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Lisac Renata 1233 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Lisac Renata 1234 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Lisac Renata 1235 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Lisac Renata 1236 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Lisac Renata 1237 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
8250 Brežice
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Ortodontski sistem dodatkov,
Veljaven napredujoč
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Ljudska optika Glasmaher
1238 Stušek Dejan s.p.
Cesta prvih borcev 20
LMS CORP. d.o.o.
storitve zobnega
laboratorija, svetovanje,
1239 trgovina in turizem
Majhnova ulica 22
LMS CORP. d.o.o.
storitve zobnega
laboratorija, svetovanje,
1240 trgovina in turizem
Majhnova ulica 22
Bohinjska
4264 Bistrica
Bohinjska
4264 Bistrica
Stran 72 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
LMS CORP. d.o.o.
storitve zobnega
laboratorija, svetovanje,
trgovina in turizem
LMS CORP. d.o.o.
storitve zobnega
laboratorija, svetovanje,
trgovina in turizem
LMS CORP. d.o.o.
storitve zobnega
laboratorija, svetovanje,
trgovina in turizem
LMS CORP. d.o.o.
storitve zobnega
laboratorija, svetovanje,
trgovina in turizem
LMS CORP. d.o.o.
storitve zobnega
laboratorija, svetovanje,
trgovina in turizem
LMS CORP. d.o.o.
storitve zobnega
laboratorija, svetovanje,
trgovina in turizem
LMS CORP. d.o.o.
storitve zobnega
laboratorija, svetovanje,
trgovina in turizem
LMS CORP. d.o.o.
storitve zobnega
laboratorija, svetovanje,
trgovina in turizem
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Majhnova ulica 22
Bohinjska
4264 Bistrica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Podutiška cesta 46
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Luko Design, Kolar Lucija
1250 s.p.
Gosposka ulica 27
3000 Celje
Slovenija
Veljaven ortopedska obutev
Marijan Lokar 1251 zobotehnični laboratorij
Cesta Ljubljanske
brigade 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Marijan Lokar 1252 zobotehnični laboratorij
Cesta Ljubljanske
brigade 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Marijan Lokar 1253 zobotehnični laboratorij
Cesta Ljubljanske
brigade 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Marijan Lokar 1254 zobotehnični laboratorij
Cesta Ljubljanske
brigade 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Marijan Lokar 1255 zobotehnični laboratorij
Cesta Ljubljanske
brigade 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Marijan Lokar 1256 zobotehnični laboratorij
Cesta Ljubljanske
brigade 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
LOOK - LOOK optika
1249 d.o.o.
Majhnova ulica 22
Bohinjska
4264 Bistrica
Majhnova ulica 22
Bohinjska
4264 Bistrica
Majhnova ulica 22
Bohinjska
4264 Bistrica
Majhnova ulica 22
Bohinjska
4264 Bistrica
Majhnova ulica 22
Bohinjska
4264 Bistrica
Majhnova ulica 22
Bohinjska
4264 Bistrica
Majhnova ulica 22
Bohinjska
4264 Bistrica
Slovenija
Slovenija
Stran 73 od 187
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Marijan Lokar 1257 zobotehnični laboratorij
Cesta Ljubljanske
brigade 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Marijan Lokar 1258 zobotehnični laboratorij
Cesta Ljubljanske
brigade 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Marijan Lokar 1259 zobotehnični laboratorij
Cesta Ljubljanske
brigade 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Marijan Lokar 1260 zobotehnični laboratorij
Cesta Ljubljanske
brigade 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Marijan Lokar 1261 zobotehnični laboratorij
Cesta Ljubljanske
brigade 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Marijan Lokar 1262 zobotehnični laboratorij
Cesta Ljubljanske
brigade 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Marijan Lokar 1263 zobotehnični laboratorij
Cesta Ljubljanske
brigade 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Marijan Lokar 1264 zobotehnični laboratorij
Cesta Ljubljanske
brigade 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Marijan Lokar 1265 zobotehnični laboratorij
Cesta Ljubljanske
brigade 23
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Marolt Maja - zobotehnični
1266 laboratorij
Zoranina ulica 3
1234 Mengeš
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Marolt Maja - zobotehnični
1267 laboratorij
Zoranina ulica 3
1234 Mengeš
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Marolt Maja - zobotehnični
1268 laboratorij
Zoranina ulica 3
1234 Mengeš
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Marolt Maja - zobotehnični
1269 laboratorij
Zoranina ulica 3
1234 Mengeš
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Marolt Maja - zobotehnični
1270 laboratorij
Zoranina ulica 3
1234 Mengeš
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Marolt Maja - zobotehnični
1271 laboratorij
Zoranina ulica 3
1234 Mengeš
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Marolt Maja - zobotehnični
1272 laboratorij
Zoranina ulica 3
1234 Mengeš
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Marolt Maja - zobotehnični
1273 laboratorij
Zoranina ulica 3
1234 Mengeš
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Marolt Maja - zobotehnični
1274 laboratorij
Zoranina ulica 3
1234 Mengeš
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Stran 74 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Zoranina ulica 3
1234 Mengeš
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Matej Miklavič - zasebni
1286 zobotehnični laboratorij
Vanganel 38
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Matej Miklavič - zasebni
1287 zobotehnični laboratorij
Vanganel 38
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Matej Miklavič - zasebni
1288 zobotehnični laboratorij
Vanganel 38
6000 Koper
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Matej Miklavič - zasebni
1289 zobotehnični laboratorij
Vanganel 38
6000 Koper
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Matej Miklavič - zasebni
1290 zobotehnični laboratorij
Vanganel 38
6000 Koper
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Matej Miklavič - zasebni
1291 zobotehnični laboratorij
Vanganel 38
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Matej Miklavič - zasebni
1292 zobotehnični laboratorij
Vanganel 38
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
Marolt Maja - zobotehnični
laboratorij
Mastnak Rozalija zasebni zobotehnični
laboratorij
Mastnak Rozalija zasebni zobotehnični
laboratorij
Mastnak Rozalija zasebni zobotehnični
laboratorij
Mastnak Rozalija zasebni zobotehnični
laboratorij
Mastnak Rozalija zasebni zobotehnični
laboratorij
Mastnak Rozalija zasebni zobotehnični
laboratorij
Mastnak Rozalija zasebni zobotehnični
laboratorij
Mastnak Rozalija zasebni zobotehnični
laboratorij
Mastnak Rozalija zasebni zobotehnični
laboratorij
Mastnak Rozalija zasebni zobotehnični
laboratorij
Naslov/sedež
Stran 75 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Matej Miklavič - zasebni
1293 zobotehnični laboratorij
Vanganel 38
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Matej Miklavič - zasebni
1294 zobotehnični laboratorij
Vanganel 38
6000 Koper
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Matek Ivan - zasebna
1295 zobna ambulanta
Petrovče 33
3301 Petrovče
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Matek Ivan - zasebna
1296 zobna ambulanta
Petrovče 33
3301 Petrovče
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Matek Ivan - zasebna
1297 zobna ambulanta
Petrovče 33
3301 Petrovče
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Matek Ivan - zasebna
1298 zobna ambulanta
Petrovče 33
3301 Petrovče
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Matek Ivan - zasebna
1299 zobna ambulanta
Petrovče 33
3301 Petrovče
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Matek Ivan - zasebna
1300 zobna ambulanta
Petrovče 33
3301 Petrovče
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Matek Ivan - zasebna
1301 zobna ambulanta
Petrovče 33
3301 Petrovče
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Matek Ivan - zasebna
1302 zobna ambulanta
Petrovče 33
3301 Petrovče
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Matek Ivan - zasebna
1303 zobna ambulanta
Petrovče 33
3301 Petrovče
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Matek Ivan - zasebna
1304 zobna ambulanta
Petrovče 33
3301 Petrovče
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Matek Ivan - zasebna
1305 zobna ambulanta
Petrovče 33
3301 Petrovče
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Matek Ivan - zasebna
1306 zobna ambulanta
Petrovče 33
3301 Petrovče
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Matek Ivan - zasebna
1307 zobna ambulanta
Petrovče 33
3301 Petrovče
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Matek Ivan - zasebna
1308 zobna ambulanta
Petrovče 33
3301 Petrovče
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Matek Ivan - zasebna
1309 zobna ambulanta
Petrovče 33
3301 Petrovče
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Matevžič Mihael 1310 zobotehnik
Stranska pot 6
1370 Logatec
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Stran 76 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Matevžič Mihael 1311 zobotehnik
Stranska pot 6
1370 Logatec
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Matevžič Mihael 1312 zobotehnik
Stranska pot 6
1370 Logatec
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Matevžič Mihael 1313 zobotehnik
Stranska pot 6
1370 Logatec
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Matevžič Mihael 1314 zobotehnik
Stranska pot 6
1370 Logatec
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Matevžič Mihael 1315 zobotehnik
Stranska pot 6
1370 Logatec
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Matevžič Mihael 1316 zobotehnik
Stranska pot 6
1370 Logatec
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Matevžič Mihael 1317 zobotehnik
Stranska pot 6
1370 Logatec
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Matevžič Mihael 1318 zobotehnik
Stranska pot 6
1370 Logatec
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Matevžič Mihael 1319 zobotehnik
Stranska pot 6
1370 Logatec
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Matevžič Mihael 1320 zobotehnik
Stranska pot 6
1370 Logatec
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
M-DENS laboratorij za
1321 zobno protetiko, d.o.o.
Zaloška cesta 147
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
M-DENS laboratorij za
1322 zobno protetiko, d.o.o.
Zaloška cesta 147
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
M-DENS laboratorij za
1323 zobno protetiko, d.o.o.
Zaloška cesta 147
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
M-DENS laboratorij za
1324 zobno protetiko, d.o.o.
Zaloška cesta 147
1000 Ljubljana
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
M-DENS laboratorij za
1325 zobno protetiko, d.o.o.
Zaloška cesta 147
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
M-DENS laboratorij za
1326 zobno protetiko, d.o.o.
Zaloška cesta 147
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
M-DENS laboratorij za
1327 zobno protetiko, d.o.o.
Zaloška cesta 147
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
M-DENS laboratorij za
1328 zobno protetiko, d.o.o.
Zaloška cesta 147
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Stran 77 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
M-DENS laboratorij za
1329 zobno protetiko, d.o.o.
Zaloška cesta 147
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
M-DENS laboratorij za
1330 zobno protetiko, d.o.o.
Zaloška cesta 147
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
M-DENS laboratorij za
1331 zobno protetiko, d.o.o.
Zaloška cesta 147
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
M-DENS laboratorij za
1332 zobno protetiko, d.o.o.
Zaloška cesta 147
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
M-DENS laboratorij za
1333 zobno protetiko, d.o.o.
Zaloška cesta 147
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
1334 M-DENT d.o.o. Cerknica
Cesta 4. Maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
1335 M-DENT d.o.o. Cerknica
Cesta 4. Maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
1336 M-DENT d.o.o. Cerknica
Cesta 4. Maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
1337 M-DENT d.o.o. Cerknica
Cesta 4. Maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
1338 M-DENT d.o.o. Cerknica
Cesta 4. Maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
1339 M-DENT d.o.o. Cerknica
Cesta 4. Maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
1340 M-DENT d.o.o. Cerknica
Cesta 4. Maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
1341 M-DENT d.o.o. Cerknica
Cesta 4. Maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
1342 M-DENT d.o.o. Cerknica
Cesta 4. Maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
1343 M-DENT d.o.o. Cerknica
Cesta 4. Maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/keramična
1344 M-DENT d.o.o. Cerknica
Cesta 4. Maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
1345 M-DENT d.o.o. Cerknica
Cesta 4. Maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
1346 M-DENT d.o.o. Cerknica
Cesta 4. Maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Stran 78 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
1347 M-DENT d.o.o. Cerknica
Cesta 4. Maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
1348 M-DENT d.o.o. Cerknica
Cesta 4. Maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
1349 M-DENT d.o.o. Cerknica
Cesta 4. Maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
1350 M-DENT d.o.o. Cerknica
Cesta 4. Maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven vezan
1351 M-DENT d.o.o. Cerknica
Cesta 4. Maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
1352 M-DENT d.o.o. Cerknica
Cesta 4. Maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, začasni
Železna cesta 10c
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Rimska ulica 2
1380 Cerknica
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Gel za dlesni
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Mea Mea, trgovina in
1353 storitve, d.o.o.
Meček Podjetje za
proizvodnjo, trgovino in
1354 storitve, d.o.o., Cerknica
MEDICINALIS,
proizvodnja farmacevtskih
1355 preparatov, d.o.o.
Savska cesta 10
1000 Ljubljana
MEDICINALIS,
proizvodnja farmacevtskih
1356 preparatov, d.o.o.
Savska cesta 10
1000 Ljubljana
MEDICOP - specialna
1357 oprema d.o.o.
MEDICOP - specialna
1358 oprema d.o.o.
Obrtna ulica 43
Murska
9000 Sobota
Murska
9000 Sobota
MEDICOP - specialna
1359 oprema d.o.o.
Obrtna ulica 43
MEDICOP - specialna
1360 oprema d.o.o.
Slovenija
ORAFLOGO
Slovenija
Veljaven Gel za dlesni
Slovenija
Veljaven bolniški kanali
Slovenija
Veljaven sistem medicinskih plinov
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Veljaven sistem medicinskih plinov
Obrtna ulica 43
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Veljaven sistem medicinskih plinov
MEDICOP - specialna
1361 oprema d.o.o.
Obrtna ulica 43
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Veljaven sistem medicinskih plinov
MEDICOP - specialna
1362 oprema d.o.o.
Obrtna ulica 43
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Veljaven sistem medicinskih plinov
Reducirana postaja za
rezervno napajanje za
medicinske pline
IIb
Kontrolno zaporna
omarica za medicinske
pline
IIb
MEDICOP - specialna
1363 oprema d.o.o.
Obrtna ulica 43
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Veljaven sistem medicinskih plinov
Sklopka za medicinske
pline SmartLet
IIb
Obrtna ulica 43
Stran 79 od 187
ORAFLOGO JUNIOR
bolniški kanal, za
vgradnjo svetil,
električnih vtičnic,
plinskih sklopk in
telekomunikacijskih
vtičnic
Preklopna postaja za
medicinske pline
Reducirana postaja za
tekočo fazo
medicinskega plina
Reducirana postaja
druge stopnje za
medicinske pline
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa
IIb
IIb
IIb
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIb
Slovenija
Veljaven sistem medicinskih plinov
Alarmni sistemi za
medicinske pline
Slovenija
Veljaven aparati za kisikoterapijo
OXYMED
IIb
Slovenija
Veljaven aparati za kisikoterapijo
IIb
Slovenija
Veljaven aparati za kisikoterapijo
MEDILIFE
Reducirni ventil za
medicinske pline
Slovenija
Veljaven aparati za kisikoterapijo
Dozatorji
IIa
Slovenija
Veljaven aspiratorji
Aspiratorji
IIa
4240 Radovljica
Slovenija
Veljaven inhalator
Inhalator ME 100
IIa
Jalnova cesta 2
4240 Radovljica
Slovenija
Veljaven inhalator
Inhalator ME 110
IIa
Jalnova cesta 2
4240 Radovljica
Slovenija
Veljaven inhalator
Inhalator ME 120
IIa
MEDIKOEL, proizvodnja
farmacevtskih izdelkov in
medicinskih pripomočkov,
1373 d.o.o.
Jalnova cesta 2
4240 Radovljica
Slovenija
Veljaven nosni aspirator
ME 126 nosni aspirator z
dvojno funkcijo
I
MEDIKOEL, proizvodnja
farmacevtskih izdelkov in
medicinskih pripomočkov,
1374 d.o.o.
Jalnova cesta 2
4240 Radovljica
Slovenija
Veljaven inhalator
inhalator
IIa
pulzno magnetni
ortopedski vložek
pulzmag 107
I
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
MEDICOP - specialna
oprema d.o.o.
MEDICOP - specialna
oprema d.o.o.
MEDICOP - specialna
oprema d.o.o.
MEDICOP - specialna
oprema d.o.o.
MEDICOP - specialna
oprema d.o.o.
MEDICOP - specialna
oprema d.o.o.
Medikoel, prodaja
medicinskih pripomočkov,
d.o.o.
Medikoel, prodaja
medicinskih pripomočkov,
d.o.o.
Medikoel, prodaja
medicinskih pripomočkov,
d.o.o.
Obrtna ulica 43
9000
Obrtna ulica 43
9000
Obrtna ulica 43
9000
Obrtna ulica 43
9000
Obrtna ulica 43
9000
Obrtna ulica 43
9000
Jalnova cesta 2
Murska
Sobota
Murska
Sobota
Murska
Sobota
Murska
Sobota
Murska
Sobota
Murska
Sobota
IIb
MEDIKOEL, proizvodnja
farmacevtskih izdelkov in
medicinskih pripomočkov,
1375 d.o.o.
Jalnova cesta 2
4240 Radovljica
Slovenija
pulzno magnetni ortopedski
Veljaven vložek
MEDIKOEL, proizvodnja
farmacevtskih izdelkov in
medicinskih pripomočkov,
1376 d.o.o.
Jalnova cesta 2
4240 Radovljica
Slovenija
Veljaven nadlaktni merilnik krvnega tlaka
nadlaktni merilnik
krvnega tlaka SE 6400 A IIa
MEDIKOEL, proizvodnja
farmacevtskih izdelkov in
medicinskih pripomočkov,
1377 d.o.o.
Jalnova cesta 2
4240 Radovljica
Slovenija
Veljaven tens z grelnimi blazinicami
tens z grelnimi
blazinicami SE 35B
IIa
MEDIKOEL, proizvodnja
farmacevtskih izdelkov in
medicinskih pripomočkov,
1378 d.o.o.
Jalnova cesta 2
4240 Radovljica
Slovenija
Veljaven grelni kamen
energodisk SE 3000
I
Slovenija
Terapija s pulzirajočim
elektromagnetnim poljem
(Jezikovne različice: Pulsing
Veljaven electromagnetic field therapy)
DIMAG
IIa
MEDIKOEL, proizvodnja
farmacevtskih izdelkov in
medicinskih pripomočkov,
1379 d.o.o.
Jalnova cesta 2
4240 Radovljica
Stran 80 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Medi-sport, storitve v
športu, zdravstvu in
trgovini, d.o.o.
Medi-sport, storitve v
športu, zdravstvu in
trgovini, d.o.o.
Medi-sport, storitve v
športu, zdravstvu in
trgovini, d.o.o.
Medi-sport, storitve v
športu, zdravstvu in
trgovini, d.o.o.
Medi-sport, storitve v
športu, zdravstvu in
trgovini, d.o.o.
Medi-sport, storitve v
športu, zdravstvu in
trgovini, d.o.o.
Medi-sport, storitve v
športu, zdravstvu in
trgovini, d.o.o.
Medi-sport, storitve v
športu, zdravstvu in
trgovini, d.o.o.
Medi-sport, storitve v
športu, zdravstvu in
trgovini, d.o.o.
Medi-sport, storitve v
športu, zdravstvu in
trgovini, d.o.o.
Medi-sport, storitve v
športu, zdravstvu in
trgovini, d.o.o.
Medi-sport, storitve v
športu, zdravstvu in
trgovini, d.o.o.
Medi-sport, storitve v
športu, zdravstvu in
trgovini, d.o.o.
Medi-sport, storitve v
športu, zdravstvu in
trgovini, d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Štula 13
Ljubljana 1210 Šentvid
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Štula 13
Ljubljana 1210 Šentvid
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Štula 13
Ljubljana 1210 Šentvid
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Štula 13
Ljubljana 1210 Šentvid
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Štula 13
Ljubljana 1210 Šentvid
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Štula 13
Ljubljana 1210 Šentvid
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Štula 13
Ljubljana 1210 Šentvid
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Štula 13
Ljubljana 1210 Šentvid
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Štula 13
Ljubljana 1210 Šentvid
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
Štula 13
Ljubljana 1210 Šentvid
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Štula 13
Ljubljana 1210 Šentvid
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Štula 13
Ljubljana 1210 Šentvid
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Štula 13
Ljubljana 1210 Šentvid
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Štula 13
Ljubljana 1210 Šentvid
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
1394 Melik Stojan - zobotehnik Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
1395 Melik Stojan - zobotehnik Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
1396 Melik Stojan - zobotehnik Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
1397 Melik Stojan - zobotehnik Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
Stran 81 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
1398 Melik Stojan - zobotehnik Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
1399 Melik Stojan - zobotehnik Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
1400 Melik Stojan - zobotehnik Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
1401 Melik Stojan - zobotehnik Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
1402 Melik Stojan - zobotehnik Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
1403 Melik Stojan - zobotehnik Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
1404 Melik Stojan - zobotehnik Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
1405 Melik Stojan - zobotehnik Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
1406 Melik Stojan - zobotehnik Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
1407 Melik Stojan - zobotehnik Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
1408 Melik Stojan - zobotehnik Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Merhar Brigita 1409 zobotehnica
Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Merhar Brigita 1410 zobotehnica
Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Merhar Brigita 1411 zobotehnica
Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Ortodontska sponka, iz kovinske
Veljaven žice, narejena po meri
Merhar Brigita 1412 zobotehnica
Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Ortodontska sponka, kovinska,
Veljaven narejena po meri
Merhar Brigita 1413 zobotehnica
Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Regulator funkcije
Merhar Brigita 1414 zobotehnica
Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Snemni ortodontski aparat
Mesi, razvoj medicinskih
1415 naprav, d.o.o.
Vojkova cesta 63
1000 Ljubljana
Merilna enota za neinvazivno
Veljaven merjenje gleženjskega indeksa
Slovenija
Stran 82 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Avtomatski merilnik
gleženjskega indeksa,
Alternativno ime: ABPI
MD
IIa
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Mestna optika, Prodaja
1416 optičnih pripomočkov, d.d. Kongresni trg 9
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
METALOPLAST Podjetje
za proizvodno, trgovsko in
storitveno dejavnost
1417 d.o.o. Kobarid
Staro selo 47a
5222 Kobarid
Slovenija
Veljaven loparček za ginekološki bris
Slovenija
loparček za visoki
ginekološki bris
Veljaven loparček za visoki ginekološki bris nesterilen
I
Ginetik
III
METALOPLAST Podjetje
za proizvodno, trgovsko in
storitveno dejavnost
1418 d.o.o. Kobarid
Staro selo 47a
5222 Kobarid
loparček za ginekološki
bris
I
METALOPLAST Podjetje
za proizvodno, trgovsko in
storitveno dejavnost
1419 d.o.o. Kobarid
Staro selo 47a
5222 Kobarid
Slovenija
Prenehan
je
proizvodn
je
intrauterini kontracepcijski vložek
METALOPLAST Podjetje
za proizvodno, trgovsko in
storitveno dejavnost
1420 d.o.o. Kobarid
Staro selo 47a
5222 Kobarid
Slovenija
Veljaven ščetka za ginekološki bris
ščetka za ginekološki
bris
I - sterilen
Slovenija
neresorbtiven kirurški šivalni
Veljaven material
Polipropilen; Jezikovne
različice: Polypropylene
sutures
IIb
Poliester; Jezikovne
različice: Polyester
sutures
IIb
Svila; Jezikovne različice:
Silk sutures
IIb
METALOPLAST Podjetje
za proizvodno, trgovsko in
storitveno dejavnost
1421 d.o.o. Kobarid
Staro selo 47a
5222 Kobarid
METALOPLAST Podjetje
za proizvodno, trgovsko in
storitveno dejavnost
1422 d.o.o. Kobarid
Staro selo 47a
5222 Kobarid
Slovenija
neresorbtiven kirurški šivalni
Veljaven material
METALOPLAST Podjetje
za proizvodno, trgovsko in
storitveno dejavnost
1423 d.o.o. Kobarid
Staro selo 47a
5222 Kobarid
Slovenija
neresorbtiven kirurški šivalni
Veljaven material
METALOPLAST Podjetje
za proizvodno, trgovsko in
storitveno dejavnost
1424 d.o.o. Kobarid
Staro selo 47a
5222 Kobarid
Slovenija
neresorbtiven kirurški šivalni
Veljaven material
1425 Minus 50, Optika, d.o.o.
Na jami 14
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Kidričeva ulica 2
1330 Kočevje
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Dobrava pri Škocjanu
45a
8275 Škocjan
Slovenija
Veljaven ortopedski čevlji
Ormoška cesta 15
2250 Ptuj
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
MIT Storitve, trgovina in
1426 storitve, d.o.o.
Modno in ortopedsko
čevljarstvo Rudolf
1427 Lopatec s.p.
Moja Optika trgovina,
1428 storitve d.o.o.
Stran 83 od 187
Poliamid; Jezikovne
različice: Polyamide
sutures; Alternativno ime:
Poliamid 6, Nylon
IIb
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
ortopedski čevlji
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Mojca Klinec 1429 zobotehnica
Cankarjev drevored 7
6310 Izola
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Mojca Klinec 1430 zobotehnica
Cankarjev drevored 7
6310 Izola
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Mojca Klinec 1431 zobotehnica
Cankarjev drevored 7
6310 Izola
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Mojca Klinec 1432 zobotehnica
Cankarjev drevored 7
6310 Izola
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Mojca Klinec 1433 zobotehnica
Cankarjev drevored 7
6310 Izola
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Mojca Klinec 1434 zobotehnica
Cankarjev drevored 7
6310 Izola
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Mojca Klinec 1435 zobotehnica
Cankarjev drevored 7
6310 Izola
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Mojca Klinec 1436 zobotehnica
Cankarjev drevored 7
6310 Izola
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Cankarjev drevored 7
6310 Izola
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Radvanjska cesta 54
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Mulalić Latif - zobotehniški
1439 laboratorij
Slovenska cesta 7
1354 Horjul
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Mulalić Latif - zobotehniški
1440 laboratorij
Slovenska cesta 7
1354 Horjul
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Mulalić Latif - zobotehniški
1441 laboratorij
Slovenska cesta 7
1354 Horjul
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Mulalić Latif - zobotehniški
1442 laboratorij
Slovenska cesta 7
1354 Horjul
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Mulalić Latif - zobotehniški
1443 laboratorij
Slovenska cesta 7
1354 Horjul
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Mulalić Latif - zobotehniški
1444 laboratorij
Slovenska cesta 7
1354 Horjul
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Mulalić Latif - zobotehniški
1445 laboratorij
Slovenska cesta 7
1354 Horjul
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Mulalić Latif - zobotehniški
1446 laboratorij
Slovenska cesta 7
1354 Horjul
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Mojca Klinec 1437 zobotehnica
MOUSE podjetje za
proizvodnjo, trgovino in
1438 storitve d.o.o.
Stran 84 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Mulalić Latif - zobotehniški
1447 laboratorij
Slovenska cesta 7
1354 Horjul
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Mulalić Latif - zobotehniški
1448 laboratorij
Slovenska cesta 7
1354 Horjul
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
Mulalić Latif - zobotehniški
1449 laboratorij
Slovenska cesta 7
1354 Horjul
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Mulalić Latif - zobotehniški
1450 laboratorij
Slovenska cesta 7
1354 Horjul
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Mulalić Latif - zobotehniški
1451 laboratorij
Slovenska cesta 7
1354 Horjul
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Mulalić Latif - zobotehniški
1452 laboratorij
Slovenska cesta 7
1354 Horjul
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
1354 Horjul
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Mulalić Latif - zobotehniški
1453 laboratorij
Slovenska cesta 7
Nadoh - optika in
kovinarstvo Nadoh Iztok
1454 s.p.
Ulica Padlih borcev 44
Nelit - oprema in servis
rehabilitacijskih
pripomočkov Janko
1455 Železnikar s.p.
Linhartova cesta 51
6258 Prestranek Slovenija
Veljaven korekcijska očala
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven navadna stojka
1456 Novak Ema - zobotehnica Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
1457 Novak Ema - zobotehnica Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
1458 Novak Ema - zobotehnica Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/keramična
1459 Novak Ema - zobotehnica Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
1460 Novak Ema - zobotehnica Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
1461 Novak Ema - zobotehnica Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
1462 Novak Ema - zobotehnica Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
1463 Novak Ema - zobotehnica Mestni trg 2
Novak M proizvodnja,
1464 trgovina in storitve d.o.o. Pod smrekami 5
Novak M proizvodnja,
1465 trgovina in storitve d.o.o. Pod smrekami 5
1230 Domžale
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
1218 Komenda
Slovenija
1218 Komenda
Slovenija
Stran 85 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Stojka Nelit
I
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven okrogli stol
okrogli stol SO
I
Veljaven okrogli stol
okrogli stol SON
I
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Novak M proizvodnja,
1466 trgovina in storitve d.o.o.
Novak M proizvodnja,
1467 trgovina in storitve d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Veljaven okrogli stol
okrogli stol SZ
I
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Veljaven okrogli stol
okrogli stol SZN
I
Novak M proizvodnja,
1468 trgovina in storitve d.o.o.
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Veljaven okrogli stol
Novak M proizvodnja,
1469 trgovina in storitve d.o.o.
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Novak M proizvodnja,
1470 trgovina in storitve d.o.o.
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Novak M proizvodnja,
1471 trgovina in storitve d.o.o.
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Novak M proizvodnja,
1472 trgovina in storitve d.o.o.
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Novak M proizvodnja,
1473 trgovina in storitve d.o.o.
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Veljaven
Prenehan
je
proizvodn
je
Prenehan
je
proizvodn
je
Prenehan
je
proizvodn
je
Prenehan
je
proizvodn
je
Prenehan
je
proizvodn
je
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Novak M proizvodnja,
1476 trgovina in storitve d.o.o.
Pod smrekami 5
Novak M proizvodnja,
1477 trgovina in storitve d.o.o.
okrogli stol
operacijski stolček OP;
ang. Surgeon stool OP I
operacijski stolček
OPN; ang. Surgeon
stool OPN
I
STOPNIČKA
Dvojna stopnička
(Double step)
I
STOPNIČKA (step)
Enojna stopnička
(Single step)
I
vozički
voziček M1
I
vozički
voziček M2
I
voziček M3
Pregledna miza S
(Examination table S)
I
Slovenija
vozički
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
1218 Komenda
Slovenija
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
Pregledna miza SL
(Examination table SL)
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
Novak M proizvodnja,
1478 trgovina in storitve d.o.o.
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
Novak M proizvodnja,
1479 trgovina in storitve d.o.o.
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
Pregledna miza SXL
(Examination table SXL) I
Pregledna miza S Plus
(Examination table S
Plus)
I
Pregledna miza SL Plus
(Examination table SL
Plus)
I
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
Pregledna miza S3
(Examination table S3)
Pregledna miza B
(Examination table B)
Masažna miza S
(Massage table S)
Masažna miza SL
(Massage table SL)
Masažna miza SXL
(Massage table SXL)
Novak M proizvodnja,
1474 trgovina in storitve d.o.o.
Novak M proizvodnja,
1475 trgovina in storitve d.o.o.
Novak M proizvodnja,
1480 trgovina in storitve d.o.o.
Novak M proizvodnja,
1481 trgovina in storitve d.o.o.
Novak M proizvodnja,
1482 trgovina in storitve d.o.o.
Novak M proizvodnja,
1483 trgovina in storitve d.o.o.
Novak M proizvodnja,
1484 trgovina in storitve d.o.o.
Stran 86 od 187
I
I
I
I
I
I
I
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Novak M proizvodnja,
1485 trgovina in storitve d.o.o.
Novak M proizvodnja,
1486 trgovina in storitve d.o.o.
Novak M proizvodnja,
1487 trgovina in storitve d.o.o.
Novak M proizvodnja,
1488 trgovina in storitve d.o.o.
Novak M proizvodnja,
1489 trgovina in storitve d.o.o.
Novak M proizvodnja,
1490 trgovina in storitve d.o.o.
Novak M proizvodnja,
1491 trgovina in storitve d.o.o.
Novak M proizvodnja,
1492 trgovina in storitve d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
Novak M proizvodnja,
1493 trgovina in storitve d.o.o.
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
Novak M proizvodnja,
1494 trgovina in storitve d.o.o.
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Novak M proizvodnja,
1499 trgovina in storitve d.o.o.
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Novak M proizvodnja,
1500 trgovina in storitve d.o.o.
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Novak M proizvodnja,
1495 trgovina in storitve d.o.o.
Novak M proizvodnja,
1496 trgovina in storitve d.o.o.
Novak M proizvodnja,
1497 trgovina in storitve d.o.o.
Novak M proizvodnja,
1498 trgovina in storitve d.o.o.
Novak M proizvodnja,
1501 trgovina in storitve d.o.o.
Novak M proizvodnja,
1502 trgovina in storitve d.o.o.
Novak M proizvodnja,
1503 trgovina in storitve d.o.o.
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
Prenehan
je
proizvodn TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
je
(Therapy table)
Prenehan
je
proizvodn TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
je
(Therapy table)
Prenehan
je
proizvodn TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
je
(Therapy table)
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
Prenehan
je
proizvodn TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
je
(Therapy table)
Stran 87 od 187
Trgovsko ime
Masažna miza S
exclusive (Massage
table S exclusive)
Masažna miza B
(Massage table B)
Terapevtska miza S
(Therapy table S)
Terapevtska miza B
(Therapy table B)
Terapevtska miza S
Plus (Therapy table S
Plus)
Terapevtska miza S3
(Therapy table S3)
Terapevtska miza S4
(Therapy table S4)
Terapevtska miza S8
osteo (Therapy table S8
osteo)
Terapevtska miza S8
osteo luxury (Therapy
table S8 osteo luxury)
Terapevtska miza S8
exclusive (Therapy
table S8 exclusive)
Terapevtska miza S8
luxury (Therapy table
S8 luxury)
Bobath miza S (Bobath
S)
Transportna miza SL
(Trasport table SL)
Stretcher S (Stretcher
S)
Razvrstitev
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Miza za odvzem krvi M
(Blood sample table M) I
Stol za pedikuro M
(Pedicure bed M)
Kozmetična miza M
(Facial bed M)
Stol za dializo Q
(Dialysis chair Q)
Terapevski stol Q
(Therapy chair Q)
I
I
I
I
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Novak M proizvodnja,
1504 trgovina in storitve d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Ginekološki stol N
(Gynaecology chair N)
Terapevtski stol N
(Therapy chair N)
Stol za odvzem krvi N
(Bloodsample chair N)
Stol za pedikuro N
(Podiatry chair N)
ORL/NEURO stol N
(ENT/NEURO chair N)
Slovenija
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
Prenehan
je
proizvodn TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
je
(Therapy table)
Prenehan
je
proizvodn TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
je
(Therapy table)
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Novak M proizvodnja,
1510 trgovina in storitve d.o.o.
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
Novak M proizvodnja,
1511 trgovina in storitve d.o.o.
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Novak M proizvodnja,
1512 trgovina in storitve d.o.o.
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
Novak M proizvodnja,
1513 trgovina in storitve d.o.o.
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
Novak M proizvodnja,
1514 trgovina in storitve d.o.o.
Pod smrekami 5
1218 Komenda
Slovenija
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
NOVALAB, laboratorij za
1515 zobno tehniko, d.o.o.
Prešernova ulica 6A
4240 Radovljica
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
NOVALAB, laboratorij za
1516 zobno tehniko, d.o.o.
Prešernova ulica 6A
4240 Radovljica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/keramična
NOVALAB, laboratorij za
1517 zobno tehniko, d.o.o.
Prešernova ulica 6A
4240 Radovljica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
NOVALAB, laboratorij za
1519 zobno tehniko, d.o.o.
Prešernova ulica 6A
Prešernova ulica 6A
4240 Radovljica
4240 Radovljica
Razvrstitev
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
Slovenija
NOVALAB, laboratorij za
1518 zobno tehniko, d.o.o.
Trgovsko ime
TERAPEVTSKO LEŽIŠČE
Veljaven (Therapy table)
1218 Komenda
Novak M proizvodnja,
1507 trgovina in storitve d.o.o.
Novak M proizvodnja,
1508 trgovina in storitve d.o.o.
Novak M proizvodnja,
1509 trgovina in storitve d.o.o.
Naslov/sedež
Stol za ambulantne
posege Q (Day hospital
chair Q)
I
Pod smrekami 5
Novak M proizvodnja,
1505 trgovina in storitve d.o.o.
Novak M proizvodnja,
1506 trgovina in storitve d.o.o.
Ime/firma
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Stran 88 od 187
I
I
I
I
I
Kozmetična miza F
(Facial bed F)
I
Miza za odvzem krvi F
(Blood sample table F)
I
Ginekološka pregledna
miza S (Gynaecological
examination table S)
I
Ginekološka pregledna
miza
S2(Gynaecological
examination table S2)
I
Ginekološki stol N
exclusive (Gynaecology
chair N exclusive)
I
I - Izdelan za
WIZIL (Alternativno ime: posameznega
WIZIL za protezu)
uporabnika
Kovinsko - porcelanska
prevleka (Alternativno
ime: Metal - keramična
prevleka (MKP))
Polna prevleka
(Alternativno ime: Polna
prevleka Solo)
Totalna proteza
(Alternativno ime:
Totalna proteza
spodnja)
Totalna proteza
(Alternativno ime:
Totalna proteza
zgornja)
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
NOVALAB, laboratorij za
1520 zobno tehniko, d.o.o.
NOVALAB, laboratorij za
1521 zobno tehniko, d.o.o.
NOVALAB, laboratorij za
1522 zobno tehniko, d.o.o.
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
NOVALAB, laboratorij za
zobno tehniko, d.o.o.
Novident,
Zobozdravstvena
dejavnost, d.o.o.
Novident,
Zobozdravstvena
dejavnost, d.o.o.
Novident,
Zobozdravstvena
dejavnost, d.o.o.
Novident,
Zobozdravstvena
dejavnost, d.o.o.
Novident,
Zobozdravstvena
dejavnost, d.o.o.
Novident,
Zobozdravstvena
dejavnost, d.o.o.
Novident,
Zobozdravstvena
dejavnost, d.o.o.
Novident,
Zobozdravstvena
dejavnost, d.o.o.
Novident,
Zobozdravstvena
dejavnost, d.o.o.
Novident,
Zobozdravstvena
dejavnost, d.o.o.
Naslov/sedež
Prešernova ulica 6A
Prešernova ulica 6A
Prešernova ulica 6A
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
4240 Radovljica
4240 Radovljica
4240 Radovljica
Ime/firma
Naslov/sedež
Slovenija
Slovenija
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Veljaven Zobna proteza, delna
Parcijalna proteza
(Alternativno ime:
Proteza z ulito bazo)
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Kovinsko porcelanske
prevleke (Alternativno
ime: Metal-keramične
prevleke (MKP))
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Zobni vršek, trajni
Slovenija
INLAY/ONLAY
(Alternativno ime:
Inlay/Onlay Ceramage)
Grizna šablona pri
fiksni protetiki
(Alternativno ime:
Grizna šablona)
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Prešernova ulica 6A
4240 Radovljica
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Na skali 4
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Na skali 4
4000 Kranj
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Na skali 4
4000 Kranj
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Na skali 4
4000 Kranj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Na skali 4
4000 Kranj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Na skali 4
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Na skali 4
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Na skali 4
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Na skali 4
4000 Kranj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Na skali 4
4000 Kranj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Plošča za zobno osnovo
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Snemljiva zobna proteza
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Novšak Boštjan, dr. stom.
- zasebna stomatološka
ordinacija in zobotehnični
1534 laboratorij
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana 1210 Šentvid
Novšak Boštjan, dr. stom.
- zasebna stomatološka
ordinacija in zobotehnični
1535 laboratorij
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana 1210 Šentvid
Slovenija
Slovenija
Stran 89 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Novšak Boštjan, dr. stom.
- zasebna stomatološka
ordinacija in zobotehnični
1536 laboratorij
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana 1210 Šentvid
Novšak Boštjan, dr. stom.
- zasebna stomatološka
ordinacija in zobotehnični
1537 laboratorij
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana 1210 Šentvid
Novšak Boštjan, dr. stom.
- zasebna stomatološka
ordinacija in zobotehnični
1538 laboratorij
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana 1210 Šentvid
Novšak Boštjan, dr. stom.
- zasebna stomatološka
ordinacija in zobotehnični
1539 laboratorij
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana 1210 Šentvid
Novšak Boštjan, dr. stom.
- zasebna stomatološka
ordinacija in zobotehnični
1540 laboratorij
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana 1210 Šentvid
Novšak Boštjan, dr. stom.
- zasebna stomatološka
ordinacija in zobotehnični
1541 laboratorij
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana 1210 Šentvid
Novšak Boštjan, dr. stom.
- zasebna stomatološka
ordinacija in zobotehnični
1542 laboratorij
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana 1210 Šentvid
Novšak Boštjan, dr. stom.
- zasebna stomatološka
ordinacija in zobotehnični
1543 laboratorij
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana 1210 Šentvid
Novšak Boštjan, dr. stom.
- zasebna stomatološka
ordinacija in zobotehnični
1544 laboratorij
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana 1210 Šentvid
Novšak Boštjan, dr. stom.
- zasebna stomatološka
ordinacija in zobotehnični
1545 laboratorij
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana 1210 Šentvid
Novšak Boštjan, dr. stom.
- zasebna stomatološka
ordinacija in zobotehnični
1546 laboratorij
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana 1210 Šentvid
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Zobna plomba, zlata
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Stran 90 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Novšak Boštjan, dr. stom.
- zasebna stomatološka
ordinacija in zobotehnični
1547 laboratorij
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana 1210 Šentvid
Novšak Boštjan, dr. stom.
- zasebna stomatološka
ordinacija in zobotehnični
1548 laboratorij
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana 1210 Šentvid
Novšak Boštjan, dr. stom.
- zasebna stomatološka
ordinacija in zobotehnični
1549 laboratorij
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana 1210 Šentvid
Novšak Boštjan, dr. stom.
- zasebna stomatološka
ordinacija in zobotehnični
1550 laboratorij
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana 1210 Šentvid
Novšak Boštjan, dr. stom.
- zasebna stomatološka
ordinacija in zobotehnični
1551 laboratorij
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana 1210 Šentvid
Novšak Boštjan, dr. stom.
- zasebna stomatološka
ordinacija in zobotehnični
1552 laboratorij
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana 1210 Šentvid
Novšak Boštjan, dr. stom.
- zasebna stomatološka
ordinacija in zobotehnični
1553 laboratorij
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana 1210 Šentvid
1554
1555
1556
1557
1558
1559
Novšak Boštjan, dr. stom.
- zasebna stomatološka
ordinacija in zobotehnični
laboratorij
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven vezan
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Zobni vršek, trajni
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Zobni vršek, začasni
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Slovenija
Krmeljeva ulica 3
Ljubljana 1210 Šentvid
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven mineralna enožariščna stekla
MINERALNO BELO
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven mineralna enožariščna stekla
MINERAL PHOTO
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven mineralna enožariščna stekla
MINERAL PBX 1,6
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven mineralna enožariščna stekla
TIT 1,7
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven mineralna enožariščna stekla
TIT 1,8
I
Slovenija
Stran 91 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
Ime/firma
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven mineralna večžariščna stekla
BIFO MIN. BELO FT-28
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven mineralna večžariščna stekla
BIFO MIN. PHOTO FT28
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven mineralna večžariščna stekla
INSIGHT MIN. BELO
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven mineralna večžariščna stekla
INSIGHT MIN. PHOTO
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven mineralna večžariščna stekla
INSIGHT TIT 1,7
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven organska enožariščna stekla
CR-39
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven organska enožariščna stekla
POLAROID
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven organska enožariščna stekla
TRANSITIONS
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven organska enožariščna stekla
DRIVEWEAR
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven organska enožariščna stekla
TRIVEX
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven organska enožariščna stekla
TRIVEX TRANSITIONS
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven organska enožariščna stekla
1,56
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven organska enožariščna stekla
PHOTO 1,56
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven organska enožariščna stekla
HI-INDEX 1,6; 1,67; 1,74 I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven organska enožariščna stekla
TRANSITIONS HI-INDEX
1,6; 1,67
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven organska večžariščna stekla
CR-39 FT-28/CT-28
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven organska večžariščna stekla
TRANSITIONS FT-28
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven organska večžariščna stekla
InLogic CR-39
I
Stran 92 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
O.K.M. proizvodnja
optičnih leč in trgovina
d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven organska večžariščna stekla
InLogic POLAROID
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven organska večžariščna stekla
InLogic TRANSITIONS
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven organska večžariščna stekla
InLogic DRIVEWEAR
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven organska večžariščna stekla
InLogic TRIVEX
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven organska večžariščna stekla
InLogic TRIVEX
TRANSITIONS
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven organska večžariščna stekla
InLogic 1,56
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven organska večžariščna stekla
InLogic PHOTO 1,56
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven organska večžariščna stekla
InLogic HI INDEX
I
Goriška cesta 77
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven organska večžariščna stekla
InLogic TRANSITIONS
HI-INDEX
Slamnikarska cesta 3
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
1588 Oblak Vlasta - zobotehnik Gosposvetska ulica 8
4000 Kranj
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
1589 Oblak Vlasta - zobotehnik Gosposvetska ulica 8
4000 Kranj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
1590 Oblak Vlasta - zobotehnik Gosposvetska ulica 8
4000 Kranj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
1591 Oblak Vlasta - zobotehnik Gosposvetska ulica 8
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
1592 Oblak Vlasta - zobotehnik Gosposvetska ulica 8
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
1593 Oblak Vlasta - zobotehnik Gosposvetska ulica 8
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
1594 Oblak Vlasta - zobotehnik Gosposvetska ulica 8
4000 Kranj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
1595 Oblak Vlasta - zobotehnik Gosposvetska ulica 8
4000 Kranj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
OA družba za okulistične
1587 in optične storitve d.o.o.
Stran 93 od 187
I
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Očalna optika Novak
1596 Marjana s.p.
Očesna optika - Vidim te
Andrejka Weilguny
1597 Stoklas s.p.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trg rudarjev 1
8281 Senovo
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Glavni trg 12
3000 Celje
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Očesna optika Barbara
1598 Barbara Krhlikar s.p.
Dolenjska cesta 78
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
OČESNA OPTIKA
1599 BERCE, d.o.o., Jesenice
Cesta Maršala Tita 50
4270 Jesenice
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Očesna optika Bled,
1600 optične storitve, d.o.o.
Ljubljanska cesta 3
4260 Bled
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Očesna optika Gajšek
1601 Aleš Gajšek s.p.
Slance 8
3221 Teharje
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Zadobrovška cesta 18
Ljubljana 1260 Polje
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Na trgu 5
3330 Mozirje
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Očesna optika Mina
1604 Pogorelčnik s.p.
Prežihova ulica 3
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Oftalma, zdravstvene
1605 storitve in optika, d.o.o.
Podutiška cesta 46
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
OKE Okvirji za očala
1606 Bogdan Kukovič s.p.
Golnik 63
4204 Golnik
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
OKE Okvirji za očala
1607 Bogdan Kukovič s.p.
Golnik 63
4204 Golnik
Slovenija
Veljaven okvir za očala
OKL, trgovina in storitve,
1608 d.o.o.
Slomškova ulica 6
3214 Zreče
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
8270 krško
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Očesna optika Krhlikar
1602 Martin Krhlikar s.p.
Očesna optika Likeb
Ternik, svetovanje in
1603 trgovina, d.o.o.
Okular trgovina in storitve
1609 d.o.o.
Cesta na Brdo 43
1610 Okulistika Meh d.o.o.
Sremič 15
OKULODENT
zobozdravstvo, okulistika
in prodaja optičnih
1611 pripomočkov d.o.o.
Cesta na Žanej 1
6276 Pobegi
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Ophtacom medicinski
1612 inženiring d.o.o. Ljubljana Metelkova ulica 15
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optični Center Ivanka
1613 Ivančec s.p.
Novo
8000 mesto
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Novi trg 10
Stran 94 od 187
Trgovsko ime
okvir
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Optik Branka Jelovčan
1614 s.p.
Stara cesta 5
1360 Vrhnika
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
1615 Optik Janez Poznič s.p.
Vrvarska pot 3
1310 Ribnica
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
OPTIK LAH, optometrija
1616 in optika, d.o.o.
Vipotnikova ulica 1
Ljubljana 1211 Šmartno
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
1617 Optik Zakovšek Leon s.p. Majorja Lavriča ulica 12
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
1618 Optika - Horvat Zoran s.p. Mlinska ulica 1
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika "D" Drago Sever
1619 s.p.
Dunajska 202
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika "Keber" - Keber
1620 Damjan s.p.
Trdinova ulica 1
8250 Brežice
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika "Krmelj" Simon
1621 Krmelj s.p.
Kapucinski trg 19
4220 Škofja Loka Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika "Markos" Marko
1622 Nebesni s.p.
Tomšičeva ulica 4
6330 Piran
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika "Simona", Simona
1623 Kodrin s.p.
Rimska cesta 35
3311 Šempeter
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika "Smole" Nataša
1624 Smole s.p.
Prešernova ulica 6
3000 Celje
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Ulica Matije Blejca 4
1241 Kamnik
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika 23, Banič Sanja
1625 s.p.
OPTIKA ADUT,
specializirana trgovina z
očali in optičnimi
pripomočki, Jelena
1626 Jugović, s.p.
Optika Aleksander Arih
1627 Aleksander s.p.
Robova cesta 6
Mariborska cesta 45
1628 Optika Aleš Urbančič s.p. Ulica Janka Puclja 9
Optika Anita Anita Osvald
1629 s.p.
Majnikova ulica 1
OPTIKA ARENA, družba
za trgovino in storitve
1630 d.o.o.
Pohorska ulica 21
Optika Auer trgovsko,
storitveno in proizvodno
1631 podjetje d.o.o.
Glavni trg 2
1360 Vrhnika
Slovenija
Šentilj v
Slovenskih
2212 Goricah
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
1310 Ribnica
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Veljaven korekcijska očala
Stran 95 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
korekcijska očala
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Optika Babnik J,
1632 izdelovanje očal, d.o.o.
Optika Babnik,
proizvodnja optične
opreme, trgovina z
optično in fotografsko
opremo in materialom,
1633 d.o.o.
Naslov/sedež
Tržaška cesta 204
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
1000 Ljubljana
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Veljaven korekcijska očala
Slovenija
Slovenska cesta 15
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Valvasorjev trg 8
3270 Laško
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
OPTIKA BASTIJA,
1635 trgovina in storitve, d.o.o. Koroška cesta 9
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
1636 Optika Branko Novak s.p. Prešernova cesta 5
Gornja
9250 Radgona
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Brigita Urška
1637 Kajdiž s.p.
Bukovčeva ulica 30
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Brumen Janja
1638 Brumen s.p.
Prežihova ulica 13
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Center Marinka
1639 Trope s.p.
Kidričeva ulica 2
1330 Kočevje
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
1640 Optika Črnak Iris s.p.
Nove Fužine 47
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
3270 Laško
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Ulica Moše Pijada 20
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Minoritski trg 5
2250 Ptuj
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
1644 Optika Erjavec Tadej s.p. Stranska pot I 1d
1290 Grosuplje
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Ferry, Tina Horvat
1645 Legat s.p.
Obala 33
6320 Portorož
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Focus Ivanka
1646 Tratnjek Karoli s.p.
Panonska ulica 47
9231 Beltinci
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Focus, družba za
1647 storitve, d.o.o.
Panonska ulica 47
9231 Beltinci
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Galvista Darija
1648 Knez s.p.
Koroška Bela, cesta
Talcev 7b
4270 Jesenice
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Barbara, Barbara
1634 Cajhen s.p.
Optika Damjan Poljanšek,
1641 s.p.
Trubarjevo Nabrežje 1b
Optika Darja Simon
1642 Baronik s.p.
Optika Ela Čačković Kukovica, Kukovica
1643 Gorazd s.p.
Stran 96 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Optika Glas, družba za
1649 trgovino in storitve d.o.o.
Šaleška cesta 19a
3320 Velenje
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Gleščič Boris
1650 Gleščič s.p.
Gregorčičeva ulica 4
3000 Celje
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Gobec Janez
1651 Gobec s.p.
Celjska cesta 4a
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
1652 Optika Gregor Milošič s.p. Maistrova ulica 18
Rogaška
3250 Slatina
Lenart v
Slov.
2230 Goricah
Optika Helena Dolinšek
1653 s.p.
Samostanska ulica 14
1240 Kamnik
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
1654 Optika Ibis d.o.o.
Malovše 41
5262 Črniče
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
1655 Optika Igor Vogrič s.p.
Prelovčeva ulica 1
5280 Idrija
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika in frizerstvo Olga,
1656 Karel Vogrin s.p.
Koroška cesta 48
2370 Dravograd
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika in trgovina Klinc,
1657 Marko Klinc s.p.
Malgajeva ulica 1c
2392 Mežica
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Irman, optične
1658 storitve in trgovina d.o.o.
Savinjska cesta 2
3310 Žalec
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Korekcijska očala - očala za
Veljaven korekcijo vida
Legen 121
Zgornja
2316 Ložnica
Slovenija
Šmartno pri
Slovenj
2383 Gradcu
Slovenija
Slovenska ulica 18
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
1662 OPTIKA KIRALY d.o.o.
Mlinska ulica 7
9220 Lendava
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Kobilica Saša
1663 Kobilica s.p.
Gregorčičeva ulica 7
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Kobilica Vladimir
1664 Kobilica s.p.
Gregorčičeva ulica 7
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Kotnik, storitve
1665 d.o.o.
Podgorska cesta 2
Slovenj
2380 Gradec
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Kuhar trgovina in
1666 storitve d.o.o.
Vodnikova ulica 2
2250 Ptuj
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
OPTIKA JAVORNIK,
1659 Jadranka Javornik, s.p.
Optika Jure , trgovina z
optičnimi pripomočki in
1660 svetovanje, d.o.o.
Optika Kameleon
inženiring, trgovina in
1661 storitve d.o.o.
Vinarje 8
Veljaven korekcijska očala
Stran 97 od 187
Trgovsko ime
Korekcijska očala
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Optika Lara Opto Navtic
1667 d.o.o.
Notranjska c. 14
1370 Logatec
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Leban Brigita
1668 Leban s.p.
Keršova ulica 1
3212 Vojnik
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Trg svobode 21
Slovenska
2310 Bistrica
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Kersnikova cesta 33
3320 Velenje
Slovenija
Veljaven Korekcijska očala
1671 Optika Mali Miha Mali s.p. Medvoška cesta 3
1215 Medvode
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Manja Manja
1672 Sevljak s.p.
Valvazorjev trg 9a
1270 Litija
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Maretič Karmen
1673 Maretič Debeljak s.p.
Kapucinski trg 3
4220 Škofja Loka Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Marjana Dragić
1674 s.p.
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Marjana Medved
1675 s.p.
Kozje 150
3260 Kozje
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Medvešek Marko
1676 s.p.
Radvanjska cesta 54
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Mesec Vida
1677 Mihelčič s.p.
Cesta Maršala Tita 31
4270 Jesenice
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Monokel, Jolanda
1678 Belavić s.p.
Trg bratov Mravljakov 7
3325 Šoštanj
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Nik, Dušan Ustar
1679 s.p.
Dunajska cesta 388
Ljubljana 1231 Črnuče
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Nina, Lomšek1680 Boršič Nina s.p.
Plac 12
Ljubno ob
3333 Savinji
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Ljubljanska cesta 3
1330 Kočevje
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Lebe, Tjaša Lebe
1669 s.p.
OPTIKA LIAN, trgovina z
optičnimi pripomočki in
1670 svetovanje, d.o.o.
Optika NOVA Helena
1681 Trdan Krapež s.p.
Optika Oblak, družba za
proizvodnjo in trgovino z
optičnimi pripomočki
1682 d.o.o.
Ciril-Metodov trg 11
Optika Olimp Helena
1683 Gerbec s.p.
Ulica Heroja Tomšiča 3
Optika Oman, proizvodno,
storitveno in trgovsko
1684 podjetje d.o.o.
Strahinj 114
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
4202 Naklo
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Stran 98 od 187
Trgovsko ime
Korekcijska očala
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
OPTIKA PAKA trgovina in
1685 storitve d.o.o.
Rudarska cesta 1
3000 Velenje
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Paradiž očesna
1686 optika in ordinacija d.o.o.
Spodnji kraj 34
2391 Prevalje
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Paradiž očesna
1687 optika in ordinacija d.o.o.
Spodnji kraj 34
2391 Prevalje
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
1688 Optika Petra Nagode s.p. Groharjeva cesta 11
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Petra Voga Kumer
1689 Petra s.p.
Drofenikova ulica 16
3230 Šentjur
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Piramida, Vojko
1690 Kuri s.p.
Lackova ulica 22
Gornja
9250 Radgona
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
1691 Optika Pirc d.o.o.
Celovška cesta 91
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Planinšek Lah
1692 Špela Lah Planinšek s.p.
Vipotnikova ulica 1
Ljubljana 1211 Šmartno
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Podgoršek Jurij
1693 Podgoršek s.p.
Šaleška cesta 16
3320 Velenje
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Pogled Slavica
1694 Vraničar s.p.
Celjska cesta 9
Šmarje Pri
3240 Jelšah
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Primc Aleksander
1695 Primc s.p.
Cesta na klanec 3a
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
1696 Optika Rene Pirc s.p.
Tyrševa ulica 8
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Rožič Primož
1697 Rožič s.p.
Gledališka ulica 2
3000 Celje
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Rugel Dejan Rugel
1698 s.p.
Celovška 34
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
1699 Optika Sabina Agreš s.p.
Cankarjeva ulica 68
4240 Radovljica
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
1700 Optika Samo Težak s.p.
Zadružna cesta 33
8340 Črnomelj
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Sever, proizvodnja
in trgovina z medicinskimi
inštrumenti, napravami in
1701 pripomočki d.o.o.
Mestni trg 6
4220 Škofja Loka Slovenija
Veljaven korekcijska očala
1702 Optika Sonja Jureš d.o.o. Ormoška c. 3
9240 Ljutomer
Veljaven korekcijska očala
Slovenija
Stran 99 od 187
Trgovsko ime
korekcijska očala
korekcijska očala
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Optika Škofic Janez
1703 Škofic s.p.
Naslov/sedež
Ljubljanska cesta 87
Optika Škrlj Optika,
1704 urarstvo, zlatarstvo d.o.o. Delpinova ulica 13
Optika Šuc, trgovina,
gostinstvo,
nepremičninske
dejavnosti in storitve
1705 d.o.o.
Partizanska cesta 32
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Nova
5000 Gorica
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Terbežnik Blanka
1706 Setnikar Terbežnik s.p.
Rojčeva ulica 26
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Teržan Marjan
1707 Teržan s.p.
Mariborska 54
3102 Celje
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Tina Martina
1708 Deržek s.p.
Trg zbora odposlancev
14a
1330 Kočevje
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Tom Tom
1709 Mohorčič s.p.
Kosovelova ulica 4b
6210 Sežana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
1710 Optika Tomaž Cirman s.p. Gubčeva cesta 7
8210 Trebnje
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
1711 Optika Tomaž Šenk s.p.
Nazorjeva ulica 3
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Tomaž Šimenc
1712 s.p. galerija Kapitelj
Poljanski nasip 8
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Toplišek Irena
1713 Toplišek s.p.
Celjska cesta 07
Rogaška
3250 Slatina
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Val Vilim Loparič
1714 s.p.
Kranjska cesta 2
4240 Radovljica
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Vatovec Marjetka
1715 Vatovec s.p.
Ulica Ivana Regenta 35
Nova
5000 Gorica
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Vatovec Valentin
1716 Vatovec s.p.
Prečna ulica 1
6210 Sežana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Vervega Nevenka
1717 s.p.
Tavčarjeva ulica 1
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Vid Milena Benda
1718 s.p.
1235 Radomlje
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Slovenske
3210 Konjice
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Cesta Borcev 5
1719 Optika Vilma Domicelj s.p. Celjska cesta 1a
Optika Vodmat Vedal
trgovina in zastopstva
1720 d.o.o. Ljubljana
Društvena ulica 3
Stran 100 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Optika Zajec trgovina z
optičnimi pripomočki in
kontaktnimi lečami d.o.o.
1721 Ljubljana
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
1722 Optika Zdenka Milošič s.p. Maistrova ulica 18
1000 Ljubljana
Lenart v
Slov.
2230 Goricah
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Optika Zvonko Zvonko
1723 Pirtušek s.p.
Gospejna ulica 11
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Prvomajska ulica 17
8290 Sevnica
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Kristanov trg 3
6310 Izola
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Žolgarjeva ulica 7
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
I
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Ljubljanska cesta 80
Slovenska
2310 Bistrica
Veljaven korekcijska očala
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Zgornji Duplek 17k
Spodnji
2241 Duplek
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Bavdkova ulica 24
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Tehnološki park 21
1000 Ljubljana
Slovenija
Tehnološki park 21
1000 Ljubljana
Tehnološki park 21
1724 Optika, Stojan Bautin s.p.
Optika, svetovanje in
organiziranje VGG,
1725 Adrijan Šergo s.p.
Optikus, optika, trgovina,
storitve, proizvodnja,
1726 d.o.o.
OPTIME PLUS
proizvodnja optičnih
instrumentov in druga
proizvodnja, trgovina,
gradbeništvo,
posredništvo, najem,
izobraževanje in druge
1727 storitve d.o.o.
OPTIPA, družba za
proizvodnjo, trgovino in
gradbeništvo,
izobraževanje in druge
1728 storitve, d.o.o.
Optiraj, specializirana
1729 prodajalna z očali, d.o.o.
Optotek razvoj in
proizvodnja optične in
1730 laserske opreme d.o.o.
1731
1732
1733
1734
1735
Optotek razvoj in
proizvodnja optične in
laserske opreme d.o.o.
Optotek razvoj in
proizvodnja optične in
laserske opreme d.o.o.
Optotek razvoj in
proizvodnja optične in
laserske opreme d.o.o.
OPTOVID zdravstvena
dejavnost in optične
storitve d.o.o. Ljubljana
OPTRIS optika in
okulistika d.o.o.
OPTUM očesna optika in
1736 druge storitve d.o.o.
Puharjeva ulica 3
Slovenija
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Medicinska terapevtska
laserska naprava
IIb
Slovenija
Medicinska terapevtska laserska
Veljaven naprava
Prenehan
je
proizvodn Medicinski terapevtski lasersko
je
diodni sistem
Medicinski terapevtski
lasersko diodni sistem
IIb
1000 Ljubljana
Slovenija
Medicinski terapevtski lasersko
Veljaven diodni sistem
Medicinski terapevtski
lasersko diodni sistem
IIb
Tehnološki park 21
1000 Ljubljana
Slovenija
HAWK EYE Portable digital slit
Veljaven lamp
HAWK EYE Portable
digital slit lamp
Dunajska 56
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Kotarjeva cesta 8A
8310 Šentjernej
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Šmartinska cesta 152g
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Stran 101 od 187
I
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Ori Bernarda - zobno
1737 protetični laboratorij
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trstenjakova ulica 22
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Ori Bernarda - zobno
1738 protetični laboratorij
Trstenjakova ulica 22
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Ori Bernarda - zobno
1739 protetični laboratorij
Trstenjakova ulica 22
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Ori Bernarda - zobno
1740 protetični laboratorij
Trstenjakova ulica 22
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Ori Bernarda - zobno
1741 protetični laboratorij
Trstenjakova ulica 22
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Ori Bernarda - zobno
1742 protetični laboratorij
Trstenjakova ulica 22
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Ori Bernarda - zobno
1743 protetični laboratorij
Trstenjakova ulica 22
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Ori Bernarda - zobno
1744 protetični laboratorij
Trstenjakova ulica 22
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Ori Bernarda - zobno
1745 protetični laboratorij
Trstenjakova ulica 22
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Ori Bernarda - zobno
1746 protetični laboratorij
Trstenjakova ulica 22
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Ori Bernarda - zobno
1747 protetični laboratorij
Trstenjakova ulica 22
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven ortopedski vložek
Slovenija
ortopedska obutev izdelana po
Veljaven meri
Ortopedica podjetje za
proizvodnjo in prodajo
ortopedske in medicinske
1748 opreme d.o.o.
Ulica Heroja Nandeta 37
ORTOPEDIJA 1989
proizvodnja in prodaja
medicinskih in ortopedskih
1749 pripomočkov d.o.o.
Šmartinska cesta 152
1750
1751
1752
1753
ORTOPEDIJA 1989
proizvodnja in prodaja
medicinskih in ortopedskih
pripomočkov d.o.o.
Ortosana d.o.o., prodaja
in servis rehabilitacijskih
pripomočkov
Ortosana d.o.o., prodaja
in servis rehabilitacijskih
pripomočkov
Ortosana d.o.o., prodaja
in servis rehabilitacijskih
pripomočkov
1000 Ljubljana
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Memory ortopedski
vložek
I
ortopedska obutev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Šmartinska cesta 152
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven ortopedski vložki izdelani po meri
ortopedski vložki
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Ulica pod gozdom 10
1236 Trzin
Slovenija
pripomoček za gibanje,
Veljaven terapevtsko kolo, z dodatki
terapevtsko kolo
I
Ulica pod gozdom 10
1236 Trzin
Slovenija
pripomoček za gibanje,
Veljaven terapevtsko trokolo, z dodatki
trokolo
I
Ulica pod gozdom 10
1236 Trzin
Slovenija
stojka za premikanje nepokretne
Veljaven osebe
stojka junior
I
Stran 102 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Osnovno zdravstvo
1754 Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven fiksna zobna protetika
nazidek
Osnovno zdravstvo
1755 Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven fiksna zobna protetika
prevleka
Osnovno zdravstvo
1756 Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj
Slovenija
Ortodontska sponka, iz kovinske
Veljaven žice, narejena po meri
Osnovno zdravstvo
1757 Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Osnovno zdravstvo
1758 Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Osnovno zdravstvo
1759 Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Osnovno zdravstvo
1760 Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Osnovno zdravstvo
1761 Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Osnovno zdravstvo
1762 Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
Osnovno zdravstvo
1763 Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Osnovno zdravstvo
1764 Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Osnovno zdravstvo
1765 Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Osnovno zdravstvo
1766 Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Osnovno zdravstvo
1767 Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Osnovno zdravstvo
1768 Gorenjske
Gosposvetska ulica 9
4000 Kranj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Gregorčičeva cesta 9
Ilirska
6250 Bistrica
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Mladinska ulica 17
2367 Vuzenica
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Mladinska ulica 17
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
P3, proizvodnja, trgovina
1769 in storitve, d.o.o.
Pačnik Dental zasebni
zobotehnični laboratorij
1770 Igor Pačnik
Pačnik Dental zasebni
zobotehnični laboratorij
1771 Igor Pačnik
Stran 103 od 187
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Pačnik Dental zasebni
zobotehnični laboratorij
Igor Pačnik
Pačnik Dental zasebni
zobotehnični laboratorij
Igor Pačnik
Pačnik Dental zasebni
zobotehnični laboratorij
Igor Pačnik
Pačnik Dental zasebni
zobotehnični laboratorij
Igor Pačnik
Pačnik Dental zasebni
zobotehnični laboratorij
Igor Pačnik
Pačnik Dental zasebni
zobotehnični laboratorij
Igor Pačnik
Pačnik Dental zasebni
zobotehnični laboratorij
Igor Pačnik
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Mladinska ulica 17
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Mladinska ulica 17
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Mladinska ulica 17
2367 Vuzenica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Mladinska ulica 17
2367 Vuzenica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Mladinska ulica 17
2367 Vuzenica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Mladinska ulica 17
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Mladinska ulica 17
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Pajžlar Zvonka 1779 zobotehnik
Partizanska pot 16
Slovenj
2380 Gradec
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Pajžlar Zvonka 1780 zobotehnik
Partizanska pot 16
Slovenj
2380 Gradec
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Pajžlar Zvonka 1781 zobotehnik
Partizanska pot 16
Slovenj
2380 Gradec
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Pajžlar Zvonka 1782 zobotehnik
Partizanska pot 16
Slovenj
2380 Gradec
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Pajžlar Zvonka 1783 zobotehnik
Partizanska pot 16
Slovenj
2380 Gradec
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Partizanska pot 16
Slovenj
2380 Gradec
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
Pajžlar Zvonka 1784 zobotehnik
PARTNER, podjetje za
borzno posredništvo,
izdelavo nakita, trgovino
in marketing, Radovljica
1785 d.o.o.
Linhartov trg 4
4240 Radovljica
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Per Rajko - zobni
1786 laboratorij Per
Hrastovec 18
1236 Trzin
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Per Rajko - zobni
1787 laboratorij Per
Hrastovec 18
1236 Trzin
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Per Rajko - zobni
1788 laboratorij Per
Hrastovec 18
1236 Trzin
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Per Rajko - zobni
1789 laboratorij Per
Hrastovec 18
1236 Trzin
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Stran 104 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Per Rajko - zobni
1790 laboratorij Per
Hrastovec 18
1236 Trzin
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Per Rajko - zobni
1791 laboratorij Per
Hrastovec 18
1236 Trzin
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Per Rajko - zobni
1792 laboratorij Per
Hrastovec 18
1236 Trzin
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Per Rajko - zobni
1793 laboratorij Per
Hrastovec 18
1236 Trzin
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Per Rajko - zobni
1794 laboratorij Per
Hrastovec 18
1236 Trzin
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Per Rajko - zobni
1795 laboratorij Per
Hrastovec 18
1236 Trzin
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Per Rajko - zobni
1796 laboratorij Per
Hrastovec 18
1236 Trzin
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Per Rajko - zobni
1797 laboratorij Per
Hrastovec 18
1236 Trzin
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Per Rajko - zobni
1798 laboratorij Per
Hrastovec 18
1236 Trzin
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Per Rajko - zobni
1799 laboratorij Per
Hrastovec 18
1236 Trzin
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
1800 Perič Mirjana - zobotehnik Gosposvetska 8a
4000 Kranj
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
1801 Perič Mirjana - zobotehnik Gosposvetska 8a
4000 Kranj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
1802 Perič Mirjana - zobotehnik Gosposvetska 8a
4000 Kranj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
1803 Perič Mirjana - zobotehnik Gosposvetska 8a
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
1804 Perič Mirjana - zobotehnik Gosposvetska 8a
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
1805 Perič Mirjana - zobotehnik Gosposvetska 8a
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
1806 Perič Mirjana - zobotehnik Gosposvetska 8a
4000 Kranj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
1807 Perič Mirjana - zobotehnik Gosposvetska 8a
4000 Kranj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Stran 105 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
PHARMADAB, družba za
farmacijski inženiring
1808 d.o.o.
Cesta na Brdo 100
PHARMADAB, družba za
farmacijski inženiring
1809 d.o.o.
Cesta na Brdo 100
PHARMADAB, družba za
farmacijski inženiring
1810 d.o.o.
Cesta na Brdo 100
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven CONTRAKEL krema
CONTRAKEL krema
I
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven krema
Reconval K1
I
1000 Ljubljana
Slovenija
Pregradno obvezilo za vlaženje
Veljaven kože
Reconval B6
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
I
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
PLASTECH, proizvodnja,
inženiring, trgovina in
1812 storitve, d.o.o.
Korenova cesta 5
1241 Kamnik
Slovenija
Veljaven Pinceta iz PP
Pinceta iz PP
I
Polident d.o.o., Industrija
1813 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Veljaven Alginati za odtiskovanje
Heka
I
Polident d.o.o., Industrija
1814 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Veljaven Alginati za odtiskovanje
Ortoheka
I
Polident d.o.o., Industrija
1815 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Veljaven Alginati za odtiskovanje
Polialgin
I
Polident d.o.o., Industrija
1816 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Veljaven Alginati za odtiskovanje
Poligum
I
Polident d.o.o., Industrija
1817 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Veljaven Alginati za odtiskovanje
Alginati za odtiskovanje
I
Polident d.o.o., Industrija
1818 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Veljaven Alginati za odtiskovanje
Alginati za odtiskovanje
I
Polident d.o.o., Industrija
1819 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Veljaven Alginati za odtiskovanje
Alginati za odtiskovanje
I
Polident d.o.o., Industrija
1820 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Veljaven Alginati za odtiskovanje
Alginati za odtiskovanje
I
Polident d.o.o., Industrija
1821 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Veljaven Dentalne zlitine
Dentalne zlitine
IIa
Polident d.o.o., Industrija
1822 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Veljaven Dentalne zlitine
Dentalne zlitine
IIa
Polident d.o.o., Industrija
1823 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
material za izdelavo individualnih
Veljaven funkcijskih žlic
Politray
I
Polident d.o.o., Industrija
1824 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
material za izdelavo individualnih
Veljaven funkcijskih žlic
I
Polident d.o.o., Industrija
1825 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Material za izdelavo individualnih
Veljaven funkcijskih žlic
Unitray LC
Material za izdelavo
individualnih funkcijskih
žlic
Planeta trgovina in
1811 storitve d.o.o.
Šmartinska cesta 152
Stran 106 od 187
I
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Material za izdelavo
individualnih funkcijskih
žlic
I
Polident d.o.o., Industrija
1826 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Material za izdelavo individualnih
Veljaven funkcijskih žlic
Polident d.o.o., Industrija
1827 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Material za izdelavo ortodontskih
Veljaven aparatov
Polident d.o.o., Industrija
1828 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Material za izdelavo začasnih
Veljaven prevlek in mostičkov
Material za izdelavo
ortodontskih aparatov
Material za izdelavo
začasnih prevlek in
mostičkov
Polident d.o.o., Industrija
1829 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Veljaven Materiali za dentalne baze
Material za dentalne
baze
IIa
Polident d.o.o., Industrija
1830 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Veljaven Materiali za dentalne baze
Material za dentalne
baze
IIa
Polident d.o.o., Industrija
1831 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Veljaven Materiali za dentalne baze
Material za dentalne
baze
IIa
Polident d.o.o., Industrija
1832 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Veljaven Materiali za dentalne baze
Material za dentalne
baze
IIa
Polident d.o.o., Industrija
1833 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Veljaven Medicinska sesalka
Medicinska sesalka
IIa
Polident d.o.o., Industrija
1834 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Veljaven Ortodontski pripomočki
Vestibularna ploščica
Zobko
I
Polident d.o.o., Industrija
1835 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Veljaven Ortodontski pripomočki
Lopatica Zobko
I
Polident d.o.o., Industrija
1836 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Veljaven Ortodontski učvrščevalnik zob
Ortodontski učvrščevalnik
Zobko
I
Polident d.o.o., Industrija
1837 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Veljaven Ortodontski učvrščevalnik zob
Polident d.o.o., Industrija
1838 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Polimerni diski za izdelavo
Veljaven začasnih kron in mostičkov
Ortodontski učvrščevalnik
Zobko
I
Polimerni diski za
izdelavo začasnih kron in
mostičkov
IIa
Polident d.o.o., Industrija
1839 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Veljaven Dentalni amalgam
Dentalni amalgam
IIa
Polident d.o.o., Industrija
1840 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Veljaven Umetni zobje
Umetni akrilatni zobje
IIa
Polident d.o.o., Industrija
1841 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Veljaven Umetni zobje
Umetni akrilatni zobje
IIa
Polident d.o.o., Industrija
1842 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Veljaven Umetni zobje
Umetni akrilatni zobje
IIa
Polident d.o.o., Industrija
1843 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Veljaven Umetni zobje
Umetni akrilatni zobje
IIa
Polident d.o.o., Industrija
1844 dentalnih proizvodov
Volčja Draga 42
Volčja
5293 Draga
Slovenija
Polimerni diski za izdelavo
Veljaven dentalnih baz
Polimerni diski za
izdelavo dentalnih baz
IIa
Stran 107 od 187
IIa
IIa
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Poljšak trgovina in storitve
1845 d.o.o. Novo Mesto
Ljubljanska cesta 26
Novo
8000 Mesto
Poslovno svetovanje
1846 Miloš Žerjal, s.p.
Lovorova ulica 2, Prade
Koper Poslovno svetovanje Miloš
6000 Capodistria Slovenija Žerjal, s.p.
Lovorova ulica 2, Prade
Potočnik Zorislava 1847 zobotehnik
Blejska Dobrava 83
Blejska
4273 Dobrava
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Potočnik Zorislava 1848 zobotehnik
Blejska Dobrava 83
Blejska
4273 Dobrava
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Potočnik Zorislava 1849 zobotehnik
Blejska Dobrava 83
Blejska
4273 Dobrava
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Potočnik Zorislava 1850 zobotehnik
Blejska Dobrava 83
Blejska
4273 Dobrava
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Potočnik Zorislava 1851 zobotehnik
Blejska Dobrava 83
Blejska
4273 Dobrava
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Potočnik Zorislava 1852 zobotehnik
Blejska Dobrava 83
Blejska
4273 Dobrava
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Potočnik Zorislava 1853 zobotehnik
Blejska Dobrava 83
Blejska
4273 Dobrava
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Potočnik Zorislava 1854 zobotehnik
Blejska Dobrava 83
Blejska
4273 Dobrava
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Potočnik Zorislava 1855 zobotehnik
Blejska Dobrava 83
Blejska
4273 Dobrava
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Praper Danica 1856 zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Praper Danica 1857 zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Praper Danica 1858 zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Praper Danica 1859 zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Praper Danica 1860 zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Praper Danica 1861 zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Praper Danica 1862 zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Trgovsko ime
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven korekcijska očala
Slovenija
Stran 108 od 187
Koper 6000 Capodistria Slovenija
Veljaven Gipsani zavoj
Razvrstitev
Gipsani Zavoj - Eko
gips
I
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Praper Danica 1863 zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Praper Danica 1864 zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Prelog Izidor - zasebni
1865 zobotehnični laboratorij
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Prelog Izidor - zasebni
1866 zobotehnični laboratorij
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Prelog Izidor - zasebni
1867 zobotehnični laboratorij
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Prelog Izidor - zasebni
1868 zobotehnični laboratorij
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Prelog Izidor - zasebni
1869 zobotehnični laboratorij
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Prelog Izidor - zasebni
1870 zobotehnični laboratorij
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Prelog Izidor - zasebni
1871 zobotehnični laboratorij
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Petelinkarjeva cesta 1
1412 Kisovec
Slovenija
Veljaven Masažni pas
KOSMODISK ACTIVE
I
Petelinkarjeva cesta 1
1412 Kisovec
Slovenija
Veljaven Masažni pas
KOSMODISK CLASSIC
I
Petelinkarjeva cesta 1
1412 Kisovec
Slovenija
Veljaven Masažni pas
KOSMODISK
PRESTIGE
I
Petelinkarjeva cesta 1
1412 Kisovec
Slovenija
Veljaven Masažni pas
Kosmodisk Classic
Move Set
Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/keramična
Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Prelog Izidor - zasebni
1872 zobotehnični laboratorij
Prestiž, proizvodnja,
distribucija in storitve,
1873 d.o.o.
Prestiž, proizvodnja,
distribucija in storitve,
1874 d.o.o.
Prestiž, proizvodnja,
distribucija in storitve,
1875 d.o.o.
Prestiž, proizvodnja,
distribucija in storitve,
1876 d.o.o.
PREŠEREN KORBAR
BREDA - LA'VIE
1877 ZOBOTEHNICA
PREŠEREN KORBAR
BREDA - LA'VIE
1878 ZOBOTEHNICA
PREŠEREN KORBAR
BREDA - LA'VIE
1879 ZOBOTEHNICA
PREŠEREN KORBAR
BREDA - LA'VIE
1880 ZOBOTEHNICA
Stran 109 od 187
I
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
Ime/firma
PREŠEREN KORBAR
BREDA - LA'VIE
ZOBOTEHNICA
PREŠEREN KORBAR
BREDA - LA'VIE
ZOBOTEHNICA
PREŠEREN KORBAR
BREDA - LA'VIE
ZOBOTEHNICA
PREŠEREN KORBAR
BREDA - LA'VIE
ZOBOTEHNICA
PREŠEREN KORBAR
BREDA - LA'VIE
ZOBOTEHNICA
PREŠEREN KORBAR
BREDA - LA'VIE
ZOBOTEHNICA
PROLOCO MEDICO,
trgovina, storitve in
proizvodnja, Zgornje
Jezersko, d.o.o.
PROLOCO MEDICO,
trgovina, storitve in
proizvodnja, Zgornje
Jezersko, d.o.o.
PROLOCO MEDICO,
trgovina, storitve in
proizvodnja, Zgornje
Jezersko, d.o.o.
PROLOCO MEDICO,
trgovina, storitve in
proizvodnja, Zgornje
Jezersko, d.o.o.
PROLOCO MEDICO,
trgovina, storitve in
proizvodnja, Zgornje
Jezersko, d.o.o.
Proteks proizvodnja in
promet s tekstilnimi in
drugimi proizvodi d.o.o.
Orova vas 14 - Polzela
Protenel, stomatološko
laboratorijska protetika,
d.o.o.
Protenel, stomatološko
laboratorijska protetika,
d.o.o.
Protenel, stomatološko
laboratorijska protetika,
d.o.o.
Protenel, stomatološko
laboratorijska protetika,
d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Zgornje Jezersko 139
Zgornje
4206 Jezersko
Slovenija
Zgornje Jezersko 139
Zgornje
4206 Jezersko
Zgornje Jezersko 139
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven ortopedska obutev
posebej izdelani čevlji
Handmade
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Veljaven Ortoza za hrbtenico
Soft cervical collar
I
Zgornje
4206 Jezersko
Slovenija
Veljaven Ortoza za hrbtenico
Soft cervical collar
I
Zgornje Jezersko 139
Zgornje
4206 Jezersko
Slovenija
Veljaven Ortoza za ramo
Shoulder abductionrotation orthosis
I
Zgornje Jezersko 139
Zgornje
4206 Jezersko
Slovenija
Veljaven Torakalni oprtnik
Clavicle splint
I
Orova vas 14
3313 Polzela
Slovenija
Veljaven navleke za krn
navleke za krn
Obala 113
6320 Portorož
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Obala 113
6320 Portorož
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Obala 113
6320 Portorož
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Obala 113
6320 Portorož
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
I
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Stran 110 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
Ime/firma
Protenel, stomatološko
laboratorijska protetika,
d.o.o.
Protenel, stomatološko
laboratorijska protetika,
d.o.o.
Protenel, stomatološko
laboratorijska protetika,
d.o.o.
Protenel, stomatološko
laboratorijska protetika,
d.o.o.
Protenel, stomatološko
laboratorijska protetika,
d.o.o.
Protenel, stomatološko
laboratorijska protetika,
d.o.o.
Protenel, stomatološko
laboratorijska protetika,
d.o.o.
Protenel, stomatološko
laboratorijska protetika,
d.o.o.
Protenel, stomatološko
laboratorijska protetika,
d.o.o.
Protenel, stomatološko
laboratorijska protetika,
d.o.o.
Protenel, stomatološko
laboratorijska protetika,
d.o.o.
Protenel, stomatološko
laboratorijska protetika,
d.o.o.
Protenel, stomatološko
laboratorijska protetika,
d.o.o.
Protenel, stomatološko
laboratorijska protetika,
d.o.o.
Protenel, stomatološko
laboratorijska protetika,
d.o.o.
Protenel, stomatološko
laboratorijska protetika,
d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Obala 113
6320 Portorož
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Obala 113
6320 Portorož
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Obala 113
6320 Portorož
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Obala 113
6320 Portorož
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Obala 113
6320 Portorož
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Obala 113
6320 Portorož
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Obala 113
6320 Portorož
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Obala 113
6320 Portorož
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, zlata
Obala 113
6320 Portorož
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Obala 113
6320 Portorož
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Obala 113
6320 Portorož
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Obala 113
6320 Portorož
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Obala 113
6320 Portorož
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Obala 113
6320 Portorož
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Obala 113
6320 Portorož
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Obala 113
6320 Portorož
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
Trgovsko ime
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
PROTETIKA ESTETIKA
1913 ŠPELA KERIN s.p.
Pot na Polšco 5
8270 Krško
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Zobni mostiček, narejen
iz litine, kombinirane s
kermičnim materialom v
barvi zoba (prevleka)
PROTETIKA ESTETIKA
1914 ŠPELA KERIN s.p.
Pot na Polšco 5
8270 Krško
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
grizna šablona
Stran 111 od 187
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
PROTETIKA ESTETIKA
1915 ŠPELA KERIN s.p.
Pot na Polšco 5
8270 Krško
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
fasetirani estetski
mostiček
PROTETIKA ESTETIKA
1916 ŠPELA KERIN s.p.
Pot na Polšco 5
8270 Krško
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
parcialna proteza
PROTETIKA ESTETIKA
1917 ŠPELA KERIN s.p.
Pot na Polšco 5
8270 Krško
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
zgornja totalna proteza
pripomoček iz kovine na
osnovi polimerov v barvi
zoba, narejen za
posameznega bolnika,
deluje kot umetna
prevleka in nadomešča
glavni del ali celotno
klinično krono zoba.
PROTETIKA ESTETIKA
1918 ŠPELA KERIN s.p.
Pot na Polšco 5
8270 Krško
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
PROTETIKA ESTETIKA
1919 ŠPELA KERIN s.p.
Pot na Polšco 5
8270 Krško
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
PROTETIKA ESTETIKA
1920 ŠPELA KERIN s.p.
Pot na Polšco 5
8270 Krško
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
PROTETIKA ESTETIKA
1921 ŠPELA KERIN s.p.
Pot na Polšco 5
8270 Krško
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
PROTETIKA ESTETIKA
1922 ŠPELA KERIN s.p.
Pot na Polšco 5
8270 Krško
Slovenija
Veljaven Estetske silikonske proteze
PROTETIKA ESTETIKA
1923 ŠPELA KERIN s.p.
Pot na Polšco 5
8270 Krško
Slovenija
Veljaven Estetske silikonske proteze
PROTETIKA ESTETIKA
1924 ŠPELA KERIN s.p.
Pot na Polšco 5
8270 Krško
Slovenija
Veljaven Estetske silikonske proteze
PROTETIKA ESTETIKA
1925 ŠPELA KERIN s.p.
Pot na Polšco 5
8270 Krško
Slovenija
Veljaven Estetske silikonske proteze
Pot na Polšco 5
8270 Krško
Slovenija
Veljaven Estetske silikonske proteze
Dunajska cesta 76
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Hafnerjevo naselje 17
4220 Škofja Loka Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Hafnerjevo naselje 17
4220 Škofja Loka Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Hafnerjevo naselje 17
4220 Škofja Loka Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Hafnerjevo naselje 17
4220 Škofja Loka Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
PROTETIKA ESTETIKA
1926 ŠPELA KERIN s.p.
Provid, očesni
diagnostični in kirurški
1927 center, d.o.o.
Prvulovič Ksenija - Denta
lab zobotehnični
1928 laboratorij
Prvulovič Ksenija - Denta
lab zobotehnični
1929 laboratorij
Prvulovič Ksenija - Denta
lab zobotehnični
1930 laboratorij
Prvulovič Ksenija - Denta
lab zobotehnični
1931 laboratorij
Stran 112 od 187
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
spodnja totalna proteza uporabnika
Sponka za zobne
I - Izdelan za
proteze, kovinska,
posameznega
narejena po meri
uporabnika
IIa - Izdelan za
zobna krona, narejena po posameznega
meri-kovinska
uporabnika
I - Izdelan za
očesna epiteza iz
posameznega
silikona
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
epiteza za uho
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
epiteza za nos
uporabnika
I - Izdelan za
proteza za dlan in prste posameznega
iz silikona
uporabnika
I - Izdelan za
proteza po delni
posameznega
amputaciji prsta
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
korekcijska očala
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Prvulovič Ksenija - Denta
lab zobotehnični
laboratorij
Prvulovič Ksenija - Denta
lab zobotehnični
laboratorij
Prvulovič Ksenija - Denta
lab zobotehnični
laboratorij
Prvulovič Ksenija - Denta
lab zobotehnični
laboratorij
Prvulovič Ksenija - Denta
lab zobotehnični
laboratorij
Prvulovič Ksenija - Denta
lab zobotehnični
laboratorij
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Hafnerjevo naselje 17
4220 Škofja Loka Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Hafnerjevo naselje 17
4220 Škofja Loka Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Hafnerjevo naselje 17
4220 Škofja Loka Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Hafnerjevo naselje 17
4220 Škofja Loka Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Hafnerjevo naselje 17
4220 Škofja Loka Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Hafnerjevo naselje 17
4220 Škofja Loka Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Pusovnik Vlado 1938 zobnoprotetični laboratorij Valentiničeva cesta 6
3270 Laško
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Pusovnik Vlado 1939 zobnoprotetični laboratorij Valentiničeva cesta 6
3270 Laško
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Pusovnik Vlado 1940 zobnoprotetični laboratorij Valentiničeva cesta 6
3270 Laško
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Pusovnik Vlado 1941 zobnoprotetični laboratorij Valentiničeva cesta 6
3270 Laško
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Pusovnik Vlado 1942 zobnoprotetični laboratorij Valentiničeva cesta 6
3270 Laško
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Pusovnik Vlado 1943 zobnoprotetični laboratorij Valentiničeva cesta 6
3270 Laško
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Pusovnik Vlado 1944 zobnoprotetični laboratorij Valentiničeva cesta 6
3270 Laško
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Pusovnik Vlado 1945 zobnoprotetični laboratorij Valentiničeva cesta 6
3270 Laško
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Pusovnik Vlado 1946 zobnoprotetični laboratorij Valentiničeva cesta 6
3270 Laško
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Pusovnik Vlado 1947 zobnoprotetični laboratorij Valentiničeva cesta 6
3270 Laško
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Pusovnik Vlado 1948 zobnoprotetični laboratorij Valentiničeva cesta 6
3270 Laško
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, zlata
Pusovnik Vlado 1949 zobnoprotetični laboratorij Valentiničeva cesta 6
3270 Laško
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
1932
1933
1934
1935
1936
1937
Stran 113 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Pusovnik Vlado 1950 zobnoprotetični laboratorij Valentiničeva cesta 6
3270 Laško
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Pusovnik Vlado 1951 zobnoprotetični laboratorij Valentiničeva cesta 6
3270 Laško
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Pusovnik Vlado 1952 zobnoprotetični laboratorij Valentiničeva cesta 6
3270 Laško
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Pusovnik Vlado 1953 zobnoprotetični laboratorij Valentiničeva cesta 6
3270 Laško
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Pusovnik Vlado 1954 zobnoprotetični laboratorij Valentiničeva cesta 6
3270 Laško
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Pusovnik Vlado 1955 zobnoprotetični laboratorij Valentiničeva cesta 6
3270 Laško
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Pusovnik Vlado 1956 zobnoprotetični laboratorij Valentiničeva cesta 6
3270 Laško
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Pusovnik Vlado 1957 zobnoprotetični laboratorij Valentiničeva cesta 6
3270 Laško
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven vezan
Pusovnik Vlado 1958 zobnoprotetični laboratorij Valentiničeva cesta 6
3270 Laško
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
Valentiničeva cesta 6
3270 Laško
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, začasni
Turkova ulica 8
Novo
8000 Mesto
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Miklavčičeva ulica 14
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Miklavčičeva ulica 14
6000 Koper
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Miklavčičeva ulica 14
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Miklavčičeva ulica 14
6000 Koper
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Miklavčičeva ulica 14
6000 Koper
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Miklavčičeva ulica 14
6000 Koper
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Miklavčičeva ulica 14
6000 Koper
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Pusovnik Vlado 1959 zobnoprotetični laboratorij
PUŠNIK-NOVLJAN
okulistika, optika,
1960 zobozdravstvo d.o.o.
Rado Muženič laboratorijska zobna
1961 protetica
Rado Muženič laboratorijska zobna
1962 protetica
Rado Muženič laboratorijska zobna
1963 protetica
Rado Muženič laboratorijska zobna
1964 protetica
Rado Muženič laboratorijska zobna
1965 protetica
Rado Muženič laboratorijska zobna
1966 protetica
Rado Muženič laboratorijska zobna
1967 protetica
Stran 114 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Rado Muženič laboratorijska zobna
protetica
Rado Muženič laboratorijska zobna
protetica
Rado Muženič laboratorijska zobna
protetica
Rado Muženič laboratorijska zobna
protetica
Rado Muženič laboratorijska zobna
protetica
Rado Muženič laboratorijska zobna
protetica
Rado Muženič laboratorijska zobna
protetica
Rado Muženič laboratorijska zobna
protetica
Rado Muženič laboratorijska zobna
protetica
Rado Muženič laboratorijska zobna
protetica
Rado Muženič laboratorijska zobna
protetica
Rado Muženič laboratorijska zobna
protetica
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Miklavčičeva ulica 14
6000 Koper
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Miklavčičeva ulica 14
6000 Koper
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Miklavčičeva ulica 14
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Miklavčičeva ulica 14
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Miklavčičeva ulica 14
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Miklavčičeva ulica 14
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Miklavčičeva ulica 14
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Miklavčičeva ulica 14
6000 Koper
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Miklavčičeva ulica 14
6000 Koper
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Miklavčičeva ulica 14
6000 Koper
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Miklavčičeva ulica 14
6000 Koper
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Miklavčičeva ulica 14
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
Radonič proizvodnja in
1980 trgovina, d.o.o., Ljubljana Viška cesta 2
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Ravnikar Mitja 1981 zobotehnik
Cesta Maršala Tita 78
4270 Jesenice
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Cesta Maršala Tita 78
4270 Jesenice
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven abdominalni kilni pas
abdominalni kilni pas
4300
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven abdominalni kilni pas
abdominalni kilni pas z
odprtino
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven abdominalni kilni pas
trebušni pas 4500
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
Ravnikar Mitja 1982 zobotehnik
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
1983 d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
1984 d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
1985 d.o.o.
Stran 115 od 187
I
I
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Ime/firma
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven ingvinalni kilni pas
kilni pas enostranski
ingvinalni
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven ingvinalni kilni pas
kilni pas dvostranski
ingvinalni
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven kolenska ortoza
štiritočkovna kolenska
ortoza 5100
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven kolenska ortoza
kolenska ortoza 5200
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven kolenska ortoza
kolenska ortoza postoperativna 5300
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven kolenska ortoza
štiritočkovna kolenska
ortoza 5400
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven kolenska ortoza
kolenska ortoza 5500
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven kolenska ortoza
kolenska ortoza 5600
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven kolenska ortoza
kolenska ortoza 5700
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven kolenska ortoza
kolenska ortoza 5900
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven lumbalno sakralna ortoza
LSO 3300
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven lumbalno sakralna ortoza
ortoza za hrbtenico
3500
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven lumbalno sakralna ortoza
ortoza za hrbtenico
3700
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven ortoza Hallux Valgus
ortoza Hallux Valgus
7100
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven ortoza torakalna
toraklani pas 4400
I
Na logu 16
5230 Tolmin
Slovenija
Veljaven ortoza za gleženj
gleženj ortoza 6100
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven ortoza za gleženj
gleženj ortoza 6200
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven ortoza za gleženj
gleženj ortoza 6300
I
Stran 116 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ime/firma
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven ortoza za ključnico
imobilizator ključne
kosti
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven ortoza za kolk
ortoza za kolk 8100
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven ortoza za kolk
ortoza za kolk 8200
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven ortoza za stopalo
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven ortoza za vrat in trup
anatomski ortopedski
vložek za stopalo
cervikalno torakalno
lumbalno sakralna
ortoza (CTLSO)
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven ortoza za vratno hrbtenico
mehka vratna ortoza
1100
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven ortoza za vratno hrbtenico
trda vratna ortoza 1300 I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven ortoza za vratno hrbtenico
trda vratna ortoza 1400 I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven ortoza za vratno hrbtenico
visoka trda vratna
ortoza 1500
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven ramenska ortoza
mitela
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven ramenska ortoza
ramenska ortoza A-C
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven ramenska ortoza
ramenska ortoza G-C
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven ramenska ortoza
odprta ramenska ortoza
2600
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven ramenska ortoza
odprta ramenska ortoza
art. 2600 A
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven ramenska ortoza
ramenska ortoza 2800
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven ramenska ortoza
ramenska ortoza 2801
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven ramenska ortoza
ramenska ortoza 2802
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
torakalno lumbalno sakralna
Veljaven ortoza
TLS ortoza 3100
I
Stran 117 od 187
I
I
I
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
Ime/firma
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
Rebole Oblazinjeno
pohištvo in galanterija
d.o.o.
RIDENS, zobotehnični
laboratorij in trgovina
d.o.o
RIDENS, zobotehnični
laboratorij in trgovina
d.o.o
RIDENS, zobotehnični
laboratorij in trgovina
d.o.o
RIDENS, zobotehnični
laboratorij in trgovina
d.o.o
RIDENS, zobotehnični
laboratorij in trgovina
d.o.o
RIDENS, zobotehnični
laboratorij in trgovina
d.o.o
RIDENS, zobotehnični
laboratorij in trgovina
d.o.o
RIDENS, zobotehnični
laboratorij in trgovina
d.o.o
RIDENS, zobotehnični
laboratorij in trgovina
d.o.o
RIDENS, zobotehnični
laboratorij in trgovina
d.o.o
RIDENS, zobotehnični
laboratorij in trgovina
d.o.o
RIDENS, zobotehnični
laboratorij in trgovina
d.o.o
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
torakalno lumbalno sakralna
Veljaven ortoza
TLS ortoza 3200
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
torakalno lumbalno sakralna
Veljaven ortoza
TLSO 3400
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
torakalno lumbalno sakralna
Veljaven ortoza
ortoza za hrbtenico
3600-visoka
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
torakalno lumbalno sakralna
Veljaven ortoza
ortoza za hrbtenico
3800
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven opornica za imobilizacijo udov
opornica za imobilizacijo
udov - noga
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven opornica za imobilizacijo udov
opornica za imobilizacijo
udov - roka
I
Na logu 16
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven opornica za imobilizacijo udov
opornica za imobilizacijo
udov - prst
Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Snemljiva zobna proteza
Sponka za zobne
proteze, kovinska,
narejena po meri
Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Ščitnik za zobe, narejen
po meri
Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
zatič koreninskega
kanala, narejen po meri
Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Zobna krona, narejena
po meri, keramična
Zobna krona, narejena
po meri, kovinska/iz
polimerov
Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/keramična
zobna krona, narejena po
meri, kovinska/keramična
Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
zobna krona, narejena po meri, na zobna krona, narjena po
Veljaven osnovi polimerov
meri, na osnovi polimerov
Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Zobna plomba,
keramična
Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
Zobna plomba, na osnovi
polimerov
Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Zobna proteza, celotna
spodnja
Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Zobna proteza, celotna
zgornja
Stran 118 od 187
I
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
RIDENS, zobotehnični
laboratorij in trgovina
2041 d.o.o
RIDENS, zobotehnični
laboratorij in trgovina
2042 d.o.o
RIDENS, zobotehnični
laboratorij in trgovina
2043 d.o.o
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski/keramični
Dolenjska cesta 83
1000 Ljubljana
Slovenija
zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski/polimerni
Rijavec Edvard 2044 zobotehnični laboratorij
Papirniški trg 7
Ljubljana 1260 Polje
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Rijavec Edvard 2045 zobotehnični laboratorij
Papirniški trg 7
Ljubljana 1260 Polje
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Rijavec Edvard 2046 zobotehnični laboratorij
Papirniški trg 7
Ljubljana 1260 Polje
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Rijavec Edvard 2047 zobotehnični laboratorij
Papirniški trg 7
Ljubljana 1260 Polje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Rijavec Edvard 2048 zobotehnični laboratorij
Papirniški trg 7
Ljubljana 1260 Polje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Rijavec Edvard 2049 zobotehnični laboratorij
Papirniški trg 7
Ljubljana 1260 Polje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Rijavec Edvard 2050 zobotehnični laboratorij
Papirniški trg 7
Ljubljana 1260 Polje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Rijavec Edvard 2051 zobotehnični laboratorij
Papirniški trg 7
Ljubljana 1260 Polje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Rijavec Edvard 2052 zobotehnični laboratorij
Papirniški trg 7
Ljubljana 1260 Polje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Papirniški trg 7
Ljubljana 1260 Polje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Pot na Polšco 75
8270 Krško
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Cesta prvih borcev 32
8250 Brežice
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Rojko Franc 2056 zobotehnični laboratorij
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Rojko Franc 2057 zobotehnični laboratorij
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Rojko Franc 2058 zobotehnični laboratorij
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Rijavec Edvard 2053 zobotehnični laboratorij
RIMC Mehanooptika,
proizvodnja, trgovina in
2054 storitve d.o.o.
RITM d.o.o. Očesna
optika, multimedija in
2055 glasbena produkcija
Stran 119 od 187
Trgovsko ime
Zobna proteza, delna
zobni mostiček, narejen
po meri,
kovinski/keramični
zobni mostiček, narejen
po meri,
kovinski/polimerni
Korekcijska očala
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Rojko Franc 2059 zobotehnični laboratorij
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Rojko Franc 2060 zobotehnični laboratorij
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Rojko Franc 2061 zobotehnični laboratorij
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Rojko Franc 2062 zobotehnični laboratorij
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Rojko Franc 2063 zobotehnični laboratorij
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Rojko Franc 2064 zobotehnični laboratorij
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Rojko Franc 2065 zobotehnični laboratorij
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Rojko Franc 2066 zobotehnični laboratorij
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Rojko Franc 2067 zobotehnični laboratorij
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
Rojko Franc 2068 zobotehnični laboratorij
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, zlata
Rojko Franc 2069 zobotehnični laboratorij
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Rojko Franc 2070 zobotehnični laboratorij
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Rojko Franc 2071 zobotehnični laboratorij
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Rojko Franc 2072 zobotehnični laboratorij
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Rojko Franc 2073 zobotehnični laboratorij
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Rojko Franc 2074 zobotehnični laboratorij
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Rojko Franc 2075 zobotehnični laboratorij
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Rojko Franc 2076 zobotehnični laboratorij
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Stran 120 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Rojko Franc 2077 zobotehnični laboratorij
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven vezan
Rojko Franc 2078 zobotehnični laboratorij
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
Rojko Franc 2079 zobotehnični laboratorij
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, začasni
Rostohar-Bergant Andreja
2080 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Ortodontska sponka, iz kovinske
Veljaven žice, narejena po meri
Rostohar-Bergant Andreja
2081 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Ortodontska sponka, kovinska,
Veljaven narejena po meri
Rostohar-Bergant Andreja
2082 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Ortodontski sistem dodatkov,
Veljaven napredujoč
Rostohar-Bergant Andreja
2083 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Ortodontski sistem dodatkov,
Veljaven napredujoč
Rostohar-Bergant Andreja
2084 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Rostohar-Bergant Andreja
2085 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Rostohar-Bergant Andreja
2086 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Rostohar-Bergant Andreja
2087 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Rostohar-Bergant Andreja
2088 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Rostohar-Bergant Andreja
2089 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Rostohar-Bergant Andreja
2090 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Rostohar-Bergant Andreja
2091 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Rostohar-Bergant Andreja
2092 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Rostohar-Bergant Andreja
2093 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Rostohar-Bergant Andreja
2094 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Stran 121 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Rostohar-Bergant Andreja
2095 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Rostohar-Bergant Andreja
2096 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Rostohar-Bergant Andreja
2097 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
Rostohar-Bergant Andreja
2098 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, zlata
Rostohar-Bergant Andreja
2099 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Rostohar-Bergant Andreja
2100 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Rostohar-Bergant Andreja
2101 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Rostohar-Bergant Andreja
2102 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Rostohar-Bergant Andreja
2103 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Rostohar-Bergant Andreja
2104 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Rostohar-Bergant Andreja
2105 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Rostohar-Bergant Andreja
2106 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Rostohar-Bergant Andreja
2107 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven vezan
Rostohar-Bergant Andreja
2108 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
Rostohar-Bergant Andreja
2109 - zobotehnični laboratorij Jevšnikova ulica 28
1412 Kisovec
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, začasni
Rudensa zobna tehnika
2110 d.o.o.
Preški vrh 42
2394 Kotlje
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Rudensa zobna tehnika
2111 d.o.o.
Preški vrh 42
2394 Kotlje
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Rudensa zobna tehnika
2112 d.o.o.
Preški vrh 42
2394 Kotlje
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Stran 122 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Rudensa zobna tehnika
2113 d.o.o.
Preški vrh 42
2394 Kotlje
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Rudensa zobna tehnika
2114 d.o.o.
Preški vrh 42
2394 Kotlje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Rudensa zobna tehnika
2115 d.o.o.
Preški vrh 42
2394 Kotlje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Rudensa zobna tehnika
2116 d.o.o.
Preški vrh 42
2394 Kotlje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Rudensa zobna tehnika
2117 d.o.o.
Preški vrh 42
2394 Kotlje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Rudensa zobna tehnika
2118 d.o.o.
Preški vrh 42
2394 Kotlje
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Rudensa zobna tehnika
2119 d.o.o.
Preški vrh 42
2394 Kotlje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Rudensa zobna tehnika
2120 d.o.o.
Preški vrh 42
2394 Kotlje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Rudensa zobna tehnika
2121 d.o.o.
Preški vrh 42
2394 Kotlje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Rudensa zobna tehnika
2122 d.o.o.
Preški vrh 42
2394 Kotlje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Rudensa zobna tehnika
2123 d.o.o.
Preški vrh 42
2394 Kotlje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Rudensa zobna tehnika
2124 d.o.o.
Preški vrh 42
2394 Kotlje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Rudensa zobna tehnika
2125 d.o.o.
Preški vrh 42
2394 Kotlje
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
Ptujska cesta 8
2270 Ormož
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Levec 38a
3301 Petrovče
Slovenija
Veljaven korekcijski okvir
Danny
Ježica 17
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Sterilizacijska embalaža
Arrowpack Plasma Reel I
Ježica 17
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven rokavi in vrečke za sterilizacijo
ARROWPACK
CLASSICA
Slovenska ulica 42
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Safir optika in trgovina
2126 Gregor Trop s.p.
SALOBIR podjetje za
proizvodnjo in trgovino z
optičnimi pripomočki
2127 d.o.o.
SAN.KO.M., trgovina,
proizvodnja in
2128 kooperacija, d.o.o.
SAN.KO.M., trgovina,
proizvodnja in
2129 kooperacija, d.o.o.
Savanović Biljana 2130 zobotehnik
Stran 123 od 187
I
I
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Savanović Biljana 2131 zobotehnik
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Slovenska ulica 42
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Savanović Biljana 2132 zobotehnik
Slovenska ulica 42
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Savanović Biljana 2133 zobotehnik
Slovenska ulica 42
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Savanović Biljana 2134 zobotehnik
Slovenska ulica 42
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Savanović Biljana 2135 zobotehnik
Slovenska ulica 42
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Savanović Biljana 2136 zobotehnik
Slovenska ulica 42
Murska
9000 Sobota
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
2137 SAVATECH d.o.o.
Škofjeloška cesta 6
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Blazina proti preležaninam
2138 SAVATECH d.o.o.
Škofjeloška cesta 6
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Blazina proti preležaninam
2139 SAVATECH d.o.o.
Škofjeloška cesta 6
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Blazina proti preležaninam
Segalex zobna tehnika
2140 d.o.o. Ljubljana
Rožna dolina, cesta V 8
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Segalex zobna tehnika
2141 d.o.o. Ljubljana
Rožna dolina, cesta V 8
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Segalex zobna tehnika
2142 d.o.o. Ljubljana
Rožna dolina, cesta V 8
1000 Ljubljana
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Segalex zobna tehnika
2143 d.o.o. Ljubljana
Rožna dolina, cesta V 8
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Segalex zobna tehnika
2144 d.o.o. Ljubljana
Rožna dolina, cesta V 8
1000 Ljubljana
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Segalex zobna tehnika
2145 d.o.o. Ljubljana
Rožna dolina, cesta V 8
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Segalex zobna tehnika
2146 d.o.o. Ljubljana
Rožna dolina, cesta V 8
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Segalex zobna tehnika
2147 d.o.o. Ljubljana
Rožna dolina, cesta V 8
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Segalex zobna tehnika
2148 d.o.o. Ljubljana
Rožna dolina, cesta V 8
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Stran 124 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Getcomfort; Jezikovne
različice: Dynamic
mattress, Dynamische
Matratze
GetComfort; Jezikovne
različice: Alternating
mattress, Dynamische
Matratze
GetComfort; Jezikovne
različice: Foan
antidecubitus mattress,
Schaumstoffmatratze
I
I
I
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Segalex zobna tehnika
2149 d.o.o. Ljubljana
Rožna dolina, cesta V 8
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Sentina trgovina in
2150 storitve d.o.o.
Dogoška cesta 133
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Serianz Marjeta 2151 zobotehnični laboratorij
Partizanska cesta 11
1251 Moravče
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Serianz Marjeta 2152 zobotehnični laboratorij
Partizanska cesta 11
1251 Moravče
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Serianz Marjeta 2153 zobotehnični laboratorij
Partizanska cesta 11
1251 Moravče
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Serianz Marjeta 2154 zobotehnični laboratorij
Partizanska cesta 11
1251 Moravče
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Serianz Marjeta 2155 zobotehnični laboratorij
Partizanska cesta 11
1251 Moravče
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Serianz Marjeta 2156 zobotehnični laboratorij
Partizanska cesta 11
1251 Moravče
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Serianz Marjeta 2157 zobotehnični laboratorij
Partizanska cesta 11
1251 Moravče
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Serianz Marjeta 2158 zobotehnični laboratorij
Partizanska cesta 11
1251 Moravče
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Serianz Marjeta 2159 zobotehnični laboratorij
Partizanska cesta 11
1251 Moravče
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Serianz Marjeta 2160 zobotehnični laboratorij
Partizanska cesta 11
1251 Moravče
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Serianz Marjeta 2161 zobotehnični laboratorij
Partizanska cesta 11
1251 Moravče
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
Serianz Marjeta 2162 zobotehnični laboratorij
Partizanska cesta 11
1251 Moravče
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, zlata
Serianz Marjeta 2163 zobotehnični laboratorij
Partizanska cesta 11
1251 Moravče
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Serianz Marjeta 2164 zobotehnični laboratorij
Partizanska cesta 11
1251 Moravče
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Serianz Marjeta 2165 zobotehnični laboratorij
Partizanska cesta 11
1251 Moravče
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Serianz Marjeta 2166 zobotehnični laboratorij
Partizanska cesta 11
1251 Moravče
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Stran 125 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Serianz Marjeta 2167 zobotehnični laboratorij
Partizanska cesta 11
1251 Moravče
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Serianz Marjeta 2168 zobotehnični laboratorij
Partizanska cesta 11
1251 Moravče
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Serianz Marjeta 2169 zobotehnični laboratorij
Partizanska cesta 11
1251 Moravče
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Serianz Marjeta 2170 zobotehnični laboratorij
Partizanska cesta 11
1251 Moravče
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Serianz Marjeta 2171 zobotehnični laboratorij
Partizanska cesta 11
1251 Moravče
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven vezan
Serianz Marjeta 2172 zobotehnični laboratorij
Partizanska cesta 11
1251 Moravče
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
Serianz Marjeta 2173 zobotehnični laboratorij
Partizanska cesta 11
1251 Moravče
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, začasni
Simona Ficko 2174 zobotehnica
Tešanovci 10b
Moravske
9226 toplice
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Simona Ficko 2175 zobotehnica
Tešanovci 10b
Moravske
9226 toplice
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Simona Ficko 2176 zobotehnica
Tešanovci 10b
Moravske
9226 toplice
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Simona Ficko 2177 zobotehnica
Tešanovci 10b
Moravske
9226 toplice
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Simona Ficko 2178 zobotehnica
Tešanovci 10b
Moravske
9226 toplice
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Simona Ficko 2179 zobotehnica
Tešanovci 10b
Moravske
9226 toplice
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Simona Ficko 2180 zobotehnica
Tešanovci 10b
Moravske
9226 toplice
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Simona Ficko 2181 zobotehnica
Tešanovci 10b
Moravske
9226 toplice
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Simona Ficko 2182 zobotehnica
Tešanovci 10b
Moravske
9226 toplice
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Simona Ficko 2183 zobotehnica
Tešanovci 10b
Moravske
9226 toplice
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Simona Ficko 2184 zobotehnica
Tešanovci 10b
Moravske
9226 toplice
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Stran 126 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Tešanovci 10b
Moravske
9226 toplice
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Motnica 3
1236 Trzin
Slovenija
Veljaven Postelja, bolniška
VAL
I
Motnica 3
1236 Trzin
Slovenija
Veljaven Postelja, bolniška in negovalna
KRAS
I
Motnica 3
1236 Trzin
Slovenija
Veljaven Postelja, bolniška in negovalna
ALP
I
Motnica 3
1236 Trzin
Slovenija
Veljaven pregledne rokavice
Simps´S Pregledne
rokavice
I
Motnica 3
1236 Trzin
Slovenija
Veljaven set za nego rane
Si-Set preveza
I - sterilen
Motnica 3
1236 Trzin
Slovenija
Veljaven trikotna ruta
Simps´S Ruta trikotna
I
Linhartova cesta 51
1000 Ljubljana
Slovenija
bolniške negovalne postelje z
Veljaven dodatki
bolniške negovalne
postelje z dodatki
I
Linhartova cesta 51
1000 Ljubljana
Slovenija
invalidski vozički za ročni pogon z
Veljaven dodatki
vozički
Linhartova cesta 51
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven pregledne mize z dodatki
Štihova ulica 9
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Spreitzer Tadej 2196 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Spreitzer Tadej 2197 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Spreitzer Tadej 2198 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Spreitzer Tadej 2199 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
Simona Ficko zobotehnica
SIMPS'S podjetje za
svetovanje, inženiring,
marketing, prodajo in
servis d.o.o.
SIMPS'S podjetje za
svetovanje, inženiring,
marketing, prodajo in
servis d.o.o.
SIMPS'S podjetje za
svetovanje, inženiring,
marketing, prodajo in
servis d.o.o.
SIMPS'S podjetje za
svetovanje, inženiring,
marketing, prodajo in
servis d.o.o.
SIMPS'S podjetje za
svetovanje, inženiring,
marketing, prodajo in
servis d.o.o.
SIMPS'S podjetje za
svetovanje, inženiring,
marketing, prodajo in
servis d.o.o.
SOČA-OPREMA,
proizvodnja in prodaja
rehabilitacijskih
pripomočkov, d.o.o.
SOČA-OPREMA,
proizvodnja in prodaja
rehabilitacijskih
pripomočkov, d.o.o.
SOČA-OPREMA,
proizvodnja in prodaja
rehabilitacijskih
pripomočkov, d.o.o.
SOKOL O & O trgovina,
zastopanje in storitve,
d.o.o., Ljubljana
Stran 127 od 187
pregledne mize z
dodatki
I
I
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Spreitzer Tadej 2200 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Spreitzer Tadej 2201 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Spreitzer Tadej 2202 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Spreitzer Tadej 2203 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Spreitzer Tadej 2204 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Spreitzer Tadej 2205 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Spreitzer Tadej 2206 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Spreitzer Tadej 2207 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Spreitzer Tadej 2208 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Spreitzer Tadej 2209 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Spreitzer Tadej 2210 zobotehnični laboratorij
Cesta Andreja Bitenca
68
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Stare Matjaž - inženir
2211 zobne protetike
Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Stare Matjaž - inženir
2212 zobne protetike
Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Stare Matjaž - inženir
2213 zobne protetike
Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Stare Matjaž - inženir
2214 zobne protetike
Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Stare Matjaž - inženir
2215 zobne protetike
Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Stare Matjaž - inženir
2216 zobne protetike
Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Stare Matjaž - inženir
2217 zobne protetike
Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Stran 128 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Stare Matjaž - inženir
2218 zobne protetike
Stare Matjaž - inženir
2219 zobne protetike
Status podjetje za
proizvodnjo, trgovino in
2220 storitve, Metlika, d.o.o.
Stripydent, zobotehnični
laboratorij, poslovne in
druge storitve, d.o.o.,
2221 Žirovnica
Stripydent, zobotehnični
laboratorij, poslovne in
druge storitve, d.o.o.,
2222 Žirovnica
Stripydent, zobotehnični
laboratorij, poslovne in
druge storitve, d.o.o.,
2223 Žirovnica
Stripydent, zobotehnični
laboratorij, poslovne in
druge storitve, d.o.o.,
2224 Žirovnica
Stripydent, zobotehnični
laboratorij, poslovne in
druge storitve, d.o.o.,
2225 Žirovnica
Stripydent, zobotehnični
laboratorij, poslovne in
druge storitve, d.o.o.,
2226 Žirovnica
Stripydent, zobotehnični
laboratorij, poslovne in
druge storitve, d.o.o.,
2227 Žirovnica
Stripydent, zobotehnični
laboratorij, poslovne in
druge storitve, d.o.o.,
2228 Žirovnica
Stripydent, zobotehnični
laboratorij, poslovne in
druge storitve, d.o.o.,
2229 Žirovnica
Stripydent, zobotehnični
laboratorij, poslovne in
druge storitve, d.o.o.,
2230 Žirovnica
Stripydent, zobotehnični
laboratorij, poslovne in
druge storitve, d.o.o.,
2231 Žirovnica
Studio Markelj, Markelj
2232 Franc s.p.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Mestni trg 2
1230 Domžale
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Ulica Belokranjskega
odreda 19
8330 Metlika
Slovenija
Magus - pulzirajoča
Veljaven elektromagnetna terapija
Moste 77a
Moste 77a
Moste 77a
Moste 77a
Moste 77a
Moste 77a
Moste 77a
Moste 77a
Moste 77a
Moste 77a
4274 Žirovnica
4274 Žirovnica
4274 Žirovnica
4274 Žirovnica
4274 Žirovnica
4274 Žirovnica
4274 Žirovnica
4274 Žirovnica
4274 Žirovnica
4274 Žirovnica
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Magus
IIa
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Slovenija
Moste 77a
4274 Žirovnica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Ljubljanska cesta 16
Ivančna
1295 Gorica
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Stran 129 od 187
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
SUKE proizvodnja,
trgovina in posredništvo
2233 Notranje Gorice d.o.o.
SUKE proizvodnja,
trgovina in posredništvo
2234 Notranje Gorice d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Podklin 14
Notranje
1357 Gorice
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Podklin 14
Notranje
1357 Gorice
Slovenija
Veljaven okvir za očala
Superlina, trgovina in
2235 storitve d.o.o.
Ulica Marjana Kozine 32
Novo
8000 Mesto
Slovenija
Ortodontski sistem dodatkov,
Veljaven napredujoč
Superlina, trgovina in
2236 storitve d.o.o.
Ulica Marjana Kozine 32
Novo
8000 Mesto
Slovenija
Ortodontski sistem dodatkov,
Veljaven napredujoč
Superlina, trgovina in
2237 storitve d.o.o.
Ulica Marjana Kozine 32
Novo
8000 Mesto
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Superlina, trgovina in
2238 storitve d.o.o.
Ulica Marjana Kozine 32
Novo
8000 Mesto
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Superlina, trgovina in
2239 storitve d.o.o.
Ulica Marjana Kozine 32
Novo
8000 Mesto
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Superlina, trgovina in
2240 storitve d.o.o.
Ulica Marjana Kozine 32
Novo
8000 Mesto
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Superlina, trgovina in
2241 storitve d.o.o.
Ulica Marjana Kozine 32
Novo
8000 Mesto
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Superlina, trgovina in
2242 storitve d.o.o.
Ulica Marjana Kozine 32
Novo
8000 Mesto
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Superlina, trgovina in
2243 storitve d.o.o.
Ulica Marjana Kozine 32
Novo
8000 Mesto
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Superlina, trgovina in
2244 storitve d.o.o.
Ulica Marjana Kozine 32
Novo
8000 Mesto
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Superlina, trgovina in
2245 storitve d.o.o.
Ulica Marjana Kozine 32
Novo
8000 Mesto
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Superlina, trgovina in
2246 storitve d.o.o.
Ulica Marjana Kozine 32
Novo
8000 Mesto
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Superlina, trgovina in
2247 storitve d.o.o.
Ulica Marjana Kozine 32
Novo
8000 Mesto
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Superlina, trgovina in
2248 storitve d.o.o.
Ulica Marjana Kozine 32
Novo
8000 Mesto
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Superlina, trgovina in
2249 storitve d.o.o.
Ulica Marjana Kozine 32
Novo
8000 Mesto
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Superlina, trgovina in
2250 storitve d.o.o.
Ulica Marjana Kozine 32
Novo
8000 Mesto
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Stran 130 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Ulica Marjana Kozine 32
Novo
8000 Mesto
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Ulica Marjana Kozine 32
Novo
8000 Mesto
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
SŽ - železniški
2253 zdravstveni dom Ljubljana Celovška cesta 4
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
SŽ - železniški
2254 zdravstveni dom Ljubljana Celovška cesta 4
1000 Ljubljana
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
SŽ - železniški
2255 zdravstveni dom Ljubljana Celovška cesta 4
1000 Ljubljana
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
SŽ - železniški
2256 zdravstveni dom Ljubljana Celovška cesta 4
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
SŽ - železniški
2257 zdravstveni dom Ljubljana Celovška cesta 4
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
SŽ - železniški
2258 zdravstveni dom Ljubljana Celovška cesta 4
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
SŽ - železniški
2259 zdravstveni dom Ljubljana Celovška cesta 4
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
SŽ - železniški
2260 zdravstveni dom Ljubljana Celovška cesta 4
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
SŽ - železniški
2261 zdravstveni dom Ljubljana Celovška cesta 4
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
SŽ - železniški
2262 zdravstveni dom Ljubljana Celovška cesta 4
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
SŽ - železniški
2263 zdravstveni dom Ljubljana Celovška cesta 4
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, zlata
SŽ - železniški
2264 zdravstveni dom Ljubljana Celovška cesta 4
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
SŽ - železniški
2265 zdravstveni dom Ljubljana Celovška cesta 4
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
SŽ - železniški
2266 zdravstveni dom Ljubljana Celovška cesta 4
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
SŽ - železniški
2267 zdravstveni dom Ljubljana Celovška cesta 4
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
SŽ - železniški
2268 zdravstveni dom Ljubljana Celovška cesta 4
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Superlina, trgovina in
2251 storitve d.o.o.
Superlina, trgovina in
2252 storitve d.o.o.
Stran 131 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
SŽ - železniški
2269 zdravstveni dom Ljubljana Celovška cesta 4
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
SŽ - železniški
2270 zdravstveni dom Ljubljana Celovška cesta 4
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
SŽ - železniški
2271 zdravstveni dom Ljubljana Celovška cesta 4
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
SŽ - železniški
2272 zdravstveni dom Ljubljana Celovška cesta 4
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven vezan
SŽ - železniški
2273 zdravstveni dom Ljubljana Celovška cesta 4
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
SŽ - železniški
2274 zdravstveni dom Ljubljana Celovška cesta 4
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, začasni
Šavc Danilo - Dental
2275 studio
Mladinska ulica 31
2367 Vuzenica
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Šavc Danilo - Dental
2276 studio
Mladinska ulica 31
2367 Vuzenica
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Šavc Danilo - Dental
2277 studio
Mladinska ulica 31
2367 Vuzenica
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Šavc Danilo - Dental
2278 studio
Mladinska ulica 31
2367 Vuzenica
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Šavc Danilo - Dental
2279 studio
Mladinska ulica 31
2367 Vuzenica
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Šavc Danilo - Dental
2280 studio
Mladinska ulica 31
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Šavc Danilo - Dental
2281 studio
Mladinska ulica 31
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Šavc Danilo - Dental
2282 studio
Mladinska ulica 31
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Šavc Danilo - Dental
2283 studio
Mladinska ulica 31
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Šavc Danilo - Dental
2284 studio
Mladinska ulica 31
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Šavc Danilo - Dental
2285 studio
Mladinska ulica 31
2367 Vuzenica
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Šavc Danilo - Dental
2286 studio
Mladinska ulica 31
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
Stran 132 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Šavc Danilo - Dental
2287 studio
Mladinska ulica 31
2367 Vuzenica
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, zlata
Šavc Danilo - Dental
2288 studio
Mladinska ulica 31
2367 Vuzenica
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Šavc Danilo - Dental
2289 studio
Mladinska ulica 31
2367 Vuzenica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Šavc Danilo - Dental
2290 studio
Mladinska ulica 31
2367 Vuzenica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Šavc Danilo - Dental
2291 studio
Mladinska ulica 31
2367 Vuzenica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Šavc Danilo - Dental
2292 studio
Mladinska ulica 31
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Šavc Danilo - Dental
2293 studio
Mladinska ulica 31
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Šavc Danilo - Dental
2294 studio
Mladinska ulica 31
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Šavc Danilo - Dental
2295 studio
Mladinska ulica 31
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Šavc Danilo - Dental
2296 studio
Mladinska ulica 31
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven vezan
Šavc Danilo - Dental
2297 studio
Mladinska ulica 31
2367 Vuzenica
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
Šavc Danilo - Dental
2298 studio
Mladinska ulica 31
2367 Vuzenica
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, začasni
2299 Šorli Janez - zobotehnik
Trg svobode 3a
5222 Kobarid
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
2300 Šorli Janez - zobotehnik
Trg svobode 3a
5222 Kobarid
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
2301 Šorli Janez - zobotehnik
Trg svobode 3a
5222 Kobarid
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
2302 Šorli Janez - zobotehnik
Trg svobode 3a
5222 Kobarid
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
2303 Šorli Janez - zobotehnik
Trg svobode 3a
5222 Kobarid
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
2304 Šorli Janez - zobotehnik
Trg svobode 3a
5222 Kobarid
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Stran 133 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
2305 Šorli Janez - zobotehnik
Trg svobode 3a
5222 Kobarid
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Štrucl Antonija 2306 zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Štrucl Antonija 2307 zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Štrucl Antonija 2308 zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Štrucl Antonija 2309 zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Štrucl Antonija 2310 zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Štrucl Antonija 2311 zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Štrucl Antonija 2312 zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Štrucl Antonija 2313 zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Štrucl Antonija 2314 zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Štrucl Antonija 2315 zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
delna parcialna proteza z ulito
Veljaven kovinsko bazo
Gradnikova cesta 76
4240 Radovljica
Slovenija
neveljave
n
Ščitnik za zobe, narejen po meri
Gradnikova cesta 76
4240 Radovljica
Slovenija
neveljave Zatič koreninskega kanala,
n
narejen po meri
Gradnikova cesta 76
4240 Radovljica
Slovenija
neveljave Zobna krona, narejena po meri,
n
keramična
Gradnikova cesta 76
4240 Radovljica
Slovenija
neveljave Zobna krona, narejena po meri,
n
kovinska/ keramična
Gradnikova cesta 76
4240 Radovljica
Slovenija
neveljave
n
Zobna plomba, keramična
Gradnikova cesta 76
4240 Radovljica
Slovenija
neveljave
n
Zobna proteza, celotna spodnja
Štrucl Antonija 2316 zobotehnik
Šušmelj Barbara zobotehnični laboratorij
2317 Zobek
Šušmelj Barbara zobotehnični laboratorij
2318 Zobek
Šušmelj Barbara zobotehnični laboratorij
2319 Zobek
Šušmelj Barbara zobotehnični laboratorij
2320 Zobek
Šušmelj Barbara zobotehnični laboratorij
2321 Zobek
Šušmelj Barbara zobotehnični laboratorij
2322 Zobek
Stran 134 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Šušmelj Barbara zobotehnični laboratorij
Zobek
Šušmelj Barbara zobotehnični laboratorij
Zobek
Šušmelj Barbara zobotehnični laboratorij
Zobek
Šušmelj Barbara zobotehnični laboratorij
Zobek
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Gradnikova cesta 76
4240 Radovljica
Slovenija
neveljave
n
Zobna proteza, celotna zgornja
Gradnikova cesta 76
4240 Radovljica
Slovenija
neveljave
n
Zobna proteza, delna
Gradnikova cesta 76
4240 Radovljica
Slovenija
neveljave Zobni mostiček, narejen po meri,
n
keramični
Gradnikova cesta 76
4240 Radovljica
Slovenija
neveljave Zobni mostiček, narejen po meri,
n
kovinski-keramični
Thaler Urška 2327 zobotehnični laboratorij
Metelkova ulica 11
1000 Ljubljana
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Thaler Urška 2328 zobotehnični laboratorij
Metelkova ulica 11
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Thaler Urška 2329 zobotehnični laboratorij
Metelkova ulica 11
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Thaler Urška 2330 zobotehnični laboratorij
Metelkova ulica 11
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Thaler Urška 2331 zobotehnični laboratorij
Metelkova ulica 11
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Thaler Urška 2332 zobotehnični laboratorij
Metelkova ulica 11
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Thaler Urška 2333 zobotehnični laboratorij
Metelkova ulica 11
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Tik d.o.o. proizvodnja
2334 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5234 Kobarid
Slovenija
Veljaven Aspiracijski kateter
Tik d.o.o. proizvodnja
2335 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5234 Kobarid
Slovenija
Veljaven Aspiracijski kateter
Tik d.o.o. proizvodnja
2336 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5234 Kobarid
Slovenija
Veljaven Aspiracijski kateter
Aspiracijski kateter z
regulatorjem vleka
Aspiracijski kateter z
regulatorjem vleka in
cm oznakami
Tik d.o.o. proizvodnja
2337 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5234 Kobarid
Slovenija
Veljaven Aspiracijski kateter
Karman kateter
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2338 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5234 Kobarid
Slovenija
Veljaven Sonde
Želodčna sonda
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2339 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5234 Kobarid
Slovenija
Veljaven Sonde
Hranilna sonda
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2340 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5234 Kobarid
Slovenija
Veljaven Sonde
Duodenalna sonda
IIa
2323
2324
2325
2326
Stran 135 od 187
Aspiracijski kateter
IIa
IIa
IIa
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - sterilen
Tik d.o.o. proizvodnja
2341 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5234 Kobarid
Slovenija
Veljaven Sonde
Rektalna sonda
Tik d.o.o. proizvodnja
2342 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5223 Kobarid
Slovenija
Veljaven urinski kateter
Urinski Nelaton kateter I - sterilen
Tik d.o.o. proizvodnja
2343 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5223 Kobarid
Slovenija
Veljaven urinski kateter
Urinski - ženski kateter I - sterilen
Tik d.o.o. proizvodnja
2344 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5223 Kobarid
Slovenija
Veljaven urinski kateter
Urinski - Tiemann
kateter
Tik d.o.o. proizvodnja
2345 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5223 Kobarid
Slovenija
Veljaven urinski kateter
Tik d.o.o. proizvodnja
2346 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5223 Kobarid
Slovenija
Veljaven urinski kateter
Tik d.o.o. proizvodnja
2347 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5223 Kobarid
Slovenija
Veljaven urinski kateter
Nelaton urinski kateter
z LL priključkom
DO . TIK - Urinski
ženski kateter s
poliranimi luknjami
DO . TIK - Urinski
nelaton kateter s
poliranimi luknjami
Tik d.o.o. proizvodnja
2348 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5223 Kobarid
Slovenija
Veljaven urinski kateter
Green Cath Kateter z
nanosom - Nelaton
I - sterilen
Tik d.o.o. proizvodnja
2349 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5223 Kobarid
Slovenija
Veljaven urinski kateter
Green Cath Kateter z
nanosom - ženski
I - sterilen
Tik d.o.o. proizvodnja
2350 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5223 Kobarid
Slovenija
Veljaven urinski kateter
Green Cath Kateter z
nanosom - pediatrični
I - sterilen
Tik d.o.o. proizvodnja
2351 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5224 Kobarid
Slovenija
Veljaven Zamaški
Zamašek za katetre
I - sterilen
Tik d.o.o. proizvodnja
2352 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5224 Kobarid
Slovenija
Veljaven Zamaški
Zamašek luer-lock
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2353 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5224 Kobarid
Slovenija
Veljaven Zamaški
Zamašek luer-lock za
injiciranje
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2354 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5224 Kobarid
Slovenija
Veljaven Zamaški
Zamašek za infuzijo in
kateter-rdeč
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2355 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5224 Kobarid
Slovenija
Veljaven Zamaški
Tiksite konekt
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2356 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5224 Kobarid
Slovenija
Veljaven Zamaški
Luer-lock konekt z
nepovratnim ventilom
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2357 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5224 Kobarid
Slovenija
Veljaven Zamaški
Mandren
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2358 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5224 Kobarid
Slovenija
Veljaven Zamaški
Trismerni ventil
IIa
Stran 136 od 187
I - sterilen
I - sterilen
I - sterilen
I - sterilen
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Tik d.o.o. proizvodnja
2359 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5224 Kobarid
Slovenija
Veljaven Zamaški
Tik d.o.o. proizvodnja
2360 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5226 Kobarid
Slovenija
Veljaven Zbiralniki, urinski
Tik d.o.o. proizvodnja
2361 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5226 Kobarid
Slovenija
Tik d.o.o. proizvodnja
2362 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5222 Kobarid
Slovenija
Veljaven Zbiralniki, urinski
Prenehan
je
proizvodn
je
Sistem za infuzijo
Tik d.o.o. proizvodnja
2363 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5231 Kobarid
Slovenija
Veljaven Abdominalni set
Tik d.o.o. proizvodnja
2364 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5231 Kobarid
Slovenija
Tik d.o.o. proizvodnja
2365 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5231 Kobarid
Tik d.o.o. proizvodnja
2366 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
Trgovsko ime
Razvrstitev
Trismerni ventil 1x
Tiksite
IIa
Otroška urinska vrečka I - sterilen
Urinski zbiralnik za
dojenčke in majhne
otroke
I - sterilen
Sistem za natančno
doziranje infuzije
IIa
Set za abdominalno
punkcijo
IIa
Abdomenkat
IIa
Slovenija
Veljaven Abdominalni set
Prenehan
je
proizvodn
je
Abdominalni set
Igla s katetrom za
abdominalno punkcijo
IIa
5229 Kobarid
Slovenija
Veljaven Igle
Injekcijska igla
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2367 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5229 Kobarid
Slovenija
Veljaven Igle
Igla brez konice
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2368 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5229 Kobarid
Slovenija
Veljaven Igle
Igla za duktografijo
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2369 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5229 Kobarid
Slovenija
Canula
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2370 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5229 Kobarid
Slovenija
Očesna igla
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2371 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5229 Kobarid
Slovenija
Veljaven Igle
Prenehan
je
proizvodn
je
Igle
Prenehan
je
proizvodn
je
Igle
Retrobulbarna igla
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2372 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5229 Kobarid
Slovenija
Veljaven Igle
Igla za lasersko lipolizo IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2373 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5229 Kobarid
Slovenija
Veljaven Igle
Markirna igla lokalizacijska
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2374 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5229 Kobarid
Slovenija
Kateter za sklerozacijo
varic
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2375 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5229 Kobarid
Slovenija
Veljaven Igle
Prenehan
je
proizvodn
je
Igle
Igla uvajalna
IIa
Stran 137 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Tik d.o.o. proizvodnja
2376 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5227 Kobarid
Slovenija
Veljaven Igle, punkcijske
Punkcijska igla
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2377 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5227 Kobarid
Slovenija
Veljaven Igle, punkcijske
Ginekološka igla
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2378 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5227 Kobarid
Slovenija
Veljaven Igle, punkcijske
Igla za amniocentezo
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2379 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5227 Kobarid
Slovenija
Igle, punkcijske
Igla za cordocentezo
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2380 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5227 Kobarid
Slovenija
Igle, punkcijske
Igla za biopsijo
horionskih resic
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2381 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5227 Kobarid
Slovenija
Igle, punkcijske
Fleksibilna igla
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2382 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5227 Kobarid
Slovenija
Veljaven
Prenehan
je
proizvodn
je
Prenehan
je
proizvodn
je
Prenehan
je
proizvodn
je
Igle, punkcijske
Rigidna igla
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2383 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5227 Kobarid
Slovenija
Veljaven Igle, punkcijske
Igla za punkcijo foliklov IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2384 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5225 Kobarid
Slovenija
Veljaven Kanile vbodne
Kanila vbodna,
enokanalna Tiksite
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2385 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5225 Kobarid
Slovenija
Kanila vbodna,
dvokanalna Tiksite
IIa
Kanila vbodna z
nepovratnim ventilom
in Tiksite
IIa
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2386 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5225 Kobarid
Slovenija
Veljaven Kanile vbodne
Prenehan
je
proizvodn
je
Kanile vbodne
Tik d.o.o. proizvodnja
2387 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5225 Kobarid
Slovenija
Veljaven Kanile vbodne
Kanila vbodna, tanka
Tiksite
Tik d.o.o. proizvodnja
2388 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5225 Kobarid
Slovenija
Veljaven Kanile vbodne
Kanila vbodna s Tiksite
in pokrovom Ø13
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2389 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5225 Kobarid
Slovenija
Veljaven Kanile vbodne
Tik d.o.o. proizvodnja
2390 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5225 Kobarid
Slovenija
Veljaven Kanile vbodne
Tik d.o.o. proizvodnja
2391 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5225 Kobarid
Slovenija
Veljaven Kanile vbodne
Kanila vbodna s Tiksite
in pokrovom Ø20
IIa
Kanila vbodna z
zračnim filtrom in
Tiksite
IIa
Kanila vbodna z
zračnim filtrom,
tekočinskim filtrom in
Tiksite
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2392 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5230 Kobarid
Slovenija
Veljaven Plevralni set
Varen plevralni set s
PUR katetrom
Stran 138 od 187
IIa
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Varen plevralni set
IIa
Set za plevralno
punkcijo
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2393 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5230 Kobarid
Slovenija
Veljaven Plevralni set
Tik d.o.o. proizvodnja
2394 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5230 Kobarid
Slovenija
Tik d.o.o. proizvodnja
2395 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5230 Kobarid
Slovenija
Veljaven Plevralni set
Prenehan
je
proizvodn
je
Plevralni set
Tik d.o.o. proizvodnja
2396 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5230 Kobarid
Slovenija
Tik d.o.o. proizvodnja
2397 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5230 Kobarid
Slovenija
Veljaven Plevralni set
Prenehan
je
proizvodn
je
Plevralni set
Tik d.o.o. proizvodnja
2398 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5233 Kobarid
Slovenija
Veljaven Povezovalne cevi in priključki
Tik d.o.o. proizvodnja
2399 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5233 Kobarid
Slovenija
Veljaven Povezovalne cevi in priključki
Tik d.o.o. proizvodnja
2400 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5233 Kobarid
Slovenija
Tik d.o.o. proizvodnja
2401 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5233 Kobarid
Slovenija
Veljaven Povezovalne cevi in priključki
Prenehan
je
proizvodn
je
Povezovalne cevi in priključki
Tik d.o.o. proizvodnja
2402 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5233 Kobarid
Slovenija
Veljaven Povezovalne cevi in priključki
Podaljšek za UZ
I - sterilen
Tik d.o.o. proizvodnja
2403 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5233 Kobarid
Slovenija
Veljaven Povezovalne cevi in priključki
Povezovalna cev za
klizmo
I - sterilen
Tik d.o.o. proizvodnja
2404 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5233 Kobarid
Slovenija
Kanila nosna
I - sterilen
Tik d.o.o. proizvodnja
2405 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5233 Kobarid
Slovenija
Veljaven Povezovalne cevi in priključki
Prenehan
je
proizvodn
je
Povezovalne cevi in priključki
Podaljšek za izpiranje
urinskega katetra
I - sterilen
Tik d.o.o. proizvodnja
2406 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5233 Kobarid
Slovenija
Veljaven Povezovalne cevi in priključki
Podaljšek 1x Tiksite,
cev Ø2,5
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2407 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5233 Kobarid
Slovenija
Veljaven Povezovalne cevi in priključki
Podaljšek 1x Tiksite,
cev Ø4,0
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2408 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5233 Kobarid
Slovenija
Veljaven Povezovalne cevi in priključki
Podaljšek 2x Tiksite,
cev Ø2,5
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2409 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5233 Kobarid
Slovenija
Veljaven Povezovalne cevi in priključki
Podaljšek 2x Tiksite,
cev Ø4,0
IIa
Stran 139 od 187
Igla za punkcijo toraksa IIa
Set za punkcijo toraksa IIa
Varna plevralna igla
IIa
Povezovalna cev za
aspiracijo
I - sterilen
Cev za abdominalni
aspirator
Priključek med
katetrom in urinsko
vrečko
I - sterilen
I - sterilen
Priključek za merjenje
abdominalnega pritiska I - sterilen
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Tik d.o.o. proizvodnja
2410 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5233 Kobarid
Slovenija
Veljaven Povezovalne cevi in priključki
Podaljšek 3x Tiksite,
cev Ø2,5
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2411 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5233 Kobarid
Slovenija
Veljaven Povezovalne cevi in priključki
Podaljšek 3x Tiksite,
cev Ø4,0
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2412 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5233 Kobarid
Slovenija
Veljaven Povezovalne cevi in priključki
Podaljšek 4x Tiksite
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2413 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5233 Kobarid
Slovenija
Veljaven Povezovalne cevi in priključki
Podaljšek s 3 Tiksite
dostopi
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2414 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5233 Kobarid
Slovenija
Veljaven Povezovalne cevi in priključki
Tik d.o.o. proizvodnja
2415 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5233 Kobarid
Slovenija
Veljaven Povezovalne cevi in priključki
Podaljšek s Tiksite T
konektom
IIa
Podaljšek za pripravo in
aplikacijo tekočin
Tiksite
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2416 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5233 Kobarid
Slovenija
Veljaven Povezovalne cevi in priključki
Podaljšek za črpalko 2x
Tiksite
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2417 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5233 Kobarid
Slovenija
Veljaven Povezovalne cevi in priključki
Podaljšek za črpalko 4x
Tiksite
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2418 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5233 Kobarid
Slovenija
Veljaven Povezovalne cevi in priključki
Podaljšek s T
priključkom
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2419 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5233 Kobarid
Slovenija
Veljaven Povezovalne cevi in priključki
Dvokanalni priključek
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2420 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5233 Kobarid
Slovenija
Veljaven Povezovalne cevi in priključki
Dvokanalni priključek z
dvema stiščkoma
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2421 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5233 Kobarid
Slovenija
Veljaven Povezovalne cevi in priključki
Štirikanalni priključek
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2422 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5233 Kobarid
Slovenija
Veljaven Povezovalne cevi in priključki
Podaljšek za perfuzor
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2423 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5228 Kobarid
Slovenija
Veljaven seti za intravensko aplikacijo
Tikanila 2
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2424 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5228 Kobarid
Slovenija
Igla za venepunkcijo
IIa
Tik d.o.o. proizvodnja
2425 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5228 Kobarid
Slovenija
Tik d.o.o. proizvodnja
2426 medicinskih pripomočkov Goriška cesta 5b
5232 Kobarid
Slovenija
Veljaven seti za intravensko aplikacijo
Prenehan
je
proizvodn
je
seti za intravensko aplikacijo
Prenehan
je
proizvodn
je
sistem za transfuzijo
Stran 140 od 187
Veneflex - igla venozna
z metuljčkom
IIa
Sistem za natančno
doziranje transfuzije
IIa
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
Ime/firma
TIMO Podjetje za
proizvodnjo, inženiring,
marketing in promet blaga
d.o.o.
TIMO Podjetje za
proizvodnjo, inženiring,
marketing in promet blaga
d.o.o.
TIMO Podjetje za
proizvodnjo, inženiring,
marketing in promet blaga
d.o.o.
TIMO Podjetje za
proizvodnjo, inženiring,
marketing in promet blaga
d.o.o.
TIMO Podjetje za
proizvodnjo, inženiring,
marketing in promet blaga
d.o.o.
TIMO Podjetje za
proizvodnjo, inženiring,
marketing in promet blaga
d.o.o.
TIMO Podjetje za
proizvodnjo, inženiring,
marketing in promet blaga
d.o.o.
TIMO Podjetje za
proizvodnjo, inženiring,
marketing in promet blaga
d.o.o.
TIMO Podjetje za
proizvodnjo, inženiring,
marketing in promet blaga
d.o.o.
TIMO Podjetje za
proizvodnjo, inženiring,
marketing in promet blaga
d.o.o.
TIMO Podjetje za
proizvodnjo, inženiring,
marketing in promet blaga
d.o.o.
TIMO Podjetje za
proizvodnjo, inženiring,
marketing in promet blaga
d.o.o.
TIMO Podjetje za
proizvodnjo, inženiring,
marketing in promet blaga
d.o.o.
TMG-BMC d.o.o. družba
za biomedicinski
inženiring
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
I
Vipavska cesta 4i
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven ambulantna oprema
infuzijsko stojalo
nastavljivo po višini
Vipavska cesta 4i
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven bolniška postelja
električna negovalna
postelja v leseni fasadi I
I
Vipavska cesta 4i
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven bolniška postelja
negovalna postelja na
fiksni višini v leseni
fasadi
Vipavska cesta 4i
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven bolniška postelja
otroška bolniška
postelja
I
Vipavska cesta 4i
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven Pregledna miza
Pregledna miza na
fiksni višini
I
Vipavska cesta 4i
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven Pregledna miza
Hidravlična pregledna
miza
I
Vipavska cesta 4i
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven Pregledna miza
Električna pregledna
miza
I
Vipavska cesta 4i
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven voziček za tuširanje
voziček za tuširanje hidravlični
I
Vipavska cesta 4i
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven voziček za tuširanje
voziček za tuširanje električni
I
Vipavska cesta 4i
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven voziček za prevoz oseb
prevozna nosila za
prevoz oseb
I
Vipavska cesta 4i
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven voziček za prevoz oseb
voziček za prevoz oseb
stretcher
I
Vipavska cesta 4i
5270 Ajdovščina Slovenija
Veljaven voziček za prevoz oseb
Vipavska cesta 4i
5270 Ajdovščina Slovenija
Židovska steza 6
1000 Ljubljana
Veljaven Stenska negovalna miza
Veljaven
do
1.9.2017 Muscular measuring device
Slovenija
Stran 141 od 187
voziček za prevoz oseb
stretcher - električni
I
Stenska negovalna miza električna; Ang.: Wall
mounted stretcher electrical
I
IIa - Izdelan za
posameznega
TMG-S1
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Tommas, trgovina in
2441 storitve d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
6000 Koper
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
TOP DENT, proizvodnja,
2442 trgovina in storitve, d.o.o. Obala 77
Portorož 6320 Portorose
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
TOP DENT, proizvodnja,
2443 trgovina in storitve, d.o.o. Obala 77
Portorož 6320 Portorose
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
TOP DENT, proizvodnja,
2444 trgovina in storitve, d.o.o. Obala 77
Portorož 6320 Portorose
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
TOP DENT, proizvodnja,
2445 trgovina in storitve, d.o.o. Obala 77
Portorož 6320 Portorose
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
TOP DENT, proizvodnja,
2446 trgovina in storitve, d.o.o. Obala 77
Portorož 6320 Portorose
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
TOP DENT, proizvodnja,
2447 trgovina in storitve, d.o.o. Obala 77
Portorož 6320 Portorose
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
TOP DENT, proizvodnja,
2448 trgovina in storitve, d.o.o. Obala 77
Portorož 6320 Portorose
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
TOP DENT, proizvodnja,
2449 trgovina in storitve, d.o.o. Obala 77
Portorož 6320 Portorose
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
TOP DENT, proizvodnja,
2450 trgovina in storitve, d.o.o. Obala 77
Portorož 6320 Portorose
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
TOP DENT, proizvodnja,
2451 trgovina in storitve, d.o.o. Obala 77
Portorož 6320 Portorose
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
TOP DENT, proizvodnja,
2452 trgovina in storitve, d.o.o. Obala 77
Portorož 6320 Portorose
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
TOP DENT, proizvodnja,
2453 trgovina in storitve, d.o.o. Obala 77
Portorož 6320 Portorose
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
zavrnjen keramični
TOP DENT, proizvodnja,
2454 trgovina in storitve, d.o.o.
TORNIČ MARUŠA ZASEBNA ZOBNA
2455 TEHNIKA POSTOJNA
TORNIČ MARUŠA ZASEBNA ZOBNA
2456 TEHNIKA POSTOJNA
TORNIČ MARUŠA ZASEBNA ZOBNA
2457 TEHNIKA POSTOJNA
TORNIČ MARUŠA ZASEBNA ZOBNA
2458 TEHNIKA POSTOJNA
Obala 77
Portorož 6320 Portorose
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Ankaranska cesta 5c
Stran 142 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
2459
2460
2461
2462
Ime/firma
TORNIČ MARUŠA ZASEBNA ZOBNA
TEHNIKA POSTOJNA
TORNIČ MARUŠA ZASEBNA ZOBNA
TEHNIKA POSTOJNA
TORNIČ MARUŠA ZASEBNA ZOBNA
TEHNIKA POSTOJNA
TORNIČ MARUŠA ZASEBNA ZOBNA
TEHNIKA POSTOJNA
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2463 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2464 d.o.o.
2465
2466
2467
2468
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Ortodontska sponka, iz kovinske
Veljaven žice, narejena po meri
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Ortodontski sistem dodatkov,
Veljaven napredujoč
Vir, Šaranovičeva cesta
35
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
1230 Domžale
Slovenija
Slovenija
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IZDELKI Z MEDICINSKIM
Veljaven MEDOM, sterilni
Vivamel - alginatna
obloga z medicinskim
medom, sterilna,
Alternativno ime GB:
Alginate dressing with
medical honey, sterile,
Alternativno ime D:
Alginatkompresse mit
medizinischem Honig,
steril
IIb
IZDELKI Z MEDICINSKIM
Veljaven MEDOM, sterilni
VIVAMEL - medicinski
med, sterilen,
Alternativno ime GB:
Medical honey, sterile,
Alternativno ime D:
Medizinischer Honig,
steril
IIb
IZDELKI Z MEDICINSKIM
Veljaven MEDOM, sterilni
IZDELKI IZ GAZE IN
NETKANEGA MATERIALA ,
Veljaven sterilni
IZDELKI IZ GAZE IN
NETKANEGA MATERIALA ,
Veljaven sterilni
IZDELKI IZ GAZE IN
NETKANEGA MATERIALA ,
Veljaven sterilni
Stran 143 od 187
Trgovsko ime
VIVAMEL CONTACT kontaktna mrežica z
medicinskim medom,
sterilna, Alternativno
ime GB: Contact mesh
with medical honey,
sterile; Alternativno ime
D: Kontaktnetz mit
medizinschem Honig,
steril
IIb
Netkan tampon, sterilen
Vaginalni tampon,
sterilen
Vpojna gaza, sterilna,
Alternativno ime GB:
Absorbent gauze
Is
Is
Is
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2469 d.o.o.
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2479 d.o.o.
2480
2481
2482
2483
2484
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Naslov/sedež
Vir, Šaranovičeva cesta
35
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
1230 Domžale
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
IZDELKI IZ GAZE IN
NETKANEGA MATERIALA ,
Veljaven sterilni
Slovenija
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven
IZDELKI IZ GAZE IN
NETKANEGA MATERIALA
sterilni
IZDELKI IZ GAZE IN
NETKANEGA MATERIALA
sterilni
IZDELKI IZ GAZE IN
NETKANEGA MATERIALA
sterilni
IZDELKI IZ GAZE IN
NETKANEGA MATERIALA
sterilni
IZDELKI IZ GAZE IN
NETKANEGA MATERIALA
sterilni
,
Trgovsko ime
Razvrstitev
Hidrofilna kabel gaza,
sterilna, Alternativno ime
GB: Cotton absorbent
gauze
Is
Zloženec, sterilen,
Alternativno ime GB:
Gauze swab
Is
,
,
Kompresa iz gaze,
sterilna
Is
Operacijska kompresa,
sterilna
Is
Tampon iz gaze, sterilen
Is
Sterilne tamponade
Vivanet, komprese iz
netkanega materiala,
Alternativno ime GB:
nonwoven swab.
Is
,
,
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
IZDELKI IZ GAZE IN
NETKANEGA MATERIALA ,
Veljaven sterilni
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Zaščitne folije
Termalna folija
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Zaščitne folije
Folija za umetno
dihanje
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Zobni tamponi
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven VATA ZA MEDICINSKO RABO
Zobni tamponi
Sanitetna vata Cik-cak ,
Alternativno ime GB:
MEDICAL WADDING
Is
I
I
Sanitetna vata v roli,
Alternativno ime GB:
MEDICAL WADDING
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven VATA ZA MEDICINSKO RABO
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven VATA ZA MEDICINSKO RABO
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
I
I
Veljaven VATA ZA MEDICINSKO RABO
Celulozna vata
Zgibana zarezana vata,
Alternativno ime GB:
COTTON WOOL
Slovenija
Veljaven VATA ZA MEDICINSKO RABO
Vata v traku
I
Slovenija
Veljaven VATA ZA MEDICINSKO RABO
Vata v pramenu
I
Stran 144 od 187
I
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2485 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2486 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2487 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2488 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2489 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2490 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2491 d.o.o.
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Naslov/sedež
Vir, Šaranovičeva cesta
35
Vir, Šaranovičeva cesta
35
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
VIVAPLAST CLASSIC
OBLIŽI, Alternativno ime
GB: Plasters
1230 Domžale
Veljaven OBLIŽI
Slovenija
I
VIVAPLAST SENSITIVE
OBLIŽI, Alternativno ime
GB: Plasters
1230 Domžale
Veljaven OBLIŽI
Slovenija
I
VIVAPLAST
UNIVERSAL OBLIŽI,
Alternativno ime GB:
Plasters
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven OBLIŽI
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven OBLIŽI
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven OBLIŽI
I
VIVAPLAST COOL
CARE OBLIŽI
I
VIVAPLAST KIDS
OBLIŽI, Alternativno ime
GB: Plasters
I
VIVAPLAST AQUA
STOP obliži, Alternativno
ime GB: Plasters
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven OBLIŽI
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven OBLIŽI
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven OBLIŽI
VIVAPLAST ULTRA
STOP OBLIŽI
I
TOSAMAPLAST OBLIŽI,
Alternativno ime GB:
Plasters
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven OBLIŽI
MY BODY OBLIŽI sterilni I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
ZAŠČITNI IZDELKI ZA
Veljaven PACIENTE IN OSEBJE
Prevleka za obuvala
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
ZAŠČITNI IZDELKI ZA
Veljaven PACIENTE IN OSEBJE
Plašč
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
ZAŠČITNI IZDELKI ZA
Veljaven PACIENTE IN OSEBJE
Kapa
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
ZAŠČITNI IZDELKI ZA
Veljaven PACIENTE IN OSEBJE
Predpasnik
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
ZAŠČITNI IZDELKI ZA
Veljaven PACIENTE IN OSEBJE
Pregrinjalo v roli iz
vlaknovine
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
ZAŠČITNI IZDELKI ZA
Veljaven PACIENTE IN OSEBJE
Podloga za bolnika
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
ZAŠČITNI IZDELKI ZA
Veljaven PACIENTE IN OSEBJE
Podloge za op. tase
I
Stran 145 od 187
I
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
Ime/firma
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
ZAŠČITNI IZDELKI ZA
Veljaven PACIENTE IN OSEBJE
Operacijska podloga
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
ZAŠČITNI IZDELKI ZA
Veljaven PACIENTE IN OSEBJE
Rjuha
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
ZAŠČITNI IZDELKI ZA
Veljaven PACIENTE IN OSEBJE
Zaščitne hlačke za
endoskopijo
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
ZAŠČITNI IZDELKI ZA
Veljaven PACIENTE IN OSEBJE
Zaščitno krilo
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
ZAŠČITNI IZDELKI ZA
Veljaven PACIENTE IN OSEBJE
Masažne hlačke
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
ZAŠČITNI IZDELKI ZA
Veljaven PACIENTE IN OSEBJE
KRPICE ZA NEGO
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
ZAŠČITNI IZDELKI ZA
Veljaven PACIENTE IN OSEBJE
KRPE ZA UMIVANJE
I
Vivasorb, visoko vpojna
obloga s tekočinsko
zaporo, Alternativno
ime GB: Highly
absorbent dressing,
Alternativno ime D:
Stark saugfähige
kompress
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven VPOJNE OBLOGE
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven VPOJNE OBLOGE
I
Vivasorb, visoko vpojna
obloga brez tekočinske
zapore
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven VPOJNE OBLOGE
Vatiranec
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven VPOJNE OBLOGE
Očesna kompresa
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven VPOJNE OBLOGE
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2513 d.o.o.
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven POVOJI
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2514 d.o.o.
Vir, Šaranovičeva cesta
35
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2515 d.o.o.
Vir, Šaranovičeva cesta
35
2508
2509
2510
2511
2512
VLOŽEK ZA
PORODNICE
Vivanorm povoj,
Alternativno ime GB:
gauze bandage
I
I
Kaliko povoj, Alternativno
ime GB: calico bandage
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven POVOJI
I
Mul povoj, Alternativno
ime GB: gauze bandage
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven POVOJI
Stran 146 od 187
I
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2516 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2517 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2518 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2519 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2520 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2521 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2522 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2523 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2524 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2525 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2526 d.o.o.
Naslov/sedež
Vir, Šaranovičeva cesta
35
Vir, Šaranovičeva cesta
35
Vir, Šaranovičeva cesta
35
Vir, Šaranovičeva cesta
35
Vir, Šaranovičeva cesta
35
Vir, Šaranovičeva cesta
35
Vir, Šaranovičeva cesta
35
Vir, Šaranovičeva cesta
35
Vir, Šaranovičeva cesta
35
Vir, Šaranovičeva cesta
35
Vir, Šaranovičeva cesta
35
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Virfix sanitetna mrežica,
Alternativno ime GB:
Elastic tubular net
bandage
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven POVOJI
I
Vivasoft povoj,
Alternativno ime GB:
COTTON CREPE
BANDAGE
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven POVOJI
I
Vivasoft extra povoj,
Alternativno ime GB:
COTTON CREPE
BANDAGE
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven POVOJI
I
Vivalight povoj,
Alternativno ime GB:
SOFT CREPE
BANDAGE
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven POVOJI
I
Vivalast povoj,
Alternativno ime GB:
ELASTIC MULL
BANDAGE
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven POVOJI
I
Vivamax povoj,
Alternativno ime GB:
ELASTIC MULL
BANDAGE
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven POVOJI
I
Vivamax color povoj,
Alternativno ime GB:
ELASTIC MULL
BANDAGE
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven POVOJI
I
Vivaflex povoj,
Alternativno ime GB:
COMPRESSION
BANDAGE 1230 Domžale
Slovenija
Veljaven POVOJI
I
VIVACARE SPORT,
Alternativno ime GB:
ELASTIC BANDAGE
FOR ARTICULAR AND
EXTREMITIES CARE
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven POVOJI
I
Vivafit povoj, Alternativno
ime GB: KNITTED
ELASTIC BANDAGE
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven POVOJI
I
Vivahaft povoj,
Alternativno ime GB:
COHESIVE BANDAGE
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven POVOJI
Stran 147 od 187
I
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2527 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2528 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2529 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2530 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2531 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2532 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2533 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2534 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2535 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2536 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2537 d.o.o.
Naslov/sedež
Vir, Šaranovičeva cesta
35
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven POVOJI
Slovenija
Veljaven POVOJI
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven POVOJI
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven POVOJI
Vir, Šaranovičeva cesta
35
Vir, Šaranovičeva cesta
35
I
Vivaneovene povoj,
Alternativno ime GB:
SHORT STRETCH
BANDAGE
1230 Domžale
Vir, Šaranovičeva cesta
35
Razvrstitev
Vivavene povoj,
Alternativno ime GB:
LONG STRETCH
BANDAGE
Alternativno ime D:
LANGELASTISCHER
KOMPRESSIONSVERB
AND
Vir, Šaranovičeva cesta
35
Vir, Šaranovičeva cesta
35
Trgovsko ime
I
Vivavene fix cevasti
povoj
poliuretanska pena,
Alternativno ime GB:
POLYURETHANE
BANDAGE FOAM
I
I
SET VIVANEOVENE,
Alternativno ime GB:
SHORT STRETCH
SYSTEM
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven POVOJI
I
Vivagyps povoj,
Alternativno ime GB:
Plaster of Paris
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven POVOJI
I
Trikotna ruta, Alternativno
ime GB: Triangular
bandage
1230 Domžale
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven POVOJI
Slovenija
I
Veljaven LEPILNI TRAKOVI
Vivafix lepilni trak iz
vlaknovine, Alternativno
ime GB: Selfadhesive
tape made of nonwoven
material
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven LEPILNI TRAKOVI
Virplast lepilni trak na
tkanini, Alternativno ime
GB: VIRPLAST adhesive
tape on woven material I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven LEPILNI TRAKOVI
Vivaplast fix lepilni trakovi I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven LEPILNI TRAKOVI
Micropore, Alternativno
ime GB: Surgical tape
Stran 148 od 187
I
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
Ime/firma
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Vivafix PU lepilni trak iz
poliuretanskega filma,
Alternativno ime GB:
Selbadhesive transparent
tape made of PU film in
roll. Alternativno ime D:
Gerolt Transparent –
selbtkleberverband aus
PU film.
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven LEPILNI TRAKOVI
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven SETI - nesterilni
Set preveza
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven SETI - nesterilni
Set netkana preveza
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven SETI - nesterilni
Set za kateterizacijo
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven SETI - nesterilni
Set ustna nega
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven SETI - nesterilni
Set tampon iz vate
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven SETI - nesterilni
Set
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven SETI - nesterilni
Set za dializo
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
IZDELKI IZ GAZE IN
Veljaven NETKANEGA
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
IZDELKI IZ GAZE IN
Veljaven NETKANEGA MATERIALA
NETKAN TAMPON
Kompresa iz gaze,
Alternativno ime GB:
Gauze swab
Alternativno ime D:
Mullkompressen
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
IZDELKI IZ GAZE IN
Veljaven NETKANEGA MATERIALA
GINEKOLOŠKA
TAMPONADA
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
IZDELKI IZ GAZE IN
Veljaven NETKANEGA MATERIALA
OPERACIJSKA
KOMPRESA
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
IZDELKI IZ GAZE IN
Veljaven NETKANEGA MATERIALA
GAZA NESTERILNA
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
IZDELKI IZ GAZE IN
Veljaven NETKANEGA MATERIALA
TAMPON IZ GAZE
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
IZDELKI IZ GAZE IN
Veljaven NETKANEGA MATERIALA
GAZA za TAMPONE
I
Stran 149 od 187
I
I
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2553 d.o.o.
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
IZDELKI IZ GAZE IN
NETKANEGA MATERIALA ,
kirurško invazivni, s kontrastno
Veljaven nitko
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2554 d.o.o.
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven VPOJNE OBLOGE
VIVANET - Kompresa iz
netkanega materiala KN IIa
Alu-plast kompresa za
opekline, sterilna,
Alternativno ime GB:
Aluplast swabs
Alternativno ime D:
Aluplast kompressen
Is
Zap.
št.
Ime/firma
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2555 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2556 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2557 d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven VPOJNE OBLOGE
Vivasorb, visoko vpojna
obloga brez tekočinske
zapore, sterilna
Is
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven VPOJNE OBLOGE
Set vatiranec, sterilen
Vir, Šaranovičeva cesta
35
Is
Vivasorb, visoko vpojna
obloga s tekočinsko
zaporo, sterilna,
Alternativno ime GB:
Highly absorbent
dressing, sterile
Alternativno ime D:
Stark saugfähige
kompress, sterile
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven VPOJNE OBLOGE
Is
Vata sanitetna, sterilna,
Alternativno ime: GB
Cotton wool sterile
Vir, Šaranovičeva cesta
35
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2559 d.o.o.
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven VPOJNE OBLOGE
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2560 d.o.o.
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven VPOJNE OBLOGE
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2563 d.o.o.
Razvrstitev
Vir, Šaranovičeva cesta
35
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2558 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2561 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2562 d.o.o.
Trgovsko ime
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven VPOJNE OBLOGE
Is
Natura Femina
Maternity, Alternativno
ime: GB Maternity Pad
Povoj za PP, sterilni,
Alternativno ime GB:
First aid bandage,
sterile
Is
Is
Prvi sterilni povoj,
Alternativni ime GB:
First aid bandage,
sterile
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven VPOJNE OBLOGE
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven VPOJNE OBLOGE
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven MEDICINSKI OBLIŽI
Stran 150 od 187
Is
Očesna kompresa,
sterilna
Is
Vivaplast obliži, sterilni,
Alternativno ime GB:
Plasters
I - sterilen
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2564 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2565 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2566 d.o.o.
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Naslov/sedež
Vir, Šaranovičeva cesta
35
Vir, Šaranovičeva cesta
35
Vir, Šaranovičeva cesta
35
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Vivapore, vpojni
kirurški obliž, sterilen,
Alternativno ime GB:
Adhesive surgical
dressing, sterile
Alternativno ime D:
Selbklebender
Operationsverband,
steril
1230 Domžale
Veljaven MEDICINSKI OBLIŽI
Slovenija
I - sterilen
Vivapore I.V. Obliž za
pritrditev i.v. Kanile,
sterilen, sterilen,
Alternativno ime GB:
Fixation dressing for
I.V. canualae.,
Alternativno ime D:
Kanülenfixier verband.
1230 Domžale
Veljaven MEDICINSKI OBLIŽI
Slovenija
I - sterilen
VIVAAQUA vpojni
prozorni PU obliži, sterilni,
Alternativno ime GB:
Absorbent transparent
PU dressing
Alternativno ime D:
Transpareneter PU
wundverband
1230 Domžale
Veljaven MEDICINSKI OBLIŽI
Slovenija
I - sterilen
VIVACARE OBLIŽI,
sterilni, Alternativno ime
GB: Plasters
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven MEDICINSKI OBLIŽI
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven SETI, sterilni
Set preveza, sterilen
Is
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven SETI, sterilni
Set preveza netkana,
sterilen
Is
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven SETI, sterilni
Set za nego, sterilen
Is
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven SETI, sterilni
Set za ustno nego,
sterilen
Is
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven SETI, sterilni
Set za kateterizacijo,
sterilen
Is
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven SETI, sterilni
Set za punkcijo, sterilen
Is
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven SETI, sterilni
Set za opekline, sterilen
Is
Stran 151 od 187
I - sterilen
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven SETI, sterilni
Set operacijski, sterilen
Is
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven SETI, sterilni
Set za obkladke, sterilen
Is
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven SETI, sterilni
Set tampon iz vate ,
sterilen
Is
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven SETI, sterilni
Set, sterilen
Is
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven SETI, sterilni
Set dializa
Is
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven SETI, sterilni
Set operacijska podloga,
sterilen
Is
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven SETI, sterilni
Set narokavnik
operacijski, sterilen
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven SETI, sterilni
SET PANONIJA, sterilen Is
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
SET TIMOK, sterilen
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2584 d.o.o.
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2585 d.o.o.
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2588 d.o.o.
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2589 d.o.o.
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2590 d.o.o.
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven SETI, sterilni
IZDELKI IZ GAZE IN
NETKANEGA MATERIALA,
kirurško invazivni, s kontrastno
Veljaven nitko
IZDELKI IZ GAZE IN
NETKANEGA MATERIALA ,
kirurško invazivni, s kontrastno
Veljaven nitko
IZDELKI IZ GAZE IN
NETKANEGA MATERIALA ,
kirurško invazivni, s kontrastno
Veljaven nitko
IZDELKI IZ GAZE IN
NETKANEGA MATERIALA ,
Veljaven sterilni
IZDELKI IZ GAZE IN
NETKANEGA MATERIALA ,
kirurško invazivni, s kontrastno
Veljaven nitko
IZDELKI IZ GAZE IN
NETKANEGA MATERIALA ,
kirurško invazivni, s kontrastno
Veljaven nitko
IZDELKI IZ GAZE IN
NETKANEGA MATERIALA ,
kirurško invazivni, s kontrastno
Veljaven nitko
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2586 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2587 d.o.o.
Stran 152 od 187
Is
Is
Operacijska kompresa iz
gaze KN
IIa
SET-Kompresa iz gaze
KN, sterilna
IIa
Kompresa iz gaze KN
IIa
Operacijska kompresa,
sterilna
IIa
VIVANET - Kompresa iz
netkanega materiala KN IIa
Trebušna kompresa KN
IIa
SET - Trebušna
kompresa KN , sterilna
IIa
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2591 d.o.o.
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2601 d.o.o.
2602
2603
2604
2605
2606
2607
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
IZDELKI IZ GAZE IN
NETKANEGA MATERIALA ,
kirurško invazivni, s kontrastno
Veljaven nitko
IZDELKI IZ GAZE IN
NETKANEGA MATERIALA ,
kirurško invazivni, s kontrastno
Veljaven nitko
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven KOMPLET ZA PRVO POMOČ
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven KOMPLET ZA PRVO POMOČ
KOMPLET ZA PRVO
POMOČ NAVTIKA
KOMPLET ZA PRVO
POMOČ NAVTIKA ELAN
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven KOMPLET ZA PRVO POMOČ
Komplet za prvo pomoč
I - sistem in paket
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven KOMPLET ZA PRVO POMOČ
Omarica za prvo pomoč
I - sistem in paket
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven KOMPLET ZA PRVO POMOČ
Torba za prvo pomoč
I - sistem in paket
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven KOMPLET ZA PRVO POMOČ
Kovček za prvo pomoč
I - sistem in paket
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven KOMPLET ZA PRVO POMOČ
Rezervni komplet za
nahrbtnik
I - sistem in paket
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven KOMPLET ZA PRVO POMOČ
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Komplet za nego popka
TO.TO.
CPT SET UROLOŠKI ,
sterilen (jezikovne
SETI-OPERACIJSKI PROGRAM, različice: CPT PACK
Veljaven sterilni
UROLOGY, STERILE)
CPT SET ORALNA
KIRURGIJA, sterilen
(jezikovna različica: CPT
SETI-OPERACIJSKI PROGRAM, PACK ORAL SURGERY,
Veljaven sterilni
STERILE)
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
SETI-OPERACIJSKI PROGRAM, CPT SET UNIVERZALNI, Is - sistem in
Veljaven sterilni
sterilen
paket
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Stran 153 od 187
Poštna št. in pošta Država
Trgovsko ime
Razvrstitev
Tampon iz gaze KN
IIa
SET - Tampon iz gaze
KN, sterilen
IIa
I - sistem in paket
I - sistem in paket
I - sistem in paket
Is - sistem in
paket
Is - sistem in
paket
SETI-OPERACIJSKI PROGRAM, CPT SET
Veljaven sterilni
GINEKOLOŠKI, sterilen
CPT SET
SETI-OPERACIJSKI PROGRAM, KARDIOVASKULARNI,
Veljaven sterilni
STERILEN
Is - sistem in
paket
SETI-OPERACIJSKI PROGRAM, CPT ORTOPEDSKI SET,
Veljaven sterilni
sterilen
CPT SET
SETI-OPERACIJSKI PROGRAM, ABDOMINALNE
Veljaven sterilni
OPERACIJE, sterilen
Is - sistem in
paket
Is - sistem in
paket
Is - sistem in
paket
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
2608
2609
2610
2611
2612
Ime/firma
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2613 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2614 d.o.o.
Tosama Tovarna
sanitetnega materiala
2615 d.o.o.
Trampuš Irena s.p. Optika
2616 Optikus
Trgovina in zobotehnika
Condor Ljudmila Hribar
2617 s.p.
Trgovina in zobotehnika
Condor Ljudmila Hribar
2618 s.p.
Trgovina in zobotehnika
Condor Ljudmila Hribar
2619 s.p.
Trgovina in zobotehnika
Condor Ljudmila Hribar
2620 s.p.
Trgovina in zobotehnika
Condor Ljudmila Hribar
2621 s.p.
Trgovina in zobotehnika
Condor Ljudmila Hribar
2622 s.p.
Trgovina in zobotehnika
Condor Ljudmila Hribar
2623 s.p.
Trgovina in zobotehnika
Condor Ljudmila Hribar
2624 s.p.
Trgovina in zobotehnika
Condor Ljudmila Hribar
2625 s.p.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Vir, Šaranovičeva cesta
35
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
SETI-OPERACIJSKI PROGRAM, CPT SET OČESNI,
Veljaven sterilni
sterilen
Is - sistem in
paket
Is - sistem in
paket
Slovenija
SETI-OPERACIJSKI PROGRAM, CPT SET
Veljaven sterilni
GINEKOLOŠKI, sterilen
CPT SET
SETI-OPERACIJSKI PROGRAM, LAPAROSKOPSKI,
Veljaven sterilni
sterilen
1230 Domžale
Slovenija
SETI-OPERACIJSKI PROGRAM, CPT SET PLASTIČNA
Veljaven sterilni
KIRURGIJA, STERILEN
Is - sistem in
paket
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
CPT SET INTENZIVNA
KIRURGIJA, STERILEN
Is - sistem in
paket
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
VIVACARE MEL
IIb - sistem paket
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
NATURA FEMINA
SPECIAL
I
Vir, Šaranovičeva cesta
35
1230 Domžale
Slovenija
SETI-OPERACIJSKI PROGRAM,
Veljaven sterilni
Veljaven
do
31.1.201
7
VIVACARE MEL
PREDLOGE ZA INKONTINENCO
(Jezikovne različice: Pads for
Veljaven incontinence)
PREDLOGE ZA INKONTINENCO
(Jezikovne različice: Pads for
Veljaven incontinence)
Cesta 20. julija 2c
Zagorje ob
1410 Savi
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Stari trg 5c
8210 Trebnje
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Stari trg 5c
8210 Trebnje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Stari trg 5c
8210 Trebnje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Stari trg 5c
8210 Trebnje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Stari trg 5c
8210 Trebnje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Stari trg 5c
8210 Trebnje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Stari trg 5c
8210 Trebnje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Stari trg 5c
8210 Trebnje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Stari trg 5c
8210 Trebnje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Stran 154 od 187
VIR SPECIAL
Is - sistem in
paket
I
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Turk Irena - laboratorij za
2626 zobno protetiko
Kotnikova ulica 20
1000 Ljubljana
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Turk Irena - laboratorij za
2627 zobno protetiko
Kotnikova ulica 20
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Turk Irena - laboratorij za
2628 zobno protetiko
Kotnikova ulica 20
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Turk Irena - laboratorij za
2629 zobno protetiko
Kotnikova ulica 20
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Turk Irena - laboratorij za
2630 zobno protetiko
Kotnikova ulica 20
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Turk Irena - laboratorij za
2631 zobno protetiko
Kotnikova ulica 20
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Turk Irena - laboratorij za
2632 zobno protetiko
Kotnikova ulica 20
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Turk Irena - laboratorij za
2633 zobno protetiko
Kotnikova ulica 20
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Turk Irena - laboratorij za
2634 zobno protetiko
Kotnikova ulica 20
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
2635
2636
2637
2638
2639
2640
UNIKA - PRODUKT,
razvoj, trženje in prodaja,
d.o.o.
URBANC predelava in
prodaja plastičnih mas in
izdelkov iz plastičnih mas,
d.o.o., Ljubljana
URBANC predelava in
prodaja plastičnih mas in
izdelkov iz plastičnih mas,
d.o.o., Ljubljana
URBANC predelava in
prodaja plastičnih mas in
izdelkov iz plastičnih mas,
d.o.o., Ljubljana
URBANC predelava in
prodaja plastičnih mas in
izdelkov iz plastičnih mas,
d.o.o., Ljubljana
URBANC predelava in
prodaja plastičnih mas in
izdelkov iz plastičnih mas,
d.o.o., Ljubljana
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Dunajska cesta 238E
1000 Ljubljana
Slovenija
Medicinski pripomoček za
Veljaven elektromagnetno stiulacijo
Wellneo Elmag
Exclusive, Wellneo
Elmag Pain Ralief,
Wellneo Elmag
Sport&Injuries, Wellneo
Elmag No
stress&increased
immunity
IIa
Stegne 13b
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven inhalacijska posoda
inhalacijska posoda
Stegne 13b
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven lonček
lonček, dozirni za sirup I
Stegne 13b
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven nastavki
nastavki KP-E v vrečki
ali v fioli sterilni
I - sterilen
Stegne 13b
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven nastavki
nastavki M-E 8/53
I
Stegne 13b
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven žlička
žlička za sirup
I
Stran 155 od 187
I
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
Ime/firma
URODENTEX podjetje za
zobotehnične storitve in
trženje, d.o.o.
URODENTEX podjetje za
zobotehnične storitve in
trženje, d.o.o.
URODENTEX podjetje za
zobotehnične storitve in
trženje, d.o.o.
URODENTEX podjetje za
zobotehnične storitve in
trženje, d.o.o.
URODENTEX podjetje za
zobotehnične storitve in
trženje, d.o.o.
URODENTEX podjetje za
zobotehnične storitve in
trženje, d.o.o.
URODENTEX podjetje za
zobotehnične storitve in
trženje, d.o.o.
URODENTEX podjetje za
zobotehnične storitve in
trženje, d.o.o.
URODENTEX podjetje za
zobotehnične storitve in
trženje, d.o.o.
URODENTEX podjetje za
zobotehnične storitve in
trženje, d.o.o.
URODENTEX podjetje za
zobotehnične storitve in
trženje, d.o.o.
URODENTEX podjetje za
zobotehnične storitve in
trženje, d.o.o.
URODENTEX podjetje za
zobotehnične storitve in
trženje, d.o.o.
URODENTEX podjetje za
zobotehnične storitve in
trženje, d.o.o.
URODENTEX podjetje za
zobotehnične storitve in
trženje, d.o.o.
URODENTEX podjetje za
zobotehnične storitve in
trženje, d.o.o.
URODENTEX podjetje za
zobotehnične storitve in
trženje, d.o.o.
URODENTEX podjetje za
zobotehnične storitve in
trženje, d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Stobovska cesta 14
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Stobovska cesta 14
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Stobovska cesta 14
1230 Domžale
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Stobovska cesta 14
1230 Domžale
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Stobovska cesta 14
1230 Domžale
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Stobovska cesta 14
1230 Domžale
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Stobovska cesta 14
1230 Domžale
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Stobovska cesta 14
1230 Domžale
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Stobovska cesta 14
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Stobovska cesta 14
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Stobovska cesta 14
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Stobovska cesta 14
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Stobovska cesta 14
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Stobovska cesta 14
1230 Domžale
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Stobovska cesta 14
1230 Domžale
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Stobovska cesta 14
1230 Domžale
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Stobovska cesta 14
1230 Domžale
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven vezan
Stobovska cesta 14
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
Stran 156 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
2659 Vačun Mira - zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
2660 Vačun Mira - zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
2661 Vačun Mira - zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
2662 Vačun Mira - zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
2663 Vačun Mira - zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
2664 Vačun Mira - zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
2665 Vačun Mira - zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
2666 Vačun Mira - zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
2667 Vačun Mira - zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
2668 Vačun Mira - zobotehnik
Partizanska cesta 17
2392 Mežica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Vavče Cvetka - zasebni
2669 zobotehnik Vavče Cvetka Trg 4. julija 4
2370 Dravograd
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Vavče Cvetka - zasebni
2670 zobotehnik Vavče Cvetka Trg 4. julija 4
2370 Dravograd
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Vavče Cvetka - zasebni
2671 zobotehnik Vavče Cvetka Trg 4. julija 4
2370 Dravograd
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Vavče Cvetka - zasebni
2672 zobotehnik Vavče Cvetka Trg 4. julija 4
2370 Dravograd
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Vavče Cvetka - zasebni
2673 zobotehnik Vavče Cvetka Trg 4. julija 4
2370 Dravograd
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Vavče Cvetka - zasebni
2674 zobotehnik Vavče Cvetka Trg 4. julija 4
2370 Dravograd
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
Vavče Cvetka - zasebni
2675 zobotehnik Vavče Cvetka Trg 4. julija 4
2370 Dravograd
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, zlata
Vavče Cvetka - zasebni
2676 zobotehnik Vavče Cvetka Trg 4. julija 4
2370 Dravograd
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Stran 157 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Vavče Cvetka - zasebni
2677 zobotehnik Vavče Cvetka Trg 4. julija 4
2370 Dravograd
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Vavče Cvetka - zasebni
2678 zobotehnik Vavče Cvetka Trg 4. julija 4
2370 Dravograd
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Vavče Cvetka - zasebni
2679 zobotehnik Vavče Cvetka Trg 4. julija 4
2370 Dravograd
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Vavče Cvetka - zasebni
2680 zobotehnik Vavče Cvetka Trg 4. julija 4
2370 Dravograd
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Vavče Cvetka - zasebni
2681 zobotehnik Vavče Cvetka Trg 4. julija 4
2370 Dravograd
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Vavče Cvetka - zasebni
2682 zobotehnik Vavče Cvetka Trg 4. julija 4
2370 Dravograd
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Vavče Cvetka - zasebni
2683 zobotehnik Vavče Cvetka Trg 4. julija 4
2370 Dravograd
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven vezan
Vavče Cvetka - zasebni
2684 zobotehnik Vavče Cvetka Trg 4. julija 4
2370 Dravograd
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
Trg 4. julija 4
2370 Dravograd
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, začasni
Dobojska ulica 31
3000 Celje
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Studence 32
3310 Žalec
Slovenija
Veljaven fiksna zobna protetika
mostički
Studence 32
3310 Žalec
Slovenija
Veljaven snemna zobna protetika
proteze
VERMAT proizvodnja,
2689 gostinstvo, storitve d.o.o.
Litijska cesta 45
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
VERMAT proizvodnja,
2690 gostinstvo, storitve d.o.o.
Litijska cesta 45
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
VERMAT proizvodnja,
2691 gostinstvo, storitve d.o.o.
Litijska cesta 45
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
VERMAT proizvodnja,
2692 gostinstvo, storitve d.o.o.
Litijska cesta 45
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
VID d.o.o. Zdravstvena
2693 dejavnost
Ulica Vinka Vodopivca
21
Nova
5000 Gorica
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Vidim optika, podjetje za
2694 trgovino in storitve d.o.o.
Mariborska cesta 88
3000 Celje
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Vavče Cvetka - zasebni
2685 zobotehnik Vavče Cvetka
Veda Optika, proizvodnja,
storitve, trgovina d.o.o.
2686 Celje
Verdev Pavla,
zobotehnični laboratorij
2687 s.p.
Verdev Pavla,
zobotehnični laboratorij
2688 s.p.
Stran 158 od 187
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Iia - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Vidmar Gregor 2695 zobotehnik
Zasavska cesta 42c
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Vidmar Gregor 2696 zobotehnik
Zasavska cesta 42c
4000 Kranj
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Vidmar Gregor 2697 zobotehnik
Zasavska cesta 42c
4000 Kranj
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Vidmar Gregor 2698 zobotehnik
Zasavska cesta 42c
4000 Kranj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Vidmar Gregor 2699 zobotehnik
Zasavska cesta 42c
4000 Kranj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Vidmar Gregor 2700 zobotehnik
Zasavska cesta 42c
4000 Kranj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Vidmar Gregor 2701 zobotehnik
Zasavska cesta 42c
4000 Kranj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Vidmar Gregor 2702 zobotehnik
Zasavska cesta 42c
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Vidmar Gregor 2703 zobotehnik
Zasavska cesta 42c
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Vidmar Gregor 2704 zobotehnik
Zasavska cesta 42c
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Vidmar Gregor 2705 zobotehnik
Zasavska cesta 42c
4000 Kranj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Vidmar Gregor 2706 zobotehnik
Zasavska cesta 42c
4000 Kranj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Vidmar Gregor 2707 zobotehnik
Zasavska cesta 42c
4000 Kranj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Zasavska cesta 42c
4000 Kranj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Koroška cesta 52
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Visus trgovina na drobno
2710 d.o.o.
Ulica Nikola Tesla 17
1230 Domžale
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Vogrin zlatarstvo in
2711 trgovina d.o.o.
Malgajeva ulica 1
Radlje ob
2360 Dravi
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Vidmar Gregor 2708 zobotehnik
VISION OPTIK
proizvodnja, trgovina in
2709 storitve d.o.o.
2712 Voljč Robert - zobotehnik Dellavallejeva ulica 3
Koper 6000 Capodistria Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Stran 159 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
2713 Voljč Robert - zobotehnik Dellavallejeva ulica 3
Koper 6000 Capodistria Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
2714 Voljč Robert - zobotehnik Dellavallejeva ulica 3
Koper 6000 Capodistria Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
2715 Voljč Robert - zobotehnik Dellavallejeva ulica 3
Koper 6000 Capodistria Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
2716 Voljč Robert - zobotehnik Dellavallejeva ulica 3
Koper 6000 Capodistria Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
2717 Voljč Robert - zobotehnik Dellavallejeva ulica 3
Koper 6000 Capodistria Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
2718 Voljč Robert - zobotehnik Dellavallejeva ulica 3
Koper 6000 Capodistria Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
2719 Voljč Robert - zobotehnik Dellavallejeva ulica 3
Koper 6000 Capodistria Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
2720 Voljč Robert - zobotehnik Dellavallejeva ulica 3
Koper 6000 Capodistria Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Koper 6000 Capodistria Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
1000 Ljubljana
Slovenija
Fototerapevtska enota z rdečo
lučjo, povezana z električnim
Veljaven omrežjem
1430 Hrastnik
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Slovenija
3in1. glukoza lističi, a25x2, testni
lističi za nadzor krvnega sladkorja, 3in1. GLUKOZA LISTIČI,
Veljaven namenjeni za samotestiranje
a25x2
IVD - Seznam B
2721 Voljč Robert - zobotehnik Dellavallejeva ulica 3
Votan, družba za
avtomatizacijo
proizvodnih procesov,
trgovino in proizvodnjo,
2722 d.o.o.
Matajnova pot 5
Vozelj Sotlar Dušanka
2723 s.p. optika
VPD, trgovina z
medicinsko - tehničnimi
2724 pripomočki, Bled, d.o.o.
VPD, trgovina z
medicinsko - tehničnimi
2725 pripomočki, Bled, d.o.o.
VPD, trgovina z
medicinsko - tehničnimi
2726 pripomočki, Bled, d.o.o.
VPD, trgovina z
medicinsko - tehničnimi
2727 pripomočki, Bled, d.o.o.
VPD, trgovina z
medicinsko - tehničnimi
2728 pripomočki, Bled, d.o.o.
Naselje Aleša Kaple 8A
Pot na Lisice 4
4260 Bled
Pot na Lisice 4
4260 Bled
Slovenija
Pot na Lisice 4
4260 Bled
Slovenija
Pot na Lisice 4
4260 Bled
Slovenija
3in1. holesterol lističi, a25, testni
lističi za nadzor holesterola,
Veljaven namenjeni za samotestiranje
3in1. holesterol lističi, a5, testni
lističi za nadzor holesterola,
Veljaven namenjeni za samotestiranje
3in1. MERILNIK SET, sistem za
nadzor krvnega sladkorja in
presnove lipidov, namenjeni za
Veljaven samotestiranje
Slovenija
3in1. trigliceridi lističi, a 25, testni
lističi za nadzor trigliceridov,
Veljaven namenjeni za samotestiranje
Pot na Lisice 4
4260 Bled
Stran 160 od 187
ORTHOLUMM aktivni
terapevtski pripomoček IIa
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
3in1. HOLESTEROL
LISTIČI, a25
IVD - Seznam B
3in1. HOLESTEROL
LISTIČI, a5
IVD - Seznam B
3in1. MERILNIK SET
IVD - Seznam B
3in1. TRIGLICERIDI
LISTIČI, a25
IVD - Seznam B
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
2729
Ime/firma
VPD, trgovina z
medicinsko - tehničnimi
pripomočki, Bled, d.o.o.
VPD, trgovina z
medicinsko - tehničnimi
pripomočki, Bled, d.o.o.
VPD, trgovina z
medicinsko - tehničnimi
pripomočki, Bled, d.o.o.
VPD, trgovina z
medicinsko - tehničnimi
pripomočki, Bled, d.o.o.
VPD, trgovina z
medicinsko - tehničnimi
pripomočki, Bled, d.o.o.
VPD, trgovina z
medicinsko - tehničnimi
pripomočki, Bled, d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
3in1. trigliceridi lističi, a5, testni
lističi za nadzor trigliceridov,
Veljaven namenjeni za samotestiranje
Sistem za nadzor krvnega
sladkorja in presnove lipidov,
Veljaven namenjeni za samotestiranje
Sistem za nadzor krvnega
sladkorja in presnove lipidov,
Veljaven namenjeni za samotestiranje
Sistem za nadzor krvnega
sladkorja in presnove lipidov,
Veljaven namenjeni za samotestiranje
Sistem za nadzor krvnega
sladkorja in presnove lipidov,
Veljaven namenjeni za samotestiranje
Sistem za nadzor krvnega
sladkorja in presnove lipidov,
Veljaven namenjeni za samotestiranje
Pot na Lisice 4
4260 Bled
Slovenija
Pot na Lisice 4
4260 Bled
Slovenija
Pot na Lisice 4
4260 Bled
Slovenija
Pot na Lisice 4
4260 Bled
Slovenija
Pot na Lisice 4
4260 Bled
Slovenija
Pot na Lisice 4
4260 Bled
Slovenija
Vrbnjak Podjetje za
2735 storitve in trgovino d.o.o.
Križevci pri Ljutomeru
20
Križevci pri
9242 Ljutomeru Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Vrbnjak Podjetje za
2736 storitve in trgovino d.o.o.
Križevci pri Ljutomeru
20
Križevci pri
9242 Ljutomeru Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Vrbnjak Podjetje za
2737 storitve in trgovino d.o.o.
Križevci pri Ljutomeru
20
Križevci pri
9242 Ljutomeru Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Vrbnjak Podjetje za
2738 storitve in trgovino d.o.o.
Križevci pri Ljutomeru
20
Križevci pri
9242 Ljutomeru Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Vrbnjak Podjetje za
2739 storitve in trgovino d.o.o.
Križevci pri Ljutomeru
20
Križevci pri
9242 Ljutomeru Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Vrbnjak Podjetje za
2740 storitve in trgovino d.o.o.
Križevci pri Ljutomeru
20
Križevci pri
9242 Ljutomeru Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Vrbnjak Podjetje za
2741 storitve in trgovino d.o.o.
Križevci pri Ljutomeru
20
Križevci pri
9242 Ljutomeru Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Vrbnjak Podjetje za
2742 storitve in trgovino d.o.o.
Križevci pri Ljutomeru
20
Križevci pri
9242 Ljutomeru Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Vrbnjak Podjetje za
2743 storitve in trgovino d.o.o.
Križevci pri Ljutomeru
20
Križevci pri
9242 Ljutomeru Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Vrbnjak Podjetje za
2744 storitve in trgovino d.o.o.
Križevci pri Ljutomeru
20
Križevci pri
9242 Ljutomeru Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Vrhnjak Renata 2745 zobotehnični laboratorij
Ob suhi 11
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Vrhnjak Renata 2746 zobotehnični laboratorij
Ob suhi 11
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
2730
2731
2732
2733
2734
Stran 161 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
3in1. TRIGLICERIDI
LISTIČI, a5
IVD - Seznam B
2in1. step merilnik set
IVD - Seznam B
2in1. step-smart
glukoza lističi, a10
IVD - Seznam B
2in1. step-smart
glukoza lističi, a25
IVD - Seznam B
2in1. step-smart
glukoza lističi, a25x2
IVD - Seznam B
2in1. SMART SET
IVD - Seznam B
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Vrhnjak Renata 2747 zobotehnični laboratorij
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Ob suhi 11
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Vrhnjak Renata 2748 zobotehnični laboratorij
Ob suhi 11
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Vrhnjak Renata 2749 zobotehnični laboratorij
Ob suhi 11
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Vrhnjak Renata 2750 zobotehnični laboratorij
Ob suhi 11
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Vrhnjak Renata 2751 zobotehnični laboratorij
Ob suhi 11
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Vrhnjak Renata 2752 zobotehnični laboratorij
Ob suhi 11
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Vrhnjak Renata 2753 zobotehnični laboratorij
Ob suhi 11
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Vrhnjak Renata 2754 zobotehnični laboratorij
Ob suhi 11
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Vrhnjak Renata 2755 zobotehnični laboratorij
Ob suhi 11
Ravne na
2390 Koroškem
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Zabrdac Rene s.p. 2756 Optika Pirc
Krempljeva ulica 3
2250 Ptuj
Slovenija
Veljaven korekcijska očala
Zasebni zobni laboratorij
2757 Igor Strmšek
Cankarjeva ulica 6c
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Zasebni zobni laboratorij
2758 Igor Strmšek
Cankarjeva ulica 6c
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Zasebni zobni laboratorij
2759 Igor Strmšek
Cankarjeva ulica 6c
2000 Maribor
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Zasebni zobni laboratorij
2760 Igor Strmšek
Cankarjeva ulica 6c
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Zasebni zobni laboratorij
2761 Igor Strmšek
Cankarjeva ulica 6c
2000 Maribor
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Zasebni zobni laboratorij
2762 Igor Strmšek
Cankarjeva ulica 6c
2000 Maribor
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Zasebni zobni laboratorij
2763 Igor Strmšek
Cankarjeva ulica 6c
2000 Maribor
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Zasebni zobni laboratorij
2764 Igor Strmšek
Cankarjeva ulica 6c
2000 Maribor
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Stran 162 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Zasebni zobni laboratorij
2765 Igor Strmšek
Cankarjeva ulica 6c
2000 Maribor
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Zasebni zobni laboratorij
2766 Igor Strmšek
Cankarjeva ulica 6c
2000 Maribor
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Zasebni zobni laboratorij
2767 Igor Strmšek
Cankarjeva ulica 6c
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Zasebni zobni laboratorij
2768 Igor Strmšek
Cankarjeva ulica 6c
2000 Maribor
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
Zasebni zobni laboratorij
2769 Igor Strmšek
Cankarjeva ulica 6c
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, zlata
Zasebni zobni laboratorij
2770 Igor Strmšek
Cankarjeva ulica 6c
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Zasebni zobni laboratorij
2771 Igor Strmšek
Cankarjeva ulica 6c
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Zasebni zobni laboratorij
2772 Igor Strmšek
Cankarjeva ulica 6c
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Zasebni zobni laboratorij
2773 Igor Strmšek
Cankarjeva ulica 6c
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Zasebni zobni laboratorij
2774 Igor Strmšek
Cankarjeva ulica 6c
2000 Maribor
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Zasebni zobni laboratorij
2775 Igor Strmšek
Cankarjeva ulica 6c
2000 Maribor
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Zasebni zobni laboratorij
2776 Igor Strmšek
Cankarjeva ulica 6c
2000 Maribor
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Zasebni zobni laboratorij
2777 Igor Strmšek
Cankarjeva ulica 6c
2000 Maribor
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Zasebni zobni laboratorij
2778 Igor Strmšek
Cankarjeva ulica 6c
2000 Maribor
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven vezan
Zasebni zobni laboratorij
2779 Igor Strmšek
Cankarjeva ulica 6c
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
Zasebni zobni laboratorij
2780 Igor Strmšek
Cankarjeva ulica 6c
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, začasni
Zasebni zobni laboratorij,
2781 Čujec Darka - zobotehnik Trg Maršala Tita 7
5220 Tolmin
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Zasebni zobni laboratorij,
2782 Čujec Darka - zobotehnik Trg Maršala Tita 7
5220 Tolmin
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Stran 163 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Zasebni zobni laboratorij,
2783 Čujec Darka - zobotehnik Trg Maršala Tita 7
5220 Tolmin
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Zasebni zobni laboratorij,
2784 Čujec Darka - zobotehnik Trg Maršala Tita 7
5220 Tolmin
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Zasebni zobni laboratorij,
2785 Čujec Darka - zobotehnik Trg Maršala Tita 7
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Zasebni zobni laboratorij,
2786 Čujec Darka - zobotehnik Trg Maršala Tita 7
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Zasebni zobni laboratorij,
2787 Čujec Darka - zobotehnik Trg Maršala Tita 7
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Zasebni zobni laboratorij,
2788 Čujec Darka - zobotehnik Trg Maršala Tita 7
5220 Tolmin
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Zasebni zobni laboratorij,
2789 Čujec Darka - zobotehnik Trg Maršala Tita 7
5220 Tolmin
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Trg Maršala Tita 7
5220 Tolmin
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Prešernova ulica 6
5220 Tolmin
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Prešernova ulica 6
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Prešernova ulica 6
5220 Tolmin
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Prešernova ulica 6
5220 Tolmin
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Prešernova ulica 6
5220 Tolmin
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Prešernova ulica 6
5220 Tolmin
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Prešernova ulica 6
5220 Tolmin
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Prešernova ulica 6
5220 Tolmin
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Kerenčičeva ulica 8
Gornja
9250 Radgona
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Kerenčičeva ulica 8
Gornja
9250 Radgona
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Zasebni zobni laboratorij,
2790 Čujec Darka - zobotehnik
Zasebni zobotehnični
laboratorij - Vasiljević
2791 Verica
Zasebni zobotehnični
laboratorij - Vasiljević
2792 Verica
Zasebni zobotehnični
laboratorij - Vasiljević
2793 Verica
Zasebni zobotehnični
laboratorij - Vasiljević
2794 Verica
Zasebni zobotehnični
laboratorij - Vasiljević
2795 Verica
Zasebni zobotehnični
laboratorij - Vasiljević
2796 Verica
Zasebni zobotehnični
laboratorij - Vasiljević
2797 Verica
Zasebni zobotehnični
laboratorij - Vasiljević
2798 Verica
Zasebni zobotehnični
laboratorij - Završnik
2799 Branka
Zasebni zobotehnični
laboratorij - Završnik
2800 Branka
Stran 164 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
Ime/firma
Zasebni zobotehnični
laboratorij - Završnik
Branka
Zasebni zobotehnični
laboratorij - Završnik
Branka
Zasebni zobotehnični
laboratorij - Završnik
Branka
Zasebni zobotehnični
laboratorij - Završnik
Branka
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ivana Vinkovič
z.z.d.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ivana Vinkovič
z.z.d.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ivana Vinkovič
z.z.d.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ivana Vinkovič
z.z.d.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ivana Vinkovič
z.z.d.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ivana Vinkovič
z.z.d.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ivana Vinkovič
z.z.d.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ivana Vinkovič
z.z.d.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ivana Vinkovič
z.z.d.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ivana Vinkovič
z.z.d.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ljerka Zimšek,
s.p.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ljerka Zimšek,
s.p.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ljerka Zimšek,
s.p.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ljerka Zimšek,
s.p.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Kerenčičeva ulica 8
Gornja
9250 Radgona
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Kerenčičeva ulica 8
Gornja
9250 Radgona
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Kerenčičeva ulica 8
Gornja
9250 Radgona
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Kerenčičeva ulica 8
Gornja
9250 Radgona
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Lipovci 105
9231 Beltinci
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Lipovci 105
9231 Beltinci
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Lipovci 105
9231 Beltinci
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Lipovci 105
9231 Beltinci
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Lipovci 105
9231 Beltinci
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Lipovci 105
9231 Beltinci
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Lipovci 105
9231 Beltinci
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Lipovci 105
9231 Beltinci
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Lipovci 105
9231 Beltinci
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Lipovci 105
9231 Beltinci
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Ulica OF 8
1433 Radeče
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Ulica OF 8
1433 Radeče
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Ulica OF 8
1433 Radeče
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Ulica OF 8
1433 Radeče
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Stran 165 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
Ime/firma
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ljerka Zimšek,
s.p.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ljerka Zimšek,
s.p.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ljerka Zimšek,
s.p.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ljerka Zimšek,
s.p.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ljerka Zimšek,
s.p.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ljerka Zimšek,
s.p.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ljerka Zimšek,
s.p.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ljerka Zimšek,
s.p.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ljerka Zimšek,
s.p.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ljerka Zimšek,
s.p.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ljerka Zimšek,
s.p.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ljerka Zimšek,
s.p.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ljerka Zimšek,
s.p.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ljerka Zimšek,
s.p.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ljerka Zimšek,
s.p.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ljerka Zimšek,
s.p.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ljerka Zimšek,
s.p.
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ljerka Zimšek,
s.p.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Ulica OF 8
1433 Radeče
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Ulica OF 8
1433 Radeče
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Ulica OF 8
1433 Radeče
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Ulica OF 8
1433 Radeče
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Ulica OF 8
1433 Radeče
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Ulica OF 8
1433 Radeče
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Ulica OF 8
1433 Radeče
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Ulica OF 8
1433 Radeče
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
Ulica OF 8
1433 Radeče
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, zlata
Ulica OF 8
1433 Radeče
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Ulica OF 8
1433 Radeče
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Ulica OF 8
1433 Radeče
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Ulica OF 8
1433 Radeče
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Ulica OF 8
1433 Radeče
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Ulica OF 8
1433 Radeče
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Ulica OF 8
1433 Radeče
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Ulica OF 8
1433 Radeče
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Ulica OF 8
1433 Radeče
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven vezan
Stran 166 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ljerka Zimšek,
2837 s.p.
Ulica OF 8
Zasebni zobotehnični
laboratorij Ljerka Zimšek,
2838 s.p.
Ulica OF 8
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
1433 Radeče
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
1433 Radeče
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, začasni
Zasebni zobotehnični
2839 laboratorij Maja Tešić
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Zasebni zobotehnični
2840 laboratorij Maja Tešić
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Zasebni zobotehnični
2841 laboratorij Maja Tešić
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Zasebni zobotehnični
2842 laboratorij Maja Tešić
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Zasebni zobotehnični
2843 laboratorij Maja Tešić
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Zasebni zobotehnični
2844 laboratorij Maja Tešić
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Zasebni zobotehnični
2845 laboratorij Maja Tešić
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Zasebni zobotehnični
2846 laboratorij Maja Tešić
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Zasebni zobotehnični
2847 laboratorij Maja Tešić
Zasebni zobotehnični
laboratorij Martina
2848 Krašovc
Zasebni zobotehnični
laboratorij Martina
2849 Krašovc
Zasebni zobotehnični
laboratorij Martina
2850 Krašovc
Zasebni zobotehnični
laboratorij Martina
2851 Krašovc
Zasebni zobotehnični
laboratorij Martina
2852 Krašovc
Zasebni zobotehnični
laboratorij Martina
2853 Krašovc
Zasebni zobotehnični
laboratorij Martina
2854 Krašovc
Stran 167 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Zasebni zobotehnični
laboratorij Martina
2855 Krašovc
Zasebni zobotehnični
laboratorij Martina
2856 Krašovc
Zasebni zobotehnični
laboratorij Martina
2857 Krašovc
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Gregorčičeva ulica 5
3000 Celje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Zasebni zobotehnik
2858 Barbara Križnik s.p.
Celjska cesta 7
Rogaška
3250 Slatina
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Zasebni zobotehnik
2859 Barbara Križnik s.p.
Celjska cesta 7
Rogaška
3250 Slatina
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Zasebni zobotehnik
2860 Barbara Križnik s.p.
Celjska cesta 7
Rogaška
3250 Slatina
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Zasebni zobotehnik
2861 Barbara Križnik s.p.
Celjska cesta 7
Rogaška
3250 Slatina
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Zasebni zobotehnik
2862 Barbara Križnik s.p.
Celjska cesta 7
Rogaška
3250 Slatina
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Zasebni zobotehnik
2863 Barbara Križnik s.p.
Celjska cesta 7
Rogaška
3250 Slatina
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Zasebni zobotehnik
2864 Barbara Križnik s.p.
Celjska cesta 7
Rogaška
3250 Slatina
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Zasebni zobotehnik
2865 Barbara Križnik s.p.
Celjska cesta 7
Rogaška
3250 Slatina
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Slovenija
Veljaven Stojalo za podporo okončin
Zasebni zobotehnik
2866 Barbara Križnik s.p.
ZDRAVSTVENA NEGA
2867 KRISTINA KOVAČ S.P.
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča 2868 Cerknica
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča 2869 Cerknica
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča 2870 Cerknica
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča 2871 Cerknica
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča 2872 Cerknica
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča 2873 Cerknica
Irča vas 2
Rogaška
3250 Slatina
Novo
8000 mesto
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Ortodontska sponka, iz kovinske
Veljaven žice, narejena po meri
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Ortodontska sponka, kovinska,
Veljaven narejena po meri
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Ortodontski sistem dodatkov,
Veljaven napredujoč
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Celjska cesta 7
Stran 168 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
AJUGAZ
I
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
Ime/firma
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča Cerknica
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča Cerknica
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča Cerknica
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča Cerknica
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča Cerknica
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča Cerknica
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča Cerknica
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča Cerknica
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča Cerknica
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča Cerknica
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča Cerknica
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča Cerknica
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča Cerknica
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča Cerknica
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča Cerknica
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča Cerknica
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča Cerknica
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča Cerknica
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, zlata
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Stran 169 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča Cerknica
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča Cerknica
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča Cerknica
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča Cerknica
Zdravstveni dom Dr.
Božidarja Lavriča Cerknica
Zdravstveni dom Koper
Casa della sanita
Capodistria
Zdravstveni dom Koper
Casa della sanita
Capodistria
Zdravstveni dom Koper
Casa della sanita
Capodistria
Zdravstveni dom Koper
Casa della sanita
Capodistria
Zdravstveni dom Koper
Casa della sanita
Capodistria
Zdravstveni dom Koper
Casa della sanita
Capodistria
Zdravstveni dom Koper
Casa della sanita
Capodistria
Zdravstveni dom Koper
Casa della sanita
Capodistria
Zdravstveni dom Koper
Casa della sanita
Capodistria
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven vezan
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
Cesta 4. maja 17
1380 Cerknica
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, začasni
Dellavallejeva ulica 3
Koper 6000 Capodistria Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Dellavallejeva ulica 3
Koper 6000 Capodistria Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Dellavallejeva ulica 3
Koper 6000 Capodistria Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Dellavallejeva ulica 3
Koper 6000 Capodistria Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Dellavallejeva ulica 3
Koper 6000 Capodistria Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Dellavallejeva ulica 3
Koper 6000 Capodistria Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Dellavallejeva ulica 3
Koper 6000 Capodistria Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Dellavallejeva ulica 3
Koper 6000 Capodistria Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Dellavallejeva ulica 3
Koper 6000 Capodistria Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
2906 Zdravstveni dom Krško
Cesta Krških žrtev 132c
8270 Krško
Slovenija
Ortodontska sponka, kovinska,
Veljaven narejena po meri
2907 Zdravstveni dom Krško
Cesta Krških žrtev 132c
8270 Krško
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
2908 Zdravstveni dom Krško
Cesta Krških žrtev 132c
8270 Krško
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
2909 Zdravstveni dom Krško
Cesta Krških žrtev 132c
8270 Krško
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
Stran 170 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
2910 Zdravstveni dom Krško
Cesta Krških žrtev 132c
8270 Krško
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
2911 Zdravstveni dom Krško
Cesta Krških žrtev 132c
8270 Krško
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
2912 Zdravstveni dom Krško
Cesta Krških žrtev 132c
8270 Krško
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
2913 Zdravstveni dom Krško
Cesta Krških žrtev 132c
8270 Krško
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
2914 Zdravstveni dom Krško
Cesta Krških žrtev 132c
8270 Krško
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
2915 Zdravstveni dom Krško
Cesta Krških žrtev 132c
8270 Krško
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
2916 Zdravstveni dom Krško
Cesta Krških žrtev 132c
8270 Krško
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
2917 Zdravstveni dom Krško
Cesta Krških žrtev 132c
8270 Krško
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
2918 Zdravstveni dom Krško
Cesta Krških žrtev 132c
8270 Krško
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
2919 Zdravstveni dom Krško
Cesta Krških žrtev 132c
8270 Krško
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
2920 Zdravstveni dom Krško
Cesta Krških žrtev 132c
8270 Krško
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
2921 Zdravstveni dom Krško
Cesta Krških žrtev 132c
8270 Krško
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
2922 Zdravstveni dom Krško
Cesta Krških žrtev 132c
8270 Krško
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
2923 Zdravstveni dom Krško
Cesta Krških žrtev 132c
8270 Krško
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
2924 Zdravstveni dom Krško
Cesta Krških žrtev 132c
8270 Krško
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
ZDRAVSTVENI DOM
2925 SEŽANA
Partizanska cesta 24
6210 Sežana
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
ZDRAVSTVENI DOM
2926 SEŽANA
Partizanska cesta 24
6210 Sežana
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
ZDRAVSTVENI DOM
2927 SEŽANA
Partizanska cesta 24
6210 Sežana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Stran 171 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
ZDRAVSTVENI DOM
2928 SEŽANA
Partizanska cesta 24
6210 Sežana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
ZDRAVSTVENI DOM
2929 SEŽANA
Partizanska cesta 24
6210 Sežana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
ZDRAVSTVENI DOM
2930 SEŽANA
Partizanska cesta 24
6210 Sežana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Partizanska cesta 24
6210 Sežana
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Ortodontska sponka, iz kovinske
Veljaven žice, narejena po meri
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Ortodontska sponka, kovinska,
Veljaven narejena po meri
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Ortodontski sistem dodatkov,
Veljaven napredujoč
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Ortodontski sistem dodatkov,
Veljaven napredujoč
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
ZDRAVSTVENI DOM
2931 SEŽANA
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
2932 Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
2933 Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
2934 Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
2935 Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
2936 Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
2937 Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
2938 Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
2939 Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
2940 Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
2941 Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
2942 Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
2943 Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
2944 Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
2945 Rudarska cesta 12
Stran 172 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
Ime/firma
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
Rudarska cesta 12
ZDRAVSTVENI DOM
TRBOVLJE Trbovlje,
Rudarska cesta 12
Zlatarna Celje družba za
proizvodnjo in promet s
plemenitimi kovina d.d.
Zlatarna Celje družba za
proizvodnjo in promet s
plemenitimi kovina d.d.
Zlatarna Celje družba za
proizvodnjo in promet s
plemenitimi kovina d.d.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven vezan
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, začasni
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Kersnikova ulica 19
3000 Celje
Slovenija
Dentalne zlitine za
Veljaven kovinsko/keramične rekonstrukcije Aurokeram 1
IIa
Kersnikova ulica 19
3000 Celje
Slovenija
Dentalne zlitine za
Veljaven kovinsko/keramične rekonstrukcije Aurokeram 2
IIa
Kersnikova ulica 19
3000 Celje
Slovenija
Dentalne zlitine za
Veljaven kovinsko/keramične rekonstrukcije Auroker Ti
IIa
Stran 173 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
Ime/firma
Zlatarna Celje družba za
proizvodnjo in promet s
plemenitimi kovina d.d.
Zlatarna Celje družba za
proizvodnjo in promet s
plemenitimi kovina d.d.
Zlatarna Celje družba za
proizvodnjo in promet s
plemenitimi kovina d.d.
Zlatarna Celje družba za
proizvodnjo in promet s
plemenitimi kovina d.d.
Zlatarna Celje družba za
proizvodnjo in promet s
plemenitimi kovina d.d.
Zlatarna Celje družba za
proizvodnjo in promet s
plemenitimi kovina d.d.
Zlatarna Celje družba za
proizvodnjo in promet s
plemenitimi kovina d.d.
Zlatarna Celje družba za
proizvodnjo in promet s
plemenitimi kovina d.d.
Zlatarna Celje družba za
proizvodnjo in promet s
plemenitimi kovina d.d.
Zlatarna Celje družba za
proizvodnjo in promet s
plemenitimi kovina d.d.
Zlatarna Celje družba za
proizvodnjo in promet s
plemenitimi kovina d.d.
Zlatarna Celje družba za
proizvodnjo in promet s
plemenitimi kovina d.d.
Zlatarna Celje družba za
proizvodnjo in promet s
plemenitimi kovina d.d.
Zlatarna Celje družba za
proizvodnjo in promet s
plemenitimi kovina d.d.
Zlatarna Celje družba za
proizvodnjo in promet s
plemenitimi kovina d.d.
Zlatarna Celje družba za
proizvodnjo in promet s
plemenitimi kovina d.d.
Zlatarna Celje družba za
proizvodnjo in promet s
plemenitimi kovina d.d.
Zlatarna Celje družba za
proizvodnjo in promet s
plemenitimi kovina d.d.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Kersnikova ulica 19
3000 Celje
Slovenija
Dentalne zlitine za
Veljaven kovinsko/keramične rekonstrukcije Bioker
IIa
Kersnikova ulica 19
3000 Celje
Slovenija
Dentalne zlitine za
Veljaven kovinsko/keramične rekonstrukcije Auroker 77
IIa
Kersnikova ulica 19
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Loti za dentalne zlitine
Midor L
IIa
Kersnikova ulica 19
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Plemenite dentalne zlitine
Auropal S
IIa
Kersnikova ulica 19
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Plemenite dentalne zlitine
Auropal SE
IIa
Kersnikova ulica 19
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Plemenite dentalne zlitine
Auros
IIa
Kersnikova ulica 19
3000 Celje
Slovenija
Potrošni materiali za snemno
Veljaven protetiko
Voščeni grizni robnik
I
Kersnikova ulica 19
3000 Celje
Slovenija
Potrošni materiali za snemno
Veljaven protetiko
Roza vosek
I
Kersnikova ulica 19
3000 Celje
Slovenija
Potrošni materiali za snemno
Veljaven protetiko
Mrežica za ojačanje
akrilatov
I
Kersnikova ulica 19
3000 Celje
Slovenija
Potrošni materiali za snemno
Veljaven protetiko
Bazne plošče
I
Kersnikova ulica 19
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zlate zlitine za krone in mostičke
Aurodent 20
IIa
Kersnikova ulica 19
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zlate zlitine za krone in mostičke
Aurodent 22
IIa
Kersnikova ulica 19
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zlate zlitine za krone in mostičke
Aurodent 18
IIa
Kersnikova ulica 19
3000 Celje
Slovenija
Veljaven Zlate zlitine za krone in mostičke
Aurodent BIO
IIa
Kersnikova ulica 19
3000 Celje
Slovenija
Zlato paladijeve zlitine za krone in
Veljaven mostičke
Midor S
IIa
Kersnikova ulica 19
3000 Celje
Slovenija
Zlato paladijeve zlitine za krone in
Veljaven mostičke
Midor SE
IIa
Kersnikova ulica 19
3000 Celje
Slovenija
Zlato platinske zlitine za krone in
Veljaven mostičke
Dentor S
IIa
Kersnikova ulica 19
3000 Celje
Slovenija
Zlato platinske zlitine za krone in
Veljaven mostičke
Dentor N
IIa
Stran 174 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Zlatarna Celje družba za
proizvodnjo in promet s
plemenitimi kovina d.d.
ZOB-EX, družba za
zobotehnične in ostale
dejavnosti, d.o.o.
ZOB-EX, družba za
zobotehnične in ostale
dejavnosti, d.o.o.
ZOB-EX, družba za
zobotehnične in ostale
dejavnosti, d.o.o.
ZOB-EX, družba za
zobotehnične in ostale
dejavnosti, d.o.o.
ZOB-EX, družba za
zobotehnične in ostale
dejavnosti, d.o.o.
ZOB-EX, družba za
zobotehnične in ostale
dejavnosti, d.o.o.
ZOB-EX, družba za
zobotehnične in ostale
dejavnosti, d.o.o.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Kersnikova ulica 19
3000 Celje
Slovenija
Zlato platinske zlitine za krone in
Veljaven mostičke
Zgornje Bitnje 7a
4209 Žabnica
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Zgornje Bitnje 7a
4209 Žabnica
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Zgornje Bitnje 7a
4209 Žabnica
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Zgornje Bitnje 7a
4209 Žabnica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Zgornje Bitnje 7a
4209 Žabnica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Zgornje Bitnje 7a
4209 Žabnica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Zgornje Bitnje 7a
4209 Žabnica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Zobna tehnika - Mirjana
2990 Zagoričnik
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Zobna tehnika - Mirjana
2991 Zagoričnik
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Zobna tehnika - Mirjana
2992 Zagoričnik
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Zobna tehnika - Mirjana
2993 Zagoričnik
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Zobna tehnika - Mirjana
2994 Zagoričnik
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Zobna tehnika - Mirjana
2995 Zagoričnik
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Zobna tehnika - Mirjana
2996 Zagoričnik
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Zobna tehnika - Mirjana
2997 Zagoričnik
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Zobna tehnika - Mirjana
2998 Zagoričnik
Na tratah 4
2250 Ptuj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Zobni laboratorij - Tadeja
2999 Klemenc
Mladinska ulica 17
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
Stran 175 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
Dentor BIO
IIa
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Zobni laboratorij - Tadeja
3000 Klemenc
Mladinska ulica 17
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Zobni laboratorij - Tadeja
3001 Klemenc
Mladinska ulica 17
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Zobni laboratorij - Tadeja
3002 Klemenc
Mladinska ulica 17
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Zobni laboratorij - Tadeja
3003 Klemenc
Mladinska ulica 17
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Zobni laboratorij - Tadeja
3004 Klemenc
Mladinska ulica 17
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Zobni laboratorij - Tadeja
3005 Klemenc
Mladinska ulica 17
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Zobni laboratorij Erika
3006 Matotek s.p.
Čardak 3
8340 Črnomelj
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Zobni laboratorij Erika
3007 Matotek s.p.
Čardak 3
8340 Črnomelj
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Zobni laboratorij Erika
3008 Matotek s.p.
Čardak 3
8340 Črnomelj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Zobni laboratorij Erika
3009 Matotek s.p.
Čardak 3
8340 Črnomelj
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Zobni laboratorij Erika
3010 Matotek s.p.
Čardak 3
8340 Črnomelj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Zobni laboratorij Nada
3011 Mravljak Urbanc
Mladinska ulica 17
2367 Vuzenica
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Zobni laboratorij Nada
3012 Mravljak Urbanc
Mladinska ulica 17
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Zobni laboratorij Nada
3013 Mravljak Urbanc
Mladinska ulica 17
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Zobni laboratorij Nada
3014 Mravljak Urbanc
Mladinska ulica 17
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Zobni laboratorij Nada
3015 Mravljak Urbanc
Mladinska ulica 17
2367 Vuzenica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Zobni laboratorij Nada
3016 Mravljak Urbanc
Mladinska ulica 17
2367 Vuzenica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Zobni laboratorij Nada
3017 Mravljak Urbanc
Mladinska ulica 17
2367 Vuzenica
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Stran 176 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Zobni laboratorij Nada
3018 Mravljak Urbanc
Mladinska ulica 17
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Zobni laboratorij Nada
3019 Mravljak Urbanc
Mladinska ulica 17
2367 Vuzenica
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Zobni laboratorij Slavko
3020 Brkič d.o.o.
Rožna dolina, cesta II
31
1000 Ljubljana
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Zobni laboratorij Slavko
3021 Brkič d.o.o.
Rožna dolina, cesta II
31
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Zobni laboratorij Slavko
3022 Brkič d.o.o.
Rožna dolina, cesta II
31
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Zobni laboratorij Slavko
3023 Brkič d.o.o.
Rožna dolina, cesta II
31
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Zobni laboratorij Slavko
3024 Brkič d.o.o.
Rožna dolina, cesta II
31
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Zobni laboratorij Slavko
3025 Brkič d.o.o.
Rožna dolina, cesta II
31
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
ZOBNI LABORATORIJ,
DARJA ČERU SOTLAR,
ZASEBNI ZDRAVSTVENI
3026 DELAVEC
Zasavska cesta 42C
ZOBNI LABORATORIJ,
DARJA ČERU SOTLAR,
ZASEBNI ZDRAVSTVENI
3027 DELAVEC
Zasavska cesta 42C
ZOBNI LABORATORIJ,
DARJA ČERU SOTLAR,
ZASEBNI ZDRAVSTVENI
3028 DELAVEC
Zasavska cesta 42C
ZOBNI LABORATORIJ,
DARJA ČERU SOTLAR,
ZASEBNI ZDRAVSTVENI
3029 DELAVEC
Zasavska cesta 42C
ZOBNI LABORATORIJ,
DARJA ČERU SOTLAR,
ZASEBNI ZDRAVSTVENI
3030 DELAVEC
Zasavska cesta 42C
ZOBNI LABORATORIJ,
DARJA ČERU SOTLAR,
ZASEBNI ZDRAVSTVENI
3031 DELAVEC
Zasavska cesta 42C
4000 Kranj
4000 Kranj
4000 Kranj
4000 Kranj
4000 Kranj
4000 Kranj
Slovenija
Stran 177 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
ZOBNI LABORATORIJ,
DARJA ČERU SOTLAR,
ZASEBNI ZDRAVSTVENI
3032 DELAVEC
Zasavska cesta 42C
ZOBNI LABORATORIJ,
DARJA ČERU SOTLAR,
ZASEBNI ZDRAVSTVENI
3033 DELAVEC
Zasavska cesta 42C
ZOBNI LABORATORIJ,
DARJA ČERU SOTLAR,
ZASEBNI ZDRAVSTVENI
3034 DELAVEC
Zasavska cesta 42C
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
4000 Kranj
4000 Kranj
4000 Kranj
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Razvrstitev
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
ZOBNI LABORATORIJ,
DARJA ČERU SOTLAR,
ZASEBNI ZDRAVSTVENI
3035 DELAVEC
Zasavska cesta 42C
4000 Kranj
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
ZOBNI TEHNIK, DANIJEL
3036 BARIČEVIĆ, S.P.
Križ 105
6210 Sežana
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
ZOBNI TEHNIK, DANIJEL
3037 BARIČEVIĆ, S.P.
Križ 105
6210 Sežana
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
ZOBNI TEHNIK, DANIJEL
3038 BARIČEVIĆ, S.P.
Križ 105
6210 Sežana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
ZOBNI TEHNIK, DANIJEL
3039 BARIČEVIĆ, S.P.
Križ 105
6210 Sežana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
ZOBNI TEHNIK, DANIJEL
3040 BARIČEVIĆ, S.P.
Križ 105
6210 Sežana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
ZOBNI TEHNIK, DANIJEL
3041 BARIČEVIĆ, S.P.
Križ 105
6210 Sežana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
ZOBNI TEHNIK, DANIJEL
3042 BARIČEVIĆ, S.P.
Križ 105
6210 Sežana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
ZOBNI TEHNIK, DANIJEL
3043 BARIČEVIĆ, S.P.
Križ 105
6210 Sežana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Križ 105
6210 Sežana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Ulica Gradnikove
brigade 6
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Ulica Gradnikove
brigade 6
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Ulica Gradnikove
brigade 6
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
ZOBNI TEHNIK, DANIJEL
3044 BARIČEVIĆ, S.P.
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ JANA
3045 MEDEN VERHOVEC
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ JANA
3046 MEDEN VERHOVEC
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ JANA
3047 MEDEN VERHOVEC
Trgovsko ime
Stran 178 od 187
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ JANA
MEDEN VERHOVEC
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ JANA
MEDEN VERHOVEC
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ JANA
MEDEN VERHOVEC
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ JANA
MEDEN VERHOVEC
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ JANA
MEDEN VERHOVEC
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ JANA
MEDEN VERHOVEC
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ JANA
MEDEN VERHOVEC
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ JANA
MEDEN VERHOVEC
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ JANA
MEDEN VERHOVEC
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ JANA
MEDEN VERHOVEC
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ JANA
MEDEN VERHOVEC
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ JANA
MEDEN VERHOVEC
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ JANA
MEDEN VERHOVEC
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ JANA
MEDEN VERHOVEC
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ JANA
MEDEN VERHOVEC
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ JANA
MEDEN VERHOVEC
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Ulica Gradnikove
brigade 6
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Ulica Gradnikove
brigade 7
1001 Ljubljana
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Ulica Gradnikove
brigade 8
1002 Ljubljana
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Ulica Gradnikove
brigade 9
1003 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Ulica Gradnikove
brigade 10
1004 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
Ulica Gradnikove
brigade 11
1005 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, začasni
Ulica Gradnikove
brigade 12
1006 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Ulica Gradnikove
brigade 13
1007 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Ulica Gradnikove
brigade 14
1008 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Ulica Gradnikove
brigade 15
1009 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Ulica Gradnikove
brigade 16
1010 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Ulica Gradnikove
brigade 17
1011 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Ulica Gradnikove
brigade 18
1012 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Ulica Gradnikove
brigade 19
1013 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Ulica Gradnikove
brigade 20
1014 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Ulica Gradnikove
brigade 21
1015 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven vezan
Zobotehnični laboratorij
3064 Metka Čufar s.p.
Tehnološki park 20
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Zobotehnični laboratorij
3065 Metka Čufar s.p.
Tehnološki park 20
1000 Ljubljana
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
Stran 179 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Zobotehnični laboratorij
3066 Metka Čufar s.p.
Tehnološki park 20
1000 Ljubljana
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Zobotehnični laboratorij
3067 Metka Čufar s.p.
Tehnološki park 20
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Zobotehnični laboratorij
3068 Metka Čufar s.p.
Tehnološki park 20
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Zobotehnični laboratorij
3069 Metka Čufar s.p.
Tehnološki park 20
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Zobotehnični laboratorij
3070 Metka Čufar s.p.
Tehnološki park 20
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Zobotehnični laboratorij
3071 Metka Čufar s.p.
Tehnološki park 20
1000 Ljubljana
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Zobotehnični laboratorij
3072 Metka Čufar s.p.
Tehnološki park 20
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Zobotehnični laboratorij
3073 Metka Čufar s.p.
Tehnološki park 20
1000 Ljubljana
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Zobotehnični laboratorij
3074 Pevec Treppo Simona
Ante Trstenjak 14
9240 Ljutomer
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Zobotehnični laboratorij
3075 Pevec Treppo Simona
Ante Trstenjak 14
9240 Ljutomer
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Zobotehnični laboratorij
3076 Pevec Treppo Simona
Ante Trstenjak 14
9240 Ljutomer
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Zobotehnični laboratorij
3077 Pevec Treppo Simona
Ante Trstenjak 14
9240 Ljutomer
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Zobotehnični laboratorij
3078 Pevec Treppo Simona
Ante Trstenjak 14
9240 Ljutomer
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Zobotehnični laboratorij
3079 Pevec Treppo Simona
Ante Trstenjak 14
9240 Ljutomer
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Zobotehnični laboratorij
3080 Pevec Treppo Simona
Ante Trstenjak 14
9240 Ljutomer
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Zobotehnični laboratorij
3081 Pevec Treppo Simona
Ante Trstenjak 14
9240 Ljutomer
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Zobotehnični laboratorij
3082 Pevec Treppo Simona
Ante Trstenjak 14
9240 Ljutomer
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Zobotehnični laboratorij
3083 Pevec Treppo Simona
Ante Trstenjak 14
9240 Ljutomer
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Stran 180 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Zobotehnični laboratorij
3084 Pevec Treppo Simona
Ante Trstenjak 14
9240 Ljutomer
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Zobotehnični laboratorij
3085 Pevec Treppo Simona
Ante Trstenjak 14
9240 Ljutomer
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Zobotehnični laboratorij
3086 Pevec Treppo Simona
Ante Trstenjak 14
9240 Ljutomer
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Zobotehnični laboratorij
3087 Pevec Treppo Simona
Ante Trstenjak 14
9240 Ljutomer
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Ante Trstenjak 14
9240 Ljutomer
Slovenija
Veljaven Zobni vršek, trajni
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Zobotehnični laboratorij
3088 Pevec Treppo Simona
Zobotehnični laboratorij
PROBOJČEVIĆ,
proizvodnja, servis,
montaža in trgovina,
3089 d.o.o.
Zobotehnični laboratorij
PROBOJČEVIĆ,
proizvodnja, servis,
montaža in trgovina,
3090 d.o.o.
Zobotehnični laboratorij
PROBOJČEVIĆ,
proizvodnja, servis,
montaža in trgovina,
3091 d.o.o.
Zobotehnični laboratorij
PROBOJČEVIĆ,
proizvodnja, servis,
montaža in trgovina,
3092 d.o.o.
Zobotehnični laboratorij
PROBOJČEVIĆ,
proizvodnja, servis,
montaža in trgovina,
3093 d.o.o.
Zobotehnični laboratorij
PROBOJČEVIĆ,
proizvodnja, servis,
montaža in trgovina,
3094 d.o.o.
Zobotehnični laboratorij
PROBOJČEVIĆ,
proizvodnja, servis,
montaža in trgovina,
3095 d.o.o.
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ SAMO
3096 PALČIČ - ZOBOTEHNIK
Rudarska ulica 16
Rudarska ulica 16
Rudarska ulica 16
Rudarska ulica 16
Rudarska ulica 16
Rudarska ulica 16
Rudarska ulica 16
Tržaška cesta 2
9220 Lendava
9220 Lendava
9220 Lendava
9220 Lendava
9220 Lendava
9220 Lendava
9220 Lendava
1000 Ljubljana
Slovenija
Slovenija
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Slovenija
Stran 181 od 187
I - Izdelan za
posameznega
Snemljiva zobna proteza uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ SAMO
3097 PALČIČ - ZOBOTEHNIK
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ SAMO
3098 PALČIČ - ZOBOTEHNIK
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ SAMO
3099 PALČIČ - ZOBOTEHNIK
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ SAMO
3100 PALČIČ - ZOBOTEHNIK
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ SAMO
3101 PALČIČ - ZOBOTEHNIK
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ SAMO
3102 PALČIČ - ZOBOTEHNIK
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ SAMO
3103 PALČIČ - ZOBOTEHNIK
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ SAMO
3104 PALČIČ - ZOBOTEHNIK
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ SAMO
3105 PALČIČ - ZOBOTEHNIK
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ SAMO
3106 PALČIČ - ZOBOTEHNIK
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ SAMO
3107 PALČIČ - ZOBOTEHNIK
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ SAMO
3108 PALČIČ - ZOBOTEHNIK
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ SAMO
3109 PALČIČ - ZOBOTEHNIK
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ SAMO
3110 PALČIČ - ZOBOTEHNIK
Naslov/sedež
Tržaška cesta 2
Tržaška cesta 2
Tržaška cesta 2
Tržaška cesta 2
Tržaška cesta 2
Tržaška cesta 2
Tržaška cesta 2
Tržaška cesta 2
Tržaška cesta 2
Tržaška cesta 2
Tržaška cesta 2
Tržaška cesta 2
Tržaška cesta 2
Tržaška cesta 2
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Ime/firma
Naslov/sedež
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Stran 182 od 187
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Zatič koreninskega
kanala, narejen po meri
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Zobna krona, narejena
po meri, kovinska/
keramična
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Zobna plomba,
keramična
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Zobna krona, narejena
po meri, keramična
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Zobni mostiček, narejen
po meri, kovinskikeramični
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Zobna krona, narejena
po meri, kovinska/iz
polimerov
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
IIa - Izdelan za
Zobna plomba, na osnovi posameznega
polimerov
uporabnika
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Sponka za zobne
proteze, kovinska,
narejena po meri
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Zobna krona, narejena
po meri, na osnovi
polimerov
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Zobna proteza, celotna
spodnja
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Zobna proteza, celotna
zgornja
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Zobna proteza, delna
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Zobni mostiček, narejen
po meri, kovinskipolimerni
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Ščitnik za zobe, narejen
po meri
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ SAMO
3111 PALČIČ - ZOBOTEHNIK
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ SAMO
3112 PALČIČ - ZOBOTEHNIK
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ SAMO
3113 PALČIČ - ZOBOTEHNIK
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ SAMO
3114 PALČIČ - ZOBOTEHNIK
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ SAMO
3115 PALČIČ - ZOBOTEHNIK
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ SAMO
3116 PALČIČ - ZOBOTEHNIK
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ SAMO
3117 PALČIČ - ZOBOTEHNIK
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ SAMO
PALČIČ - ZOBOTEHNIK
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ TINA
STRNAD FAJFAR S.P.
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ TINA
STRNAD FAJFAR S.P.
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ TINA
STRNAD FAJFAR S.P.
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ TINA
STRNAD FAJFAR S.P.
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ TINA
STRNAD FAJFAR S.P.
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ TINA
STRNAD FAJFAR S.P.
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ TINA
STRNAD FAJFAR S.P.
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ TINA
STRNAD FAJFAR S.P.
Naslov/sedež
Tržaška cesta 2
Tržaška cesta 2
Tržaška cesta 2
Tržaška cesta 2
Tržaška cesta 2
Tržaška cesta 2
Tržaška cesta 2
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
1000 Ljubljana
Ime/firma
Naslov/sedež
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
Slovenija
1000 Ljubljana
Slovenija
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Zobni mostiček, narejen
po meri, keramični
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Zobni mostiček, narejen
po meri, na osnovi
polimerov
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Zobni vršek, začasni
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Zobni mostiček, narejen
po meri, vezan
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Zobni vršek, trajni
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Zobna krona, narejena
po meri, kovinska
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Zobna plomba, zlata
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
Slovenija
Tržaška cesta 2
Poštna št. in pošta Država
IIa - Izdelan za
Zobna prevleka, narejena posameznega
Veljaven Dentalni medicinski pripomočki
po meri
uporabnika
IIa - Izdelan za
Ortodontska sponka, iz kovinske
posameznega
Veljaven žice, narejena po meri
uporabnika
I - Izdelan za
Ortodontski sistem za namestitev,
posameznega
Veljaven prilagodljiv
uporabnika
IIa - Izdelan za
Zobna krona, narejena po meri,
posameznega
Veljaven keramična
uporabnika
IIa - Izdelan za
Zobna krona, narejena po meri,
posameznega
Veljaven kovinska/iz polimerov
uporabnika
IIa - Izdelan za
Zobna krona, narejena po meri,
posameznega
Veljaven kovinska/keramična
uporabnika
IIa - Izdelan za
Zobni mostiček, narejen po meri,
posameznega
Veljaven kovinski-keramični
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
Veljaven Zobni vršek, trajni
uporabnika
IIa - Izdelan za
Ortodontski sistem dodatkov,
posameznega
Veljaven napredujoč
uporabnika
Stran 183 od 187
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ TINA
3127 STRNAD FAJFAR S.P.
ZOBOTEHNIČNI
LABORATORIJ TINA
3128 STRNAD FAJFAR S.P.
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Prečna ulica 2
6230 Postojna
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Zobotehnični laboratorij,
3129 Greta Zupančič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Ortodontska sponka, kovinska,
Veljaven narejena po meri
Zobotehnični laboratorij,
3130 Greta Zupančič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Ortodontski sistem za namestitev,
Veljaven prilagodljiv
Zobotehnični laboratorij,
3131 Greta Zupančič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Zobotehnični laboratorij,
3132 Greta Zupančič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Zobotehnični laboratorij,
3133 Greta Zupančič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Zobotehnični laboratorij,
3134 Greta Zupančič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Zobotehnični laboratorij,
3135 Greta Zupančič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Zobotehnični laboratorij,
3136 Greta Zupančič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Zobotehnični laboratorij,
3137 Greta Zupančič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Zobotehnični laboratorij,
3138 Greta Zupančič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Zobotehnični laboratorij,
3139 Greta Zupančič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
Zobotehnični laboratorij,
3140 Greta Zupančič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, zlata
Zobotehnični laboratorij,
3141 Greta Zupančič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Zobotehnični laboratorij,
3142 Greta Zupančič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Zobotehnični laboratorij,
3143 Greta Zupančič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Zobotehnični laboratorij,
3144 Greta Zupančič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Stran 184 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Zobotehnični laboratorij,
3145 Greta Zupančič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Zobotehnični laboratorij,
3146 Greta Zupančič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Zobotehnični laboratorij,
3147 Greta Zupančič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Zobotehnični laboratorij,
3148 Renata Adamič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Snemljiva zobna proteza
Zobotehnični laboratorij,
3149 Renata Adamič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Zobotehnični laboratorij,
3150 Renata Adamič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Ščitnik za zobe, narejen po meri
Zobotehnični laboratorij,
3151 Renata Adamič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Zobotehnični laboratorij,
3152 Renata Adamič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Zobotehnični laboratorij,
3153 Renata Adamič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Zobotehnični laboratorij,
3154 Renata Adamič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/ keramična
Zobotehnični laboratorij,
3155 Renata Adamič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Zobotehnični laboratorij,
3156 Renata Adamič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Zobotehnični laboratorij,
3157 Renata Adamič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, keramična
Zobotehnični laboratorij,
3158 Renata Adamič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Zobna plomba, na osnovi
Veljaven polimerov
Zobotehnični laboratorij,
3159 Renata Adamič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna plomba, zlata
Zobotehnični laboratorij,
3160 Renata Adamič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Zobotehnični laboratorij,
3161 Renata Adamič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Zobotehnični laboratorij,
3162 Renata Adamič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Stran 185 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Zobotehnični laboratorij,
3163 Renata Adamič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Zobotehnični laboratorij,
3164 Renata Adamič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven keramični
Zobotehnični laboratorij,
3165 Renata Adamič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Zobotehnični laboratorij,
3166 Renata Adamič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Zobotehnični laboratorij,
3167 Renata Adamič s.p.
Krožna cesta 3
6000 Koper
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven na osnovi polimerov
Zobotehnični laboratorij
3168 Uroš Poštrak
Kopitarjeva ulica 2
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Zobotehnični laboratorij
3169 Uroš Poštrak
Kopitarjeva ulica 2
2000 Maribor
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska (gred)
Zobotehnični laboratorij
3170 Uroš Poštrak
Kopitarjeva ulica 2
2000 Maribor
Slovenija
Zatič koreninskega kanala,
Veljaven narejen po meri
Zobotehnični laboratorij
3171 Uroš Poštrak
Kopitarjeva ulica 2
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna, spodnja
Zobotehnični laboratorij
3172 Uroš Poštrak
Kopitarjeva ulica 2
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna szgornja
Zobotehnični laboratorij
3173 Uroš Poštrak
Kopitarjeva ulica 2
2000 Maribor
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven keramična
Zobotehnični laboratorij
3174 Uroš Poštrak
Kopitarjeva ulica 2
2000 Maribor
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska / keramična
Zobotehnični laboratorij
3175 Uroš Poštrak
Kopitarjeva ulica 2
2000 Maribor
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska / iz polimerov
Zobotehnični laboratorij
3176 Uroš Poštrak
Kopitarjeva ulica 2
2000 Maribor
Slovenija
Veljaven Zobna prevleka, narejena po meri
Zobotehnični laboratorij
3177 Uroš Poštrak
Kopitarjeva ulica 2
2000 Maribor
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska (konus prevleka)
Zobotehnični laboratorij,
3178 Resnik Alojz s.p.
Pot na Polšco 5
8270 Krško
Slovenija
Veljaven Plošča za zobno osnovo
Zobotehnični laboratorij,
3179 Resnik Alojz s.p.
Pot na Polšco 5
8270 Krško
Slovenija
Sponka za zobne proteze,
Veljaven kovinska, narejena po meri
Zobotehnični laboratorij,
3180 Resnik Alojz s.p.
Pot na Polšco 5
8270 Krško
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska
Stran 186 od 187
Trgovsko ime
Razvrstitev
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji,
na dan 01.04.2015
PROIZVAJALEC MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Zap.
št.
Ime/firma
Naslov/sedež
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK PROIZVAJALCA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV
Poštna št. in pošta Država
Ime/firma
Naslov/sedež
Poštna št. in pošta Država
MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN RAZVRSTITEV
Status
Generično ime
MP
Trgovsko ime
Razvrstitev
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
IIa - Izdelan za
posameznega
uporabnika
I - Izdelan za
posameznega
uporabnika
Zobotehnični laboratorij,
3181 Resnik Alojz s.p.
Pot na Polšco 5
8270 Krško
Slovenija
Zobna krona, narejena po meri,
Veljaven kovinska/iz polimerov
Zobotehnični laboratorij,
3182 Resnik Alojz s.p.
Pot na Polšco 5
8270 Krško
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna spodnja
Zobotehnični laboratorij,
3183 Resnik Alojz s.p.
Pot na Polšco 5
8270 Krško
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, celotna zgornja
Zobotehnični laboratorij,
3184 Resnik Alojz s.p.
Pot na Polšco 5
8270 Krško
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-keramični
Zobotehnični laboratorij,
3185 Resnik Alojz s.p.
Pot na Polšco 5
8270 Krško
Slovenija
Zobni mostiček, narejen po meri,
Veljaven kovinski-polimerni
Pot na Polšco 5
8270 Krško
Slovenija
Veljaven Zobna proteza, delna
Hosta 10
4220 Škofja Loka Slovenija
Veljaven Epruveta fi 16x100
Epruveta fi 16x100
IVD - Drugo
Hosta 10
4220 Škofja Loka Slovenija
Veljaven Petrijeva plošča fi 90
Petrijeva plošča fi 90
IVD - Drugo
Hosta 10
4220 Škofja Loka Slovenija
Veljaven Posoda za blato
Posoda za blato
IVD - Drugo
Hosta 10
4220 Škofja Loka Slovenija
Veljaven Posoda za vzorčenje
Posoda za vzorčenje
IVD - Drugo
4260 Bled
Programska oprema za
Veljaven spremljanje sladkorja v krvi
InRange
I
Zobotehnični laboratorij,
3186 Resnik Alojz s.p.
Žikplast, Žitnik Radovan
3187 s.p.
Žikplast, Žitnik Radovan
3188 s.p.
Žikplast, Žitnik Radovan
3189 s.p.
Žikplast, Žitnik Radovan
3190 s.p.
INRANGE, družba za
informacijsko tehnologijo
3191 in računske storitve d.o.o. Pot na Lisice 4
Slovenija
Stran 187 od 187