tukaj. - UP FAMNIT

Delavnica »DEBELOST«/Obesity workshop
v okviru projekta »UP in svet«/Project »UP in svet«
7.4.2015 - 10.4.2015 / 7th – 10th April 2015
Torek/Tuesday 7.4.2015; 12:00-20:30
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 –16:30
16:30 - 17:30
17:30 - 18:30
18:30 - 20:30
Registracija
Tadeja Jakus (UP FVZ): Epidemiologija in posledice debelosti
prof. dr. Simon Horvat (UL BF, KI): Genetika debelosti
doc. dr. Agnes Šömen Joksić (UP FVZ): Okoljska onesnaženost in debelost
Odmor
Andreja Mlinarič, univ. dipl. psihologinja, spec. klin. psih (UKC): Klinično-psihološka
obravnava debelosti
Andreja Mlinarič, univ. dipl. psihologinja, spec. klin. psih (UKC) : Morbidna debelost
in klinično-psihološka diagnostika v konkretni praksi
doc. dr. Maša Černelič Bizjak (UP FVZ): Motnje hranjenja in debelost
Sreda/Wednesday 8.4.2015; 13:00-19:30
12:00 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 17:30
17:30 - 19:30
Prof. Ascension Marcos (Institute od Food science, Technology and Nutrition,
MADRID)(part I): How the metabolism can be affected by obesity in
the adolescence
dr. Esther Nova (Institute od Food science, Technology and Nutrition,
MADRID) (part I): Anorexia nervosa and Bulimia: not as common as obesity
but, are there any features in common?
dr. Milica Pojić (Institute od Food Technology, Novi Sad) (part I): Food Technology
in the Prevention of Obesity
dr. Aleksandra Mišan (Institute od Food Technology, Novi Sad) (part I): Cerealbased products designed for people diagnosed with metabolic disorder
Odmor
prof. dr. Darja Barlič Maganja/dr. Jure Zupan/prof. dr. Peter Raspor: Vpliv
mikrobiote na debelost
Mojca Bizjak in doc. dr. Tamara Poklar Vatovec: Prehranske intervencije
Mojca Bizjak in doc. dr. Tamara Poklar Vatovec: Prehranske intervencije
Četrtek/Tuesday 9.4.2015; 13:00-19:30
13:00 - 13:30
13:30 - 14:00
prof. Ascension Marcos (Institute od Food science, Technology and Nutrition,
MADRID) (part II): How the metabolism can be affected by obesity in the
adolescence
dr. Esther Nova (Institute od Food science, Technology and Nutrition,
MADRID) (part II): Anorexia nervosa and Bulimia: not as common as obesity
but, are there any features in common?
UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem: operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3.: Razvoj človeških virov in
vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 17:30
17:30 - 19:30
dr. Milica Pojić (Institute od Food Technology, Novi Sad (part II): Food Technology
in the Prevention of Obesity
dr. Aleksandra Mišan (Institute od Food Technology, Novi Sad (part II): Cerealbased products designed for people diagnosed with metabolic disorder
Odmor
izr. prof. dr. Mihaela Jurdana (UP FVZ): Telesno gibalna aktivnost
doc. dr. David Ravnik in izr. prof. dr. Mihaela Jurdana (UP FVZ): Telesno gibalna
aktivnost - delavnice
Petek/Friday 10.4.2015; 13:00-18:00
13:00 - 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
doc. dr. Cecil Meulenberg (UP FVZ): Body weight regulation
doc.dr. Zala Jenko Pražnikar in dr. Ana Petelin (UP FVZ): Vnetje pri debelosti
Eva Topole, dr. med.: Metabolizem fruktoze
doc. dr. Lovro Žiberna (UL MF): Farmakološki pristopi pri zdravljenju debelosti
prof. dr. Alojz Pleskovič, dr. med. (UL MF, UKC): Bariatrična kirurgija
UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem: operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3.: Razvoj človeških virov in
vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.