Dnevna preglednica

Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 15.04.2015
Delodajalec pričakuje prijavo kandidatov
Bazen LJUBLJANA
ADMINISTRACIJA
Poslovni sekretarji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OSNOVNO ZNANJE RAČUNOVODSTVA, VODENJE KADROVSKIH, DRUGIH EVIDENC, SKRB ZA IZVAJANJE
PROJEKTOV IN KOORDINACIJA AKTIVNOSTI Z VODSTVOM, UREJANJE SPLETNE STRANI PREKO CMS, ORGANIZACIJA
MARKETINŠKIH KAMPANJ, AKTIVNO SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU MATERIALOV, ADMI
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Tajniško in administrativno delo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, hrvaški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, srbski
jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami
- zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno,
poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno, Uporaba orodij Picassa, Ilustrator,
poznavanje soc. omrežij Facebook, Linkedln.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: NINA RIFELJ, 01 434 17 80, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POSLOVNI SEKRETAR VII/2 V PROJEKTNI ENOTI ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE
- M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: KOORDINIRANJE POSLOVNIH STIKOV, SODELOVANJE PRI INTERNEM USKLAJEVANJU
ORGANIZACIJSKIH ENOT, IZVAJANJE ADMINISTRATIVNIH NALOG (PRIPRAVA, ZBIRANJE, UREJANJE IN ARHIVIRANJE
DOKUMENTACIJE NA PROJEKTU TP IPD.), VODENJE ZAHTEVNEJŠE DOKUMENTACIJE IN EVIDENC, VO
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas30.11.2015, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, Delovno mesto je objavljeno na spletni strani
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
(http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/objava_prostih_delovnih_mest/), kjer so navedeni pogoji za delovno
mesto ter vse potrebne izjave, ki jih je potrebno priložiti k prijavi na javno objavo. Kandidati se prijavijo na obrazcu, ki je
dostopen na spletni strani ministrstva.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JOŽICA ŠEME, 01 400 53 95, [email protected]
1/171
RAP - ING Računalniško-Audio videoProjektiranje-Inženiring- Trgovina-StoritveZastopstva-Avtomatizacija procesov, d.o.o.,
DUNAJSKA CESTA 51, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF99457
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME92986
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Tajniki
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ADMINISTRATOR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ADMINISTRATIVNA DELA, PREVAJALSTVO, DELO V UPRAVI, VODENJE PODROČJA, ORGANIZACIJA DELA
V PODJETJU, VODENJE UPRAVLJANJA S FINANČNIMI VIRI DELODAJALCA, SODELOVANJE PRI NOTRANJIH PROJEKTIH
DELODAJALCA
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, bosanski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - zahtevno,
delo s preglednicami - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: LOVRO CIMPERMAN, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ADMINISTRATOR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ORGANIZACIJA IN OPERATIVNO VODENJE TER USKLAJEVANJE DEJAVNOSTI PODJETJA (MEDNARODNA
ŠOLA), KOMUNIKACIJA IN AKTIVNO SPREMLJANJE DELA MED VZGOJITELJI IN STARŠI- ŠOLO I STARŠI, USKLAJEVANJE
IN AKTIVNOSTI IN SESTANKOV TER PRIPRAVA LE TEH, PRIPRAVA VSE POTREBN
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Tajniško in administrativno delo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, računalniško
oblikovanje - zahtevno, Odlične komunikacijske sposobnosti, smisel za natančnost, vodenje, sistematičnost in organizacijo.
Samoiniciativnost, naprednost, prodornost, vztrajnost, odločnost, hitrost, proaktivnost, predanost ter odgovornost. Imeti je
potrebno vrhunske organizacijske sposobnosti, perfekcionizem, odlično poznavanje poslovnih trendov, pristopov, tehnologij
in orodij, ki zagotavljajo vrhunsko učinkovitost. Imeti morate zmožnost učinkovite komunikacije ter ustvarjanja navdušenja,
smisel za pisanje besedil.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Urnik dela: dopoldan
2/171
LCT finance upravljanje navtika d.o.o.,
MARTINA KRPANA ULICA 3, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME95095
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Nova doba, vzgoja in varstvo predšolskih
otrok, d.o.o., Zlatek 15, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME53790
Rok prijave na to objavo: 11.05.2015
Strojepisci in urejevalci besedil
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SODNI ZAPISNIKAR V-I - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PISANJE PO NEPOSREDNEM DIKTATU NA GLAVNIH OBRAVNAVAH, NAROKIH, ZASLIŠANJIH NA SEDEŽU
ORGANA IN NA ZUNANJEM POSLOVANJU SODIŠČA, PISANJE PO NAREKU, DIKTAFONU ALI PREPISOVANJE ZELO
ZAHTEVNIH VLOG, OBRAZLOŽITEV SODNIH ODLOČB ALI DRUGIH PISANJ, SAMOSTOJNO SE
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časnadomeščanje do predvidoma 23.04.2016, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo
delovnega mesta: srednja strokovna ali splošna izobrazba, najmanj eno leto delovnih izkušenj, opravljen izpit iz poznavanja
določil Sodnega reda. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. pisno izjavo o vseh
dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat
navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je
opravljal pri tem delodajalcu. Ostali pogoji za zasedbo prostega delovnega mesta so objavljeni na spletni strani Okrajnega
sodišča v Ljubljani.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JANA PEZDIR, ., [email protected]
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI,
MIKLOŠIČEVA CESTA 10, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME86063
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
Telefonisti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TELEFONIST - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: SVETOVANJE V TELEFONSKEM STUDIU IN PRODAJA
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje
zelo dobro, pisanje zelo dobro, delo z bazami podatkov - osnovno, ZELO DOBRE KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI,
IZKUŠNJE NA PODROČJU PRODAJE, SAMOINCIATIVNOST, POZITIVNA ENERGIJA IN ŽELJA PO DELU. PRI PISNI VLOGI
PRIPIŠITE ŠE TELEFONSKO ŠTEVILKO.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ŽIVA SELAK, 01 242 84 70, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TELEFONSKI TRŽNIK - TELEFONIST - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: TELEFONSKI TRŽNIK.
Izobrazba: srednja poklicna
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna; višješolska (prejšnja), višja strokovna; visokošolska 1.stopnje,
visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.; visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,
poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, Pogoj je lasten prenosni računalnik.
Katerakoli smer izobrazbe.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MOJCA ŠMIT, 040 872 336, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.200,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
3/171
MIND TRADE trgovina in zastopstvo, d.o.o.
Ljubljana, TRŽAŠKA CESTA 42, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME91198
Rok prijave na to objavo: 13.05.2015
Trženje spletnega prostora, Rudolf Lakner
s.p., Golek pri Vinici 1 B, 8344 VINICA
Št. prijave: HF93406
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
Uradniki za kadrovske zadeve
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2 J017903 (KADROVSKA SLUŽBA) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ORGANIZIRANJE IN VODENJE DELA V KADROVSKI SLUŽBI POZNAVANJE ZAKONODAJE S
KADROVSKEGA PODROČJA KOORDINIRANJE KADROVSKIH ZADEV POVEZANIH Z ZAPOSLOVANJEM, IZOBRAŽEVANJEM,
NAPREDOVANJEM IN NAGRAJEVANJEM ZAPOSLENIH VODENJE POSTOPKOV ZVEZI Z RAZPISI IN ZAPOSLO
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, Organizacijske sposobnosti, ciljna naravnanost, strateška
usmerjenost. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo poleg funkcionalnih znanj pokazali visoko spretnost ustnega in
pisnega komuniciranja v slovenskem in angleškem jeziku, izkazali dobro poznavanje zakonodaje s kadrovskega področja v
javnem sektorju, poznavanje akademskega okolja, kompetence: odgovornost, zanesljivost, natančnost, komunikativnost,
samoiniciativnost, sposobnost obvladovanja stresnih situacij, vodstvene in organizacijske sposobnosti in uporabo
računalniških programov Excel, Word, Power point,Acrobat Reader. Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila na podlagi
potrjenega KN14 Univerze v Ljubljani.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MIRA ŠKRLJ, 01 4798 114, [email protected]
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO, Večna
pot 113, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME90218
Rok prijave na to objavo: 27.04.2015
BANČNIŠTVO, FINANCE IN ZAVAROVALNIŠTVO
Finančni in naložbeni svetovalci
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FINANČNI SVETOVALEC KAPITALSKIH NALOŽB - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: DELO JE TERENSKO PRI ZNANIH STRANKAH, OBMOČJE LJUBLJANA, FINANČNO SVETOVANJE PRI ŽE
DOGOVORJENIH STRANKAH.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma kasneje za nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BIANKA ADLER, 031 691 271, [email protected]
4/171
FINANČNA HIŠA, zavarovalno zastopniška
družba d.o.o., Ulica talcev 15, 2000 MARIBOR
Št. prijave: ME15947
Rok prijave na to objavo: 19.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: RAZISKOVALEC V SEKTORJU ANALIZE - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: DELO BO OBSEGALO NASLEDNJE KLJUČNE NALOGE: SODELOVANJE IN IZVAJANJE RAZISKAV NA
PODROČJU FINANČNE STABILNOSTI IN MAKROBONITETNE POLITIKE, GOSPODARSKIH GIBANJ OZ. V SKLADU S PLANI
RAZISKAV ZNOTRAJ SEKTORJA ANALIZE, IZBOLJŠEVANJE RAZVOJNIH KONCEPTOV METOD
Izobrazba: doktorat znanosti, Ekonomija
Alternativna izobrazba: magisterij znanosti (prejšnji), Finančništvo, bančništvo, zavarovalništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 leta oziroma ZAKLJUČKA RAZISKOVALNEGA PROJEKTA, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo
dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje
računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, doktorat
znanosti (tretja bolonjska stopnja) ekonomske ali finančne smeri, zaželene so delovne izkušnje na raziskovalnih projektih, ali
magisterij znanosti in najmanj 5 let delovnih izkušenj na strokovnih, raziskovalnih delovnih mestih, zaželene mednarodne
izkušnje, zaželeno, da imate status raziskovalca ali habilitacijo, da poznate in uporabljate sodobna analitična in kvantitativna
orodja za ekonomske analize, aktivno znanje angleškega jezika, poznavanje ekonometričnih in statističnih metodologij,
poznavanje delovanja bank, hranilnic, kapitalskih ter zavarovalniških trgov,komunikacijske sposobnosti, zmožnost
sodelovanja in dela v skupini, visoko raven strokovnih kompetenc: analitičnost, informacijska pismenost, kreativnost,
natančnost, samoiniciativnost, uporaba znanja, zanesljivost. Prijavi obvezno priložite življenjepis, opis trenutnega
raziskovalnega projekta in tri priporočilna pisma. Z izbranimi kandidati (m/ž) bomo sklenili delovno razmerje za določen čas
treh let za dela na raziskovalnih projektih, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Od izobrazbe,
delovnih izkušenj in znanj kandidatov je odvisno za katero delovno mesto znotraj profila Raziskovalec bo sklenjena pogodba
o zaposlitvi.Vaše prijave sprejemamo preko aplikacije na spletni strani Banke Slovenije http://www.bsi.si/zaposlitev do
vključno 17. 4. 2015. Podrobnejše informacije o delu lahko dobite na telefonski številki: +386 147 19 51. K prijavi vabimo
kandidate iz Slovenije, EU in širše.
Način prijave kandidatov: tujci na e naslov: [email protected], kandidati naj oddajo vlogo prek spletne strani delodajalca
Kontakt za kandidate: KARIN KEBER, +386 1 47 19 517, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI STROKOVNI SVETOVALEC - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: DELO ZAJEMA PRIDOBIVANJE STRANK S POMOČJO TELEFONSKE KOMOUNIKACIJE TER KOMERCIALNO
IN PRAVNO VNOVČEVANJE TERJATEV ZA NAŠE POSLOVNE STRANKE
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Ekonomija
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Pravne vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Visoke komunikativne
sposobnosti - Sposobnost poslovnega izražanja - Sposobnost logičnega razmišljanja in razumevanja - Sposobnost hitrega in
spretnega odzivanja ter učinkovitega delovanja - Motiviranost za delo s telefonom
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BORUT TREBŠE, 031 603 262, [email protected]
5/171
BANKA SLOVENIJE, SLOVENSKA CESTA 35,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME59347
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
BONITETNA HIŠA SI.SKUPINA d.o.o.,
Celovška cesta 291, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME82473
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
Finančni analitiki
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ANALITIK - UPRAVITELJ PREMOŽENJA ALI SAMOSTOJNI UPRAVITELJ PREMOŽENJA V
ODDELKU BANČNE OPERACIJE, ODSEK TRŽNE OPERACIJE. - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVA ANALIZ S PODROČJA FINAČNIH TRGOV, S POUDARKOM NA OBVEZNICAH RS, PRIPRAVA
ANALIZ ZA DENARNO POLITIKO IN UPRAVLJANJE PREMOŽENJA, IZVAJANJE OPERACIJ DENARNE POLITIKE
EVROSISTEMA, VKLJUČNO S PROGRAMI NAKUPOV OBVEZNIC NA KAPITALSKIH TRGIH, UPRAVLJANJE
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo
dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, Pričakujemo:
najmanj sedmo raven izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri (prejšnja univerzitetna izobrazba/druga bolonjska
stopnja), močno razvite analitične sposobnosti in željo po dodatnem strokovnem usposabljanju (CFA, FRM itd.), visoka
stopnja informacijske pismenosti, zlasti pri uporabi Excela, poznavanje VBA je prednost, poznavanje kvantitativnih
raziskovalnih metod in ustreznih programskih orodij predstavlja prednost, odlično ustno in pisno izražanje v slovenskem in
angleškem jeziku, visoko stopnjo motiviranosti za doseganje ciljev v dogovorjenih rokih, natančnost, zanesljivost, vztrajnost
in odgovoren pristop do dela. K prijavi so vabljeni tudi kandidati, ki bodo zahtevano raven izobrazbe pridobili predvidoma do
konca aprila 2015. Z izbranim kandidatom (m/ž) bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom
in šestmesečnim poskusnim delom. Od delovnih izkušenj in znanj kandidatov je odvisno, za katero delovno mesto znotraj
profila "upravitelj premoženja" bo sklenjena pogodba o zaposlitvi. Vaše prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju
pogojev sprejemamo izključno preko aplikacije na spletni strani Banke Slovenije http://www.bsi.si/zaposlitev do vključno 24.
aprila 2015.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj oddajo vlogo prek spletne strani delodajalca
Kontakt za kandidate: SANJA PREGL, +386 1 47 19 547, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
BANKA SLOVENIJE, SLOVENSKA CESTA 35,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94851
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Strokovni sodelavci za kredite
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: REFERENT ZA POTROŠNIŠKO KREDITIRANJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POMOČ PRI SKLEPANJU POTROŠNIŠKIH KREDITOV, UREJANJE IN OBDELAVA KREDITNE
DOKUMENTACIJE, DELO S STRANKAMI.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Poslovodenje in upravljanje
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes oziroma možnost podaljšanja zaposlitve, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje osnovno, Obvezni pogoji: VII stopnja izobr. ekon. smeri in 1 leto delovnih izkušenj v potrošniškem kreditiranju. VII stopnja
neekonomske smeri in vsaj 3 leta delovnih izkušenj v potrošniškem kreditiranju
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: INES LUJIČ, -, [email protected]
6/171
ORIENS trgovina in posredništvo d.o.o.,
Letališka cesta 5, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF77834
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZASTOPNIK I - M/Ž
Število delavcev: 30
Opis del in nalog: ISKANJE POTENCIALNIH STRANK, DOGOVARJANJE SESTANKOV, PRIPRAVA IN PREJEM ZAVAROVALNIH
PONUDB, SKLEPANJE ZAVAROVANJ, SVETOVANJE STRANKAM, SPREMLJANJE ZASTOPNIKOV II NA TERMINIH S
STRANKAMI, ITD.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno,
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, DOVOLJENJE AZN ZA
OPRAVLJANJE POSLOV ZAVAROVALNEGA ZASTOPANJA, KOMUNIKATIVNOST, FLEKSIBILNOST, VESELJE DO DELA Z
LJUDMI
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDREJA PERHAVEC, 01 234 23 80, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZASTOPNIK II - M/Ž
Število delavcev: 30
Opis del in nalog: KONTAKTIRANJE S STRANKAMI, DOGOVARJANJE SESTANKOV, PRIPRAVA IN PREJEM ZAVAROVALNIH
PONUDB, SPREMLJANJE ZASTOPNIKOV I NA TERMINIH S STRANKAMI, ITD.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno,
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, KOMUNIKATIVNOST,
FLEKSIBILNOST, VESELJE DOD DELA Z LJUDMI
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDREJA PERHAVEC, 01 234 23 80, [email protected]
MERKUR zavarovalnica d.d. Ljubljana,
Dunajska cesta 58, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: MD92030
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
MERKUR zavarovalnica d.d. Ljubljana,
Dunajska cesta 58, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: MD92026
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
BIOLOGIJA, KEMIJA, ŽIVILSKA TEHNOLOGIJA, FARMACIJA IN OKOLJEVARSTVO
Biologi, botaniki, zoologi ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III (E047004) - PRIPRAVNIK, LOKACIJA
LJUBLJANA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJANJE MIKROBIOLOŠKIH PREISKAV, METOD IN TEHNIK ODČITAVANJE REZULTATOV PREISKAV IN
REŠEVANJE STROKOVNIH PROBLEMOV V SKLADU S POOBLASTILI IZVAJANJE VALIDACIJ/VERIFIKACIJ, UVAJANJE
NOVIH ALI SPREMENJENIH METOD DELA ZASNOVA NAVODIL ZA DELO USPOSABLJANJE S
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Biologija in biokemija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami
podatkov - osnovno, univerzitetni diplomiran mikrobiolog
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: ALENKA GAČANOVIČ, 02 46 02 331, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
7/171
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE,
OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, 2000
MARIBOR
Št. prijave: ME91872
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: E047033 INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA,
METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME91690
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Strokovnjaki za okoljsko zdravstvo in higieno
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA ORGANIZACIJSKE ENOTE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE, INFORMIRANJE IN NADZOROVANJE DELA V
POSAMEZNI ORGANIZACIJSKI ENOTI. IZBRANI KANDIDAT BO ZADOLŽEN ZA UČINKOVITO VODENJE DELAVCEV IN ZA
KAKOVOST POSLOV.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,
poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, Znanje tujih jezikov ni pogoj, je pa
prednost pri izbiri kandidata.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KATJA RAZBORŠEK, 02 480 32 80, [email protected]
CELOVITE STORITVE trgovina in storitve
d.o.o., Puhova ulica 15, 2000 MARIBOR
Št. prijave: ME94299
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Delovodje v dejavnosti čiščenja in za gospodinjstvo v uradih, hotelih in drugih ustanovah
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TEHNIK PROTOKOLARNE KUHINJE II - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: NAČRTOVANJE, PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE JEDI V SKLADU Z NORMATIVI IN RECEPTI SKRB ZA
OSEBNO UREJENOST IN BREZHIBNO ČISTOČO DELOVNIH PROSTOROV, STROJEV, PRIPOMOČKOV IN OPREME
NAČRTOVANJE IN PORABA MATERIALA IN SUROVIN SKLADU Z NORMATIVI PREVZEMANJE DOBAVLJEN
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: SONJA JAGODIC, 04 26 01 513, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
8/171
JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD
PROTOKOLARNE STORITVE Republike
Slovenije, Predoslje 39, 4000 KRANJ
Št. prijave: ME93887
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Vzdrževalci in upravljavci stavb
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TEHNIČNI DELAVEC IV ( I ) NA INŠTITUTU ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE TEHNIČNE POMOČI NA INŠTITUTU IN OPRAVLJANJE VZDRŽEVALNIH DEL,
OPRAVLJANJE POMOŽNIH ADMINISTRATIVNIH DEL, ZBIRANJE IN PRIPRAVLJANJE VZORCEV ZA EKSPERIMENTE, TESTE
IN ANALIZE, SKRB ZA ŽIVALI, VZDRŽEVANJE LABORATORIJEV IN POMOČ PRI POSKUSIH, OPR
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, Zaželena znanja: osnovna računalniška znanja
aplikacij Windows Office, tehnično poznavanje aparatur za sterilizacijo ( sterilizator, avtoklav ), osnovna znanja ravnanja z
medicinskimi odpadki. Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana .
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: VESNA GOLOB, 01 543 7441
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VZDRŽEVALEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VZDRŽEVANJE OBSTOJEČE OPREME IN STAVB, POMOČ PRI PROJEKTIRANJU IN IZVEDBI
ENOSTAVNEJŠE AVTOMATIZACIJE, IZDELAVA NOVIH STROJEV IN NAPRAV PO NAVODILIH VODJE ALI PO PROJEKTNI
DOKUMENTACIJI, PO POTREBI OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG V SEKTORJU, DELO PO N
Izobrazba: nižja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, Obvezne delovne izkušenj na
vzdrževalnih delih ter navedena izobrazba , poznavanje strojniške dokumentacije, obvladovanje hidravlike, pnevmatike,
vakuumske tehnike, strojne mehanike, cevnih instalacij, ogrevalne tehnike in termičnih agregatov, poznavanje delovanja
strojev in naprav (strojni del), natančnost, zanesljivost, delavnost. PRIJAVIJO NAJ SE SAMO KANDIDATI Z ZGORAJ
OPISANIMI IZKUŠNJAMI!
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KATJA PLESTENJAK, SIMONA ERMAN, 01 511 13 04, [email protected]
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA
FAKULTETA, VRAZOV TRG 2, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME94544
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
MAGNETI LJUBLJANA Podjetje za
proizvodnjo magnetnih materialov, d.d.,
Stegne 37, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME84810
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Čistilci in gospodinjski pomočniki v zasebnih gospodinjstvih
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ČISTILEC - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: ROČNO ČIŠČENJE, STROJNO ČIŠČENJE, VZDRŽEVANJE.
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes oziroma možnost zaposlitve do 12 mesecev, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, veščine in znanja uporabljati tehnične pripomočke in
sredsstva za čiščenje
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JANEZ DROBNIČ, 064 111 123, [email protected]
Urnik dela: popoldan
9/171
IPT-1 izobraževanje in storitve d.o.o.,
Janežičeva cesta 12, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME79094
Rok prijave na to objavo: 01.05.2015
Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ČISTILEC - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: ČIŠČENJE V VRTCIH, URADIH, ŠOLAH - ROČNO ČIŠČENJE- STROJNO ČIŠČENJE.
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, delovno mesto za invalide
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JANEZ DROBNIČ, 064 111 123, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ČISTILEC V MOBILNI EKIPI - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: ČIŠČENJE PROSTOROV IN OPREME NA TERENU; DELO POTEKA OBČASNO NA LESTVI, DEL.ODRIH, IPD;
ČIŠČENJE OKEN, OKENSKIH OKVIRJEV, POLIC, STEN, PREGRAD, PRESTAVITVE POHIŠTVENIH KOSOV, ČIŠČENJE
PISARNIŠKIH, SANITARNIH IN OSTALIH PROSTOROV, OSTALA DELA ČIŠČENJA.
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, lasten prevoz,. pripravljenost za delo
med vikendi, zdravstvena sposobnost za delo na višini.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KSENIJA ŽMAHAR, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ČISTILEC-UREJEVALEC NOTRANJIH PROSTOROV - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: REDNO DNEVNO IN TEDENSKO ČIŠČENJE POSLOVNIH, TOALETNIH IN POMOŽNIH PROSTOROV.
ČIŠČENJE POHIŠTVA, OPREME, OBLOG: (POMETANJE,SESANJE, POMIVANJE IN LOŠČENJE NOTRANJIH PROSTOROV).
PREZRAČEVANJE PROSTOROV, DEZINFEKCIJA TOALETNIH PROSTOROV TER OSKRBOVANJE S POT
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA POGODBE, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje
zelo dobro, pisanje zelo dobro
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: UROŠ URBAS, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ČISTILKA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV V LJUBLJANI - V STAVBI IN ZUNAJ STAVBE - OKOLICA S
PARKIRIŠČEM.
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B,B1
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Urnik dela: dopoldan
10/171
IPT-1 izobraževanje in storitve d.o.o.,
Janežičeva cesta 12, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME79492
Rok prijave na to objavo: 01.05.2015
ISS FACILITY SERVICES storitve in trgovina
d.o.o., Tržaška cesta 53, 2000 MARIBOR
Št. prijave: ME94882
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
DOBROVITA Družba za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov d.o.o., Tbilisijska ulica
87, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME90403
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
MONEA inženiring d.o.o., Cesta Ljubljanske
brigade 25, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME91093
Rok prijave na to objavo: 27.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ČISTILKA/ČISTILEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma možnost podaljšanja, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SARA ZAVRL, 01 565 34 98, [email protected]
Urnik dela: popoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNO TERENSKI ČISTILEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: TERENSKO ČIŠČENJE OBJEKTOV
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma 6, 20 ur/teden
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, Resen in odgovoren odnos do dela, samostojnost, zanesljivost, poštenost.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KRIŠTOF STRMČNIK, 031 349 238, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SOBAR - ČISTILEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SOBAR- ČISTILEC V HOTELU
Izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, angleški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje
zadovoljivo, ZNANJE VSAJ ENEGA TUJEGA JEZIKA
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: RUDI GUBENŠEK, 051 411 275, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SOBAR - POMOŽNI KUHAR V HOTELU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SOBARICA-POMOŽNA KUHARICA V HOTELU
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik , govorjenje osnovno,
obvezne delovne izkušnje v hotelu
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KLARA BAVDEK, -, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
11/171
TOTAL SYSTEM Podjetje za servis in
zastopanje d.o.o., Ljubljana, POPOVIČEVA
ULICA 8, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94146
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
KS TIM poslovne storitve d.o.o., Aleševa ulica
5, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME87743
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
HIT PRELESS, proizvodnja, trgovina in
transport, d.o.o., ŽLEBE 1, 1215 MEDVODE
Št. prijave: ME89102
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
STIL INŽENIRING, podjetje za marketing,
trgovino in turizem d.o.o., LITIJSKA CESTA
188, 1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE
Št. prijave: ME91656
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
Pralci vozil
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRALEC VOZIL V AVTOMATSKI AVTOPRALNICI ZNAMKE CHRIST - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRANJE VSEH VRST VOZIL, ČIŠČENJE NOTRANJOSTI VOZIL, IZDAJA RAČUNOV, SKRB ZA ČISTOČO
PRALNICE, ČIŠČENJE SERVISNIH PROSTOROV IN DRUGA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Motorna vozila, ladje in letala
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B,C, POZNAVANJE DELA Z
RAČUNALNIKOM
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SAŠA ŽGAJNAR, 360 11 12, 360 11 13, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.200,00 EUR bruto
Urnik dela: dvoizmensko
AVTOCENTER ŽGAJNAR servis, trgovina in
gostinstvo, d.o.o., ŽAGARSKA ULICA 21, 1291
ŠKOFLJICA
Št. prijave: ME91890
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE
Tehniki za elektrotehniko ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRO TEHNIK - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: ELEKTRO TEHNIŠKA DELA V PROIZVODNJI.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ROMANA ČEBAŠEK, 051 344 661, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SERVISER IN MONTER GOSTINSKE OPREME - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SERVIS IN MONTAŽA STROJNE GOSTINSKE OPREME NA TERENU
Izobrazba: srednja poklicna, Elektronika in avtomatizacija
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, natančnost,
urejenost, komunikativnost, delavnost... Elektrotehnik - tehnik mehatronike
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: ANŽE EBNER, 031 336 712, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.100,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
12/171
PODJETJE TEHNIKA gradbeništvo in storitve
d.o.o., Linhartova cesta 3, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: KR72322
Rok prijave na to objavo: 03.05.2015
MEGAPROM PLUS trgovina in storitve d.o.o.,
Medvedova cesta 26, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME86106
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
Elektroinštalaterji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRIČAR/MEHATRONIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNA VZDRŽEVALNA DELA, RAZVOJ NAŠIH INOVATIVNIH IZDELKOV
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ROMAN PLUT, 041-356-713, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROINŠTALATER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ELEKTROINŠTALATERSKA DELA, POSTAVLJANJE NAPELJAV ŠIBKEGA TOKA-DELO V NEMČIJI
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: ZAŽELJENO OSNOVNO ZNANJE NEMŠKEGA JEZIKA
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: NURAN SADIKOSKI, 070 549 726, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROINŠTALATER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO NA GRADBIŠČU, POMOČ PRI ELEKTROINŠTALATERSKIH DELIH.
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: NEVEN ĐOLO, 040 550 162, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
PLUT Podjetje za trgovino, proizvodnjo in
storitve, d.o.o., SENOŽETI 91 A, 1262 DOL PRI
LJUBLJANI
Št. prijave: ME90937
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
GASHINI, elektroinštalacije, d.o.o., Viška cesta
6, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME90999
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
PRO-VOLT, Izvedba in svetovanje
elektroinštalacij, Neven Đolo s.p., Lončarska
ulica 26, 1331 DOLENJA VAS
Št. prijave: HF97595
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
Elektromehaniki
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRO VZDRŽEVALEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VZDRŽEVANJE ELEKTRIČNIH NAPRAV
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje zadovoljivo, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami
podatkov - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: CVETKA OGRAJENŠEK, 0590 14 473, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
13/171
Bilfinger HSG Facility Management,
nepremičninski tehnični management d.o.o.,
Ulica Jožeta Jame 14, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID
Št. prijave: ME85240
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROMONTER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ELEKTROMONTER SKRBI, DA OMREŽJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJA DELUJE PRAVILNO POVSOD, KJER JE
NAPELJANA, NA ELEKTRIČNEM OMREŽJU PO POTREBI ODPRAVLJA NAPAKE, OBNAVLJA INFRASTRUKTURO ALI PA NA
NOVO GRADI ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE, ELEKTROMONTERJI POSTAVLJAJO DALJNO
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: Gregor Bavčar, 040 510 065, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.500,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VZDRŽEVALEC LOGISTIČNIH SISTEMOV - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: DELO NA TERENU, ODPRAVA RAZNIH NAPAK NA PODROČJU SLOVENIJE IN V TUJINI ( HRVAŠKA,
BOSNA, SRBIJA)
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, hrvaški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, srbski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, bosanski jezik
razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MAJA KILIBARDA, 01 426 99 01, [email protected]
Predvideno plačilo: 795,00 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VZDRŽEVALEC ŽELEZNIŠKIH NAPRAV IN TIRNIH VOZIL I ZA EI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VZDRŽEVANJE ŽELEZNIŠKIH NAPRAV IN TIRNIH VOZIL
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, Izpolnjevanje zdravstvenih pogojev po Navodilu o
preventivnih zdravstvenih pregledih, sposobnost dela na višini, vozniški izpit "B" kategorije. [email protected];po pošti: SŽ,d.o.o, Služba za pravne zadeve in kadri, Kolodvorska 11,1506 Ljubljana
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDRAŽ SKUK, 01 29 12 287, [email protected]
14/171
ELEKTRO SERVIS INTERNACIONAL,
elektroinštalacije, d.o.o., Dalmatinova ulica 2,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: MD78685
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
CVETKA DIR prevozništvo in trgovina d.o.o.,
ZABRV 121, 1292 IG
Št. prijave: ME64116
Rok prijave na to objavo: 19.04.2015
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba
za upravljanje in vzdrževanje železniške
infrastrukture ter vodenje železniškega
prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME94697
Rok prijave na to objavo: 26.04.2015
GOSTINSTVO IN TURIZEM
Referenti v turističnih in potovalnih agencijah
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TURISTIČNI INFORMATOR I - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ORGANIZIRANJE IN VODENJE TURISTIČNO-INFORMACIJSKEGA SISTEMA, VODENJE DEL IN NALOG
TURISTIČNO-INFORMACIJSKEGA CENTRA, VODENJE IN IZVAJANJE TURISTIČNEGA VODENJA NA OBMOČJU OBČINE,
ORGANIZIRANJE, VODENJE IN IZVAJANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV, VODENJE TRŽENJ
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Družbene vede (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, 6 mes, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje
dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje
računalniških omrežij - osnovno, -najmanj eno leto in pol (1,5) delovnih izkušenj na enakem delovnem mestu ali na področju
turizma, za katera se zahteva najmanj visokošolska strokovna izobrazba, - izkazovanje organizacijske sposobnosti dela in
vodenja ljudi kar dokazuje s svojimi preteklimi delovnimi izkušnjami. Celoten razpis je objavljen na spletni strani Zavoda za
šport in turizem Medvode: www.zstmedvode.si
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: SAŠO BRATUŠ, 01 36 26 220, [email protected]
Zavod za šport in turizem Medvode,
Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 MEDVODE
Št. prijave: ME74905
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
Uradniki v turističnih in potovalnih agencijah, receptorji, telefonisti ipd., d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: INFORMATOR/ORGANIZATOR VI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SODELOVANJE PRI ZASNOVI MARKETINŠKIH AKCIJ, IZVEDBENA KOORDINACIJA MARKETINŠKIH AKCIJ
TER Z IZVAJALCI TISKARSKIH STORITEV, POMOČ PRI PRIDOBIVANJU SPONZORJEV IN DONATORJEV, ADMINISTRATIVNA
PODPORA TRŽENJU, ORGANIZACIJA PLAKATIRANJA, ORGANIZACIJA VODENIH OG
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Ekonomija
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Družbene vede (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časVRNITVE DELAVKE S PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje
osnovno, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, POSKUSNO DELO: 3 MESECE.
PRIČETEK DELA JE 1. SEPTEMBER 2015.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MAJDA POGORELČNIK, 24 15 912, [email protected]
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE
OPERA IN BALET LJUBLJANA, Župančičeva
ulica 1, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME89454
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
Kuharji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GLAVNI KUHAR V OTROŠKEM LETOVIŠČU PACUG - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA V KUHINJI, KUHANJE IN DELITEV VEČJEGA ŠTEVILA OBROKOV,
ZNANJE S PODROČJA DITNE PREHRANE, VODENJE EVIDENCE BLAGA ZA POTREBE KUHINJE, PREVZEM IN
SKLADIŠČENJE ŽIVIL, SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST NA DELOVNEM MESTU, HACCP
Izobrazba: srednja poklicna, Živilska tehnologija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 5 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
dobro, pisanje dobro, SMISEL IN VESELJE ZA DELO Z OTROKI IN GOSTI LETOVIŠČA, KOMUNIKATIVNOST,
PRILAGODLJIVOST, PRIJAZNOST, TIMSKO DELO, SAMOSTOJNO DELO, NATANČNOST, PRIČETEK DELA TAKOJ.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: URŠKA VRTAČNIK, 01 252 79 13, [email protected]
15/171
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA
VIČ - RUDNIK, KOPRSKA ULICA 94, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME95459
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE HACCP EVIDENC, SKRB ZA UREJENOST ZALOG HRANE V SKLADIŠČU, PRIPRAVA SOLAT,
SLAŠČIC, PREDJEDI, RIB, TESTENIN, MESA .... SLOVENSKA IN MEDITERANSKA KUHINJA. DELO NA LOKACIJI - KUHINJA
PRI BABICI, TRŽAŠKA 200, LJ.-VIČ
Izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 10 let, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, Delo v novo odprti restavraciji Babica. Pričakujemo samostojnost pri delu v restavracijski kuhinji - večletne
izkušnje v a la carte kuhinji, malice, kosila ...
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MARKO PODBOJ, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI PO POGODBAH IN NAROČILIH.SAMOSTOJNA PRIPRAVA VSEH VRST
HRANE, TUDI ZAHTEVNEJŠIH JEDI.SAMOSTOJNA PRIPRAVA IZREDNIH NAROČIL .SODELOVANJE PRI SESTAVI
JEDILNIKOV IN NAČRTOVANJU POTREBNE DNEVNE KOLIČINE ŽIVIL .ODGOVORNOST ZA KA
Izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, izkušnje na podobnih delovnih mestih, dinamično
osebo, pripravljeno na delo v več izmenah, resnost in odgovornost, urejenost, prijaznost, veselje do dela z ljudmi in
timskega dela.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: IVAN LAH, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI, POZNAVANJE MEDITERANSKE KUHINJE, SAMOSTOJNA PRIPRAVA
TEDENSKIH KOSIL.
Izobrazba: nižja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: UROŠ KALAŠ, 031 770 570, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVA VSEH VRST JEDI (TOPLIH IN HLADNIH) PO PREDPISANIH NORMATIVIH, SKRB ZA RACIONALNE
ZALOGE, PRAVILNO SKLADIŠČENJE IN SHRANJEVANJE GOTOVIH JEDI, SKRB ZA KVALITETO IN VIDEZ PRIPRAVLJENE
HRANE, PRIPRAVA IN PREDELAVA MESA, SKRB ZA EKONOMIČNO PRIPRAVO IN
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje
tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Občutek za red, čistočo in urejenost
delovnih prostorov, sposobnost timskega dela
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANITA BIŠČAK, 01 420 29 71, [email protected]
16/171
HRANVITA, trgovina in storitve d.o.o.,
Dunajska cesta 217, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: MD86768
Rok prijave na to objavo: 08.05.2015
ISS FACILITY SERVICES storitve in trgovina
d.o.o., Tržaška cesta 53, 2000 MARIBOR
Št. prijave: ME92955
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
OKUSNO gostinska dejavnost d.o.o.,
NAZORJEVA ULICA 8, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: MD40512
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
RUTAR MARKETING, trgovska d.o.o.,
Premrlova ulica 14, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME67217
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR IV - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO V KUHINJI, DVOIZMENSKO
Izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časNadomeščanje bolniške odsotnosti, predvidoma do 30.6, do vrnitve delavca iz
bolniškega staleža., polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: STANISLAV B. ZUPET, 01 234 88 48, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR IV - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO V KUHINJI
Izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: STANISLAV B. ZUPET, 01 234 88 48, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR IV - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVLJANJE ŽIVIL IN KUHANJE JEDI IN NAPITKOV ZA UPORABNIKE IN SKRB ZA PRAVILNO DELITEV
OBROKOV HRANE, SKRB ZA KAKOVOSTNO IN NEOPOREČNO PRIPRAVO HRANE ZA UPORABNIKE, DELAVCE IN
ZUNANJE ABONENTE, SKRBI ZA EKONOMIČNO UPORABO ŽIVIL IN ENERGIJE, SKRBI ZA IZ
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje
tekoče, pisanje tekoče
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: EMA HORVAT, 01 5896 754, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRIPRAVA MALIC IN JEDI PO NAROČILU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVA MALIC IN JEDI PO NAROČILU
Izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: DEJAN FABLE, 031 265 585, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
17/171
DIJAŠKI DOM TABOR, VIDOVDANSKA CESTA
7, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME89670
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
DIJAŠKI DOM TABOR, VIDOVDANSKA CESTA
7, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME89619
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA
BEŽIGRAD, KOMANOVA ULICA 1, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME95250
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
MIMARA podjetje za trgovino in gostinstvo
d.o.o., CESTA CIRILA KOSMAČA 74, 1211
LJUBLJANA - ŠMARTNO
Št. prijave: ME93751
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI KUHAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVA HRANE V BISTRO AMBIENT. SKRB ZA UREJNOST, RED IN ČISTOČO
Izobrazba: osnovnošolska
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje
osnovno, pisanje osnovno, ZNANJE IZ ITALIJANSKE, MEDITERANSKE IN MODERNE KUHINJE
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ELVIR MRŠIČ, [email protected]
1500, gostinske storitve, d.o.o. 1500,
gostinske storitve, d.o.o., Poslovna enota
AMBIENT, Čufarjeva ulica 5, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF98863
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Natakarji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: STREŽBA V LOKALU
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: STREŽBA V LOKALU
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: NENAD PURIĆ, ., [email protected]
Urnik dela: večizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: SAMOSTOJNA STREŽBA, SVETOVANJE STRANKAM V GOSTINSTVU
Izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,
poznavanje operacijskih sistemov - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DŽEVAD KANDŽIĆ, 040 127 701, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
18/171
GOSENCA STYLE trgovina na debelo in
drobno, d.o.o. Dobrova, Hruševo 102,
HRUŠEVO 102, 1356 DOBROVA
Št. prijave: MD96963
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Gostinstvo Ljiljana Tileva s.p.,
Agrokombinatska cesta 2 A, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF97183
Rok prijave na to objavo: 07.05.2015
Management Development Consulting, družba
za inženiring, trgovino in druge storitve,
d.o.o., Zemljemerska ulica 12, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME94206
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: PONUDBA, PRIPRAVA NAROČILA (PIJAČE) IN POSTREŽBA GOSTOV, OBRAČUN KONZUMACIJE IN
DNEVNEGA IZKUPIČKA.
Izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: DARIJA HAJDARPAŠIĆ, -, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR, STREŽBA HRANE IN PIJAČE - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: STREŽBA HRANE IN PIJAČE, SKRB ZA GOSTE IN UREJENOST RESTAVRACIJE.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto oziroma možnost za n.d.č., polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje dobro, italijanski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, nemški jezik
razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: GREGOR ZONTA, 041 643 007, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
SEAM Trgovina na debelo in drobno, d.o.o.,
ŠLAJMERJEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME89116
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
GREMIA-5, gostinske storitve d.o.o., Vodnikov
trg 2, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF96680
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
Kuhinjski pomočniki
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŽNI GOSTINSKI DELAVEC - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: POMOČ NATAKARJU PRI PRIPRAVI IN STREŽBI, TER SKRB ZA UREJENOST LOKALA
Izobrazba: nižja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: DARIJA HAJDARPAŠIĆ, -, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
19/171
SEAM Trgovina na debelo in drobno, d.o.o.,
ŠLAJMERJEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME89133
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
GRADBENIŠTVO, ARHITEKTURA, GEODEZIJA, PROSTORSKO NAČRTOVANJE
Inženirji gradbeništva
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POSLOVODJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE GRADBIŠČA, RAZPOREJANJE DELAVCEV.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MARIO PEJČIČ, 030 644 556, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
PEJGRAD&PARTNERJI gradbeništvo in
avtoprevozništvo d.o.o., Ravna pot 23, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HG00583
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
Tehniki za gradbeništvo, geodezijo ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GEOMETER - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: GEOMETER
Izobrazba: srednja poklicna, Geofizikalne vede
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Geofizikalne vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MATJAŽ STRAŽAR, 041 677 107, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
UKRAS-AG, visokogradnja, marmor in granit,
d.o.o., Litijska cesta 45, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME91000
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
Gradbeni nadzorniki
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELOVODJA NA GRADBIŠČU, DELO V NEMČIJI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELOVODJA NA GRADBIŠČU, SKRB ZA IZVAJANJE DEL NA GRADBIŠČU, SPROTNO VODENJE
DOKUMENTACIJE, ORGANIZIRANJE DELA, VODENJE DELOVNE SKUPINE, VODENJE EVODENC UR, OSTALA DELA PO
NAROČILU NADREJENEGA.
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro,
govorjenje zadovoljivo, pisanje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALADIN BALJINAC, 031 738 783, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
20/171
PROJEKTBAU, gradbene storitve, d.o.o.,
Jurčkova cesta 163, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME85418
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Zidarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FASADER - ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: FASADER - ZIDAR
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SAMI ŽUNIĆ, 041842791
Predvideno plačilo: 801,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC ZA DELO V LONDONU, VELIKA BRITANIJA - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: ZIDARJI IN GRABENI DELAVCI ZA DELO PO GRADBENEM NAČRTU IN NAVODILIH VODJA GRADBIŠČA,
ZA DELO V LONDOANU, VELIKA BRITANIJA
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, Potrebno vsaj osnovno znanje angleškega jezika ker se delo opravlja v Londonu v
Veliki Britaniji
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: PETER N, 030 352 250
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - DELO V LONDONU - VELIKA BRITANIJA - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: DELO NA GRADBENEM PROJEKTU V LONDONU. ZA NIZKO IN VISOKO GRADNJO
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, Zaželjeno osnovno znanje angleškega jezika za osnovno komuniciranje.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: PETER N., 030 352 250, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - IZVAJALEC STROJNIH OMETOV - M/Ž
Število delavcev: 6
Opis del in nalog: IZVAJANJE STROJNIH OMETOV NA GRADBENEM PROJEKTU V AVSTRIJI
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, Delo na projektu v Avstriji
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MAJA GREGORINČIČ, 030 300 705, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
21/171
ŽOLNA, zaključna gradbena dela, Samir Žunić
s.p., Jamova cesta 48, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME93259
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
JKM MEDIJA, oglaševanje, d.o.o., Šercerjeva
ulica 14, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME80654
Rok prijave na to objavo: 27.04.2015
JKM MEDIJA, oglaševanje, d.o.o., Šercerjeva
ulica 14, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME83040
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
OMNIPRO, proizvodnja in storitve, d.o.o.,
Dunajska cesta 156, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94223
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - IZVAJALEC SUHOMONTAŽNIH GRADENJ - M/Ž
Število delavcev: 6
Opis del in nalog: IZVAJANJE ZAKLJUČNIH SUHOMONTAŽNIH DEL NA GRADBENEM PROJEKTU V AVSTRIJI
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MAJA GREGORINČIČ, 030 300 705, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: SPLOŠNA ZIDARSKA DELA V SLOVENIJI IN AVSTRIJI (KOROŠKA, OKOLICA CELOVCA ) - M/Ž
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MILAN KUHELJ, 041 682 080, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: SAMOSTOJNI ZIDAR
Izobrazba: osnovnošolska, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALADIN BALJINAC, 031 738 783, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: ZIDAR ZA ZIDANJE IN OMETAVANJE
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, ZIDAR MORA IMETI 2 LETI IZKUŠENJ. KANDIDATI NAJ
POKLIČEJO NA RAZGOVOR.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ZORANĆO JOCIĆ, 070 873 370, Predvideno plačilo: 800,93 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
22/171
OMNIPRO, proizvodnja in storitve, d.o.o.,
Dunajska cesta 156, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME92617
Rok prijave na to objavo: 19.04.2015
FINAL TEMEL PLUS storitve d.o.o., Martina
Krpana ulica 26, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF65382
Rok prijave na to objavo: 26.04.2015
PROJEKTBAU, gradbene storitve, d.o.o.,
Jurčkova cesta 163, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME85404
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
STOIL, gradbeništvo, d.o.o., Brilejeva ulica 13,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME89406
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: ZIDARSKA DELA V NIZKOGRADNJI IN VISOKOGRADNJI
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: GEORG JAVORAC, 070 737 424, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: ZIDARKSA DELA PO GRADBIŠČIH.
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: TEODOR JAVORAC, 051 442 577, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - NEMČIJA - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: ZIDARSKO DELO V NEMČIJI.
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DINKO VRABAC, 041 732 694, .
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - NEMČIJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZIDARSKA DELA V NEMČIJI.
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DINKO VRABAC, 041 732 694, .
23/171
TEN TRADE, trgovina in posredništvo, d.o.o.,
VIDEM 6 B, 1262 DOL PRI LJUBLJANI
Št. prijave: ME92240
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
TEOGRAD INŽENIRING TEODOR JAVORAC
s.p., V TOPLICE 20, 1260 LJUBLJANA - POLJE
Št. prijave: HF99611
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
DDŽJJ, gradbeništvo in druge storitve d.o.o.,
Stegne 21, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF98391
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
DDŽJJ, gradbeništvo in druge storitve d.o.o.,
Stegne 21, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF98374
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - TESAR - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: ZIDAR - TESAR.
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SAMEDIN DERVISHOSKI, 051 885 321
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR ZA STROJNE OMETE - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: RAZNA DELA KOT ZIDAR ZA STROJNE OMETE.
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, Delo V Slovenini in Nemčiji.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DŽEMAL NAHIĆ, 051 868 052
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDARJI - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: DELO Z STROJNIM OMETOM. DELO BO POTEKALO V TUJINI (AVSTRIJA).
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, slovenski jezik razumevanje osnovno, govorjenje
osnovno, pisanje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ZUHRA HERCEGOVAC, 041 964 722, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.200,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
GP ROKO gradbeništvo in storitve d.o.o.,
Kotnikova ulica 5, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF98724
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
GP ADENA, gradbeništvo in storitve, d.o.o.,
Celovška cesta 103, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HG00336
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
MODRI VALOVI, posredovanje začasne
delovne sile, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade
11, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME88553
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Betonerji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ŽELEZOKRIVEC - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: DELO NA GRADBIŠČU
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: MATJAŽ STRAŽAR, 041 677 107, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
24/171
UKRAS-AG, visokogradnja, marmor in granit,
d.o.o., Litijska cesta 45, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: MD53060
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
Tesarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TESAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: TESARSKA DELA
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
NPK: Tesar, restavratorski sodelavec/tesarka, restavrat
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: DRAGAN KLJAIĆ, 031 333 435, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TESAR - M/Ž
Število delavcev: 29
Opis del in nalog: GRADBENI TESAR.
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MATJAŽ STRAŽAR, 041 677 107, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TESAR - NEMČIJA - M/Ž
Število delavcev: 6
Opis del in nalog: SAMOSTOJNI TESAR, DELO V NEMCIJI
Izobrazba: osnovnošolska, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALADIN BALJINAC, 031 738 783, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
DOK, družba za storitve d.o.o., JAMOVA
CESTA 105, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME78176
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
UKRAS-AG, visokogradnja, marmor in granit,
d.o.o., Litijska cesta 45, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME25090
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
PROJEKTBAU, gradbene storitve, d.o.o.,
Jurčkova cesta 163, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME85392
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Gradbinci ipd., d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: GRADBENO DELO NA GRADBIŠČU
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, 10 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,F, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje zelo dobro, bosanski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje zadovoljivo, urejevalniki besedil osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: LOVRO CIMPERMAN, 01 232 21 31, [email protected]
25/171
C-BAU, gradbeništvo, d.o.o., Rozmanova ulica
1, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME91397
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZIDAR, TESAR, FASADER
Izobrazba: osnovnošolska, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, bosanski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno,
pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno,
računalniško oblikovanje - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: EDISON ,, 00386 708 71 48, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: GRADBENI DELAVEC
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SAMEDIN DERVISHOSKI, 051 885 321
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE GRADBENIH DEL NA GRADBIŠČU
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, 10 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,F, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje zelo dobro, bosanski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno,
delo s preglednicami - osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: LOVRO CIMPERMAN, 01 232 21 31, l[email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER OKEN IN VRAT - M/Ž
Število delavcev: 12
Opis del in nalog: MONTAŽA OKEN IN VRAT PO SLOVENIJI ( GRE ZA VZPOSTAVITEV POSLOVALNIC PO SLOVENIJI - CELJE,
MARIBOR, NOVO MESTO, KRANJ, KOPER, LJUBLJANA)
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: . ., [email protected]
Predvideno plačilo: 1.300,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
26/171
EGRADNJA, gradbena dela, d.o.o., Pavšičeva
ulica 4, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME90755
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
GP ROKO gradbeništvo in storitve d.o.o.,
Kotnikova ulica 5, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF98741
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
L-BAU, gradnje, d.o.o., Rozmanova ulica 1,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME91167
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
STEKLO-DOM, prodaja in storitve, d.o.o.,
Lanišče 19, 1291 ŠKOFLJICA
Št. prijave: HF89234
Rok prijave na to objavo: 02.05.2015
Krovci
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLEPAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: KROVSKA TER KLEPARSKA DELA
Izobrazba: nepopolna osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: . MIHELIČ, 040 511 904
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KROVSKA IN KLEPARSKA DELA - NEMČIJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: MONTAŽA LESENIH KONSTRUKCIJ IN KROVSKA DELA.
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: NEDIM VRABAC, 041 331 403, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
TAL-MONT, krovstvo in kleparstvo, d.o.o.,
Jamova cesta 50, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME85603
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
ANEG-TECH, gradbeništvo in druge storitve,
d.o.o., Stegne 21, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF97746
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
Polagalci podov ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KERAMIČAR - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: OSNOVNA KERAMIČNA DELA. DELO BO POTEKALO V TUJINI (AVSTRIJA).
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, slovenski jezik razumevanje osnovno, govorjenje
osnovno, pisanje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ZUHRA HERCEGOVAC, 041 964 722, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.200,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
27/171
MODRI VALOVI, posredovanje začasne
delovne sile, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade
11, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME88540
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Izvajalci suhomontažne gradnje, štukaterji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FASADER - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: FASADERSKA DELA, DELO POTEKA V TUJINI
Izobrazba: osnovnošolska, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, srbski jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SIMONA PAVLOVIĆ, 059 056 520, [email protected]
Predvideno plačilo: 805,00 EUR bruto
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FASADER - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: FASADERSKA DELA
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ZORAN ILIČ, 041-731-265
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE - KNAUF - NEMČIJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE, DELO V NEMČIJI.
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: NEDIM VRABAC, 041 331 403, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNI OMETI IN FASADE - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: STROJNO NANAŠANJE NOTRANJIH OMETOV, IZDELAVA DEMIT FASAD, LEPLJENJE STIROPORJA,
OBDELAVA, DELO NA VIŠINI
Izobrazba: osnovnošolska
NPK: Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DRAGA MIJATOVIĆ, 040 751 522
Urnik dela: dopoldan
28/171
GIPSMONT, druga zaključna gradbena dela,
d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME93703
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
ZI - TI IZOLACIJSKA DELA ZORAN ILIĆ S.P.,
POT NA RAKOVO JELŠO 114, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HG00319
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
ANEG-TECH, gradbeništvo in druge storitve,
d.o.o., Stegne 21, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF97750
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
OM-FAS, gradbeništvo in druge storitve,
d.o.o., Cesta dveh cesarjev 393, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HF81656
Rok prijave na to objavo: 02.05.2015
Monterji in serviserji vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODOVODAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZA DELO V TUJINI. VODOVODNE INSTALACIJE, VODOVODNE NAPELJAVE, VARJENJE...
Izobrazba: nižja poklicna, Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno,
pisanje osnovno, Zaželene so izkušnje (kandidati z izkušnjami s področja vodovodnih sistemov imajo prednost), znanje
nemškega jezika ni nujno, zanesljivost.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SUZANA POLJANEC, 02 621 36 82, [email protected]
AGENCIJA AGADO, agencija za kadre,
marketing, šport, gostinske in druge poslovne
storitve, d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME91673
Rok prijave na to objavo: 14.05.2015
Gradbinci zaključnih del ipd., d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENA DELA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZIDARSKA IN SLIKOPLESKARSKA DELA. DELO POTEKA V TUJINI.
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje zadovoljivo,
govorjenje zadovoljivo, pisanje osnovno, srbski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje zadovoljivo
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SIMONA PAVLOVIĆ, 059 056 520, [email protected]
Predvideno plačilo: 805,00 EUR bruto
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: MONTAŽA OKEN IN VRAT PO SLOVENIJI
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, obvezno znanje montaže stavbnega
pohištva
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ROK ŠTRUKELJ, 031 794 863, [email protected]
GIPSMONT, druga zaključna gradbena dela,
d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME93643
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
ROKTECH, trgovina in storitve, d.o.o., Laporje
7, 1311 TURJAK
Št. prijave: ME95232
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Pleskarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SLIKOPLESKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: BELJENJE NOTRANJIH IN ZUNANJIH ZIDNIH POVRŠIN. OBČASNO DELA NA VIŠINI. SOBO SLIKARSTVO.
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, Dolgoletne izkušnje v slikopleskarstvu.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: KARMEN GRM, 041 631 626, [email protected]
29/171
GRM K. zaključna gradbena dela d.o.o.,
Kajuhova ulica 32 C, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME93430
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SLIKOPLESKARSTVO - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: SLIKOPLESKARSTVO, DELO POTEKA V TUJINI
Izobrazba: osnovnošolska, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, srbski jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SIMONA PAVLOVIĆ, 059 056 520, [email protected]
Predvideno plačilo: 805,00 EUR bruto
Urnik dela: dvoizmensko
GIPSMONT, druga zaključna gradbena dela,
d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME93688
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Keramiki ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KERAMIK -NEMČIJA - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: KERAMIČARKSA DELA V NEMČIJI.
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: NERMIN HASAGIĆ, 041 331 403
EDIL-BAU, gradbeništvo, trgovina in storitve,
d.o.o., Stegne 21, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HG00916
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Upravljavci strojev za zemeljska dela ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELO NA STROJIH TGM - M/Ž
Število delavcev: 8
Opis del in nalog: IZKOPI, PLANIRANJE TERENA ZA POTREBE VODOVODA, KANALIZACIJE, TELEKOMUNIKACIJ IN
ELEKTRO VODOV
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, IZKUŠNJE S TEŽKO GRADBENO MEHANIZACIJO
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: BRIGITA KASTELIC, 031/408-050
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNIK - BAGERIST - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO SE IZVAJA OB ŽELEZNICI, DELO Z MINI BAGROM, IZKOP, ZASIP JARKOV, PLANIRANJE,
RAZVLAČENJE, STROJNO ČIŠČENJE IN OSTALA DELA PO NALOGU DELOVODJE.
Izobrazba: nepopolna osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MATEJ ZRIM, 041 879 015, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
30/171
TELEG-M d.o.o., telekomunikacijske storitve,
CESTA V PEČALE 36, 1231 LJUBLJANA ČRNUČE
Št. prijave: ME91517
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
ENERGOGEN inženiring, gradnja in
svetovanje d.o.o., Cesta Dolomitskega odreda
159, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME91412
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNIK TGM - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: STROJNIK TEŽKE ALI STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE. TRAJNO DELO IZKOPI Z MANJŠIM
BAGERJEM ALI SREDNJE VELIKIM BAGERJEM.
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, Možnost zaposlitve za nedoločen čas.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MILAN KUHELJ, 041 682 080, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
FINAL TEMEL PLUS storitve d.o.o., Martina
Krpana ulica 26, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF90050
Rok prijave na to objavo: 17.06.2015
Upravljavci žerjavov, dvigal ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UPRAVLJAVEC GRADBENEGA ŽERJAVA - M/Ž
Število delavcev: 13
Opis del in nalog: DELO NA GRADBIŠČU
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: MATJAŽ STRAŽAR, 041 677 107, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
UKRAS-AG, visokogradnja, marmor in granit,
d.o.o., Litijska cesta 45, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: MD53057
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH ZIDARSKIH DEL, PRIPRAVA IN PRENAŠANJE MATERIALA NA KRATKE
RAZDALJE, IZKOP JARKOV, TEMELJEV, ČIŠČENJE GRADBIŠČA IN ODMET ODPADNEGA MATERIALA.
Izobrazba: osnovnošolska, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, DELO SE OPRAVLJA V SLOVENIJI, NEMČIJI IN
AVSTRIJI, POTREBNO JE ZNANJE NEMŠKEGA JEZIKA ZA NAMENE KOMUNIKACIJE NA KRAJU DELA. POZNAVANJE
OSNOVNIH GRADBENIH DEL. NATANČNOST, ZANESLJIVOST, FIZIČNA MOČ
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: PETRA JURSINOVIČ, 01 200 81 88, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
31/171
SEVO GRADNJE, gradbeno podjetje, d.o.o.,
Vrbovec 20, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME49141
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŽNI GRADBENI DELAVEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POMOČ PRI ZIDANJU IN OMETAVANJU
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: KANDIDATI NAJ POKLIČEJO NA RAZGOVOR
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ZORANĆO KOCIĆ, 070 873 370, Predvideno plačilo: 800,93 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
STOIL, gradbeništvo, d.o.o., Brilejeva ulica 13,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME89423
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT
Vodstveni poklici v vzgoji in izobraževanju
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE ZAVODA TER SKRB ZA ZAKONITO POSLOVANJE ZAVODA,
NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE POSLOVANJA ZAVODA, VODENJE STROKOVNEGA DELA ZAVODA,
PRIPRAVLJANJE PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA TER POROČILA O NJUNEM URESNIČEVANJU, SPR
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 4 leta, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 10 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, Najmanj 10 let del.
izkušenj, od tega najmanj 3 leta pri podobnih vodstvenih delih, organiz. in vodstvene sposobnosti, na višji ravni zaht. (B2)
obvlada, poleg slovenščine, vsaj enega od uradnih jezikov EU, ni bil pravn. obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolž. na nepog. kazen zapora v trajanju več kot 6 mes. oz. ni bil pravnom. obsojen zaradi kazn. dejanja
zoper spolno nedotak. Prijavi mora priložiti dokazila o izpoln. pogojev: Europass življenjepis, načrt razvoja in delovanja
zavoda v prihodnjih 4 letih, dokazila o izpoln. pogoja zaht. izobrazbe, o izpol. zaht. del. izkušenj, opis del. izkušenj, dokazilo o
znanju tujega jezika, izjavo, da ni bil pravn. obsojen zaradi naklep. kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti na
nepogojno kazen zapora v traj. več kot 6 mesecev oz. ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotak. Kandidat lahko poda izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpoln. pogojev iz uradnih
evidenc. Če te izjave ne poda, mora prijavi sam predložiti ustrezna dokazila. Pisne prijave z dokazili o izpoln. pogojev naj
kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom "Ne odpiraj - javni razpis za direktorja CŠOD", na naslov: CŠOD, Frankopanska
9, 1000 Ljubljana. Prijava se šteje za pravočasno, če je vložena zadnji dan roka priporočeno po pošti. Kandidati naj v vlogi
sporočijo e-naslov za namen obveščanja v zvezi z razpisnim postopkom.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: . ., 01 2348 601, [email protected]
32/171
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH
DEJAVNOSTI, FRANKOPANSKA ULICA 9,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME89332
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: RAVNATELJ - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ORGANIZIRANJE IN VODENJE POSLOVANJA ZAVODA, VODENJE IN UREJANJE ZADEV S PODROČJA
DELOVNO-PRAVNE ZAKONODAJE, ORGANIZIRANJE IN VODENJE PEDAGOŠKEGA DELA V ZAVODU, OPRAVLJANJE
DRUGEGA DELA PO VELJAVNIH PREDPISIH, SPLOŠNIH AKTIH ZAVODA, PO NALOGU SVETA ZAVODA,
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 5 let, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D). Javni razpis in pogoji so
objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, Razglasni del, dne, 3. 4. 2015. Predvideni začetek dela bo dne 2. 8. 2015.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Pisne prijave z navedbo kratkega življenjepisa, programom vodenja in
overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ter potrdilo ministrstva o nekaznovanosti in potrdilo sodišča,
da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku, ki ob oddaji vloge ne smeta biti starejši od 30 dni, pošljite v 15 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet Osnovne šole Bežigrad, Črtomirova ulica 12, 1000 Ljubljana, z oznako "Prijava na razpis za
ravnatelja/-ico ". Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/-e v zakonitem roku.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: TONJA BANDELJ, 01/ 280-7-550, [email protected]
OSNOVNA ŠOLA BEŽIGRAD, ČRTOMIROVA
ULICA 12, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME75516
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
Visokošolski učitelji in sodelavci na visokošolskih zavodih
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: (ŠIFRA DM: D019001) VISOKOŠOLSKI UČITELJ (DOCENT/IZREDNI PROFESOR/REDNI
PROFESOR ZA PODROČJE FIZIKE) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH
STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI
ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM IN DOGNANJI STROKE TER KOORDINACIJA DELA
Izobrazba: doktorat znanosti, Fizika (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: Zahtevana izobrazba: doktor znanosti s področja fizike, veljaven habilitacijski
naziv docenta, izrednega profesorja ali rednega profesorja za področje fizike, sprejet na UL, retorične sposobnosti,
inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: VIDKA MUŽAR, 01 4766 509, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ASISTENT Z DOKTORATOM (H019001) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO DELO PRI RAZISKAVAH, STROKOVNO
SODELOVANJE Z NAROČNIKI RAZISKOVALNIH NALOG, PRIPRAVLJANJE PISNIH POROČIL IN ELABORATOV O RAZISKAVI
TER EKSPERTIZ, SODELOVANJE PRI DODIPLOMSKEM IN PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU, PRIPRAVLJANJE
Izobrazba: doktorat znanosti
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 leti, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, VELJAVEN HABILITACIJSKI NAZIV ASISTENT RAZISKOVALEC ALI ASISTENT. ZAŽELENE IZKUŠNJE Z DELOM NA PODROČJU RASTLINSKIH ČISTILNIH NAPRAV ZA
ČIŠČENJE ODPADNIH VOD.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: EMA REBERNIK, 300-11-25, [email protected]
33/171
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA
MATEMATIKO IN FIZIKO, JADRANSKA ULICA
19, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME89531
Rok prijave na to objavo: 09.06.2015
UNIVERZA V LJUBLJANI, Zdravstvena
fakulteta, ZDRAVSTVENA POT 5, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME88843
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – ZA SISTEMSKE ZADEVE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNE NALOGE NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, OBLIKUJE
POROČILA, SKLEPE IN STALIŠČA DELOVNEGA PODROČJA, KOORDINIRA, SPREMLJA IN IZVAJA POSTOPKE SVOJEGA
DELOVNEGA PODROČJA, SPREMLJA INFORMACIJE IN NOVOSTI NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU, OP
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Računalniške vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) računalniške, informacijske
ali tehnične smeri, visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) računalniške, informacijske ali tehnične smeri, magistrska
izobrazba (2. bolonjska stopnja) računalniške, informacijske ali tehnične smeri, delovne izkušnje so zaželene, dobro
poznavanje in izkušnje administracije MS Windows operacijskega sistema na strežnikih in delovnih postajah, dobro
poznavanje in izkušnje sistemske administracije storitev na Microsoftovi platformi (Aktivni imenik, Exchange), dobro
poznavanje imeniške storitve (AD) in protokolov, dobro poznavanje sporočilnega sistema (MS Exchange) in protokolov,
dobro poznavanje strojne računalniške opreme (strežniki, diskovna polja, tiskalniki), osnovno poznavanje omrežnih
protokolov in storitev (TCP/IP, DNS, DHCP, Radius, usmerjevalni protokoli), aktivno znanje angleškega jezika,
komunikativnost, natančnost, profesionalnost, pripravljenost na timsko delo, smisel za samostojno organiziranje delovnih
nalog. Rok za prijavo: 13. 4. 2015 – 30. 4. 2015. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj
kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za pravne in kadrovske
zadeve ter glavno pisarno, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: RENATA BOGATAJ ŠPENKO, 01/2418-596
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VISOKOŠOLSKI UČITELJ - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREDAVANJA ŠTUDENTOM, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO
Izobrazba: doktorat znanosti, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 leti, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo
dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško
oblikovanje - osnovno, - veljaven habilitacijski naziv docent ali izredni profesor ali redni profesor s področja Proizvodni
inženiring in mehatronika,retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: LOJZKA BARANAŠIČ, 01/4771 140, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VISOKOŠOLSKI UČITELJ - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREDAVANJA ŠTUDENTOM, UNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO.
Izobrazba: doktorat znanosti, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo
dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško
oblikovanje - osnovno, Veljaven habilitacijski naziv docent ali izredni profesor ali redni profesor s področja Proizvodni
inženiring in mehatronika,retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: LOJZKA BARANAŠIČ, 01/4771 140, [email protected]
34/171
UNIVERZA V LJUBLJANI, KONGRESNI TRG
12, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME90590
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA
STROJNIŠTVO, AŠKERČEVA CESTA 6, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME24522
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA
STROJNIŠTVO, AŠKERČEVA CESTA 6, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME24505
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VISOKOŠOLSKI UČITELJ - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREDAVANJA ŠTUDENTOM, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO.
Izobrazba: doktorat znanosti, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo
dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško
oblikovanje - osnovno, veljaven habilitacijski naziv docent ali izredni profesor ali redni profesor s področja Izdelovalne
tehnologije in sistemi, retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: LOJZKA BARANAŠIČ, 01/4771 140, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VISOKOŠOLSKI UČITELJ - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREDAVANJE ŠTUDENTOM, ZNANSTVENO - RAZISKOVALNO DELO.
Izobrazba: doktorat znanosti, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo
dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško
oblikovanje - osnovno, veljaven habilitacijski naziv docent ali izredni profesor ali redni profesor s področja Mehanike,
retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: LOJZKA BARANAŠIČ, 01/4771 140, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VISOKOŠOLSKI UČITELJ - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: - PREDAVANJA ŠTUDENTOM, ZNANSTVENO RAZISKOVALNO DELO
Izobrazba: doktorat znanosti, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo
dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško
oblikovanje - osnovno, veljavni habilitacijski naziv docent ali izredni profesor ali redni profesor za področje mehanika,
retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: LOJZKA BARANAŠIČ, 01/4771 140, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VISOKOŠOLSKI UČITELJ, DOCENT - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OBLIKOVANJE IN POSODABLJANJE UČNIH NAČRTOV TER PRILAGAJANJE VISOKOŠOLSKIH
STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV ZAHTEVAM, ORGANIZIRANJE ALI SOORGANIZIRANJE VSEH AKTIVNOSTI
ZA IZVEDBO PREDMETA V SKLADU Z UČNIM NAČRTOM IN DOGNANJI STROKE TER KOORDINACIJA DELA
Izobrazba: doktorat znanosti, Religija, verstva
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno,
računalniško oblikovanje - osnovno, Doktorat znanosti (prejšnji) ustrezne smeri (teologija) ali doktorat znanosti (3. bolonjske
stopnje) ustrezne smeri (teologija), aktivno znanje slovenskega in vsaj enega tujega jezika, veljaven naziv docenta za eno
izmed habilitacijskih področij: pastoralna in kerigmatična teologija, sociologija religije in pastorale, retorične in pedagoške
sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, uporaba računalniških orodij in avdiovizualnih sredstev, 3 leta ustreznih delovnih izkušenj.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SIMON JURKOVIČ, 01 434 58 20, [email protected]
35/171
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA
STROJNIŠTVO, AŠKERČEVA CESTA 6, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME24480
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA
STROJNIŠTVO, AŠKERČEVA CESTA 6, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME24462
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA
STROJNIŠTVO, AŠKERČEVA CESTA 6, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME49979
Rok prijave na to objavo: 09.05.2015
UNIVERZA V LJUBLJANI, TEOLOŠKA
FAKULTETA, Poljanska cesta 4, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME86887
Rok prijave na to objavo: 08.06.2015
Učitelji in sodelavci za poučevanje poklicno-specifičnih predmetov in vsebin
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UČITELJ STROKOVNIH MODULOV - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POUČEVANJE DIJAKOV V SPI, SSI IN PTI PROGRAMIH SREDNJE ŠOLE
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski
jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno,
delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje
operacijskih sistemov - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno, Pedagoško andragoška izobrazba in strokovni izpit za
področje vzgoje in izobraževanja. Dokazila poslati po navadni pošti. UNIVERZITETNI DIPL. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE,
SMER ROBOTIKA
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: IRENA CAPUDER, 01 513 36 00, [email protected]
SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA,
LITOSTROJSKA CESTA 51, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME89164
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
Predmetni učitelji v osnovni šoli
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UČITELJ/ICA DODATNE STROKOVNE INDIVIDUALNE IN SKUPINSKE POMOČI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJANJE PRIPRAV NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO
IZOBRAŽEVALNEGA DELA IN NUDENJE STROKOVNE POMOČI UČENCEM, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG
DOLOČENIH Z LETNIM DELOVNIM NAČRTOM IN PO NAVODILU RAVNATELJA
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Izobraževalne vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto oziroma vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško
oblikovanje - osnovno, enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program pedagoške smeri (izpolnjeni pogoji za
učitelja v devetletni osnovni šoli), univerzitetni študijski program iz psihologije ali pedagogike (smer pedagogika),
univerzitetni študijski program iz defektologije, univerzitetni študijski program in socialne pedagogike, strokovni izpit,
organizacijske sposobnosti, potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanju.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Urnik dela: dopoldan
OSNOVNA ŠOLA PRESKA, PREŠKA CESTA
22, 1215 MEDVODE
Št. prijave: ME89380
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
Učitelji razrednega pouka
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ANGLEŠKI UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Izobraževalne vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje osnovno, Kandidat za angleškega učitelja mora obvezno imeti IB certifikat- IB teacher, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo iz
kazenske evidence, strokovni izpit viz.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Predvideno plačilo: 2.400,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
36/171
Nova doba, vzgoja in varstvo predšolskih
otrok, d.o.o., Zlatek 15, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME52534
Rok prijave na to objavo: 10.05.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Izobraževalne vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje osnovno, Zaželjeno, da ima kandidat opravljeno diplomo iz mednarodne IB šole, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo o
nekaznovanju.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: RAZREDNI POUK, ZGODNJE POUČEVANJE ANGLEŠČINE
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, 34 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA. PRILOŽITI POTRDILO, DA OSEBA NI V KAZENSKI
EVIDENCI, PRILOŽITI POTRDILO, DA OSEBA NI V KAZENSKEM POSTOPKU
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: ANITA KOBE, 01 5203 522, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Nova doba, vzgoja in varstvo predšolskih
otrok, d.o.o., Zlatek 15, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME52289
Rok prijave na to objavo: 10.05.2015
OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE,
CLEVELANDSKA ULICA 11, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME84167
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKE VZGOJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKE VZGOJE
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Mini vrtec,
Kadilnikova 7, Ljubljana. Strokovni izpit iz predšolske vzgoje, potrdilo o nekaznovanosti.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: NEŽA KENDA, 031 860 131, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
37/171
NBK, svetovanje in raziskave, d.o.o., Štebijeva
cesta 12, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE
Št. prijave: ME79842
Rok prijave na to objavo: 01.05.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VZGOJA IN VARSTVO PREDŠOLSKIH OTROK
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Mini vrtec,
Kadilnikova 7, Ljubljana. Strokovni izpit iz predšolske vzgoje, potrdilo o nekaznovanosti.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: NEŽA KENDA, 031 860 131, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA, VZGOJA
IN VARSTVO OTROK.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časnadomeščanje daljše bolniške odsotnosti, predvidoma do konca šol. leta 14/15, polni
delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje
tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Zaposlitev za DČ do konca šolskega
leta 2014/2015 - nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti, priložite: overjen strokovni izpit, overjeno diplomo ter potrdilo o
nekaznovanosti. Poskusno delo - 3 mesece.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
NBK, svetovanje in raziskave, d.o.o., Štebijeva
cesta 12, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE
Št. prijave: ME79825
Rok prijave na to objavo: 01.05.2015
VRTEC JARŠE, ROŽIČEVA ULICA 10, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME89039
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
KMETIJSTVO, VRTNARSTVO, RIBIŠTVO, GOZDARSTVO
Gozdarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GOZDAR-SEKAČ - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POSEK LESA
Izobrazba: osnovnošolska, Gozdarstvo in lov
NPK: Gozdarski sekač/gozdarska sekačica
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: POLONA ZAKRAJŠEK, 031 689214, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.000,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
38/171
GOZDARSTVO IN ŽAGARSTVO JERIN,
storitveno in prevozno podjetje d.o.o., Mački
7, 1314 ROB
Št. prijave: ME66378
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
KOMERCIALA IN MARKETING
Strokovnjaki za prodajo, oglaševanje in trženje
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC V MARKETINGU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELAVEC V MARKETINGU, MEDIJSKO NAČRTOVANJE, ODNOSI Z JAVNOSTJO, DRUGO.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Marketing in oglaševanje
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, hrvaški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,
poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, Izkušnje na področju marketinga in
oglasevanja. Poznavanje filmskih, gledaliških in glazbenih medijev. Vlogo naj oda kandidat v slovenskem in angleškem
jeziku.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: WOLFGANG KREUHSLER, -, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POSPEŠEVALEC PRODAJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO NA TERENU, LJUBLJANA Z OKOLICO, ZBIRANJE NAROČIL ZA DOMAČE IZDELKE IZ KMETIJE
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, KOMUNIKATIVNOST, VZTRAJNOST
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KMETIJA LISAC, -, [email protected]
Urnik dela: popoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODUKTNI VODJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: (VELE)PRODAJA, SKRBNIK VELEPRODAJNIH STRANK
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 leti, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: T. M., 01 500 04 00, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
39/171
CINEPLEXX, Družba za predvajanje filmov,
d.o.o., Cvetkova ulica 1, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME88250
Rok prijave na to objavo: 19.04.2015
POMPINA, podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., Kunaverjeva ulica 9, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME93340
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
DOOP CAR d.o.o. uvoz in trženje,
KAJAKAŠKA CESTA 40 A, 1211 LJUBLJANA ŠMARTNO
Št. prijave: ME87069
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROKOVNJAKI ZA MEDNARODNO PRODAJO, OGLAŠEVANJE IN TRŽENJE - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: RAZVOJ CELOTNEGA TRŽENJSKEGA KONCEPTA ZA NOVI PRODUKT TER OGLAŠEVANJE IN TRŽENJE
TER PRODAJA.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Marketing in oglaševanje
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje
zelo dobro, nemški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s
preglednicami - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, Zaželene izkušnje v mednarodni prodaji ali trženju
oz. razvoju prodajne strategije novega produkta. Poslati EUROPASS življenjepis + motivacijsko pismo.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MATJAŽ GRLJ, 040 464 625, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC ZA MARKETING / NEMČIJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: GLAVNE KANDIDATOVE NALOGE BODO KOMUNICIRANJE (NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE), PRIPRAVA IN
IZVEDBA PRODAJNIH AKCIJ, POMOČ PRI PROMOCIJI NA NOVEM TRGU, ISKANJE NOVIH POSLOVNIH PARTNERJEV,
ODNOSI S POSLOVNIMI PARTNERJI (INTERNO, EKSTERNO KOMUNICIRANJE) TER POMOČ
Izobrazba: srednja poklicna, Izobraževalne vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s
preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje
operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, Zahtevano tekoče znanje nemškega jezika - zmožnost
tekoče komunikacije, poudarek na poslovni nemščini. Formalna izobrazba NI pomembna.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SVETLANA SENIČAR, -, [email protected]
AMG-MARKETING, MATJAŽ GRLJ, S.P.,
Štihova ulica 13, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME79597
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
PROTAB HRM, kadrovske storitve d.o.o.,
Jamova cesta 97, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME43868
Rok prijave na to objavo: 03.05.2015
Strokovnjaki za prodajo tehničnih in medicinskih izdelkov (razen IKT)
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC - SVETOVALEC V TRGOVINI Z MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI V LJUBLJANI
- M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OPIS DEL IN NALOG: USTREZNA STROKOVNA PREDSTAVITEV PROIZVODOV KUPCEM, SODELOVANJE
PRI PREVZEMU BLAGA, PRIPRAVA BLAGA ZA PRODAJO, OZNAČEVANJE BLAGA, SVETOVANJE O PRAVILNI UPORABI
MEDICINSKEGA PRIPOMOČKA, REŠEVANJE NEZAHTEVNIH REKLAMACIJ, POLNJENJE P
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Zdravstvena nega in oskrba
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SAŠKA GOSTIČ, 070 595 814, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
40/171
MEDIPLUS, trgovina, storitve, svetovanje in
posredništvo, d.o.o., Zaloška cesta 40, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME90790
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
Komercialni zastopniki za prodajo ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOMERCIALIST - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: KOMERCIALNA OPRAVILA, SODELOVANJE Z TUJIMI POSLOVNIMI PARTNERJI,
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje dobro, nemški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro,
urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje
- osnovno, zahtevano dobro znanje nemškega jezika
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: . ., [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOMERCIALIST (TRŽENJE) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: NABAVA IN PRODAJA SUROVIH KOŽ IZVEDBA VSEH POTREBNIH TRŽNIH AKTIVNOSTI (RAZISKAVA
TRGA,PRIPRAVA PONUDB,POGODB,...), REŠEVANJE REKLAMACIJ, ORGANIZIRANJE TRANSPORTA, SOELOVANJE PRI
PRIPPRAVI POSLOVNIH NAČRTOV...
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje
dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško
oblikovanje - osnovno, JAVNO POVABILO "IZ FAKSA TAKOJ PRAKSA". PRIČAKUJEMO KOMUNIKATIVNOST,
SPOSOBNOST TIMSKEGA DELA, DOBRE ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI, SAMOINICIATIVNOST, SMISEL ZA
SPREJEMANJE ODLOČITEV. KANDIDAT MORA BITI PRIPRAVLJEN NA SLUŽBENE POTI V SLOVENIJI IN IZVEN.
ZAPOSLITEV PREKO JAVNEGA POVABILA ZRSZ
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: NADJA ŠAGER, 01/58 78 220, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.500,00 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOMERCIALIST NA TERENU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREDSTAVITEV RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA STRANKAM
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Računalniške vede
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Računalniške vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, 10 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno,
programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno,
računalniško oblikovanje - osnovno, komunikativen, vesten, zanesljiv, pozitivno naravnan
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: LOVRO CIMPERMAN, 01 232 21 31, [email protected]
41/171
TELNET, storitve, d.o.o., Šmartinska cesta 134
A, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF97810
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
KOTO proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Agrokombinatska cesta 80, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME93029
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
S-MARKET, računalniške aplikacije in
trgovina, d.o.o., Rozmanova ulica 1, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME91200
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOMERCIALIST(KA) ZA PRODAJO POSLOVNIM STRANKAM - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OPIS DELOVNEGA MESTA: TELEFONSKO TRŽENJE STORITEV PODJETJEM (TAKO NOVIM KOT ŽE DLJE
OBSTOJEČIM), SVETOVANJE IN INFORMIRANJE STRANK, SPREJEMANJE TELEFONSKIH KLICEV, VNAŠANJE PODATKOV
V RAČUNALNIŠKE EVIDENCE, PRIPRAVA POROČIL O REZULTATIH DELA IN SLEDENJE
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro,
pisanje dobro, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s
preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SIMONA ŠABJAN, 031 704 077, [email protected]
Predvideno plačilo: 789,15 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJNI INŽENIR KOMPRESORSKE TEHNIKE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRODAJA KOMPRESORSKE TEHNIKE, SKRB ZA OBSTOJEČE KUPCE IN ISKANJE NOVIH, SODELOVANJE
Z MONTAŽNIMI SKUPINAMI, PRIPRAVA PONUDB, REŠEVANJE REKLAMACIJ, IN OSTALA DELA V POVEZAVI Z NAŠTETIMI.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, Izkušnje s prodajo tehnične opreme znanje vsaj še enega svetovnega jezika je
prednost.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDRAŽ VODOPIVEC, 01 200 68 01, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SKRBNIK KLJUČNIH KUPCEV ZA NOVA PREDELANA GOSPODARSKA VOZILA I.C.A. M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SKRBNIK KLJUČNIH KUPCEV ZA NOVA PREDELANA GOSPODARSKA VOZILA I.C.A. OPIS DEL IN NALOG:
KLJUČNE DELOVNE NALOGE SO RAZDELJENE NA DVA (2) SEGMENTA IN SICER NA AKTIVNO OPERATIVNO SKRBNIŠTVO
POSAMEZNIK KLJUČNIH KUPCEV TER IZVAJANJE PRODAJNIH AKTIVNOSTI NA OBM
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 36 let, voz. izpit kat. B,C, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, hrvaški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo
dobro, nemški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s
preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - zahtevno, Odlično poznavanje Office
računalniških programov.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor, kandidati naj oddajo vlogo prek spletne strani delodajalca
Kontakt za kandidate: DAMIJAN PAVLINEC, 041 482 489, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
42/171
INTECH, računalniško programiranje d.o.o.,
Vrhovčeva ulica 10, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94470
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
OMEGA AIR Inženiring, d.o.o., Ljubljana,
CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 10, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME84596
Rok prijave na to objavo: 07.05.2015
RINZ ROS, razvoj, oblikovanje, svetovanje
d.o.o., Golo Brdo 1 B, 1215 MEDVODE
Št. prijave: ME85512
Rok prijave na to objavo: 08.05.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TERENSKI KOMERCIALIST - M/Ž
Število delavcev: 12
Opis del in nalog: TERENSKI KOMERCIALIST ZA PRODAJO OKEN IN VRAT ( GRE ZA VZPOSTAVITEV POSLOVALNIC PO
SLOVENIJI - CELJE, MARIBOR, NOVO MESTO, KRANJ, KOPER, LJUBLJANA)
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: . ., [email protected]
Predvideno plačilo: 1.550,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TERENSKI KOMERCIALIST OZ. POSPEŠEVALEC PRODAJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ISKANJE NOVIH KUPCEV, PREDSTAVITEV IZDELKOV NA TERENU, IZMERE IN SVETOVANJE NA TERENU
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna; visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, nemški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno,
IZNAJDLJIVOST IN KOMUNIKATIVNOST, ZNANJE O PRODAJI IN SVETOVANJE, TEHNIČNA ZNANJA NA PODROČJU
GARAŽNIH VRAT, RESNOST IN ODGOVORNOST
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MARTIN BAJUK, 040 592-944, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
43/171
STEKLO-DOM, prodaja in storitve, d.o.o.,
Lanišče 19, 1291 ŠKOFLJICA
Št. prijave: HF89248
Rok prijave na to objavo: 02.05.2015
KIP KOP trgovina in storitve d.o.o., Naselje
Borisa Kidriča 9, 8330 METLIKA
Št. prijave: HG01101
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
MEDIJI IN ODNOSI Z JAVNOSTMI
Strokovnjaki za odnose z javnostmi
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC V PRAVOSODJU (STROKOVNI SODELAVEC - PUBLICIST) V SLUŽBI
ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI;VIŠJI SVETOVALEC V PRAVOSODJU II, I - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVRŠEVANJE ZADEV UPRAVE ORGANA; - PRIPRAVA POMEMBNEJŠIH POROČIL, ODGOVOROV, ANALIZ
IN INFORMACIJ; - SPREJEM ODLOČITEV IN PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG ZA NAJPOMEMBNEJŠE ODLOČITVE NA
PODROČJU DELOVANJA ORGANA; - PRIPRAVA IN KOORDINACIJA MEDIJSKIH GRADIV IN O
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, Najmanj visoka strokovna izobrazba / prva stopnja /
izpit iz Sodnega reda, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, splošni pogoji s področja delovnega prava in pogoji po
2. odstavku 88. člena ZJU. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz
katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter evidenčna št. diplome, leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; 3.
izjavo kandidata, da: je državljan Republike Slovenije, - ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, - zoper
njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 4. izjava o
opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv oz.o zavezi, da bo v primeru izbire na javnem natečaju usposabljanje za
imenovanje v naziv opravil v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi; 5. izjava o opravljenem izipitu iz Sodnega reda oz.
o zavezi, da bo v primeru izbire na javnem natečaju izpit opravil v enem letu po sklenitvi delovnega razmerja; 6. izjavo, da za
namen tega natečajnega postopka dovoljuje Vrhovnemu sodišču pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. Celotna objava
prostega delovnega mesta je objavljena na spletni strani VS RS (www.sodisce.si).
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: . ., 01 434 27 81, [email protected]
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE,
TAVČARJEVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF98695
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
OSEBNE STORITVE IN VAROVANJE
Frizerji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FRIZER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELOVNO MESTO ZA SAMOSTOJNEGA FRIZERJA.
Izobrazba: srednja poklicna, Frizerstvo in kozmetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, Sposobnost samostojnega vodenja salona. Zaželjeno,
da je kandidat iz Ljubljane ali bližnje okolice. Možna zaposlitev za n.d.č.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: LEONARDO SALOMON, 051 741 745, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
44/171
DC, trgovina in storitve, d.o.o., Kajuhova ulica
44, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF97959
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FRIZER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: FRIZERSKA DELA
Izobrazba: srednja poklicna, Frizerstvo in kozmetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Praktični preizkus
usposobljenosti.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: TINA TERPIN, 041 278 991, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FRIZER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VSA FRIZERSKA DELA
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, samostojnost pri opravljanju
frizerskega dela
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MARTA Š., 041 606 108, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FRIZER - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: DELO V FRIZERSKEM SALONU
Izobrazba: srednja poklicna, Frizerstvo in kozmetika
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Frizerstvo in kozmetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, hrvaški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno,
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: TOMO PERŠUH, 041 603 964, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.200,00 EUR bruto
Urnik dela: dvoizmensko
45/171
FRIZERSKI STUDIO T. TINA TERPIN S.P.,
Tugomerjeva ulica 56, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME70246
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
STUDIO MJ, frizerske in druge storitve, d.o.o.,
Litijska cesta 45, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME93811
Rok prijave na to objavo: 14.05.2015
URBAN PERMESA, izobraževanje, trgovina in
frizerstvo, d.o.o., Ciril-Metodov trg 17, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME62237
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
Varnostniki
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARNOSTNIK - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: VAROVANJE JAVNIH ZBIRANJ, VAROVANJE GOSTINSKIH LOKALOV, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA
Izobrazba: nižja poklicna
NPK: Varnostnik/varnostnica
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, 20 ur/teden
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, ZDRAVNIŠKI PREGLED ZA
VARNOSTNIKA
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: MATEJA KOTAR, 070 977 210, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARNOSTNIK-RECEPTOR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: - RECEPTORSKA DELA- VAROVANJE OBJEKTA- OBHODI- DELO V VEČ IZMENAH
Izobrazba: srednja poklicna
NPK: Varnostnik/varnostnica
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma Z možnostjo podaljšanja. Nadomeščanje delavke, ki je na porodniškem
dopustu, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s
preglednicami - osnovno, NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA- VARNOSTNIK
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: PRIMOŽ KASTELIC, 01 5497 871, [email protected]
OGRINC VAROVANJE 1 d.o.o., družba za
varovanje ljudi in premoženja, Turjak 36, 1311
TURJAK
Št. prijave: ME89897
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
Parks 1, podjetje za upravljanje z garažnimi
hišami, poslovnimi objekti in varovanje
premoženja d.o.o., VILHARJEVA CESTA 27,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME89804
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
Drugi delavci za preprosta dela, d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC V BETONARNI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO V PROIZVODNJI GOTOVIH BETONSKIH IZDELKOV.
Izobrazba: osnovnošolska
Alternativna izobrazba: nižja poklicna; srednja poklicna; srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, Delo se opravlja v betonarni v Nemčiji.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: RADO ŠKAFAR, 031 620 728, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC ZA PREPROSTA DELA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELAVEC ZA PREPROSTA FIZIČNA DELA PO GRADBIŠČIH.
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 mes
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: TEODOR JAVORAC, 051 442 577, [email protected]
46/171
LIGRAD gradbeništvo in investicije d.o.o.,
MAJDE VRHOVNIKOVE ULICA 2, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HF99198
Rok prijave na to objavo: 10.05.2015
TEOGRAD INŽENIRING TEODOR JAVORAC
s.p., V TOPLICE 20, 1260 LJUBLJANA - POLJE
Št. prijave: HF99625
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
PRAVO IN EKONOMIJA
Odvetniki, tožilci, pravobranilci
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIREKTOR SPECIALIZIRANEGA DRŽAVNEGA TOŽILSTVA RS - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: 1. SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE NALOG DRŽAVNOTOŽILSKE UPRAVE, KI SE NANAŠAJO NA
KADROVSKO POSLOVANJE DRŽAVNOTOŽILSKEGA OSEBJA, ODLOČANJE O PRAVICAH, OBVEZNOSTIH IN
ODGOVORNOSTIH TOŽILSKEGA OSEBJA, FINANČNO, RAČUNOVODSKO IN MATERIALNO POSLOVANJE TER VODENJE
POST
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 5 let, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 let, Ostali pogoji za zasedbo delovnega mesta: znanje
uradnega jezika, usposabljanje za vodenje in upravljanje v upravi (v skladu s 139. členom ZDT-1 v zvezi s 61.c členom ZS se
usposabljanje lahko opravi naknadno v enem letu od imenovanja), izpit iz Državnotožilskega reda (izpit se v skladu s 136.
členom ZDT-1 lahko opravi naknadno, najkasneje v enem letu po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi), obvezno usposabljanje za
imenovanje v naziv (usposabljanje se v skladu s 89. členom ZJU lahko opravi naknadno, najkasneje v enem letu od sklenitve
pogodb o zaposlitvi), državljanstvo Republike Slovenije, ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti »TAJNO.«, ki se lahko pridobi naknadno. Kandidati naj
pošljejo prijave v skladu z objavo javnega natečaja, ki je objavljen na spletni strani Vrhovnega državnega tožilstva RS od
13.4. do 21.4.2015.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: TOMAŽ DULMIN BLANKA TERZIČ, 01 434 19 46, 434 19 28, [email protected]
SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO
REPUBLIKE SLOVENIJE, Trg Osvobodilne
fronte 13, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME90894
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
Pravni strokovnjaki, d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC V PRAVOSODJU V URADU PREDSEDNIKA – SODELAVEC ZA
POSLOVANJE SPREJEMNE PISARNE IN VLOŽIŠČA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVRŠEVANJE ZADEV UPRAVE ORGANA,OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL V ZADEVAH SODNE
UPRAVE,VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA OSEBJA ORGANA ZA POSLOVANJE SPREJEMNE PISARNE IN
VLOŽIŠČA,VODENJE NAJPOMEMBNEJŠIH PREDPISANIH IN POTREBNIH EVIDENC, OBDELAVA PODATKOV,USKLA
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 7 mes, Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za
zasedbo delovnega mesta: najmanj visoka strokovna izobrazba (prva stopnja), najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
opravljen izpit iz poznavanja določil Sodnega reda, opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv, državljanstvo Republike
Slovenije, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, da zoper osebo ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Ostali pogoji za zasedbo prostega
delovnega mesta so objavljeni na spletni strani Okrajnega sodišča v Ljubljani.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JANA PEZDIR, ., [email protected]
47/171
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI,
MIKLOŠIČEVA CESTA 10, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME88428
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) - STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM
ODLOČITVE.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Pravne vede
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Pravne vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas22.11.2015 (nadomeščanje javne uslužbenke na starševskem dopustu), polni delovni
čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, Opravljen pravniški državni izpit, izjava o delovnih
izkušnjah (razviden naj bo čas trajanja in opis delovnih nalog), prosto delovno mesto je na Kazenskem oddelku, kandidati naj
v prijavi obvezno navedejo št. razpisa Su Ks 72/2015
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: . ., ., [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: PROUČEVANJE ZADEV, KI MU JIH DODELI SODNIK, PRIPRAVA STROKOVNE PODLAGE ZA SPREJEM
ODLOČITVE, PRIPRAVA ODLOČITVE, PRIPRAVA OBRAZLOŽITVE ODLOČITVE,SPREMLJANJE IN PROUČEVANJE PRAKSE
TUJIH SODIŠČ TER TUJE STROKOVNE LITERATURE,SPREJEMANJE VLOG IN IZJAV STRAN
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Pravne vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za
zasedbo delovnega mesta: univerzitetni diplomirani pravnik /druga stopnja/ (univerzitetni diplomirani pravnik (UN) in
magister prava ali magister prava na podlagi enovitega magistrskega študijskega programa), najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
pravniški državni, oziroma pravosodni izpit, državljanstvo Republike Slovenije, da oseba ni bila pravnomočno obsojena
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev, da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti. Ostali pogoji za zasedbo prostega delovnega mesta so objavljeni na spletni strani Okrajnega
sodišča v Ljubljani.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JANA PEZDIR, ., [email protected]
48/171
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI,
Tavčarjeva ulica 9, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME85910
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI,
MIKLOŠIČEVA CESTA 10, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME88431
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Ekonomisti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GLAVNI BANČNI REFERENT V ODDELKU MEDNARODNI ODNOSI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE EVIDENC IN TRANSAKCIJ Z MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI, SODELOVANJE Z MEDNARODNIMI
INSTITUCIJAMI IN EVROPSKO KOMISIJO, KOORDINIRANJE TEHNIČNE POMOČI IN MEDNARODNIH DOGODKOV,
SEKRETARSKE STORITVE ZA ORGANE BS, PRIPRAVO POROČIL IN ZAPISNIKOV, IZVAJANJE
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Pravne vede
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 leti, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje
zelo dobro, pisanje zelo dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, računalniško oblikovanje - osnovno, Najmanj šesto raven izobrazbe pravne ali
druge ustrezne smeri (prejšnja visokošolska izobrazba/prva bolonjska stopnja), večletne delovne izkušnje na področju
mednarodnega sodelovanja in koordinacije, aktivno znanje angleškega jezika, odlično ustno in pisno izražanje v slovenskem
in angleškem jeziku, samoiniciativnost in komunikativnost, usposobljenost za delo z računalnikom, smisel za samostojno
delo in delo v skupini, željo po dodatnem učenju in pridobivanju strokovnega znanja, strokovne kompetence: informacijska
pismenost, natančnost, samostojnost, zanesljivost, sodelovanje s strankami in poslovnimi partnerji. Z izbranim kandidatom
bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 24 mesecev, s polnim delovnim časom in 4-mesečnim poskusnim delom.
Vaše prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo izključno preko aplikacije na spletni strani
Banke Slovenije http://www.bsi.si/zaposlitev.
Način prijave kandidatov: kandidati naj oddajo vlogo prek spletne strani delodajalca
Kontakt za kandidate: BARBARA BEZEK ROT, +386 1 47 19 518, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZDELAVA POSLOVNIH NAČRTOV, MARKETING, TRŽENJE NAŠIH STORITEV, ZAŽELJENO POZNAVANJE
FINANČNIH PROJEKCIJ, BILANC, POSLOVNIH IZKAZOV IPD.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Poslovne in upravne vede (podrobneje
neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto oziroma možnost zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje
dobro, hrvaški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s
preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, Zaželjene je dobro
znanje hrvaškega in angleškega jezika, ni pa pogoj. JP Iz faksa takoj praksa.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: MONIKA MALEŠIČ, 040 333 133, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
49/171
BANKA SLOVENIJE, SLOVENSKA CESTA 35,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME95215
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
ESF, pravno in mednarodno svetovanje,
d.o.o., Brezje pri Grosupljem 83, 1290
GROSUPLJE
Št. prijave: ME94254
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
PREDELAVA LESA, PROIZVODNJA PAPIRJA, TISKARSTVO
Tiskarji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI SITOTISKAR TEKSTILA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: KANDIDAT POTREBUJE OBVEZNO OSNOVNO ZNANJE SITOTISKARSTVA TAKO NA AVTOMATSKEM, KOT
TUDI NA ROČNEM TISKARSKEM STROJU. POZNATI MORA OSNOVNE MATERIALE ZA DELO TER BITI SAMOINICIATIVEN,
DELAVEN, NATANČEN. PREVZETI MORA PROJEKT OD NALOGA + FILMA DALJE TER PO NA
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto oziroma možnost podaljšanja za nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s
preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, natančnost, fleksibilnost, delo v teamu
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MAJA LIPUŠ, 01 516 11 22, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
ENPRINT storitve d.o.o., Litostrojska cesta 42
B, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME84261
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
Obdelovalci lesa
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POVRŠINSKA OBDELAVA LESA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVA POVRŠINE LESA ZA BARVANJE ALI LAKIRANJE, LAKIRANJE, BARVANJE, LUŽENJE
(TONIRANJE)
Izobrazba: srednja poklicna, Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, LIČAR
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JANEZ PETERLIN, ., [email protected]
Urnik dela: dopoldan
HIT PRELESS, proizvodnja, trgovina in
transport, d.o.o., ŽLEBE 1, 1215 MEDVODE
Št. prijave: ME89087
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Mizarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MIZAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZDELAVA POHIŠTVA
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JANEZ ZAJC, 031 505 850, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
50/171
MIZARSTVO ZAJC JOŽE S.P., ŠMARTINSKA
CESTA 224, 1260 LJUBLJANA - POLJE
Št. prijave: ME86228
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
Upravljavci procesnih strojev in naprav za pripravo papirjevine in proizvodnjo papirja
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STIKALNIČAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: UPRAVLJA IN NADZIRA TURBOGENERATOR 8MVA PO OBRATOVALNIH NAVODILIH, UPRAVLJA IN
NADZIRA VISOKONAPETOSTNE NAPRAVE (VN) IN TRANSFORMATORJE V ENERGETIKI IN TOVARNI PO OBRATOVALNIH
NAVODILIH, UPRAVLJA IN NADZIRA MALO HIDROELEKTRARNO 400 KW PO OBRATOVALNIH
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: PETRA HUNJADI, 01/58-23-498, [email protected]
GORIČANE tovarna papirja Medvode, d.d.,
LADJA 10, 1215 MEDVODE
Št. prijave: ME84855
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
PREHRAMBENA INDUSTRIJA, ŽIVILSTVO, VETERINA
Peki, slaščičarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PEK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PEK KRUHA, PECIVA, BUREK
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DEJAN MILOSAVLJEVIĆ, 068 604 074
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SLAŠČIČAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO SLAŠČIČARJA
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DEJAN MILOSAVLJEVIĆ, 068 604 074
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SLAŠČIČAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNA PRIPRAVA SLAŠČIC
Izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANŽEJ ARNOLD, [email protected]
51/171
PEKARSTVO CENTER, peka kruha in slaščic,
d.o.o., Trg mladinskih delov. brigad 11, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HF72928
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
PEKARSTVO CENTER, peka kruha in slaščic,
d.o.o., Trg mladinskih delov. brigad 11, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HF99000
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
SLAMIČ Gostinstvo in trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, KERSNIKOVA ULICA 1, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME64406
Rok prijave na to objavo: 19.04.2015
PROIZVODNJA IN TEHNIČNE STORITVE
Tehniki tehnično-tehnoloških strok, d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SODELAVEC V VETERINARSTVU - VIŠJI TEHNIK VI NA INŠTITUTU ZA MIKROBIOLOGIJO
IN PARAZITOLOGIJO - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: -PRIPRAVA MATERIALOV IN NAPRAV ZA IZVEDBO VAJ IN RAZISKOVALNIH NALOG, -SODELOVANJE PRI
IZVAJANJU ANALIZ, KI SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO PODROČJE, -ORGANIZACIJA POPRAVIL IN VZDRŽEVANJE
DELOVNIH PRIPRAV, -PRIPRAVA MATERIALOV IN NAPRAV ZA IZVEDBO RAZISKOVALN
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Naravoslovje, matematika in računalništvo (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, Zaželene delovne izkušnje v Laboratoriju za parazitologijo in izkušnje z
izvedbo molekularnih metod v diagnostiki bolezni živali.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA
FAKULTETA, GERBIČEVA ULICA 60, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME89852
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
RAČUNALNIŠTVO, PROGRAMIRANJE, IT
Menedžerji za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA RAZVOJA/BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: 1. ISKANJE NOVIH STRANK S POMOČJO MREŽENJA (NETWORKING); 2. PRODOREN, AGRESIVEN
NASTOP NA TRGU (V RUSIJI); 3. SKRB ZA OGLAŠEVANJE IN PROMOCIJO PRI PRIDOBIVANJU NOVIH STRANK; 4.
POSKRBETI ZA PREPRIČLJIV NASTOP NA TRGU (V RUSIJI) IN S TEM PRIDOBIVANJE NO
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B,G,H/AM,B1, angleški jezik
razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, ruski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
španski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov
- osnovno, Networking (mreženje), prepričljivo nastopanje pred strankami, znanje raziskovanja, javno nastopanje, pisanje,
motivacija za prodajo, načrtovanje prodaje, odkrivanje potreb in izzivov strank, območno vodenje, marketinško znanje,
sledenje prodajnim ciljem, strokovnost, poznavanje CRM in Microsoft Office, odlično poznavanje Ruskega trga. Veliko
potovanj v tujino.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ALENKA SABO, 051 637 744, [email protected]
Predvideno plačilo: 4.471,12 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
52/171
PRUMARO, družba za svetovanje, d.o.o.,
Ukmarjeva ulica 6, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME88752
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
Razvijalci in analitiki programske opreme in aplikacij, d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: J017932 VODJA PODROČJA/ENOTE II (VODJA SLUŽBE ZA INFORMATIKO) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DELA V SLUŽBI ZA INFORMATIKO; SKRB
ZA ZAGOTAVLJANJE POTREBNE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE FAKULTETE; SPREMLJANJE RAZVOJA IN
PERMANENTNO VZDRŽEVANJE, SKRBNIŠTVO PODATKOVNIH STREŽNIKOV; NAČRTOVANJE IN RAZV
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Računalniške vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno,
programiranje - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno,
računalniško oblikovanje - osnovno, Pogoji za opravljanje dela: izobrazba: specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi
(prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba informacijske, organizacijske ali
računalniške smeri, znanja za uporabo računalniških programov, aktivno znanje vsaj enega tujega jezika, najmanj tri leta
delovnih izkušenj na področju strojne in programske IT-opreme, strežniške in domenske infrastrukture (programiranje v
jezikih c, pl/sql, načrtovanje informacijskih rešitev, sistemska analiza, izkušnje z administracijo Oracle podatkovnega
strežnika, izkušnje z administracijo Linux strežnikov, dobro poznavanje SQL in izkušnje z izdelavo zahtevnejših SQL
poizvedb, izkušnje z razvojem aplikacij v Oracle Forms, izkušnje z razvojem aplikacij v .NET C). Ostala znanja in
sposobnosti: komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti. Prednost bodo imeli/e kandidati/ke, ki so že vodili
službo za informatiko. Kandidati/ke naj k vlogi priložijo dokazilo o ustrezni izobrazbi, delovnih izkušnjah in znanju tujega
jezika.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MATEJA D. MURGELJ, 01 580 55 60, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.527,72 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
53/171
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA
UPRAVO, GOSARJEVA ULICA 5, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME88480
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROFIL DELOVNEGA MESTA PROJEKTANT V ODDELKU INFORMACIJSKA
TEHNOLOGIJA, ODSEKU RAZVOJ APLIKACIJ - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PRI RAZVOJU PROGRAMSKE OPREME, SLEDENJE STANDARDOM NA
PODROČJU KAKOVOSTI PROGRAMSKE OPREME, SODELOVANJE V PROJEKTNIH SKUPINAH, SODELOVANJE PRI
IZOBRAŽEVANJU UPORABNIKOV.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Računalniške vede
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Matematika
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo
dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, računalniško
oblikovanje - zahtevno, Pričakujemo: najmanj VII. raven izobrazbe računalniške, organizacijske, matematične ali druge
ustrezne smeri (prejšnja univerzitetna izobrazba/druga bolonjska stopnja), zaželene delovne izkušnje na področju kontrole
kakovosti programske opreme, poznavanje družine standardov ISO 9000, prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem
Oracle razvojnih orodij in podatkovne baze Oracle, aktivno znanje angleškega jezika, samoiniciativnost, sistematičnost,
zanesljivost, komunikativnost, sposobnost skupinskega in samostojnega dela. Z izbranim kandidatom (m/ž) bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom. Od delovnih izkušenj in
znanj kandidatov je odvisno za katero delovno mesto znotraj profila projektant bo sklenjena pogodba o zaposlitvi (projektant,
samostojni projektant, svetovalec projektant). Vaše prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo
izključno preko aplikacije na spletni strani Banke Slovenije http://www.bsi.si/zaposlitev do vključno 3. maja 2015.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj oddajo vlogo prek spletne strani delodajalca
Kontakt za kandidate: KARIN KEBER, +386 1 47 19 517, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
BANKA SLOVENIJE, SLOVENSKA CESTA 35,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94791
Rok prijave na to objavo: 03.05.2015
RAČUNOVODSTVO IN REVIZIJA
Strokovnjaki za računovodstvo, revizijo ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: RAČUNOVODJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNO VODENJE DVOSTAVNEGA RAČUNOVODSTVA
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Računovodstvo, knjigovodstvo in davkarstvo
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Računovodstvo, knjigovodstvo in
davkarstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, ruski jezik razumevanje zelo dobro,
govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro,
urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, ruski jezik je pogoj
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: NATALIA VOLKOVA, 059 036 279, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
54/171
2TM, poslovne storitve, d.o.o., Dunajska cesta
106, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME56675
Rok prijave na to objavo: 09.05.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI RAČUNOVODJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: KNJIŽENJE IN EVIDENTIRANJE POSLOVNIH DOGODKOV, RAČUNOVODENJE IN IZDELAVA DAVČNIH
OBRAČUNOV, IZDELAVA RAČUNOVODSKIH POROČIL IN ANALIZ, DAVČNO SVETOVANJE, PRENOS ZNANJA.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, Ekonomska ali druga
ustrezna smer izobrazbe, odlično poznavanje predpisov s področja računovodstva in računovodskih standardov ter davčne
zakonodaje, prednost imajo kandidati s poznavanjem programov Pantheon ali Oppis
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KLUB REPLIKA, -, benjamin[email protected]
REPLIKA, napredne rešitve, d.o.o., Tržaška
cesta 42, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME86751
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Knjigovodje in strokovni sodelavci v računovodstvu
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KNJIGOVODJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VNOS RAČUNOV, OBDELAVA PODATKOV
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 leti, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno,
poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje osnovno, ekonomski tehnik
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: LEA HROVAT STRNAD, 01-620-9835, [email protected]
Predvideno plačilo: 820,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI KNJIGOVODJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE GLAVNE KNJIGE, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, VODENJE MATERIALNEGA KNJIGOVODSTVA,
OBRAČUNAVANJE DDV, POZNAVANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA KONČNE OBRAČUNE, POZNAVANJE ZAKONODAJE,
POZNAVANJE PROGRAMOV (NAVISION, EXCEL, WORD)
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje
tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno,
ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ČAS Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA ZA NEDOLOČEN ČAS.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MANCA PRAZNIK, 01 513 00 45, [email protected]
55/171
KNJIGOVODJA, knjigovodske in
računovodske storitve, d.o.o., CELOVŠKA
CESTA 175, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF99119
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
SINTAL podjetje za varovanje, intervencije in
storitve, d.o.o., Litostrojska cesta 38, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME88033
Rok prijave na to objavo: 19.04.2015
Uradniki v računovodstvu in knjigovodstvu
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOČNIK RAČUNOVODJI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POMOČ PRI KNJIŽENJU PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV, PRIPRAVA POTNIH NALOGOV, NADZOR NAD
TERJATVAMI IN TELEFONSKA IZTERJAVA, OSTALA RAČUNOVODSKA DELA.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Ekonomija
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Družbene vede (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje
tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
poznavanje programa VASCO, zaposliti želimo osebo s statusom invalida
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: NINA MARCELAN, 040 587 570, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
KOROTAJ, agencija za zaposlovanje, d.o.o.,
Celovška cesta 175, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME87817
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
RUDARSTVO, METALURGIJA, NAFTA IN ZEMELJSKI PLIN
Minerji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VRTALEC MINER - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: VRTANJE IN MINIRANJE MINSKIH VRTIN
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto oziroma OD 01. 06. 2015 DO 31. 05 2016, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: JOŽE VALENČIČ, 01/520-91-00, [email protected]
Predvideno plačilo: 790,73 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
MINERVO, podjetje za miniranje, eksploatacijo
rudnin, vrtanje in opremo d.d., Ljubljana,
LETALIŠKA CESTA 27 A, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME93717
Rok prijave na to objavo: 14.05.2015
STROJNIŠTVO, KOVINARSTVO, POPRAVILA VOZIL
Inženirji strojništva ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: INŽENIR V RAZVOJU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: RAZVOJ IN KUNSTRUIRANJE IZDELKOV ZA FILTRACIJO IN SEPARACIJO PLINOV, TESTIRANJE IN
SODELOVANJE PRI PROIZVODNJI, IZDELAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, KOMUNICIRANJE S KUPCI IN DOBAVITELJI IN
DRUGE NALOGE V POVEZAVI Z NAŠTETIMI.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, Zaželjeno znanje vsaj še enega svetovnega jezika, osnove strojništva
(znanje s področja kemijske tehnologije ali procesne tehnike je prednost), izobrazba tehnične smeri
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDRAŽ VODOPIVEC, 01 200 68 01, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
56/171
OMEGA AIR Inženiring, d.o.o., Ljubljana,
CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 10, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME60449
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNI INŽENIR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POZNAVANJE ORODJARSTVA
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje zelo dobro,
govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, Zaželjeno znanje nemškega jezika.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MIRAN FOLTYN, 041-538-065, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
FOMI, podjetje za proizvodnjo orodij in
trgovino, d.o.o., ULICA BRATOV KOMEL 66 A,
1210 LJUBLJANA - ŠENTVID
Št. prijave: ME89056
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
Tehniki za strojništvo ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNI TEHNIK - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: STROJNO TEHNIČNA DELA V PROIZVODNJI.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ROMANA ČEBAŠEK, 051 344 661, [email protected]
PODJETJE TEHNIKA gradbeništvo in storitve
d.o.o., Linhartova cesta 3, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: KR72336
Rok prijave na to objavo: 03.05.2015
Varilci ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VARJENJE KONSTRUKCIJ PO POSTOPKU TIG -141
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, CERTIFIKAT ZA VARILCE TIG 141 IN CO2 (MIG) - A
TEST
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KARIN LESAR, 070 517 033, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC CO2, ELEKTRO VARILEC - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: VARILEC CO2, ELEKTRO VARILEC
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ŠEMSO IKANOVIĆ, 040 467 790
57/171
KALEKSA poslovno svetovanje d.o.o,
Parmova ulica 14, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF98100
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
MEHANIČNA DELA "JEKLO" ŠEMSO
IKANOVIĆ S.P., RUSJANOV TRG 1, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HF99122
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
Pripravljavci in monterji kovinskih konstrukcij
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER VISOKOREGALNIH AVTOMATIZIRANIH SKLADIŠČ IN KOVINSKIH
KONSTRUKCIJ - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: MONTAŽA VISOKIH REGALOV, MONTAŽA PANELOV, MONTAŽA ROBOTA ZA SKLADIŠČENJE, MONTAŽA
KONSTRUKCIJ, VARJENJE MATERIALOV
Izobrazba: nižja poklicna
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Urnik dela: dopoldan
GMC KOVI, kovinske konstrukcije, d.o.o.,
Savska cesta 10, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HG00978
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Orodjarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUČAVNIČAR- KOVINOPASAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: STROJNO IN ROČNO PREOBLIKOVANJE IN OBLIKOVANJE KOVIN TER MONTAŽNA DELA
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor, kandidati naj oddajo vlogo prek spletne strani delodajalca
Kontakt za kandidate: NEJKO ŠKOF, 041 320 209, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: OBDELOVALEC KOVIN - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO V OBDELAVI KOVIN:RAZREZ, VARJENJE, DELO NA OBDELOVALNIH STROJIH, MONTAŽA
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, zaželeno dobro znanje MIG
MAG varjenja
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: PAVEL ZATLER, 041 754 425, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ORODJAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VZDRŽEVANJE ORODIJ V MEHANIČNI DELAVNICI
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, možnost podaljšanja delovnega razmerja
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: TONČKA SCHAFFER, 01-423-2341, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
58/171
"BAMBI" KOVINOPASARSTVO NEJKO ŠKOF
s.p., Briše pri Polhovem Gradcu 22 B, 1355
POLHOV GRADEC
Št. prijave: ME86660
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
AVP avtomatizacija varilnih procesov d.o.o.,
CESTA V LOG 15, 1351 BREZOVICA PRI
LJUBLJANI
Št. prijave: ME92938
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
PLUTAL 2000 Industrija zapiralne embalaže,
d.o.o., CESTA V GORICE 8, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: DE06592
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ORODJAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: ORODJAR
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ROMANA ČEBAŠEK, 051 344 661, [email protected]
PODJETJE TEHNIKA gradbeništvo in storitve
d.o.o., Linhartova cesta 3, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: KR72305
Rok prijave na to objavo: 03.05.2015
Strugarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STRUGAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNO DELO NA KLASIČNI STRUŽNICI PO RISBAH.
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Sposobnost branja tehničnih načrtov. Strojni oblikovalec kovin.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDRAŽ VODOPIVEC, 01 200 68 01, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
OMEGA AIR Inženiring, d.o.o., Ljubljana,
CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA 10, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME90815
Rok prijave na to objavo: 13.05.2015
Mehaniki in serviserji motornih vozil in koles
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MEHANIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJANJE POMOČI NA CESTI IN VLEKE, OBRAČUNAVANJE STORITEV NA TERENU, TESTIRANJA TER
AVTOMEHANIČNO IN AVTOELEKTRIČARSKO DELO V DELAVNICI IN OSTALA DELA PO NAROČILU PREDPOSTAVLJENIH
Izobrazba: srednja poklicna, Motorna vozila, ladje in letala
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje dobro, prijave poslati na naslov AMZS d.d., Dunajska 128a, 1000 Ljubljana s pripisom: za razpis
mehanik LJ, NE ODPIRAJ!
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MEHANIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: MEHANIK MOTORNIH KOLES, SKUTERJIH IN MOPEDOV
Izobrazba: srednja poklicna, Motorna vozila, ladje in letala
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. A,B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje dobro
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: / /, 051 301 066, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
59/171
AMZS družba za opravljanje storitev članom
AMD in drugim udeležencem v cestnem
prometu d.d., DUNAJSKA CESTA 128 A, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME92361
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
PVG, trgovina, storitve d.o.o., VANGANELSKA
CESTA 14, 6000 KOPER - CAPODISTRIA
Št. prijave: HF81778
Rok prijave na to objavo: 02.05.2015
Mehaniki in serviserji kmetijskih, industrijskih in drugih strojev
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNI KLJUČAVNIČAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: KLJUČAVNIČARSKA DELA V PROIZVODNJI.
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ROMANA ČEBAŠEK, 051 344 661, [email protected]
PODJETJE TEHNIKA gradbeništvo in storitve
d.o.o., Linhartova cesta 3, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: KR72340
Rok prijave na to objavo: 03.05.2015
TEKSTIL, USNJE
Kemični čistilci, upravljavci pralnih strojev ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC V PRALNICI M/Ž - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRANJE, LIKANJE IN PERILA, ZLAGANJE PERILA, SKRB ZA NABAVO USTREZNEGA MATERIALA IN
PRIPOMOČKOV ZA DELO, PREVZEM IN ODDAJA PERILA,VODENJE USTREZNIH EVIDENC TER PRIPRAVA USTREZNE
DOKUMENACIJE ZA PREVZEM IN ODDAJO PERILA
Izobrazba: nepopolna osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto oziroma z možnostjo podaljšanja, 20 ur/teden
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, Dobro poznavanje celotnega sistema dela z napravo JENSEN, izkušnje na likalni liniji
JENSEN, znanje nemškega jezika, natančnost pri delu, samoiniciativnost, organiziranost.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BARBARA MRKONJA, 01 549 11 64, [email protected]
ČISTO BELO, čistilnica in pralnica perila,
d.o.o., TRTNIKOVA ULICA 11, 1260
LJUBLJANA - POLJE
Št. prijave: ME93597
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
TRANSPORT, LOGISTIKA IN SKLADIŠČENJE
Skladiščniki in uradniki za nabavo in prodajo
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SKLADIŠČNI DELAVEC - DELO NA LAVRICI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREVZEM BLAGA IN SKLADIŠČENJE. IZDAJA BLAGA IZ SKLADIŠČA
Izobrazba: nižja poklicna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Alternativna izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 mes, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje
tekoče, pisanje osnovno, Upravljanje z viličarjem dvoizmensko delo 6-dnevni delovni teden
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MATEJ SLANC, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SKLADIŠČNIK - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: DELO V SKLADIŠČU
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, Zaželen izpit za viličarja.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KIKA GIMPELJ, ., [email protected]
60/171
SBS TRGOVINA d.o.o., podjetje za zunanjo in
notranjo trgovino, proizvodnjo in storitve,
KOČEVSKA CESTA 20, 1291 ŠKOFLJICA
Št. prijave: ME93140
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
MODRO DELO, storitve d.o.o., Celovška cesta
228, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME95124
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SKLADIŠČNIK V BETONARNI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SKLADIŠČENJE IN NALAGANJE GOTOVIH BETONSKIH IZDELKOV.
Izobrazba: osnovnošolska
Alternativna izobrazba: nižja poklicna; srednja poklicna; srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje
osnovno, pisanje osnovno, Zaželjeno poznavanje rokovanja z dvigalom, žerjavom, hiab... Delo se opravlja v betonarni v
Nemčiji.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: RADO ŠKAFAR, 031 620 728, [email protected]
Urnik dela: popoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SKLADIŠČNIK/BLAGOVNI MANIPULANT - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREVZEM IN IZDAJA BLAGA, KOMISIONIRANJE, PRIPRAVA PAKETOV ZA POŠILJANJE, PRIPRAVA BLAGA
ZA IZDAJO, INVENTURA ZALOG, VNOS PODATKOV V INV. SISTEM...
Izobrazba: srednja poklicna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, ORGANIZIRANOST, DOBRE
FIZIČNE SPOSOBNOSTI, KOMUNIKATIVNOST, UREJENOST,...
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: LUKA URBAS, 01-427 44 55, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SPREJEMNIK-SKLADIŠČNIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO S STRANKAMI, PREVZEM VOZILA V SERVIS, DELO V SKLADIŠČU, NAROČILO, PREVZEM IN IZDAJA
MATERIALA, IZDELAVA RAČUNOV, PONUDB STRANKAM, POMOČ PRI ORGANIZACIJI DELA V SERVISU, VODENJE RAZNIH
EVIDENC.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Motorna vozila, ladje in letala
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B,C, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških
omrežij - osnovno, IŠČEMO FLEKSIBILNO IN ENERGIČNO OSEBO Z DOBRIM POZNAVANJEM REZERVNIH DELOV ZA
TOVORNA IN OSEBNA VOZILA, Z IZKUŠNJAMI PRI DELU V SKLADIŠČU, OSEBO, KI JE VEŠČA DELA Z RAČUNALNIKOM
(DELO Z ELEKTRONSKIMI KATALOGI)...
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SAŠA ŽGAJNAR, 360 11 12, 360 11 13, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.300,00 EUR bruto
Urnik dela: dvoizmensko
61/171
LIGRAD gradbeništvo in investicije d.o.o.,
MAJDE VRHOVNIKOVE ULICA 2, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HF99170
Rok prijave na to objavo: 10.05.2015
PRODOM, podjetje za trgovino, storitve in
zastopstva d.o.o., DOLENJSKA CESTA 184,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF97945
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
AVTOCENTER ŽGAJNAR servis, trgovina in
gostinstvo, d.o.o., ŽAGARSKA ULICA 21, 1291
ŠKOFLJICA
Št. prijave: ME91596
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
Vozniki osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TAKSIST - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE TAKSI PREVOZA
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 leti, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, delo z bazami podatkov - osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ASAD KOJIĆ, 051 806 161
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TAKSIST - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: VOŽNJA TAKSIJA
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno,
pisanje osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DARKO DESPOT, 070 41 41 41
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: RAZVOZ HITRE POŠTE TER POBERANJE PAKETOV.
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B,C,E, Oseba mora biti delovna,
komunikativna, iznajdljiva, organizirana, prijazna. Zaželjene so tudi izkušnje z delom z ljudmi.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: GREGOR BRAČIKA, 051 689 333
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: PREVOZ POŠTNIH SKLEPOV, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠTNE TVARINE IN MATERIALA,
VZDRŽEVANJE VOZILA, DOSTAVLJANJE PAKETNIH, PALETNIH IN TEŽJIH KOSOVNIH POŠILJK, DOSTAVLJANJE POŠILJK
HITRE POŠTE, PRENOS POŠILJK V POŠTNA SPRAVILIŠČA TER POBIRANJE POŠILJK IZ P
Izobrazba: srednja poklicna
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B,C,E, slovenski jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, IZOBRAZBA VOZNIK OZ. DRUG USTREZEN POKLIC, TUDI NOČNO DELO,
ZAŽELJEN TEČAJ VARNE VOŽNJE IN ADR, IZBRANI KANDIDAT BO MORAL PREDLOŽITI POTRDILO O NEKAZNOVANJU IN
POTRDILO, DA NI V KAZENSKEM POSTOPKU, OBVEZEN JE IZPIT ZA VSE OZNAČENE KATEGORIJE (B, C IN E).
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
62/171
PREVOZ OSEB, ASAD KOJIĆ s.p., RUSJANOV
TRG 2, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HG00902
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
SU-MI DDM, prevoz potnikov ter blaga in
druge storitve, d.o.o., Štihova ulica 13, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HF97209
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
PAKETEK kurirske storitve d.o.o.,
Soussenska ulica 9, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME95480
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
POŠTA SLOVENIJE D.O.O. POSLOVNA
ENOTA POŠTNI LOGISTIČNI CENTER
LJUBLJANA, CESTA V MESTNI LOG 81, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME91349
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TAKSI VOZILA - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: PRIČAKUJEMO: ODGOVREN ODNOS DO DELA, VISOKO STOPNJO TOLERANCE, KOMUNIKATIVNOST,
UREJENOST, POZNAVANJE MESTA LJUBLJANE NI POGOJ, JE PA DOBRODOŠLO. NUDIMO: REDNO PLAČILO, MOŽNOST
DOLGOROČNEGA SODELOVANJA.
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje zelo dobro,
pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SRĐAN MILKJOVIĆ, 041 324 100, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TAKSIJA - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: PREVOZ OSEB PO NAROČILU DELODAJALCA
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje
osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, POGOJ JE VOZNIŠKO DOVOLJENJE B.
KATEGORIJE VSAJ TRI LETA, DOBRO POZNAVANJE LJUBLJANE, ZARADI ZAGOTAVLJANJA PREVOZA IMAJO PREDNOST
KANDIDATI IZ LJUBLJANE, VESTNOST, NATANČNOST, UREJENOST
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: VLADO KRAMER, 070 835 105
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TAKSIJA - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: VOZNIK TAKSIJA
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SAUDIN VELIĆ, 031 745 117
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TAKSIJA - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: VOŽNJA OSEBNEGA AVTOMOBILA, KI JE REGISTRIRAN ZA JAVNI PREVOZ, OSEB IN PRTLJAGE.
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno,
nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DEŽVAD MUMINHODŽIĆ, 041 640 059
Urnik dela: dvoizmensko
63/171
BAKAL, gradbeništvo d.o.o., Jamova cesta 97,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94467
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
IGUANA PLUS, taksi storitve, Tamara Vidmar
s.p., Clevelandska ulica 21 A, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME78037
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
KENI GRAD, zaključna gradbena dela, d.o.o.,
Masarykova cesta 28, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF95805
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
TAKSI PREVOZI DŽEVAD MUMINHODŽIĆ s.p.,
Ulica Koroškega bataljona 26, 1231
LJUBLJANA - ČRNUČE
Št. prijave: HF89097
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TAKSIJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: TAKSI PREVOZI
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DEJAN PRLJINČIČ, 040 512 026, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TAKSIJA V LJUBLJANI - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: PREVOZ STRANK S TAKSIJEM
Izobrazba: srednja poklicna
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BORIS MOHORIČ, 040 176 915, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.000,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
Taksi, Dejan Prljinčič s.p., Novakova ulica 1,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME95078
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Taksi služba, Drago Žulj s.p., Jakčeva ulica 39,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME83790
Rok prijave na to objavo: 03.05.2015
Vozniki avtobusov ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK AVTOBUSA - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: VOZNIK AVTOBUSA NA REDNI LINIJI IN TURISTIČNI PREVOZI PO EVROPI
Izobrazba: srednja poklicna
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 10 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B,D, angleški jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, hrvaški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro,
nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje osnovno, pisanje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SIMON COJLINGER, 040 490 777, [email protected]
Predvideno plačilo: 900,00 EUR bruto
64/171
BMC - STORITVE, trgovina, storitve in
proizvodnja d.o.o., BERIČEVO 53, 1262 DOL
PRI LJUBLJANI
Št. prijave: HF93315
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POKLICNI VOZNIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VOŽNJA TOVORNIH VOZIL,SKRB ZA UREJENOST IN TEHNIČNO BREZHIBNOST TOV.VOZILA, VODENJE
EVIDENC VOZNIKA IN DRUGA DELA V SKLADU Z OPISOM DELOVNEGA MESTA.
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. C,E,CE, KODA 95, ZAŽELJENE
IZKUŠNJE ZA PREVOZE V GRADBENIŠTVU
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MAJDA PETRIČ, 01 422 03 30, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREVOZ BLAGA V MEDNARODNEM TOVORNEM PROMETU.
Izobrazba: srednja poklicna, Motorna vozila, ladje in letala
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. C,E, angleški jezik razumevanje
osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno,
Prednost pri zaposlitvi bodo imeli kandidati z večletnimi delovnimi izkušnjami v mednarodnem prevozu blaga. Obvezna koda
95. Kandidati naj pisne vloge pošljejo na naslov: [email protected] ali pokličejo na tel. 040 128 350.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DANIJEL STJEPANOVIĆ, 040 128 350, [email protected]
Predvideno plačilo: 900,00 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA V MEDNARODNEM PROMETU S C IN E VOZNIŠKIM
DOVOLJENJEM - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VOZNIK V MEDNARODNEM PROMETU ZA PREVOZ, ZA LASTNE POTREBE PODJETJA.
Izobrazba: srednja poklicna
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B,C,E, angleški jezik razumevanje
osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno,
VOZNIK MORA IMETI V VOZNIŠKEM DOVOLJENJU VPISANO TEMELJNO POKLICNO KVALIFIKACIJO Z VPISANO KODO 95,
VOZNIK NAJ IMA VOZNIKOVO KARTICO IN VASJ 2 LETI DELOVNIH IZKUŠENJ.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDREJA MAJCEN, 051 618 454, [email protected]
65/171
MAPRI PROASFALT, gradbeništvo in
vzdrževanje, d.o.o., Cesta dveh cesarjev 172,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME84946
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
CARGOTIM, mednarodni prevozi, d.o.o.,
Kardeljeva ploščad 1, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94150
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
GRAPAK A1 TRGOVINA IN GOSTINSTVO
D.O.O., Tržaška cesta 515, 1351 BREZOVICA
PRI LJUBLJANI
Št. prijave: ME92159
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNJAKA - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: VOZNIK TOVARNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU.
Izobrazba: osnovnošolska
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B,C,E, angleški jezik razumevanje
osnovno, govorjenje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, KODA 95
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MIODRAG ARSIČ, 041 304 876
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNJAKA - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: VOZNIK TOVORNJAKA NA TERITORIJI EU, TURČIJA, RUSIJA
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. E
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: DEJAN PETROVIĆ, 051 768 230, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK V MEDNARODNEM PROMETU, NAKLAD, RAZKLAD - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: VOZNIK V MEDNARODNEM PROMETU, NAKLAD, RAZKLAD
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B,C,E
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ROMAN KUŽNIK, 041 647 722, [email protected]
CARGO LOGISTIKA, transportne storitve,
d.o.o., Topniška ulica 35 D, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF94568
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
DANI, transport, d.o.o., OB ŽELEZNICI 16,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME92620
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
INTERKURO TRANSPORT D.O.O., Cesta
Andreja Bitenca 68, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME93570
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
TRGOVINA
Prodajalci
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: PRODAJA, PRIPRAVA HRANE, PEČENJE
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 leti oziroma 2 LETA, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje
zadovoljivo, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, srbski jezik razumevanje osnovno, govorjenje
zadovoljivo
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: LENA KOVAČEVIĆ, 041 512 918, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
66/171
EUROKRUHEK pekarstvo d.o.o., Celovška
cesta 68, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME76738
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRODAJA IZDELKOV, POMOČ V TRGOVINI, SVETOVANJE KUPCEV, UREJANJE PRODAJNEGA
PROSTORA.
Izobrazba: srednja poklicna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRODAJA IZDELKOV, VEZENJE NA STROJU, NAGOVARJANJE KUPCEV.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
dobro, pisanje zelo dobro, italijanski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik
razumevanje zelo dobro, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, Izkušnje iz prodaje. Ročne
spretnosti. Komunikativnost. Znanje tujih jezikov, ker je veliko strank turistov. Možnost podaljšanja delovnega razmerja.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MAŠA SEVER, 040 524 664, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC 3 - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SVETOVANJE KUPCEM IN PRODAJA BLAGA, PREVZEM BLAGA, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE
Izobrazba: srednja poklicna, Ekonomija
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: MAJDA KERIN, 07 46 68 311, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC IN SVETOVALEC V SALONU OKEN IN VRAT - M/Ž
Število delavcev: 12
Opis del in nalog: SVETOVANJE IN PRODAJA OKEN IN VRAT V SALONU ( GRE ZA VZPOSTAVITEV POSLOVALNIC PO
SLOVENIJI CELJE, MARIBOR, KRANJ, NOVO MESTO, LJUBLJANA, KOPER)
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: . ., [email protected]
Predvideno plačilo: 1.550,00 EUR bruto
Urnik dela: dvoizmensko
67/171
GOSENCA STYLE trgovina na debelo in
drobno, d.o.o. Dobrova, Hruševo 102,
HRUŠEVO 102, 1356 DOBROVA
Št. prijave: MD96994
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
VEZENINA, trgovina s tekstilom, Maša Sever
s.p., Rakuševa ulica 24, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME88874
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
AFP trgovsko podjetje d.o.o. AFP trgovsko
podjetje d.o.o. PE ADIDAS SHOP LJUBLJANA,
Šmartinska cesta 152 G, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94069
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
STEKLO-DOM, prodaja in storitve, d.o.o.,
Lanišče 19, 1291 ŠKOFLJICA
Št. prijave: HF89217
Rok prijave na to objavo: 02.05.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC TEHNIČNE STROKE IN GRADBENEGA MATERIALA V TRGOVINI NA
LAVRICI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRODAJA GRADBENEGA MATERIALA IN DRUGEGA TEHNIČNEGA BLAGA - MALOPRODAJA IN
VELEPRODAJA
Izobrazba: srednja poklicna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje
tekoče, pisanje zelo dobro
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MATEJ SLANC, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC V OPTIKI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRODAJALEC V OPTIKI, KI USTREZA SPODAJ ZAPISANIM POGOJEM. ODGOVORNI BOSTE ZA: PRODAJO
IN SVETOVANJE STRANKAM, VODENJE BLAGAJNE, VODENJE KNJIGE NAROČIL, PREVZEME BLAGA, SKRB ZA RED IN
ČISTOČO POSLOVALNICE.
Izobrazba: srednja poklicna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
dobro, pisanje zelo dobro, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki
besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, OD VAS PRIČAKUJEMO: KONČANO IV. ALI V. STOPNJO IZOBRAZBE
KATERE KOLI SMERI, NAJMANJ 2 LETI DELOVNIH IZKUŠENJ V MALOPRODAJI, ODPRTOST, PRIJAZNOST,
ODGOVORNOST, PRIPRAVLJENOST NA DELOVNE OBREMENITVE IN SPOSOBNOST DELATI V SKUPINI,
KOMUNIKATIVNOST, SAMOINICIATIVNOST IN UREJENOST, VESELJE ZA DELO S STRANKAMI, DINAMIČNO, POZITIVNO
NARAVNANO OSEBO, KI BO PRISPEVALA K RASTI PODJETJA, DOBRO POZNAVANJE PROGRAMSKE OPREME WORD IN
EXCEL, INTERNETA IN E-POŠTE, POZNAVANJE BLAGOVNIH ZNAMK VIŠJEGA CENOVNEGA RAZREDA, DOBRO ZNANJE
SLOVENSKEGA IN ANGLEŠKEGA JEZIKA. NUDIMO VAM: STROKOVNI IN KARIERNI RAZVOJ, ZAGOTOVLJENO DELOVNO
MESTO, PRIJETNO DELOVNO OKOLJE, DINAMIČNO IN USTVARJALNO DELO, PLAČILO PO DOGOVORU GLEDE NA VAŠE
DELOVNE IZKUŠNJE IN ZNANJA, 40-URNI DELOVNIK, OD PONEDELJKA DO PETKA, SOBOTE IN NEDELJE PROSTO. VAŠE
PREDNOSTI: OPRAVLJENA OPTIČNA ŠOLA, POZNAVANJE PROGRAMA HELIOS E-LAB, IZJEMNE KOMUNIKACIJSKE
SPOSOBNOSTI V SLOVENSKEM IN ANGLEŠKEM JEZIKU, SPOSOBNOST PISANJA BESEDIL V SLOVENSKEM IN
ANGLEŠKEM JEZIKU, NASMEJANOST, POZITIVNOST, DOBRA VOLJA. CELOTNA RAZPISNA DOKUMENTACIJA JE
OBJAVLJENA NA SPLETNI STRANI WWW.MOJOPTIK.SI.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
68/171
SBS TRGOVINA d.o.o., podjetje za zunanjo in
notranjo trgovino, proizvodnjo in storitve,
KOČEVSKA CESTA 20, 1291 ŠKOFLJICA
Št. prijave: ME93171
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
MEA MEA, trgovina in storitve, d.o.o.,
ŽELEZNA CESTA 10 C, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME85361
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC V TRGOVINI S POZAMENTERIJO, VOLNO IN ŠIVALNIMI STROJI. - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRODAJA IZDELKOV IZ PRODAJNEGA PROGRAMA, SVETOVANJE PRI NAKUPU, OZNAČEVANJE
IZDELKOV, PRIPRAVA IN POŠILJANJE IZDELKOV ZA INTERNETNO PRODAJO, UREJANJE TRGOVINE.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje
tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
poznavanje računalniških omrežij - osnovno, Zaželeno je poznavanje šivalnih strojev in tehnik šivanja ter pletenja in
kvačkanja, vsekakor pa od iskalca zaposlitve pričakujemo, da je naklonjen ročnim delom. Prednost bodo imele vesele,
mladostne in nekonfliktne osebe. Zaželeno je osnovno poznavanje angleškega in nemškega jezika.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ŽIVA ANTAUER, 01 520 70 40, [email protected]
Predvideno plačilo: 790,73 EUR bruto
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC V ŽIVILSKI TRGOVINI - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: PRODAJA IN PEKA PRIPRAVLJENIH ŽIVILSKIH PROIZVODOVIzobrazba: srednja poklicna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: OLGA HORVAT, 041 626 863, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
LANGO podjetje za svetovanje, zastopanje ter
zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., ROJČEVA
ULICA 18, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME85176
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
MALI LAKOTNIK storitve in trgovina d.o.o.,
Cesta na Brdo 45, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF99565
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
Prodajalci po telefonu
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: AGENT V KLICNEM CENTRU - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: PRODAJA STORITEV PO TELEFONU, SVETOVANJE STRANKAM O STORITVAH, DELO POTEKA V MLADEM
TIMU V ODLIČNI ATMOSFERI
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: Zaželjene izkušnje v prodaji, možnost zaposlitve za dalj časa.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: . ., [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJNI SVETOVALEC V KLICNEM CENTRU - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: PRODAJNI SVETOVALEC V KLICNEM CENTRU
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: NUŠA ADAMIČ, [email protected]
69/171
MEDIAORBIS, celostno marketinško
planiranje, d.o.o., Kuzmičeva ulica 5, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME92820
Rok prijave na to objavo: 19.04.2015
GOLDTRADE, podjetje za trženje storitev,
d.o.o., VRHOVCI, CESTA IX 7, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME58659
Rok prijave na to objavo: 01.05.2015
Prodajalci ipd., d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC V TRGOVINI S SLAŠČICAMI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRODAJA SLAŠČIC V TRGOVINI, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, UREJANJE DOKUMENTACIJE, DRUGA
DELA PO NAVODILU NADREJENEGA.
Izobrazba: srednja poklicna, Živilska tehnologija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, Prednost pri zaposlitvi bodo imeli kandidati, ki
se lahko sporazumevajo tudi v ruskem jeziku in imajo izkušnje pri delu in uporabi računalniškega programa Pantheon.
Prijave zainteresiranih kandidatov in kandidatk sprejemamo izključno na mail:[email protected]
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ALINA BUDANOVA, 051 755 425, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
RUSKA POT, trgovina in storitve, d.o.o.,
Glinškova ploščad 1, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME90710
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
UMETNOST IN KULTURA
Menedžerji v kulturi in umetnosti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA NARODNI MUZEJ SLOVENIJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE JAVNEGA ZAVODA
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 5 let, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, Univerzitetna izobrazba ene izmed strok, zastopanih v
dejavnosti muzeja, najmanj pet (5) let delovnih izkušenj in poznavanje področja dela zavoda, sposobnost za organiziranje in
vodenje dela, aktivno znanje slovenskega jezika, znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni in znanje najmanj
enega svetovnega jezika na osnovni ravni. Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti program delovanja zavoda v
prihodnjih petih (5) letih. Celotno besedilo razpisa je objavljeno na spletni strani Ministrstva za kulturo in v Uradnem listu RS.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MARJANA CVENKEL LESJAK, 01 369 59 99, [email protected]
70/171
MINISTRSTVO ZA KULTURO, Maistrova ulica
10, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME71181
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PREDSTOJNIK ORGANIZACIJSKE ENOTE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREDSTOJNIK ORGANIZACIJSKE ENOTE V KNJIŽNICI PEF UL ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017905.
TARIFNI RAZRED: VII/2., NAČRTUJE, VODI IN USKLAJUJE DELO NA DELOVNEM PODROČJU ZNOTRAJ ORGANIZACIJSKE
ENOTE KNJIŽNICE, SKRBI ZA ZAKONITOST IN UČINKOVITOST POSLOVANJA ORGAN
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Knjižničarstvo, dokumentalistika, arhivistika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov osnovno, računalniško oblikovanje - zahtevno, Zahtevana izobrazba: univerzitetni diplomirani bibliotekar/bibliotekarka ali
diplomant/diplomantka druge družboslovne smeri. Ostali pogoji: aktivno znanje enega tujega jezika in pasivno znanje
drugega, 5 let delovnih izkušenj v knjižničarski stroki. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: strokovni izpit iz
bibliotekarstva, licenca COBISS3, izkazane delovne izkušnje z organizacijo izobraževanj in izkušnje z informacijsko –
referenčnim delom z uporabniki v okolju klasične in digitalne knjižnice, izkazane delovne izkušnje s posamičnim in
skupinskim opismenjevanjem uporabnikov, kandidat je dolžan predložiti kratek program razvoja knjižnice PeF UL, izkušnje
pri uporabi elektronskih informacijskih virov v knjižnici.
Odgovornost za lastno delo, nadzor drugih delavcev in delovnih
sredstev: odgovornost za delo in poslovanje delovnega področja, za pripravo programov, poročil in drugih gradiv z
delovnega področja, za opremo oz. delovna sredstva, odgovornost za varno in zdravo delo sodelavcev. Urnik dela: izmenski.
Poskusno delo: 3 mesece. Sklenitev delovnega razmerja za določen čas enega leta predvidoma od 17.8. 2015 do 16. 8. 2016 s
polnim delovnim časom, z možnostjo podaljšanja oziroma izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem
sprejemu kadrovskega načrta UL 2015 s strani vlade RS. 6.Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati/-ke pošljejo v razpisnem roku po navadni pošti na naslov: UL, Pedagoška fakulteta, Kadrovska služb
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: MARINA CIMPRIČ, 01 5892 261, [email protected]
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA
FAKULTETA, KARDELJEVA PLOŠČAD 16,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME84747
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
UPRAVLJANJE,SVETOVANJE, VODENJE, HR
Generalni direktorji in člani uprave družbe
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIREKTOR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREDLOG RAZPISA ZA DIREKTORJA ZAVODA (V OBSEGU 20% ZAPOSLITVE).
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 4 leta, 8 ur/teden
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,
KANDIDAT/KA ZA DIREKTORJA ZAVODA CO POLIMAT MORA V SKLADU Z 12. ČLENOM STATUTA ZAVODA POLEG
ZAKONSKIH POGOJEV IZPOLNJEVATI ŠE NASLEDNJE POGOJE: IMA NAJMANJ UNIVERZITETNO IZOBRAZBO, AKTIVNO
OBVLADA NAJMANJ EN SVETOVNI JEZIK, IMA 5 LET DELOVNIH IZKUŠENJ, ORGANIZACIJSKE IN VODSTVENE
SPOSOBNOSTI, PREDLOŽI VIZIJO RAZVOJA ZAVODA CO POLIMAT ZA MANDATNO OBDOBJE. MANDAT DIREKTORJA
ZAVODA TRAJA 4 LETA, IMENUJE GA SVET ZAVODA S SOGLASJEM USTANOVITELJEV. KANDIDATI/TKE POŠLJEJO
PRIJAVE V 15 DNEH OD DNEVA OBJAVE TEGA RAZPISA (DO DNE 8. 4. 2015) NA NASLOV: CO POLIMAT, HAJDRIHOVA 19,
1000 LJUBLJANA. PRIJAVA NAJ BO V ZAPRTI KUVERTI Z OZNAKO »ZA RAZPISANO MESTO DIREKTORJA«. PRILOŽENA
MORAJO BITI DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ TEGA RAZPISA IN VIZIJA RAZVOJA ZAVODA CO POLIMAT.
KANDIDATI/TKE, KI BODO IZPOLNJEVALI FORMALNE POGOJE RAZPISA, BODO VABLJENI NA USTNO PREDSTAVITEV NA
SEJI SVETA ZAVODA S PREDSTAVNIKI USTANOVITELJEV. O IZBIRI BODO KANDIDATI/TKE OBVEŠČENI NAJKASNEJE V 30
DNEH OD DNEVA OBJAVE RAZPISA.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Urnik dela: dopoldan
71/171
Center odličnosti polimerni materiali in
tehnologije, Hajdrihova ulica 19, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME78023
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIREKTOR DRUŽBE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE DRUŽBE, NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE POSLOVANJA
DRUŽBE, OBLIKOVANJE VIZIJE IN PRIPRAVLJANJE STRATEŠKIH PLANOV DRUŽBE, SPREJEMANJE POSLOVNIH
DOKUMENTOV IN INTERNIH AKTOV DRUŽBE, IZVRŠEVANJE SKLEPOV NAZORNEGA SVETA IN VODENJE NA
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 leti, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov osnovno, računalniško oblikovanje - zahtevno, višja raven znanja tujega jezika-B2 in dobra usposobljenost za delo z orodji
MS Office. Lastnosti: vodstvene sposobnosti, pogajalske sposobnosti, komunikativnost, sposobnost dela v timu in
sposobnost strateškega razmišljanja. Prednost imajo kandidati z izkušnjami iz področja elektronskih komunikacij.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: . ., [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROKURIST - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ADMINISTRATIVNA DELA, PREVAJALSTVO, DELO V UPRAVI, VODENJE PODROČJA, ORGANIZACIJA DELA
V PODJETJU, VODENJE UPRAVLJANJA S FINANČNIMI VIRI DELODAJALCA, SODELOVANJE PRI NOTRANJIH PROJEKTIH
DELODAJALCA
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, 10 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, bosanski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s
preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, računalniško oblikovanje - osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: LOVRO CIMPERMAN, 01 232 21 31, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROKURIST - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ADMINISTRATIVNA DELA, PREVAJALSTVO, DELO V UPRAVI, VODENJE PODROČJA, ORGANIZACIJA DELA
V PODJETJU, VODENJE UPRAVLJANJA S FINANČNIMI VIRI DELODAJALCA, SODELOVANJE PRI NOTRANJIH PROJEKTIH
DELODAJALCA
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, 10 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,F, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, bosanski jezik razumevanje tekoče, govorjenje zelo dobro, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - zahtevno,
delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških
omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, računalniško oblikovanje - osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: LOVRO CIMPERMAN, 01 232 21 31, [email protected]
72/171
DELKOM, trženje elektronskih komunikacij,
projektiranje in svetovanje, d.o.o., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 CELJE
Št. prijave: ME93384
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
C-BAU, gradbeništvo, d.o.o., Rozmanova ulica
1, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME91370
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
L-BAU, gradnje, d.o.o., Rozmanova ulica 1,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME91122
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
Menedžerji za kadrovske in splošne zadeve
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOČNIK DIREKTORJA - DIREKTOR CENTRA ZA KONSERVATORSTVO - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE, NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE DELA V GLAVNI ORGANIZACIJSKI ENOTI, KI JO VODI, TER
ZAGOTAVLJANJE NJEGOVEGA RAZVOJA IN PROMOCIJE, USKLAJEVANJE STROKOVNEGA DELA PODREJENIH
ORGANIZACIJSKIH ENOT IN ZAGOTAVLJANJE ENOTNEGA IZVAJANJA STROKOVNIH NALOG, Z
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časčas trajanja mandata generalnega direktorja, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 8 let, visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja),
magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ene izmed strok s področja delovanja zavoda, strokovni naziv s področja
zavodske dejavnosti, najmanj tri leta izkušenj pri vodenju strokovnega dela in osem let delovnih izkušenj na področju
konservatorstva, restavratorstva, preventivne arheologije ali druge sorodne dejavnosti, sposobnost za organiziranje in
vodenje strokovnega dela, aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika. Kandidat
mora k prijavi z navedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, priložiti: izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, izjavo o pridobitvi strokovnega naziva, opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev: -zahtevane delovne izkušnje, -sposobnost za organiziranje in vodenje strokovnega
dela (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo,
datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela), izjavo, da aktivno obvlada slovenščino, dokazilo o aktivnem znanju
najmanj enega svetovnega jezika, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere
je bilo znanje pridobljeno.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BAJC JURE, 01 234 31 12, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOČNIK DIREKTORJA – GENERALNI KONSERVATOR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE, NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE DELA V GLAVNI ORGANIZACIJSKI ENOTI, KI JO VODI, TER
ZAGOTAVLJANJE NJEGOVEGA RAZVOJA IN PROMOCIJE, USKLAJEVANJE STROKOVNEGA DELA PODREJENIH
ORGANIZACIJSKIH ENOT IN ZAGOTAVLJANJE ENOTNEGA IZVAJANJA STROKOVNIH NALOG, Z
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časčas trajanja mandata generalnega direktorja, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 8 let, visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja),
magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ene izmed strok s področja delovanja zavoda, strokovni naziv s področja
zavodske dejavnosti, najmanj tri leta izkušenj pri vodenju strokovnega dela in osem let delovnih izkušenj na področju
konservatorstva, restavratorstva, preventivne arheologije ali druge sorodne dejavnosti, sposobnost za organiziranje in
vodenje strokovnega dela, aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika. Kandidat
mora k prijavi z navedbo delovnega mesta, na katerega se prijavlja, priložiti: izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, izjavo o pridobitvi strokovnega naziva, opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev: -zahtevane delovne izkušnje, -sposobnost za organiziranje in vodenje strokovnega
dela (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo,
datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela)izjavo, da aktivno obvlada slovenščino, dokazilo o aktivnem znanju
najmanj enega svetovnega jezika, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere
je bilo znanje pridobljeno.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BAJC JURE, 01 234 31 12, [email protected]
73/171
JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, Poljanska
cesta 40, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME82810
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, Poljanska
cesta 40, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME82840
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
Menedžerji za specializirane strokovne in tehnične storitve, d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA PROJEKTA-MENEDŽER ZA NEPREMIČNINE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODJA NEPREMIČNINE
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo dobro,
govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami
podatkov - zahtevno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: CVETKA OGRAJENŠEK, 0590 14 473, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Bilfinger HSG Facility Management,
nepremičninski tehnični management d.o.o.,
Ulica Jožeta Jame 14, 1210 LJUBLJANA ŠENTVID
Št. prijave: ME74481
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Analitiki poslovnih procesov in organizacije dela
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 – 0 - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1.ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: J017100.TARIFNI RAZRED:
VII/1.DELO V REFERATU ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE. SAMOSTOJNO IZVAJA OPERATIVNE NALOGE DELOVNEGA PODROČJA
ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 1., 2. IN 3. STOPNJE (REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ), ADMI
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Poslovne in upravne vede (podrobneje
neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto oziroma 30.06.2016, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov osnovno, računalniško oblikovanje - zahtevno, Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): specializacija po višješolski izobrazbi
(prejšnja) ekonomsko-računovodske, družboslovne ali upravne smeri, visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)
ekonomsko-računovodske, družboslovne ali upravne smeri, visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ekonomskoračunovodske, družboslovne ali upravne smeri, visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ekonomskoračunovodske, družboslovne ali upravne smeri. Ostali pogoji: aktivno znanje tujega jezika, najmanj eno leto ustreznih
delovnih izkušenj organizacijske sposobnosti, poskusno delo 3 mesece. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:retorične
sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, usposobljenost za delo z računalnikom,
sposobnost timskega dela.Sklenitev delovnega razmerja za določen čas enega leta predvidoma od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 s
polnim delovnim časom, z možnostjo podaljšanja oziroma izbiro kandidata in zaposlitev bomo izvedli po dokončnem
sprejemu kadrovskega načrta UL 2015 s strani vlade RS.Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj
kandidati/-ke pošljejo v razpisnem roku po navadni pošti na naslov: UL, Pedagoška fakulteta, Kadrovska služba, Kardeljeva
ploščad 16, 1000 Ljubljana
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: MARINA CIMPRIČ, 01 5892 261, [email protected]
74/171
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA
FAKULTETA, KARDELJEVA PLOŠČAD 16,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME84824
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA JEZIKOVNIH TEČAJEV - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE: ORGANIZACIJA POUČEVANJA NA FRANCOSKEM INŠTITUTU V SLOVENIJI, NATANČNEJŠE
TEČAJEV FRANCOSKEGA JEZIKA IN TESTOV IZ ZNANJA JEZIKA (DELF/DALF) - UPORABA PROGRAMA ZA VODENJE
TEČAJVEV (VPISI UDELEŽENCEV IN SLEDENJE POTEKA TEČAJEV), VODENJE URNIKOV UČIT
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, francoski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, 2. bol. st. (magisterij stroke) oz. univ.
izobrazba (prejšnji sistem) - VII.st. Odlično poznavanje interneta in socialnih omrežij, odlične komunikacijske sposobnosti,
pozitiven odnos, izkušnje v trženju in/ali prodaji, občutek za delo v ekipi, odprtost za novosti, učinkovitost, fleksibilnost,
velika razpoložljivost. Odlično znanje francoščine in slovenščine (dvojezničnost), dobro znanje angleščine. Odlično
poznavanje programov MS Office, interneta, socialnih omrežij (Facebook, Twitter). Odlične komunikacijske sposobnosti,
pozitiven odnos do ljudi, izkušnje v trženju in/ali prodaji, občutek za delo v ekipi, odprtost za novosti, učinkovitost,
fleksibilnost, velika razpoložljivost. Prijave sprejemamo po pošti vključno do 15. aprila. Prijava naj vključuje: življenjepis in
motivacijsko pismo (oboje v francoskem in slovenskem jeziku), priporočilna pisma. Le popolne prijave, ki bodo odgovarjale
navedenim kriterijem, bodo obravnavane.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
INSTITUT FRANCAIS CHARLES NODIER,
BREG 12, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF98801
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
Strokovnjaki za razvoj kadrov in karierno svetovanje
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ANALITIK VII/1 (ENO DELOVNO MESTO JE SISTEMIZIRANO V URADU ZA RAZVOJ
IZOBRAŽEVANJA, ENO PA V PROJEKTNI ENOTI ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE) - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: DELO NA PROJEKTU TEHNIČNA POMOČ MIZŠ - OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV
2007 - 2013.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas30.11.2015, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 8 mes, Delovni mesti sta objavljeni na spletni strani
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
(http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/objava_prostih_delovnih_mest/), kjer so navedeni pogoji za delovni mesti
ter vse potrebne izjave, ki jih je potrebno priložiti k prijavi na javno objavo. Kandidati se prijavijo na obrazcu, ki je dostopen
na spletni strani ministrstva.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: TANJA PUSTOVRH, 01 400 54 74, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ANALITIK VII/2-II (DVE DELOVNI MESTI STA SISTEMIZIRANI V URADU ZA RAZVOJ
IZOBRAŽEVANJA, ENO PA V SEKTORJU ZA VISOKO ŠOLSTVO - DIREKTORAT ZA VISOKO ŠOLSTVO) - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: IZVAJANJE DEL IN NALOG NA PODROČJU KOHEZIJSKE POLITIKE
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas30.11.2015, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, Delovna mesta so objavljena na spletni strani
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
(http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/objava_prostih_delovnih_mest/), kjer so navedeni pogoji za delovna
mesta ter vse potrebne izjave, ki jih je potrebno priložiti k prijavi na javno objavo. Kandidati se prijavijo na obrazcu, ki je
dostopen na spletni strani ministrstva.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: TANJA PUSTOVRH, 01 400 54 74, [email protected]
75/171
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME93231
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME93094
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Posredniki za poslovne storitve, d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MARKETING - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: TRŽENJE OGLASNEGA PROSTORA. DELOVNO MESTO JE V LJUBLJANI, STEGNE 27.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Marketing in oglaševanje
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, 6 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, hrvaški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, nemški
jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,
delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje
operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, komunikativnost
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: DAVORKA ŠPORAR, 01-5000-560, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
DADA TRADE storitve, marketing in trgovina,
d.o.o., GUMNIŠČE 31, 1291 ŠKOFLJICA
Št. prijave: ME91886
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
ZAKONODAJALCI IN DRŽAVNI URADNIKI
Strokovnjaki za oblikovanje, izvajanje in nadzor politik, programov in ukrepov
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODROČNI SEKRETAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SPREMLJANJE, ZBIRANJE IN PREVERJANJE POROČIL IN OBVESTIL TER IZREKANJE UKREPOV
NADZORA NA PODROČJU POSLOV IN DEJAVNOSTI ZAVAROVALNEGA POSREDOVANJA IN ZASTOPANJA, OPRAVLJANJE
PREGLEDOV POSLOVANJA NA PODROČJU POSLOV IN DEJAVNOSTI ZAVAROVALNEGA ZASTOPANJA IN
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo dobro,
govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami
podatkov - osnovno, Delovne izkušnje na finančnem področju (analitika, finance) ali/in na področju obvladovanja tveganj.
Zaželene izkušnje v zavarovalnici. Zaželene izkušnje z vodenjem projektov.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KRISTINA KESMIČ, -, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODSEKRETAR – M/Ž (ŠT.:110-24/2015) ENO DELOVNO MESTO JE SISTEMIZIRANO V
SEKTORJU ZA VISOKO ŠOLSTVO ENO DELOVNO MESTO V SEKTORJU ZA INVESTICIJE V VISOKOŠOLSKO IN
ZNANSTVENO INFRASTRUKTURO TER ENO DELOVNO MESTO V PROJEKTNI ENOTI ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POL
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: DELO NA PROJEKTU »TEHNIČNA POMOČ MIZŠ - OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV
2007 – 2013« OZIROMA NA PROJEKTU »TEHNIČNA POMOČ MIZŠ - OPERATIVNI PROGRAM KREPITVE REGIONALNIH
RAZVOJNIH POTENCIALOV - 2007-2013«
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas30.11.2015, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 let, Dodatne informacije o delovnem mestu in OBRAZEC na
katerem pošljejo VLOGO dobijo kandidati na spletnem
naslovu:http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/objava_prostih_delovnih_mest/druge_objave_prostih_delovnih_m
est/c17637
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MATEJ ŠPENKO, 01 400 53 96, [email protected]
76/171
AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR, Trg
republike 3, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME91950
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME93367
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODSEKRETAR (ŠIFRA DM 5222) V DIREKTORATU ZA REGIONALNI RAZVOJ,
SEKTORJU ZA NAČRTOVANJE REGIONALNEGA RAZVOJA - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA; VODENJE
PROJEKTNIH SKUPIN; SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV;
VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH; IZVAJANJE OPERA
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časdo 30.11.2015 oz. najdlje do zaključka trajanja projekta Tehnične pomoči MGRT v
sklopu Operativnega progr. krepitve regionalnih razvojnih potencialov v progr. obd. 2007-2013, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 let, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje
osnovno, pisanje osnovno, Pogoji za zaposlitev, način prijave in dokumentacija, ki jo mora kandidat/-ka priložiti prijavi, so
navedeni v objavi na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kandidat/-ka pošlje prijavo z označbo "za
javno objavo št. 1100-11/2015 - DM 5222 Podsekretar" na elektronski naslov [email protected]
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: . ., [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROJEKTNI MANAGER ZA POSLOVNI RAZVOJ IN MARKETING - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE IN UPRAVLJANJE INFORMATIZACIJE POSLOVNIH PROCESOV, UPRAVLJANJE SPLETIŠČA
PODJETJA, PODPORA PRI UVELJAVLJANJU STRATEGIJE INTERNACIONALIZACIJE PODJETJA, PROAKTIVNO VODENJE
AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ NOVIH POSLOVNIH PRILOŽNOSTI, OPTIMIZACIJA TRŽENJSKO-PROD
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 leti, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško
oblikovanje - zahtevno, Tekoče znanje drugega jezika je prednost, predvsem ruščine, dobro znanje s področja trženja in
prodaje, teoretična znanja s področja računovodstva in davčne zakonodaje, ekonomike in poslovanja podjetja, znanje trženja
s pomočjo spletnih brskalnikov in zakupa ključnih besed, izkušnje z urednikovanjem družbenih omrežij, sposobnost izdelave
kakovostnih pisnih izdelkov.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KLUB REPLIKA, -, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROKOVNI SODELAVEC VII/I V SEKTORJU ZA PROGRAME ŠPORTA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SODELOVANJE PRI ZAHTEVNEJŠIH VSEBINSKIH NALOGAH NA PROJEKTU ESS, SODELOVANJE V
POSTOPKIH JAVNIH RAZPISOV ZA ESS, OBLIKOVANJE GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU
POSTOPKOV Z DELOVNEGA PODROČJA, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI POROČIL IN GRADIV Z
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas30.11.2015, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 8 mes, Delovno mesto je objavljeno na spletni strani
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
(http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/objava_prostih_delovnih_mest/), kjer so navedeni pogoji za delovno
mesto ter vse potrebne izjave, ki jih je potrebno priložiti k prijavi na javno objavo. Kandidati se prijavijo na obrazcu, ki je
dostopen na spletni strani ministrstva.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JOŽICA ŠEME, 01 400 53 95, [email protected]
77/171
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN
TEHNOLOGIJO, Kotnikova ulica 5, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME92696
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
REPLIKA, napredne rešitve, d.o.o., Tržaška
cesta 42, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME86920
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME92972
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC S ŠIFRO 6158 V PROJEKTNI ENOTI ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE
POLITIKE (ŠT. JAVNE OBJAVE: 110-21/2015) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV
ZA OBLIKOVANJE GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI MOŽNIH REŠITEV,
OPRAVLJANJE DRUGIH TEHNIČNO-ADMINISTRATIVNIH NALOG, VNOSI PODATKOV V SIST
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas30.11.2015, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, 7 mes, Dodatne informacije o delovnem mestu in
OBRAZEC na katerem pošljejo VLOGO, dobijo kandidati na spletnem
naslovu:http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/objava_prostih_delovnih_mest/druge_objave_prostih_delovnih_m
est/c17637
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: VESNA TIŠLER, 01 400 57 66, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC – M/Ž (ŠT.:110-22/2015). TRI DM SO SISTEMIZIRANA V SEKTORJU
ZA VIŠJE ŠOLSTVO IN IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH, ENO DM V DIREKTORATU ZA ZNANOST, ENO DM V URADU ZA
RAZVOJ IZOBRAŽEVANJA, ENO DM V SLUŽBI ZA RAZVOJ KADROV V ŠOLSTVU TER TRI DM V PROJE
Število delavcev: 9
Opis del in nalog: DELO NA PROJEKTU »TEHNIČNA POMOČ MIZŠ - OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV
2007 – 2013« OZIROMA NA PROJEKTU »TEHNIČNA POMOČ MIZŠ - OPERATIVNI PROGRAM KREPITVE REGIONALNIH
RAZVOJNIH POTENCIALOV - 2007-2013«.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas30.11.2015, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, Dodatne informacije o delovnem mestu in OBRAZEC
na katerem pošljejo VLOGO, dobijo kandidati na spletnem
naslovu:http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/objava_prostih_delovnih_mest/druge_objave_prostih_delovnih_m
est/c17637
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MATEJ ŠPENKO, 01 400 53 96, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC S ŠIFRO 6536 V URADU ZA RAZVOJ IZOBRAŽEVANJA ZA DELO NA
PROJEKTU »TEHNIČNA POMOČ MIZŠ - OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV 2007 – 2013« (ŠT. JAVNE
OBJAVE.:110-23/2015) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVA IN IZVAJANJE INSTRUMENTOV, SOFINANCIRANIH S SREDSTVI KOHEZIJSKE POLITIKE,
SKRBNIŠTVO NAD POGODBAMI ZA IZVAJANJE OPERACIJ, SOFINANCIRANIH S SREDSTVI KOHEZIJSKE POLITIKE,
SPREMLJANJE IZVAJANJA OPERACIJ, VODENJE, DOKUMENTACIJE IN POMOČ UPRAVIČENCEM,
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas30.11.2015, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, Dodatne informacije o delovnem mestu in OBRAZEC na
katerem pošljejo VLOGO, dobijo kandidati na spletnem
naslovu:http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/objava_prostih_delovnih_mest/druge_objave_prostih_delovnih_m
est/c17637
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: VESNA TIŠLER, 01 400 57 66, [email protected]
78/171
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME93492
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME93444
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME93504
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA OBMOČNE ENOTE V OBMOČNI ENOTI UJP SLOVENSKA BISTRICA, ŠIFRA DM
616 - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE IN ORGANIZIRANJE POSLOVANJA OBMOČNE ENOTE, VODENJE PROJEKTNIH SKUPIN,
SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, VODENJE IN SODELOVANJE
V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, ODLOČANJE O STROKOVNIH ZADEVAH S PODROČ
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 let, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, znanje uradnega jezika.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANA PIRKOVIČ, 01 47 51 652, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA PROJEKTA - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: KVALITETNO IN KVANTITETNO IZVAJANJE PROJEKTOV V STROJNIŠTVU - MONTAŽA, SERVIS IN
PROIZVODNJA JEKLENIH KONSTRUKCIJ, CEVOVODOV, STROJEV IN NAPRAV V INDUSTRIJSKI TEHNIKI. PRIPRAVA
PONUDB IN DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE. PRIPRAVA PONUDB ZA IZVEDBO PO ENOTI MERE.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje
tekoče, nemški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s
preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, ORGANIZIRANOST, ZDRAVSTVENA USTREZNOST, ODGOVORNOST
DO DELA IN NADREJENIH TER SODELAVCEV, KOMUNIKATIVNOST, NATANČNOST, UREJENOST, DOSLEDNOST. Možnost
zaposlitve za nedoločen čas.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: IRENA ,, 064 155 962, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA SEKTORJA ZA REGULATIVO, POLITIKE IN ANALIZE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG IZ POSAMEZNEGA PODROČJA DELA AGENCIJE, VODENJE
OZIROMA OPRAVLJANJE POSAMEZNIH SPECIALIZIRANIH STROKOVNIH NALOG, VODENJE OZIROMA SODELOVANJE V
NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG DOLOČENIH
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 10 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z
bazami podatkov - osnovno, Zaželen znanstveni naziv. Zaželene delovne izkušnje na podorčju zavarovalniških financ,
upravljanja tveganj in finančnega nadzora.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KRISTINA KESMIČ, -, [email protected]
79/171
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA
PLAČILA, Dunajska cesta 48, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME88519
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
INDIGO INŽENIRING, projektiranje in izvedba,
d.o.o., Brodarjev trg 13, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME90664
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR, Trg
republike 3, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME91915
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Referenti za koncesije, dovoljenja ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: REFERENT ZA REGISTRACIJO VOZIL M/Ž - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZDAJANJE PROMETNIH DOVOLJENJ, NALEPK; SKLEPANJE ZAVAROVANJ; ODJAVE PRIJAVE VOZIL;
OBRAČUN BLAGAJNE; PRODAJA DROBNEGA MATERIALA, OBVEZNE IN DODATNE OPREME;
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Finančništvo, bančništvo,
zavarovalništvo; visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Poslovne in upravne vede (podrobneje
neopredeljeno); srednja strokovna, srednja splošna, Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Opravljen izpit iz Zakona o upravnem
postopku,za referenta registracije vozil in iz zavarovalništva;veselje do dela s strankami; dobre komunikacijske sposobnosti,
organizacijske sposobnosti; samostojnost; natančnost; zanesljivost; urejenost
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDREJA VOLF, 01 58 53 831, [email protected]
AVTOTEHNA VIS, zastopanje, trgovina in
servis, d.o.o., CELOVŠKA CESTA 228, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME85327
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Cariniki, davkarji, referenti za socialno varnost ipd., d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PODROČNI SVETOVALEC V SEKTORJU ZA IZDAJO DOVOLJENJ - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVA PREDLOGOV ZA ODLOČANJE O ZAHTEVAH ZA IZDAJO DOVOLJENJ, SOGLASIJ, MNENJ IN
ODOBRITEV, KI JIH VLOŽNIKOM IZDAJA AGENCIJA, VODENJE REGISTROV ZA IZDANA DOVOLJENJA IN DRUGIH EVIDENC,
SODELOVANJE PRI PRIPRAVI SPREMEMB ZAKONODAJE, OPRAVLJANJE NALOG PO NA
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
Zaželene izkušnje na področju zavarovalništva, bančništva ali v drugi finančni instituciji.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KRISTINA KESMIČ, -, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC – M/Ž (ŠT.:110-20/2015) DVE DELOVNI MESTI STA SISTEMIZIRANI V
SEKTORJU ZA VIŠJE ŠOLSTVO IN IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH ENO DELOVNO MESTO V DIREKTORATU ZA
INFORMACIJSKO DRUŽBO TER ENO DELOVNO MESTO V PROJEKTNI ENOTI ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE Število delavcev: 4
Opis del in nalog: DELO NA PROJEKTU »TEHNIČNA POMOČ MIZŠ - OPERATIVNI PROGRAM RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV
2007 – 2013« OZIROMA NA PROJEKTU »TEHNIČNA POMOČ MIZŠ - OPERATIVNI PROGRAM KREPITVE REGIONALNIH
RAZVOJNIH POTENCIALOV - 2007-2013«.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas30.11.2015, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 7 mes, Dodatne informacije o delovnem mestu in OBRAZEC
na katerem pošljejo VLOGO, dobijo kandidati na spletnem
naslovu:http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/objava_prostih_delovnih_mest/druge_objave_prostih_delovnih_m
est/c17637
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: VESNA TIŠLER, 01 400 57 66, [email protected]
80/171
AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR, Trg
republike 3, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME91963
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME93427
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC (ODSEK ZA RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNINAMI V ODDELKU ZA
RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (DM 153) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN
PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA ODSEKA, SAMOSTOJNO
OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNI
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, 7 mes, CELOTNO BESEDILO JAVNEGA NATEČAJA
ŠT.: 110-85/2015 JE OBJAVLJENO NA SPLETNI STRANI www.ljubljana.si IN ZAJEMA NAVEDBO VSEH POGOJEV ZA
KANDIDATURO (IZOBRAZBA, DELOVNE IZKUŠNJE, DODATNA ZNANJA/IZPITI, DRŽAVLJANSTVO, NEKAZNOVANOST…)
TER DRUGE INFORMACIJE O DELOVNEM MESTU TER O NAČINU PRIJAVE IN IZJAVAH, KI JIH JE POTREBNO PODATI K
VLOGI.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: TATJANA KRAJNIK, 01 306 11 53
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC (ŠIFRA DM 5198) V DIREKTORATU ZA REGIONALNI RAZVOJ, SEKTORJU
ZA IZVAJANJE EU PROGRAMOV - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; ZBIRANJE, UREJANJE IN
PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV; SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH
GRADIV S PREDLOGI UKREPOV; IZVAJANJE OPERATIVNEGA PROGRAMA, KI VKLJUČUJE REGIONAL
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časdo 30. 11. 2015 oz. najdlje do zaključka trajanja projekta Tehnične pomoči MGRT v
sklopu Operativnega progr. krepitve regionalnih razvojnih potencialov v progr. obd. 2007–2013, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, 7 mes, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, Pogoji za
zaposlitev, način prijave in dokumentacija, ki jo mora kandidat/-ka priložiti prijavi, so navedeni v objavi na spletni strani
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Knadidat/-ka pošlje prijavo z označbo "za objavo št. 1100-20/2015 - DM 5198
Svetovalec" na elektronski naslov [email protected]
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: . ., [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC III V SEKTORJU ZA INVESTICIJE IN EKONOMSKO UPRAVLJANJE, V
DIREKTORATU ZA VODE IN INVESTICIJE(ZA DOLOČEN ČAS, S POLNIM DELOVNIM ČASOM DO 30. 11. 2015 OZ. DO
ZAKLJUČITVE PROJEKTA, ZA DELA, KI SE ORGANIZIRAJO KOT PROJEKT Z OMEJENIM ČASOM TRAJANJA,
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: DELOVNE NALOGE: POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,
ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO
OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, SODELOVANJE PRI ČRPANJU
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas30. 11. 2015 oz. do zaključitve projekta, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 7 mes, Celotno besedilo objave z vsemi pogoji za zasedbo in
navodili za prijavo ter priloženim obrazcem za prijavo je objavljeno na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor
http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/zaposlitev/
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: TJAŠA VALANT MARKOVSKI, 01 478 91 74, [email protected]
81/171
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME90479
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN
TEHNOLOGIJO, Kotnikova ulica 5, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME90005
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR,
Dunajska cesta 47, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94803
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC (ŠIFRA DM 5197) V DIREKTORATU ZA REGIONALNI RAZVOJ,
SEKTOR ZA IZVAJANJE EU PROGRAMOV - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH
ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI; SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH
NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV; SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJE
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časdo 30.11.2015 oz. najdlje do zaklj. traj. proj. Tehn. pomoči Ministr. za gosp. razvoj in
tehn. v sklopu Operativnega progr. krepitve reg. razvojnih potenc. v prog.obd. 2007-2013, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje
osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, Pogoji za zaposlitev,
način prijave in dokumentacija, ki jo mora kandidat/-ka priložiti prijavi, so navedeni v objavi na spletni strani Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo http://www.mgrt.gov.si/ o ministrstvu/delovna razmerja/objava delovnih mest/. Kandidat/-ka
pošlje prijavo z označbo "za javno objavo št.1100-18/2015 - DM 5197 Višji svetovalec na elektronski naslov [email protected]
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: . ., [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC V OBMOČNI ENOTI UJP ŽALEC, ŠIFRA DM 612 - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI,
PROUČEVANJE RACIONALNOSTI ORGANIZACIJE DELA IN DAJANJE PREDLOGOV, KOMUNICIRANJE S PRORAČUNSKIMI
UPORABNIKI IN URADOM, DAJANJE STROKOVNIH POJASNIL, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSK
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, znanje uradnega jezika.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANA PIRKOVIČ, 01 47 51 652, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC V PE ZA SOC. STOR. IN PROG. V SEKTORJU ZA RAZ. STOR. IN
PROG. TER IZVAJANJE ANALIZ V DIREKTORATU ZA SOC. ZAD. (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU V OKVIRU ESS V
VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA UPRAVIČENIH STROŠKOV (P.P. 7580). DELEŽ SLOVENSKEGA DEL
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: REDNO SPREMLJANJE POROČIL O IZVEDENIH KONTROLAH NA PROGRAMIH, UPOŠTEVANJE
PRIPOROČIL KONTROLNE ENOTE IN SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOROČIL S STRANI UPRAVIČENCEV, PRIPRAVA
NAVODIL ZA UPRAVIČENCE: ZA IZVAJANJE UKREPOV ESS, POROČANJE, SPREMLJANJE, INFORMIRA
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časza čas trajanja projekta TP MDDSZ OP ESS 2007-2013, predvidoma do 30.11.2015, polni
delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v
zaprti ovojnici z označbo: »Višji svetovalec v Projektni enoti za socialne storitve in programe, DM 13061-13064« na naslov:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom. Prijava mora vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobr., ter datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis
delov. izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje
tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Kandidat lahko k svoji prijavi priloži dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega
postopka MDDSZ dovoljuje pridobitev podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
82/171
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN
TEHNOLOGIJO, Kotnikova ulica 5, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME89988
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA
PLAČILA, Dunajska cesta 48, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME88493
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME90235
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC V PE ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE V SEKTORJU ZA
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE V DIREKTORATU ZA TRG DELA IN ZAPOSLOVANJE (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU V
OKVIRU ESS V VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA UPRAVIČENIH STROŠKOV (P.P. 7580). DELEŽ SLOVENSKEGA DELA
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SODELOVANJE PRI IZVAJANJU REVIZIJ IN OSTALIH KONTROLNIH PREGLEDOV TER VZPOSTAVLJANJE
SISTEMA KAKOVOSTI, DELO Z ZOIZOVIMI ŠTIPENDISTI - ODOBRITEV VLOG, RAZGOVORI, SPREMLJANJE,
KOORDINIRANJE DELA Z ZAVODOM RS ZA ŠOLSTVO, UNIVERZO, ŠOLAMI IN CSD-JI, ORGANIZA
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časza čas trajanja projekta TP MDDSZ OP ESS 2007-2013, predvidoma do 30.11.2015, polni
delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti
ovojnici z označbo: »Višji svetovalec v Projektni enoti za vseživljenjsko učenje, DM 13040« na naslov: Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Prijava mora vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora biti razvidna stopnja in
smer izobr., ter datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delov. izkušenj, iz
katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek
življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat
lahko k svoji prijavi priloži dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega postopka
MDDSZ dovoljuje pridobitev podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC V PE ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE V SEKTORJU ZA
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE V DIREKTORATU ZA TRG DELA IN ZAPOSLOVANJE (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU V
OKVIRU ESS V VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA UPRAVIČENIH STROŠKOV (P.P. 7580). DELEŽ SLOVENSKEGA DELA
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVA IDEJNIH PREDLOGOV VSEBIN AKTIVNOSTI IN SPREMEMB AKTIVNOSTI, PRIPRAVA
VSEBINSKIH PODLAG ZA IZVAJANJE UKREPOV ESS, IZVAJANJE SPREMLJANJA UKREPOV ESS (SPREMLJANJE),
USKLAJEVANJE ZADEV S PODROČJA PROGRAMSKIH SKLOPOV Z OU IN INSTITUCIONALNIMI PARTNERJ
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časza čas trajanja projekta TP MDDSZ OP ESS 2007-2013, predvidoma do 30.11.2015, polni
delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v
zaprti ovojnici z označbo: »Višji svetovalec v Projektni enoti za vseživljenjsko učenje, DM 13041« na naslov: Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom. Prijava mora vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora biti razvidna
stopnja in smer izobr., ter datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delov.
izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi
kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Kandidat lahko k svoji prijavi priloži dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega
postopka MDDSZ dovoljuje pridobitev podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
83/171
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME90053
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME90158
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC V PE ZA ZAPOSLOVANJE V SEKTORJU ZA ZAPOSLOVANJE IN
MIGRACIJE V DIREKTORATU ZA TRG DELA IN ZAPOSLOVANJE (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU V OKVIRU ESS V
VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA UPRAVIČENIH STROŠKOV (P.P. 7580). DELEŽ SLOVENSKEGA DELA SOFIN
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: REDNO SPREMLJANJE POROČIL O IZVEDENIH KONTROLAH NA PROGRAMIH, UPOŠTEVANJE
PRIPOROČIL KONTROLNE ENOTE IN SPREMLJANJE UPOŠTEVANJA PRIPOROČIL S STRANI UPRAVIČENCEV, IZVAJANJE
SPREMLJANJA UKREPOV ESS (MONITORING), IZVAJANJE DRUGIH STROKOVNIH NALOG NA PODROČJU
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časza čas trajanja projekta TP MDDSZ OP ESS 2007-2013, predvidoma do 30.11.2015, polni
delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti
ovojnici z označbo: »Višji svetovalec v Projektni enoti za zaposlovanje, DM 13008« na naslov: Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika,
poslana na elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijava
mora vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobr., ter datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delov. izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da
kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat lahko k svoji prijavi
priloži dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega postopka MDDSZ dovoljuje
pridobitev podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC V SEKTORJU ZA KOHEZIJO, V DIREKTORATU ZA VODE IN
INVESTICIJE (ZA DELA NA PROJEKTU »TEHNIČNA POMOČ – MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR – OPERATIVNI
PROGRAM RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE – 2007-2013«) - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: DELOVNE NALOGE: ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH
ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH
REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, R
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas30. 11. 2015, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, Celotno besedilo objave z vsemi pogoji za zasedbo
delovnega mesta in navodili za prijavo, ter priloženim obrazcem za prijavo je objavljeno na spletni strani Ministrstva za okolje
in prostor http://www.mop.gov.si/si/javne_objave/zaposlitev/
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: TJAŠA VALANT MARKOVSKI, 01 478 91 74, [email protected]
84/171
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME90175
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR,
Dunajska cesta 47, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME89500
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC V SLUŽBI ZA FINANCE V URADU ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE
POLITIKE (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU V OKVIRU ESS V VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA UPRAVIČENIH
STROŠKOV (P.P. 7580). DELEŽ SLOVENSKEGA DELA SOFINANCIRANJA ZNAŠA 15% (P.P. 7581)) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SODELOVANJE PRI IZVAJANJU REVIZIJ IN OSTALIH KONTROLNIH PREGLEDOV, PRIPRAVA ODZIVNIH
POROČIL TER AKTIVNOSTI PRI VZPOSTAVLJANJU SISTEMA KAKOVOSTI NA PODROČJU ESS, PREVERJANJE
ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILA IN PRIPRAVA PODLAG ZA IZPLAČILA IZ PRORAČUNA, EVIDENTIRANJ
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časza čas trajanja projekta TP MDDSZ OP ESS 2007-2013, predvidoma do 30.11.2015, polni
delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v
zaprti ovojnici z označbo: »Višji svetovalec v Službi za finance, DM 13014« na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijava mora
vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobr., ter
datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delov. izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat
v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat lahko k svoji prijavi priloži
dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega postopka MDDSZ dovoljuje pridobitev
podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC V SLUŽBI ZA FINANCE V URADU ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE
POLITIKE (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU V OKVIRU ESS V VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA UPRAVIČENIH
STROŠKOV (P.P. 7580). DELEŽ SLOVENSKEGA DELA SOFINANCIRANJA ZNAŠA 15% (P.P. 7581)) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVLJANJE POROČIL, ANALIZ, STATISTIČNIH PREGLEDOV, INFORMACIJ IN DRUGIH PODLAG ZA
ODLOČANJE, TER OPOMNIKOV, ODGOVOROV NA NOVINARSKA VPRAŠANJA TER ODGOVORE NA VPRAŠANJA STRANK Z
DELOVNEGA PODROČJA ESS, PRIPRAVE IN USKLAJEVANJE PODROBNEJŠIH NAVODIL ZA F
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časza čas trajanja projekta TP MDDSZ OP ESS 2007-2013, predvidoma do 30.11.2015, polni
delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v
zaprti ovojnici z označbo: »Višji svetovalec v Službi za finance, DM 13065« na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijava mora
vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobr., ter
datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delov. izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat
v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat lahko k svoji prijavi priloži
dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega postopka MDDSZ dovoljuje pridobitev
podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
85/171
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME90417
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME90434
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC V SLUŽBI ZA KONTROLE V URADU ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE
POLITIKE (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU V OKVIRU ESS V VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA UPRAVIČENIH
STROŠKOV (P.P. 7580). DELEŽ SLOVENSKEGA DELA SOFINANCIRANJA ZNAŠA 15% (P.P. 7581)) - M/Ž
Število delavcev: 8
Opis del in nalog: IZVAJANJE KONTROL, PREVERJANJE SKLADNOSTI S SPREJETIMI TEMELJNIMI DOKUMENTI,
PREVERJANJE PRAVILNOSTI IZVAJANJA POGODB, PREVERJANJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV, PREVERJANJE
RESNIČNOSTI OPRAVLJANJA STORITEV, PREVERJANJE RESNIČNOSTI IZDATKOV, PREVERJANJE DOMNEV I
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časza čas trajanja projekta TP MDDSZ OP ESS 2007-2013, predvidoma do 30.11.2015, polni
delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti
ovojnici z označbo: »Višji svetovalec v Službi za kontrole, DM 13020-13027« na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijava mora
vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobr., ter
datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delov. izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat
v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat lahko k svoji prijavi priloži
dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega postopka MDDSZ dovoljuje pridobitev
podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC V SLUŽBI ZA KONTROLE V URADU ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE
POLITIKE (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU V OKVIRU ESS V VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA UPRAVIČENIH
STROŠKOV (P.P. 7580). DELEŽ SLOVENSKEGA DELA SOFINANCIRANJA ZNAŠA 15% (P.P. 7581)) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJANJE KONTROL, PREVERJANJE SKLADNOSTI S SPREJETIMI TEMELJNIMI DOKUMENTI,
PREVERJANJE PRAVILNOSTI IZVAJANJA POGODB, PREVERJANJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV, PREVERJANJE
RESNIČNOSTI OPRAVLJANJA STORITEVPREVERJANJE RESNIČNOSTI IZDATKOV, PREVERJANJE DOMNEV IN
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časza čas trajanja projekta TP MDDSZ OP ESS 2007-2013, predvidoma do 30.11.2015, polni
delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v
zaprti ovojnici z označbo: »Višji svetovalec v Službi za kontrole, DM 13032« na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijava mora
vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobr., ter
datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delov. izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat
v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat lahko k svoji prijavi priloži
dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega postopka MDDSZ dovoljuje pridobitev
podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
86/171
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME90482
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME90511
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC V SLUŽBI ZA KONTROLE V URADU ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE
POLITIKE (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU V OKVIRU ESS V VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA UPRAVIČENIH
STROŠKOV (P.P. 7580). DELEŽ SLOVENSKEGA DELA SOFINANCIRANJA ZNAŠA 15% (P.P. 7581)) - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: IZVAJANJE KONTROL, PREVERJANJE SKLADNOSTI S SPREJETIMI TEMELJNIMI DOKUMENTI,
PREVERJANJE PRAVILNOSTI IZVAJANJA POGODB, PREVERJANJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV, PREVERJANJE
RESNIČNOSTI OPRAVLJANJA STORITEV, PREVERJANJE RESNIČNOSTI IZDATKOV, PREVERJANJE DOMNEV I
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časza čas trajanja projekta TP MDDSZ OP ESS 2007-2013, predvidoma do 30.11.2015, polni
delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v
zaprti ovojnici z označbo: »Višji svetovalec v Službi za kontrole, DM 13066 in 13067« na naslov: Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika,
poslana na elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijava
mora vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobr., ter datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delov. izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da
kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat lahko k svoji prijavi
priloži dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega postopka MDDSZ dovoljuje
pridobitev podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: . ., 01 369 77 00, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC V SLUŽBI ZA KOORDINACIJO V URADU ZA IZVAJANJE
KOHEZIJSKE POLITIKE (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU V OKVIRU ESS V VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA
UPRAVIČENIH STROŠKOV (P.P. 7580). DELEŽ SLOVENSKEGA DELA SOFINANCIRANJA ZNAŠA 15% (P.P. 7581)) - M/
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVA IDEJNIH PREDLOGOV VSEBIN AKTIVNOSTI IN SPREMEMB AKTIVNOSTI, PRIPRAVA
VSEBINSKIH PODLAG ZA IZVAJANJE UKREPOV ESS, IZVAJANJE SPREMLJANJA UKREPOV ESS (SPREMLJANJE),
PRIPRAVA NAVODIL ZA UPRAVIČENCE: ZA IZVAJANJE UKREPOV ESS, POROČANJE, SPREMLJANJE,
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časza čas trajanja projekta TP MDDSZ OP ESS 2007-2013, predvidoma do 30.11.2015, polni
delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v
zaprti ovojnici z označbo: »Višji svetovalec v Službi za koordinacijo, DM 13012« na naslov: Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika,
poslana na elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijava
mora vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobr., ter datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delov. izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da
kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat lahko k svoji prijavi
priloži dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega postopka MDDSZ dovoljuje
pridobitev podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
87/171
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME90560
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME90360
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC V SLUŽBI ZA KOORDINACIJO V URADU ZA IZVAJANJE
KOHEZIJSKE POLITIKE (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU V OKVIRU ESS V VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA
UPRAVIČENIH STROŠKOV (P.P. 7580). DELEŽ SLOVENSKEGA DELA SOFINANCIRANJA ZNAŠA 15% (P.P. 7581)) - M/
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: USKLAJEVANJE ZADEV S PODROČJA PROGRAMSKIH SKLOPOV U OU IN INSTITUCIONALNIMI
PARTNERJI, PRIPRAVLJANJE POROČIL, ANALIZ, STATISTIČNIH PREGLEDOV, INFORMACIJ IN DRUGIH PODLAG ZA
ODLOČANJE, TER OPOMNIKOV, ODGOVOROV NA NOVINARSKA VPRAŠANJA TER ODGOVORE NA VPRAŠA
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časza čas trajanja projekta TP MDDSZ OP ESS 2007-2013, predvidoma do 30.11.2015, polni
delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti
ovojnici z označbo: »Višji svetovalec v Službi za koordinacijo, DM 13042 in 13044« na naslov: Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika,
poslana na elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijava
mora vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobr., ter datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delov. izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da
kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat lahko k svoji prijavi
priloži dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega postopka MDDSZ dovoljuje
pridobitev podatkov iz uradne evidence
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC V SLUŽBI ZA KOORDINACIJO V URADU ZA IZVAJANJE
KOHEZIJSKE POLITIKE (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU V OKVIRU ESS V VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA
UPRAVIČENIH STROŠKOV (P.P. 7580). DELEŽ SLOVENSKEGA DELA SOFINANCIRANJA ZNAŠA 15% (P.P. 7581)) - M/
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVA PRAVNIH PODLAG ZA IZVAJANJE UKREPOV ESS, VODENJE RAZPISNIH POSTOPKOV V
SKLADU Z VELJAVNIMI PREDPISI, PRIPRAVA IN POMOČ PRI PRIPRAVI RAZPISOV / JAVNIH POVABIL / JAVNIH NAROČIL
ZA ESS IN TP ESS, PRIPRAVA, USKLAJEVANJE IN POMOČ PRI PRIPRAVI POGODB Z
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Pravne vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časza čas trajanja projekta TP MDDSZ OP ESS 2007-2013, predvidoma do 30.11.2015, polni
delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti
ovojnici z označbo: »Višji svetovalec v Službi za koordinacijo, DM 13002« na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijava mora
vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobr., ter
datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delov. izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat
v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat lahko k svoji prijavi priloži
dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega postopka MDDSZ dovoljuje pridobitev
podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
88/171
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME90252
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME90297
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC V SLUŽBI ZA KOORDINACIJO V URADU ZA IZVAJANJE
KOHEZIJSKE POLITIKE (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU V OKVIRU ESS V VIŠINI 85% SKUPNEGA ZNESKA
UPRAVIČENIH STROŠKOV (P.P. 7580). DELEŽ SLOVENSKEGA DELA SOFINANCIRANJA ZNAŠA 15% (P.P. 7581)) - M/
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SODELOVANJE PRI IZVAJANJU REVIZIJ IN OSTALIH KONTROLNIH PREGLEDOV, PRIPRAVA ODZIVNIH
POROČIL TER AKTIVNOSTI PRI VZPOSTAVLJANJU SISTEMA KAKOVOSTI NA PODROČJU ESS, SODELOVANJE Z
UPRAVIČENCI PRI PROGRAMIRANJU IN SPREMLJANJU AKTIVNOSTI, REDNO SPREMLJANJE PORO
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časza čas trajanja projekta TP MDDSZ OP ESS 2007-2013, predvidoma do 30.11.2015, polni
delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti
ovojnici z označbo: »Višji svetovalec v Službi za koordinacijo, DM 13045« na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: [email protected], pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijava mora
vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobr., iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobr., ter
datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delov. izkušenj, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delov. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat
v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat lahko k svoji prijavi priloži
dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in poda izjavo, da za namen tega postopka MDDSZ dovoljuje pridobitev
podatkov iz uradne evidence.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MDDSZ ,, 01 369 77 00, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC V URADU UJP, ŠIFRA DM 570 - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH
ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH
NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKT
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, Obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, znanje uradnega jezika
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANA PIRKOVIČ, 01 47 51 652, [email protected]
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA
DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
ENAKE MOŽNOSTI, Kotnikova ulica 28, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME90343
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA
PLAČILA, Dunajska cesta 48, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME88385
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
ZDRAVSTVO, NEGA, SOCIALNE STORITVE
Zdravniki specialisti splošne medicine
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: E018009 ZDRAVNIK SPECIALIST IV - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO
STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
VELJAVNA LICENCA S PODROČJA DRUŽINSKE MEDICINE
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
89/171
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA,
METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: MD65617
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: E018012 ZDRAVNIK SPECIALIST IV PPD 3 - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO
STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, IZVAJANJE URGENTNE SLUŽBE.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
VELJAVNA LICENCA S PODROČJA DRUŽINSKE MEDICINE
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: E018012 ZDRAVNIK SPECIALIST IV PPD3 - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO
STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, IZVAJANJE URGENTNE SLUŽBE, OPRAVLJA DEŽURSTVO.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
strokovni izpit, veljavna licenca s področja družinske medicine
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK BREZ SPECIAL./ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDAR. - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZDRAVNIK BREZ SPECIAL./ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDAR.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časNadomeščanje bolniške odsotnosti, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: Opravljen sekundariat
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA,
METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: MD65466
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA,
METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: MD57213
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA,
ZALOŠKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME89238
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DOKTOR MEDICINE, SPECIALIST GINEKOLOGIJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE AMBULANTNIH PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH PREGLEDOV BOLNIC, OPRAVLJANJE
TERAPEVTSKIH IN DIAGNOSTIČNIH POSEGOV.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, 24 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ALENKA SNOJ, 01/361-99-62, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: E018016 ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD3 - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJANJE ZDRAVNIŠKE SLUŽBE V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI V SKLADU S SPECIALISTIČNO
STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO, PRETEŽNO DELO V CPZOPD, IZVAJANJE URGENTNE SLUŽBE, OPRAVLJA
DEŽURSTVO.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
VELJAVNA LICENCA S PODROČJA PSIHIATRIJE
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
90/171
ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE,
Ostrovrharjeva ulica 6, 1215 MEDVODE
Št. prijave: MD51605
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA,
METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME31570
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATER V OTROŠKEM DISPANZERJU IN SPECIALIST PEDIATER V ŠOLSKEM
DISPANZERJU.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Pediater.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ALENKA SNOJ, 01/361-99-62, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE,
Ostrovrharjeva ulica 6, 1215 MEDVODE
Št. prijave: ME17826
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Strokovnjaki za zdravstveno nego
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIPL. MEDICINSKA SESTRA/ DIPL.ZDRAVSTVENIK / VIŠJE MEDICINSKE SESTRE
ZDRAVNIK, SPECIALIST, PRIPRAVNIK - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: DIPL. MEDICINSKA SESTRA/ DIPL.ZDRAVSTVENIK / VIŠJE MEDICINSKE SESTRE ZDRAVNIK, SPECIALIST,
PRIPRAVNIK, DELAMO DRUGAČE – SPROŠČENO, PREDANO, STROKOVNO.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, ZANESLJIVOST IN ORGANIZIRANOST, SPOSOBNOST
SAMOSTOJNEGA IN TIMSKEGA DELA, NIMAJO TEŽAV S FLEKSIBILNIM DELOVNIM ČASOM, RADI DELAJO TUDI NA
TERENU, SO SPOSOBNI NASTOPANJA IN KOMUNICIRANJA, GOVORIJO BREZHIBNO SLOVENSKO, VSAJ STROKOVNO
OBVLADAJO ŠE KAK DRUG JEZIK (ZAŽELENO: NEMŠKO, ITALIJANSKO). NUDIMO: DINAMIČNO DELO V PESTREM
KREATIVNEM TEAMU, SPODOBNO PLAČILO, MOŽNOST NAPREDOVANJA IN DODATNEGA NAGRAJEVANJA, TRENUTNO
IMAMO NASLEDNJE DIAGNOSTIČNE IN SVETOVALNE PROGRAME: ARTERIOGRAFIJO, BIORESONANCO (NAJNOVEJŠI
SENSITIV IMAGO APARAT ZA RAČUNALNIŠKO DIAGNOSTIKO ), DENTALNE PREGLEDE USTNE VOTLINE IN VRATU,
ANALIZE KAPLJICE KRVI,…SEVEDA PODPRTO S PREDAVANJI, SEMINARJI IN USPOSABLJANJI. PRIPRAVLJAMO ŠE NOVE
PROGRAME. NAŠ CENTER JE V LJUBLJANI NA ZALOŠKI 149, VEČ NA WWW.ZAVODZDRAVJE.SI. Zaželjeno znanje
nemškega ali italijanskega jezika, ni pogoj. Vsaj osnovno poznavanje dela na računalniški diagnostiki (bioresonanca,
arteriografija, Sensitiv Imago ). Kandidat mora biti pripravljen na dodatno izobraževanje. Iščemo kandidate za dolgoročno
sodelovanje. Občasno terensko delo v tujini.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: GRAZIANO SLUGA, 040 289 800, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI, E037021 ZA POTREBE
ORTOPEDSKE KLINIKE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV I.
IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NE
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 11 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)/1.BOL.ST./, VIŠJA MEDICINSKA
SESTRA-SPECIALIST/VIŠJA MEDICINSKA SESTRA, DELOVNO RAZMERJE SE SKLENE ZA DOLOČEN ČAS ZARADI
NADOMEŠČANJA ZAČASNO ODSOTNE ZAPOSLENE, VENDAR NAJDLJE 11 MESECEV
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
91/171
ZAVOD ZDRAVJE, Zavod za promocijo zdravja
in zdrave prehrane, Zaloška cesta 149, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME91335
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER
LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME94592
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI, E037021 ZA POTREBE
ORTOPEDSKE KLINIKE - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE PACIENTOV I.
IN II. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI TER NAČRTOVANJE IN KOORDINIRANJE PREMESTITVE ALI ODPUSTA PACIENTA,
ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENE/BABIŠKE NEGE I
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS), DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA (VS)/1.BOL.ST./VIŠJA MEDICINSKA
SESTRA-SPECIALIST/VIŠJA MEDICINSKA SESTRA, VELJAVNA LICENCA, DELOVNO RAZMERJE SE SKLENE ZA DOLOČEN
ČAS ZA ČAS NADOMEŠČANJA ZAČASNO ODSOTNIH ZAPOSLENIH VENDAR NE DLJE OD 9 MESECEV, POSKUSNO DELO 3
MESECI.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE IN HIGIENE,
PRIPOMOČKOV, OPREME IN PROSTOROV, IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠE ZDRAVSTVENE NEGE IN MEDICINSKE POMOČI
UPORABNIKOM TER PRIPRAVA NAČRTA ZDRAVSTVENE NEGE, NAČRTOVANJE PORABE, NADZO
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, Znanje slovenskega jezika, strokovni izpit, licenca,
dodatna znanja za delo z osebami s posebnimi potrebami, poznavanje osnov higienskega ravnanja z živili, HACCAP, osnovna
uporaba računalnika Želena: vozniški izpit B kategorije
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, NADZOR TER VREDNOTENJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE
STANOVALCA, VODENJE ODDELČNE EVIDENCE DOKUMENTACIJE TER EVIDENCE IN DOKUMENTACIJE STANOVALCA,
IZVAJANJE NADZORA NAD DELOM V TIMU, IZVAJANJE NADZORA NAD MEDICINSKO - TEHNIČNIMI PRIPO
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno,
računalniško oblikovanje - osnovno, Strokovni izpit v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: EMA HORVAT, 01 5896 754, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
92/171
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER
LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME94180
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN
VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga,
DRAGA 1, 1292 IG
Št. prijave: ME90022
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA
BEŽIGRAD, KOMANOVA ULICA 1, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME95186
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK ALI DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: V MESECU MAJU IN JUNIJU PRIPRAVLJAMO PROJEKT ZA POVEČANJE OSVEŠČENOSTI O ZELO
POGOSTI KRONIČNI BOLEZNI. IZBRANI KANDIDATI BODO SVETOVALI MIMOIDOČIM IN IMELI KRAJŠE PREDSTAVITVE ZA
ZBRANO MNOŽICO. PROJEKT SE BO IZVAJAL PO CELI SLOVENIJI. TIM TREH LJUDI BO
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes oziroma od predvidoma sredine maja do sredine junija 2015, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, Iščemo energično, empatično osebo, z občutkom za odnose z ljudmi, z dobrimi govornimi sposobnostmi, ter
sposobnostjo motiviranja ljudi. Prošnja naj vsebuje dopis ter življenjepis.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MAJA STANOJEVIĆ, 01 563 48 33, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVSTVENI TEHNIK V REŠEVALNEM VOZILU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREVOZ PACIENTOV TER NUDENJE PRVE POMOČI, SKRB ZA UREJENOST REŠEVALNEGA VOZILA IN
DEL, KI SO POVEZANA Z DELOVNIM MESTOM ZDRAVSTVENI TEHNIK V REŠEVALNEM VOZILU.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Zdravstvena nega in oskrba
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo,
pisanje zadovoljivo, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno,
poznavanje računalniških omrežij - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor, kandidati naj oddajo
vlogo prek spletne strani delodajalca
Kontakt za kandidate: MILE ZIVANOVIC, 041 627 753, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
SERVIER PHARMA marketing in trgovina
d.o.o., Pot k sejmišču 33, 1231 LJUBLJANA ČRNUČE
Št. prijave: ME76539
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
MEDICROSS podjetje za zdravstvene storitve
d.o.o., Poljanski nasip 42, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94865
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
Fizioterapevti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: E047024 FIZIOTERAPEVT III (AMBULANTA) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA,
METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94712
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Operaterji medicinskih naprav
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: E047056 RADIOLOŠKI INŽENIR III - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
93/171
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA,
METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94760
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Laboratorijski tehniki v zdravstvu in patologiji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: E045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: LABORATORIJSKI TEHNIK I NA INŠTITUTU ZA PATOLOGIJO - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNO IZVAJANJE LABORATORIJSKIH POSTOPKOV ZA POTREBE REDNE IN URGENTNE
BIOPSIJSKE IN OBDUKCIJSKE DIAGNOSTIKE V USMERJENIH ODDELČNIH LABORATORIJIH V OKVIRU SVOJE
STROKOVNOSTI, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU STROKOVNOZDRAVSTVENEGA, ZNANSTVENORAZISKOVALNEG
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 10 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, zaželen strokovni izpit, organizacijske sposobnosti
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANJA MILENKOVIĆ KRAMER, 543 72 71, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: LABORATORIJSKI TEHNIK III (E045007), INTERNA KLINIKA, KLINIČNI ODDELEK ZA
ENDOKRINOLOGIJO, DIABETES IN PRESNOVNE BOLEZNI, - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZBIRANJE, EVIDENTIRANJE, SORTIRANJE, RAZPOREJANJE IN KONZERVIRANJE BIOLOŠKEGA
MATERIALA TER PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV ZA ANALIZO, IZVAJANJE OSNOVNIH LABORATORIJSKIH
PREISKAV, POTRJEVANJE REZULTATOV IZVEDENIH PREISKAV, STROKOVNO RAVNANJE Z DELOVNO OPRE
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas20.01.2016, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje
tekoče, pisanje tekoče, POGOJ ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA JE OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT ZA POKLIC
LABORATORIJSKI TEHNIK
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA,
METELKOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94621
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA
FAKULTETA, VRAZOV TRG 2, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME94743
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER
LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME89147
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
Strokovni sodelavci za zdravstveno nego
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVSTVENI TEHNIK - PRIPRAVNIK - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: VSAKODNEVNA POMOČ UPORABNIKOM PRI ZAGOTAVLJANJU ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, SKRB ZA
NJIHOVO ZDRAVJE IN VARNOST, ZDRAVSTVENA NEGA
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Zdravstvena nega in oskrba
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, primeren
odnos do odraslih oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
94/171
VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE
HOČEVAR, Vodnikova cesta 56, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME91716
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Bolničarji negovalci v zavodih
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: BOLNIČAR NEGOVALEC II - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNE OSKRBE IN ZDRAVSTVENE NEGE PO STANDARDIH STROKE,
IZVAJANJE OSNOVNE NEGE (UMIVANJE, KOPANJE, POMOČ PRI OBLAČENJU, POMOČ PRI GIBANJU IN TRANSFER,
SPREMSTVO IN PODOBNO), UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE IN OKOLICE (PREOBLAČENJ
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: VESNA STARIHA, 01 36 25 400, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SOCIALNI OSKRBOVALEC/OSKRBOVALKA - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: SOCIALNA OSKRBA NA DOMU, POMOČ NA DOMU STAREJŠIM, BOLNIM IN INVALIDNIM
Izobrazba: srednja poklicna, Zdravstvena nega in oskrba
NPK: Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časnadomeščanje začasno odsotnih delavcev, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, Afiniteta do dela s starejšimi in uporabniki s
posebnimi potrebami
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MAJA GUBENŠEK, 01 23 96 532, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
95/171
DEOS družba za izgradnjo in upravljanje
oskrbovanih stanovanj, d.d. CENTER
STAREJŠIH MEDVODE, ZBILJSKA CESTA 15,
1215 MEDVODE
Št. prijave: ME89562
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA,
Poljanska cesta 97, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME89700
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
Bazen CERKNICA,LOGATEC,VRHNIKA
Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 15.04.2015
Delodajalec pričakuje prijavo kandidatov
ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE
Elektroinštalaterji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROINŠTALATER - MONTAŽER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ELEKTROINŠTALATER UREDI ELEKTRIČNO NAPELJAVO TAKO ZA POTREBE ZUNANJE KOT NOTRANJE
RAZSVETLJAVE. POLEG TEGA POKLIC OBSEGA TUDI UREDITEV ELEKTRIČNE NAPELJAVE ZA POTREBE
RAČUNALNIŠKEGA OMREŽJA, INTERNETNE POVEZAVE, TELEFONSKE NAPELJAVE, KLIMATSKE NAPRAVE ALI
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: LIDIJA TRČEK, 051 623 811, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
ANVINA d.o.o., proizvodnja, storitve, trženje,
CANKARJEV TRG 6, 1360 VRHNIKA
Št. prijave: ME78236
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
GOSTINSTVO IN TURIZEM
Kuharji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVA HRANE, HLADNIH IN TOPLIH OBROKOV, SKRB ZA ČISTOČO V KUHINJI,...
Izobrazba: srednja poklicna, Živilska tehnologija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: IZIDOR ZELENC, 041/891-710, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: NAČRTOVANJE IN PRIPRAVLJANJE JEDI NA PODLAGI JEDILNIKOV PRIPRAVLJANJE, TRANSPORT IN
DELITEV OBROKOV IN NAPITKOV PRIPRAVLJANJE PROSTOROV IN STREŽENJE GOSTOM ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
PROSTOROV IN OPREME
Izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati, ki bodo izkazovali samostojnost in
fleksibilnost ter sposobnost timskega dela. Posebnost delovnega mesta je izmensko delo z možnostjo neenakomernega
delovnega časa in tudi dela preko polnega delovnega časa - po potreb
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SILVANA LAUTAR, 01 70 95 361, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
96/171
GOSTILNA TURK IZIDOR ZELENC s.p.,
Hotedršica 28, 1372 HOTEDRŠICA
Št. prijave: HF98985
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
KOVINOPLASTIKA LOŽ družba pooblaščenka,
d.d., CESTA 19. OKTOBRA 57, 1386 STARI
TRG PRI LOŽU
Št. prijave: ME93825
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Natakarji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: TOČENJE IN STREŽBA PIJAČE IN HRANE.
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski
jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, Veselje do dela v gostinstvu. Samostojnost, odgovornost.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MARTINA LAH, 041/847-821, [email protected]
HIJA gostinstvo in turizem d.o.o.,
ANDREJČJE 2, 1385 NOVA VAS
Št. prijave: HG00461
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
GRADBENIŠTVO, ARHITEKTURA, GEODEZIJA, PROSTORSKO NAČRTOVANJE
Gradbeni nadzorniki
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELOVODJA (SKUPINOVODJA) NA GRADBIŠČU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELOVODJA NA GRADBIŠČU, NARČTOVANJE, PRIPRAVA IN ORGANIZACIJA DELA, PRIPRAVA TEHNIČNE
DOKUMENTACIJE, ORGANIZACIJE GRADBIŠČA, VODENJE GR. DOKUMENTACIJE, OPRAVLJANJE NADZORA ITD.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 20 let, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MAJDA KOVAČ, 01 709 08 00, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
LEVAR prevozi, gradbeništvo, trgovina in
inženirig d.o.o., Podskrajnik 22, 1380
CERKNICA
Št. prijave: HF99915
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Gradbinci ipd., d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELAVEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZIDANJE, BETONIRANJE, TLAKOVANJE,...
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, 20 ur/teden
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: DAMJAN SMRTNIK, 041-637-734, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
97/171
DAMOS podjetje za gradbeništvo in trgovino
d.o.o. Vrhnika, VELIKA LIGOJNA 20, 1360
VRHNIKA
Št. prijave: ME95016
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
Gradbinci zaključnih del ipd., d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: MONTIRANJE STAVBNEGA POHIŠTVA
Izobrazba: osnovnošolska, Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
OKNA IN VRATA NAGODE, proizvodnja oken
in vrat, d.o.o., Tržaška cesta 64, 1370
LOGATEC
Št. prijave: ME94345
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Pleskarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SLIKOPLESKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SLIKOPLESKARSKA, FASADERSKA DELA IN IZVAJANJE SUHOMONTAŽNIH GRADENJ.
Izobrazba: srednja poklicna
Alternativna izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, Samostojnost pri delu
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: STANE ŠVIGELJ, 041 747 833
Urnik dela: dopoldan
PLESKANJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV
STANKO ŠVIGELJ S.P., Hotedršica 6 A, 1372
HOTEDRŠICA
Št. prijave: HG00280
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
KOMERCIALA IN MARKETING
Komercialni zastopniki za prodajo ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC-SVETOVALEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRODAJA, SVETOVANJE PRI IZBIRI, UPORABI IN NEGI OČESNIH OPTIČNIH PRIPOMOČKOV.
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro, slovenski jezik
razumevanje tekoče, TRENUTNO SKRAJŠAN DELOVNI ČAS, V PRIHODNJE 8 URNI, KRAJŠI DELOVNI ČAS OD 10h DO 20 h
NA TEDEN. OSNOVNO RAČUNALNIŠKO ZNANJE.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: JELENA KONDIĆ, 040 303 006, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
98/171
OPTIKA ADUT, specializirana trgovina z očali
in optičnimi pripomočki, Jelena Kondić, s.p.,
Robova cesta 6, 1360 VRHNIKA
Št. prijave: HF96234
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
PROIZVODNJA IN TEHNIČNE STORITVE
Menedžerji za proizvodnjo v predelovalnih dejavnostih in za oskrbo z energenti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI DELAVEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE PROIZVODNE LINIJE, PRIPRAVA MATERIALA ZA NADALJNJO OBDELAVO, DELO V
PROIZVODNJI
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Kemija
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, Ročne spretnosti, delo v skupini,
natančnost. Možnost zaposlitve za nedoločen čas.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: TINA LEJLA JALŠEVAC, 01 755 81 52, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA IZDELAVE ZVARJENCEV - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE VARILSKIH NALOG V OKVIRU PROIZVODNJE TURBIN ZA MALE HIDROELEKTRARNE,
KVALITETNO IN CERTIFICIRANO VARJENJE, USMERJANJE MANJŠE EKIPE VARILCEV, OBLIKOVANJE BOLJŠIH REŠITEV
PRI IZDELAVI KONČNIH PRODUKTOV, SODELOVANJE PRI RAZVOJU PODJETJA V SMERI KVALI
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, Odlično znanje varjenja, ki ga je
mogoče dokazovat s primernimi certifikati oz. a-testi, zaželena IV. stopnjo izobrazbe strojne smeri, ustrezne delovne izkušnje
na področju varjenja ter proizvodnje, od branja načrtov do izdelave izdelka, poznavanje materialov in tehnologij obdelave,
zaželena znanja na področju strojne obdelave kovin, branje in razumevanje tehnične dokumentacije, željo po osebne razvoju,
iskanju novih rešitev in prispevanju k rasti podjetja, zanesljivost, samostojnost in odgovornost.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MARKO KRŽIŠNIK, 051 361 628, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
UNICHEM proizvodnja kemičnih izdelkov
d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360 VRHNIKA
Št. prijave: ME85267
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
S.VAR obdelava kovin in izdelava vodnih
turbin d.o.o., Medvedje Brdo 33, 5275
GODOVIČ
Št. prijave: ME88476
Rok prijave na to objavo: 19.04.2015
Upravljavci strojev za proizvodnjo gumenih izdelkov
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UPRAVLJALEC STROJA - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: UPRAVLJANJE STROJEV ZA IZDELAVO IZDELKOV IZ GUME/PLASTIKE, VEČINOMA DROBNI IZDELKI ZA
AVTOMOBILSKO INDUSTRIJO, SKRB ZA KVALITETO.
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, Prednost imajo osebe iz okolice Vrhnike, delo poteka v 3
izmenah, kasneje možna zaposlitev za nedoločen čas.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MARJETA BORŠTNIK, 01 364 80 54, [email protected]
99/171
SILIKO proizvodno podjetje, storitve in
trgovina, d.o.o., Tržaška cesta 31, 1360
VRHNIKA
Št. prijave: ME76664
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVA, TEHTANJE, MLETJE IN PAKIRANJE PRAŠKASTIH SMOL, VODENJE DELOVNEGA NALOGA,
PRETALJEVANJE NOVOLAKA, ODSTRANJEVANJE PRAZNE EMBALAŽE IN OSTANKOV SUROVIN IZ PROIZVODNEGA
PROSTORA, ČIŠČENJE POMOŽNIH POSOD, UREJANJE OBRATA IN OKOLICE, PRIPRAVA SURO
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 mes oziroma z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s
preglednicami - osnovno, Poklicno izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo: strojna, elektro, kemijska ali druga ustrezna
izobrazba. Delo je v treh oz. štirih izmenah. Opravljen izpit za vožnjo viličarja, 1 leto delovnih izkušenj na primerljivih delovnih
mestih.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: NATAŠA HORVAT, 01 363 81 45, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
FENOLIT d.d. sintetične smole in mase, BREG
PRI BOROVNICI 22 A, 1353 BOROVNICA
Št. prijave: ME79293
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
STROJNIŠTVO, KOVINARSTVO, POPRAVILA VOZIL
Kleparji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLEPAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: MONTAŽA VSEH VRST KLEPARSKIH ELEMENTOV
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami
podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih
sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor, kandidati naj oddajo vlogo prek spletne strani delodajalca
Kontakt za kandidate: TOMAŽ TREVEN, 031 734 027, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.100,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
100/171
KROVEC, tesarstvo, krovstvo, kleparstvo,
d.o.o., Smrečje 31 A, 1354 HORJUL
Št. prijave: ME65875
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Orodjarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER CEVI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PO IZOMETRIČNIH NAČRTIH JE POTREBNO SESTAVITI CEV
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, italijanski jezik razumevanje osnovno, Obvezno znanje izometrije/branje nacrtov, iznajdlivost na
delovnem mestu, možnost podalj. del. razmerja. Pričetek dela je v začetku aprila. Delo se izvaja na Nizozemskem ali v Italiji
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SANDI FERENC, +31 646 87 3191, [email protected]
Predvideno plačilo: 950,00 EUR bruto
Urnik dela: večizmensko
Konstrukcije Metaliks d.o.o., Gradišnikova
ulica 22, 1353 BOROVNICA
Št. prijave: ME67586
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Mehaniki in serviserji motornih vozil in koles
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: AVTOMEHANIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VILIČARJEV IN TRAKTORJEV
Alternativna izobrazba: srednja poklicna; srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin; srednja poklicna, Strojništvo in
obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JOŽICA TRNOVEC, 01 750 75 00, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.000,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
TRNOVEC, trgovina, proizvodnja in storitve,
d.o.o., Lesno Brdo 20 A, 1360 VRHNIKA
Št. prijave: ME84781
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
TEKSTIL, USNJE
Krojači, šiviljci, izdelovalci, usnjenih in krznenih oblačil, klobučarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ŠIVILJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ŠIVANJE TEKSTILNIH IZDELKOV.
Izobrazba: srednja poklicna, Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, Lahko je pomožna šivilja.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MIHA MEZE, 041 40 88 29, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
101/171
MATEX Proizvodno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Logatec, TRŽAŠKA CESTA 102 A, 1370
LOGATEC
Št. prijave: HF97578
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
TRANSPORT, LOGISTIKA IN SKLADIŠČENJE
Menedžerji za nabavo, storitve na področju logistike, skladiščenja, transporta in pošte
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOORDINATOR SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: KOORDINIRANJE IN ORGANIZIRANJE DELA V SKLADIŠČU, SPREMLJANJE IN UVAJANJE SODOBNIH TER
OPTIMALNIH REŠITEV NA PODROČJU SKLADIŠČENJA, SKRB ZA KAKOVOSTEN IN NATANČEN PREVZEM BLAGA,
SKLADIŠČENJE IN ODDAJO BLAGA, ODGOVORNOST ZA ZALOGE V SKLADIŠČU, POPIS ZALOG (
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma možnost zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, V. ali VI. st. ekonomske ali druge
ustrezne smeri izobrazbe, smisel za organizacijo skladiščenga poslovanja, računalniška pismenost, izpit za viličarja,
sposobnost odločanja, prevzemanja odgovornosti, samoiniciativnost, discipliniranost.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: - -, ., [email protected]
FARMICOM farmacevtska družba d.o.o.,
Obrtna cona Logatec 30, 1370 LOGATEC
Št. prijave: HG00094
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Vozniki osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK KOMBIJA - LAHKEGA TOVORNEGA VOZILA - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: DOSTAVA IN POBIRANJE PAKETOV PO LJUBLJANI. DELO JE TUDI OB SOBOTAH. NEDELJE IN PRAZNIKI
PROSTO.
Izobrazba: osnovnošolska, Transportne storitve
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časjunij 2016, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje dobro, Poštenost, skrb za red in čistočo, ravnanje z dokumentacijo, delo v timu, dobra komunikacija. Prošnje
sprejemamo izključno na elektrosnki naslov.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDREJ KRALJIČ, -, [email protected]
Prevozništvo Andrej Kraljič s.p., Laze pri
Borovnici 22, 1353 BOROVNICA
Št. prijave: ME88860
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE PREVOZOV, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE TOVORA..
Izobrazba: osnovnošolska
Alternativna izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B,C
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: NADJA KOVAČ, 01 70 90 800, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
102/171
LEVAR prevozi, gradbeništvo, trgovina in
inženirig d.o.o., Podskrajnik 22, 1380
CERKNICA
Št. prijave: HF99901
Rok prijave na to objavo: 19.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNJAKA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREVOZ BLAGA V TUJINI
Izobrazba: srednja poklicna
Alternativna izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. E
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DŽEVAD KARAJKOVIĆ, 041 852 573, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNJAKA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREVOZ BLAGA V TUJINI
Izobrazba: srednja poklicna
Alternativna izobrazba: nižja poklicna
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. E, slovenski jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, koda 95
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DŽEVAD KARAJKOVIĆ, 041 852 573, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK V MEDNARODNEM PROMETU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VOZNIK V MEDNARODNEM PROMETU.
Izobrazba: srednja poklicna, Motorna vozila, ladje in letala
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Transportne storitve
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,C,E,B1,C1,CE, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje
dobro, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ANDREJ ZAJEC, 041 624 715, [email protected]
103/171
BASK avtoprevozništvo in storitve d.o.o.,
Robova cesta 56, 1360 VRHNIKA
Št. prijave: MD48408
Rok prijave na to objavo: 26.04.2015
BASK avtoprevozništvo in storitve d.o.o.,
Robova cesta 56, 1360 VRHNIKA
Št. prijave: ME50379
Rok prijave na to objavo: 09.05.2015
ZAJEC ANDREJ TRANSPORT d.o.o.,
Turnovše 18, 1360 VRHNIKA
Št. prijave: ME92344
Rok prijave na to objavo: 04.05.2015
TRGOVINA
Prodajalci
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRODAJA BLAGA IN SVETOVANJE KUPCEM, ZLAGANJE BLAGA NA PRODAJNE POLICE, BLAGAJNIŠKO
POSLOVANJE, IZDELAVA DEKLARACIJ, PREVAJANJE (SLOVENSKI - ITALIJANSKI JEZIK).
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, 20 ur/teden
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, italijanski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, slovenski jezik
razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo
z bazami podatkov - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno, Obvezno je znanje italijanskega jezika. Zaželjeno
poznavanje zakonodaje s področja trgovinskega poslovanja.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MIN LIU, 01 620 96 73, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
LI MING, trgovina in gostinstvo, d.o.o.,
Tržaška cesta 3, 1370 LOGATEC
Št. prijave: HF97607
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
ZAKONODAJALCI IN DRŽAVNI URADNIKI
Strokovnjaki za oblikovanje, izvajanje in nadzor politik, programov in ukrepov
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA PROJEKTA - ODGOVORNI VODJA DEL - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: SAMOSTOJNO VODENJE ZAHTEVNIH PROJEKTOV, ODGOVOREN ZA FINANČNO IN TEHNIČNO
USPEŠNOST PROJEKTOV, ODGOVOREN ZA VARNO DELO NA GRADBIŠČU.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - zahtevno, poznavanje računalniških
omrežij - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno, Univ. dipl. ing. gradbeništva lia diplomirani ing. gradbeništva. Vpis v
inženirsko zbornico za odgovornega vodjo zahtevnih del, strokovni izpit.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: TILEN ERJAVEC, 041 782 164, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
104/171
AS - PRIMUS gradnja, inženiring in
svetovanje, d.o.o., Ulica Bračičeve brigade 28,
1386 STARI TRG PRI LOŽU
Št. prijave: HF99517
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
ZDRAVSTVO, NEGA, SOCIALNE STORITVE
Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK, SPECIALIST RENTGENOLOG - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE ULTRAZVOČNIH PREGLEDOV TREBUHA, MEHKIH TKIV, SKLEPOV, VRATNIH ŽIL,
ŠČITNICE;
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, 8 ur/teden
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami
podatkov - osnovno, Licenca specialista rentgenologa
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: VLASTA JUSTIN, 01 750 82 20, [email protected]
ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC, Notranjska
cesta 2, 1370 LOGATEC
Št. prijave: ME94834
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Zobozdravniki
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DR.DENTALNE MEDICINE, SPECIALIST ZOBNE IN ČELJUSTNE ORTOPEDIJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SPECIALISTIČNO STROKOVNO DELO NA PODROČJU ZOBNE IN ČELJUSTNE ORTOPEDIJE
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zobozdravstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami
podatkov - osnovno, Licenca
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JUSTIN VLASTA, 01 7508 220, [email protected]
ZDRAVSTVENI DOM LOGATEC, Notranjska
cesta 2, 1370 LOGATEC
Št. prijave: ME95002
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
Strokovni sodelavci za zdravstveno nego
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPLOŠNI AMBULANTI/ZDRAVSTVENI
TEHNIK/TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SPREJEMANJE IN NAROČANJE PACIENTOV (PO TELEFONU IN INTERNETU), ODGOVARJANJE NA EMAILE –PO POTREBI SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM. PRIPRAVA ORDINACIJE ZA NEMOTEN POTEK DELA,
SODELOVANJE V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU, SODELOVANJE PRI PREGLEDIH IN TERAPEVTSK
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno,
poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje osnovno, Opravljen strokovni izpit
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SAŠA KREGAR, 01 755 51 10, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
105/171
ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA, CESTA 6.
MAJA 11, 1360 VRHNIKA
Št. prijave: ME85969
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GOSPODINJEC, OSKRBOVALEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: -POMOČ PRI IZVAJANJU DELOVNE TERAPIJE , -ANIMACIJA STANOVALCEV PO NAVODILU DT IN FTH, IZVAJANJE ZAPOSLITVENE DELOVNE TERAPIJE, -IZVAJANJE SKUPINSKEGA DELA STANOVALCEV PO NAVODILU DT, POVEZOVANJE Z OKOLJEM, KJER DOM DELUJE, -POMOČ STANOVALCEM PRI VS
Izobrazba: srednja poklicna, Družbene vede (podrobneje neopredeljeno)
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Hortikultura
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: . ., [email protected]
106/171
DOM STAREJŠIH LOGATEC, GUBČEVA
ULICA 8 A, 1370 LOGATEC
Št. prijave: ME92665
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 15.04.2015
Delodajalec pričakuje prijavo kandidatov
Bazen DOMŽALE,KAMNIK
ADMINISTRACIJA
Poslovni sekretarji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO V ADMINISTRACIJI, KOMUNIKACIJA S STRANKAMI, DELO Z RAČUNALNIKOM, POZNAVANJE
SODNIH POSTOPKOV, PREDNOST IMAJO KANDIDATI Z VEČLETNIMI IZKUŠNJAMI V ODVETNIŠKI PISARNI IN/ALI SODIŠČU,
SLEPO TIPKANJE, SESTAVA DOPISOV, KOORDINACIJA IN ORGANIZACIJA.
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Tajniško in administrativno delo
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 4 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ZALA DOLES, 040 702 012, [email protected]
Predvideno plačilo: 860,00 EUR bruto
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POSLOVNI SEKRETAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: TIPKANJE DOKUMENTOV, SPREJEM IN ODDAJA POŠTE, POSLOVNI STIK S STRANKAMI,
FOTOKOPIRANJE DOKUMENTOV, ARHIVIRANJE DOKUMENTOV, VODENJE RAZLIČNIH EVIDENC.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Tajniško in administrativno delo
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, hrvaški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, srbski jezik razumevanje
dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami
podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih
sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - zahtevno, Slepo desetprstno tipkanje.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: LIDIJA BOLE, 030 29 29 79, [email protected]
107/171
PRAVNO IN POSLOVNO SVETOVANJE MIRKO
FILIPOVIĆ s.p., Kolodvorska cesta 6, 1230
DOMŽALE
Št. prijave: HG00492
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
PROFUNDIS d.o.o., poslovanje z
nepremičninami in poslovno svetovanje,
SLAMNIKARSKA CESTA 3 B, 1230 DOMŽALE
Št. prijave: HF98616
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POSLOVNI SEKRETAR VII/1 - MŽ - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OSNOVNE NALOGE POSLOVNEGA SEKRETARJA IN NALOGE S PODROČJA DOKUMENTIRANJA,
KADROVSKEGA PODROČJA, JAVNIH ZAVODOV, ZAKONODAJE, ARHIVIRANJE, ITD.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Poslovne in upravne vede (podrobneje
neopredeljeno)
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje osnovno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, računalniško
oblikovanje - osnovno, NATANČNOST, ZANESLJIVOST, ODGOVORNOST, ODGOVORNOST, STROKOVNOST, ETIČNOST,
HUMANOST
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
VARSTVENO DELOVNI CENTER INCE,
Ropretova cesta 23, 1234 MENGEŠ
Št. prijave: ME94362
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki ipd. v uradih, hotelih in drugih ustanovah
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ČISTILEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, UREJANJE OKOLICE (KOŠNJA, CVETJE).
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, 15 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BRANKA RESNIK, -, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: J032001 - ČISTILEC II - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DNEVNA IN TEDENSKA IN MESEČNA ČIŠČENJA AMBULANTNIH,SANITARNIH IN OSTALIH PRIPADAJOČIH
PROSTOROV ZD (HODNIKI, STOPNICE, VHODI…) PO PROGRAMU OBVLADOVANJA ČISTOČE, ČIŠČENJE MANJŠIH
STEKLENIH POVRŠIN, RAZKUŽEVANJE DOLOČENIH POVRŠIN IN PREDMETOV (TLA, STENE, K
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
Zdravstvena sposobnost za delo. Delovno razmerje se sklepa za določen čas, čas nadomeščanja odsotne delavke.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDREJA PRELC, [email protected]
108/171
ZARJA ELEKTRONIKA proizvodnja, montaža,
inženiring in projektiranje sistemov in naprav
za tehnično zaščito, d.o.o., Kamnik, Polčeva
pot 1, 1241 KAMNIK
Št. prijave: HF98525
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA
KAMNIK, NOVI TRG 26, 1241 KAMNIK
Št. prijave: ME94527
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
GOSTINSTVO IN TURIZEM
Kuharji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GLAVNI KUHAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ORGANIZIRA DNEVNO PRIPRAVO IN KUHANJE OBROKOV, RAZPOREJA DELOVNE NALOGE DELAVCEM V
KUHINJI, PRIPRAVLJA OBROKE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE V SKLADU S SMERNICAMI ZDRAVE PREHRANE,
ORGANIZIRA EKONOMSKO, HIGIENSKO IN STROKOVNO USTREZEN TRANSPORT JEDI, VODI EVIDEN
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Hotelirstvo in gostinstvo
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Poznavanje HACCP
sistema, vodstvene in organizacijske sposobnosti, samostojnost pri delu, psihofizična kondicija, osebna urejenost.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SIMONA ALBIANI, 01 830-32-11, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVA IN KUHANJE HRANE, PORABA SUROVIN V SKLADU Z NORMATIVI, SODELJUJE PRI
OBLIKOVANJU KULINARIČNE PONUDBE
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Hotelirstvo in gostinstvo
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, urejevalniki besedil osnovno, delo s preglednicami - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: PAVLA TOMEC, 051 346 900, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RUDOLFA
MAISTRA KAMNIK, Novi trg 41 A, 1241
KAMNIK
Št. prijave: ME90647
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
TERME SNOVIK - KAMNIK družba za
turistično in zdraviliško dejavnost, d.o.o.,
MOLKOVA POT 5, 1241 KAMNIK
Št. prijave: ME89363
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
Natakarji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELA NATAKARJA SO RAZDELJENA NA POSAMEZNE FAZE IN SICER NA: 1. PRIPRAVLJALNA DELA, KI
JIH OPRAVI V NATAKARSKI PRIPRAVLJALNICI, KJER POTEKA PRIPRAVA PERILA, NAMIZNEGA INVENTARJA IN UREDITEV
SERVISNIH VOZIČKOV, 2. PRIPRAVLJALNA DELA V JEDILNICI OZIROMA V PR
Izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno,
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: PRIMOŽ REPNIK, 051 300 357, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
109/171
GOSTILNA REPNIK, PRIMOŽ REPNIK S.P.,
Vrhpolje pri Kamniku 186, 1241 KAMNIK
Št. prijave: ME88982
Rok prijave na to objavo: 10.05.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: STREŽBA HRANE IN PIJAČ
Izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JELKA MIJAILOVIĆ, 031 448-290, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNA PRIPRAVA IN STREŽBA PIJAČE, SAMOSTOJNA STREŽBA HRANE, PORABA SUROVIN V
SKLADU Z NORMATIVI
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Hotelirstvo in gostinstvo
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, urejevalniki besedil - osnovno, delo s
preglednicami - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: PAVLA TOMEC, 051 346 900, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO V STREŽBI V MIRNEM KAVA BARU.
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časdo 01.10.2015, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: . ., ., [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
RESTAVRACIJA ARBORETUM, gostinstvo in
storitve, d.o.o., VOLČJI POTOK 43 G, 1235
RADOMLJE
Št. prijave: ME85574
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
TERME SNOVIK - KAMNIK družba za
turistično in zdraviliško dejavnost, d.o.o.,
MOLKOVA POT 5, 1241 KAMNIK
Št. prijave: ME89315
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
TITANI gostinstvo in trgovina d.o.o. TITANI
gostinstvo in trgovina d.o.o., Poslovna enota
KAVA BAR MAMA, Ljubljanska cesta 50, 1236
TRZIN
Št. prijave: HF99869
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
Kuhinjski pomočniki
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOČ V KUHINJI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POMOČ V KUHINJI IN DELOKROGU DRUŽBE
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JELKA MIJAILOVIĆ, 031 448-290, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
110/171
RESTAVRACIJA ARBORETUM, gostinstvo in
storitve, d.o.o., VOLČJI POTOK 43 G, 1235
RADOMLJE
Št. prijave: ME85560
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
GRADBENIŠTVO, ARHITEKTURA, GEODEZIJA, PROSTORSKO NAČRTOVANJE
Inženirji gradbeništva
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI TEHNIK/INŽENIR GRADBENIŠTVA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZDELAVA GRADBENE KNJIGE IN OBRAČUNA, VODENJE IN ORGANIZACIJA DELA NA GRADBIŠČU,
IZDELAVA PONUDB
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, računalniško oblikovanje zahtevno, Program Autocad
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MILENCA BERLEC, 051 393 811, [email protected]
GP ASLANI podjetje za gradbeno dejavnost,
d.o.o., SLAMNIKARSKA CESTA 3, 1230
DOMŽALE
Št. prijave: ME93063
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Zidarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR -TESAR - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: TESARSKA IN ZIDARSKA DELA.
NPK: Zidar, restavratorski sodelavec/zidarka, restavrat
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: DELO V SLOVENIJI IN NEMČIJI. NPK- ZIDANJE IN OMETAVANJE.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: SUAN ADROVIĆ, 031 599 085, [email protected]
MERONA trgovina in storitve d.o.o., Cesta
talcev 8, 1230 DOMŽALE
Št. prijave: HF98880
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Kamonoseki
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KAMNOSEK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VSA DELA V KAMNOSEŠTVU.
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, Vožnja viličarja.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor,
Kontakt za kandidate: MATEJ MAKOVEC, 041-796-234
Predvideno plačilo: 800,93 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
111/171
KAMNOSEŠTVO MATEJ MAKOVEC S.P.,
JARŠKA CESTA 3, 1234 MENGEŠ
Št. prijave: HF99412
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
Krovci
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLEPAR - KROVEC - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: DELO NA TERENU IN DELO NA VIŠINI, IZDELAVA IN MONTAŽA KLEPARSKIH STREŠNIH ELEMENTOV IZ
KOVINSKIH IN NEKOVINSKIH MATERIALOV, PREKRIVANJE IN VZDRŽEVANJE STREH Z RAZLIČINIMI KRITINAMI.
Izobrazba: nižja poklicna
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časdo december 2015, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, Večletne delovne izkušnje. Pripravljenost za nadurno delo, natančnost, odgovornost, delavnost, samostojno
opravljanje del. Možnost podaljšanja zaposlitve za nedoločen čas.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ZORAN SODNIK, 041 719 499, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
STREHA SODNIK, kleparska in krovska dela,
d.o.o., GMAJNICA 7 A, 1218 KOMENDA
Št. prijave: HF98650
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Monterji in serviserji vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER OGREVALNIH, VODOVODNIH IN PLINSKIH NAPELJAV, TER KLIMA NAPRAV M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNO IZVAJANJE STROJNO INŠTALACIJSKIH DEL, VGRADNJA, MONTAŽA OGREVALNIH
NAPRAV IN NAPELJAV, MONTAŽA PLINSKIH KOTLOV IN KOTLOV NA BIOMASO, TOPLOTNIH ČRPALK, VODOVODNIH
INŠTALACIJ IN PLINA, SPAJANJE Z VARJENJEM, TRDO/MEHKO LOTANJE, HLADNO STISKANJE.
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas30.12.2015, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Zaželeno je znanje plamenskega varjenja, poznavanje termoregulacij- nastavitve in
montaža ali osnovno električarsko znanje.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor, kandidati naj oddajo vlogo prek spletne strani delodajalca
Kontakt za kandidate: DAVORIN JAVORNIK, 051 238 106, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.052,46 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
Strojne inštalacije Davorin Davor Javornik
s.p., Klavčičeva ulica 9, 1241 KAMNIK
Št. prijave: ME71514
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
Gradbinci zaključnih del ipd., d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VGRAJEVALEC STAVBNEGA POHIŠTVAMONTER STAVBNEGA POHIŠTVA - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: VARJENJE IN MONTAŽA NA TERENU
Izobrazba: osnovnošolska
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, obvezno znanje varjenja, zaželjen vozniški izpit B kategorije
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ALEŠ ŠIREC, 040 634 348, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
112/171
MN Grup, družba za proizvodnjo,
posredništvo in storitve, d.o.o., Brezovica 1,
1235 RADOMLJE
Št. prijave: DE04833
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT
Učitelji splošnoizobraževalnih predmetov v srednjih šolah in vzgojitelji v dijaških domovih
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POUČEVANJE RAZREDNEGA POUKA
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje
tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
Potrdilo o nekaznovanosti. Zaželeno je, da ima kandidat opravljen program Zgodnje poučevanje angleščine za razredni pouk.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MOJCA RODE ŠKRJANC, 01 830 37 80, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
OSNOVNA ŠOLA TOMA BREJCA, ŠUTNA 39,
1241 KAMNIK
Št. prijave: ME94038
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
KOMERCIALA IN MARKETING
Strokovnjaki za prodajo, oglaševanje in trženje
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK- PRODAJALEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DOSTAVA BLAGA KUPCEM, PRODAJA, SPREJEMANJE NAROČIL, AMBULANTNA PRODAJA
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, 6 mes, voz. izpit kat. B, poznavanje računalniških
omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, poznavanje rož
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: PETER HUBAT, 041 617 355, [email protected]
HUBAT, vrtnarstvo, avtoprevozništvo in
trgovina, d.o.o., DOBENO 75, 1234 MENGEŠ
Št. prijave: ME85739
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Komercialni zastopniki za prodajo ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOMERCIALIST NA TERENU / S IN J PRIMORSKA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: TRŽENJE IZDELKOV ZA AVTOPRALNICE, SERVISNE, AVTOMEHANIČNE TER KLEPARSKE DELAVNICE.
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, urejevalniki
besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: PRIMOŽ JUHART, 01-7219-348, [email protected]
113/171
JUVI trgovina, marketing, svetovanje,
posredovanje in storitvena dejavnost,
Domžale, d.o.o., DRAGARJEVA ULICA 20,
1230 DOMŽALE
Št. prijave: ME86688
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
OSEBNE STORITVE IN VAROVANJE
Varnostniki
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARNOSTNIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELA IN NALOGE VARNOSTNIKA,VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Varovanje oseb in premoženja
NPK: Varnostnik/varnostnica
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: MOJCA DOLENC, 031 638 007, [email protected]
JUS SECURITY, avto šola, varovanje,
detektivska in intervencijska služba, d.o.o.,
SLAMNIKARSKA CESTA 29, 1230 DOMŽALE
Št. prijave: ME90309
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
PREDELAVA LESA, PROIZVODNJA PAPIRJA, TISKARSTVO
Mizarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOČ PRI MONTAŽI, IZVAJANJU IN PRIPRAVI DEL NA PLOVILIH IN OSTALIH
OBJEKTIH - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POMOČ, PRIPRAVA IN IZVAJANJE DEL NA PLOVILIH IN OSTALIH OBJEKTIH, MONTAŽA, OBNOVE,
POHODNIH POVRŠIN, KAMNITIH PLOŠČADI, DELO NA TERENU.
Izobrazba: srednja poklicna, Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, nemški
jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno,
poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje osnovno, Mizar, parketarstvo, lesarstvo. Delovne izkušnje.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: VLASTA ROJC, 040 300 300, [email protected]
Predvideno plačilo: 800,00 EUR bruto
114/171
PRIMUS R, trgovina in storitve, d.o.o.,
GMAJNICA 24, 1218 KOMENDA
Št. prijave: HF97899
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
STROJNIŠTVO, KOVINARSTVO, POPRAVILA VOZIL
Inženirji strojništva ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KONSTRUKTER / RAZVIJALEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: 3D MODELIRANJE IN PRIPRAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, KONSTRUKCIJA ENOSTAVNIH ORODIJ ZA
BRIZGANJE PLASTIKE, VODENJE IN NADZOR NAD PROCESOM IZDELAVE ORODJA, R&D NA PODROČJU RAZVOJA NOVIH
PLASTIČNIH IZDELKOV, MATERIALOV IN PROIZVODNJE ITD., KONSTRUKCIJA RAZL
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje
tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno, Odlično znanje
PTC Creo Parametric ali podobnega programa
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDREJA OJSTERŠEK, 01 831 93 86, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
SOPI, družba za razvoj, proizvodnjo in prodajo
plastične embalaže d.o.o., Kamniška cesta 24,
1235 RADOMLJE
Št. prijave: ME88186
Rok prijave na to objavo: 01.05.2015
Tehniki za strojništvo ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROJEKTANT STROJNIH INSTALACIJ - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PROJEKTIRANJE STROJNIH INSTALACIJ
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje zelo dobro
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: SONJA OBLAK, 01/839-4587, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
I.S.P. podjetje za trgovino in proizvodnjo,
d.o.o. Bevkova 42, Kamnik, BEVKOVA ULICA
42, 1241 KAMNIK
Št. prijave: ME82257
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Strugarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STRUGAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: STRUŽENJE GUMI VALJEV, BRUŠENJE GUMI VALJEV.
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes oziroma možnost zaposlitve za n.d.č., polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, Delo se bo opravljalo na Dragarjevi 18, Rodica.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SAŠO KOLENC, 051 602 601, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
115/171
Roller Tehnik proizvodnja in trgovina d.o.o.,
Mačkovci 22, 1230 DOMŽALE
Št. prijave: HF96629
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
Mehaniki in serviserji motornih vozil in koles
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SERVISER ZA TEHNIČNI PROGRAM, NAVTIČNI PROGRAM, PROGRAM MOTORNIH
KOLES - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SERVISIRANJE IN POPRAVILO, MEHANIČNA DELA TEHNIČNEGA PROGRAMA, MOTORNIH KOLES,
NAUTIKE.
Izobrazba: srednja poklicna, Motorna vozila, ladje in letala
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. A,B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških
omrežij - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: MATEJA MATJAŠIČ, 01 562 18 16, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
AS DOMŽALE MOTO CENTER d.o.o.,
BLATNICA 3 A, 1236 TRZIN
Št. prijave: HF98620
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
TRANSPORT, LOGISTIKA IN SKLADIŠČENJE
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PREVOZ SILOSA (SLOVENIJA, NEMČIJA) - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: VOZNIK TOVORNJAKA - CISTERNA, RELACIJA SLOVENIJA - NEMČIJA.
Izobrazba: srednja poklicna, Transportne storitve
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. C,E, Znanje slovenskega jezika.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: JANEZ VAJDE, 031 649 763, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOV. VOZILA V DOMAČEM MEDNARODNEM PROMETU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VOŽNJA VLAČILCA S POLPRIKLOPNIKOM NA RELACIJI SLO- AT IN OBČASNO DE. VIKENDI SO PROSTI.
POMOČ PRI NATOVORU IN RAZTOVORU BLAGA.
Izobrazba: srednja poklicna, Transportne storitve
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes oziroma nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B,C,E,C1E,C1,CE, nemški jezik
razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje
tekoče, Iščemo samoiniciativno, odgovorno, fleksibilno osebo
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: DUNJA KOŽELJ, 018343008, [email protected]
116/171
JEREBTRANS, storitve d.o.o., BLAGOVICA 23,
1223 BLAGOVICA
Št. prijave: HF98602
Rok prijave na to objavo: 19.04.2015
TRANSPORT KOŽELJ, podjetje za transport in
svetovanje d.o.o., Moste 79 B, 1218
KOMENDA
Št. prijave: ME91548
Rok prijave na to objavo: 04.05.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - KAMIONA S PRIKOLICO - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREVOZ BLAGA NA MEDNARODNIH PROGAH V EU
Izobrazba: nižja poklicna, Transportne storitve
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Transportne storitve
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. C,E, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: TOMAŽ FOLTYN, 040 455 605, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREVOZI V NOTRANJEM PROMETU
Izobrazba: nižja poklicna, Transportne storitve
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. C,E, ADR IZPIT - NI POGOJ
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SAŠA KRALJ, 070 778 858, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK VOZILA NAD 6500 KG MASE NA MEDNARODNIH RELACIJAH - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: UPRAVLJANJE Z VOZILOM NAD 6500 KG MASE NA MEDNARODNIH
Izobrazba: srednja poklicna, Transportne storitve
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,C,E, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro,
pisanje dobro, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: NINA JARC, 01 72 44 348, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
117/171
NT - TRANSPORT, Mednarodni prevozi d.o.o.,
MOSTE 2 F, 1218 KOMENDA
Št. prijave: ME43672
Rok prijave na to objavo: 03.05.2015
BURGER podjetje za zaključna dela v
gradbeništvu d.o.o., PUCHOVA ULICA 5, 1235
RADOMLJE
Št. prijave: ME53006
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
MATENI S.C. d.o.o. podjetje za mednarodni
transport, špedicijo rent a car, uvoz-izvoz in
trgovino, Brejčeva 19, Domžale, BREJČEVA
ULICA 19, 1230 DOMŽALE
Št. prijave: ME56519
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
TRGOVINA
Prodajalci
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOČNIK V PRODAJI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: AKTIVNE TRŽNE IN PRODAJNE AKTIVNOSTI, KOMUNIKACIJA S POTENCIALNIMI STRANKAMI IN ŽE
OBSTOJEČIMI KUPCI, PRIPRAVA PREDSTAVITEV, PONUDB IN OSTALEGA PRODAJNEGA MATERIALA, OSTALE NALOGE.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Poslovne in upravne vede (podrobneje
neopredeljeno)
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Poslovne in upravne vede (podrobneje
neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje
tekoče, francoski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, španski jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, kitajski jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje
zadovoljivo, arabski jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, urejevalniki besedil zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDREJA OJSTERŠEK, 01 831 93 86, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
SOPI, družba za razvoj, proizvodnjo in prodajo
plastične embalaže d.o.o., Kamniška cesta 24,
1235 RADOMLJE
Št. prijave: ME88310
Rok prijave na to objavo: 01.05.2015
ZAKONODAJALCI IN DRŽAVNI URADNIKI
Visoki državni uradniki
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TAJNIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE PISARNE, ORGANIZACIJA IN KOORDINIRANJE DELA V OBČINSKI UPRAVI, DELO S STRANKAMI,
VODENJE EVIDENC IN SEZNAMOV, UREJANJE, KLASIFICIRANJE, ODPRAVA DOKUMENTARNEGA GRADIVA, SKRB ZA
ORGANIZACIJO SESTANKOV, SKRB ZA PISARNIŠKI MATERIAL, SODELOVANJE PRI KA
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro,
pisanje dobro, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno,
delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: NINA KODRIN, 01 72 96 300, [email protected]
118/171
OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225
LUKOVICA
Št. prijave: ME89410
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
ZDRAVSTVO, NEGA, SOCIALNE STORITVE
Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: E018013 - ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI (GINEKOLOG) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ODKRIVANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI ŽENA V SKLADU S PREJETO DOKTRINO, PREVENTIVNI
PREGLEDI POSAMEZNIH KATEGORIJ ŽENA TER IZVAJANJE PROGRAMOV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE RAKAVIH OBOLENJ
TER NEPRAVILNOSTI V SKLADU S SPREJETIMI PROGRAMI V RS, SPREMLJANJE TER VODENJE
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
urejevalniki besedil - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno,
Opravljen specialistični izpit - spec. ginek. in porod. in veljavna licenca za delo na tem področju. Zdravstvena sposobnost za
delo.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDREJA PRELC, [email protected]
119/171
ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA
KAMNIK, NOVI TRG 26, 1241 KAMNIK
Št. prijave: ME87380
Rok prijave na to objavo: 19.04.2015
Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 15.04.2015
Bazen GROSUPLJE,KOČEVJE,RIBNICA
Delodajalec pričakuje prijavo kandidatov
GRADBENIŠTVO, ARHITEKTURA, GEODEZIJA, PROSTORSKO NAČRTOVANJE
Zidarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE ZIDARSKIH IN DRUGIH POMOŽNIH GRADBENIH DEL.
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MIHA ARKO, 041 827 205, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
AVTOPREVOZNIŠTVO IN STORITVE S TGM
MIHA ARKO S.P., ZAMOSTEC 37, 1317
SODRAŽICA
Št. prijave: HG00765
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Krovci
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŽNI DELAVEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POMOČNIK PRI KROVSKIH DELIH.
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SUVAD PONJEVIĆ, 041-232-942
Urnik dela: dopoldan
GRADBENIŠTVO BELKO SUVAD PONJEVIĆ
S.P., Lobček 47, 1290 GROSUPLJE
Št. prijave: HF98158
Rok prijave na to objavo: 09.05.2015
Monterji in serviserji vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODOVODAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE VODOINŠTALATERSKIH DEL IN POMOČ PRI DRUGIH STROJNIH INSTALACIJAH
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 10 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami
pri opravljanju vodoinštalaterskih del ter drugih strojnih instalacij
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: UROŠ ŠEME, 041 874 150, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
120/171
URSE INŠTALACIJE D.O.O., POLICA 20, 1290
GROSUPLJE
Št. prijave: ME84321
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
Gradbinci zaključnih del ipd., d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FASADER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZDELAVA IZOLACIJSKIH FASAD- PLESKARSKA DELA
Izobrazba: nepopolna osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 7 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ŽIGA RAČKI, 041 322 946, [email protected]
BELMAN fasaderstvo in storitve d.o.o.,
Gorenje 62, 1332 STARA CERKEV
Št. prijave: ME88400
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT
Strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK V RAZVOJNEM ODDELKU (SPECIALNI IN
REHABILITACIJSKI PEDAGOG) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE RAZVOJNEGA ODDELKA VRTCA, VODENJE DOKUMENTACIJE ODDELKA, DELO Z OTROCI S
POSEBNIMI POTREBAMI, SODELOVANJE S STARŠI IN DRUGIMI STROKOVNIMI SLUŽBAMI.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Varstvo otrok in skrb za mladostnike
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časvrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG. Upoštevali bomo kandidate, ki bodo prošnji priložili dokazila o izobrazbi ter
potrdilo o nekaznovanosti.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BRANKA KOVAČEK, 01 7887 160, [email protected]
VRTEC IVANČNA GORICA, Cesta občine
Hirschaid 6, 1295 IVANČNA GORICA
Št. prijave: ME95172
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Strokovnjaki za svetovanje in organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMU POMOČI IN CELODNEVNEGA BIVANJA ZA
ZASVOJENE - "PELIKAN", CELODNEVNI PRIPRAVLJALNI TERAPEVTSKI CENTER VIŠNJA GORA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE ZAPOSLITVENE DEJAVNOSTI, PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IN DNEVNIH
AKTIVNOSTI UPORABNIKOV, MOTIVIRANJE UPORABNIKOV ZA OPRAVLJANJE OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH DEJAVNOSTI IN
ZA REHABILITACIJO, OPRAVLJANJE SPECIFIČNE DEJAVNOSTI PROGRAMA SKUPAJ
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Družbene vede (podrobneje neopredeljeno)
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Socialno delo in svetovanje
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, 30 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, NAJMANJ VII. STOPNJA IZOBRAZBE
DRUŽBOSLOVNE SMERI (SPECIALNA PEDAGOGIKA, PSIHOLOGIJA, PSIHOTERAPIJA, ALTERNATIVNO DRUGE
DRUŽBOSLOVNE SMERI) SPOSOBNOST MOTIVIRANJA, SPREMLJANJA IN LASTNEGA PRESOJANJA, KOMUNIKACIJSKE
VEŠČINE, SPOSOBNOST ORGANIZIRANJA DELA IN DELA V STROKOVNEM TIMU, IZKUŠNJE NA PODOBNIH DELOVNIH
MESTIH, ZAŽELENE SO IZKUŠNJE NEPOSREDNEGA DELA Z UPORABNIKI NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA
(ŠTUDIJSKA PRAKSA, PROSTOVOLJNO DELO).
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ALEKSEJ MIŠČIČ, 030 646 944, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
121/171
ZAVOD PELIKAN - KARITAS zavod za
socialno varstveno, preventivno, vzgojno
izobraževalno in zdravstveno delo, LITIJSKA
CESTA 24, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME94376
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
KMETIJSTVO, VRTNARSTVO, RIBIŠTVO, GOZDARSTVO
Gozdarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SEKAČ - TRAKTORIST - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POSEK IN SPRAVILO DREVJA V GOZDU
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, ZNANJE DELA Z MOTORNO ŽAGO IN TRAKTORJEM
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: GREGOR GREBENAR, 031 661 738
Urnik dela: dopoldan
Kmetijske in gozdarske storitve Gregor
Grebenar s.p., Koprivnik 25, 1330 KOČEVJE
Št. prijave: HF99227
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
KOMERCIALA IN MARKETING
Menedžerji za trženje in prodajo
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA PRODAJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE IN RAZVOJ SODELOVANJA Z OBSTOJEČIMI IN NOVIMI KUPCI, PRIPRAVA PLANOV PRODAJE,
POSTAVLJANJE PRODAJNIH CILJEV IN PRODAJNIH PRIORITET, SPREMLJANJE REALIZACIJE PRODAJE, PRIPRAVA
ANALIZ IN POROČIL, PRIPRAVA PONUDB, IZDELAVA CENIKA, VODENJE SPREMEMB, SP
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, nemški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro,
urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje
računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, DOBRO
POZNAVANJE PODROČJA DELA, ZNANJE VODENJA, DOBRA ORGANIZACIJA DELA, POZNAVANJE STANDARDA ISO TS
16949, DOBRE POGAJALSKE IN KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI, TIMSKO IN PROJEKTNO DELO, SAMOINICIATIVNOST,
MOTIVIRANOST, PRIPADNOST, LOJALNOST
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BERNARDA MLINAREC, 01 781 20 20, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
122/171
ELVEZ, proizvodnja kabelske konfekcije in
predelava plastičnih mas, d.o.o., ULICA
ANTONA TOMŠIČA 35, 1294 VIŠNJA GORA
Št. prijave: ME90801
Rok prijave na to objavo: 13.05.2015
Komercialni zastopniki za prodajo ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POSPEŠEVALEC PRODAJE - KOMERCIALIST OZ. REFERENT V PRODAJI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRODAJA IZDELKOV IN MATERIALA S PODROČJA OKVIRJANJA SLIK (LETVE, PASP.KARTONI, DROBNI
MATERIAL, STROJI..), ART MATERIALOV (BARVE, PLATNA..), REKLAMNE INDUSTRIJE IN TISKA (PRINT IN LAMINACIJSKE
FOLIJE, REKLAMNA STOJALA IN PULTI, ALU, PVC IN PENJENE PLOŠČE,
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto oziroma z možnostjo podaljšanja po dogovoru, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Komunikacijske in prodajne sposobnosti,
samoiniciativnost, odgovornost, natančnost, pripravljenost za učenje, smisel za organizacijo. Zaželjene so delovne izkušnje
in poznavanje materialov navedenih področji v opisu del.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JANJA VIDMAR, 01-7888-740, [email protected]
VIDAL trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o.,
POD JELŠAMI 8, 1290 GROSUPLJE
Št. prijave: ME81723
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
OSEBNE STORITVE IN VAROVANJE
Frizerji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FRIZER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO SE NAHAJA IN IZVAJA V MODERNO OPREMLJENEM FRIZERSKEM SALONU IN LOKACIJI
GROSUPLJE, PREŠERNOVA 80. VSA FRIZERSKA DELA IN V ZVEZI Z NJIM VELIKE MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA.
Izobrazba: srednja poklicna, Frizerstvo in kozmetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: LIDIJA FICKO, 031 817 332, [email protected]
Urnik dela: popoldan
123/171
FRIZERSKI SALON " LIDIJA " FICKO LIDIJA
S.P., Ulica Gradnikove brigade 8, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HF99349
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
PREDELAVA LESA, PROIZVODNJA PAPIRJA, TISKARSTVO
Upravljavci lesnoobdelovalnih strojev ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: CNC OPERATER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO NA LESNO OBDELOVALNEM (3 IN 5 OSNEM) CNC STROJU
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, ZAHTEVANO:
ZNANJE DELA S 3 IN 5 OSNIM CNC STROJEM TER S PRIPRAVO PROGRAMOV, ZNANJE PROGRAMA AUTOCAD, VSAJ 6MESEČNE DELOVNE IZKUŠNJE. ZAŽELJENO: ZNANJE PROGRAMA SOLIDWORKS IN ZNANJE NEMŠKEGA JEZIKA. DELO
POTEKA V KRAJU LOŠKI POTOK, KJER NUDIMO TUDI MOŽNOST BIVANJA. ZAPOSLITEV JE ZA DOLOČEN ČAS ENEGA
MESECA KOT POSKUSNA DOBA,Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA ZA NEDOLOČEN ČAS.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BOŠTJAN MAHKOVEC, 01 836 70 13, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŽNA DELA V LESNI PROIZVODNJI - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: ZLAGANJE IN SORTIRANJE DESK, DELO Z MOTORNO ŽAGO, KROJENJE HLODOVINE ...
Izobrazba: nižja poklicna, Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Gozdarstvo in lov
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 4 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: NEVENKA STRNAD, 01/ 7862 808, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
SI - CORE, trgovina, d.o.o., Travnik 18, 1318
LOŠKI POTOK
Št. prijave: ME59287
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
WOOD TRADE Proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o., Taborska cesta 36, 1290
GROSUPLJE
Št. prijave: ME71133
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
PREHRAMBENA INDUSTRIJA, ŽIVILSTVO, VETERINA
Veterinarji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DR. VETERINARSKE MEDICINE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO NA TERENU IN V AMBULANTI
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Veterinarstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo,
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje
- osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: GORAZD SKUBIC, 01 7877 111, [email protected]
124/171
VETERINA DOBRO-GROSUPLJE D.O.O.,
Ljubljanska cesta 2 B, 1295 IVANČNA GORICA
Št. prijave: ME95540
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
PROIZVODNJA IN TEHNIČNE STORITVE
Menedžerji za proizvodnjo v predelovalnih dejavnostih in za oskrbo z energenti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA LINIJE - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: PRIPRAVA LINIJE ZA ZAGON IN SKRB ZA NJENO NEMOTENO DELOVANJE VODENJE, NAČRTOVANJE,
ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE DELA OPERATIVNO IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH DEL LINIJE
OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH PROIZVODNIH DEL...
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami
podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, Natančnost, ustvarjalnost, vztrajnost, sposobnost
timskega dela. Ustrezne kandidate iščemo za PE Baterije in Potenciometri na lokaciji Šentvid pri Stični.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ROMANA MARTINJAK, 01 500 42 42, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA PROIZVODNJE BRIZGANJA PLASTIKE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE IN ORGANIZACIJA PROIZVODNJE BRIZGANJA PLASTIKE, IZVAJANJE, SPREMLJANJE IN
ZAKLJUČEVANJE DELOVNIH NALOGOV, NADZOR NAD DOSEGANJEM DELOVNIH NORMATIVOV IN UKREPANJE OB
NEGATIVNIH TRENDIH, OPTIMIZACIJA PROIZVODNIH PROCESOV, PREDLAGANJE IN IZVAJANJE TEH
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo dobro,
govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki
besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, POZNAVANJE STANDARDA
KAKOVOSTI ISO TS 16949 IN ISO 14001, DOBRO POZNAVANJE PODROČJA DELA, ZNANJE VODENJA IN DOBRA
ORGANIZACIJA DELA, DOBRR POGAJALSKE IN KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI, TIMSKO IN PROJEKTNO DELO,
SAMOINICIATIVNOST, MOTIVIRANOST, PRIPADNOST, LOJALNOST.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BERNARDA MLINAREC, 01 781 20 20, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
125/171
ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d.,
Stegne 21, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME81342
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
ELVEZ, proizvodnja kabelske konfekcije in
predelava plastičnih mas, d.o.o., ULICA
ANTONA TOMŠIČA 35, 1294 VIŠNJA GORA
Št. prijave: ME90850
Rok prijave na to objavo: 13.05.2015
Inženirji in tehnologi v industriji in proizvodnji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA KAKOVOSTI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE SISTEMA KAKOVOSTI V PROIZVODNEM PODJETJU PO STANDARDU ISO TS 16949, ISO 14001 IN
OSTALIH STANDARDOV S PODROČJA DELA, KREIRANJE IN NADGRAJEVANJE SISTEMA KAKOVOSTI, VODENJE
KONTROLE KAKOVOSTI, OBVLADOVANJE KONTROLNE IN MERILNE OPREME, OBRAVNAVANJE R
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Elektronika in avtomatizacija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, nemški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro,
urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje
računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno,
POZNAVANJE STANDARDA ISO TS 16949, ISO 14001 IN OSTALIH STANDARDOV KAKOVOSTI, DOBRO POZNAVANJE
PODROČJA DELA, ZNANJE VODENJA, DOBRA ORGANIZACIJA DELA, DOBRE POGAJALSKE IN KOMUNIKACIJSKE
LASTNOSTI, TIMSKO IN PROJEKTNO DELO, SAMOINICIATIVNOST, MOTIVIRANOST, PRIPADNOST, LOJALNOST.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BERNARDA MLINAREC, 01 781 20 20, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
ELVEZ, proizvodnja kabelske konfekcije in
predelava plastičnih mas, d.o.o., ULICA
ANTONA TOMŠIČA 35, 1294 VIŠNJA GORA
Št. prijave: ME90829
Rok prijave na to objavo: 13.05.2015
Delavci za ročno pakiranje
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC V PROIZVODNJI (POLNILNICI) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POLNJENJE, OZNAČEVANJE IN PAKIRANJE PROIZVODOV, IZPOLNJEVANJE PREDPISANE
DOKUMENTACIJE, POROČANJE O PORABLJENEM IN POŠKODOVANEM REPROMATERIALU, SKRB ZA HIGIENO IN
UREJENOST PROSTOROV
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
dobro, pisanje dobro
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SONJA MRAK, 05/330-26-43, [email protected]
AHA PLASTIK, Proizvodnja plastičnih
izdelkov, d.o.o. AHA PLASTIK d.o.o., PE
TEHNOCHEM, Jurjevica 49, 1310 RIBNICA
Št. prijave: ME90391
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
RAČUNOVODSTVO IN REVIZIJA
Strokovnjaki za računovodstvo, revizijo ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: RAČUNOVODJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE VSEH RAČUNOVODSKIH DEL
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma možnost podaljšanja za nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 10 let, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov zahtevno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: NATAŠA PUNGARŠEK, ., [email protected]
Urnik dela: dopoldan
126/171
VAROVANJE GALEKOM, družba za varovanje,
d.o.o., PODJETNIŠKO NASELJE KOČEVJE 1,
1330 KOČEVJE
Št. prijave: ME85742
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
STROJNIŠTVO, KOVINARSTVO, POPRAVILA VOZIL
Inženirji strojništva ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA VZDRŽEVANJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ORGANIZACIJA, NADZOR IN IZVAJANJE VZDRŽEVANJA STROJNE OPREME IN NAPRAV TER OBJEKTA,
PRIPRAVA IN ORGANIZACIJA LETNEGA PLANA VZDRŽEVALNIH DEL NA STROJIH IN ORODJIH, IZVAJANJE
PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA, NAROČANJE REZERVNIH DELOV, ORGANIZACIJA IN NADZOR NAD D
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,
poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, DOBRO POZNAVANJE PODROČJA DELA,
ZNANJE VODENJA IN DOBRA ORGANIZACIJA DELA, POZNAVANJE STANDARDA ISO TS 16949, DOBRE POGAJALSKE IN
KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI, TIMSKO IN PROJEKTNO DELO, SAMOINICIATIVNOST, MOTIVIRANOST, PRIPADNOST,
LOJALNOST.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BERNARDA MLINAREC, 01 781 20 20, [email protected]
ELVEZ, proizvodnja kabelske konfekcije in
predelava plastičnih mas, d.o.o., ULICA
ANTONA TOMŠIČA 35, 1294 VIŠNJA GORA
Št. prijave: ME90906
Rok prijave na to objavo: 13.05.2015
Monterji in polagalci kablov
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NASTAVLJALEC STROJEV IN ORODIJ V PROIZVODNJI KABELSKE KONFEKCIJE IN
PREDELAVI PLASTIČNIH MAS - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: MENJAVA ORODIJ TER NASTAVITEV STROJEV , NASTAVITEV USTREZNIH PARAMETROV NA STROJIH,
ODPRAVA OKVAR IN ZAMENJAVA IZRABLJENIH DELOV, PREGLED IN KONTROLA DELOVANJA STROJEV IN ORODIJ,
ZAHTEVNEJŠE OPERATIVNO DELO NA STROJIH.
Izobrazba: srednja poklicna, Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektronika in avtomatizacija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, SPECIFIČNA STROKOVNA
ZNANJA S PODROČJA ELEKTRO, STROJNEGA IN MEHANSKEGA VZDRŽEVANJA STROJEV IN OPREME V PROIZVODNJI,
DOBRA ORGANIZACIJA DELA, VZTRAJNOST, POZNAVANJE STANDARDOV S PODROČJA DELA.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BERNARDA MLINAREC, 01 781 20 20, [email protected]
127/171
ELVEZ, proizvodnja kabelske konfekcije in
predelava plastičnih mas, d.o.o., ULICA
ANTONA TOMŠIČA 35, 1294 VIŠNJA GORA
Št. prijave: ME70476
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Orodjarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VZDRŽEVALEC/ORODJAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZDELAVA ENOSTAVNEJŠIH ORODIJ ZA PROIZVODNJO NOVIH IZDELKOV NA PODLAGI NAČRTOV,
SODELOVANJE PRI VPENJANJU IN PRIPRAVI ORODJA, KONTROLA ORODJA MED DELOVANJEM STROJA, IZDELAVA
RAZLIČNIH PRIPOMOČKOV ALI NAPRAV, POPRAVLJANJE IN ZAMENJAVA IZTROŠENIH ORODIJ (BR
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško
oblikovanje - osnovno, POZNAVANJE ORODIJ ZA BRIZGANJE PLASTIKE, POZNAVANJE OBDELOVALNIH STROJEV,
OBVLADOVANJE TEHNOLOŠKIH ZNAČILNOSTI POSAMEZNIH ORODIJ ALI OBDELOVALNIH PRIPOMOČKOV,
INOVATIVNOST, SAMOINICIATIVNOST, SAMOSTOJNO IN TIMSKO DELO, PRIPADNOST
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BERNARDA MLINAREC, 01 781 20 20, [email protected]
ELVEZ, proizvodnja kabelske konfekcije in
predelava plastičnih mas, d.o.o., ULICA
ANTONA TOMŠIČA 35, 1294 VIŠNJA GORA
Št. prijave: ME90923
Rok prijave na to objavo: 13.05.2015
Strugarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: OPERATER NA CNC-REZALNEM STROJU, KOVINARSTVO - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: UPRAVLJANJE CNC STROJA, POMOŽNA DELA V PROIZVODNJI.
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ANDREJ PAKIŽ, 040 345 882, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
RIKO TEAM kovinska industrija, d.o.o., Zavrti
3, 1317 SODRAŽICA
Št. prijave: ME38213
Rok prijave na to objavo: 08.05.2015
TRANSPORT, LOGISTIKA IN SKLADIŠČENJE
Prometni odpravniki, referenti za promet ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DISPONENT - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DISPONENT V PISARNI Z MOŽNOSTJO DELA V LJUBLJANI
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, nemški
jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, DELOVNE IZKUŠNJE NA PODROČJU LOGISTIKE, NATANČNOST
IN ZANESLJIVOST, TEKOČE GOVORENJE ANGLEŠKEGA IN NEMŠKEGA JEZIKA
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: FRANC ŠTUPICA, 01/8361 370, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
128/171
ŠTUPICA TRANSPORT FRANC ŠTUPICA S.P.,
ŽLEBIČ 20 A, 1310 RIBNICA
Št. prijave: ME92773
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: MEDNARODNI PREVOZI - PRETEŽNO NEMČIJA
Izobrazba: srednja poklicna
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B,C, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, zaželeno znanje nemškega jezika
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SIMON ŠTAJDOHAR, 051 353 834, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK V MEDNARODNEM TRANSPORTU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA V MEDNARODNEM TRANSPORTU
Izobrazba: srednja poklicna, Transportne storitve
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Transportne storitve
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B,C,D,E, angleški jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, srbski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, natančnost, vestnost,
poštenost, organiziranost, urejenost
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: NATAŠA KENDA, 01/ 7800 - 140, [email protected]
INTER - ADAKS družba za proizvodnjo,
trgovino in storitve d.o.o., MESTNI LOG V 27,
1330 KOČEVJE
Št. prijave: ME94090
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
TOPP Podjetje za transport, odkup,
proizvodnjo in prodajo na debelo, d.o.o.,
ŠENTVID PRI STIČNI 152, 1296 ŠENTVID PRI
STIČNI
Št. prijave: ME93609
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Delavci za preprosta prekladalna dela
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SKLADIŠČNI DELAVEC - DELO V GROSUPLJEM - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREVZEM BLAGA IN SKLADIŠČENJE, IZDAJA BLAGA IZ SKLADIŠČA
Izobrazba: nižja poklicna, Transportne storitve
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 mes, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje
tekoče, pisanje osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MATEJ SLANC, [email protected]
129/171
SBS TRGOVINA d.o.o., podjetje za zunanjo in
notranjo trgovino, proizvodnjo in storitve,
KOČEVSKA CESTA 20, 1291 ŠKOFLJICA
Št. prijave: ME86703
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
TRGOVINA
Trgovski poslovodje
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA POSLOVNE ENOTE TEHNOCHEM - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: KOORDINACIJA PROCESOV PRODAJA - NABAVA - PROIZVODNJA - RAZVOJ, KONTAKTIRANJE
POSLOVNIH PARTNERJEV, PLANIRANJE, PRIPRAVA KALKULACIJ, PRIPRAVA PONUDB, USKLAJEVANJE CEN, PRIPRAVA
PRODAJNE DOKUMENTACIJE, POGAJANJA, RAZISKAVA TRŽIŠČA, ORGANIZACIJA PREVOZOV, PO
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami
podatkov - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, SPOSOBNOST KOREKTNE POSLOVNE PISNE IN USTNE
KOMUNIKACIJE, HITRA ODZIVNOST, KOMUNIKATIVNOST, SAMOINICIATIVNOST, ZANESLJIVOST IN FLEKSIBILNOST.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SONJA MRAK, 05/330-26-43, [email protected]
AHA PLASTIK, Proizvodnja plastičnih
izdelkov, d.o.o. AHA PLASTIK d.o.o., PE
TEHNOCHEM, Jurjevica 49, 1310 RIBNICA
Št. prijave: ME70874
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Prodajalci ipd., d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: CVETLIČAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRODAJA CVETJA, IZDELAVA ARANŽMAJEV, ŠOPKOV
Izobrazba: srednja poklicna, Hortikultura
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
NPK: Oblikovalec/oblikovalka cvetličnih vezav in dekora
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: RADOSAVLJEIVČ ERIKA, 041 437 034, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
130/171
CVETLIČARNA ŠPELA ERIKA
RADOSAVLJEVIĆ S.P., Škrabčev trg 18, 1310
RIBNICA
Št. prijave: ME90910
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
ZDRAVSTVO, NEGA, SOCIALNE STORITVE
Zdravniki specialisti splošne medicine
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA ZDRAVSTVENEGA TIMA, SAMOSTOJNO IZVAJANJE POTREBNIH
DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV, ODLOČANJE O NAPOTITVAH NA BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE IN
SPECIALIST. PREGLEDE OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH PREGLEDOV, POSVETOVANJE S SPECIALIST
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Opravljen strokovni
izpit - zaposlitev po programu dodatek za okrepljene ambulante. Medicinska fakulteta - smer medicina.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: MAJDA LAKOTA, 837 22 48, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST IV, PPD2 - ZDRAVNIK SPEC. DRUŽINSKE MEDICINE E018011 M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN TERAPIJE, REDNO VKLJUČEVANJE V SLUŽBO NMP
(NAJMANJ 6,5 UR TEDENSKO) TER SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN TERAPIJE V ENOTI NMP (AMBULANTI IN
NA TERENU), VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA ZDRAVSTVENEGA TIMA, SAMOSTOJNO ODL
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvo (podrobneje
neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Vpis v register zdravnikov, veljavna licenca
za samostojno opravljanje dela. Končana medicinska fakulteta, opravljen strokovni izpit, specializacija iz družinske medicine
ali splošne medicine ali končana medicinska fakulteta, opravljen strokovni izpit - zdravnik brez specializacije z licenco PPD2
E017020
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: MAJDA LAKOTA, 837 22 48, [email protected]
131/171
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA
RIBNICA, Majnikova ulica 1, 1310 RIBNICA
Št. prijave: MD05605
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA
RIBNICA, Majnikova ulica 1, 1310 RIBNICA
Št. prijave: ME57667
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPEC. PEDIATRIJE V/VI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DOLOČANJE IN IZVAJANJE BOLNIŠNIČNEGA PROGRAMA ZDRAVLJENJA
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MAGDALENA URBANČIČ, 01 7887 450, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST IV, ŠIFRA DM E018009 - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN TERAPIJE V OKULISTIČNI AMBULANTI, IZVAJANJE
SPECIALISTIČNIH PREGLEDOV OČI IN VIDA, ZDRAVLJENJE OČESNIH BOLEZNI, PREDPISOVANJE USTREZNIH
PRIPOMOČKOV ZA IZBOLJŠANJE VIDA, IZVEDENSKA DELA ZA POTREBE MEDICINE DELA, PROM
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, delo z bazami
podatkov - osnovno, ZDRAVNIK SPECIALIST OFTALMOLOG ZA POLOVIČNI DELOVNI ČAS 20 UR TEDENSKO, VPIS V
REGISTER ZDRAVNIKOV, LICENCA.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: BOŽENA VESEL, 01 893 90 03, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI - GINEKOLOG (ŠIFRA DM: E018013) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V DISPANZERJU ZA ŽENSKE
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, delo z bazami podatkov - osnovno, ZNANJE ENEGA SVETOVNEGA JEZIKA, VPIS V
REGISTER ZDRAVNIKOV, LICENCA. Izobrazba - dr.med.spec.ginekologije in porodništva.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDREJA RAKO, 041 765 065, [email protected]
Predvideno plačilo: 2.422,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
132/171
CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK,
ŠENTVID PRI STIČNI 44, 1296 ŠENTVID PRI
STIČNI
Št. prijave: ME16163
Rok prijave na to objavo: 15.05.2015
Zdravstveni dom Kočevje, Roška cesta 18,
1330 KOČEVJE
Št. prijave: MB25054
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Zdravstveni dom Kočevje, Roška cesta 18,
1330 KOČEVJE
Št. prijave: MA46527
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI - SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVA IN UREDITEV DELOVNEGA MESTA ZA DELO, VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA
ZDRAVSTVENEGA TIMA, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN TERAPIJE, OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH IN
KURATIVNIH GINEKOLOŠKIH PREGLEDOV, PRESOJA STANJA S POMOČJO MEDICINSKO-DIAGNOSTIČN
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 leti, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, delo z bazami podatkov - osnovno, opravljen strokovni izpit, licenca za delo, opravljen specialistični izpit iz
ginekologije in porodništva
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: MAJDA LAKOTA, 837 22 48, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA
RIBNICA, Majnikova ulica 1, 1310 RIBNICA
Št. prijave: ME66989
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
Zobozdravniki
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZOBOZDRAVNIK SPECIALIST III - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SPECIALIST ČELJUSTNE IN ZOBNE ORTOPEDIJE
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zobozdravstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, Opravljen strokovni izpit, veljavna licenca na področju čeljustne in zobne
ortopedije, tekoče znanje slovenskega jezika
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MIRA ERŽEN, 01/781 90 20, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA,
CESTA 2. GRUPE ODREDOV 16, 1295
IVANČNA GORICA
Št. prijave: ME21972
Rok prijave na to objavo: 14.05.2015
Fizioterapevti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FIZIOTERAPEVT - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DNEVNO ORGANIZIRANJE, PRIPRAVA IN IZVAJANJE FTH ZA STANOVALCE ZAVODA.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Terapija in rehabilitacija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Delo z odraslimi invalidi, opravljen strokovni izpit, nadomeščanje bolniške odsotnosti.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: KATARINA ŽNIDARŠIČ, 01 78 80 100
133/171
PRIZMA PONIKVE, posebni socialno varstveni
zavod, PONIKVE 76, 1312 VIDEM DOBREPOLJE
Št. prijave: HF98769
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Strokovnjaki za socialno delo in svetovanje
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC I V DNEVNEM CENTRU KOČEVJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: REALIZACIJA SOCIALNO VARSTVENIH PROGRAMOV, PRIPRAVA INDIVIDUALNEGA NAČTRA,
INFORMIRANJE IN SVETOVALNI RAZGOVORI S POSAMEZNIKI.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Socialno delo in svetovanje
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto oziroma nadomeščanje porodniškega dopusta, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje
tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško
oblikovanje - osnovno, OPRAVLJEN IZPIT IZ SOCIALNEGA VARSTVA. NADOMEŠČANJE DELAVKE NA PORODNIŠKEM
DOPUSTU.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: VERA BOGATAJ, 01 230 78 30, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
ŠENT - SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA
DUŠEVNO ZDRAVJE, Cigaletova ulica 5, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: ME95584
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo ipd., d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GOSPODINJEC-OSKRBOVALEC - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: METKA VELEPEC ŠAJN, 7810 710, [email protected]e.si
134/171
DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE, OB
GROSUPELJŠČICI 28, 1290 GROSUPLJE
Št. prijave: ME95033
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
DELODAJALEC IŠČE KANDIDATE NA ŠIRŠEM OBMOČJU DRŽAVE
Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 15.04.2015
Delodajalec pričakuje prijavo kandidatov
ADMINISTRACIJA
Poslovni sekretarji
Delovno mesto je v/na: upravna enota VELENJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KOORDINATOR PROSTOVOLJSTVA NA EKOLOŠKIH KMETIJAH - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZARA D.O.O. NUDI PROJEKTNO IN TEHNIČNO PODPORO PERSPEKTIVNIM IDEJAM S PODROČJA
KMETIJSTVA. SPREMLJAMO JIH OD NJIHOVE STROKOVNE ZASNOVE NA PAPIRJU DO PRENOSA NA PLODNA TLA IN
NADALJNJE ADMINISTRATIVNE IN SVETOVALNE PODPORE MED SAMIM IZVAJANJEM DEJAVNOSTI.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Varstvo okolja (podrobneje neopredeljeno)
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Družbene vede (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes oziroma z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje dobro, pisanje zelo dobro,
slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, Pričakujemo: VI. stopnjo izobrazbe, pridobljeno ali v postopku pridobivanja
(študij) znanje slovenskega in angleškega jezika, odlične organizacijske in komunikacijske sposobnosti osnovna
računalniška znanja, osnovno poznavanje in zanimanje za področje ekološkega kmetijstva izkušnje s področja prostovoljstva
ali organizacije dogodkov pripravljenost na poslovna potovanja, motiviranost, proaktivnost in samostojno iniciativo za razvoj
delovnega področja. Nudimo: zanimivo in dinamično delo dodatno izobraževanje fleksibilnost pri izbiri lokacije dela možnost
gibljivega delovnega časa možnost dolgoročne zaposlitve pri naročniku (po določenem obdobju).
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti,
Kontakt za kandidate: JOŽE OCEPEK, 041 863 661, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVA GORICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POSLOVNI SEKRETAR- DELO JE V PISARNI V NOVI GORICI ALI MOŽNOST DELA DOMA
- M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: KONTAKTIRANJE S PODJETJI IN ORGANIZACIJA SESTANKOV, IZVAJANJE RAZISKOVANJA TRGA,
IZDELAVA PONUDB ZA PODJETJA, PREVAJANJE DOKUMENTACIJE IZ ITALIJANSKEGA JEZIKA V SLOVENSKI IN
OBRATNO.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna; visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, 20 ur/teden
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: italijanski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo
dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,
poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, Zaželene izkušnje s področja telefonske prodaje, dobre komunikacijske
sposobnosti in znanje angleškega jezika. Pripravljenost za doseganje ciljev in fleksibilnost. Možnost podaljšanja delovnega
razmerja za nedoločen čas. Stimulativno plačilo. Delodajalec nudi brezplačno usposabljanje in možnost napredovanja.
Prijave z življenjepisom poslati v italijanskem ali angleškem jeziku.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MATEJ KRAGELJ, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
135/171
IZARA, inštitut za izvirno kmetijstvo, d.o.o.,
Škalska cesta 30 A, 3320 VELENJE
Št. prijave: ME91028
Rok prijave na to objavo: 18.05.2015
INTEN, poslovne storitve, d.o.o., Volče 140 B,
5220 TOLMIN
Št. prijave: HF67383
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
Dimnikarji, čistilci fasad
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVA GORICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIMNIKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DIMNIKARSKA DELA, PREDGLED IN ČIŠČENJE KURILNODIMOVODNIH NAPRAV, MERITVE DIMNIH EMISIJ
Izobrazba: srednja poklicna, Storitve za gospodinjstva
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto oziroma oz.možnost podaljšanja za nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, dimnikarska šola
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: POLONA KUKOVEC, 02 740 04 00, [email protected]
EKOENERGETIKA-DIMNIKARSTVO družba za
varstvo okolja d.o.o., VRAZOVA ULICA 9, 2270
ORMOŽ
Št. prijave: HF94324
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE
Inženirji elektronike
Delovno mesto je v/na: upravna enota ZAGORJE OB SAVI
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROKOVNJAKI ELEKTROTEHNIČNE STROKE - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: SKUPINA BO DELALA IZKLJUČNO NA RAZVOJNO-RAZISKOVALNEM PROJEKTU, KI SMO GA
POIMENOVALI SMART FUSE MONITORING (SFM).
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Elektronika in avtomatizacija
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Računalniške vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 leti, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje
dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno,
programiranje - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno,
računalniško oblikovanje - zahtevno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JANJA VRTAČNIK, /, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota AJDOVŠČINA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TEHNOLOG V VZDRŽEVANJU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: RAZVIJANJE IN GRADNJA ELEKTRONSKIH ELEMENTOV IN NAPRAV, PROGRAMIRANJE,..
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Elektronika in avtomatizacija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, Delovno mesto odpiramo na novo, zato izkušnje niso
potrebne, ampak jih bo kandidat pridobil skozi delo. Kandidatu bomo nudili vsa potrebna izobraževanja in usposabljanja za
njegovo poklicno ter osebno rast. Od kandidata pričakujemo komunikativnost, samoiniciativnost, energičnost ter razvito
sposobnost za timsko delo. Zaželjeno je znanje angleškega, italijanskega jezika ter programa autoCAD in EPLAN
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: MAJA LAVRENČIČ, 053643904, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
136/171
STRIP'S, Elektrotehnika - elektronika, d.o.o.,
KANDRŠE - DEL 7, 1252 VAČE
Št. prijave: ME70830
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o.
Ajdovščina, TOVARNIŠKA CESTA 6 A, 5270
AJDOVŠČINA
Št. prijave: ME84122
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Tehniki za elektrotehniko ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRIČARJI - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: SAMOSTOJNI ELEKTRIČARJI, AKTIVNO ZNANJE NEMŠKEGA JEZIKA, DELO V MEHIKI
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEŠ HANŽEKOVIČ, 041 622 261, [email protected]
DS GALUN SERVIS, montaža industrijskih
strojev in naprav, d.o.o., Trstenjakova ulica 5,
2250 PTUJ
Št. prijave: ME92483
Rok prijave na to objavo: 28.04.2015
Elektroinštalaterji
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRIČAR - M/Ž
Število delavcev: 15
Opis del in nalog: HIŠNA IN INDUSTRIJSKA ELEKTRIKA,DELO V TUJINI
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: JESSICA GAJSER, 051609182, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRIČAR - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: INDUSTRIJSKE, HIŠNE IN STROJNE ELEKTROINŠTALACIJE
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEKSANDER POTRČ, 041 409 445, [email protected]
Predvideno plačilo: 810,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRIČAR - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: POLAGANJE IN PRIKLOPI KABLOV
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, delo je v tujini (nemčija)
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ROBERT TRBUC, 041/253-633, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
137/171
FRANC GAJSER, elektromontaža, d.o.o.,
Bolečka vas 5 B, 2323 PTUJSKA GORA
Št. prijave: ME89485
Rok prijave na to objavo: 10.05.2015
I.A.S., posredništvo in inženiring, d.o.o.,
Spodnja Hajdina 7, 2288 HAJDINA
Št. prijave: ME92941
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
MKV, proizvodnja, trgovina, posredništvo,
storitve, nepremičnine, najemi in druge
dejavnosti d.o.o., Potrčeva cesta 65, 2250
PTUJ
Št. prijave: ME92910
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota SLOVENSKA BISTRICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRIČAR - POLAGANJE ELEKTRIČNIH KABLOV - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: VSE VRSTE ELEKTRIČARSKIH DEL.
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno,
Gre za osnovna dela s področja elektroinštalacij.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj oddajo
vlogo prek spletne strani delodajalca
Kontakt za kandidate: PETRA LEŠEK, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota PESNICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRIČAR - TUJINA - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: ROBOTIZACIJA V AVTOINDUSTRIJI
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektrotehnika in energetika
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Elektronika in avtomatizacija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 mes, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, Branje in
razumevanje električnih načrtov.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JANEZ DVORŠAK, 041 324 570, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROINSTALATER/ELEKTROMONTER - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: ELEKTROMONTAŽA/PRIKLOPI IND. TROJEV, TRANSPORTNIH LINIJ,INŠTALIRANJE ROBOROV,BRANJE
NAČRTOV, DELO V NEMČIJI
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektronika in avtomatizacija
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo,
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, branje načrtov,samostojno delo
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SREČKO ZEMLJARIČ, 031637703, [email protected]
Predvideno plačilo: 2.900,00 EUR bruto
Urnik dela: večizmensko
138/171
GM Konstrukcije EA, holding, d.o.o., Rimska
ulica 4, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Št. prijave: ME85236
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
TAJA EMS, družba za turizem in storitve
d.o.o., Dolnja Počehova 16 Č, 2211 PESNICA
PRI MARIBORU
Št. prijave: MB60922
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Industrijska montaža, trgovina in storitve,
Srečko Zemljarič s.p., Stojnci 150, 2281
MARKOVCI PRI PTUJU
Št. prijave: ME92236
Rok prijave na to objavo: 14.05.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROINŠTALATER - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: OPRAVLJAJO SE PRIKLOPI ELEKTRIČNIH VODNIKOV TER DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENIH.
DELO V TUJINI (NEMČIJA) MIGRACIJE SO TEDENSKE IN MESEČNE.
Izobrazba: srednja poklicna
Alternativna izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje zadovoljivo, Elektro smer (električarji, elektroinštalaterji, mehatroniki). Možnost podaljšanja
pogodbe o zaposlitvi.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ROBERT LEPEJ, 040 616 664, [email protected]
Predvideno plačilo: 2.000,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRONIK/MEHATRONIK - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: KABLIRANJE,PRIKLOPI, VEZAVA OMARIC
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektronika in avtomatizacija
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje zadovoljivo,
govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, ROČNE
SPRETNOSTI
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SREČKO ZEMLJARIČ, 031637703, [email protected]
Predvideno plačilo: 2.900,00 EUR bruto
Urnik dela: večizmensko
Delovno mesto je v/na: upravna enota METLIKA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI ELEKTROINŠTALATER - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: HIŠNE ELEKTROINŠTALACIJE
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje osnovno, srbski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje osnovno, Prijavljajo naj se le
kandidati, ki jim delo v tujini ne predstavlja ovir. Delo poteka v Nemčiji.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: DŽENAN VELAGIČ, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
139/171
EM-BOBI ELEKTROINŠTALACIJE IN
MONTAŽA ROBERT LEPEJ S.P., Ob potoku
53, 2327 RAČE
Št. prijave: ME90388
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
Industrijska montaža, trgovina in storitve,
Srečko Zemljarič s.p., Stojnci 150, 2281
MARKOVCI PRI PTUJU
Št. prijave: ME89730
Rok prijave na to objavo: 10.05.2015
ELEKTRO V&D elektroinštalacije Dženan
Velagić s.p., Ulica 1. maja 6, 8330 METLIKA
Št. prijave: ME82669
Rok prijave na to objavo: 03.05.2015
Elektromehaniki
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTIČAR MONTER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIKLOP IN MONTAŽA INDUSTRIJSKIH STROJEV,TRANSPORTNIH LINIJ,... VLEČENJE KABLOV, MONTAŽA
KABELSKIH POLIC, BRANJE ELEKTRONAČRTOV, DELO V TUJINI
Izobrazba: srednja poklicna, Elektronika in avtomatizacija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo,
pisanje zadovoljivo, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno,
računalniško oblikovanje - osnovno, samoiniciativnost, samostojnost, pripravljenost za delo v tujini, znanje nemškega jezika,
možnost podaljšanja pogodbe
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ANGELA GOLOB, 070755511, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROMONTER - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: ELEKTROMONTAŽA INDUSTRIJSKE OPREME
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektrotehnika in energetika
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro,
pisanje dobro
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor, DELO SE OPRAVLJA V
TUJINI
Kontakt za kandidate: ANJA BEZJAK, 02/777 77 70, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROMONTER - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: ELEKTROMONTER, ELEKTRO INŠTALIRANJE ROBOTSKE TEHNIKE, BRANJE NAČRTOV IN NAVODIL,
AVTOMATIZIRANJE, TERENSKO DELO, DELO V SLOVENIJI IN NEMČIJI
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, delo na višini, delovne izkušnje, kompetence in znanje avtomatizacije v avto industriji,
inst. robotske tehnike
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: IVO JOKIĆ, 040 255 904, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
140/171
Montaže AG, montaže in drugo instaliranje,
Angela Golob s.p., Ulica Jožefe Lackove 45,
2250 PTUJ
Št. prijave: ME81097
Rok prijave na to objavo: 02.05.2015
DORSSEN MONT, montaža in storitve, d.d.,
Borovci 64, 2281 MARKOVCI PRI PTUJU
Št. prijave: ME90525
Rok prijave na to objavo: 13.05.2015
JOKIĆINVEST, gradbene, strojne in električne
storitve, d.o.o., Razlagova ulica 11, 2000
MARIBOR
Št. prijave: ME70917
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROMONTER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVEDBA HIŠNIH ELEKTROINŠTALACIJ V NEMČIJI
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, nemški jezik razumevanje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: UROŠ ČIŽIČ, 040 473 344, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota RUŠE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: INDUSTRIJSKI ELEKTRIČAR/TERENSKO DELO PO DRŽAVAH EU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIKLOP STROJEV IN NAPRAV V INDUSTRIJI. DELO NA TERENU PO DRŽAVAH EU IN ŠIRŠE
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro,
govorjenje zadovoljivo, Poznavanje regulacijske in merilne tehnike ter električnih pogonskih sklopov v industriji.
Pripravljenost za potovanje.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, [email protected]
Kontakt za kandidate: JOŽE KRAMŽAR, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
VALIN, gradbeništvo in montaža, d.o.o.,
Endlicherjeva ulica 8, 2000 MARIBOR
Št. prijave: ME86691
Rok prijave na to objavo: 19.04.2015
PlanMont, montaže, trgovina in posredništvo,
d.o.o., Industrijska ulica 16, 2342 RUŠE
Št. prijave: MD60302
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
GOSTINSTVO IN TURIZEM
Kuharji
Delovno mesto je v/na: upravna enota KRANJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - KRANJ - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVA HLADNIH IN TOPLIH JEDI.
Izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ZDENKO JURGEC, 041 799 419, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
141/171
SPENTER podjetje za turizem, gostinstvo in
trgovino d.o.o., PODBORŠT PRI KOMENDI 27
A, 1218 KOMENDA
Št. prijave: ME87150
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Natakarji
Delovno mesto je v/na: upravna enota KRANJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: STREŽBA HRANE IN PIJAČE V RESTAVRACIJI IN BARU. STREŽBA ZAJTRKOV, PENZIONSKIH OBROKOV,
ITD.. STREŽBA SKUPIN, VEČJIH ZABAV, DOGODKOV IN PRIREDITEV NA LOKACIJI. PRIPRAVA IN POSTAVITEV PROSTORA,
VRTA, MIZ, POGRINJKOV, ITD. SKRB ZA ČISTO DELAVNO OKOLJE. POMOČ
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Hotelirstvo in gostinstvo
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje osnovno, urejevalniki besedil
- osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno,
Zaradi pozitivne kadrovske selekcije iščemo izkušenega natakarja ali natakarico, s pozitivnem značajem.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JURE JEKOVEC, 04 270 00 71, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VSA DELA ZA NEMOTENO OBRATOVANJE BS: BAR, TRGOVINA, AVTOPRALNICA
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje
zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: DARJA BUČAR, 031 348-610, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Delovno mesto je v/na: upravna enota KOPER
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: STREŽBA,POMOČ V ŠANKU.
Izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, delo z bazami podatkov - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MAJA JANC, 051646333, [email protected]
Predvideno plačilo: 800,00 EUR bruto
Urnik dela: dvoizmensko
142/171
HOTEL BELLEVUE, hoteli in gostinstvo,
d.o.o., ŠMARJETNA GORA 6, 4000 KRANJ
Št. prijave: MC13910
Rok prijave na to objavo: 14.05.2015
KOVINOPLASTIKA AVGUST BUČAR S.P.,
SELA PRI DOL. TOPLICAH 54, 8350
DOLENJSKE TOPLICE
Št. prijave: ME72142
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
NA BURJI gostinstvo d.o.o., Regentova ulica 4
B, 6280 ANKARAN - ANCARANO
Št. prijave: ME85760
Rok prijave na to objavo: 08.05.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota BREŽICE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: STREŽBA TOPLIH IN HLADNIH NAPITKOV
Izobrazba: osnovnošolska
Alternativna izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: RENATA HUBEJ, 070 876 313, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.000,00 EUR bruto
Urnik dela: dvoizmensko
Delovno mesto je v/na: upravna enota IDRIJA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR/NATAKARICA- STREŽBA HRANE IN PIJAČE - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: STREŽBA HRANE, PIJAČE, SKRB ZA UREJENOST IN ČISTOST VSEH DELOVNIH PROSTOROV IN POVRŠIN,
RAZVOZ HRANE,...
Izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno; nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje osnovno, italijanski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje dobro, slovenski
jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, vestost do dela in delovnih obveznosti, veselje do dela z ljudmi,
urejenost, komunikativnost,..
ZAPOSLITEV PREKO JAVNEGA POVABILA ZRSZ
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MARJANCA SEDEJ JEREB, 041 482 517, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
TRGOVINA RENI, RENATA HUBEJ s.p.,
Kapele 20, 8258 KAPELE
Št. prijave: ME65341
Rok prijave na to objavo: 19.04.2015
Gostinstvo, Marjanca Sedej Jereb, s.p., Zadlog
14, 5274 ČRNI VRH NAD IDRIJO
Št. prijave: ME94896
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
Točaji
Delovno mesto je v/na: upravna enota POSTOJNA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TOČAJ - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: STREŽBA PIJAČE, DELO V ŠANKU
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: Rajko Rizmanovski, 031859199, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
143/171
DNEVNI BAR NAD VELBI, RAJKO
RIZMANOVSKI S.P., Planina 68, 6232
PLANINA
Št. prijave: DD92189
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVA GORICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TOČAJ - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: STREŽBA HRANE, PIJAČE IN TOPLIH NAPITKOV. ENO DELOVNO MESTO JE V AJDOVŠČINI, DRUGO PA V
ŠEMPASU.
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje tekoče,
pisanje zelo dobro, Komunikativnost, natančnost, skrb za čistočo, prijaznost
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MAJA KATARINA MASLE, 040 840 066, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
MC BIZNIS, poslovno in podjetniško
svetovanje in računalniške storitve, d.o.o.,
MRAKOVA CESTA 7, 1360 VRHNIKA
Št. prijave: ME86521
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
GRADBENIŠTVO, ARHITEKTURA, GEODEZIJA, PROSTORSKO NAČRTOVANJE
Menedžerji za proizvodnjo v gradbeništvu
Delovno mesto je v/na: upravna enota KRANJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA INŽENIRINGA HIŠ - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE INŽENIRINGA V DOBRO DRUŽBE S SKRBNOSTJO VESTNEGA IN POŠTENEGA
GOSPODARSTVENIKA IN VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI DRUŽBE; VODENJE, ORGANIZIRANJE, KOORDINIRANJE,
NADZIRANJE, USKLAJEVANJE DELA TER SPREMLJANJE DELA V INŽENIRINGU S CILJEM POZITIVNEGA
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - zahtevno, delo z
bazami podatkov - zahtevno, Opravljen strokovni izpit za odgovornega vodjo del oz. odgovornega vodjo posameznih del , po
ZGO - zaželeno, Managerske veščine, Sposobnost presojanja odločitev, Organizacijska sposobnost, sposobnost vodenja,
pogajalske sposobnosti , Samostojnost in iniciativnost, Komunikativnost in kooperativnost
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: IRENA KOŠNJEK, 04 511 32 36, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
JELOVICA HIŠE, trženje in proizvodnja hiš,
d.o.o., HRIB 1, 4205 PREDDVOR
Št. prijave: ME70661
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Gradbeni nadzorniki
Delovno mesto je v/na: upravna enota DRAVOGRAD
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELOVODJA GRADBIŠČA - DELO V NEMČIJI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELOVODJA GRADBIŠČA, NIZKE GRADNJE, POLAGANJE OPTIČNE CEVI ZA INTERNETNO POVEZAVO,
DELO JE V TUJINI NEMČIJA.
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, Potrebne delovne izkušnje s področja vodenja skupine ljudi, skrbi za nemoten potek dela, nadziranje in
vodenje delavcev, skrb za dobro organizacijo na gradbišču in da se dela izvajajo v skladu z dogovorom naročnika del.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: BERNARDA ZAVEC, 041 748 008, [email protected]
144/171
JoNet, gradnje in storitve, d.o.o., Gorče 30,
2372 LIBELIČE
Št. prijave: ME90738
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota LENART
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: GRADBENI DELOVODJA - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: VODENJE GRADBIŠČA
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje zadovoljivo,
govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki
besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: DOMEN /, 040 735 677, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.800,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
LENGRAD, gradbeništvo Lenart, d.o.o.,
Kraigherjeva ulica 19 B, 2230 LENART V
SLOVENSKIH GORICAH
Št. prijave: ME89090
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
Zidarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KV ZIDAR ZA DELO V NEMČIJI - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: KV ZIDAR ZA DELO V NEMČIJI
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, Z DELOM PRIDOBLJENE IZKUŠNJE
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ROK CIMERMAN, 041 214-312, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota RADOVLJICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJANJE SPLOŠNO ZIDARSKIH DEL PREDVSEM NA OBMOČJU ZGORNJE GORENJSKE.
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna; osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, Za kandidate iz bolj oddaljenih krajev
nudimo možnost prenočišča.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ALENKA ČUFER, 041 623 835, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
145/171
RCS, kadrovske in gradbene storitve, d.o.o.,
Kočevarjeva ulica 10 B, 8000 NOVO MESTO
Št. prijave: ME60941
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
GVT ŠTRAUS, gradbeništvo, vzdrževanje,
trgovina, d.o.o., LANCOVO 50 C, 4240
RADOVLJICA
Št. prijave: HF97121
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota POSTOJNA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - DELO V NEMČIJI - M/Ž
Število delavcev: 6
Opis del in nalog: DELO ZIDARJA ZA VISOKO IN NIZKO GRADNJO
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, slovenski jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje
zadovoljivo, bosanski jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, Delavec je lahko zidar, tesar ali železokrivec z
izkušnjami, minimalno 4 leta. Zagotavljamo nastanitev v tujini. Zaželjen življenjepis z opisom delovnih mest, ki ste jih do
sedaj opravljali.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: KEMIRA HRNJIĆ, 051 329 255, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.500,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota AJDOVŠČINA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: GRADNJA NIZKIH IN VISOKIH GRADENJ
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. C
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor, kandidati naj oddajo vlogo
prek spletne strani delodajalca
Kontakt za kandidate: ANDREJKA TAMASIA, 031 836 910, [email protected]
Predvideno plačilo: 916,00 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Delovno mesto je v/na: upravna enota ŠKOFJA LOKA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: ZIDAR-DELO JE V NEMČIJI
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: IZET NICEVIĆ, 004915774575166, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota CELJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VSA DELA ZIDARJA V NEMČIJI
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: AZRA KAPETAN, 051 646 989, [email protected]
146/171
VG GRADBENIK, gradbeništvo, d.o.o.,
Ljubljanska cesta 56, 6230 POSTOJNA
Št. prijave: ME86995
Rok prijave na to objavo: 10.05.2015
AP in P gradbeništvo d.o.o., Tovarniška cesta
2 C, 5270 AJDOVŠČINA
Št. prijave: ME72247
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
CVB, gradbeništvo in ostale storitve, d.o.o.,
Kidričeva cesta 72, 4220 ŠKOFJA LOKA
Št. prijave: ME74282
Rok prijave na to objavo: 26.04.2015
DANTE gradnje d.o.o., Stanetova ulica 16 A,
3000 CELJE
Št. prijave: ME87851
Rok prijave na to objavo: 09.05.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota KRŠKO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: ZIDAR ZA ZIDANJE FASADNE OPEKE - DELO V SLOVENIJI IN NEMČIJI
Izobrazba: srednja poklicna
Alternativna izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: EMIR BEČIREVIĆ, 0038631 339 987, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Delovno mesto je v/na: upravna enota CELJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR -TESAR OPAŽEV-DELO V NEMČIJI - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: PRIPRAVA MATERIALOV, IZDELAVA OPAŽEV
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, samostojnost pri delu. Lahko je oseba z osnovno šolsko izobrazbo a mora imeti 10 let
delovnih izkušenj.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: STANISLAV LENDERO, 041 297 237, [email protected]
Predvideno plačilo: 850,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota CELJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR ZA ZIDANJE IN OMETAVANJE - DELO V NEMČIJI - M/Ž
Število delavcev: 6
Opis del in nalog: PRIPRAVA MATERIALOV, ZIDANJE RAZNOVRSTNIH OBJEKTOV S PODROČJA VISOKOGRADENJ,
SANACIJA IN ADAPTACIJA OBSTOJEČIH OBJEKTOV S PODROČJA VISOKOGRADENJ
Izobrazba: nižja poklicna
Alternativna izobrazba: srednja poklicna; osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, SAMOSTOJNOST PRI DELU. LAHKO SE ZAPOSLI OSEBA Z OŠ IN 10 LETNIMI DEL.
IZKUŠNJAMI
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: STANISLAV LENDERO, 041 297 237, [email protected]
Predvideno plačilo: 850,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
147/171
MONTEURO, instalacije za centralno
ogrevanje in vodovod, d.o.o., Cesta krških
žrtev 141, 8270 KRŠKO
Št. prijave: HF90168
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
K.O.R.S. BD, gradbeništvo in trgovina, d.o.o.,
Oblakova ulica 32 A, 3000 CELJE
Št. prijave: HF68023
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
K.O.R.S. BD, gradbeništvo in trgovina, d.o.o.,
Oblakova ulica 32 A, 3000 CELJE
Št. prijave: HF68010
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota POSTOJNA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDARJI IPD. - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: DELO SE BO OPRAVLJALO V AVSTRIJI
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: FIKRET VEHAB, +436889508451;051773049, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
JASKO BAU, gradnja stanovanjskih objektov
in keramičarstvo, d.o.o., Tržaška cesta 30 A,
6230 POSTOJNA
Št. prijave: DE07141
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
Betonerji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KV ŽELEZOKRIVEC ZA DELO V NEMČIJI - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: KV ŽELEZOKRIVEC ZA DELO V NEMČIJI
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, Z DELOM PRIDOBLJENE IZKUŠNJE
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ROK CIMERMAN, 041 214-312, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota CELJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR KRIVILEC ARMATURE - DELO V NEMČIJI - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: PRIPRAVA MATERIALOV IN IZDELAVA ARMATURE
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, SAMOSTOJNOST PRI DELU. LAHKO JE TUDI OSEBA Z KONČANO OŠ IN 10 LETNIMI
IZKUŠNJAMI
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: STANISLAV LENDERO, 041 297 237, [email protected]
Predvideno plačilo: 850,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
148/171
RCS, kadrovske in gradbene storitve, d.o.o.,
Kočevarjeva ulica 10 B, 8000 NOVO MESTO
Št. prijave: ME61001
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
K.O.R.S. BD, gradbeništvo in trgovina, d.o.o.,
Oblakova ulica 32 A, 3000 CELJE
Št. prijave: HF68040
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Tesarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KV TESAR ZA DELO V NEMČIJI - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: KV TESAR ZA DELO V NEMČIJI
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ROK CIMERMAN, 041 214-312, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota CELJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TESAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VSA DELA TESARJA V NEMČIJI
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: AZRA KAPETAN, 051 646 989, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota CELJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TESAR OPAŽEV - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: SAMOSTOJNI TESAR OPAŽEV ZA DELO V NEMČIJI
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma z možnostjo podaljšanje., polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, Izkušnje z delom v Nemčiji. Zaželjeno znanje Nemškega
jezika
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: RAJKA ZERA, 031 815 281, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TESAR, ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO V NIZKIH GRADNJAH
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: SLAVKO VIDMAR, 041 655 940, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
149/171
RCS, kadrovske in gradbene storitve, d.o.o.,
Kočevarjeva ulica 10 B, 8000 NOVO MESTO
Št. prijave: ME60972
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
DANTE gradnje d.o.o., Stanetova ulica 16 A,
3000 CELJE
Št. prijave: ME87865
Rok prijave na to objavo: 09.05.2015
APOPROJEKT, gradnje, inženiring in storitve,
d.o.o., Zgornja Hudinja 42, 3000 CELJE
Št. prijave: ME64440
Rok prijave na to objavo: 19.04.2015
NG nizke gradnje d.o.o., ŠMIHEL 58, 8000
NOVO MESTO
Št. prijave: ME87498
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Izvajalci suhomontažne gradnje, štukaterji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota RADOVLJICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FASADER - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: FASADERSKO ZIDARSKA DELA ZA KLASIČNE BAROCK FASADE.OBDELAVA ŠPALET, SIMSA, RAVNE
POVRŠINE (GROBA IN FINA MALTA).DELO POTEKA NA DUNAJU
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas20.12.2015, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ŽELJKO RISTIĆ, 040/620-425, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota ŠKOFJA LOKA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FASADER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: FASADERSKA DELA-DELO JE V FRANCIJI
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: G.AHMETSPAHIĆ -, 031/387-118, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota LITIJA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FASADER - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: FASADERSKA DELA, PRIPRAVA ZA DELO NA GRADBIŠČU, DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, slovenski jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje
zadovoljivo, pisanje zadovoljivo
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JANEZ GRADIŠEK, 041 648 942, [email protected]
BAROCK BAU, specializirano gradbeništvo in
druge storitve, d.o.o., Finžgarjeva ulica 8, 4248
LESCE
Št. prijave: ME93995
Rok prijave na to objavo: 05.05.2015
GARGOS gradbeništvo in ostale storitve
d.o.o., Kidričeva cesta 72, 4220 ŠKOFJA
LOKA
Št. prijave: ME64926
Rok prijave na to objavo: 19.04.2015
TERFAS, fasaderstvo, d.o.o., Zgornji Hotič 15,
1270 LITIJA
Št. prijave: ME92847
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
Monterji in serviserji vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota ŠMARJE PRI JELŠAH
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: INŠALATER MONTER VODOVODNIH IN OGREVALNIH NAPRAV - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJANJE ŠTALACIJ VODOVODNIH IN OGREVALNIH NAPRAV
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, obvezno znanje nemškea jezika, samostojnost pri delu, delo v tujini Avstrija
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MIHA IVANUŠ, 051410713, [email protected]
150/171
M SOLAR, MONTAŽA KOLEKTORSKIH
SISTEMOV, MIHAEL IVANUŠ s.p., Trg 23, 3252
ROGATEC
Št. prijave: HF98968
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota KRANJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER OGREVALNIH NAPRAV - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: MONTAŽA VODOVODNIH NPRAV, MONTAŽA OGREVALNIH NAPRAV
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: NENAD MILAKOVIĆ, 041 744 964, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.150,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
PROMITERM VODOVODNE INŠTALACIJE IN
OGREVANJE NENAD MILAKOVIĆ S.P.,
PREBAČEVO 1, 4000 KRANJ
Št. prijave: ME86504
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Monterji in serviserji klimatskih in hladilnih naprav
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: MONTAŽE IN SERVISIRANJE KLIMATSKIH NAPRAV (MINI SPLIT SISTEMOV), MONTERSKA DELA V
DELAVNICI IN NA TERENU, V OKOLICI LJUBLJANE, MARIBORA IN NOVE GORICE, OGLEDI IN POPRAVILA STROJEV IN
NAPRAV NA TERENU, ODGOVORNOST ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE, VODENJE IN RAZP
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 4 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s
preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, Zaželeni certifikat za ravnanje s plini in osnovno znanje iz
programiranja, vsaj 3 leta izkušenj iz montaže klimatskih naprav, možnost zaposlitve za nedoločen čas.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: , ,, ,, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER PREZRAČEVALNIH SISTEMOV IN KLIME - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: MONTAŽA PREZRAČEVALNIH SISTEMOV IN KLIME, DELO V TUJINI (NEMČIJA), VRAČANJE NA 3-4 TEDNE
Izobrazba: osnovnošolska
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, PRILAGODLJIVOST, NATANČNOST,
ROČNE SPRETNOSTI, DELO NA VIŠINI
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MILKO ŠIREC, 051/437-724, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
151/171
INPRO inženiring, nadzor, projektiranje d.o.o.
Novo mesto, LOKE 4, 8351 STRAŽA
Št. prijave: ME82763
Rok prijave na to objavo: 03.05.2015
MONTAŽE ŠIREC, kovinokonstrukcije, d.o.o.,
Rajšpova ulica 18, 2250 PTUJ
Št. prijave: HF88745
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Pleskarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota ŠKOFJA LOKA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SLIKOPLESKAR - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: SLIKOPLESKAR-DELO JE V FRANCIJI
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: G.AHMETSPAHIĆ -, 031/387-118, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota CELJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SLIKOPLESKAR- DELO V NEMČIJI - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: PRIPRAVA MATERIALOV, PLESKANJE NOTRANJIH STEN IN PLESKANJE FASAD, KITANJE IN MAVČENJE
NOTRANJIH STEN
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, Samostojnost pri delu. Lahko je oseba z osnovno šolsko izobrazbo a mora imeti 10 let
delovnih izkušenj.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: STANISLAV LENDERO, 041 297 237, [email protected]
Predvideno plačilo: 850,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
GARGOS gradbeništvo in ostale storitve
d.o.o., Kidričeva cesta 72, 4220 ŠKOFJA
LOKA
Št. prijave: ME64930
Rok prijave na to objavo: 19.04.2015
K.O.R.S. BD, gradbeništvo in trgovina, d.o.o.,
Oblakova ulica 32 A, 3000 CELJE
Št. prijave: HF68037
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Keramiki ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota VELENJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŽNI KERAMIK, KERAMIK - DELO PRETEŽNO V TUJINI - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: VSA PRIPRAVLJALNA IN POMOŽNA DELA V KERAMIČARSTVU TER OBLAGANJE STEN IN TAL
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: VASO STEVANOVIĆ, 041 764 331, [email protected]
152/171
OBNOVA STEVANOVIĆ, splošna in zaključna
gradbena dela, d.o.o., Cesta Borisa Kraigherja
1, 3320 VELENJE
Št. prijave: HG00860
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
Upravljavci strojev za zemeljska dela ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota POSTOJNA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNI TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE IN TRAKTORIST - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO Z MINI BAGROM IN TRAKTORJEM
Izobrazba: nižja poklicna, Motorna vozila, ladje in letala
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. A,B,F,G, Pogoj je opravljen izpit za TGM
in traktor, možnost zaposlitve za nedoločen čas
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MAJA TISELJ, 040 995-724, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
KOMUNALNE IN KMETIJSKE STORITVE
JANEZ MILAVEC S.P., Planina 42, 6232
PLANINA
Št. prijave: ME95310
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Upravljavci žerjavov, dvigal ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ŽERJAVIST ZA DELO V NEMČIJI - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: ŽERJAVIST ZA DELO V NEMČIJI
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ROK CIMERMAN, 041 214-312, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
RCS, kadrovske in gradbene storitve, d.o.o.,
Kočevarjeva ulica 10 B, 8000 NOVO MESTO
Št. prijave: ME61015
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Upravljavci težkih tovornjakov z dvigalom
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK IN UPRAVLJALEC AVTODVIGALA - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: VOZNIK IN UPRAVLJALEC AVTODVIGAL, DELO V TUJINI, NA DELOVIŠČIH
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje zelo dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno, NKP
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: TOMAŽ GROŠELJ, 08 205 2857, [email protected]
153/171
KOVINSKA DELA S&N, podjetje za montažo,
predelavo in proizvodnjo d.o.o., Tržaška cesta
37 A, 2000 MARIBOR
Št. prijave: HF73496
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Delavci za preprosta dela pri visokih gradnjah
Delovno mesto je v/na: upravna enota SLOVENSKA BISTRICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PREPROSTA DELA NA PODROČJU GRADBENIŠTVA - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE OSNOVNIH DEL NA GRADBIŠČU.
Izobrazba: osnovnošolska, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj oddajo
vlogo prek spletne strani delodajalca
Kontakt za kandidate: PETRA LEŠEK, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
GM Konstrukcije EA, holding, d.o.o., Rimska
ulica 4, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Št. prijave: ME85253
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT
Visokošolski učitelji in sodelavci na visokošolskih zavodih
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVA GORICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VISOKOŠOLSKI SODELAVEC/SODELAVKA V NAZIVU ASISTENT/KA NA PODROČJU
PSIHOSOCIALNE POMOČI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE TEORETSKIH, PRAKTIČNIH IN DRUGIH OBLIK VAJ OZ. USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV V
ŠTUDIJSKEM PROCESU (DO 300 UR LETNO),SODELOVANJE Z VISOKOŠOLSKIM UČITELJEM PRI PRIPRAVI PREIZKUSOV
ZNANJA ŠTUDENTOV IN PRI DRUGIH PEDAGOŠKIH AKTIVNOSTIH,SODELOVANJE PRI ZNAN
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro,
pisanje zelo dobro, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, kandidat mora izpolnjevati pogoje za izvolitev v
naziv asistenta in sicer po merilih FUDŠ oziroma že ima veljavno izvolitev v ta naziv, ki jo je pridobil po enakih ali strožjih
merilih od meril FUDŠ. Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev
Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici so dostopna na povezavi
http://www.fuds.si/sites/default/files/merila_za_izvolitev_v_nazive_-cistopis_s_spremembo_z_dne_26.3.2015.pdfopravljeno
ali že začeto dodatno usposabljanje na področju kognitivno-vedenjske terapije ali logoterapije doktorat znanosti ali vpis na
doktorski študij (v primeru vpisa na doktorski študij na FUDŠ, stroške šolnine pokrije delodajalec),izkazana sposobnost in
pripravljenost za znanstveno-raziskovalno delo. Vsi navedeni pogoji morajo biti izpolnjeni najkasneje do pričetka dela.Od
asistenta se med drugim pričakuje intenzivna vključenost v pedagoško (do 300 ur letno) in znanstveno-raziskovalno delo na
fakulteti
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KLARA REMEC, 05 907 3459, [email protected]
154/171
FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE
ŠTUDIJE V NOVI GORICI, Gregorčičeva ulica
19, 5000 NOVA GORICA
Št. prijave: ME82456
Rok prijave na to objavo: 15.05.2015
KMETIJSTVO, VRTNARSTVO, RIBIŠTVO, GOZDARSTVO
Gozdarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota ČRNOMELJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SEKAČ ZA DELO V GOZDU - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: POSEK IN SPRAVILO LESA IZ GOZDA
Izobrazba: srednja poklicna, Gozdarstvo in lov
NPK: Gozdarski sekač/gozdarska sekačica
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto oziroma dogovor, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, imeti mora izobraževanje- tečaj za
gozdarski sekač in preverjanje NPK
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ALENKA KOFALT, 041 698-838,030 410-865, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
ČRNI GABER, proizvodnja izdelkov iz lesa,
trgovina in druge poslovne storitve d.o.o.,
Mihelja vas 50, 8340 ČRNOMELJ
Št. prijave: ME87879
Rok prijave na to objavo: 09.05.2015
KOMERCIALA IN MARKETING
Menedžerji za trženje in prodajo
Delovno mesto je v/na: upravna enota IZOLA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA IV (J017965) - VODJA NABAVE IN PRODAJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OBLIKOVANJE NABAVNE IN PRODAJNE STRATEGIJE V SKLADU S CILJI BOLNIŠNICE, ORGANIZIRANJE
TER UČINKOVITO UPRAVLJANJE NABAVE IN PRODAJE, OBVLADOVANJE KLJUČNIH PROCESOV V NABAVI IN PRODAJI,
OPTIMIZACIJA IN RACIONALIZACIJA NABAVE, DINAMIKA PLANIRANJA POTREB IN O
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo
dobro, italijanski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, slovenski jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z
bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno,
Znanja iz področja nabave in prodaje, dobre pogajalske in organizacijske sposobnosti, samostojnost, odgovornost,
komunikacijske veščine, zanesljivost, samoiniciativnost, ciljna usmerjenost, realizatorske sposobnosti, analitično
razmišljanje. Kandidati naj pošljejo vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta (diploma in druga
dokazila) izključno po klasični pošti, življenjepis v EUROPASS obliki z vsaj dvemi priporočili, zaželene so delovne izkušnje iz
področja dela.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Urnik dela: dopoldan
155/171
SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE
GENERALE ISOLA, POLJE 40, 6310 IZOLA ISOLA
Št. prijave: ME92205
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
Komercialni zastopniki za prodajo ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota IDRIJA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROMETNIK 1 - KOMERCIALIST - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: RAZISKOVANJE TRGA IN PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK ZA TRANSPORTNE STORITVE - TERENSKO
DELO, PRIPRAVA PONUDB IN KALKULACIJ, OPERATIVNA PODPORA PRI IZVAJANJU STORITEV PREVOZA, IZVAJANJE
OPERATIVNIH NALOG PRI OBSTOJEČIH IN NOVIH STRANKAH.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Ekonomija
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, italijanski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo
dobro, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, delo s
preglednicami - osnovno, Komunikativnost, osebna urejenost, samostojnost pri opravljanju del in nalog, veselje do dela s
strankami in terenskega dela, vozniški izpit B kategorije.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANITA LOGAR, 05 37 25 223, [email protected]
BRUS d.o.o. TRANSPORT, GODOVIČ 154,
5275 GODOVIČ
Št. prijave: ME79444
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
OSEBNE STORITVE IN VAROVANJE
Frizerji
Delovno mesto je v/na: upravna enota SEŽANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FRIZER - DELOVNO MESTO V SEŽANI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: MOŠKO IN ŽENSKO STRIŽENJE
Izobrazba: srednja poklicna, Frizerstvo in kozmetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, OSEBA MORA BITI SAMOSTOJNA PRI
DELU
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ROBERT VIŠNJEVEC, 070 209-003, ro[email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
FRIZERSTVO TILEN - MOŠKO IN ŽENSKO
FRIZERSTVO TER TRGOVINA NA DEBELO IN
DROBNO FRIZERSKE OPREME ROBERT
VIŠNJEVEC S.P., Obrtniška ulica 1, 6240
KOZINA
Št. prijave: HF95546
Rok prijave na to objavo: 01.05.2015
Kozmetiki ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA MASAŽNEGA SALONA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE MASAŽNEGA SALONA
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: IVO MITHANS, 040 167 178, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.500,00 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
156/171
Agencija Dolli-prirejanje plesnih in artističnih
nastopov, Ivo Mithans s.p., Vzhodna ulica 8,
2000 MARIBOR
Št. prijave: ME90040
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Drugi poklici za osebne storitve, d. n.
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: EROTIČNI MASER/KA - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: IZVAJANJE EROTIČNE MASAŽE. IMPLEMENTATION EROTIC MASSAGE.
Alternativna izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, 18+
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: VALTER ŠMID, 031 759 059, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: EROTIČNI PLESALEC/KA. EROTIC DANCER - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: EROTIČNI PLESALEC/KA.
Izobrazba: nepopolna osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, 18+
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: VALTER ŠMID, 031 759 059, [email protected]
SUPERBUS, nega telesa, Ana Šmid s.p., Novi
trg 10, 8000 NOVO MESTO
Št. prijave: ME90602
Rok prijave na to objavo: 13.05.2015
SUPERBUS, nega telesa, Ana Šmid s.p., Novi
trg 10, 8000 NOVO MESTO
Št. prijave: ME90620
Rok prijave na to objavo: 13.05.2015
Drugi delavci za preprosta dela, d. n.
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: POLAGANJE ELEKTRIČNIH KABLOV
Izobrazba: osnovnošolska
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje
dobro
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: STANE CIMERMAN, 041634632, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
157/171
NGP nastanitve, gradbeništvo, posredovanje,
d.o.o., Kočevarjeva ulica 10 B, 8000 NOVO
MESTO
Št. prijave: HF99963
Rok prijave na to objavo: 14.05.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota KRANJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž
Število delavcev: 20
Opis del in nalog: -PRIPRAVA MATERIALOV ZA DELO, PREGLED SPOSOBNOSTI STROJEV IN NAPRAV, TEHTANJE
KEMIKALIJ IN PREDZMESI, MEŠANJE, HLAJENJE, NAKLADANJE IN OZNAČEVANJE GUMENE ZMESI PO DELOVNIH TER
TEHNOLOŠKIH PREDPISIH, DELO POTEKA V 4 IZMENAH.
Izobrazba: osnovnošolska
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno, Zaradi narave dela pričakujemo kandidate v dobri fizični
kondiciji z zmožnostjo dvigovanja težjih bremen. Ostali pogoji: pripravljenost na 4 izmensko delo, veselje do dela v
proizvodnji, natančnost in odgovornost do dela. Ob prijavi navedite referenčno številko: SI2015813362
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor, , kandidati naj oddajo
vlogo prek spletne strani delodajalca
Kontakt za kandidate: ANA STIPLOVŠEK, 01 54 74 652, 040 573 417, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POLAGALEC GRANITNIH KOCK, DELO V TUJINI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POLAGANJE GRANITNIH KOCK
Izobrazba: nepopolna osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje zadovoljivo, Dobra fizična pripravljenost, odsotnost od doma, delo v skupini
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEŠ HANŽEKOVIČ, 041 622 261, [email protected]
TRENKWALDER kadrovske storitve, d.o.o.,
LESKOŠKOVA CESTA 9 E, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME84430
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
DS GALUN SERVIS, montaža industrijskih
strojev in naprav, d.o.o., Trstenjakova ulica 5,
2250 PTUJ
Št. prijave: ME89957
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
PROIZVODNJA IN TEHNIČNE STORITVE
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, d. n.
Delovno mesto je v/na: upravna enota AJDOVŠČINA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC NA ZLAGANJU - AJDOVŠČINA - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: DELO SE OPRAVLJA V 4 IZMANAH V PROIZVODNJI TERVOLA V AJDOVŠČINI (UPRAVLJA IN NADZIRA
OPREMO IN HLADNE PROCESE NA KONCU PROIZVODNE LINIJE: RAZREZ, RECIKLIRANJE ODPADA, STISKANJE,
BRIKETIRANJE, ZLAGANJE, PAKIRANJE, OVIJANJE S FOLIJO, PENDELJ, LAMINIRANJE, P
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro,
natančnost, odgovornost, ročne spretnosti
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ANA KOVAČ, 01 563 14 40, [email protected]
158/171
NATON kadrovsko svetovanje d.o.o., CESTA
24. JUNIJA 25, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE
Št. prijave: ME88766
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
STROJNIŠTVO, KOVINARSTVO, POPRAVILA VOZIL
Inženirji strojništva ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota KRANJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA KAKOVOSTI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE STANDARDOV ISO 9001, 14001, AVTOMOBILSKI STANDARDI
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Kemija
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - zahtevno, poznavanje
računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno,
SAMOSTOJNOST, INOVATIVNOST PRI DELU
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MARJANA COTMAN, 04 20 42 149, [email protected]
HOBOTNICA, d.o.o. Kranj - inženiring,
proizvodnja, trgovina in storitve, BRITOF 204,
4000 KRANJ
Št. prijave: ME88110
Rok prijave na to objavo: 09.05.2015
Varilci ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota KRANJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI KLJUČAVNIČAR VARILEC - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: SESTAVA IN VARJENJE KONSTRUKCIJ, IZDELAVA PO NAČRTIH
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ŠTEFAN VUGRINEC, 041 466 947
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TIG/WIG VARILEC - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: TIG/WIG VARJENJE, DELO POTEKA V TUJINI
Izobrazba: osnovnošolska
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, ZAŽELJENO ZNANJE ELEKTRO VARJENJA
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: TOMAŽ GROŠELJ, 08 205 2857, [email protected]
159/171
STJEPAN VUGRINEC S.P. proizvodnja
kovinskih konstrukcij, Ob Trnavi 7, 2277
SREDIŠČE OB DRAVI
Št. prijave: HG00140
Rok prijave na to objavo: 14.05.2015
KOVINSKA DELA S&N, podjetje za montažo,
predelavo in proizvodnjo d.o.o., Tržaška cesta
37 A, 2000 MARIBOR
Št. prijave: HF88211
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota VELENJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: VARILSKA DELA PO POSTOPKU MIG/ MAG V PROIZVODNJI, PRIPRAVA ORODJIH IN DELOVNIH
SREDSTEV ZA VARJENJE, NASTAVITVE VARILNIH APARATUR, SAMOSTOJNO DELO
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALDIJANA PAŠČANOVIĆ, 070 582 122, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC/ WIG - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: MONTAŽA IN VARJENJE
Izobrazba: srednja poklicna, Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, potreben certifikat
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SREČKO ZEMLJARIČ, 031637703, [email protected]
Predvideno plačilo: 2.900,00 EUR bruto
Urnik dela: večizmensko
Skupina D & D poslovne storitve, inženiring za
kadre, organizacijo in ostale poslovne
storitve, d.o.o., Metleče 54 A, 3325 ŠOŠTANJ
Št. prijave: ME61643
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
Industrijska montaža, trgovina in storitve,
Srečko Zemljarič s.p., Stojnci 150, 2281
MARKOVCI PRI PTUJU
Št. prijave: ME92162
Rok prijave na to objavo: 14.05.2015
Pripravljavci in monterji kovinskih konstrukcij
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: MONTAŽA KOVINSKIH OGRAJ NA RAZLIČNIH OBJEKTIH, INDUSTRIJSKIH IN POSLOVNIH STAVBAH.
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, ZAŽELJENO ZNANJE VARJENJA Z ELEKTRODO IN
CO2
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEKSANDER POTRČ, 041 409 445, [email protected]
Predvideno plačilo: 810,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
160/171
I.A.S., posredništvo in inženiring, d.o.o.,
Spodnja Hajdina 7, 2288 HAJDINA
Št. prijave: ME89792
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNI KLJUČAVNIČAR - MONTER - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: MONTAŽA KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, BRANJE NAČRTOV, DELO NA TERENU - EU
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno,
SAMOSTOJNOST
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: TOMAŽ GROŠELJ, 08 205 2857, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
KOVINSKA DELA S&N, podjetje za montažo,
predelavo in proizvodnjo d.o.o., Tržaška cesta
37 A, 2000 MARIBOR
Št. prijave: HF97089
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Orodjarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: CEVAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE VSEH ZAHTEVNIH IN MANJ ZAHTEVNIH CEVARSKIH DEL. DELALO SE BO SAMOSTOJNO
IN V SKUPINI.
Izobrazba: srednja poklicna, Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, OBVEZNO DOBRO POZNAVANJE
IZOMETRIJE, SAMOSTOJNO BRANJE IN POZNAVANJE NAČRTOV. DELO JE V TUJINI.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: LIDIJA TRUNK, 051 339 784, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: CEVAR - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: CEVAR, DELO V TUJINI.
Izobrazba: srednja poklicna
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, IZOBRAZBA CEVAR
ALI INŠTALATER TOPLOVODNIH NAPRAV
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: TOMAŽ GROŠELJ, 08 205 2857, [email protected]
161/171
IMS Industrijska montaža, storitve d.o.o.,
Zagrebška cesta 20, 2000 MARIBOR
Št. prijave: MC89770
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
KOVINSKA DELA S&N, podjetje za montažo,
predelavo in proizvodnjo d.o.o., Tržaška cesta
37 A, 2000 MARIBOR
Št. prijave: HF88208
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota VELENJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUČAVNIČAR Z ZNANJEM IZOMETRIJE - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: KLJUČAVNIČARSKA DELA V PROIZVODNJI, OBVEZNO ZNANJE IZOMETRIJE/BRANJE NAČRTOV,
VZDRZEVANJE IN POPRAVILA KOVINSKIH KONSTRUKCIJ
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALDIJANA PAŠČANOVIĆ, 070 582 122, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Skupina D & D poslovne storitve, inženiring za
kadre, organizacijo in ostale poslovne
storitve, d.o.o., Metleče 54 A, 3325 ŠOŠTANJ
Št. prijave: ME61660
Rok prijave na to objavo: 21.04.2015
Strugarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota KRANJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: OPERATER CNC-STROJEV ZA OBDELAVO PLOČEVINE M/Ž - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZDELOVANJE KOVINSKIH IZDELKOV NA NIVOJU CNC PREOBLIKOVALCA PLOČEVINE (RAZREZ,
PREBIJANJE, KRIVLJENJE, ŠTANCANJE), OBDELAVA MATERIALOV S CNC STROJI, REDNO VZDRŽEVANJE STROJEV IN
NAPRAV, UPRAVLJANJE IN NADZOROVANJE CNC STROJEV ZA PREOBLIKOVANJE PLOČEVIN
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro,
programiranje - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: RENATA MOLAN, /, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Delovno mesto je v/na: upravna enota ŠKOFJA LOKA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UPRAVLJALEC OBDELOVALNIH STROJEV I OZ. II - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: NASTAVLJANJE, UPRAVLJANJE IN KONTROLIRANJE DOLOČENIH TIPOV OBDELOVALNIH STROJEV NPR.
STRUŽNIC, STROJEV ZA VRTANJE, BRUŠENJE, HONANJE, ŽAGANJE IPD., VKLJUČNO Z VEČNAMENSKIMI NUMERIČNO
KRMILJENIMI OBDELOVALNIMI STROJI.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 mes, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje
tekoče, pisanje tekoče
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JANA ERZNOŽNIK, 04 51 59 203, [email protected]
162/171
KOVINC ključavničarstvo d.o.o., LAHOVČE 87,
4207 CERKLJE NA GORENJSKEM
Št. prijave: ME85131
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Poclain Hydraulics, razvoj, proizvodnja in
prodaja hidravličnih sestavin in sistemov,
d.o.o., Industrijska ulica 2, 4226 ŽIRI
Št. prijave: ME87467
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Mehaniki in serviserji motornih vozil in koles
Delovno mesto je v/na: upravna enota TREBNJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: AVTOMEHANIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE MOTORNIH VOZIL V DELAVNICI IN NA TERENU,PRANJE TOVORNIH
VOZIL,...
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MIRAN KOVAČIČ, 041 610-606, [email protected]
Predvideno plačilo: 790,73 EUR bruto
Urnik dela: deljen delovni čas
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: AVTOMEHANIK - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: POPRAVILO IN VZDRŽEVANJE TOVORNIH VOZIL
Izobrazba: srednja poklicna, Motorna vozila, ladje in letala
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MARIJA ZUPANČIČ, 07 39 42 910, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
AVTOTRANSPORT KOVAČIČ prevozništvo,
trgovina, gostinstvo d.o.o., GRM 12, 8210
TREBNJE
Št. prijave: ME81590
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
AVTOTRANSPORTI ZUPANČIČ prevozi,
storitve in trgovina d.o.o., LIVADA 1 A, 8000
NOVO MESTO
Št. prijave: ME93779
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
Mehaniki in serviserji kmetijskih, industrijskih in drugih strojev
Delovno mesto je v/na: upravna enota SLOVENSKA BISTRICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER INDUSTRIJSKIH TRANSPORTNIH NAPRAV - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: MONTAŽA INDUSTRIJSKIH TRANSPORTNIH LINIJ, VGRAJEVANJE IN TESTIRANJE STROJNIH
ELEMENTOV, RAZSTAVLJANJE STARIH IN SESTAVLJANJE NOVIH LINIJ, SODELOVANJE PRI ZAGONU LINIJ, IZVAJANJE
DRUGIH DEL S PODROČJA MONTAŽE TRANSPORTNIH LINIJ, DELO V TUJINI
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Elektronika in avtomatizacija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, Najmanj eno leto delovnih izkušenj in znaje
nemškega jezika, samoiniciativnost, samostojnost in delo v timu, delo na terenu v tujini
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: / SAŠA, 00386 31 619 063, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
163/171
ALFA-TEH, inženiring, d.o.o., Sernčeva ulica
8, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Št. prijave: ME94726
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota PTUJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER/HIDRAVLIK/PNEVMATIK - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: MONTAŽA STROJEV, NAPRAV, INDUSTRIJSKIH LINIJ, ROBOTIZACIJA, TRANSPORTNE LINIJE
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektronika in avtomatizacija
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, zaželjeno branje
načrtov, delo v Nemčiji
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SREČKO ZEMLJARIČ, 031637703, [email protected]
Predvideno plačilo: 2.900,00 EUR bruto
Urnik dela: večizmensko
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNI MEHANIK TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE - DELO V TUJINI - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: SERVISIRANJE, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILO TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE. DELO JE V TUJINI - V
AVSTRIJI, DELO SE IZVAJA V PREDORU.
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje zelo dobro,
govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, ZAHTEVANA IZOBRAZBA STROJNI MEHANIK. ZAŽELJENE VEŠČINE IZ
PODROČJA KLJUČAVNIČARSTVA KOT TUDI IZ VARJENJA PO POSTOPKIH MIG/MAG. OBVEZNE IZKUŠNJE IZ
SERVISIRANJA/ VZDRŽEVANJA TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE KOT TUDI IZNAJDLJIVOST IN SAMOINICIATIVA NA
DELOVNEM MESTU.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: JASMINA MLINARIČ, 059944325, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
Industrijska montaža, trgovina in storitve,
Srečko Zemljarič s.p., Stojnci 150, 2281
MARKOVCI PRI PTUJU
Št. prijave: ME92131
Rok prijave na to objavo: 14.05.2015
LB METAL, proizvodnja, storitve in trgovina,
d.o.o., Zagrebška cesta 22, 2000 MARIBOR
Št. prijave: ME54458
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
TRANSPORT, LOGISTIKA IN SKLADIŠČENJE
Prometni odpravniki, referenti za promet ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota SEŽANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DISPONENT - MEDNARODNI TRANSPORT - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: CELOTNI NABOR NALOG V ZVEZI Z DISPONIRANJEM TOVORNIH VOZIL V MEDNARODNEM CESTNEM
PROMETU. DELO SE OPRAVLJA V LJUBLJANI.
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Transportne storitve
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Transportne storitve
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zadovoljivo, nemški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje
dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno,
Poznavanje programske sheme TimoCom
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: TANJA GRLJ, 040776654, [email protected]
164/171
ROVEN, logistika in transport, d.o.o., Stara pot
12, 6210 SEŽANA
Št. prijave: ME79430
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota ILIRSKA BISTRICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROMETNIK - DISPONENT - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ORGANIZACIJA PROMETA, DISPONIRANJE VOZIL IN TOVORA, UREJANJE PREVOZOV, SPREMLJANJE
TOVORA, RAZPOREJANJE VOZIL NA NAKLADE IN RAZKLADANJE, DELO S KUPCI, OBLIKOVANJE PONUDB, SKRB IN
UREJANJE DOKUMENTACIJE, ZEMLJEPISNO POZNAVANJE EU, SKRB ZA IZPRAVNOST VOZILA
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, delo s preglednicami - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij zahtevno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: PETRA SAMOKEC, 040 233 913, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
TANK, podjetje za transport, logistiko in
trgovino, d.o.o., DOLNJI ZEMON 93 C, 6250
ILIRSKA BISTRICA
Št. prijave: HF54804
Rok prijave na to objavo: 14.05.2015
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA
Izobrazba: nižja poklicna
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B,C,C1E,C1,CE, slovenski jezik
razumevanje dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje dobro
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: SLAVKO VIDMAR, 041 655 940, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota SEVNICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TEŽKEGA TOVORNEGA VOZILA V MEDNARODNEM CESTNEM PROMETU - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: VOZNIK TEŽKEGA TOVORNEGA VOZILA NA RELACIJI ITALIJA - ANGLIJA
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. C,E, VPISANA KODA 95
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DARKO GRILC, 041 503 661, [email protected]
165/171
NG nizke gradnje d.o.o., ŠMIHEL 58, 8000
NOVO MESTO
Št. prijave: ME87484
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
TRANSPORT DARKO GRILC S.P., Selce nad
Blanco 18, 8283 BLANCA
Št. prijave: ME93293
Rok prijave na to objavo: 14.05.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota ČRNOMELJ
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA -ŠLEPERJA - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: PREVOZ LESA S ŠLEPERJEM
Izobrazba: srednja poklicna, Motorna vozila, ladje in letala
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časdogovor, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B,C,C1,D1,CE,D1E,DE, slovenski jezik
razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, Biti mora komunikativen, zdrav, imeti kodo 95
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ALENKA KOFALT, 030 410 865;041 698 828, [email protected]
Urnik dela: deljen delovni čas
Delovno mesto je v/na: upravna enota SLOVENJ GRADEC
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA ZA RAZVOZ TOVORA VEČINOMA PO SLOVENIJI,
J.AVSTRIJI IN S.ITALIJI. VIKENDI PROSTI. - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: RAZVOZ TOVORA VEČINOMA PO SLOVENIJI DNEVNO ZA VEČ ZNANIH STRANK, J. AVSTRIJI IN S.ITALIJI OBČASNO NEMČIJA. MOŽNOST PARKIRANJA V BLIŽINI DOMA. VIKENDI PROSTI.
Izobrazba: osnovnošolska, Transportne storitve
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časdo 24.12.2015, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. C,E, možnost podaljšanja za nedoločen
čas
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALOJZ POGOREVC, 041 633 288, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVA GORICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNJAKA - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: PREVOZ BLAGA V MEDNARODNEM PROMETU
Izobrazba: osnovnošolska
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. C,E, slovenski jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, UREJENO DELOVNO DOVOLJENJE IN DOVOLJENJE ZA BIVANJE V
SLOVENIJI, KODA 95
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: BRANKO URDIH, 041 620 770, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
166/171
TRGOBOMIJAL Trgovina, gostinstvo in
gradbeništvo Črnomelj d.o.o., RUČETNA VAS
22, 8340 ČRNOMELJ
Št. prijave: ME78466
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
PRE-TRGO prevozno in trgovsko podjetje
d.o.o., TOMŠIČEVA ULICA 32, 2380 SLOVENJ
GRADEC
Št. prijave: ME75075
Rok prijave na to objavo: 29.04.2015
AVTOPREVOZNIŠTVO BRANKO URDIH
d.o.o., Kostanjevica na Krasu 51, 5296
KOSTANJEVICA NA KRASU
Št. prijave: ME90724
Rok prijave na to objavo: 27.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota ZAGORJE OB SAVI
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNJAKA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VOZNIK V CESTNEM PROMETU, SLOVENIJA - TUJINA
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Transportne storitve
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. C,E, slovenski jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, cpu
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEN BUZINA, 041 438 615, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota POSTOJNA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNJAKAVOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU
Izobrazba: srednja poklicna
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,C,E,CE, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje
osnovno, pisanje osnovno, italijanski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: VASIJA AĆIMOVIĆ, 040 149-133, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
BUZINA TRANSPORT ALEN BUZINA s.p.,
OREHOVICA 35, 1411 IZLAKE
Št. prijave: HF57049
Rok prijave na to objavo: 14.05.2015
VASCO TRANS, prevozne storitve, Vasija
Aćimović s.p., KOLODVORSKA CESTA 27,
6257 PIVKA
Št. prijave: DD99017
Rok prijave na to objavo: 09.05.2015
TRGOVINA
Prodajalci
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC NA BS - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VSA DELA ZA NEMOTENO OBRATOVANJE BS: TRGOVINA, BAR, AVTOPRALNICA
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje
zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: DARJA BUČAR, 031 348-610, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
167/171
KOVINOPLASTIKA AVGUST BUČAR S.P.,
SELA PRI DOL. TOPLICAH 54, 8350
DOLENJSKE TOPLICE
Št. prijave: ME72111
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota ZAGORJE OB SAVI
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC/SVETOVALEC (M/Ž) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: - PROMOCIJA IN TRŽENJE PRODUKTOV- NAČRTOVANJE PRODAJE- PRIPRAVA PONUDB- IZVAJANJE
PREDSTAVITEV REŠITEV PODJETJA- SKRB ZA STRANKE
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Marketing in oglaševanje
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, - Izkušnje na področju prodaje IT rešitev- Poznavanje poslovnega okoljaVisokošolsko izobrazbo-Aktivno znanje angleškega jezika-Vozniški izpit B kategorije
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: AIDA MAHIĆ, 03 77 79 170, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
IWARE informatika d.o.o., IZLAKE 40, 1411
IZLAKE
Št. prijave: ME75885
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
ZAKONODAJALCI IN DRŽAVNI URADNIKI
Strokovnjaki za oblikovanje, izvajanje in nadzor politik, programov in ukrepov
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VIŠJI SVETOVALEC ZA FINANCE IN GOSPODARSTVO - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POMOČ PRI PRIPRAVI PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN
PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH
GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, voz. izpit kat. B, delo s preglednicami - zahtevno, delo
z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje
operacijskih sistemov - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA
POSTOPKA, OPRAVLJENO USPOSABLJANJE ZA IMENOVANJE V NAZIV, POZNAVANJE DELA Z RAČUNALNIKOM.
PODROBEN RAZPIS JE OBLJAVLJEN NA SPLETNI STRANI: WWW.ZUZEMBERK.SI
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JACQUES GROS, 07 38-85-190, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
168/171
OBČINA ŽUŽEMBERK, Grajski trg 33, 8360
ŽUŽEMBERK
Št. prijave: HF97460
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
ZDRAVSTVO, NEGA, SOCIALNE STORITVE
Zdravniki specialisti splošne medicine
Delovno mesto je v/na: upravna enota LENART
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DOKTOR MEDICINE SPECIALIST DRUŽINSKE OZ. SPLOŠNE MEDICINE Z LICENCO M/Ž M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: DELA IN NALOGE DOKTORJA MEDICINE, SPECIALISTA DRUŽINSKE MEDICINE Z LICENCO
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: IRENA POMBERG, 02 729 18 12, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Delovno mesto je v/na: upravna enota BREŽICE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREGLED PACIENTOV, KI PRIHAJAJO NA ZDRAVLJENJE IN DOLOČANJE TERAPIJE, OPRAVLJANJE
DRUGIH DEL V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje
dobro, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s
preglednicami - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: LEA ZAGMAJSTER JOVANOVIČ, 07 62 07 004, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota RADOVLJICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO V SPLOŠNI AMBULANTI IN NMP TER OBČASNO IZVAJANJE DEŽURNE SLUŽBE V ZDRAVSTVENEM
DOMU BOHINJ, TRIGLAVSKA CESTA 15, BOHINJSKA BISTRICA. KANDIDAT/KA IMA MOŽNOST UPORABE STANOVANJA.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
ZAKLJUČENA MEDICINSKA FAKULTETA IN KONČANA SPECIALIZACIJA IZ DRUŽINSKE MEDICINE TER VELJAVNA
LICENCA ZA PODROČJE DRUŽINSKE MEDICINE. DELOVNE IZKUŠNJE SO ZAŽELENE. KANDIDAT/KA IMA MOŽNOST
UPORABE SLUŽBENEGA STANOVANJA.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: STANKA RAVNIK, 051 217 073, [email protected]
169/171
ZDRAVSTVENI DOM LENART, MAISTROVA
ULICA 22, 2230 LENART V SLOVENSKIH
GORICAH
Št. prijave: ME41490
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
TERME ČATEŽ d.d. Čatež ob Savi, TOPLIŠKA
CESTA 35, 8250 BREŽICE
Št. prijave: ME93398
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE OZG,
OE ZD Bled, ZD Bohinj, Mladinska cesta 1,
4260 BLED
Št. prijave: MC51198
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST ZA POTREBE SPLOŠNE/DRUŽINSKE MEDICINE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA ZDRAVSTVENEGA TIMA, SAMOSTOJNO IZVAJANJE DIAGNOSTIKE IN
TERAPIJE, SAMOSTOJNO ODLOČANJE O DELAZMOŽNOSTI ZAVAROVANCEV DO 30 DNI, IZVAJANJE POTREBNIH
DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH POSEGOV, ODLOČANJE O NAPOTITVAH NA BOLNIŠNIČNO Z
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro,
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: POLONA BUKOVEC, 07 39 16 705, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO,
KANDIJSKA CESTA 4, 8000 NOVO MESTO
Št. prijave: ME56340
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)
Delovno mesto je v/na: upravna enota TOLMIN
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE VISOKOZAHTEVNIH STROKOVNIH DEL IN NALOG USTREZNE STROKE NA
SPECIALISTIČNEM NIVOJU (PREPREČEVANJE, DIAGNOSTICIRANJE, ZDRAVLJENJE ). DOKUMENTIRANJE IN
EVIDENTIRANJE STROKOVNIH OPRAVIL, DAJANJE STROKOVNIH IN DRUGIH MNENJ TER POROČIL V
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, 21 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje zelo dobro, italijanski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro,
nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, doktor medicine-specialist na področju internistike- nefrologija, poleg dela v
dializni enoti tudi delo v internistični ambulanti ...
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ZAVOD APOLON, 053891406, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
170/171
ZAVOD APOLON za zdravstvene in
rekreacijsko-turistične dejavnosti Kobarid,
TRG SVOBODE 4, 5222 KOBARID
Št. prijave: ME95306
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota SEŽANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD 3 (M/Ž) - FIZIATER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV, ZBIRANJE PODATKOV O BOLEZNI PACIENTA (DIAGNOSTIKA)
TER POSTAVLJANJE DIAGNOZE, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAVLJENJA (DOLOČANJE TERAPIJE) ZA
UGOTOVLJENE BOLEZNI, NEPRAVILNOSTI, POŠKODBE, DOKUMENTIRANJE POTEKA OPRAVLJENE
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časdo 31.12.2015, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: angleški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje
zadovoljivo, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s
preglednicami - osnovno, opravljen specialistični izpit iz fizikalne in rehabilitacijske medicine, vpis v register zdravnikov,
veljavna licenca za področje fizikalne in rehabilitacijske medicine, zaželene so delovne izkušnje na področju opravljene
specializacije
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MAG. SILVANA ŠONC, 05 707-40-27, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
171/171
BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4,
6210 SEŽANA
Št. prijave: MD77111
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015