OBISK FAKULTETE ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO.pdf

OBISK FAKULTETE ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO TER
FAKULTETE ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Učenci 9. razredov smo se v petek, 27. marca 2015, odpravili na dve novi visokošolski
ustanovi, Fakulteto za računalništvo in informatiko ter Fakulteto za kemijo in kemijsko
tehnologijo na Večni poti 113 v Ljubljani.
Po tem, ko smo v skupnih prostorih obeh fakultet pojedli malico, smo si ogledali nekaj
poskusov fizikalnega in kemijskega zančaja pod vodstvom tamkjašnjih profesorjev. Sledila je
manjša malica in ogled prostorov fakultete.
Na Fakulteti za računalništvo smo si ogledali posebna Occulus očala, ki dve fotografiji zlijeta v
eno trodimenzionalno in nam dajejo občutek navidezne resničnosti. Uporabljene slike so
običajno zajete z optičnim sistemom (npr. video kamera), posebnimi globinskimi senzorji
(npr. laser ali strukturirana svetloba) ali sistemi za odslikavo notranje strukture objektov
(npr. CAT, NMR), namen računalniškega vida pa je interpretacija slik, ki prikzujejo 3D okolje.
Kakšen je rezultat interpretacije, je odvisno od cilja oziroma vloge računalniškega vida v
širšem sistemu − lahko je to segmentacija slike na smiselne enote, geometrijski opis scene,
sledenje objektu, identifikacija ali klasifikacija objektov na sliki ipd. (vir: http://www.fri.unilj.si/si/raziskave/projekti/1679/project.html). S pomočjo teh očal smo se brez težav vživeli v
strelsko igrico, ki smo jo igrali.
Poleg očal smo s pomočjo različnih frenkvenčnih elementov Little bits izdelovali "električno
glasbo", spoznali osnove robotike in si ogledali tudi večdotično površino. Pri tej gre za neke
vrste domačo izvedbo originalne večdotične mize. Sestavljenaje iz neke ravne površine,
računalnika, projektora (ta preko zrcala prikazuje sliko na površino) in IR kamere (tj.
prostorska kamera), ki zaznava dotike površine. Deluje kot pametni telefon ali tablica s to
razliko, da je večja in da lahko na njej uporabljamo več prstov (vir: http://eprints.fri.unilj.si/1846/1/Kav%C4%8Di%C4%8D_M-1.pdf). Na njej smo igrali igrice. Po končanem ogledu
so nas še enkrat pogostili, nato pa smo se odpravili domov.
Izjave učencev in učenk
Benjamin: Všeč mi je bila glasbena delavnica, kjer smo s pomočjo »Little bits« ustvarjali
glasbo kot DJ-ji.
Aleš Č. in Anže: Z očali Occulus sva se počutila, kot da sva v resnici v središču dogajanja.
Patricija: Všeč so mi bili kemijski poskusi. Bilo je veliko hrane.
Urša: Zabavali smo se na računalniškem oddelku, kjer mi je bila najbolj všeč glasba. Novost za
nas pa je bila tudi večdotična miza.
Jan Ocepek, 9. b