Zadnja oznanila "Studeno"

Nameni maš
13.
april
Ponedeljek
14.
april
Torek
15.
april
Sreda
16.
april
Četrtek
Sv. Bernardka Lurška
17.
april
Petek
18.
april
Sobota
19.
april
3. velikonočna
Nedelja
Belsko ob 19. uri:
Za + Rafaela, Marijo in Adolfa Požar
Za + Janeza Marinška
Studeno ob 19. uri:
Za + Nežo Ostanek, osmi dan
Za + Dragico Frbežar in pokojne Podboj
Ponedeljek
21.
april
Torek
22.
april
23.
april
24.
april
25.
april
26.
april
Sv. Anzelm, škof in c. uč.
Jezus usmiljenim ne obljubi nič več kot to, kar že živijo – usmiljenje. Usmiljenje je polnost
Boga in človeških bitij. Usmiljeni že živijo Božje življenje.
Studeno ob 10. uri:
Za + starše Jenček, Strmca 15
Za + Antona in starše Marušič, Bukovje 33
Predjama ob 19. uri:
Za + Marjana Bajca, 30. dan
Za + Kristino in Jakoba Furlana
Belsko ob 19. uri:
Za + Ivana Križaman in za zdravje v družini, Bukovje 44
Sreda
Četrtek
Sv. Jurij, muč.
Petek
Gorenje ob 19. uri:
Za + Antona Jurca, Gorenje 23
Sobota
Sv. Marko, evangelist
4. velikonočna
nedelja
Številka: 149
Uvodnik: Božje usmiljenje
Začetek tedna molitve za
duhovne poklice
20.
april
Datum: 12. 04. 2015
Studeno ob 10. uri:
Za + Pavlino Klemen(družina Premrl)
Za vse pokojne Širca, Bukovje 27
Za + starše Mrhar, Strmca 15
Nedelja Dobrega PastirZa duše v vicah
ja
»Usmiljenje« je stara beseda. Pogosto je prevedena preprosto kot ljubezen. Usmiljenje
v svetopisemskem pomenu je mnogo več kot samo en vidik Božje ljubezni. Usmiljenje je
na neki način Božje bitje. Usmiljenje je, kar je v Bogu najbolj božje, in tudi, kar je najbolj vzvišeno v človeških bitjih. Ustvarjena po Božji podobi so človeška bitja poklicana,
da z Bogom delijo slavo in lepoto. A to, da smo lahko resnično deležni Božjega življenja, nam omogočata dobrota in usmiljenje.
Jezusove besede »Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče« (Lk 6,36) odmevajo
staro zapoved »Bodite sveti, kajti jaz, Gospod, vaš Bog, sem svet« (3 Mz 19,2). Jezus
je Božji svetosti podelil obraz usmiljenja. Usmiljenje je najčistejši odsev Boga v človeškem življenju. »Prek usmiljenja do svojega soseda si podoben Bogu« (sv. Bazilij Veliki).
Usmiljenje je Božja človečnost. In je tudi Božja prihodnost človeških bitij.
Osnovni problem današnjega človeka je trdosrčnost, ki zapira vrata Kristusu, njegovemu sporočilu. Samo ljubezen lahko naredi pot v to okamenelo srce. Mi navadno ljubimo
drugega, kadar se nam zdi to potrebno, ko si to želimo. Bog me ljubi, ne da bi od
mene kaj prejel, ampak da bi mi podaril sebe in svoje usmiljenje. Ta ljubezen je zastonjska, je brezpogojna in usmerjena k človeku.
Biti usmiljen pomeni, da se znam ustaviti ob drugem, ob njegovi bolečini in biti sočuten
z njim. Biti usmiljen pomeni biti resnično človek.
Tako lahko božje usmiljenje postaja vir upanja za današnjega človeka.
Vaš župnik
Čiščenje cerkve
Cerkev čistita in krasita v tednu med 13. 4. in 19. 4. Breda Sever in
Marjanca Samec; župnišče v tem tednu pa čistita Andreja Renčelj in
Mateja Magajna; v tednu med 20. 4. in 26. 4. pa čistita in krasita cerkev
Marjanca Jenček in Vera Sajovic; župnišče v tem tednu pa čistita Anita
Debenjak in Bruna Kresevič.
Tečaj za zakon
Tretji tečaj za zakon v letu 2015 v dekaniji bo potekal dva zaporedna vikenda
in to 17. 4. do 19. 4. in od 24. 4. do 25. 4. ob 17. uri v župnijski dvorani v Postojni. Prijaviti se je potrebno do nedelje, 12. 4. 2015. Prijavite se lahko neposredno na dekanijski urad Postojna na tel. 05 720-46-40 ali na tel o41 724
884, ali na e mail: [email protected] . Nikar ne odlašajte s pripravo na
poroko; naslednji tečaj bo v mesecu septembru.
Teden molitve za duhovne poklice
Od nedelje, 19. 4. do nedelje, 26. 4. bo v Cerkvi na Slovenskem potekal teden
molitve za duhovne poklice. Teden poteka pred svetovnim molitvenim dnevom
za nove duhovne poklice, ki ga bomo obhajali v nedeljo, 26. 4. 2015.
Teden molitve nosi naslov: »Lepo je biti s teboj, Jezus«. Globoka in stalna molitev daje rast veri krščanskega občestva in stalno prenovljeno gotovost, da Bog
svojega ljudstva nikoli ne zapusti in da ga podpira s poklicanostjo v posebne
poklice—v duhovništvo in Bogu posvečeno življenje. Posebej poklicani tako lahko
predstavljajo znamenje upanja za svet.
V dekaniji bomo imeli v Postojni, v cerkvi svetega Štefana v nedeljo, 26.
aprila ob 18. uri molitveno uro za duhovne poklice. Predvsem bomo molili za
mlade, ki se jim dandanes nudijo številne površinske in kratkotrajne izbire; sposobni naj bodo gojiti željo za to, kar je resnično vredno: za visoke cilje, za radikalne izbire in za služenje drugim v posnemanju Jezusa.
Kviz za veroukarje
V dekaniji bomo v soboto, 18. 4. ob 9. uri v župnijski dvorani v Postojni imeli
kviz za veroukarje o Svetem pismu. Veroukarji bodo razdeljeni v dve starostni
skupini, v nižjo, ki vsebuje otroke od 1.-5. razreda in od 6. do 9. razreda. Iz
posamezne župnije je lahko prijavljenih več skupin. Posamezna tekmovalna skupina šteje od 3-5 članov. Vabljeni tako tekmovalci, kot tudi navijači.
Srečanje za prvoobhajance in starše
V soboto, 18. 4. ob 18. uri bo zopet srečanje za prvoobhajance in njihove starše skupaj. Otroci in starši se bodo pripravljali že na prvo sveto obhajilo! Srečanje bo v župnijski cerkvi v Postojni.
Nova skupina Preizkušani v bolezni
Nastaja nova skupina, ki nosi naslov Preizkušani v bolezni. Prvo srečanje skupine je v četrtek, 16. 4. po večerni sveti maši, ob 19,30. uri, v župnišču v
Postojni.
Cilj skupine je osmisliti bolezen, preizkušnje s pomočjo Božje besede in medsebojne spodbude. Vabljeni morebitni interesenti, ki bi na tak način želeli prenašati svojo bolezen.
Srečanje ŽPS in ŽGS
Srečanje novega ŽPS in novega ŽGS je v četrtek, 23. 4. ob 20. uri v župnišču v
Studenem. Prav je da se na začetku seznanimo, vidimo in pogovorimo.
Darovi za cerkev
Na praznik Gospodovega vstajenja je bilo darovanje za cerkev. Pri maši ste
darovali 1012 eurov. Naj bo Bog vsem bogat plačnik!
Zahvala
Vsem, ki ste pomagali pri obhajanju praznika Velike noči naj Bog bogato
poplača.
Iskrna hvala tudi ŽPS, Turističnemu društvu Pudgura, veroučencem, družinam in
posameznikom, ki so sodelovali pri razstavi o praznovanju velike noči nekoč in
danes. Zahvala gre tudi predsednici Turističnega društva, ki je razstavo predstavila veroučencem in je tako upanje, da bo obhajanje praznikov šlo naprej iz
roda v rod. Le tako bomo ostali zvesti našim pradedom.
Iskrena hvala tudi šivilji, ki je naredila nove zavese v cerkvi, ki se lepo podajo k
obnovljenemu oltarju. Naj bo Bog vsem bogat plačnik. Upam, da je tudi zaradi
tega bila velika noč bolj doživeta in lepše preživeta.
Izdal: Župnijski urad Postojna,  Vilharjeva 2, 6230 Postojna
: 05/720-46-40 : 041/724-884 : [email protected]
http://www.zupnija-postojna.si