RAVENSKI RAZGLEDI – julij 2015

Ravne na Koroškem, 30. 3. 2015
RAVENSKI RAZGLEDI – julij 2015
Letošnja prva številka občinskega glasila Ravenski razgledi bo izšla v prvi polovici julija 2015.
Vabimo vas, da sodelujete s prispevkom o vaši dejavnosti. Prosimo vas, da oddate
prispevek, ki lahko obsega največ eno tipkano stran, pisave Times New Roman velikost 12,
(4.600 znakov s presledki in enojnim razmikom vrstic) na CD-ju ali preko e-pošte, skupaj z
morebitnimi fotografijami (največ dve fotografiji, najbolje v digitalni obliki v JPG formatu
velikosti min. 500 KB) najkasneje do četrtka, 14. maja 2015, ko bomo zaključili z redakcijo
glasila, na naslov:
Zavod, za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti
Glasilo Ravenski razgledi
Na gradu 6
2390 RAVNE NA KOROŠKEM
ali na e-mail odgovornega urednika:
[email protected]
Število fotografij je lahko večje le v primeru, da bo obseg besedila manjši in obratno - (več
teksta, samo 1 slika). Naš cilj je, da bodo v prihodnje članki, ki bodo objavljeni v Ravenskih
razgledih, obsegali maksimalno eno stran, saj moramo doseči cilj racionalizacije stroškov
produkcije glasila. V primeru, da bosta besedilo in slikovni material preobsežna, bo
uredniški odbor primoran besedilo in slikovni material ustrezno in smiselno skrčiti na
predpisan obseg.
S spoštovanjem!
Miran Mlakar, direktor
ZKŠTM
Ravne na Koroškem, 30. 3. 2015
OGLAŠEVANJE - glasilo Ravenski razgledi
V mesecu juliju bo Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti izdal prvo
številko glasila Ravenski razgledi v letu 2015 v nakladi 4.500 izvodov, ki ga bodo
prejela vsa gospodinjstva v Občini Ravne na Koroškem. Ponujamo vam možnost
promocije in oglaševanja. V nadaljevanju vam navajamo cene za posamezno velikost
oglasa.
OBSEG OGLASA
DIMENZIJA
DIMENZIJA
(v cm)
CENA
(v cm)
(od roba do roba)
1/1 stran A4
1/2 strani A4
1/4 strani A4
1/8 strani A4
19 x 26
ali
19 x 13
ali
9,5 x 13 ali 13 x 9,5
9,5 x 6,5 ali 6,5 x 9,5
21 x 29,7
21 x 14,7
250€
150€
70€
50€
V kolikor se boste odločili, da bi vaše podjetje oglaševalo v novi številki glasila, vas
prosimo, da nam do srede, 20. maja 2015 vrnete izpolnjen priložen obrazec na
naslov: Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, Na gradu 6, 2390
Ravne na Koroškem s pripisom »Ravenski razgledi«. Na podlagi izpolnjenega obrazca
vam bomo v podpis poslali dva izvoda sponzorske pogodbe.
Upamo, da se boste odločili za sodelovanje z nami.
Miran Mlakar, direktor
Zavod za kulturo, šport, turizem
in mladinske dejavnosti Ravne
OGLAŠEVANJE – RAVENSKI RAZGLEDI JULIJ 2015
(izpolni Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem)
Datum prejema: __________________
Št. pogodbe: _________
(izpolni naročnik)
PODATKI O SPONZORJU:
PODETJE:
NASLOV/SEDEŽ:
ODGOVORNA OSEBA:
ID ZA DDV:
TELEFON:
E-MAIL:
IZBRANA DIMENZIJA OGLASA:
(s
označite izbrano dimenzijo oglasa)
1/1 stran A4
1/4 strani A4
1/2 strani A4
1/8 strani A4
Žig in podpis: ___________________________