Oznanila št. 7 - Župnija Preska

MAŠNI NAMENI
Ponedeljek
6. 4. 2015
Velikonočni pon.
Viljem, op..
8.00 + Marjeta Stepišnik
10.00 Petelinc: + Ana Starman
Torek
7. 4. 2015
Vel. osmina
Janez Krstnik de la
Salle, duh.
19.00 + Franc Hafner, obl.
Sreda
8. 4. 2015
Vel. osmina
Julija, red.
19.00 + Stanislava Leben
Četrtek
9. 4. 2015
Vel. osmina
Hugo, šk.
19.00 + Jože Kikelj
Petek
10. 4. 2015
Vel. osmina
Ezekiel, pr.
19.00 V priprošnjo Mariji Pomagaj
20.4. – 26.4. – teden molitve
za duhovne poklice
24.4. – dogodek v dvorani
Valentina Oblaka
25.4. – 27.4. – animatorski
vikend v Velesovem
30.4. – 3.5. – župnijsko
romanje
1.5. – prvi petek v maju;
začetek šmarnic
2.5. – maša na Tehovcu
3.5. – šmarnice pri sv. Marjeti
v Žlebah
Sobota
11. 4. 2015
Vel. osmina
Stanislav, šk.
19.00 ++ starši in Peter Peterlin
Povabilo k večernicam:
Nedelja
12. 4. 2015
2. velikonočna
nedelja – bela
ned. – ned.
Božjega
usmiljenja
Zenon, šk.
7.00 za žive in rajne farane
9.30 ++ Anton in Marija Komatar,
obl.
19.00 + Jože Okorn, obl.
Povabilo k torkovemu in
petkovemu češčenju:
Apd 4,32-35
Ps 118,2-4.13-15.22-24
1 Jn 5,1-6
Jn 20,19-31
Vsak četrtek po večerni sv.
maši vabljeni k molitvi večernic
pred Najsvetejšim.
Vsak torek in petek ste eno
uro pred sv. mašo lepo
povabljeni k tihemu češčenju
Najsvetejšega.
Ponedeljek
13. 4. 2015
Ida, red.
Torek
14. 4. 2015
Lidvina, dev.
19.00 + Franc Bečan, obl.
Sreda
15. 4. 2015
Helena, kn.
19.00 v zahvalo za Božje varstvo
+ Anton Plešec, obl. (oddana)
Četrtek
16. 4. 2015
Bernardka Lurška,
red.
19.00 ++ Alojzija in Franc Žajdela
Vsak petek ob 15.00 ste
lepo povabljeni k uri Božjega
usmiljenja v kapelo svete
družine v pastoralnem domu.
Petek
17. 4. 2015
Rudolf, muč.
19.00 + Vinko Kos, 30. dan
+ Viljem Trampuš (oddana)
Spoved
pogovor:
Sobota
18. 4. 2015
Galdin, šk.
19.00 ++ starši Geržina
Nedelja
19. 4. 2015
3. velikonočna
nedelja
Leon IX., pp
teden molitve za
duhovne poklice
Apd 3,13-15
Ps 4,2.4.7-8.9
1 Jn:2,1-5
Lk 24,35-48
6.30 za zdravje
(kapela)
7.00 za žive in rajne farane
9.30 + Angela Praprotnik, obl.
11.00 Petelinc: + Vinko Kos
19.00 + Marija Alič Sobočan, obl.
TRR Župnije Preska: 24200-9004367145
Čas, ko je župnik na voljo v pisarni: torek, od 8.00 do 10.00, ter četrtek, od 16.00 do 17.30;
Izdal ŽU Preska, Preška c. 33, Medvode; odg. Jure Koželj, župr.; tel. 361-79-30, 051303164;
www.zupnija-preska.si; e-pošta: [email protected]
Župnija Preska
Napovedni koledar:
Povabilo k uri Božjega
usmiljenja:
in
duhovni
Možnost sv. spovedi je tor.,
čet., pet., sob. in ned. pol ure
pred sveto mašo. Možnost
duhovnega pogovora petek
eno uro pred sv. mašo. Ali po
dogovoru.
Čiščenje cerkve:
11. 4. – 3. skupina (vodja:
Urška Jenko)
18. 4. – 4. skupina, (vodja:
Andreja Bečan)
Če bi se še kdo želel priključiti
skrbi za urejenost naše
župnijske cerkve, naj sporoči
na tel. 051/303 – 164.
OZNANILA
cerkev svetega Janeza Krstnika
Leto: XXVI
številka: 7
5. april 2015
Neizmerna moč Vstalega – v meni, v tebi, v
nas
Grob je prazen! Glavna novica tega jutra. Glavna novica vse zgodovine človeštva,
ker se zaradi nje prihodnost vsega sveta odvija povsem drugače. A ne zadošča,
da o tem samo poslušamo. To moramo tudi sami videti, ugotoviti in spoznati;
danes moramo iti do groba tudi mi. Vsak od nas mora to jutro vstati in se odpraviti
do svojih grobov, do svojih razočaranj, do svojih neuspehov in žalosti in obupa,
kamor smo položili svojega Boga, govoreč: »Ni ga več, mrtev je.« Vsak mora iti do
svojega groba in stopiti vanj in videti in verovati: »Ni ga tukaj.« Gospod je vstal tudi
iz mojega in tvojega groba.
Potrebujemo to. Sicer je življenje brez smisla. V nas zmagujejo porazi, slaba
volja, jeza ter druge smrti in vladar vsega naštetega - obup. Če pa vemo, če se
prepričamo, da Gospod živi, da je Ljubezen premagala zlo, da je življenje premagalo
smrt, potem je naše življenje povsem drugačno. Potem vemo, da nam ne smrt ne
sovraštvo ne moreta uničiti ničesar, kar počnemo z ljubeznijo. Potem vemo, kar
želimo ohraniti za večnost, kar želimo, da postane večno, bomo ovili z ljubeznijo.
Na ta način bo naše življenje polno upanja, tudi takrat ko se znajdemo v situacijah
groba, situacijah, ki so za človeka brezizhodne. Življenje potopljeno in napojeno z
Ljubeznijo, to je posvečeno življenje, ki ga napolnjuje neizmerna moč Vstalega. To
je velika noč v nas. Sila, ki je odprla grob; sila, ki odpira grobove tudi v meni danes.
A za to se je treba odpraviti na pot velikonočnega jutra, ki so jo opravili Peter, Janez
ter žene. To je pot iz smrti v življenje. Ta prečudni dvoboj med smrtjo in življenjem,
med lučjo in temo, se vpleta v naš sleherni dan. Z roko v roki hodita trpljenje in
ljubezen, smrt in življenje. Temu se ni mogoče izogniti. Enega brez drugega ni.
Vse to zaradi današnje noči, današnjega dne. A pot do današnjega dne ni bila
enostavna. Da je veliki petek zaradi velike noči in da je velika noč zaradi velikega
petka, je težka resnica, a je resnica. Resnica, v kateri se moramo najti tudi mi.
Resnica, ob kateri padejo vse laži, resnica, ob kateri ugotovimo, da so nam prav te
laži izkopale grob, v katerem smo spali vse doslej. Resnica, ob kateri obmolknemo.
Pot do te resnice je pot do groba, ki so jo opravile žene in apostola. Treba je teči do
nje, treba je iti do obupa, vprašanj brez odgovora, temin, noči. Treba se je v strahu
spraševati: »Kdo nam bo odvalil kamen od vhoda v grob naših vprašanj, strahov in
problemov?« Kdo nam bo dal zagledati, kar iščemo in čakamo v življenju?
Zakaj je vsega tega treba? Samo iz enega namena. Da bi videli, da bi spoznali:
edina resnica je, da smo v grobu, in da nas iz njega vodi samo Gospodova ljubezen.
Da nas tam, kjer smo najmanjši, kjer smo resnični, čaka Gospod, da nam pove:
življenje je premagalo smrt. Za vedno. Življenje je premagalo smrt tudi za nas, našo
župnijo, naš narod.
Gospod, rad bi ti rekel hvala za vse grobove z odvaljenim kamnom in grobove,
obsijane z velikonočno zarjo v našem narodu in naši župniji. Prosil pa bi te tudi za
one, ki so še zaprti in ob katerih se sprašujem, kdaj se bo odvalil kamen in bo z njih
obrazov zažarela Aleluja!
To je naša velika noč. Veselimo se! Gospod je vstal! Aleluja!
Jure Koželj, župr.
Velikonočna osmina
Čas po veliki noči do bele nedelje se
imenuje velikonočna osmina. Vstajenjska
nedelja se podaljša na celoten teden, ki ji
sledi. Vseh osem dni tako postane en sam
in edini veliki dan veselja in praznovanja
vstajenja. »To je dan, ki ga je naredil
Gospod. Veselimo se ga in se radujmo.
Aleluja. Aleluja.« Skozi vso velikonočno
osmino odmeva hvalnica iz Ps 118:
»Zahvaljujte se GOSPODU, ker je dober,
ker na veke traja njegova dobrota.
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal
vogalni kamen. Od GOSPODA je bilo to;
to je čudovito v naših očeh. To je dan,
ki ga je naredil GOSPOD, radujmo se
in se ga veselimo. Moj Bog si ti, hočem
se ti zahvaljevati, moj Bog, tebe hočem
povzdigovati. Zahvaljujte se GOSPODU,
ker je dober, ker na veke traja njegova
dobrota.«
Glavne prošnje vseh maš v velikonočni
osmini poudarjajo, da je praznovanje
resnično takrat, ko vse naše življenje
izraža moč resnice vstajenja.
Veroučenci v času velikonočne osmine
nimajo rednega verouka. Starši ste
vabljeni, da se z otroki udeležite bogoslužja
velikonočnega praznika.
Devetdnevnica pred praznikom
Božjega usmiljenja
Sveti oče Janez Pavel II. je nedeljo po
veliki noči razglasil za nedeljo Božjega
usmiljenja. Pred to nedeljo pa se opravlja
devetdnevnica Božjega usmiljenja, ki
jo začnemo na veliki petek, in vsak dan
zmolimo rožni venec božjega usmiljenja.
Na nedeljo Božjega usmiljenja Cerkev
naklanja popolni odpustek vsem, ki so
duhovno ustrezno pripravljeni (sveta
spoved, molitev po namenu svetega očeta,
obhajilo).
Velikonočni ponedeljek
Naslednji dan po vstajenju sta učenca
hitela v trg Emavs. Na tej poti pa sta
doživela čudovito srečanje z Vstalim. Na
velikonočni ponedeljek želimo utrditi našo
vero v vstalega Jezusa tudi mi, in sicer
na način, da veselo novico o vstajenju
podelimo s prijatelji in se skupaj z njimi
veselimo. Sveto pismo namreč pravi: »Ko
so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil
mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« (Lk
24,36) Velikonočni ponedeljek nosi v sebi
prav to sporočilo. Vstalega lahko srečamo
tudi v naših pogovorih.
Ta dan bo v župnijski cerkvi sveta maša
zjutraj ob 8.00, ob 10.00 pa bo sveta
maša pri sv. Jakobu na Petelincu. Pred
mašo bo protipotresna pobožnost, ki jo
bomo ob 9.50 začeli pri ostankih nekdanje
mežnarije. Lepo vabljeni.
Katehetski sestanek
V torek, 7. 4., bo ob 10.00 v katehetskem
kabinetu katehetski sestanek.
Priprava na krst in krstna
nedelja
Krstna nedelja v mesecu aprilu bo 12.
4. Priprava na krst bo tokrat izjemoma v
sredo, 8. 4., ob 19.30 v pastoralnem domu.
Kateheza odraslih
V četrtek, 9. 4., ob 20.00 bo kateheza
odraslih v Marijini učilnici v pastoralnem
domu.
Predavanje »Dopolnimo
spoznanja«
V petek, 10. 4., ob 20.00 bo imel mag.
Miroslav Mozetič v pastoralnem domu
predavanje z naslovom Načela pravne
države.
Koncert zbora Sorške Kresnice
V soboto, 11. 4., bo ob 20.00 v pastoralnem
domu koncert slovenskih ljudskih pesmi.
Nastopile bodo Sorške Kresnice. Lepo
vabljeni.
Bela nedelja
V Katoliški Cerkvi bomo 12. 4. 2015
praznovali
2.
velikonočno
nedeljo,
imenovano tudi bela nedelja ali nedelja
Božjega usmiljenja. Ime bela nedelja (lat.
Dominica in albis) izvira iz starokrščanskih
časov, ko so novokrščenci, ki so prejeli
zakrament sv. krsta med velikonočno
vigilijo, ves teden po veliki noči prihajali
k bogoslužju v belih oblačilih. Sv. papež
Janez Pavel II. (1978–2005) je 30. aprila
leta 2000 na nedeljo po veliki noči razglasil
poljsko redovnico Favstino Kowalsko za
svetnico ter ob tej priložnosti določil, da
se bo prva nedelja po veliki noči »odslej
v vsej Cerkvi imenovala nedelja Božjega
usmiljenja.« Papež se je pri tem oprl na
javno razodetje, posebej na Božjo besedo
te nedelje, ki nazorno govori o Božjem
usmiljenju.
Spovedni dan za prvoobhajance
Za V soboto, 18. 4., ob 10.00 bo v
pastoralnem domu potekal spovedni dan
za naše prvoobhajance. V prvem delu bo
potekala priprava na spoved, drugi del tega
dneva bo spoved, tretji pa praznovanje.
Predviden zaključek ob 13.00.
Birmanska sobota
V soboto, 18. 4., ob 16.00 bo 3. sobotno
srečanje bodočih birmancev. Dobimo se v
pastoralnem domu. V prvem delu srečanja
si bomo ogledali film. Sledil bo pogovor o
filmu. Srečanje bomo zaključili z večerno
sv. mašo.
Koncert učiteljskega pevskega
zbora OŠ Preska
V soboto, 18. 4., ob 20.00 bo imel v dvorani
Valentina Oblaka koncert učiteljski zbor
OŠ Preska. Lepo vabljeni!
Žegnanje Petelinc
3. velikonočna nedelja je za našo
podružnico sv. Jakoba na Petelincu
žegnanjska. Sv. maša bo ob 11.00. Lepo vabljeni!
Revija odraslih cerkvenih
pevskih zborov v Preski
V nedeljo, 19. 4., ob 15.00 bo v župnijski
cerkvi revija odraslih pevskih zborov
dekanije Ljubljana Šentvid. Lepo vabljeni!
Romanje v maju
Še vedno je nekaj prostih mest za
romanje po poti francoskih svetnikov.
Kdor namerava romati, prosim, da se čim
prej prijavi. Vsi, ki ste se že prijavili, boste
po pošti s strani agencije Ariturs dobili
pogodbe, na katerih bo razloženo, kako
poravnati preostanek cene romanja.
Mesec marec
•
K Bogu je odšel:
Vinko Kos (80), Vaše
•
Božji otroci so postali:
Julija Košir, Studenčice
Brina Žagar, Preska
Kristian Plešec Arabadžić, Preska
Zahvale
Najprej iskrena zahvala – verjamem,
da v imenu cele župnije – tistim, ki ste
pripomogli, da smo mogli praznike lepo
in slovesno obhajati. Bog povrni tistim, ki
ste okrasili cerkev, poskrbeli za čiščenje
znotraj in zunaj. Lepa hvala Ireni in Zoranu
Kršinar za izredno lepe nove prte za
naše oltarje. Zahvala gre ključarjem, ki
ste postavili Božji grob in bandera. Bog
povrni vsem bogoslužnim sodelavcem
(ministrantom, pevcem, pritrkovalcem,
bralcem beril). Hvala gasilcem, ki ste
očistili balkon okoli cerkve in dvorišče pred
župniščem. Hvala Jožetu Jarcu, ki je očistil
škarpe in stopnice pod župnijsko cerkvijo.
Zahvala za velikonočni ofer in sploh za
vse, kar ob praznikih storite ali namenite v
blagor župnijskega občestva.