Dnevna preglednica - Republika Slovenija

Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 31.03.2015
Delodajalec pričakuje prijavo kandidatov
Upravna enota ORMOŽ
DRUŽBOSLOVJE IN HUMANISTIKA
Bibliotekarji, dokumentalisti ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: BIBLIOTEKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE OBISKA IN IZPOSOJE, POSREDOVANJE INFORMACIJ UPORABNIKOM O GRADIVU IN IZ
GRADIVA, SVETOVANJE UPORABNIKOM PRI UPORABI INFORMACIJSKIH VIROV IN ISKANJU GRADIVA, RAZPOREJANJE
IN UREJANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, PRIPRAVA IN IZVEDBA RAZLIČNIH OBLIK DELA Z
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 5 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami osnovno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno, Znanje enega tujega jezika aktivno in
enega pasivno, poznavanje sistema COBISS. Opravljen bibliotekarski izpit ni pogoj za zasedbo delovnega mesta. Zaposleni
ga mora opraviti v roku, ki se določi v pogodbi o zaposlitvi.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA
ORMOŽ, KOLODVORSKA CESTA 9, 2270
ORMOŽ
Št. prijave: ME78665
Rok prijave na to objavo: 03.04.2015
STROJNIŠTVO, KOVINARSTVO, POPRAVILA VOZIL
Orodjarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI KLJUČAVNIČAR - VARILEC - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: SESTAVA IN VARJENJE KONSTRUKCIJ, IZDELAVA PO NAČRTIH
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ŠTEFAN VUGRINEC, 041 466 947
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC, KLJUČAVNIČAR - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: VARJENJE, REZANJE, BRUŠENJE, SESTAVA,OSNOVNO BRANJE DELAVNIŠKIH RISB
Izobrazba: nižja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas31.07.2015, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: LIDIJA ŽVEGLA, 02 713 00 10, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
1/62
STJEPAN VUGRINEC S.P. proizvodnja
kovinskih konstrukcij, Ob Trnavi 7, 2277
SREDIŠČE OB DRAVI
Št. prijave: HF87966
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
KLJUČAVNIČARSTVO IN KOVAŠTVO,
MARJAN ŽVEGLA S.P., Podgorci 2 B, 2273
PODGORCI
Št. prijave: ME69829
Rok prijave na to objavo: 02.04.2015
TRANSPORT, LOGISTIKA IN SKLADIŠČENJE
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: MEDNARODNI PREVOZ BLAGA
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. C,E, nemški jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MARIJA CVETKO, 02 713 00 81, [email protected]
EX trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
CVETKOVCI 99, 2273 PODGORCI
Št. prijave: ME71116
Rok prijave na to objavo: 02.04.2015
ZDRAVSTVO, NEGA, SOCIALNE STORITVE
Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD3 - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD3
Izobrazba: magisterij znanosti (prejšnji)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 leti, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje zelo dobro, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, specializacija iz
pediatrie, veljavna licenca zdr. zbornice Slovenije
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: EVELIN ZELENIK, 02 741 09 64
ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ, ULICA DR.
HROVATA 4, 2270 ORMOŽ
Št. prijave: HF94705
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
Strokovnjaki za zdravstveno nego
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V REFERENČNI AMBULANTI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V REFERENČNI AMBULANTI DVEH ZDRAVNIKOV (VESNE MELE IN
MARTE TETIČKOVIĆ RANFL). ZAPOSLITEV 2 X PO 20 UR TEDENSKO, SKUPAJ TOREJ POLNI DELOVNI ČAS.
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto oziroma do vrnitve delavke s porodniškega dopusta, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s
preglednicami - zahtevno, Zahtevana izobrazba: diplomirana medicinska sestra oz. diplomirani zdravstvenik. Zaželjene
delovne izkušnje v referenčni ambulanti. Pogoj komunikativnost in znanje računalništva.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: VESNA MELE, 7410931
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
2/62
AMBULANTA SPLOŠNE MEDICINE IN
MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA
VESNA MELE DR. MED. SPEC. MDPŠ, Ulica
dr. Hrovata 4, 2270 ORMOŽ
Št. prijave: HF92689
Rok prijave na to objavo: 02.04.2015
Upravna enota PTUJ
Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 31.03.2015
Delodajalec pričakuje prijavo kandidatov
BIOLOGIJA, KEMIJA, ŽIVILSKA TEHNOLOGIJA, FARMACIJA IN OKOLJEVARSTVO
Farmacevtski tehniki in asistenti
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FARMACEVTSKI TEHNIK III - PRIPRAVNIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZDAJANJE ZDRAVIL IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV TER PRIPRAVA ZDRAVIL
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Farmacija in lekarništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo
dobro, KONČANA SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, K VLOGI PRILOŽITI DOKAZILO O IZOBRAZBI
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: ANA VIDOVIČ, 02 749 1618, [email protected]
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA
PTUJ, POTRČEVA CESTA 23, 2250 PTUJ
Št. prijave: ME74356
Rok prijave na to objavo: 01.04.2015
ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE
Inženirji elektrotehnike
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA (ELEKTRO / STROJNI INŽENIR) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE GRADBIŠČA, DELO V SKLADU Z ZASTAVLJENIMI TERMINI, VODENJE EVIDENC, POROČANJE
DRUŽBI....
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Elektrotehnika in energetika
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma do zaključka projekta, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje zelo dobro,
govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro, izkušnje v avtoindustriji
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANTON KODRIČ, /, [email protected]
DATO AVTOMATIZACIJA, storitve, trgovina in
posredništvo, d.o.o., Ciril-Metodov drevored
13, 2250 PTUJ
Št. prijave: HF93943
Rok prijave na to objavo: 01.04.2015
Tehniki za elektrotehniko ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROTEHNIK ENERGETIKE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: MONTAŽA NA TERENU ELEKTROINSTALACIJE, DELO SE OPRAVLJA V SLO IN EU, OBČASNO PREVOZI S
TOVORNIM VOZILOM
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 leta, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,C,B1,C1,CE, DELO NA TERENU V SLO IN EU
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MIHAELA ANA CIORA, 02 621-23-90
Predvideno plačilo: 800,93 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
3/62
ELEKTRONIKA BORAK proizvodnja, storitve,
trgovina d.o.o., Puhova ulica 27, 2250 PTUJ
Št. prijave: HF94680
Rok prijave na to objavo: 03.04.2015
Elektroinštalaterji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRČAR - M/Ž
Število delavcev: 15
Opis del in nalog: VEZAVA OMARIC,POLAGANJE KABLOV IN KANALOV
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje zadovoljivo,
govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: E. IVANCOK, 068143979-070900620, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRIČAR - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: SAMOSTOJNI ELEKTRIČAR, POZNAVANJE ELEKTRO-NAČRTOV, VEZANJE ELEKTRIČNIH OMAR, ŠIBKI,
MOČNI TOK, SAMOSTOJNO DELO
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje zelo dobro,
govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, zaželeno znanje nemškega jezika, delo na terenu - tujina, možnost podaljšanja
pogodbe o zaposlitvi, izkušnje najmanj 5 let
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MARKO SMOLIČ, 031 807 756, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
MONTAŽE TEHNIK, tehnične storitve montaže,
inštalacij, d.o.o., Zgornja Hajdina 84 C, 2288
HAJDINA
Št. prijave: ME43686
Rok prijave na to objavo: 03.04.2015
MARTEK MONTAŽA, montaža opreme in
druge storitve, d.o.o., Bukovci 33, 2281
MARKOVCI PRI PTUJU
Št. prijave: ME57974
Rok prijave na to objavo: 01.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRIČAR V AVSTRIJI - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: ELEKTROMONTAŽNA IN INŠTALACIJSKA DELA V AVSTRIJI
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DARKO /, 040-504-918, [email protected]
MAKSIMUS gradbeništvo in montaža, storitve,
trgovina, proizvodnja, gostinstvo, promet in
druge poslovne dejavnosti, d.o.o. MAKSIMUS
gradbeništvo in montaža, storitve, trgovina,
proizvodnja, gostinstvo, promet in druge
poslovne dejavnosti, d.o.o., Poslovna enota,
OSOJNIKOVA CESTA 22, 2250 PTUJ
Št. prijave: ME67373
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROINŠTALATER - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: ELEKTROINSTALACIJSKA DELA V NEMČIJI
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo,
pisanje zadovoljivo
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SUZANA MILOŠIČ, 02/ 7481663, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
ELEKTROTEHNIKA MILOŠIČ, družba za
gradbeništvo, inštalacije in druge storitve,
d.o.o., POTRČEVA CESTA 28, 2250 PTUJ
Št. prijave: ME70553
Rok prijave na to objavo: 09.04.2015
4/62
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROINŠTALATER, ELEKTROMONTER - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: ELEKTROINŠTALACIJE V ZGRADBAH IN INDUSTRIJI
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BORIS BORAK, 041366447, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROTEHNIK - ELEKTRONIK - M/Ž
Število delavcev: 20
Opis del in nalog: MONTAŽA HIŠNE INŠTALACIJE - POLAGANJE VSEH VRST KABLOV IN KABELSKIH POLIC, DELO SE
OPRAVLJA V TUJINI: NEMČIJA
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje zelo dobro,
govorjenje zelo dobro, pisanje dobro, DELO V TUJINI - NEMČIJA
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: --- HERCOG, 02/787-88-30, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROTEHNIK - ELEKTRONIK - M/Ž
Število delavcev: 20
Opis del in nalog: MONTAŽA HIŠNE INŠTALACIJE- POLAGANJE VSEH VRST KABLOV IN KABELSKIH POLIC, DELO SE
OPRAVLJA V TUJINI: NEMČIJA
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje zelo dobro,
govorjenje zelo dobro, pisanje dobro, DELO V TUJINI - NEMČIJA
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: --- HERCOG, 02/787-88-30, [email protected]
ELEKTRONIKA BORAK proizvodnja, storitve,
trgovina d.o.o., Puhova ulica 27, 2250 PTUJ
Št. prijave: ME54583
Rok prijave na to objavo: 11.04.2015
HERCOG, trgovina in storitve, d.o.o.,
Hermanova ulica 3, 2250 PTUJ
Št. prijave: ME68655
Rok prijave na to objavo: 23.05.2015
HERCOG, trgovina in storitve, d.o.o.,
Hermanova ulica 3, 2250 PTUJ
Št. prijave: ME75550
Rok prijave na to objavo: 29.05.2015
Elektromehaniki
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROMONTER - M/Ž
Število delavcev: 30
Opis del in nalog: SAMOSTOJNO POLAGANJE ELEKTROINŠTALACIJ (VLEČENJE VODOV, PRIKLOP ELEKTRO OMARIC,
DRUGA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA) V SLOVENIJI IN EU
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: PATRICIJO ŠARAC, 041 828 796, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
5/62
ELEKTROPLUS INŽENIRING, družba za
montažo in storitve, d.o.o., Vičava 20, 2250
PTUJ
Št. prijave: ME74220
Rok prijave na to objavo: 04.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROMONTER ZA VEZAVO ELEKTRO OMAR - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: ELEKTROMONTER ZA VEZAVO ELEKTRO OMAR V AVSTRIJI IN NEMČIJI.
Izobrazba: srednja poklicna, Elektronika in avtomatizacija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: PATRICIJO ŠARAC, 041 828 796, [email protected]
Predvideno plačilo: 790,73 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SERVISER MOLZNE OPREME - ZAČETNIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SERVIS HLADILNE TEHNIKE - TO SO BAZENI ZA MLEKO TER SERVIS MOLZNE OPREME TER MONTAŽO
MOLZNE OPREME
Izobrazba: srednja poklicna
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s
preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno, možnost podaljšanja pogodbe
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: DRAGO ZUPANIČ, 041 782-824, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
ELEKTROPLUS INŽENIRING, družba za
montažo in storitve, d.o.o., Vičava 20, 2250
PTUJ
Št. prijave: MD39208
Rok prijave na to objavo: 04.04.2015
ZUPANIČ DRAGO S.P. - AGROCVET TRGOVINA, SERVIS, GUBČEVA ULICA 7, 2250
PTUJ
Št. prijave: HF92721
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Monterji električnega omrežja
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROMONTER - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: ELEKTRO INŠTALACIJE, DELO SE OPRAVLJA V AVSTRIJI, TEDENSKI PRIHOD DOMOV
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ALBIN BOROVŠAK, 041 684 907, [email protected]
IMTEK MONTAŽA trgovina in storitve d.o.o.,
Na jasi 23, 2250 PTUJ
Št. prijave: ME59606
Rok prijave na to objavo: 04.04.2015
Mehaniki in serviserji elektronskih naprav
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER ELEKTRO NAPRAV - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: INŠTALACIJSKA DELA PRI IZDELAVI ELEKTRO OMAR, PORAZDELILNIH OMARIC, ELEKTROINŠTALACIJE
ROBOTIKE, TRANSPORTNE TEHNIKE, BRANJE NAČRTOV
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektrotehnika in energetika
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma do zaključka projekta, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANTON KODRIČ, /, [email protected]
6/62
DATO AVTOMATIZACIJA, storitve, trgovina in
posredništvo, d.o.o., Ciril-Metodov drevored
13, 2250 PTUJ
Št. prijave: HF93930
Rok prijave na to objavo: 01.04.2015
GOSTINSTVO IN TURIZEM
Kuharji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIPRAVA IN POMOČ, KUHANJE POD NADZOROM
Izobrazba: srednja poklicna, Živilska tehnologija
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BORUT BERLAK, 070 844 276, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR/ICA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: NAROČANJE IN PREVZEM ŽIVIL, TOPLOTNA OBDELAVA, GARNIRANJE, DEKORIRANJE, PRIPRAVA
HLADNIH IN TOPLIH JEDI, SODELOVANJE PRI PRIPRAVLJANJU IN SESTAVLJANJU MENIJEV IPD.
Izobrazba: srednja poklicna, Živilska tehnologija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, NATANČNOST, PRILAGODLJIVOST, USTREŽLJIVOST IPD.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SABINA TRINKAUS, 02 7575400, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Gostinstvo, Borut Berlak s.p., Župetinci 31,
2236 CERKVENJAK
Št. prijave: HF90779
Rok prijave na to objavo: 31.03.2015
GOSTIŠČE SIVA ČAPLJA - JANKO TRINKAUS
s.p., TRNOVSKA VAS 44, 2254 TRNOVSKA
VAS
Št. prijave: HF94599
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
Natakarji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: STREŽBA PIJAČ IN PRIGRIZKOV
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, 20 ur/teden
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Kontakt za kandidate: STANKO DERNIKOVIČ, 068 148 158, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: STREŽBA HRANE IN PIJAČE
Alternativna izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: JERNEJ PAL, 040/163-113, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
7/62
KRONA ZASS, storitve posredovanja in
zastopanja, d.o.o., CIRKULANE 60, 2282
CIRKULANE
Št. prijave: HF85888
Rok prijave na to objavo: 11.04.2015
PAL JERNEJ S.P., GOSTIŠČE PRI TREH
LIPAH, Videm pri Ptuju 48, 2284 VIDEM PRI
PTUJU
Št. prijave: ME76755
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: STREŽBA HLADNIH IN TOPLIH PIJAČ IN NAPITKOV TER PRIGRIZKOV
Izobrazba: osnovnošolska, Hotelirstvo in gostinstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje
zadovoljivo, KOMUNIKATIVNOST, UREJENOST, PRIJAZNOST
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SLAVKO STRELEC, 031-612-918, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: STREŽBA PIJAČ, SKRB ZA RED IN ČISTOČO
Izobrazba: srednja poklicna, Hotelirstvo in gostinstvo
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, komunikativnost, urejenost, izkušnje z strežbo
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: KLAVDIJA RODOŠEK, 040295335, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STREŽBA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: STREŽBA PIJAČ
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Delovno življenje
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, urejenost
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ANDREJ POŽAR, 031 377736, [email protected]
Predvideno plačilo: 900,00 EUR bruto
Urnik dela: dvoizmensko
Ranč Lana bar, gostinske storitve, Slavko
Strelec s.p., Pot v toplice 12, 2250 PTUJ
Št. prijave: HF92809
Rok prijave na to objavo: 02.04.2015
Strežba pijač, Dušan čeh s.p., Čopova ulica 1,
2250 PTUJ
Št. prijave: MD45142
Rok prijave na to objavo: 19.04.2015
Bar Dolence, Požar Andrej s.p., Podlehnik 7,
2286 PODLEHNIK
Št. prijave: ME01693
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
GRADBENIŠTVO, ARHITEKTURA, GEODEZIJA, PROSTORSKO NAČRTOVANJE
Inženirji gradbeništva
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TEHNIČNO-STROKOVNA DELA II. (602304) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: STROKOVNI DELAVEC ZAČETNIK-VI.ST.STR. (29107)
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 mes, ZAHTEVANA USMERITEV IN POKLIC: INŽENIR
GRADBENIŠTVA STROKOVNA IZOBRAZBA VI.ST.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: VENČESLAV ŠKERGET, 02 79 95 111, [email protected]
8/62
TALUM ALUMINIJ, proizvodnja oglikovih
elektrod in primarnega aluminija, d.o.o.,
Tovarniška cesta 10, 2325 KIDRIČEVO
Št. prijave: ME72740
Rok prijave na to objavo: 02.04.2015
Gradbeni nadzorniki
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA GRADBIŠČA-TUJINA! - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: VODENJE SKUPINE, ORGANIZACIJA DELA, KONTAKTIRANJE Z NAROČNIKOM. MONTAŽA NA TERENU
(IZKLJUČNO TUJINA, EU, NEMČIJA), MONTAŽA CEVI-PLOČEVINE, JEKLENE KONSTRUKCIJE...
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, nemški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje dobro, urejevalniki
besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BOGOMIR PIŠEK, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Schmelzer & Pišek, montaža strojev in
obdelava kovin, d.o.o., BREG 38, 2322
MAJŠPERK
Št. prijave: ME68672
Rok prijave na to objavo: 01.04.2015
Izvajalci suhomontažne gradnje, štukaterji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SLIKOPLESKAR - FASADER - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: IZVAJANJE PLESKARSKIH IN FASADERSKIH DEL, IZVAJANJE SUHOMONTAŽNE GRADNJE (KNAUF),
DELO SE OPRAVLJA V SLOVENIJI IN OBČASNO V TUJINI (AVSTRIJA, NEMČIJA)
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DEJAN KUKEC, 041 579 873, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
LAK-SIM3, zaključna gradbena dela in ostale
storitve, d.o.o., Zadružni trg 8, 2250 PTUJ
Št. prijave: HF79315
Rok prijave na to objavo: 26.04.2015
Monterji in serviserji vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PLINSKI VODOINŠTALATER - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: MONTAŽA PLINSKO - VODOVODNIH INŠTALACIJ IN CENTRALNA OGREVANJA, DELO SE OPRAVLJA V
TUJINI, VRAČANJE NA CCA 4 TEDNE
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, malteški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje zadovoljivo, ZAŽELENO ZNANJE NEMŠČINE
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: MILKO ŠIREC, 051/437-724, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
9/62
MONTAŽE ŠIREC, kovinokonstrukcije, d.o.o.,
Rajšpova ulica 18, 2250 PTUJ
Št. prijave: HF92277
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Monterji in serviserji klimatskih in hladilnih naprav
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER PREZRAČEVALNIH SISTEMOV IN KLIME - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: MONTAŽA PREZRAČEVALNIH SISTEMOV IN KLIME, DELO V TUJINI (NEMČIJA), VRAČANJE NA 3-4 TEDNE
Izobrazba: osnovnošolska
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, PRILAGODLJIVOST, NATANČNOST,
ROČNE SPRETNOSTI, DELO NA VIŠINI
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MILKO ŠIREC, 051/437-724, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA MONTERJEV - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: MONTAŽA PREZRAČEVALNIH SISTEMOV IN KLIME, VODJA DEL, DELO V TUJINI (NEMČIJA), VRAČANJE
NA 3-4 TEDNE
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje zadovoljivo, PRILAGODLJIVOST, DELO NA VIŠINI, SPOSOBNOST VODENJA SKUPINE
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: MILKO ŠIREC, 051/437-724, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
MONTAŽE ŠIREC, kovinokonstrukcije, d.o.o.,
Rajšpova ulica 18, 2250 PTUJ
Št. prijave: HF88745
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
MONTAŽE ŠIREC, kovinokonstrukcije, d.o.o.,
Rajšpova ulica 18, 2250 PTUJ
Št. prijave: HF88759
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Upravljavci strojev za zemeljska dela ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: STROJNA IN GRADBENA DELA
Izobrazba: nižja poklicna, Motorna vozila, ladje in letala
Alternativna izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: IGOR CEBEK, 02/787-51-45, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
10/62
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D., Puhova
ulica 10, 2250 PTUJ
Št. prijave: ME72082
Rok prijave na to objavo: 31.03.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UPRAVLJAVEC STROJEV GRADBENE MEHANIZACIJE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO Z BAGERJEM - GOSENIČARJEM IN Z MINI BAGERJEM, DELO SE OPRAVLJA NA PODROČJU
ŠTAJERSKE
Izobrazba: osnovnošolska
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, OBVEZEN IZPIT ZA UPRAVLJANJE
TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: FRANC KOS, 041 748-634, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
PGM KOS gradbene storitve in transport
d.o.o., ČERMOŽIŠE 90, 2287 ŽETALE
Št. prijave: HF91896
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT
Predmetni učitelji v osnovni šoli
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PREDMETNI UČITELJ MATEMATIKE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POUČEVANJE V OŠ
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Matematika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časVRNITVE DELAVKE IZ BOLNIŠKEGA STALEŽA, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro,
pisanje zelo dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno,
delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno,
poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: BOGOMIR ŠIROVNIK, [email protected]
OSNOVNA ŠOLA MLADIKA, Žnidaričevo
nabrežje 1, 2250 PTUJ
Št. prijave: ME75379
Rok prijave na to objavo: 02.04.2015
KMETIJSTVO, VRTNARSTVO, RIBIŠTVO, GOZDARSTVO
Delavci za preprosta kmetijska dela na mešanih kmetijah
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC ZA PREPROSTA KMETIJSKA DELA - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: RAZNA DELA IN PRIPRAVA SADIK V RASTLINJAKU
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: ZGLASITEV PRI DELODAJALCU V SOBOTO, 28.03.2015, OD 09. DO 11. URE
Urnik dela: dvoizmensko
11/62
SADIKE DRUZOVIČ, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Drbetinci 1, 2255 VITOMARCI
Št. prijave: HF92215
Rok prijave na to objavo: 02.04.2015
KOMERCIALA IN MARKETING
Komercialni zastopniki za prodajo ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJNI KOMERCIALIST - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: PRIDOBIVANJE NOVIH KUPCEV ALI NAJEMNIKA POKLICNIH OBLAČIL NA TERENU IN V PISARNI.
ODGOVORNOST ZA DOSEGANJE OSEBNEGA PRODAJNEGA PLANA.
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov
- osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANJA ŠTRAFELA, 02 779 71 18, [email protected]ščita-ptuj.si
Urnik dela: dopoldan
ZAŠČITA PTUJ konfekcioniranje in trženje
d.o.o., ROGOZNIŠKA CESTA 13, 2250 PTUJ
Št. prijave: HF82907
Rok prijave na to objavo: 04.04.2015
OSEBNE STORITVE IN VAROVANJE
Delavci za pomoč pri pouku
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POMAGA GIBALNO OVIRANIM OTROKOM DA LAHKO PRIHAJAJO K DRUGIM OBLIKAM VZGOJNEGA
DELA, SKRBI ZA TO, DA SE GIBALNO OVIRANI OTROCI VARNO GIBLJEJO PO OBJEKTU IN JIM PRI TEM POMAGA,
OPRAVLJA DRUGA DELA IN NALOGE, KI SO POTREBNI V ZVEZI S SPREMLJANJEM GIBALNO OVI
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Varstvo otrok in skrb za mladostnike
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časdo spremembe odločbe ZRSŠ, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje
- osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JELKA SVENŠEK, 02 758-00-71, [email protected]
12/62
OSNOVNA ŠOLA JURŠINCI, JURŠINCI 19,
2256 JURŠINCI
Št. prijave: ME71363
Rok prijave na to objavo: 31.03.2015
PREHRAMBENA INDUSTRIJA, ŽIVILSTVO, VETERINA
Veterinarji
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DR. VET. MED. - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: TERENSKO DELO, PO POTREBI AMBULANTA
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Veterinarstvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma DO 30.06.2015, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo
z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje
operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, LASTNO PREVOZNO SREDSTVO, DOBRA FIZIČNA
KONDICIJA ZARADI DELA NA TERENU
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MAG. STANKO HERNJA, 041 754 129, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.600,00 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
VETERINARSKA AMBULANTA MAJŠPERK
D.O.O., LEŠJE 34, 2322 MAJŠPERK
Št. prijave: HF92310
Rok prijave na to objavo: 14.04.2015
PROIZVODNJA IN TEHNIČNE STORITVE
Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, d. n.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOČNIK KLJUČAVNIČARJA - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: POMOČ PRI KLJUČAVNIČARSKIH DELIH (MONTAŽA, RAZREZ, VARENJE,...); DELO SE OPRAVLJA V
AVSTRIJI IN NEMČIJI
Izobrazba: osnovnošolska
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, ZNANJE NEMŠKEGA JEZIKA; ZAHTEVANE DELOVNE
IZKUŠNJE
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ROBERT HAJDINJAK, 041-478-482
Urnik dela: dopoldan
13/62
ROBERT HAJDINJAK S.P.
KLJUČAVNIČARSTVO PRO CROM, Spuhlja 7,
2250 PTUJ
Št. prijave: HF94446
Rok prijave na to objavo: 30.04.2015
RAČUNOVODSTVO IN REVIZIJA
Strokovnjaki za računovodstvo, revizijo ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: RAČUNOVODJA VI. - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: RAČUNOVODJA VI. V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Računovodstvo, knjigovodstvo in davkarstvo
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno,
poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, računalniško oblikovanje - zahtevno, Delovne izkušnje na področju
negospodarstva
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MAG.LIDIJA HAMERŠAK MARIN, 02/7710780, [email protected]
OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA,
RAIČEVA ULICA 2, 2250 PTUJ
Št. prijave: ME71744
Rok prijave na to objavo: 31.03.2015
STROJNIŠTVO, KOVINARSTVO, POPRAVILA VOZIL
Inženirji strojništva ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ORGANIZACIJSKO-INFORMACIJSKA DELA I./1 (712001) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODJA PROJEKTOV I/1 (25066)
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
dobro, pisanje zelo dobro, nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, ZAHTEVANA
USMERITEV IN POKLIC: VS-VISOKA STROKOVNA ŠOLA ALI 1. BOL. STOPNJA.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: VENČESLAV ŠKERGET, 02/799-51-11, [email protected]
TALUM ULITKI, proizvodnja Al ulitkov d.o.o.,
Tovarniška cesta 10, 2325 KIDRIČEVO
Št. prijave: ME72631
Rok prijave na to objavo: 31.03.2015
Varilci ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: CO2 VARILEC - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: OPRAVLJEN A-TEST IZ CO2 VARJENJA, SAMOSTOJNOST PRI DELU, TIMSKO DELO
Izobrazba: nižja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, kanidadati naj pokličejo med 9-16 uro
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEKSANDER /, 041836164 med 9-16 h, [email protected]
14/62
MAKSIMUS gradbeništvo in montaža, storitve,
trgovina, proizvodnja, gostinstvo, promet in
druge poslovne dejavnosti, d.o.o. MAKSIMUS
gradbeništvo in montaža, storitve, trgovina,
proizvodnja, gostinstvo, promet in druge
poslovne dejavnosti, d.o.o., Poslovna enota,
OSOJNIKOVA CESTA 22, 2250 PTUJ
Št. prijave: ME65111
Rok prijave na to objavo: 19.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MAG VARILEC, DELO V TUJINI - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: SAMOSTOJNI MAG VARILCI
Izobrazba: nepopolna osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEŠ HANŽEKOVIČ, 041 622 261, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TIG VARILCI, DELO V TUJINI - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: SAMOSTOJNI TIG VARILCI
Izobrazba: nepopolna osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Varilici za varjenje TIG postopka, samostojnost, aktivno znanje nemškega jezika
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEŠ HANŽEKOVIČ, 041 622 261, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC - VARJENJE PO POSTOPKU TIG 141 - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VARJENJE JEKLENIH SKLOPOV, CEVI PO POSTOPKU TIG - 141, OBVEZEN ATEST
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delo na terenu-montaži, obvezen atest za postopek varjenja po postopku TIG 141
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MARKO SMOLIČ, 031 807 756, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC - VARJENJE PO POSTOPKU TIG-141 - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VARJENJE JEKLENIH SKLOPOV, CEVI PO POSTOPKU TIG-141
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delo na terenu-montaži, OBVEZEN ATEST ZA POSTOPEK VARJENJA tig-141
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MARKO SMOLIČ, 031 807 756, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
15/62
DS GALUN SERVIS, montaža industrijskih
strojev in naprav, d.o.o., Trstenjakova ulica 5,
2250 PTUJ
Št. prijave: ME69158
Rok prijave na to objavo: 08.04.2015
DS GALUN SERVIS, montaža industrijskih
strojev in naprav, d.o.o., Trstenjakova ulica 5,
2250 PTUJ
Št. prijave: ME59762
Rok prijave na to objavo: 31.03.2015
MARTEK MONTAŽA, montaža opreme in
druge storitve, d.o.o., Bukovci 33, 2281
MARKOVCI PRI PTUJU
Št. prijave: ME65614
Rok prijave na to objavo: 31.03.2015
MARTEK MONTAŽA, montaža opreme in
druge storitve, d.o.o., Bukovci 33, 2281
MARKOVCI PRI PTUJU
Št. prijave: ME65631
Rok prijave na to objavo: 31.03.2015
Pripravljavci in monterji kovinskih konstrukcij
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUČAVNIČAR, DELO V AVSTIJI - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: SAMOSTOJNI KLJUČAVNIČARJI, AKTIVNO ZNANJE NEMŠKEGA JEZIKA,DELO V SKUPINI, DOBRA FIZIČNA
PRIPRAVLJENOST
Izobrazba: nepopolna osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEŠ HANŽEKOVIČ, 041 622 261, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUČAVNIČARJI, MONTERJI KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, DELO V TUJINI - M/Ž
Število delavcev: 30
Opis del in nalog: MONTIRANJE KOVINSKIH KONSTRUKCIJ NA TERENU
Izobrazba: nepopolna osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje zelo dobro, Dobra fizična pripravljenost, delo v skupini
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEŠ HANŽEKOVIČ, 041 622 261, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: MONTERSKA DELA, SAMOSTOJNOST PRI DELU, TIMSKO DELO
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, kandidati naj pokličejo med 9-16 uro
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEKSANDER ---, 041836164, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER TRANSPORTNIH LINIJ V AVTO INDUSTRIJI, DELO V TUJINI - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: SAMOSTOJNI MONTERJI TRANSPORTNIH LINIJ V AVTO INDUSTRIJI, AKTIVNO ZNANJE NEMŠKEGA
JEZIKA
Izobrazba: nepopolna osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje zelo dobro, Dobra fizična pripravljenost, delo v skupini, natančnost
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEŠ HANŽEKOVIČ, 041 622 261, [email protected]
16/62
DS GALUN SERVIS, montaža industrijskih
strojev in naprav, d.o.o., Trstenjakova ulica 5,
2250 PTUJ
Št. prijave: ME61094
Rok prijave na to objavo: 01.04.2015
DS GALUN SERVIS, montaža industrijskih
strojev in naprav, d.o.o., Trstenjakova ulica 5,
2250 PTUJ
Št. prijave: ME69863
Rok prijave na to objavo: 14.04.2015
MAKSIMUS gradbeništvo in montaža, storitve,
trgovina, proizvodnja, gostinstvo, promet in
druge poslovne dejavnosti, d.o.o. MAKSIMUS
gradbeništvo in montaža, storitve, trgovina,
proizvodnja, gostinstvo, promet in druge
poslovne dejavnosti, d.o.o., Poslovna enota,
OSOJNIKOVA CESTA 22, 2250 PTUJ
Št. prijave: ME65020
Rok prijave na to objavo: 19.04.2015
DS GALUN SERVIS, montaža industrijskih
strojev in naprav, d.o.o., Trstenjakova ulica 5,
2250 PTUJ
Št. prijave: ME78159
Rok prijave na to objavo: 14.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTERJI KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, DELO V TUJINI - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: MONTIRANJE KOVINSKIH KONSTRUKCIJ NA TERENU, NEMŠKI JEZIK- AKTIVNO
Izobrazba: nepopolna osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Dobra fizična pripravljenost, delo v skupini, za daljše obdobje odsotnost od doma
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEŠ HANŽEKOVIČ, 041 622 261, [email protected]
DS GALUN SERVIS, montaža industrijskih
strojev in naprav, d.o.o., Trstenjakova ulica 5,
2250 PTUJ
Št. prijave: ME59745
Rok prijave na to objavo: 31.03.2015
Orodjarji ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUČAVNIČAR - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: KLJUČAVNIČARSKA DELA, DELO SE OPRAVLJA V SLOVENIJI IN TUJINI (MONTAŽA)
Izobrazba: osnovnošolska
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: MILKO ŠIREC, 051/437-724, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUČAVNIČAR-CEVAR - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: KLJUČAVNIČARSKA DELA,CEVARIJA
Izobrazba: osnovnošolska
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje zadovoljivo
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: IVAN VUČKOVEČKI, 041 320 820, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER CEVAR - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: MONTAŽA CEVNIH SISTEMOV IN KONSTRUKCIJ
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, rezanje in spajanje cevi po izometriji, samostojnost,
delo večinoma v tujini, na višini, poznavanje izometrije (branje izometrijskih načrtov za rezanje cevi), delovni preizkus se
opravi na podjetju
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MOJCA JANŽEKOVIČ, 02 771-15-06, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
17/62
MONTAŽE ŠIREC, kovinokonstrukcije, d.o.o.,
Rajšpova ulica 18, 2250 PTUJ
Št. prijave: HF88762
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
IVSA GRADNJE, gradbeništvo, prevozi in
storitve, d.o.o., Zgornji Leskovec 9 A, 2285
ZGORNJI LESKOVEC
Št. prijave: MD88312
Rok prijave na to objavo: 14.04.2015
RM VUK montaža industrijske opreme, naprav
in cevovodov, gradbeništvo, trgovina, storitve
d.o.o., VRTNARSKA POT 2, 2250 PTUJ
Št. prijave: ME74157
Rok prijave na to objavo: 01.04.2015
Upravljavci procesnih strojev za pridobivanje in obdelavo kovin
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROIZVODNA DELA II. (405002) - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: DELAVEC ZAČETNIK-IV.ST.STR. (29104) USPOSOBITEV ZA DELOVNO MESTO TALILEC LIVAR (10608)
Izobrazba: srednja poklicna, Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 mes, voz. izpit kat. B, Zahtevana usmeritev in poklic: KVMETALURGI, KV-OBDELOVALCI KOVIN, KV-MEHANIKI IN STROJNIKI, KV-ELEKTRIKARJI, KV-KEMIKI, KVADMINISTRATORJI IN SORODNI, IN PODOBNO.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: VENČESLAV ŠKERGET, 02/799-05-111, [email protected]
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PROIZVODNA DELA II. (405002) - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: TALILEC LIVAR (10608)
Izobrazba: srednja poklicna, Rudarstvo in drugo pridobivanje rudnin
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, Zahtevana usmeritev in poklic: TALILEC LIVAR, KVMETALURGI, KV-MEHANIKI IN STROJNIKI, KV-ELEKTRIKARJI, KV-INTERNA PREKVALIFIKACIJA, IN PODOBNO. Zahtevana
dodatna znanja: VOZNIK VILIČARJA, POSLUŽEVANJE NAPRAV ZA ZEMELJSKI PLIN, ŽERJAVOVODJA - POSLUŽEVANJE S
TAL.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: VENČESLAV ŠKERGET, 02/799-05-111, [email protected]
TALUM LIVARNA, proizvodnja gnetnih in
livarskih zlitin d.o.o., Tovarniška cesta 10,
2325 KIDRIČEVO
Št. prijave: ME73580
Rok prijave na to objavo: 03.04.2015
TALUM LIVARNA, proizvodnja gnetnih in
livarskih zlitin d.o.o., Tovarniška cesta 10,
2325 KIDRIČEVO
Št. prijave: ME73550
Rok prijave na to objavo: 03.04.2015
TEKSTIL, USNJE
Krojilci ipd.
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KONFEKCIJSKI MODELAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ROČNO IN / ALI RAČUNALNIŠKO (PROGRAM ASSYST) MODELIRANJE OBLAČIL
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANJA ŠTRAFELA, 02 779 71 18, [email protected]ščita-ptuj.si
Urnik dela: dopoldan
18/62
ZAŠČITA PTUJ konfekcioniranje in trženje
d.o.o., ROGOZNIŠKA CESTA 13, 2250 PTUJ
Št. prijave: HF82895
Rok prijave na to objavo: 04.04.2015
TRANSPORT, LOGISTIKA IN SKLADIŠČENJE
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: MEDNARODNI PREVOZI
Izobrazba: nižja poklicna, Transportne storitve
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. C,E, NPK
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SREČKO FRANGEŽ, 02 795-35-07, [email protected]
Predvideno plačilo: 801,00 EUR bruto
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: MEDNARODNI PREVOZI
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. C,E, NPK
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SREČKO FRANGEŽ, 02 795-35-07, [email protected]
Predvideno plačilo: 801,00 EUR bruto
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IŠČEMO VOZNIKA TOVORNEGA VOZILA C IN E KATEG., PLUS DELO Z DVIGALOM (HIJAB)
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B,C,E, nemški jezik razumevanje
osnovno, govorjenje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: IVAN VUČKOVEČKI, 041 320 820, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. C,E, nemški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ALEKSANDER RADOLIČ, 041 709-264, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
19/62
TRANSPORT FRANGEŽ transportne in druge
storitve d.o.o., ZGORNJE JABLANE 11, 2326
CIRKOVCE
Št. prijave: ME62743
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
TRANSPORT FRANGEŽ transportne in druge
storitve d.o.o., ZGORNJE JABLANE 11, 2326
CIRKOVCE
Št. prijave: ME62757
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
IVSA GRADNJE, gradbeništvo, prevozi in
storitve, d.o.o., Zgornji Leskovec 9 A, 2285
ZGORNJI LESKOVEC
Št. prijave: ME53910
Rok prijave na to objavo: 11.04.2015
RADOLIČ ALEKSANDER S.P. AVTOPREVOZNIŠTVO IN POSREDNIŠTVO,
KUNGOTA PRI PTUJU 10, 2325 KIDRIČEVO
Št. prijave: MD80703
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNJAKA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IŠČEMO VOZNIKA KAMIONA S KRANOM(HIJAB), DELO JE V NEMČIJI, STANOVANJE IN PREVOZ
PLAČANA.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B,C,E, nemški jezik razumevanje
osnovno, govorjenje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: IVAN VUČKOVEČKI, 041 320 820, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
IVSA GRADNJE, gradbeništvo, prevozi in
storitve, d.o.o., Zgornji Leskovec 9 A, 2285
ZGORNJI LESKOVEC
Št. prijave: ME33233
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
TRGOVINA
Prodajalci
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PRODAJALEC(KRAJ OPRAVLJANJA DELA PTUJ) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SVETUJE IN POMAGA STRANKAM PRI PRODAJI OBLAČIL,-POLNI PRODAJNE POLICE IN STOJALA,PREVZEMA BLAGO IN NADREJENEGA OPOZORI NA MOREBITNE RAZLIKE,-DELA PREMIKE BLAGA MED PRODAJALNAMI
PO NALOGU NADREJENEGA,-STREŽE STRANKE, JIM POMAGA PRI NAKUPU BL
Izobrazba: srednja poklicna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Od izbranega
kandidata pričakujemo osebno urejenost, komunikativnost in sposobnost svetovanja pri prodaji, pripravljenost na delo v
izmenah ter izkušnje na podobnih delovnih mestih in enaki dejavnosti (trgovina z oblačili). Izbranemu kandidatu nudimo
zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 3. mesecev, zaposlitev za polni delovni čas, redno plačilo, delo v
uveljavljenem podjetju in prijetnem ambicioznem kolektivu. Prosimo, da kandidati, ki v celoti ustrezajo razpisanem delovnem
mestu, pošljejo prijavo z življenjepisom IZKLJUČNO NA E-MAIL: [email protected] s pripisom v zadevi: ProdajalecPtuj.Neizbrani kandidati bodo pisno obveščeni o ne izboru na e-mail, ki bo posredovan za prijavo.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: KADROVSKA SLUŽBA, [email protected]
20/62
METRO trgovska družba d.d., LAVA 8, 3000
CELJE
Št. prijave: ME74018
Rok prijave na to objavo: 01.04.2015
DELODAJALEC IŠČE KANDIDATE NA ŠIRŠEM OBMOČJU DRŽAVE
Prosta delovna mesta oz. vrste del na dan: 31.03.2015
Delodajalec pričakuje prijavo kandidatov
ADMINISTRACIJA
Telefonisti
Delovno mesto je v/na: upravna enota SLOVENSKA BISTRICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TELEFONIST - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: DELO POTEKA V TELEFONSKEM STUDIU NA SEDEŽU PODJETJA V ZG.POLSKAVI.PRIDOBIVANJE NOVIH
STRANK,KLICANJE STRANK IZ BAZE,TER DOGOVARJANJE ZA TERMINE PRI STRANKAH ZA PRODAJNEGA ZASTOPNIKA
NA TERNU
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, 4 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, KOMUNIKATIVOST,IZNAJDLJIVOST,ODGOVORNOST
DO DELA,SODELOVANJE V KOLEKTIVU
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JASMINA SIMERL, 040/199-994, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
BBCC INT., družba za proizvodnjo,
posredništvo, trgovino in storitve d.o.o.,
Zidanškova ulica 17, 2314 ZGORNJA
POLSKAVA
Št. prijave: HF93866
Rok prijave na to objavo: 11.04.2015
BANČNIŠTVO, FINANCE IN ZAVAROVALNIŠTVO
Finančni in naložbeni svetovalci
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FINANČNI SKRBNIK NA TERENU - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: SVETOVANJE O KAPITALSKIH NALOŽBAH NA TERENU PRI ZNANIH STRANKAH
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Ekonomija
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, možnost podaljšanja za nedoločen čas
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BIANKA ADLER, 031 691 271, [email protected]
21/62
FINANČNA HIŠA, zavarovalno zastopniška
družba d.o.o., Ulica talcev 15, 2000 MARIBOR
Št. prijave: ME45080
Rok prijave na to objavo: 04.04.2015
Borzni posredniki
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUBLJANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TRGOVALEC NA BORZI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: TRGOVANJE NA BORZI PREKO INTERNETA
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo
dobro, pisanje zelo dobro, obvezne delovne izkušnje na podobnih delovnih mestih, računalniška znanja, delo se opravlja na
sedežu podjetja ali od doma
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SLAVKO ŠTEBLAJ, 00386 31/202-769, [email protected]
Predvideno plačilo: 800,00 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
ALFA FINANCE Podjetniško in poslovno
svetovanje, d.o.o., KOTNIKOVA ULICA 5, 1000
LJUBLJANA
Št. prijave: HF86406
Rok prijave na to objavo: 11.04.2015
Zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki
Delovno mesto je v/na: upravna enota DOMŽALE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC ZA OSEBNA ZAVAROVANJA - PRIPRAVNIK - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: OBISKUJE STRANKE NA DOMU IN SKUPAJ Z MENTORJEM PRIPRAVLJA PONUDBE ZA OSEBNA
ZAVAROVANJA. SVETOVALCU JE PRI DELU V POMOČ KLICNI CENTER.
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, LASTNO PREVOZNO SREDSTVO
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BARBKA PERGAR, 01 7246 651, 051 390 519, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota DOMŽALE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SVETOVALEC ZA OSEBNA ZAVAROVANJA M/Ž - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: OBISKUJE STRANKE NA DOMU IN PRIPRAVLJA PONUDBE ZA OSEBNA ZAVAROVANJA. SVETOVALCU JE
PRI DELU V POMOČ KLICNI CENTER.
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s
preglednicami - osnovno, LASTNO PREVOZNO SREDSTVO, DOVOLJENJE AZN ZA ZAVAROVALNO ZASTOPANJE
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BARBKA PERGAR, 01 7246 651, 051 390 519, [email protected]
22/62
Triglav Svetovanje, zavarovalno zastopanje,
d.o.o., Ljubljanska cesta 86, 1230 DOMŽALE
Št. prijave: ME71545
Rok prijave na to objavo: 31.03.2015
Triglav Svetovanje, zavarovalno zastopanje,
d.o.o., Ljubljanska cesta 86, 1230 DOMŽALE
Št. prijave: ME71562
Rok prijave na to objavo: 31.03.2015
Zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUBLJANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZASTOPNIK I - M/Ž
Število delavcev: 30
Opis del in nalog: ISKANJE POTENCIALNIH STRANK, DOGOVARJANJE SESTANKOV, PRIPRAVA IN PREJEM ZAVAROVALNIH
PONUDB, SKLEPANJE ZAVAROVANJ, SVETOVANJE STRANKAM, SPREMLJANJE ZASTOPNIKOV II NA TERMINIH S
STRANKAMI, ITD.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno,
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, DOVOLJENJE AZN ZA
OPRAVLJANJE POSLOV ZAVAROVALNEGA ZASTOPANJA, KOMUNIKATIVNOST, FLEKSIBILNOST, VESELJE DO DELA Z
LJUDMI
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDREJA PERHAVEC, 01 234 23 80, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUBLJANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZASTOPNIK II - M/Ž
Število delavcev: 30
Opis del in nalog: KONTAKTIRANJE S STRANKAMI, DOGOVARJANJE SESTANKOV, PRIPRAVA IN PREJEM ZAVAROVALNIH
PONUDB, SPREMLJANJE ZASTOPNIKOV I NA TERMINIH S STRANKAMI, ITD.
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Prodaja (trgovina) na debelo in drobno
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno,
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, KOMUNIKATIVNOST,
FLEKSIBILNOST, VESELJE DOD DELA Z LJUDMI
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDREJA PERHAVEC, 01 234 23 80, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUBLJANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž
Število delavcev: 6
Opis del in nalog: TRŽENJE IN SKLEPANJE ZAVAROVANJ. OBISKOVANEJ STRANK NA TERENU.
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
Dovoljenje AZN za opravljanje zavarovalnega zastopanja. Prednost imajo kandidati iz področja Maribora, Ptuja, Črnomlja in
Gorenjskega področja.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: PETRA DJUKIČ, 064 119 586, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
23/62
MERKUR zavarovalnica d.d. Ljubljana,
Dunajska cesta 58, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: MD92030
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
MERKUR zavarovalnica d.d. Ljubljana,
Dunajska cesta 58, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: MD92026
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
TRENDMART, finančno svetovanje in
zavarovalno zastopanje, d.o.o., Colnarjeva
ulica 4, 1231 LJUBLJANA - ČRNUČE
Št. prijave: HF83276
Rok prijave na to objavo: 04.04.2015
ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE
Inženirji elektronike
Delovno mesto je v/na: upravna enota ZAGORJE OB SAVI
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROKOVNJAKI ELEKTROTEHNIČNE STROKE - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: SKUPINA BO DELALA IZKLJUČNO NA RAZVOJNO-RAZISKOVALNEM PROJEKTU, KI SMO GA
POIMENOVALI SMART FUSE MONITORING (SFM).
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Elektronika in avtomatizacija
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Računalniške vede
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 leti, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje
dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno,
programiranje - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno,
računalniško oblikovanje - zahtevno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JANJA VRTAČNIK, /, [email protected]
STRIP'S, Elektrotehnika - elektronika, d.o.o.,
KANDRŠE - DEL 7, 1252 VAČE
Št. prijave: ME70830
Rok prijave na to objavo: 24.04.2015
Tehniki za elektrotehniko ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota SLOVENSKA BISTRICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER DVIGALNIH NAPRAV,TERENSKO DELO(NEMČIJA) - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: GRE ZA MONTAŽO PARKIRNIH DVIGALIH NAPRAV,POTREBNO POZNAVANJE ELEKTO
INSTALACIJA,HIDRAVLIKE IN PNEVMATIKE,TER IZKUŠENJ IZ PODROČJA INDUSTRIJSKIH MONTAŽ
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 mes, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje dobro, pisanje zadovoljivo, nemški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje dobro, pisanje zadovoljivo,
slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje zelo dobro, pisanje dobro
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDREJ SKERBIŠ, 051377798, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.600,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
24/62
ORSAN, ANDREJ SKERBIŠ, s.p., MONTAŽA IN
DRUGE STORITVE, Kajuhova ulica 72 A, 2310
SLOVENSKA BISTRICA
Št. prijave: HF94949
Rok prijave na to objavo: 10.04.2015
Elektroinštalaterji
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUBLJANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRIČAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: MONTIRANJE ELEKTRO OMARIC (NA SLOVENSKIH ŽELEZNICAH)
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje, možnost podalj. del. razmerja
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: MILAN KUHELJ, 041 682 080, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
FINAL TEMEL PLUS storitve d.o.o., Martina
Krpana ulica 26, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF60584
Rok prijave na to objavo: 14.04.2015
Elektroinštalaterji
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRIČAR - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: HIŠNE INŠTALACIJE, DELO V NEMČIJI IN AVSTRIJI
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: IGOR RADOLIČ, 070 835 625, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRIČAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: MONTAŽA HIŠNIH INŠTALACIJ V NEMČIJI.
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje
osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: UROŠ ČIŽIČ, 040 473 344, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
25/62
PROFILMONT, gradbeništvo, d.o.o.,
Zdravkova ulica 12, 2000 MARIBOR
Št. prijave: HF91851
Rok prijave na to objavo: 08.04.2015
VALIN, gradbeništvo in montaža, d.o.o.,
Endlicherjeva ulica 8, 2000 MARIBOR
Št. prijave: ME65645
Rok prijave na to objavo: 02.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRIČAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: MONTAŽA ELEKTROINŠTALACIJ V NEMČIJI
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje
osnovno, pisanje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: UROŠ ČIŽIČ, 040 473 344, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTRIČAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: HIŠNE ELEKTRO INŠTALACIJE V AVSTRIJI
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje
osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: UROŠ ČIŽIČ, 040 473 344, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
VALIN, gradbeništvo in montaža, d.o.o.,
Endlicherjeva ulica 8, 2000 MARIBOR
Št. prijave: ME67035
Rok prijave na to objavo: 03.04.2015
VALIN, gradbeništvo in montaža, d.o.o.,
Endlicherjeva ulica 8, 2000 MARIBOR
Št. prijave: ME67004
Rok prijave na to objavo: 03.04.2015
Elektroinštalaterji
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUBLJANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROINŠTALATER - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE STORITEV V TELEKOMUNIKACIJAH, INSTALACIJA NAPRAV V STAVBAH (ŠIBKI TOK),
DELO JE V NEMČIJI
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektronika in avtomatizacija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, DELO JE V NEMČIJI
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: NURAN SADIKOSKI, 070 549 726, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
26/62
GASHINI, elektroinštalacije, d.o.o., Viška cesta
6, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME69343
Rok prijave na to objavo: 04.04.2015
Elektroinštalaterji
Delovno mesto je v/na: upravna enota MURSKA SOBOTA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROINŠTALATER - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: ELEKTROINŠTALATERSKA DELA
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: DARKO HORVAT, 0043 699 183 311 79, [email protected]
S & N, elektrotehnika d.o.o., Vanča vas 75 A,
9251 TIŠINA
Št. prijave: ME41287
Rok prijave na to objavo: 02.04.2015
Elektroinštalaterji
Delovno mesto je v/na: upravna enota METLIKA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI ELEKTROINŠTALATER - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: BRANJE PLANOV, KABLIRANJE, MONTIRANJE STIKAL, VTIČNIC, LUČI, SENZORJEV, ITD.
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro,
govorjenje zadovoljivo, pisanje osnovno, srbski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje osnovno, Delo poteka v
tujini zato odsotnost ne sme predstavljati ovir.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: DŽENAN VELAGIĆ, 040 750 426, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota METLIKA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI ELEKTROINŠTALATER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: BRANJE PLANOV, KABLIRANJE, MONTIRANJE STIKAL, VTIČNIC, LUČI, SENZORJEV, ITD.
Izobrazba: srednja poklicna, Elektronika in avtomatizacija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje osnovno, srbski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje osnovno, Delo poteka v tujini
zato odsotnost ne sme biti problem.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: DŽENAN VELAGIĆ, 040 750 426, [email protected]
27/62
ELEKTRO DiV elektroinstalacije d.o.o.,
Grabrovec 97 F, 8330 METLIKA
Št. prijave: ME42601
Rok prijave na to objavo: 02.04.2015
ELEKTRO DiV elektroinstalacije d.o.o.,
Grabrovec 97 F, 8330 METLIKA
Št. prijave: ME42311
Rok prijave na to objavo: 02.04.2015
Elektromehaniki
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: AVTOELEKTRIČAR, DIAGNOSTIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: AVTOELEKTRIČARSKA DELA NA POOBLAŠČENEM SERVISU GOSPODARSKIH VOZIL ZA MAN IN
MERCEDES-BENZ
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektronika in avtomatizacija
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Motorna vozila, ladje in letala
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
nemški jezik razumevanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, programiranje - osnovno,
poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, Dobro znanje nemškega ali angleškega jezika
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BOJAN KOŠAR, 02 333 55 11, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROMONTER - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: ELEKTROMONTER, ELEKTRO INŠTALIRANJE ROBOTSKE TEHNIKE, BRANJE NAČRTOV IN NAVODIL,
AVTOMATIZIRANJE, TERENSKO DELO, DELO V SLOVENIJI IN NEMČIJI
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektrotehnika in energetika
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, delo na višini, delovne izkušnje, kompetence in znanje avtomatizacije v avto industriji,
inst. robotske tehnike
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: IVO JOKIĆ, 040 255 904, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROMONTER - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: MONTAŽA ELEKTRIČNIH NAPELJAV. DELO V SLOVENIJI IN TUJINI.
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 let, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, ELEKTRIČAR, ELEKTROMONTER, KLJUČAVNIČAR. ZAŽELJEN IZPIT ZA VILIČARJA ALI
DVIŽNO PLOŠČAD
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: VALTER HERIČ, 040 606 477, [email protected]
28/62
A-MB, trgovina in storitve, d.o.o.,
JADRANSKA CESTA 25, 2000 MARIBOR
Št. prijave: ME64350
Rok prijave na to objavo: 04.04.2015
JOKIĆINVEST, gradbene, strojne in električne
storitve, d.o.o., Razlagova ulica 11, 2000
MARIBOR
Št. prijave: ME70917
Rok prijave na to objavo: 04.04.2015
SIMVAL, montaža, storitve, projektiranje in
inženiring d. o. o., Lesarska ulica 23, 2000
MARIBOR
Št. prijave: HF64296
Rok prijave na to objavo: 04.04.2015
Elektromehaniki
Delovno mesto je v/na: upravna enota SLOVENSKA BISTRICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ELEKTROMONTER/ELEKTRIČAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: PRIKLOP IN MONTAŽA INDUSTRIJSKIH STROJEV,TRANSPORTNIH LINIJ,... VLEČENJE KABLOV, MONTAŽA
KABELSKIH POLIC, BRANJE ELEKTRONAČRTOV, DELO V TUJINI
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Elektronika in avtomatizacija
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Elektronika in avtomatizacija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, poznavanje
računalniških omrežij - osnovno, samoiniciativnost, samostojnost, pripravljenost za delo v tujini, znanje nemškega jezika,
možnost podaljšanja pogodbe
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: / SAŠA, 00386 31 619 063, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
ALFA-TEH, inženiring, d.o.o., Sernčeva ulica
8, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Št. prijave: ME70078
Rok prijave na to objavo: 04.04.2015
Elektromehaniki
Delovno mesto je v/na: upravna enota RUŠE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: INDUSTRIJSKI ELEKTRIČAR/TERENSKO DELO PO DRŽAVAH EU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PRIKLOP STROJEV IN NAPRAV V INDUSTRIJI. DELO NA TERENU PO DRŽAVAH EU IN ŠIRŠE
Izobrazba: srednja poklicna, Elektrotehnika in energetika
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro,
govorjenje zadovoljivo, Poznavanje regulacijske in merilne tehnike ter električnih pogonskih sklopov v industriji.
Pripravljenost za potovanje.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, [email protected]
Kontakt za kandidate: JOŽE KRAMŽAR, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
PlanMont, montaže, trgovina in posredništvo,
d.o.o., Industrijska ulica 16, 2342 RUŠE
Št. prijave: MD60302
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
GOSTINSTVO IN TURIZEM
Kuharji
Delovno mesto je v/na: upravna enota IZOLA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: KUHANJE
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDREJA KOVAČIČ, 01 242 53 20, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
29/62
AKSO gostinstvo d.o.o., Korte 44 B, 6310
IZOLA - ISOLA
Št. prijave: ME78358
Rok prijave na to objavo: 03.04.2015
Kuharji
Delovno mesto je v/na: upravna enota PIRAN
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI KUHAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SAMOSTOJNA KUHA, A LA CARD, DOBRA ORGANIZACIJA IN POZNAVANJE KUHARSTVA
Izobrazba: srednja poklicna, Živilska tehnologija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes oziroma z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, Urnik: dvoizmenski, deljen delovni čas, gibljiv/nestalen
urnik
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: DARJA MATJAŽ, 031 788 117, [email protected]
Predvideno plačilo: 900,00 EUR neto
Urnik dela: dvoizmensko
HOTEL - RESTAVRACIJA TOMI MATE
MATJAŽ S.P., Letoviška pot 1, 6320
PORTOROŽ - PORTOROSE
Št. prijave: HF93499
Rok prijave na to objavo: 10.04.2015
Natakarji
Delovno mesto je v/na: upravna enota BREŽICE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: NATAKAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: STREŽBA TOPLIH IN HLADNIH NAPITKOV
Izobrazba: osnovnošolska
Alternativna izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: RENATA HUBEJ, 070 876 313, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.000,00 EUR bruto
Urnik dela: dvoizmensko
TRGOVINA RENI, RENATA HUBEJ s.p.,
Kapele 20, 8258 KAPELE
Št. prijave: ME65341
Rok prijave na to objavo: 19.04.2015
Kuhinjski pomočniki
Delovno mesto je v/na: upravna enota IZOLA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUHARSKI POMOČNIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POMOČ V KUHINJI
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDREJA KOVAČIČ, 01 242 53 20, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
30/62
AKSO gostinstvo d.o.o., Korte 44 B, 6310
IZOLA - ISOLA
Št. prijave: ME78344
Rok prijave na to objavo: 03.04.2015
GRADBENIŠTVO, ARHITEKTURA, GEODEZIJA, PROSTORSKO NAČRTOVANJE
Gradbeni nadzorniki
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUBLJANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POSLOVODJA NA GRADBIŠČU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: POSLOVODJA NA GRADBIŠČU - DELO V NEMČIJI
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 let, voz. izpit kat. B, ZNANJE NEM.JEZ.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ELVIR ČERMAN, 040 425 847, [email protected]
HERIEL, gradbeno podjetje d.o.o., Stanežiče
125, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID
Št. prijave: HF91146
Rok prijave na to objavo: 31.03.2015
Gradbeni nadzorniki
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA GRADBIŠČA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE DELAVCEV, KOORDINACIJA DELA, NAROČANJE MATERIALA, BRANJE GRADBENIH NAČRTOV,
PLANIRANJE IZVEDBE IN POTEK DEL, VODENJE GRADBENEGA DNEVNIKA, KOMUNIKACIJA Z VODJI PROJEKTOV IN
DELODAJALCEM
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, hrvaški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, slovenski jezik
razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,
OBVEZNO ZNANJE NEMŠKEGA JEZIKA, organiziranost, vodstvene sposobnosti, znajdljivost, natančnost, korektnost ter
izkušnje na področju strojno instalacijskih del
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: PETRA PUSTIŠEK, 07 33-28-047, [email protected]
MEŽNAR strojne inštalacije, inženiring,
gradnje, ravnanje z nenevarnimi odpadki
d.o.o., POD TRŠKO GORO 34, 8000 NOVO
MESTO
Št. prijave: ME06275
Rok prijave na to objavo: 11.04.2015
Zidarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KV ZIDAR ZA DELO V NEMČIJI - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: KV ZIDAR ZA DELO V NEMČIJI
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, Z DELOM PRIDOBLJENE IZKUŠNJE
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ROK CIMERMAN, 041 214-312, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
31/62
RCS, kadrovske in gradbene storitve, d.o.o.,
Kočevarjeva ulica 10 B, 8000 NOVO MESTO
Št. prijave: ME60941
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Zidarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota LENDAVA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: ZIDANJE, OMETAVANJE, OPAŽANJE, RAZOPAŽANJE, BETONIRANJE, FASADE, STROJNI OMETI
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MILAN KAVAŠ, 041 610 377
Urnik dela: dopoldan
ARANO trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.,
Trnje 48 C, 9232 ČRENŠOVCI
Št. prijave: HF86181
Rok prijave na to objavo: 11.04.2015
Zidarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota ŠKOFJA LOKA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: ZIDAR-DELO JE V NEMČIJI
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo:
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: IZET NICEVIĆ, 004915774575166, [email protected]
CVB, gradbeništvo in ostale storitve, d.o.o.,
Kidričeva cesta 72, 4220 ŠKOFJA LOKA
Št. prijave: ME74282
Rok prijave na to objavo: 26.04.2015
Zidarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: POSTAVLJANJE, POLAGANJE OPEČNIH IN DRUGIH PODOBNIH GRADBENIH BLOKOV ZA GRADNJO
(SIPOREKS) ALI POPRAVILO STEN, VMESNIH ZIDOV IN DRUGIH KONSTRUKCIJ, PODPORNIH ZIDOV IN OPORNIKOV.
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje zadovoljivo, pisanje osnovno, Dela se
opravljajo v Sloveniji, po potrebi in dogovoru tudi v tujini - Nemčija. Možnost podaljšanja pogodbe o zaposlitvi.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ROMANA VIDEC, 030 361 340, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
32/62
DELTA GASTRO storitve, gostinstvo in
hotelirstvo d.o.o., Dravska ulica 9, 2000
MARIBOR
Št. prijave: ME47808
Rok prijave na to objavo: 09.04.2015
Zidarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUBLJANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: SPLOŠNA GRADBENA DELA- ZIDAR
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: možnost podalj. del. razmerja, delo po Sloveniji
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: MILAN KUHELJ, 041 682 080, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUBLJANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: SPLOŠNA ZIDARSKA DELA V SLOVENIJI IN AVSTRIJI (KOROŠKA, OKOLICA CELOVCA ) - M/Ž
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MILAN KUHELJ, 041 682 080, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUBLJANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZIDARSKA DELA - DELO SE OPRAVLJA V NEMČIJI
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ELVIR ČERMAN, 040 425 847, [email protected]
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUBLJANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: ZIDARSKA DELA - DELO SE OPRAVLJA V TUJINI - NEMČIJA, AVSTRIJA
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: AMEL DURMIŠEVIČ, 031 752 172
Urnik dela: dopoldan
33/62
FINAL TEMEL PLUS storitve d.o.o., Martina
Krpana ulica 26, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF60570
Rok prijave na to objavo: 14.04.2015
FINAL TEMEL PLUS storitve d.o.o., Martina
Krpana ulica 26, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF65382
Rok prijave na to objavo: 26.04.2015
HERIEL, gradbeno podjetje d.o.o., Stanežiče
125, 1210 LJUBLJANA - ŠENTVID
Št. prijave: HF91150
Rok prijave na to objavo: 31.03.2015
IK GRADNJE, podjetje za gradbeništvo, d.o.o.,
Beblerjev trg 6, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF84345
Rok prijave na to objavo: 08.04.2015
Zidarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota LOGATEC
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: ZIDANJE IN OMETAVANJE STEN - DELO V NEMČIJI
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, zaželeno osnovno zn. nem.jez.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ĆEMAN KASUM, 041 791 714, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
SPLOŠNA GRADBENA DELA ĆEMAN KASUM
S.P., Zelenica 9 B, 1370 LOGATEC
Št. prijave: HF85749
Rok prijave na to objavo: 10.04.2015
Betonerji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KV ŽELEZOKRIVEC ZA DELO V NEMČIJI - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: KV ŽELEZOKRIVEC ZA DELO V NEMČIJI
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, Z DELOM PRIDOBLJENE IZKUŠNJE
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ROK CIMERMAN, 041 214-312, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
RCS, kadrovske in gradbene storitve, d.o.o.,
Kočevarjeva ulica 10 B, 8000 NOVO MESTO
Št. prijave: ME61001
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Betonerji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota POSTOJNA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ŽELEZOKRIVEC - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE DEL ŽELEZOKRIVCA NA GRADBIŠČU V AVSTRIJI
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, namestitev in prevoz v Avstriji zagotavlja delodajalec
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SENAIDA IBRAIMOSKI, 051 655-201
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
34/62
GRADBENIŠTVO TRESKA, gradbeno podjetje,
d.o.o., Pivška ulica 3, 6230 POSTOJNA
Št. prijave: DE02326
Rok prijave na to objavo: 02.04.2015
Betonerji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUBLJANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ŽELEZOKRIVEC - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: ŽELEZOKRIVSKA DELA - DELO V TUJINI - NEMČIJA, AVSTRIJA
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: AMEL DURMIŠEVIČ, 031 752 172
Urnik dela: dopoldan
IK GRADNJE, podjetje za gradbeništvo, d.o.o.,
Beblerjev trg 6, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF84314
Rok prijave na to objavo: 08.04.2015
Betonerji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota LOGATEC
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ŽELEZOKRIVEC - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: ŽELEZOKRIVSKA DELA - DELO SE OPRAVLJA V NEMČIJI
Izobrazba: srednja poklicna
Alternativna izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, zaželeno osnovno zn. nem.jez.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ĆEMAN KASUM, 041 791 714, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
SPLOŠNA GRADBENA DELA ĆEMAN KASUM
S.P., Zelenica 9 B, 1370 LOGATEC
Št. prijave: HF85857
Rok prijave na to objavo: 10.04.2015
Tesarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KV TESAR ZA DELO V NEMČIJI - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: KV TESAR ZA DELO V NEMČIJI
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ROK CIMERMAN, 041 214-312, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
35/62
RCS, kadrovske in gradbene storitve, d.o.o.,
Kočevarjeva ulica 10 B, 8000 NOVO MESTO
Št. prijave: ME60972
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
Tesarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota GORNJA RADGONA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOČ PRI TESARSKIH IN KROVSKIH DELIH - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: POMOČ PRI TESARSKIH IN KROVSKIH DELIH
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MELITA TRBUC, 041 582 579
Urnik dela: dopoldan
TESARSTVO IN KROVSTVO, RADO TRBUC
S.P., ČAKOVA 12, 9244 SV. JURIJ OB
ŠČAVNICI
Št. prijave: HF87463
Rok prijave na to objavo: 15.04.2015
Tesarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUBLJANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TESAR - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: TESARSKA DELA - DELO V TUJINI - NEMČIJA, AVSTRIJA
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: AMEL DURMIŠEVIČ, 031 752 172
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUBLJANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TESAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: SAMOSTOJNI TESAR - DELO V NEMČIJI
Izobrazba: osnovnošolska, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, možnost podaljšanja del. razmerja do 6 mesecev
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALADIN BALJINAC, 070 407 363, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
36/62
IK GRADNJE, podjetje za gradbeništvo, d.o.o.,
Beblerjev trg 6, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF84299
Rok prijave na to objavo: 08.04.2015
PROJEKTBAU, gradbene storitve, d.o.o.,
Jurčkova cesta 163, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME54504
Rok prijave na to objavo: 01.04.2015
Tesarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota LOGATEC
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TESAR - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: TESARSKA DELA, OPAŽANJE- DELO SE OPRAVLJA V NEMČIJI
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, zaželeno osnovno zn. nem.jez.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ĆEMAN KASUM, 041 791 714, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
SPLOŠNA GRADBENA DELA ĆEMAN KASUM
S.P., Zelenica 9 B, 1370 LOGATEC
Št. prijave: HF85770
Rok prijave na to objavo: 10.04.2015
Tesarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota CELJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TESAR OPAŽEV - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: SAMOSTOJNI TESAR OPAŽEV ZA DELO V NEMČIJI
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma z možnostjo podaljšanje., polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, Izkušnje z delom v Nemčiji. Zaželjeno znanje Nemškega
jezika
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: RAJKA ZERA, 031 815 281, [email protected]
APOPROJEKT, gradnje, inženiring in storitve,
d.o.o., Zgornja Hudinja 42, 3000 CELJE
Št. prijave: ME64440
Rok prijave na to objavo: 19.04.2015
Gradbinci ipd., d. n.
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUTOMER
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SUHA MONTAŽA - M/Ž
Število delavcev: 8
Opis del in nalog: MONTAŽA KNAUF SISTEMOV, ZNANJE BRANJA NAČRTOV ZA RISANJA IN IZ MERITVE.
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 2 leti, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, DELO V NEMČIJI; DRŽAVLJANI HRVAŠKE
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: DOMINIK ŠČAVNIČAR, 070 221 516, [email protected]
DON DONI PLUS, gradbeništvo, storitve in
trgovina, d.o.o., Globoka 36 F, 9240
LJUTOMER
Št. prijave: ME43044
Rok prijave na to objavo: 03.04.2015
Izvajalci suhomontažne gradnje, štukaterji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota ŠKOFJA LOKA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FASADER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: FASADERSKA DELA-DELO JE V FRANCIJI
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: G.AHMETSPAHIĆ -, 031/387-118, [email protected]
37/62
GARGOS gradbeništvo in ostale storitve
d.o.o., Kidričeva cesta 72, 4220 ŠKOFJA
LOKA
Št. prijave: ME64926
Rok prijave na to objavo: 19.04.2015
Izvajalci suhomontažne gradnje, štukaterji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota POSTOJNA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FASADER - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: DELO FASADERJA NA GRADBIŠČU V AVSTRIJI
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, namestitev in prevoz v Avstriji zagotavlja delodajalec
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SENAIDA IBRAIMOSKI, 051 655-201
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
GRADBENIŠTVO TRESKA, gradbeno podjetje,
d.o.o., Pivška ulica 3, 6230 POSTOJNA
Št. prijave: DE02343
Rok prijave na to objavo: 02.04.2015
Izvajalci suhomontažne gradnje, štukaterji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUBLJANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FASADER - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: IZDELAVA FASAD IN FASAD Z IZOLACIJO NA OBJEKTIH V TUJINI - FRANCIJA
Izobrazba: srednja poklicna
Alternativna izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, NPK FASADER, ZN. BRANJA GRADBENIH NAČRTOV,
SAMOSTOJNO DELO, BIVANJE ZAGOTOVLJENO, MOŽNOST PODALJ. POGODBE, ZAŽELENO POGOVORNO ZNANJE
FRANCOSKEGA JEZIKA
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: RAJKO PAVLOVIČ, 0033618055889, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.000,00 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
PAV-RAN, gradbeništvo, d.o.o., Brilejeva ulica
6, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF92826
Rok prijave na to objavo: 02.04.2015
Izvajalci suhomontažne gradnje, štukaterji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FASADER - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: IZDELAVA FASAD V NEMČIJI IN AVSTRIJI
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: IGOR RADOLIČ, 070 835 625, [email protected]
38/62
PROFILMONT, gradbeništvo, d.o.o.,
Zdravkova ulica 12, 2000 MARIBOR
Št. prijave: HF91132
Rok prijave na to objavo: 07.04.2015
Izvajalci suhomontažne gradnje, štukaterji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota GORNJA RADGONA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: FASADER-SLIKOPLESKAR-ZIDAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: FASADERSKA DEL, DRUGA GRADBENA ZAKLJUČNA DELA
Izobrazba: srednja poklicna, Gradbeništvo
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, zaposlili bi tudi osebo brez poklica z delovnimi
izkušnjami s področja gradbeništva
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ANDREJ SREŽ, 051350135
Urnik dela: dopoldan
AS-EFEKT, gradbeništvo in storitve, d.o.o.,
Lutverci 60, 9253 APAČE
Št. prijave: HF93056
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
Izvajalci suhomontažne gradnje, štukaterji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUBLJANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE - KNAUF - NEMČIJA - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: IZDELAVA PREDELNIH STEN, STROPOV IZ GIPS PLOŠČ, IZDELAVA ALU KONSTRUKCIJE, BRANJE
NAČRTA, REZANJE PLOŠČ.
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, Obvezne delovne izkušnje, bivanje zagotovljeno v
stanovanjih, redno plačilo, možnost delovnega razmerja za nedoločen čas..
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALJOŠA SAVIČ, 041 662 910
Urnik dela: dopoldan
NERSHER MONTAŽA, storitveno podjetje
d.o.o., Dunajska cesta 136, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF91101
Rok prijave na to objavo: 07.04.2015
Izvajalci suhomontažne gradnje, štukaterji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota LOGATEC
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE - M/Ž
Število delavcev: 10
Opis del in nalog: SUHOMONTAŽNA GRADNJA - DELO V NEMČIJI
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 9 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, zaželeno osnovno zn.nem.jez.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ĆEMAN KASUM, 041 791 714, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
39/62
SPLOŠNA GRADBENA DELA ĆEMAN KASUM
S.P., Zelenica 9 B, 1370 LOGATEC
Št. prijave: HF85860
Rok prijave na to objavo: 10.04.2015
Izvajalci suhomontažne gradnje, štukaterji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUBLJANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POLAGALEC MAVČNIH PLOŠČ - KNAUF - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: POLAGANJE MAVČNIH PLOŠČ - KNAUF NA OBJEKTIH V TUJINI - FRANCIJA
Izobrazba: srednja poklicna
Alternativna izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, NPK IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE,
ZNANJE BRANJA GRADBENIH NAČRTOV, SAMOSTOJNO DELO, BIVANJE ZAGOTOVLJENO, MOŽNOST PODALJ.
POGODBE, ZAŽELENO POGOVORNO ZNANJE FRANCOSKEGA JEZIKA.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: RAJKO PAVLOVIČ, 0033618055889, [email protected]
Predvideno plačilo: 1.000,00 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUBLJANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SUHOMONTAŽNA GRADNJA - M/Ž
Število delavcev: 30
Opis del in nalog: DELO V SLOVENIJI IN NEMČIJI
Izobrazba: nižja poklicna, Gradbeništvo
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: BRANE KLEŠNIK, 040 215 065, [email protected]
Predvideno plačilo: 800,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
PAV-RAN, gradbeništvo, d.o.o., Brilejeva ulica
6, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF92797
Rok prijave na to objavo: 02.04.2015
NOVAMONT gradnje d.o.o., Pokopališka ulica
15, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: MD36277
Rok prijave na to objavo: 08.04.2015
Monterji in serviserji vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota VRHNIKA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER CEVI - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: PO IZOMETRICNIH NACRTIH JE POTREBNO IZDELATI CEV IN VGRADITI NA ZACRTANO POZICIJO, DELO
JE NA NIZOZEMSKEM ALI V ITALIJI
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes oziroma 12, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, italijanski jezik razumevanje osnovno, Obvezno znanje izometrije/branje nacrtov, iznajdljivost na
delovnem mestu. Pricetek dela je v zacetku aprila. Delo se izvaja na Nizozemskem ali v Italiji.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SANDI FERENC, +31 646 87 3191, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
40/62
Konstrukcije Metaliks d.o.o., Gradišnikova
ulica 22, 1353 BOROVNICA
Št. prijave: ME67572
Rok prijave na to objavo: 01.04.2015
Monterji in serviserji vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER STROJNIH INSTALACIJ - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: MONTAŽA STROJNIH INSTALACIJ, VODOVODA IN SORODNA DELA, VARJENJE
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, Zaželjene so izkušnje v varilstvu.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MATEJ CVETEK, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
HVAC MONTAŽA, instalacije, trgovina,
posredništvo in inženiring, d.o.o., Ilijeva ulica
3, 2000 MARIBOR
Št. prijave: ME73091
Rok prijave na to objavo: 10.04.2015
Pleskarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota ŠKOFJA LOKA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SLIKOPLESKAR - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: SLIKOPLESKAR-DELO JE V FRANCIJI
Izobrazba: osnovnošolska, Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: G.AHMETSPAHIĆ -, 031/387-118, [email protected]
GARGOS gradbeništvo in ostale storitve
d.o.o., Kidričeva cesta 72, 4220 ŠKOFJA
LOKA
Št. prijave: ME64930
Rok prijave na to objavo: 19.04.2015
Upravljavci strojev za zemeljska dela ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUBLJANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNIK TGM - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: STROJNIK TEŽKE ALI STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE. TRAJNO DELO IZKOPI Z MANJŠIM
BAGERJEM ALI SREDNJE VELIKIM BAGERJEM.
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B, Možnost zaposlitve za nedoločen čas.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MILAN KUHELJ, 041 682 080, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
41/62
FINAL TEMEL PLUS storitve d.o.o., Martina
Krpana ulica 26, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF90050
Rok prijave na to objavo: 17.06.2015
Upravljavci žerjavov, dvigal ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVA GORICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROJNIK ŽIČNIČAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: UPRAVLJANJE GOZDARSKE ŽIČNICE
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,C,E, PO IZTEKU DELA ZA DOLOČEN ČAS, MOŽNOST
PODALJŠANJA DELOVNEGA RAZMERJA.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MIHA FRANTAR, 041 714 071, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
SPRAVLES, spravilo, odkup in prodaja lesa,
d.o.o., Velika pot 14, 5250 SOLKAN
Št. prijave: HF91440
Rok prijave na to objavo: 07.04.2015
Upravljavci žerjavov, dvigal ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUBLJANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ŽERJAVIST - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: UPRAVLJALEC ŽERJAVA - DELO V NEMČIJI IN AVSTRIJI
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, obvezen izpit za upravljavca dvigal
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: AMEL DURMIŠEVIČ, 031 752 172
Urnik dela: dopoldan
IK GRADNJE, podjetje za gradbeništvo, d.o.o.,
Beblerjev trg 6, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF84359
Rok prijave na to objavo: 08.04.2015
Upravljavci žerjavov, dvigal ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVO MESTO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ŽERJAVIST ZA DELO V NEMČIJI - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: ŽERJAVIST ZA DELO V NEMČIJI
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: ROK CIMERMAN, 041 214-312, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
42/62
RCS, kadrovske in gradbene storitve, d.o.o.,
Kočevarjeva ulica 10 B, 8000 NOVO MESTO
Št. prijave: ME61015
Rok prijave na to objavo: 17.04.2015
KMETIJSTVO, VRTNARSTVO, RIBIŠTVO, GOZDARSTVO
Strokovnjaki v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUTOMER
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: AGRONOM -TEHNOLOG - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: TEHNOLOG ZA HIDROPONSKO VZGOJO SADIK, POZNAVANJE OSNOV BOTANIKE, FIZIOLOGIJE RASTLIN
IN AGRONOMIJE
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (široki
programi)
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Biologija in biokemija; visokošolska
1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (široki programi); visokošolska 1.stopnje,
visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Biologija in biokemija
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro,
pisanje zelo dobro, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: NIKO MIHOLIČ, 041 619 588, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
KMETIJSKO GOSPODARSTVO PANORGANIC,
CUBER 7, 9240 LJUTOMER
Št. prijave: HF91925
Rok prijave na to objavo: 08.04.2015
Gozdarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota NOVA GORICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SEKAČ - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: SEKAČ
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, ZAŽELENA NPK ZA GOZDARJA SEKAČA. PO IZTEKU DELA
ZA DOLOČEN ČAS MOŽNOST PODALJŠANAJA DELOVNEGA RAZMERJA.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MIHA FRANTAR, 041 714 071, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
43/62
SPRAVLES, spravilo, odkup in prodaja lesa,
d.o.o., Velika pot 14, 5250 SOLKAN
Št. prijave: HF91436
Rok prijave na to objavo: 07.04.2015
KOMERCIALA IN MARKETING
Menedžerji za trženje in prodajo
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: REGIJSKI VODJA TRŽENJA ZA PRODUKTE ABITAT (MOBILNE HIŠKE) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: TRŽENJE, PRIPRAVA DOPISOV, PREDSTAVITVE PRODUKTOV, OSTALA KORESPONDENCA
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Družbene vede (podrobneje neopredeljeno)
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje
tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, KOMUNIKATIVNOST, VESELJE DO DELA Z LJUDMI,
POSLOVNO VEDENJE, SAMOINICIATIVNOST..
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: / PUNGARTNIK, 070 388 515, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
ABITAT SKUPINA, za organizacijo članskih
trgov in inženiring d.o.o., Dupleška cesta 30,
2000 MARIBOR
Št. prijave: ME45352
Rok prijave na to objavo: 04.04.2015
Strokovnjaki za prodajo, oglaševanje in trženje
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUBLJANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ASISTENT VODJE MARKETINGA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO V MARKETINGU IN SPLETNEM MARKETINGU (SOCIALNA OMREŽJA IN OSTALO), DELO S
STRANKAMI, LAŽJA KNJIGOVODSKA DELA
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Marketing in oglaševanje
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, dobra poslovna
komunikacija v slovenščini in angleščini za delo s strankami, prilagodljivost, odlično delovanje v ekipi, samoiniciativnost.
KER JE VEČINA STRANK IZ SILICIJEVE DOLINE (ZDA) JE ZA DOBRO POSLOVNO KUMUNIKACIJO IN PISANJE, ZNANJE
ANGLEŠKEGA JEZIKA OBVEZNO. OSEBA MORA BITI DOBRO ORGANIZIRANA, SAMOINICIATIVNA IN ODGOVORNA ZA
SVOJE DELO. OBVEZNO MORA IMETI VSAJ 2-3 LET IZKUŠENJ IZ MARKETINGA IN SPLETNEGA MARKETINGA (SOCIALNA
OMREŽJA IN OSTALO). ZAŽELJEN IZPIT B-KATEGORIJE.DOBRO POZNAVANJE DELA S PREGLEDNICAMI IN
UREJEVALNIKI BESEDIL, ZNANJE UPORABE MICROSOFT OFFICE. DELOVNO MESTO OBSEGA TUDI LAŽJA
KNJIGOVODSKA DELA, ZA KATERE NI OBVEZNO PREDHODNO ZNANJE, JE PA ZAŽELJENO.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: POLONA KOTNJEK, 041 831 723, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
44/62
KUPI sistemi elektronskega poslovanja in
razvoj aplikacij d.o.o., Leskoškova cesta 10,
1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME65585
Rok prijave na to objavo: 07.04.2015
Komercialni zastopniki za prodajo ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUBLJANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: TERENSKI KOMERCIALIST - PRODUKTNI SVETOVALEC - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: MARKETING PRODUKTOV, PRIDOBIVANJE STRANK TER SKRB ZA OBSTOJEČE STRANKE,
KONTAKTIRAJNE, OBISKOVANJE IN SVETOVANJE STRANKAM, ODGOVARJANJE ZA IZVAJANJE PRODAJE NA PODLAGI
PLANA PRODAJE PODJETJA, PRIPRAVLJANJE POROČIL ZA POTREBE PODJETJA, SKRB ZA DOBRO IME PO
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,
PREDNOST IMAJO KANDIDATI, KI IMAJO POZITIVEN ODNOS DO DELA, IMAJO ŽELJO PO NOVEM ZNANJU, SO
AMBICIOZNI, SO USMERJENI V PRODAJO, IMAJO LASTEN PREVOZ. OKVIRNA MESEČNA PLAČA OD 900 DO 2500 EUR
BRUTO.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MONIKA GRUNT, 070 772 456, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
PROAKTIV PLUS trgovina, storitve in
posredništvo d.o.o., ULICA GRADNIKOVE
BRIGADE 11, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HE08656
Rok prijave na to objavo: 08.04.2015
PREDELAVA LESA, PROIZVODNJA PAPIRJA, TISKARSTVO
Mizarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota PESNICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MIZAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZDELAVA IN MONTAŽA POHIŠTVA, DELO Z OBDELOVALNIMI STROJI
Izobrazba: srednja poklicna
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ZDRAVKO KLAJNŠEK, 02 654 43 30, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
45/62
K&K KLAJNŠEK, družba za proizvodnjo,
trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o.,
Spodnje Dobrenje 43 B, 2211 PESNICA PRI
MARIBORU
Št. prijave: MD23044
Rok prijave na to objavo: 11.04.2015
PREHRAMBENA INDUSTRIJA, ŽIVILSTVO, VETERINA
Peki, slaščičarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota SLOVENSKA BISTRICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PEK - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: PRIPRAVA SUROVIN, ZAMES, OBLIKOVANJE, PEČENJE PEKOVSKIH IZDELKOV
Izobrazba: srednja poklicna, Živilska tehnologija
Alternativna izobrazba: nižja poklicna, Živilska tehnologija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, KASNEJE MOGOČA ZAPOSLITEV ZA NEDOLOČEN
ČAS
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: VOJTEK ŠENVETER, 02 80 39 000, [email protected]lebcek.si
Urnik dela: dvoizmensko
Delovno mesto je v/na: upravna enota SLOVENSKA BISTRICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SLAŠČIČAR/KA - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: PRIPRAVLJANJE SUROVIN ZA IZDELAVO, OBLIKOVANJE, PEKA, KONČNO OBLIKOVANJE SLAŠČIC
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Živilska tehnologija
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Živilska tehnologija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MILENA ŠENVETER, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
46/62
HLEBČEK, družba za proizvodnjo, trgovino in
turizem d.o.o., PTUJSKA CESTA 74, 2331
PRAGERSKO
Št. prijave: ME75382
Rok prijave na to objavo: 05.04.2015
HLEBČEK, družba za proizvodnjo, trgovino in
turizem d.o.o., PTUJSKA CESTA 74, 2331
PRAGERSKO
Št. prijave: ME72554
Rok prijave na to objavo: 02.04.2015
PROIZVODNJA IN TEHNIČNE STORITVE
Menedžerji za proizvodnjo v predelovalnih dejavnostih in za oskrbo z energenti
Delovno mesto je v/na: upravna enota TOLMIN
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIREKTOR PODRUŽNICE V TUJINI / INDIJA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEL V DRUŽBI, OBLIKOVANJE TER ZAGOTAVLJANJE
IZVAJANJA STRATEŠKIH CILJEV, RAZVOJNE STRATEGIJE IN POSLOVNIH POLITIK DRUŽBE, PRIPRAVLJANJE IZHODIŠČ
ZA PLANIRANJE OZ. OBLIKOVANJE PLANSKIH CILJEV, POSLOVNIH IN FINANČNIH POL
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov zahtevno, programiranje - zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno, Poznavanje ekonomike in poslovanja družbe, znanje upravljanja s človeškimi
viri, poznavanje procesov razvoja in proizvodnje, odgovornost pri delu, smisel za timsko delo, odzivnost, strateško in
razvojno razmišljanje, odločnost, smisel za vodenje ljudi.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MATEJ KOGLOT, 05 380 12 86, [email protected]
Predvideno plačilo: 3.000,00 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
Delovno mesto je v/na: upravna enota TOLMIN
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIREKTOR PODRUŽNICE V TUJINI/KITAJSKA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VODENJE, ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE DEL V DRUŽBI, OBLIKOVANJE TER ZAGOTAVLJANJE
IZVAJANJA STRATEŠKIH CILJEV, RAZVOJNE STRATEGIJE IN POSLOVNIH POLITIK DRUŽBE, PRIPRAVLJANJE IZHODIŠČ
ZA PLANIRANJE OZ. OBLIKOVANJE PLANSKIH CILJEV, POSLOVNIH IN FINANČNIH POL
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, kitajski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro,
urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje zahtevno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, računalniško
oblikovanje - zahtevno, Poznavanje ekonomike in poslovanja družbe, znanje upravljanja s človeškimi viri, poznavanje
procesov razvoja in proizvodnje, odgovornost pri delu, smisel za timsko delo, odzivnost, strateško in razvojno razmišljanje in
smisel za vodenje ljudi
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MATEJ KOGLOT, 05 380 12 86, [email protected]
Predvideno plačilo: 3.000,00 EUR bruto
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
47/62
GOSTOL Tolminske Strojne Tovarne d.d.,
Čiginj 63, 5220 TOLMIN
Št. prijave: ME46790
Rok prijave na to objavo: 04.04.2015
GOSTOL Tolminske Strojne Tovarne d.d.,
Čiginj 63, 5220 TOLMIN
Št. prijave: ME46711
Rok prijave na to objavo: 04.04.2015
Inženirji in tehnologi v industriji in proizvodnji
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUTOMER
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA PROJEKTOV M/Ž - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJANJE TEHNIČNE IN OPERATIVNE PRIPRAVE PROJEKTOV, PRIPRAVA DELOVNIH NALOGOV ZA
PRIPRAVO DELA, PROJEKTIRANJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, VODENJE, NADZOR, KOORDINACIJA AKTIVNOSTI
PROJEKTA, KOMUNIKACIJA Z NAROČNIKOM (POTEKA V TUJEM JEZIKU)
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, francoski jezik razumevanje zelo
dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje dobro, nemški jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro,
urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, Uporaba programov: AutoCAD, MS Office. Znanje
francoskega jezika ni pogoj, je pa prednost pri izbiri kandidata.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
CLEANGRAD, proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov d.o.o.,
Prešernova ulica 29, 9240 LJUTOMER
Št. prijave: ME62362
Rok prijave na to objavo: 03.04.2015
STROJNIŠTVO, KOVINARSTVO, POPRAVILA VOZIL
Tehniki za strojništvo ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: PLANER - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SPREJEM, OBDELAVA IN SPREMLJANJE NAROČIL KUPCEV IZ OPERACIJSKEGA SISTEMA, PLANIRANJE
PROIZVODNIH KAPACITET, PLANIRANJE PROIZVODNIH OPERACIJ, OBDELAVA MATERIALNIH POTREB ZA
PROIZVODNJO IN NABAVO, PRIPRAVA DELOVNIH NALOGOV ZA PROIZVODNJO, ZAGOTAVLJANJE DEL
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes oziroma MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, programiranje - osnovno, poznavanje
računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno, Najmanj
V. stopnja izobrazbe, znanje nemškega ali angleškega jezika, sposobnost koordiniranja in organiziranja, karakterno močna
osebnost, široki spekter računalniškega znanja, komunikativnost, natančnost, odgovornost, ciljno usmerjenost, iznajdljivost,
samoiniciativnost, sposobnost sodelovanja z več oddelki, pozitiven odnos do dela in pri delu z ljudmi. MOŽNOST
ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BOJANA BREČKO, 059 096 303, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
48/62
B N M , avtomobilska industrija, d.o.o., Cesta
k Tamu 37, 2000 MARIBOR
Št. prijave: ME71042
Rok prijave na to objavo: 10.04.2015
Tehniki za strojništvo ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUBLJANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SPECIALIST AVTOMATIZACIJE - M/Ž
Število delavcev: 4
Opis del in nalog: OPTIMIZACIJA MERILNIH TOČK, VNOSI IN PROGRAMIRANJE, NASTAVIVE MONITORJEV, NASTAVITVE
FUNKCIJSKIH MER
Izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Elektronika in avtomatizacija; srednja poklicna, Strojništvo in
obdelava kovin; srednja poklicna, Elektronika in avtomatizacija; srednja strokovna, srednja splošna, Splošne izobraževalne
aktivnosti/izidi
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, delo v
Sloveniji in tujini, zn. programiranja, merilne tehnike, alarmov, offsetov, nastavitve measurement monitorjev, izobraževanje s
področja avtomatizacije in merilne tehnologije, proizvodnje, tehnične opreme in orodij, robotike, delov za orodja in varilnih
konstrukcij- razvoj
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Urnik dela: dopoldan
KALEKSA poslovno svetovanje d.o.o,
Parmova ulica 14, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: HF89296
Rok prijave na to objavo: 02.04.2015
Varilci ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota SLOVENSKA BISTRICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER-CEVAR - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO OBSEGA SESTAVO CEVI (PROTIPOŽARNI SISTEMI).
Izobrazba: osnovnošolska, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo,
pisanje zadovoljivo, POTREBNO JE ZNANJE IZOMETRIJE OZ. BRANJE NAČRTOV, OSNOVNO ZNANJE NEMŠKEGA ALI
ANGLEŠKEGA JEZIKA.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: NATAŠA HORVAT, 082055510, [email protected]
Predvideno plačilo: 800,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
49/62
MTD BIO proizvodno, storitveno in trgovsko
podjetje d.o.o., RIMSKA ULICA 4, 2310
SLOVENSKA BISTRICA
Št. prijave: ME19432
Rok prijave na to objavo: 12.04.2015
Varilci ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: VARJENJE
Izobrazba: srednja poklicna
Alternativna izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje
osnovno, pisanje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MLADEN KUTNJAK, 040 314 440, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
DM MONT inženiring, projektiranje, montaža,
trgovina, proizvodnja, gostinstvo, turizem,
nepremičnine, promet, tehnične dejavnosti ter
druge storitve d.o.o., Zagrebška cesta 20,
2000 MARIBOR
Št. prijave: ME45980
Rok prijave na to objavo: 04.04.2015
Varilci ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota VELENJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VARILEC - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: VARILSKA DELA PO POSTOPKU MIG/ MAG V PROIZVODNJI, PRIPRAVA ORODJIH IN DELOVNIH
SREDSTEV ZA VARJENJE, NASTAVITVE VARILNIH APARATUR, SAMOSTOJNO DELO
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALDIJANA PAŠČANOVIĆ, 070 582 122, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Skupina D & D poslovne storitve, inženiring za
kadre, organizacijo in ostale poslovne
storitve, d.o.o., Metleče 54 A, 3325 ŠOŠTANJ
Št. prijave: ME61643
Rok prijave na to objavo: 02.04.2015
Pripravljavci in monterji kovinskih konstrukcij
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUBLJANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: BRANJE NAČRTOV, SESTAVLJANJE KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, IZVAJANJE LAŽJIH KLJUČAVNIČARSKIH
DEL, DELO V TIMU, DELO V SLOVENIJI ALI V NEMČIJI
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MAJA GREGORINČIČ, 030 300 705, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
50/62
OMNIPRO, proizvodnja in storitve, d.o.o.,
Dunajska cesta 156, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME73836
Rok prijave na to objavo: 03.04.2015
Orodjarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: CEVAR - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: CEVARSKA DELA
Izobrazba: srednja poklicna
Alternativna izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje
osnovno, pisanje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MLADEN KUTNJAK, 040 314 440, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: CEVAR - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE VSEH ZAHTEVNIH IN MANJ ZAHTEVNIH CEVARSKIH DEL. DELALO SE BO SAMOSTOJNO
IN V SKUPINI.
Izobrazba: srednja poklicna, Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, OBVEZNO DOBRO POZNAVANJE
IZOMETRIJE, SAMOSTOJNO BRANJE IN POZNAVANJE NAČRTOV. DELO JE V TUJINI.
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: LIDIJA TRUNK, 051 339 784, [email protected]
DM MONT inženiring, projektiranje, montaža,
trgovina, proizvodnja, gostinstvo, turizem,
nepremičnine, promet, tehnične dejavnosti ter
druge storitve d.o.o., Zagrebška cesta 20,
2000 MARIBOR
Št. prijave: ME46068
Rok prijave na to objavo: 04.04.2015
IMS Industrijska montaža, storitve d.o.o.,
Zagrebška cesta 20, 2000 MARIBOR
Št. prijave: MC89770
Rok prijave na to objavo: 01.04.2015
Orodjarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota GORNJA RADGONA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DELAVEC V KOVAŠTVU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SESTAVA KOVINSKIH DELOV, VARJENJE, KOVANJE, MONTAŽA IPD..
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, možnost nadaljne zaposlitve
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MIR JANEZ, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
51/62
UMETNO KOVAŠTVO JANEZ MIR S.P.,
Grabonoš 27, 9244 SV. JURIJ OB ŠČAVNICI
Št. prijave: HF88043
Rok prijave na to objavo: 16.04.2015
Orodjarji ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota VELENJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KLJUČAVNIČAR - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: KLJUČAVNIČARSKA DELA V PROIZVODNJI, OBVEZNO ZNANJE IZOMETRIJE/BRANJE NAČRTOV,
VZDRZEVANJE IN POPRAVILA KOVINSKIH KONSTRUKCIJ
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALDIJANA PAŠČANOVIĆ, 070 582 122, aldijanapascano[email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Skupina D & D poslovne storitve, inženiring za
kadre, organizacijo in ostale poslovne
storitve, d.o.o., Metleče 54 A, 3325 ŠOŠTANJ
Št. prijave: ME61660
Rok prijave na to objavo: 02.04.2015
Polirci, brusilci, ostrilci
Delovno mesto je v/na: upravna enota VELENJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: POMOŽNI DELAVEC BRUSILEC/BARVAR ( LIČAR) - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: BARVANJE IN BRUŠENJE KOVINSKIH KONSTRUKCIJ V PROIZVODNJI
Izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ALDIJANA PAŠČANOVIĆ, 070 582 122, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
Skupina D & D poslovne storitve, inženiring za
kadre, organizacijo in ostale poslovne
storitve, d.o.o., Metleče 54 A, 3325 ŠOŠTANJ
Št. prijave: ME61691
Rok prijave na to objavo: 02.04.2015
Mehaniki in serviserji motornih vozil in koles
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: AVTOMEHANIK (M/Ž) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: AVTOMEHANIK NA POOBLAŠČENEM SERVISU GOSPODARSKIH VOZIL MERCEDES-BENZ
Izobrazba: srednja poklicna, Motorna vozila, ladje in letala
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: BOJAN KOŠAR, 02 333 55 11, [email protected]
52/62
A-MB, trgovina in storitve, d.o.o.,
JADRANSKA CESTA 25, 2000 MARIBOR
Št. prijave: ME74880
Rok prijave na to objavo: 20.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SERVISER MOTORNIH KOLES IN PLOVIL - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SERVISIRANJE MOTORNIH KOLES, ŠTIRIKOLESNIKOV, IZVENKRMNIH MOTORJEV, VODNIH
SKUTERJEV,..OZIROMA IZ ZELO PODOBNE PANOGE. SAMOSTOJNOST PRI DELU, POZNAVANJE MOTORNIH KOLES,
NJIHOVIH DELOV IN DELOVANJE, DIAGNOSTICIRANJE NAPAK PREKO RAČUNALNIŠKIH ORODIJ, MENJAV
Izobrazba: srednja poklicna, Strojništvo in obdelava kovin
Alternativna izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. A,B,A1, urejevalniki besedil - osnovno,
delo s preglednicami - osnovno, izkušnje iz servisiranja motornih koles in plovilI, izpit za motorna kolesa, izkušnje z
diagnostiko in odkrivanje napak na vozilu,...ZAŽELJEN TUDI IZPIT ZA VODITELJA ČOLNA, ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ČAS,
POZNEJE ZA NEDOLOČEN ČAS,DELO V DINAMIČNEM KOLEKTIVU, MOŽNOST IZOBRAŽEVANJ IZ PODROČJA MEHANIKE
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, Na mail [email protected]
Kontakt za kandidate: LEA /, 02 62 90 400, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
MOTO-NAUTIKA, prodajno servisni center,
d.o.o., Ptujska cesta 63, 2204 MIKLAVŽ NA
DRAVSKEM POLJU
Št. prijave: MD93919
Rok prijave na to objavo: 10.04.2015
Mehaniki in serviserji kmetijskih, industrijskih in drugih strojev
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER - INDUSTRIJA - M/Ž
Število delavcev: 5
Opis del in nalog: MONTERSKA DELA - INDUSTRIJA
Izobrazba: srednja poklicna
Alternativna izobrazba: nižja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 6 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, angleški jezik razumevanje osnovno, govorjenje
osnovno, pisanje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: MLADEN KUTNJAK, 040 314 440, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
DM MONT inženiring, projektiranje, montaža,
trgovina, proizvodnja, gostinstvo, turizem,
nepremičnine, promet, tehnične dejavnosti ter
druge storitve d.o.o., Zagrebška cesta 20,
2000 MARIBOR
Št. prijave: ME46085
Rok prijave na to objavo: 04.04.2015
Mehaniki in serviserji kmetijskih, industrijskih in drugih strojev
Delovno mesto je v/na: upravna enota RUŠE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: MONTER STROJEV IN NAPRAV V INDUSTRIJI - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: MONTAŽA STROJEV IN NAPRAV V INDUSTRIJI, DELO NA TERENU PO EU IN ZDA
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Strojništvo in obdelava kovin
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, nemški jezik razumevanje dobro,
govorjenje zadovoljivo, pisanje osnovno, izpit za viličarja zaželjen, ni pa pogoj
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: JOŽE KRAMŽAR, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
53/62
PlanMont, montaže, trgovina in posredništvo,
d.o.o., Industrijska ulica 16, 2342 RUŠE
Št. prijave: ME65983
Rok prijave na to objavo: 22.04.2015
TRANSPORT, LOGISTIKA IN SKLADIŠČENJE
Vozniki avtobusov ipd.
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUBLJANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK AVTOBUSA - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: VOZNIK AVTOBUSA NA REDNI LINIJI IN TURISTIČNI PREVOZI PO EVROPI
Izobrazba: srednja poklicna
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 10 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B,D, angleški jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, hrvaški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro,
nemški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje osnovno, pisanje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: SIMON COJLINGER, 040 490 777, [email protected]
Predvideno plačilo: 900,00 EUR bruto
BMC - STORITVE, trgovina, storitve in
proizvodnja d.o.o., BERIČEVO 53, 1262 DOL
PRI LJUBLJANI
Št. prijave: HF93315
Rok prijave na to objavo: 25.04.2015
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev
Delovno mesto je v/na: upravna enota KRŠKO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VOZNIK NA ŠPEDICIJI
Izobrazba: osnovnošolska
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen časPOVEČAN OBSEG DELA, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. C,E
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: SREČKO GRAČNER, 041 609 219, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
PREVOZNIŠTVO - SREČKO GRAČNER S.P.,
SREMIČ 5, 8270 KRŠKO
Št. prijave: MD86541
Rok prijave na to objavo: 18.04.2015
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev
Delovno mesto je v/na: upravna enota KAMNIK
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - KAMIONA S PRIKOLICO - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: PREVOZ BLAGA NA MEDNARODNIH PROGAH V EU
Izobrazba: nižja poklicna, Transportne storitve
Alternativna izobrazba: osnovnošolska, Transportne storitve
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. C,E, angleški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: TOMAŽ FOLTYN, 040 455 605, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
54/62
NT - TRANSPORT, Mednarodni prevozi d.o.o.,
MOSTE 2 F, 1218 KOMENDA
Št. prijave: ME43672
Rok prijave na to objavo: 03.05.2015
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev
Delovno mesto je v/na: upravna enota MARIBOR
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO V MEDNARODNEM PROMETU
Izobrazba: srednja poklicna
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B,C,E,BE,CE, angleški jezik razumevanje
zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje
zadovoljivo, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, Koda 95
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: DARKO KOLAR, 040 604-886, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
ANO TRANS, AVTOPREVOZNIŠTVO IN
ORGANIZACIJA, HELENA KOLAR S.P.,
MIKLAVŠKA ULICA 12, 2000 MARIBOR
Št. prijave: ME69542
Rok prijave na to objavo: 04.04.2015
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev
Delovno mesto je v/na: upravna enota SLOVENSKA BISTRICA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SPREJEM IZDELKOV V SKLADIŠČU, KONTROLA PREJETIH IZDELKOV PO NALOGU, RAZVOZ IZDELKOV
DO KUPCEV, SPROTNO POBIRANJE EMBALAŽE, PREDAJA EMBALAŽE V SKLADIŠČE, SKRB ZA BREZHIBNO DELOVANJE
VOZILA, SPROTNO VZDRŽEVANJE VOZILA
Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Transportne storitve
Alternativna izobrazba: srednja poklicna, Transportne storitve
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 3 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 1 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B,C,E, KASNEJE MOGOČA ZAPOSLITEV
ZA NEDOLOČEN ČAS
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: VOJTEK ŠENVETER, 02 80 39 000, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
HLEBČEK, družba za proizvodnjo, trgovino in
turizem d.o.o., PTUJSKA CESTA 74, 2331
PRAGERSKO
Št. prijave: ME75351
Rok prijave na to objavo: 05.04.2015
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev
Delovno mesto je v/na: upravna enota SLOVENSKE KONJICE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK TOVORNEGA VOZILA V MEDNARODNEM PROMETU - M/Ž
Število delavcev: 3
Opis del in nalog: PREVOZ BLAGA V DOMAČEM IN TUJEM PROMETU
Izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. C,E
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: BERNARDA KOHNE, 031855840, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
55/62
AVTOPREVOZ PETER KOHNE S.P., Zbelovo
19, 3215 LOČE
Št. prijave: ME75610
Rok prijave na to objavo: 03.04.2015
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev
Delovno mesto je v/na: upravna enota ŠMARJE PRI JELŠAH
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK V MED. PROMETU - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: NAKLADANJE, RAZKLADANJE, VOŽNJA
Izobrazba: nižja poklicna, Transportne storitve
Alternativna izobrazba: osnovnošolska
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 4 mes, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 2 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. C,E, nemški jezik razumevanje osnovno,
govorjenje osnovno, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro
Način prijave kandidatov: kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: RAJKO BEK, 03 810 91 90, 070 627 092, [email protected]
INTER MAK prevozništvo in trgovina d.o.o.,
IMENO 73, 3254 PODČETRTEK
Št. prijave: ME42248
Rok prijave na to objavo: 03.04.2015
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev
Delovno mesto je v/na: upravna enota KOPER
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK V MEDNARODNI ŠPEDICIJI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: VOŽNJA KONTEJNERJEV ALI CERAD V MEDNARODNI ŠPEDICIJI
Izobrazba: srednja poklicna
Alternativna izobrazba: osnovnošolska
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. C,E, koda 95
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo za razgovor
Kontakt za kandidate: ČRTOMIR ČADEŽ, 040648026, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
VAL TRANS, prevozništvo,trgovina in storitve
d.o.o., Vanganel 19 C, 6000 KOPER CAPODISTRIA
Št. prijave: HF91422
Rok prijave na to objavo: 31.03.2015
Vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev
Delovno mesto je v/na: upravna enota DOMŽALE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VOZNIK VOZILA NAD 6500 KG MASE NA MEDNARODNIH RELACIJAH - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: UPRAVLJANJE Z VOZILOM NAD 6500 KG MASE NA MEDNARODNIH
Izobrazba: srednja poklicna, Transportne storitve
NPK: Voznik/voznica v cestnem prometu
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B,C,E, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro,
pisanje dobro, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, kandidati naj pokličejo
za razgovor
Kontakt za kandidate: NINA JARC, 01 72 44 348, [email protected]
Urnik dela: gibljiv/nestalen urnik
56/62
MATENI S.C. d.o.o. podjetje za mednarodni
transport, špedicijo rent a car, uvoz-izvoz in
trgovino, Brejčeva 19, Domžale, BREJČEVA
ULICA 19, 1230 DOMŽALE
Št. prijave: ME56519
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
UPRAVLJANJE,SVETOVANJE, VODENJE, HR
Generalni direktorji in člani uprave družbe
Delovno mesto je v/na: upravna enota LJUBLJANA
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ORGANIZIRA IN VODI IZVAJANJE DELOVNEGA PROCESA IN POSLOVANJE JAVNEGA ZAVODA,
PREDLAGA TEMELJE POSLOVNE POLITIKE, POSLOVNE NAČRTE IN RAZVOJNO POLITIKO TER SPREJEMA UKREPE ZA
NJIHOVO IZVAJANJE, SKRBI ZA POZITIVNO IN USPEŠNO POSLOVANJE JAVNEGA ZAVODA, SAMOST
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 5 let, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, angleški jezik razumevanje tekoče,
govorjenje dobro, pisanje dobro, nemški jezik razumevanje tekoče, govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil osnovno, delo s preglednicami - osnovno, Kandidat mora skladno z Zakonom o zavodih, Statutom ZŠRS Planica in
Sistematizacijo izpolnjevati naslednje pogoje: ima najmanj visoko izobrazbo (VII/2), ima najmanj pet (5) let delovnih izkušenj
na vodstvenem delovnem mestu, izkazuje sposobnost za vodenje javnega zavoda. Zahtevana dodatna znanja: znanje tujega
jezika (angl. ali nem.), poznavanje MS Office-a, interneta. Kandidat vlogo dostavi v zapečateni kuverti z oznako, da gre za
prijavo na delovno mesto direktorja javnega zavoda. Kandidat lahko namesto potrdila o nekaznovanosti vlogi priloži
pooblastilo, da to v njegovem imenu stori zavod. Pooblastilo mora v tem primeru vsebovati naslednje podatke: Ime in priimek
kandidata, ime in priimek kandidata pred morebitno spremembo imena in priimka, EMŠO ter naslov stalnega bivališča. Vloga
z življenjepisom, dokazili o izobrazbi, znanju tujega jezika, potrdilom o nekaznovanosti ter vizijo vodenja in razvoja zavoda
mora biti na zavod dostavljena najkasneje 9.4.2015 do 15:00 ure.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Urnik dela: dopoldan
Zavod za šport Republike Slovenije Planica,
DUNAJSKA CESTA 22, 1000 LJUBLJANA
Št. prijave: ME49505
Rok prijave na to objavo: 09.04.2015
ZDRAVSTVO, NEGA, SOCIALNE STORITVE
Zdravniki specialisti splošne medicine
Delovno mesto je v/na: upravna enota LENART
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DOKTOR MEDICINE SPECIALIST DRUŽINSKE OZ SPLOŠNE MEDICINE Z LICENCO M/Ž M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: DELA IN NALOGE DOKTORJA MEDICINE, SPECIALISTA DRUŽINSKE MEDICINE Z LICENCO
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov osnovno
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: IRENA POMBERG, 02 729 18 12, [email protected]
57/62
ZDRAVSTVENI DOM LENART, MAISTROVA
ULICA 22, 2230 LENART V SLOVENSKIH
GORICAH
Št. prijave: ME41472
Rok prijave na to objavo: 02.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota LENART
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DOKTOR MEDICINE SPECIALIST DRUŽINSKE OZ. SPLOŠNE MEDICINE Z LICENCO M/Ž M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: DELA IN NALOGE DOKTORJA MEDICINE, SPECIALISTA DRUŽINSKE MEDICINE Z LICENCO
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 3 leta, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: IRENA POMBERG, 02 729 18 12, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
ZDRAVSTVENI DOM LENART, MAISTROVA
ULICA 22, 2230 LENART V SLOVENSKIH
GORICAH
Št. prijave: ME41490
Rok prijave na to objavo: 02.04.2015
Zdravniki specialisti splošne medicine
Delovno mesto je v/na: upravna enota ZAGORJE OB SAVI
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO ZDRAVNIKA BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIKA PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU, DOLOČENO
V PRAVILNIKU O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST. DELODAJALEC PREDVIDEVA DELO V SLUŽBI NMP IN DEŽURSTVU.
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas31.10.2015, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 6 mes, voz. izpit kat. B1, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: SAŠA BAJDA, 03 56 55 046, [email protected]
Urnik dela: dvoizmensko
ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI
Cesta zmage 1, CESTA ZMAGE 1, 1410
ZAGORJE OB SAVI
Št. prijave: ME63874
Rok prijave na to objavo: 03.04.2015
Zdravniki specialisti splošne medicine
Delovno mesto je v/na: upravna enota ŠMARJE PRI JELŠAH
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE ALI DRUŽINSKE MEDICINE IV PPD2 - M/Ž
Število delavcev: 2
Opis del in nalog: DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA V AMBULANTI IN NA TERENU, VKLJUČEVANJE V NMP V AMBULANTI IN
NA TERENU IN SICER V OKVIRU REDNEGA DELA KOT TUDI V ČASU DEŽURNE SLUŽBE V SKLADU Z RAZPOREDOM;EN
IZVAJALEC V ZP ŠMARJE PRI JELŠAH IN EN IZVAJALEC V ZP ROGAŠKA SL
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 6 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, OPRAVLJEN SPECIALISTIČNI IZPIT,
VELJAVNA LICENCA
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: DR.BLANKA JUG,VODJA OE SDM, 8183722
58/62
ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH,
CELJSKA CESTA 16, 3240 ŠMARJE PRI
JELŠAH
Št. prijave: HC89505
Rok prijave na to objavo: 02.04.2015
Zdravniki specialisti splošne medicine
Delovno mesto je v/na: upravna enota LAŠKO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE ALI DRUŽINSKE MEDICINE ALI ZDRAVNIK BREZ
SPECIALIZACIJE Z LICENCO V ZD RADEČE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO ZDRAVNIKA SPECIALISTA V AMBULANTI - DELO ZDRAVNIKA BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO V
AMBULANTI
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 4 leta, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov zahtevno, opravljen strokovni izpit, opravljen specialistični izpit, veljavna licenca
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: INGRID KUS SOTOŠEK, 03 568 02 00
Urnik dela: dvoizmensko
ZDRAVSTVENI DOM RADEČE, Ulica OF 8,
1433 RADEČE
Št. prijave: HF93684
Rok prijave na to objavo: 11.04.2015
Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)
Delovno mesto je v/na: upravna enota GROSUPLJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPEC. PEDIATRIJE V/VI - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DOLOČANJE IN IZVAJANJE BOLNIŠNIČNEGA PROGRAMA ZDRAVLJENJA
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov osnovno
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MAGDALENA URBANČIČ, 01 7887 450, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK,
ŠENTVID PRI STIČNI 44, 1296 ŠENTVID PRI
STIČNI
Št. prijave: ME16163
Rok prijave na to objavo: 31.03.2015
Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)
Delovno mesto je v/na: upravna enota TRBOVLJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST ANESTEZIOLOGIJE IN REANIMATOLOGIJE M/Ž - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SPECIALISTIČNO IN AMBULANTNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških
omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: - PAVLI AJDIŠEK, 03 56 52-590, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
59/62
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE,
RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE
Št. prijave: MD99024
Rok prijave na to objavo: 08.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota TRBOVLJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE M/Ž - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SPECIALISTIČNO AMBULANTNO IN BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških
omrežij - osnovno, LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: PAVLI AJDIŠEK, 03 56 52 590, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE,
RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE
Št. prijave: MB75133
Rok prijave na to objavo: 08.04.2015
Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)
Delovno mesto je v/na: upravna enota BREŽICE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: OPRAVLJANJE DELA IZ PODROČJA MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA (PREDHODNI, OBDOBNI IN
CILJANI PREGLEDI, OKVIRNE ANALIZE IN OCENE DELOVNEGA MESTA...)
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvo (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 2 leti, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, PO POTREBI VKLJUČEVANJE V
ZAGOTAVLJANJE NUJNE MEDICINSKE POMOČI
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: MIRJANA OBRANIČ, 07 49 91 449, [email protected]
Predvideno plačilo: 2.400,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE, ČERNELČEVA
CESTA 8, 8250 BREŽICE
Št. prijave: ME47504
Rok prijave na to objavo: 05.04.2015
Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)
Delovno mesto je v/na: upravna enota TRBOVLJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATER M/Ž - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SPECIALISTIČNO AMBULANTNO IN BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV M/Ž
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških
omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: PAVLI AJDIŠEK, 03 56 52 590, [email protected]
60/62
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE,
RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE
Št. prijave: GX45334
Rok prijave na to objavo: 08.04.2015
Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)
Delovno mesto je v/na: upravna enota KOČEVJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI - GINEKOLOG (ŠIFRA DM: E018013) - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: IZVAJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V DISPANZERJU ZA ŽENSKE
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 3 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 5 let, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, delo z bazami podatkov - osnovno, ZNANJE ENEGA SVETOVNEGA JEZIKA, VPIS V
REGISTER ZDRAVNIKOV, LICENCA. Izobrazba - dr.med.spec.ginekologije in porodništva.
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: ANDREJA RAKO, 041 765 065, [email protected]
Predvideno plačilo: 2.422,00 EUR bruto
Urnik dela: dopoldan
ZDRAVSTVENI DOM, KOČEVJE, ROŠKA
CESTA 18, 1330 KOČEVJE
Št. prijave: MA46527
Rok prijave na to objavo: 23.04.2015
Zdravniki specialisti (razen splošne medicine)
Delovno mesto je v/na: upravna enota TRBOVLJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZDRAVNIK SPECIALIST ZA RADIOLOGIJO M/Ž - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: SPECIALISTIČNO IN AMBULANTNO BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Medicina
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,
urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških
omrežij - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: PAVLI AJDIŠEK, 03 56 52 590, [email protected]
Urnik dela: večizmensko
SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE,
RUDARSKA CESTA 9, 1420 TRBOVLJE
Št. prijave: GX45490
Rok prijave na to objavo: 08.04.2015
Strokovnjaki za zdravstveno nego
Delovno mesto je v/na: upravna enota LAŠKO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V REFERENČNI AMBULANTI IN PROMOCIJI
ZDRAVJA V ZD RADEČE ZA NADOMEŠČANJE PORODNIŠKEGA DOPUSTA - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V REFERENČNI AMBULANTI
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 1 leto, polni delovni čas
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov zahtevno, opravljen strokovni izpit oz. zaključeno šolanje bo bolonskem sistemu
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: INGRID KUS SOTOŠEK, 03 568 02 00
Urnik dela: dvoizmensko
61/62
ZDRAVSTVENI DOM RADEČE, Ulica OF 8,
1433 RADEČE
Št. prijave: HF93667
Rok prijave na to objavo: 11.04.2015
Delovno mesto je v/na: upravna enota LAŠKO
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V REFERENČNI AMBULANTI V ZD RADEČE - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: DELO DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V REFERENČNI AMBULANTI
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba
Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, 20 ur/teden
Poskusno delo: poskusno delo 4 mes
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje tekoče,
govorjenje tekoče, pisanje tekoče, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov zahtevno, opravljen strokovni izpit oziroma zaključeno šolanje po bolonskem sistemu
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
Kontakt za kandidate: INGRID KUS SOTOŠEK, 03 568 02 00
Urnik dela: dvoizmensko
ZDRAVSTVENI DOM RADEČE, Ulica OF 8,
1433 RADEČE
Št. prijave: HF93670
Rok prijave na to objavo: 11.04.2015
Zobozdravniki
Delovno mesto je v/na: upravna enota TREBNJE
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - M/Ž
Število delavcev: 1
Opis del in nalog: ZDRAVLJENJE BOLEZNI USNE VOTLINE IN OBZOBNIH TKIV, SPREMLJA PATOLOGIJO ZOBNIH IN USTNIH
BOLEZNI, POUČUJE O VAROVANJU ZDRAVJA IN O NEGI ZOB
Alternativna izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba
Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas 8 mes, polni delovni čas
Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje 1 leto, voz. izpit kat. B, slovenski jezik razumevanje dobro,
govorjenje dobro, pisanje dobro, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, OPRAVLJEN STROKOVNI
IZPIT IN VELJAVNA LICENCA ZDRAVNIŠKE ZBORNICE
KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Kontakt za kandidate: VERA ROZMAN, 07 34-81-740, [email protected]
Urnik dela: dopoldan
62/62
ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE, GOLIEV TRG
3, 8210 TREBNJE
Št. prijave: ME75257
Rok prijave na to objavo: 07.04.2015