navodila - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo

Osnovna šola Janka Kersnika Brdo
IZVEDBENI NAČRT
Dejavnost: TEHNIŠKI DAN
Datum izvedbe. 11. 2. 2015
Kraj izvedbe: Gostinsko podjetje Trojane
Vodja dejavnosti: Urška Glavač Ravnikar
Udeleženci (razred in število učencev):
RAZRED
2. a
2. b
ŠTEVILO UČENCEV
22
22
Predvideno skupno število učencev (brez spremljevalcev): 44
Predvideni stroški na otroka:
 avtobusni prevoz: 2,80 €
Spremljevalci:
- Urška Glavač Ravnikar
- Tadeja Češka
- Špela Zemljič
Vsebina:
Proizvodnja krofov
Vzgojno-izobraževalni cilji:
Učenci:
- spoznajo proizvodnjo krofov (pripomočki, delo delavcev),
- opazujejo prostor, kjer nastaja izdelek, in se ga nato kot končni izdelek prodaja,
- okušajo končni izdelek.
Predviden potek dneva:
- ob 8.20 uvodna priprava v razredu (napotki za tehniški dan)
- 8.30 odhod izpred šole
- od 9.00 do 10.00 ogled proizvodnje krofov
- ob 10.10 odhod s Trojan
- prihod pred šolo ob 10.35
- šolska malica v razredu
- risanje postopka izdelave krofov
- zaključni pogovor
Pripomočki, oprema, malica …:
Učenci naj bodo vremenski napovedi primerno obuti in oblečeni. Ta dan prinesejo s seboj
šolsko torbo s copati, puščico in vrečko za malico.