ŠTUDENTSKI MEDICINSKI RAZISKOVALNI KONGRES 2010

ŠTUDENTSKI MEDICINSKI RAZISKOVALNI KONGRES 2010
PROGRAM
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15.45
15.45 - 16.15
16.15 - 16.30
16:30 - 17:35
17:35 - 18:00
18:00 - 19:30
19:30
Uvodni govor
(dekan Medicinske fakultete, prof. dr. Dušan Šuput, dr. med.)
Načrtovanje raziskovalne naloge
(prof. dr. Anton Grad, dr. med)
Ocenjevanje Prešernovih nalog 2010
Aktualnost teme in izbor literature pri raziskovalnih nalogah
(prof.dr. Mario Poljak, dr.med)
Predstavitev Krkinih nagrad
Študentske predstavitve – 1. sklop
Izboljšanje funkcijskih in morfoloških lastnosti arterijske stene z nizkim odmerkom
fluvastatina pri preiskovancih srednjih let - Sara Habjan, Miodrag Janić
Primerjava ocene albuminurije in proteinurije v različnih vzorcih seča - Darinka
Purg, Jasna Skamen
Ekspresijski profil med imunoterapijo s strupi krilokožcev - Manca Dežman,
Maruša Štern, Rok Lombar
Vpliv starosti na občutljivost baroreceptorskega refleksa - Petra Bavčar, Loredana
Mrak
Klinični pregled v primerjavi z ultrazvočno preiskavo pri odkrivanju razvojne
displazije kolka - Jaka Naranđa, Tomaž Tomažič
Pogostitev in ogled posterjev
Študentske predstavitve – 2. sklop
Pomen zgodnjih kliničnih in biokemičnih sprememb pri odkrivanju esencialne
arterijske hipertenzije - Boštjan Berlot
Analiza elektrokardiograma pri bolnikih z kronično obstruktivno pljučno boleznijo
- Miha Zabert, Urša Boneš
Dejavniki tveganja pri otrocih z ishemično možgansko kapjo - Marija Sevšek, Ana
Stenko
Markerji miokardne nekroze pri bolnikih s perkutano koronarno revaskularizacijo:
izoencim glikogenske fosforilaze (GPBB) - Dejan Sosič, Igor Kranjec
Študija uporabnosti nevrofizioloških meritev v diagnostiki meralgije parestetike Jernej Avsenik
Vpiv klasičnih rizičnih dejavnikov srčno-žilnih bolezni in anemije na kvaliteto
življenja po presaditvi ledvice - Jasmina Lukač, Matej Lukin, Igor Majcen, Fedja
Pavlovec
Zaključni pozdrav