ENERGETSKO VARČNO DECENTRALNO PREZRAČEVANJE

Imate težave z vlago ali
plesnijo v stanovanju?
Vas moti onesnažen zrak,
hrup iz okolja, prepih?
Ste občutljivi na cvetni prah,
vas mučijo alergije?
Si želite zagotoviti primerno,
racionalno in energetsko
varčno zračenje bivalnih
prostorov?
ENERGETSKO VARČNO DECENTRALNO PREZRAČEVANJE
STANOVANJSKIH PROSTOROV S KONTROLO VLAGE
Odprava vlage in plesni v prostorih, varčevanje s toplotno energijo v
stanovanjih in hišah, tudi hlajenje s povečanim nočnim zračenjem v času
poletja, filtracija onesnaženega zraka. Za delovanje ni potrebna vgradnja
sistema prezračevalnih kanalov. Izredno majhni stroški porabe elektrike.
Učinkovito prezračevanje za prijetno počutje
Ekonomična, enostavna, učinkovita ter cenovno dostopna
izvedba energetsko varčnega prezračevanja za novogradnje
in obnove, z ali brez prezračevalnih jaškov.
www.prezracevanje.net
DECENTRALNO ENERGETSKO VARČNO PREZRAČEVANJE
BREZ SISTEMA PREZRAČEVALNIH KANALOV
www.prezracevanje.net
Učinkovito prezračevanje za prijetno počutje
Prezračevanje prostorov s kontrolo vlage je energetsko varčna in cenovno najbolj
dostopna izvedba zračenja sodobnih stanovanjskih prostorov.
Prezračevanje, kot ga potrebujete!
Higrosenzibilno decentralizirano prezračevanje je racionalno optimalna izbira zračenja.
Samodejno higrosenzibilno delovanje omogoča
racionalno energetsko varčno zračenje* s kontrolo
prekomerne vlage. Omogoča različne možnosti
prezračevanja prostorov in filtriranja zraka. Tiho in
varčno delovanje. Opcije izvedbe z rekuperacijo.
Racionalna izvedba mehanskega zračenja
z i z re d n o n i z k i m i s t ro š k i o b r a t o v a n j a i n
vzdrževanja ter varčevanja z energijo.
Letni strošek elektrike stalno delujočega najvarčnejšega
ventilatorja je enak ceni ca. 2 litra mleka.
Enostavna decentralna montaža brez
r a z v o d a p re z r a č e v a l n i h k a n a l o v.
Enostavna in prilagodljiva montaža omogoča učinkovito
delovanje in estetsko vgradnjo. Preizkušena in trajna
rešitev prezračevanja ter odprave vlage po dostopni ceni
in s kvalitetnimi enotami priznanih proizvajalcev.
*Povzetek iz izsledkov raziskave DENA - Nemške državne agencija za energijo in
referenčnega inštituta za gradbeno fiziko Fraunhofer
Za informacije in svetovanje nas pokličite
ali nam pišite:
tel.: 01 560 30 56, 040 46 88 86
e-mail: [email protected]
www.prezracevanje.net
Real biro d.o.o., Cesta 24 junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče