Spoštovani, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje z

Spoštovani,
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje z organizacijo posvetov krepi sodelovanje z delodajalci kot najpomembnejšim
partnerjem na trgu dela. V ta namen Območna služba Zavoda za zaposlovanje Nova Gorica v okviru Eures-a (mreža evropskih
zavodov za zaposlovanje) organizira brezplačni strokovni posvet za delodajalce, na katerem bodo podrobneje predstavljene
zanimive in aktualne teme.
Vabimo vas na
INFORMATIVNO STROKOVNI SEMINAR ZA DELODAJALCE,
ki bo v TOREK, 22.05.2012, ob 13.30,
v dvorani Območne obrtno-podjetniške zbornice v Novi Gorici, ulica Gradnikove brigade 6.
PROGRAM
13.30 - 13.50
13.50 - 14.20
14.20 - 14.40
14.40 - 15.15
15.15 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00
Uvodni pozdrav in predstavitev razmer na lokalnem trgu dela
Lučila Hvala, direktorica OS Zavoda RS za zaposlovanje Nova Gorica
Ideja o poslovnem modelu socialnega podjetništva v Sloveniji
Matevž Slokar, direktor podjetja Slo-bar, d.o.o. in idejni vodja projekta S
Predstavitev projekta SEA (Agencija za socialno podjetništvo)
Črtomir Špacapan, direktor Regijske razvojne agencije Severne primorske, d.o.o. Nova Gorica
Predstavitev omrežja EURES, podpore storitev Eures za delodajalce ter smernice Evropa 2020
Mirela Pekica, Zavod RS za zaposlovanje, svetovalka EURES
Odmor
Predstavitev podporne mreže »Enterprise Europe Network« ter možnosti koriščenja evropskih projektov
za doseganje ciljev podjetja - primer projekta SOS (Stres, odsotnost, stiska)
Aleš Lipnik, Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče, Vodja centra za sodelovanje z
gospodarstvom in Koordinator za mednarodne projekte
Diskusija in mreženje ob pogostitvi
Za dodatne informacije in potrditev udeležbe najkasneje do 18. 05. 2012 pokličite svetovalko Eures Mirelo Pekica na telefonsko
številko 05/ 61 350 00 ali pišite na elektronski naslov: [email protected]
V pričakovanju vaše udeležbe, vas lepo pozdravljamo!
svetovalka Eures:
Mirela Pekica
Direktorica Območne službe
Lučila Hvala