Tip: Eragon – VJTERM-27

SISTEMI ERAGON d.o.o.
®
SLOVENSKA C. 039
5281 SP. IDRIJA
TEL.(05) 372 80 16 , (041) 624 182
FAX. (05) 372 80 17
E – POŠTA: [email protected]
Spletna stran: www.eragon.si
Davčna številka: SI86616595
TRR: 24203-9011224219 pri Raiffeisen Bank
GROUP
CENIK
Toplovodni kotel na pelete; Tip: Eragon – VJTERM-27
Toplovodni kotel Tip: Eragon – VJTERM-27 je v celoti Slovenski proizvod podjetij
Biomasa Trstenik d.o.o., ki je proizvajalec kotlovskega dela t.j. izmenjevalca in našega
podjetja Sistemi Eragon d.o.o., ki je proizvajalec vodno hlajenih gorilnikov na pelete
znamke Eragon. Izdelek je združen pod enotno CE oznako in ES izjavo o skladnosti.
Proizvod je izdelan v skladu z vsemi standardi, ki so predpisani na področju proizvodnje
kotlov oz. kurilnih naprav.
Konstrukcija kotla je varjena in izdelana iz kotlovske pločevine. Notranji del kotla
plamenica oz. kurišče vključno z izmenjevalcem je izdelan iz 5 mm kotlovske pločevine,
ki je kislinsko in temperaturno odporna. Izmenjevalec tvori 1x ploščati prenosnik toplote
preko katerega potuje tok vročih dimnih plinov, ki izhajajo iz plamena katerega generira
gorilnik na pelete, v nadaljevanju se tok dimnih plinov usmeri v prvi vlek, ki je izdelan iz
cevnega registra v katerem so nameščeni turbolatorji oblikovani v spiralo, v spodnjem
delu kotla se dimni plini obrnejo, le ti se na zadnjem delu kotla združijo in preko
dimovodne cevi se le te odvaja v dimnik.
Vodno hlajeni gorilnik Eragon je priključen na spodnji čelni del kotla in je robustne
konstrukcije saj je njegov najvitalnejši del, to je komora v kateri zgorevajo peleti
izdelana iz brezšivne jeklene cevi debeline 8mm, kar mu zagotavlja zelo dolgo
življenjsko dobo, 18 let in več. Pri tem je treba poudariti, da je komora v kateri zgorevajo
peleti dvoplaščna in vodno hlajena, kar še dodatno povečuje vzdržljivost naprave in
predvsem izkoristek goriva – lesnih pelet. Proces zgorevanja v gorilniku deluje po
patentiranem principu vrtinčastega zgorevanja v več fazah. Najprej se pri temperaturah
nad 100 stopinj Celzija izloči voda, naslednja faza poteka med 100 in 500 stopinj
Celzija, ko v področju plamenišča razpade del lesne mase v toplotno energijo, del pa se
pretvori v neizgorele pline, ti pa nato zgorijo pri cca. 1200 stopinjah Celzija. Pri takem
načinu zgorevanja dosežemo popolno zgorevanje lesne mase in najnižjo vrednost
škodljivih emisij dimnih plinov. Zrak potreben za zgorevanje vpihuje v komoro ventilator
preko zračnega kanala, v katerega je vgrajen tudi električni patronski grelec, ki v fazi
vžiga segreje vpihovani zrak za zgorevanje do temperature, pri kateri se vžgejo peleti.
Ko temperatura po vžigu goriva v kurišču-komori gorilnika naraste na delovno
temperaturo se električni patronski grelec samodejno izključi. Za dovod goriva v
komoro-kurišče gorilnika skrbi fleksibilni polžasti transporter, ki iz zalogovnika
transportira pelete do izpusta, od tod pa po povezovalni cevi padajo v komoro-kurišče
gorilnika. Polžasti transporter je vezan na krmilno elektroniko, ki na podlagi programa v
časovnih presledkih, odvisno od faze delovanja in ostalih parametrov, dozira optimalno
količino goriva v komoro-kurišče gorilnika.
GROUP – PROJEKTIRANJE – INŽENIRING – IN PROIZVODNJA KOTLOVNIC NA LESNO BIOMASO.
-1-
Na kotlu so bile izdelane tudi meritve s strani Fakultete za strojništvo Maribor, kotel je
obratoval na lesne pelete in je dosegal spodaj navedene obratovalne parametre:
Parameter
Moč kotla
Temperatura dimnih plinov
Izkoristek
Ogljikov dioksid
Ogljikov monoksid
Dušikovi oksidi
Prah
Mejne
vrednosti
Javnega
poziva*
>90
-
Izmerjena
vrednost na
maksimalni
moči
27
122,4
91,1
14,4
Izmerjena
vrednost na
minimalni
moči
8,1
85,8
93,2
11,6
Enota
Opomba:
kW
ºC
%
%
<500
125,7
496,6
mg/m
3
-
234,6
184,6
mg/m
3
<40
23,5
31,5
mg/m
3
pri 13 % O2, T=273 K,
p=101,3 kPa
pri 13 % O2, T=273 K,
p=101,3 kPa
pri 13 % O2, T=273 K,
p=101,3 kPa
Skladno z rezultati meritev, kotel Eragon- VJTERM-27 deluje skladno s predpisi in
izpolnjuje norme, postavljene v Javnem razpisu za nepovratne finančne spodbude
občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energetsko učinkovitost
stanovanjskih stavb.
TOPLOVODNI KOTEL NA PELETE
TIP: ERAGON-VJTERM-27 JE V
CELOTI PROIZVOD SLOVENSKIH
PODJETIJ IN IMA TOPLOTNI
RAZPON MOČI OD:
MIN. 8,1 KW
MAX. 27 KW
GORILNIK JE VODNO HLAJEN, KAR
OMOGOČA DOLGO ŽIVLJENJSKO
DOBO LE-TEGA 18 LET IN VEČ.
PRIKLOP GORILNIKA SE IZVEDE
MED R'' IN F'' NA KOTLU. ZARADI
ZADOSTNEGA PRETOKA SISTEMSKE
VODE SKOZI KOMORO GORILNIKA
SE DODATNO VGRADI ČRPALKA.
GLEDE NA VODNO HLAJENJE SE
ODDA NA STRAN SISTEMSKE VODE
KORISTNIH 5 DO 8 KW/H MED
OBRATOVANJEM GORILNIKA.
GROUP – PROJEKTIRANJE – INŽENIRING – IN PROIZVODNJA KOTLOVNIC NA LESNO BIOMASO.
-2-
SHEMATSKI PREREZ MALE KURILNE NAPRAVE ERAGON- VJTERM-27
Legenda:
1 PRIKLJUČEK NA DVIŽNI VOD 5/4'' F
2 POTOPNA TULKA ZA SENZOR 1/2''
3 VARNOSTNI IN ODZRAČEVALNI VOD
4 PRIKLJUČEK NA POVRATNI VOD 5/4'' R
5 POLNJENJE, PRAZNJENJE KOTLA
6 ČISTILNA VRATA
7 ČISTILNA VRATA
8 PLOŠČATI PRENOSNIK TOPLOTE
9 CEVNI PRENOSNIK TOPLOTE
10 LOPUTA-USMERJEVALEC TOKA DIMNIH PLINOV
11 ODVOD DIMNIH PLINOV Z LOPUTO
12 ČISTILNA ODPRTINA CEVNEGA PRENOSNIKA TOPLOTE-SPODAJ
13 PLAMENICA – KURIŠČE
14 ČISTILNA ODPRTINA CEVNEGA PRENOSNIKA TOPLOTE-ZGORAJ /1
15 ČISTILNA ODPRTINA CEVNEGA PRENOSNIKA TOPLOTE-ZGORAJ /2
16 TURBOLATORJI NAMEŠČENI V CEVNIH PRENOSNIKIH TOPLOTE
17 ROČKA ZA OTRESANJE TURBOLATORJEV
TIP KOTLA
ERAGON
VJTERM - 27
NAZIVNA
MOČ
(kW)
Min.
vlek Pa
Kol.
vode v
kotlu
(l)
Masa
(kg)
Max.
obrat.
tlak
(Bar)
27
20
80
180
2,5
DIMENZIJE (mm)
A
B
C
D
E
K
L
M
1100
460
660
900
160
520
150
380
GROUP – PROJEKTIRANJE – INŽENIRING – IN PROIZVODNJA KOTLOVNIC NA LESNO BIOMASO.
-3-
Cenik:
Toplovodni kotel na pelete; Tip: Eragon – VJTERM-27.
 GARANCIJA NA KOTEL VKLJUČNO
Z KOMORO GORILNIKA –
KURIŠČE 5 LET
 GORILNIK JE PLOD RAZVOJA
PODJETJA ERAGON d.o.o.,
 NA TEHNOLOGIJO VODNEGA
HLAJENJA, JE PODELJEN PATENT
Cena: 2.784,00 EUR brez DDV.
( V ceni je zajet komplet, kurilne naprave ki je sestavljena iz, kotlovskega telesa, gorilnika in dozirnega polža dolžine 2M. )
 DDV 9,5%
Za plačilo: 3.048,48 Eur z DDV.
( DDV 9,5% se upošteva pri nakupu opreme, vključno z vgradnjo in zagonom le – te, s strani pooblaščenega
monterja podjetja Sistemi Eragon d.o.o. Trenutno imamo na območju RS 25 pooblaščenih monterjev, koordinacija le
teh je v pristojnosti podjetja Sistemi Eragon d.o.o. )
 DDV 22%
Za plačilo: 3.396,48 Eur z DDV.
( DDV 22% se obračuna pri nakupu samo opreme.
Garancija se upošteva, v kolikor je montaža - zagon opreme opravljen s strani pooblaščenega monterja podjetja
Sistemi Eragon d.o.o. Trenutno imamo na območju RS 25 pooblaščenih serviserjev, koordinacija le teh je v
pristojnosti podjetja Sistemi Eragon d.o.o. )
Davčna stopnja je vezana na površino stanovanja, ki se ogreva, saj po novem zakonu nanjo
vpliva velikost stanovanjske površine tj. pod 250 m2 bivalne površine je davek na opremo z
montažo 9.5%, nad 250 m2 pa 22%.
GROUP – PROJEKTIRANJE – INŽENIRING – IN PROIZVODNJA KOTLOVNIC NA LESNO BIOMASO.
-4-
 PODJETJE BIOMASA TRSTENIK IMA TRADICIJO PRI PROIZVODNJI KOTLOV OD
LETA 1990
 PODJETJE SISTEMI ERAGON IMA TRADICIJO PRI PROIZVODNJI GORILNIKOV
OD LETA 1990
 SISTEM JE SUBVENCIONIRAN S STRANI EKO SKLADA BREZ VGRADNJE
AKUMULATORJA TOPLOTE.
Cene različnih tipov zalogovnikov si lahko ogledate na naši spletni strani: www.eragon.si
Toplovodni kotel na pelete Tip: Eragon – VJTERM-27 izpolnjuje tudi vse kriterije Eko sklada
za pridobitev subvencije v letu 2014.
Objava novega razpisa s strani Eko sklad-a za leto 2014 se pričakuje predvidoma v mesecu februarju
2014, (podatek je informativen in ni zavezujoč) !
V navedenih cenah ni zajeto:
 Prevoza opreme
 Cene so fco. proizvodnja.
 Drobnega materiala, tj. gibljivih cevi, črpalk, ventilov, ipd.
 Montaže opreme, el. del, zagona kotla.
 Zalogovnika za pelete.
V kolikor vam cene osnovne opreme ustrezajo, nas prosim obvestite, da vam
pripravimo končno ponudbo z obsegom del, ki ga dogovorimo, npr. izdelava
zalogovnika za pelete, zagon in nastavitev gorilnika, montaža gorilnika na obstoječi
kotel, ipd.
GROUP – PROJEKTIRANJE – INŽENIRING – IN PROIZVODNJA KOTLOVNIC NA LESNO BIOMASO.
-5-
Garancija:
 5 let na kotel.
 5 let na telo-kurišče gorilnika.
 1 leto na elektro in ostalo opremo
Plačilni pogoji:
 Dogovor
Dobavni rok:
 Zaloga – dogovor
 Opomba: Po naročilu lahko izdelamo tudi manjše kotle npr. 15 kW, ali večje npr. za ogrevanje
večstanovanjskih stavb ali tovarn toplotne moči do 1500 kW ali več.
Več informacij na tel. 051/624-182 ali spletni strani www.eragon.si
GROUP – PROJEKTIRANJE – INŽENIRING – IN PROIZVODNJA KOTLOVNIC NA LESNO BIOMASO.
-6-
Pri vgradnji kotla upoštevajte, da se vrata kotla standardno odpirajo desno.
Ob naročilu se lahko izdelajo tudi leva vrata.
Zapisala:
Tjaša Peternelj
Sp. Idrija, 27.1.2014
GROUP – PROJEKTIRANJE – INŽENIRING – IN PROIZVODNJA KOTLOVNIC NA LESNO BIOMASO.
-7-