tukaj. - Avtomotive.si

Obrazec za vračilo
(Ta obrazec izpolnite in ga pošljite nazaj le v primeru, če želite odstopiti od pogodbe)
Obvestilo o odstopu od pogodbe
-
Naslovnik: Avtomotive car parts Boštjan Marc s.p., Goriška cesta 25b, 5270 Ajdovščina.
-
Obveščam vas da odstopa od pogodbe za sledeče artikle:
-
Datum računa za prejete artikle: ____________________________________________________________
-
Ime in priimek kupca: _____________________________________________________________________
-
Naslov kupca: ___________________________________________________________________________
-
Številka računa: __________________________________________________________________________
-
Številka naročila (samo za spletna naročila): ___________________________________________________
-
Vračilo kupnine se izvede z nakazilom na bančni račun:
SI56 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, odprt pri ______________________________
-
Podpis kupca ___________________________________________________________________________
-
Kraj in datum: ___________________________________________________________________________
Avtomotive car parts Boštjan Marc s.p., Goriška cesta 25b, 5270 Ajdovščina, www.avtomotive.si, email:[email protected], Matična št.: 3228614000, ID št za DDV: SI25349791, TRR pri Banki Koper: SI56 1010
0005 3222 052