Naziv delovnega mesta: ADMINISTRATOR OPIS DELA

Naziv delovnega mesta:
ADMINISTRATOR
Organizacijska enota:
Stopnja izobrazbe:
Smer:
Naziv poklica:
Tarifni razred:
Delovne izkušnje:
Posebna znanja:
sektor: OS, BK
poklicna IV., V.
ekonomska, upravna
poslovni tajnik, komercialist, upravni tehnik,administrator…
IV.
1 leto
znanje slovenskega jezika in enega tujega jezika, uporaba
osebnega računalnika, samostojnost, komunikativnost
interni akti, plani, pravilniki, navodila nadrejenega
za pravilnost, natančnost, ažurnost dela, doslednost,
brez neugodnih vpivov
skrb za varnost pri delu
splošna zdravstvena sposobnost
Osnove za delo:
Odgovornost za delo:
Vplivi okolja:
Varnost pri delu:
Zdravstvene zahteve:
Druge značilnosti:
OPIS DELA






Sestavljanje in pisanje zapisnikov, poročil, dopisov
opravljanje drugih strokovno operativnih del po nalogah in zadolžitvah
nadrejenega.
Knjiženje dokumentov v navision
Knjiženje dokumentov v tabele za zunanjo trgovino
Nudenje logistike tržnikom
Opravljanje drugih del po navodilih direktorja