Nova KBM dd

Primer dobre prakse
v Novi KBM
Alenka Erker Lozinšek, Nova KBM d.d.
vodja oddelka za kadre
Nova KBM d.d.
 univerzalna banka
 15 podružnic in 75
poslovalnic v Sloveniji
 1.400 zaposlenih
 14 družb v skupini (Slo,
Avstrija, Hrvaška,
Srbija – 3.200
zaposlenih)
 www.nkbm.si
SEMINARJI
IN
DELAVNICE
USPOSABLJANJE
NA
DELOVNEM MESTU
SAMOIZOBRAŽEVANJE
FORMALNO
IZOBRAŽEVANJE
IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE
V NOVI KBM
80 % izobraževanj je izvedenih interno
zaposleni v povprečju na 5 izobraževanjih
22 izobraževalnih ur na zaposlenega
stroški izobraževanja = 1,5 % stroškov dela
E-IZOBRAŽEVANJE
Zakaj e-izobraževanje v Novi KBM?
veliko
število
izobraževanj
1400
zaposlenih
veliko
krajših
izobraževanj
85
lokacij
velike
ciljne
skupine
60 %
zaposlenih
dela s strankami
Vsebine in ciljne skupine
 Informacijska varnost
 Varstvo osebnih podatkov
 V nadaljevanju priprava
lastnih vsebin …
 … za vse zaposlene v banki (ciljne skupine
velikosti vsaj 500 udeležencev)
Potencialni “minusi”…
tehnične
težave
visoki začetni
stroški
Potencialni “minusi”
struktura
zaposlenih
neprilagojenost
posameznim
skupinam zaposlenih
motiviranost
zaposlenih
… in prevladujoči “plusi”
manj
administrativnega
dela v OK
dolgoročno nižji
stroški
Predvideni “plusi”
racionalnejša
izraba
časa
večja
fleksibilnost
prilagojen
tempo
dostopnost
Organizacija in izvedba






usklajevanje gradiv
priprava tehnološke podpore
pilotska izvedba
6 skupin po ca. 200 udeležencev
14 dnevni okvir
opozarjanje
 začetnim težavam je sledil uspešen zaključek
Kako nam je uspelo?
interno komuniciranje – “reklama”
“help desk”
prilagoditev individualnim potrebam
vzpodbujanje, nagrajevanje
interno komuniciranje – “reklama”
… pred, med in po zaključenem
izobraževanju…
 okrožnice
 članki v internem časopisu
 obveščanje vodij
 neposredna obvestila sodelavcem
 predstavitev na internih sestankih
 neformalne predstavitve
“help desk”
 Vsebinski
 2 svetovalki v kadrovski službi – povezava do
strokovnih služb
 odgovori na vprašanja
 Tehnični




kratka slikovna navodila
oddelek pomoči uporabnikom
sektor informatike
posredno B2
prilagoditev individualnim potrebam
 Vsebinske prilagoditve
 sodelovanje pri pripravi gradiv
 prilagojeni primeri na osnovi praktičnih
izkušenj
 Tehnične prilagoditve
 dostop preko intraneta
 vstopanje brez gesla
prilagoditev individualnim potrebam
 Individualne prilagoditve - odstopanja
 slabovidni sodelavci
 zaposleni brez individualnega dostopa do
osebnega računalnika
 zaposleni na specifičnih delovnih mestih
(specifična informacijska podpora)
 zaposleni s pomanjkljivim računalniškim
znanjem
vzpodbujanje, nagrajevanje
 nagrade za najhitrejše
 možnost neposrednega kontakta
 vmesni nadzor in “opominjanje”
zamudnikov
 pridobivanje in vrednotenje povratnih
informacij
 poročanje
ZAKLJUČUJEMO…
 v 2 mesecih izobrazili 1400 zaposlenih
 časovni prihranek vsaj 50 % po udeležencu
 strošek izobraževanja na zaposlenega več
kot 10 krat nižji v primerjavi s klasično
izvedbo
 praktično 100 % udeležba
 povprečna ocena na testiranju
 manj administrativnega dela
… DA NADALJUJEMO!!!
Hvala!
Alenka Erker Lozinšek
Oddelek za kadre, Nova KBM d.d.