cenik za odvoz biološko razgradljivih kuhinjskih

.
Komunala Izola d.o.o. - Komunala Isola s.r.l.
Industrijska cesta 8, 6310 IZOLA
Tel: 05 66 34 950, FAX: 05 66 34 949
e-posta: [email protected]
Matična št.: 5156858
ID-številka za DDV: SI70981515
Izola, 14.03.2011
CENIK
ZA ZBIRANJE IN ODVOZ BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV
TER ODPADNIH JEDILNIH OLJ IN MASTI
Besedilo
Cena
1. Zbiranje in odvoz biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov
(klasif.št. 20 01 08)
35-litrska posoda za kuhinjske odpadke
5,0135
2. Zbiranje in odvoz odpadnega jedilnega olja in masti
(klasif.št. 20 01 25)
1 liter odpadnega jedilnega olja in maščob
0,1753
Cene ne vsebujejo DDV.
Cene so izražene v EUR.
Cene se uporabljajo od 1.4.2011.naprej.
DIREKTOR
Denis Bele
.
Registrirano pri Okrožnem sodišču v Kopru pod št. 066/10016500; Osnovni kapital 795.326,70 EUR
.
TRR: 10100-0029080595 Banka Koper, 02287-0253829282 Nova LB Ljubljana, 33000-0000739228 HYPO Alpe Adria Bank.