tu.

REZULTATI DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ ITALIJANSKEGA JEZIKA ZA SREDNJE ŠOLE – NIŽJA RAVEN
11. marec 2011
MESTO
1.
ZLATO
1.
ZLATO
2.
SREBRNO
3.
SREBRNO
4.
SREBRNO
5.
SREBRNO
6.
SREBRNO
7.
SREBRNO
8.
SREBRNO
9.
BRONASTO
10.
BRONASTO
11.
BRONASTO
12.
BRONASTO
IME
MIHA
PRIIMEK
PIPAN
SABRINA
HAREJ
VANESA
TURK
KARMEN
ŠIRCA
MIA
SLIVNIK
NEJC
BATISTIČ
PETRA
KOBAL
NEJA
SKOČIR
MATIC
BRATINA
ANDREJA
RIJAVEC
LUKA
JEDREJČIČ
TJAŠA
LOGAR
NIKA
PUC
13.
BRONASTO
14.
NINA
GROBIŠA
DENISE
HLEDE
ŠOLA
Šolski center
Srečka Kosovela
Sr. Šola Veno
Pilon
SETŠ Nova
Gorica
Sr. Šola Veno
Pilon
Gimnazija Nova
Gorica
SETŠ Nova
Gorica
Škofijska
gimnazija
Gimnazija Nova
Gorica
Sr. Šola Veno
Pilon
Gimnazija Nova
Gorica
Šolski center
Postojna
Sr. Šola Veno
Pilon
Sr. Šola Veno
Pilon
KRAJ
Seţana
SETŠ Nova
Gorica
Gimnazija Nova
DOSEŽEN %
86,4
MENTOR
Leonida Vrabac
PERUGIA
Ajdovščina
86,4
Tatjana Kodelja
PERUGIA
Nova Gorica
85,6
Knjiţna nagrada
Ajdovščina
85,2
Nataša Kabaj
Bavdaţ
Tatjana Kodelja
Nova Gorica
84,8
Nadja Vodopivec
Knjiţna nagrada
Nova Gorica
84
Knjiţna nagrada
Knjiţna nagrada
Vipava
83,2
Nataša Kabaj
Bavdaţ
Sonja Černigoj
Nova Gorica
82,8
Vlasta Lukman
Knjiţna nagrada
Ajdovščina
80,4
Tatjana Kodelja
Knjiţna nagrada
Nova Gorica
78,4
Nadja Vodopivec
Seţana
76,8
Katarina Weber
Ajdovščina
76,4
Tatjana Kodelja
Ajdovščina
75,6
Tatjana Kodelja
Nova Gorica
75,2
Nova Gorica
74,8
Nataša Kabaj
Bavdaţ
Vlasta Lukman
Knjiţna nagrada
BRONASTO
15.
BRONASTO
16.
BRONASTO
17.
BRONASTO
18.
BRONASTO
18.
BRONASTO
19.
BRONASTO
20.
BRONASTO
20.
BRONASTO
21
BRONASTO
22.
BRONASTO
23.
BRONASTO
24.
BRONASTO
25.
BRONASTO
26.
BRONASTO
27.
BRONASTO
TILEN
VIŠNJEVEC
PETRA
BARTOL
JAN
ČUK
TILEN
MIKLAVEC
KIM
BERCE
DEBORA
KOCJANČIČ
TADEJA
LOGAR
DANAJA
METUL
PETRA
TAVČAR
PETER
KOGOVŠEK
LAURA
SEŠEK
ANNA
ROSA
URŠKA
TOMŠIČ
JACOBS
FON
MATEJA
LANGUS
KATJA
GRM
Gorica
Šolski center
Srečka Kosovela
Šolski center
Rudolfa Maistra
Šolski center
Srečka Kosovela
Šolski center
Srečka Kosovela
SETŠ Nova
Gorica
Gimnazija Nova
Gorica
Šolski center
Postojna
Gimnazija
Jesenice
Šolski center
Srečka Kosovela
Gimnazija Ledina
Šolski center
Rudolfa Maistra
Šolski center
Rudolfa Maistra
Gimnazija
Jesenice
Gimnazija
Jesenice
Gimnazija Ledina
Seţana
73,6
Sandra Grmek
Kamnik
71,6
Mateja Grošelj
Seţana
69,6
Sandra Grmek
Seţana
69,2
Sandra Grmek
Nova Gorica
69,2
Nova Gorica
68,4
Nataša Kabaj
Bavdaţ
Vlasta Lukman
Seţana
60
Katarina Weber
Jesenice
60
Seţana
58,8
Andreja Kosem
Dvoršak
Sandra Grmek
Ljubljana
57,6
Klara Antoni
Kamnik
57,5
Vittorio
Kamnik
56
Vittorio
Jesenice
52,4
Jesenice
44,8
Ljubljana
44,4
Andreja Kosem
Dvoršak
Andreja Kosem
Dvoršak
Klara Antoni
GIFFONI
28.
BRONASTO
29.
BRONASTO
NEUDELEŢ
BA
ROSANA
KRISTINA
KATARIN
A
ČOLOVIČ
POPIT
OCEPEK
Gimnazija Ledina
Ljubljana
39,6
Klara Antoni
Gimnazija Ledina
Ljubljana
32,4
Klara Antoni
HUDOBEC
Gimnazija Tolmin Tolmin
/
Jana Costantini