Merkliné Doncsecz Ibolya.pdf

Szakmai önéletrajz
Név
Születési év
Végzettség
Szakképzettség
Tudományos
fokozat:
Beosztás:
Intézet:
Iroda:
Telefon/fax:
E-mail:
Honlap:
Fogadóóra:
Oktatott tárgyak:
Merkliné Doncsecz Ibolya
1958
tudományegyetem
szlovén nyelv és irodalom szakos tanár
Eddigi oktatói
tevékenység:
Publikációk (az
elmúlt 5 év
szakmai,
tudományos
legfontosabb 10
publikáció
33év
fıiskolai adjunktus
Szláv Filológiai Intézet
D épület 323.
94/504-508
[email protected]
Szerda: 13:45 -14:45
Szlovén nyelvfejlesztés, Országismeret, Szláv civilizációk
(szlovén), Szlovén nyelv-és stílusgyakorlatok, Másik szláv nyelv
(szlovén), Mai szláv nyelvek alapjai (szlovén), Fordítási
gyakorlatok
Szlovén nemzetiségi képzés a szombathelyi Savaria Egyetemi
Központban. In: Társadalmi együttélés – A kisebbségi lét
dimenziói. Interdiszciplináris e-folyóirat
2012/2.
Prežihov Voranc: Boj na požiralniku v madžarskem prevodu
Avgusta Pavla. In: Karel Gadányi, Marko Jesenšek
(szerk.)Bibliotheca Slavica Savariensis (ISSN: 1218-2680) XII.
2011. pp. 107-116.
Govorna podoba intervjuvancev TV oddaje Slovenski utrinki. In:
Marko Jesenšek; Zinka Zorko; Ludvik Karničar; Martina Orožen
(szerk.): Globinska moč besede: red. prof. dr. Martini Orožen ob
80-letnici. 2011. pp.314-324.
Oblikoslovne značilnosti narečnih prispevkov TV oddaje
Slovenski utrinki. In: Gadányi Károly (szerk.)Studia Slavica
Savariensia (ISSN: 1216-0016) 1-2. 2011. pp. 311-321.
Jezikovne značilnosti govora odseljenih porabskih Slovencev. In:
Gadányi Károly (szerk.)Studia Slavica Savariensia (ISSN: 12160016) 1-2: pp. 171-178. 2010.
Poučevanje slovenskega jezika in književnosti na Visoko šoli D.
Berzsenyi v Sombotelu, 2005.
Szlovénekrıl – pillanatképekben / Utrinki o Slovencih. 2008
Tudományos/
szakmai közéleti
tevékenység,
nemzetközi
kapcsolatok:
Közép – európai Nemzetiségi és Etnikai Kutatóközpont, tag
ELTE Idegennyelvő Továbbképzı Központ, vizsgáztató,
OKTV szlovén bizottság, elnök
A szombathelyi Pável Ágoston Szlovén Kultúregyesület elnöke,
MTV Szlovén Szerkesztıségének rovatvezetıje és felelıs
szerkesztıje