lukec in njegov škorec mornar na kolesu gospod hudournik

PISATELJ
France Bevk
Leopold Suhodolčan
Franc S. Finžgar
NASLOV KNJIGE
LUKEC IN NJEGOV ŠKOREC
MORNAR NA KOLESU
GOSPOD HUDOURNIK
NAVODILO:
Knjigo preberi do določenega dne. V zvezek »Svet iz besed« zapiši:
 NASLOV KNJIGE.
 IME IN PRIIMEK PISATELJA IN ILUSTRATORJA.
 KRAJ IN ČAS DOGAJANJA.
 KNJIŽEVNE OSEBE.
 PREPIŠI KRAJŠI ODSTAVEK.
 ZAPIŠI SVOJE MNENJE O VSEBINI.
 ZGODBO ILUSTRIRAJ.
Sledi vsebinska analiza pri pouku slovenščine.
DATUM