IZDELAVA BRUN

IZDELAVA BRUN
Podjetje SNEŽNIK SINPO, d.o.o. je pričelo z izdelavo brun iz lesa smreke in jelke. Dimenzije
so sledeče:
debelina 20, 32, 35 in 42 mm
širina od 110 mm do 150 mm
dolžina do 4 m
kvalitieta AB, C
Vse dodatne informacije dobite pri:
Andrej PUŽ – tel. 01/8930 740 ali mobitel 041 616 699 in
Stojan ŠTEBLAJ – tel. 01/8930 740 ali mobitel 041 627 703