Uporabna 2013 - program:Layout 1.qxd

2013
DINAMIČNO STROKOVNO SREČANJE VSEH, KI SE SREČUJEMO S KARDIOLOŠKIMI BOLNIKI IN DILEMAMI
31. januar - 2. februar 2013
Kongresni center St. Bernardin, Portorož
www.edumedic.si
S kardiologijo in kardiološkimi bolniki se ne srečujemo le kardiologi, pač pa vsi zdravniki
in drugi zdravstveni delavci. Kardiološka nujna stanja so nočna mora vseh dežurajočih
in nanje kljub nenehnemu izobraževanju in izpopolnjevanju nikoli nismo dovolj
pripravljeni. Možnos za hitro napotev h kardiologu ali za posvet na daljavo so
skromne. Številna specializirana kardiološka strokovna srečanja so preveč poglobljena
za zdravnike družinske medicine, specialiste in specializante interne medicine oziroma
njenih vej, zdravnike drugih specialnos ter medicinske sestre in farmacevte, zato se
jih večina ne udeleži.
Sedaj že tradicionalno strokovno srečanje Uporabna kardiologija zapolnjuje to vrzel
in izhaja iz podmene, da si dobra vprašanja zaslužijo dobre odgovore. Nič ni narobe,
če česa ne vemo, ni pa dobro, da pri tem ostane: ponujamo zanimive teme, pomembne
za vsakodnevno delo, zbrali smo dobre in ugledne predavatelje, z živahnimi predavanji
in interkvnimi debatami bomo odgovarjali na vprašanja in dileme slehernega izmed
vas. To ni ozek sestanek kardiologov, ki bi se prepričevali glede podrobnos, pač pa
dinamično strokovno srečanje vseh, ki se pri svojem rednem delu srečujemo s
kardiološkimi bolniki in dilemami in ki bi si želeli vede več, da bi bilo naše delo lažje,
bolj učinkovito in bolj varno.
Zdravniki, medicinske sestre in farmacev vsak dan z ramo ob rami opravljamo težka
dela v okviru poklicev, ki bi se morali zopet uvrs med najbolj spoštovane: bi
poklican za pomoč pri ohranjanju zdravja in življenja je lepo, a delo je težko in
odgovornost velika. Medsebojno spoštovanje in mski duh sta poleg enostavnega
podajanja uporabnega znanja glavni načeli srečanj Uporabna kardiologija, ki naj nas
tokrat in v prihodnjih leh strokovno in človeško povezujejo.
edumedic
v sodelovanju z
Društvom za izobraževanje v medicini in farmakologiji
vabi na strokovno srečanje
Zdrav človek ima soč želja, bolan le eno. Omogočite sebi in drugim čim več želja.
Vabljeni 31. januarja v Portorož!
Marko Gričar
2013
Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
31. januar - 2. februar 2013
Naložba v znanje daje najvišje dividende.
Kongresni center St. Bernardin
Portorož
Benjamin Franklin
MOČ JE V SODELOVANJU!
Tisk in distribucijo je omogočilo podjetje Berlin-Chemie Menarini
INFORMACIJE
SPLOŠNE
2013
NAMEN SREČANJA
Strokovno srečanje je namenjeno zdravnikom različnih specialnos (zdravnikom
družinske medicine, kardiologom, internistom, urgentnim zdravnikom, pulmologom
in drugim), specialistom in specializantom, medicinskim sestram in zdravstvenim
tehnikom, lekarniškim in kliničnim farmacevtom ter drugim, ki se pri svojem delu
srečajo s kardiološkimi bolniki in želijo izboljša svoje znanje. Poleg odlično izbranih
strokovnih vsebin sta poudarjena tudi mski duh in medsebojno spoštovanje.
TEMELJNA NAČELA
Zanimive teme, odlični predavatelji, medsebojno spoštovanje, prijetno vzdušje,
bogat družabni program, zadovoljni udeleženci, želja po še.
KOTIZACIJA
V želji, da bi se prakčno uporabnega srečanja lahko udeležili v velikem številu in v
obliki zdravstvenih mov, smo tudi letos omogočili izredno ugodne (nespremenjene)
kozacije:
Zdravniki
185 €
Farmacev
150 €
Dipl. zdravstveniki, medicinske sestre, zdravstveni tehniki
Cene vsebujejo DDV. Kozacija zagotavlja tridnevno udeležbo na predavanjih in
razstavi, kongresno torbo z materiali, dve kosili, dve večerji z glasbo, gos in plesom,
glasbene nastope in okrepčila v odmorih in še več. Poskrbeli bomo, da se boste
počuli odlično.
KRAJ PRIREDITVE
Kongresni center St. Bernardin,
Obala 2, 6320 Portorož.
Tel. 05/ 690-7000, faks: 05/ 690-7010,
e-pošta: [email protected]
www.h-bernardin.si
INFORMACIJE O PRIJAVAH
Tel.: 041/ 999 084
e-pošta: [email protected]
ORGANIZACIJSKI ODBOR
Marko Gričar, Irena Petrič, Lucija Šarc, Vesna Mežnar.
INFORMACIJE O PLAČILIH
Računovodstvo
Tel.: 031/ 545-094
e-pošta: [email protected]
KREDITNE TOČKE ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE ZA SPI
Zdravniška zbornica Slovenije je za udeležbo na strokovnem srečanju Uporabna
kardiologija 2013 dodelila naslednje število kreditnih točk za stalno podiplomsko
izobraževanje (SPI):
- akvni udeleženci: 20 kreditnih točk,
- pasivni udeleženci: 16 kreditnih točk.
RAZSTAVA IN OGLAŠEVANJE
Tel.: 040/ 465-074, faks: 05/ 992-3430,
e-pošta: [email protected]
LICENČNE TOČKE ZBORNICE-ZVEZE (ZZBNS)
Vloga za dodelitev licenčnih točk je oddana in je v postopku reševanja - sklep
bomo objavili v reviji Utrip in na www.edumedic.si .
TEHNIČNA IZVEDBA IN ORGANIZACIJA:
edumedic d.o.o.
Privškova 4, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI65590198
e-pošta: [email protected]
www.edumedic.si
4
95 €
NAVODILA ZA PRIJAVO IN PLAČILO
1. Prijavnico, ki ima veljavnost predračuna,
si nasnite s spletne strani www.edumedic.si
2. Najkasneje do 24. januarja 2013 nakažite ustrezen znesek na poslovni račun
Edumedic d.o.o. pri UniCredit Banka d.d. št. SI56 2900 0005 0029 547. Na nakazilu
naj bodo razvidni podatki o plačniku ter priimek in ime udeleženca.
3. Prijavnico in fotokopijo potrdila o plačilu pošljite najkasneje do 24. januarja 2013
po poš na naslov: Edumedic d.o.o., Privškova 4, 1000 Ljubljana.
4. Po prejemu plačila bomo plačniku izstavili in poslali avansni račun.
5. Dokončni račun bomo plačniku izstavili in poslali po koncu strokovnega srečanja.
OPOZORILO: Pisnih prijav po 24. januarju 2013 ne bomo sprejemali - registracija in
plačilo po tem datumu bosta mogoča le na recepciji srečanja v Portorožu!
5
VNI PROGRAM
STROKO
12.00
Registracija udeležencev
u ar
n
a
j
.
1
četrtek - 3
18.00-19.00
ATRIJSKA FIBRILACIJA IN PREPREČEVANJE MOŽGANSKE KAPI
Moderatorja: Nina Vene, Matej Marinšek
15.30-16.00
Kozarec penine Bjana Brut Rose za dobrodošlico
Glasba: ZokyM.KEBA Duo
16.00-17.30
VROČE TEME V KARDIOLOGIJI
18.00-18.15
Od starih k novim zdravilom za preprečevanje možganske kapi
Marko Gričar
18.15-18.30
Novoodkrita fibrilacija atrijev: kako se odločiti o antikoagulacijskem
zdravljenju
Matej Marinšek
18.30-18.45
Sodobni pogledi na vodenje bolnikov z antikoagulacijskimi zdravili
Nina Vene
18.45-19.00
Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
Moderirana razprava
Moderatorja: Nataša Černič Šuligoj, Bojan Vrtovec
16.00-16.15
Prednosti neinvazivne pred invazivno predbolnišnično mehansko
ventilacijo
Rihard Knafelj
16.15-16.30
Novosti v zdravljenju akutnega srčnega popuščanja
Peter Radšel
16.30-16.45
Srčno popuščanje kot sistemska bolezen
Bojan Vrtovec
16.45-17.00
Upočasnitev utripa srca za izboljšanje prognoze
Borut Jug
17.00-17.15
Radialni pristop – prednosti za bolnika in zdravnika
Matjaž Klemenc
17.15-17.30
Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
Moderirana razprava
17.30-18.00
Odmor in ogled razstave
Glasba: ZokyM.KEBA Duo
6
OSEBNOSTNA RAST
19.00-19.20
Ko pride bolezen: pogled z druge strani
Posebni gost
20.30
VEČERJA FUNKY DISCO SOUL
Grand Hotel Bernardin
ORIGINAL COVERS
za gramofoni DJ JAMirko
featuring Maya (vocals) & Murat (beatbox)
Sponzor: Boehringer Ingelheim
7
VNI PROGRAM
STROKO
8.30-10.00
ATEROSKLEROZA IN IZZIVI ZDRAVLJENJA ZA VSE STROKE
ruar
petek, 1. feb
11.45-12.05
Moderatorja: Aleš Blinc, Pavel Poredoš
08.30-08.45
Ateroskleroza – vzrok in posledica številnih bolezni
Pavel Poredoš
08.45-09.00
Bolniki mislijo, da so po stentiranju ozdravljeni. Ali so res?
Zlatko Fras
09.00-09.15
Periferna arterijska bolezen v Sloveniji – nacionalni problem?
Aleš Blinc
09.15-09.30
Ciljne vrednosti serumskih maščob – realni cilji ali manipulacija?
Matija Cevc
09.30-09.45
Ateroskleroza ali staranje arterij?
Mišo Šabović
09.45-10.00
Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
Moderirana razprava
Kakšno ceno plačujemo, ker skušamo uspeti in ugajati?
Nataša Milivojevič
10.20-10.50
Odmor s pogostitvijo
Ogled razstave
Glasba: Power B
10.50-11.50
DISLIPIDEMIJE:
ALI PODCENJUJEMO VLOGO TRIGLICERIDOV?
Moderator: Zlatko Fras
10.50-11.05
Trigliceridi so pomembni
Matija Cevc
11.05-11.20
Trigliceridi niso pomembni
Borut Jug
11.20-11.35
Razprava pro et contra
Zlatko Fras in vsi udeleženci
11.35-11.45
Napotki strokovnjakov za vsakodnevno prakso
Matija Cevc, Zlatko Fras, Borut Jug
8
NOVO KOMBINIRANO ZDRAVILO ZA ZDRAVLJENJE
SRČNO-ŽILNIH BOLEZNI (MERCK)
Moderator: Zlatko Fras
11.45-12.00
Concorasa: bisoprolol in acetilsalicilna kislina –
prednosti kombinacije v eni tableti
Vojko Kanič
12.00-12.05
Razprava
12.05-12.15
Kratek odmor
12.15-13.45
ANTIAGREGACIJSKO ZDRAVLJENJE PRI AKS IN KASNEJE:
RAZKORAK MED SMERNICAMI IN KLINIČNO PRAKSO
Moderator: Marko Noč
Panelisti: Igor Balevski, Miha Čerček, Marko Gričar, Vojko Kanič,
Matjaž Klemenc, Dragan Kovačič, Igor Kranjec, Hrvoje Reschner,
Andreja Sinkovič, Barbara Vencelj, Darko Zorman.
OSEBNOSTNA RAST
10.00-10.20
2013
12.15-12.30
Pomembne novosti v aktualnih smernicah za obravnavo bolnikov z AKS
Igor Kranjec
12.30-12.40
Analiza odločanja o antiagregacijski terapiji v UKC Maribor –
ali ravnamo v skladu s smernicami?
Igor Balevski
12.40-12.50
Analiza odločanja o antiagregacijski terapiji v UKC Ljubljana –
ali ravnamo v skladu s smernicami?
Marko Gričar
12.50-13.00
Menjava antiagregacijskih zdravil – od kod dileme?
Darko Zorman
13.00-13.10
Antiagregacijska zdravila pri starostnikih – od kod dileme?
Miha Čerček
13.10-13.45
Kako izboljšati klinični prakso – moderirana razprava
Moderator: Marko Noč. Sodelujejo panelisti in vsi udeleženci.
13.45-15.00
Kosilo za vse udeležence
14.40-14.55
Glasbeni nastop pred dvorano Europa: Power B
9
VNI PROGRAM
STROKO
15.00-16.30
REVOLUCIONARNE NOVOSTI V INTERVENCIJSKI
KARDIOLOGIJI
ruar
petek, 1. feb
17.30-19.00
2013
ZDRAVLJENJE Z ZDRAVILI PO SRČNEM INFARKTU
Moderatorja: Dragan Kovačič, Marko Gričar
Moderatorja: Matjaž Bunc, Darko Zorman
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00
Žilne opornice, ki izločajo zdravila - prevladujoča metoda v svetu in
Sloveniji: kako izbrati optimalno
Vojko Kanič
Novosti pri dvojni antiagregacijski terapiji po stentiranju koronarnih
arterij
Dragan Kovačič
Vloga zdravnikov različnih specialnosti pri prepoznavi bolnikov za
perkutane posege na aortni in mitralni zaklopki
Matjaž Bunc
Žilna reparativna terapija: pomen ohranitve koronarne vazomotorike
za razliko od togega stentiranja
Marko Gričar
16.00-16.15
Bioresorbtivne žilne opornice so tu – kaj to pomeni za žilo,
za bolnika in za zdravnike
Darko Zorman
16.15-16.30
Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
Moderirana razprava
OSEBNOSTNA RAST
16.30-17.00
Kako obvladovati osebne in družinske finance?
Blanka Ladan Gnidovec, finančna strokovnjakinja
17.30-17.45
Prekrivanje zdravljenja arterijske hipertenzije in koronarne srčne bolezni
Dragan Kovačič
17.45-18.00
Ali so vsi zaviralci kalcijevih kanalčkov enaki?
Iztok Gradecki
18.00-18.15
Ali so vsi zaviralci receptorjev beta enaki?
Marko Gričar
18.15-18.30
Novi mehanizmi pri obravnavi ishemije srčne mišice
Matjaž Bunc
18.30-18.45
Kaj obeta ranolazin s svojimi antiaritmičnimi lastnostmi?
Igor Zupan
18.45-19.00
Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
Moderirana razprava
20.00
VEČERJA SUPERLATIVOV
Grand Hotel Bernardin
Dvorana Emerald, 10. nadstropje
Deja Vu International Band
April
Salsa show: Dimension
Sponzor: Berlin-Chemie Menarini
17.00-17.30
Odmor: Istrske dobrote - Sponzor: Thomy F.E. d.o.o., Terumo
Ogled razstave
Glasba: Power B
Prosimo, da prinesete vabila in jih
oddate pri vhodu v dvorano.
OSEBNOSTNA RAST
Mi nismo profesionalci – mi smo ljudje
Luka Klemen
Penine – posebna vina za srce in za sleherni dan
Miran Sirk, vinar
Neda Radolovič, sommelier
10
11
VNI PROGRAM
STROKO
bruar
sobota, 2. fe
Dvorana EUROPA
KARDIOLOGIJA IN FARMAKOLOGIJA:
NA STIČIŠČIH MED STROKAMI
Dvorana EMERALD
08.30-10.00
PROGRAM ZA ZDRAVNIKE IN FARMACEVTE
Moderatorja: Alenka Premuš Marušič, Miha Čerček
08.30-08.45
Zdravljenje koronarne srčne bolezni v Sloveniji – razkorak med
teorijo in prakso
Matjaž Bunc
08.45-09.00
Kardiološka zdravila in delovanje ledvic
Jani Kovač
09.00-09.15
Smernice za uporabo zaviralcev protonske črpalke pri bolnikih z
antiagregacijskimi zdravili in nesteroidnimi antirevmatiki
Miha Čerček
Dileme glede zdravil na stičišču kardiologije in pulmologije
Robert Marčun
09.15-09.30
09.30-09.45
Opažanja kliničnega farmacevta glede kardiološke terapije
Tina Morgan
09.45-10.00
Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
Moderirana razprava
10.00-10.30
Odmor s pogostitvijo - Sponzor: Cardio Medical d.o.o., Thoratec
Ogled razstave
Glasba: ZokyM.KEBA Duo
12
MEDICINSKA SESTRA IN KARDIOLOŠKI BOLNIK –
NUJNA STANJA
Moderatorja: Matej Mažič, Tanja Žontar
08.00-08.15
Pasti in triki pri snemanju EKG
Branko Kešpert
08.15-08.30
EKG – prepoznava najnevarnejših sprememb in ukrepanje
Luka Klemen
08.30-08.45
Generalizirani krči tudi v kardiologiji
Matej Mažič
08.45-09.00
Uporaba AED za zdravstvene delavce in laike
Anton Posavec
09.00-09.15
Vpliv novih antiagregacijskih zdravil na delo medicinske sestre
pri obravnavi bolnikov z AKS
Miha Kralj, Sabina Podlesnik
09.15-09.30
Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
Moderirana razprava
10.00-10.30
Odmor s pogostitvijo - Sponzor: Cardio Medical d.o.o., Thoratec
Ogled razstave
PROGRAM ZA MEDICINSKE SESTRE IN ZDRAVSTVENE TEHNIKE
08.30-10.00
2013
Glasba: ZokyM.KEBA Duo
13
VNI PROGRAM
STROKO
bruar
sobota, 2. fe
PROGRAM ZA ZDRAVNIKE IN FARMACEVTE
10.30-12.00
10.30-12.00
Moderatorja: Vojko Kanič, Alenka Premuš Marušič
10.30-10.45
Dileme in ukrepi zdravnika družinske medicine
glede kardioloških zdravil
Jasna Lavrač
10.45-11.00
Dileme in ukrepi ambulantnega kardiologa
glede kardioloških zdravil
Boris Krajačič
11.00-11.15
11.15-11.35
11.35-12.00
12.00-12.15
14
KARDIOLOGIJA IN KLINIČNA FARMACIJA:
KAKO ZAGOTOVITI VARNO RABO ZDRAVIL?
Dvorana EMERALD
MEDICINSKA SESTRA IN KARDIOLOŠKI BOLNIK –
SRČNO POPUŠČANJE
Moderatorja: Vesna Andročec, Darko Čander
10.30-10.45
Zdravstvena nega bolnika na neinvazivni ventilaciji
Lojzka Prestor
10.45-11.00
Zunanja elektrostimulacija srca – nasveti, pasti in nadzor
Darko Čander
11.00-11.15
Kardiološki bolnik in psihotropna zdravila –
kakšne napake delamo
Matej Štuhec
Aplikacija ZV obrazcev za srčno popuščanje v računalniški
sistem in uporabnost
Majda Kladnik
11.15-11.30
Vloga kliničnega farmacevta pri obvladovanju
neželenih učinkov in interakcij zdravil
Alenka Premuš Marušič
Spremljanje bolnika v ambulanti za srčno popuščanje,
uspešnost zdravstvene vzgoje
Tanja Žontar
11.30-11.45
Novosti pri zdravljenju napredovalega srčnega popuščanja
Vesna Andročec
Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
Razprava
11.45-12.00
Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
Moderirana razprava
Kratek odmor. Vsi udeleženci vabljeni v Dvorano Europa.
12.00-12.15
Kratek odmor. Vsi udeleženci vabljeni v Dvorano Europa.
PROGRAM ZA MEDICINSKE SESTRE IN ZDRAVSTVENE TEHNIKE
Dvorana EUROPA
2013
15
VNI PROGRAM
STROKO
bruar
sobota, 2. fe
2013
OSEBNOSTNA RAST
12.15-12.35
Pričeska kot način službene in zasebne komunikacije
Stevo Pavlovič, STEVO frizerska hiša
16.30-17.40
ARITMOLOGIJA IN ELEKTROFIZIOLOGIJA PRAKTIČNI NAPOTKI
Moderatorja: Matjaž Šinkovec, Igor Zupan
12.35-13.35
KAKO SE IZOGNITI ZMOTAM IN NAPAKAM
Moderatorja: Mirta Koželj, Iztok Gradecki
12.35-12.50
Miokarditis – kako ga ne spregledati in kako pravilno ukrepati
Andreja Černe Čerček
12.50-13.05
Hipertrofija levega prekata – ali res vedno nedolžna najdba?
Janez Toplišek
13.05-13.20
Radialni ali femoralni žilni pristop – prednosti in pasti
Gregor Kompara
13.20-13.35
Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
Moderirana razprava
13.35-15.00
16.30-16.45
Kako bolniku in izbranemu zdravniku predstaviti elektrofiziološko
preiskavo, ablacijo in tveganja
Andrej Pernat
16.45-16.55
Kaj je potrebno storiti, ko v EKG ugotovite sindrom WPW?
Franjo Naji
16.55-17.05
Namigi za pravilno odločitev o potrebnosti srčnega spodbujevalnika
Luka Lipar
17.05-17.15
Bolnik z defibrilatorjem – kaj storiti ob »električnem viharju«?
David Žižek
17.15-17.25
Obravnava sorodnikov bolnika po nekoronarnem srčnem zastoju
Jerneja Tasič
17.25-17.40
Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
Moderirana razprava
17.40-17.59
POVZETKI SREČANJA – HIGHLIGHTS
17.40-17.59
Najpomembnejša sporočila vseh predavanj in poudarki,
ki si jih kaže zapomniti
Matej Marinšek
17.59
SKLEPNE BESEDE IN VABILO ZA LETO 2014
Kosilo
OSEBNOSTNA RAST
15.00-15.20
15.20-16.30
Najpogostejše napake pri prehrani in hujšanju
Nada Kozjek Rotovnik
NAPOTNICA, SPECIALISTIČNI IZVID, RECEPT IN ODPUSTNO
PISMO: KAR SEJEMO, TO ŽANJEMO
Moderatorja: Borut Jug, Ksenija Tušek Bunc
15.20-15.35
Ali kot zdravnica družinske medicine od kardiologov dobim uporabne
odgovore?
Tonka Poplas Susič
15.35-15.50
Kako izboljšati napotnice, specialistične izvide in odpustna pisma?
Mirta Koželj
15.50-16.05
Odnos bolnik - zdravnik - farmacevt: kako izboljšati komunikacijo?
Danica Rotar Pavlič
16.05-16.30
Dobra vprašanja si zaslužijo dobre odgovore
Moderirana razprava
16
PRIGRIZEK PRED ODHODOM
Oddaja anketnih listov
17
RUŽABNI PROGRAM
MEGA D
u ar
n
a
j
.
1
četrtek - 3
VEČERJA FUNKY DISCO SOUL četrtek, 31. januar 2013
13
Ugoden
U
Ugo
d presnovni
den
pressnovnii profil
profil
fil 1-3
Dobra
Dobr
a učinkovitost
učinkovitost in pr
prenosljivost
enosljivosst 4, 5
Sodelovanje
S
odelovanje
eb
bolnika
olnika 4
ODMERJANJE
ODMER
JANJE PRI HIPERTENZIJI
HIPERRTENZIJI
Začetni odmerek za starejš
starejše
še bolnike in
ledvic
bolnike z insuficienco ledv
vic
featuring Maya (vocals) & Murat (beatbox)
DJ JAMirko
2.5 mg 1x dnevno
5 mg 1x dnevno
ODMERJANJE
ODMER
JANJE PRI SRČNEM
SRČN
NEM POPUŠČANJU
POPUŠČANJU
Nebilet® je indicir
Nebilet®
indiciran
ran za zzdravljenje
dravljenje stabilnega blagega
b
in zmernega KSP kkot
ot doda
dodatek
tek
6
standardnim
starejših
standar
dnim tterapijam
erapijam pri star
ejših bbolnikih
olnikih ((>
> 7700 llet)
et)
VEČERJA SUPERLATIVOV petek, 1. februar 2013
Začetni odmerek
odmerek
April
Največji priporočeni
priporočeni odmerek
odmerek
VViri:
iri:
GLASBA MED VSEMI ODMORI
Power B
18
ZokyM.KEBA Duo
Salsa Show: Dimension
NEBILET®
N
E BILE T ® 5 m
mgg ttablete
ablete ((nebivolol)
n e b i vo l o l )
((pred
pred ppredpisovanjem
redpisovanjem ppreberite
reberite PPovzetek
ov zetek gglavnih
lavnih zznačilnosti
načilnosti zzdravila)
dravila)
SSestava:
estava: VVsaka
saka tableta
tableta Nebileta
Nebileta vsebuje
vsebuje 5 mg
mg nebivolola:
nebivolola: 2,5
2,5 mg
mg SRRRSRRR- nebivolola
nebivolola (ali
(ali d-nebivolola)
d-nebivolola) iinn 22,5
,5 m
SSS-nebivolola ((ali
ali ll-nebivolola).
-nebivolola). TTableta
ableta poleg
poleg drugih
drugih pomožnih
pomožnih ssnovi
novi vsebuje
vsebuje tudi
tudi 141,75
141,75 m
ak toz a m
ono mgg RRSSS-nebivolola
mgg llaktoza
monohhidrata.
idrata. Ta
ablete se
se lahko
lahko pprelomijo
relomijo na
na enake
enake četrtinke.
četr tinke. TTerapevtske
erapev tske iindikacije:
ndikacije: ZZdravljenje
dravljenje eesencialne
sencialne hhipertenzije.
iper tenzije. Zdravljenje
Zdravljenje sstabilnega
tabilnega bblagega
lagega iinn zzmernega
mernega kkroničnega
roničnega srčnega
srčnega ppopuščanja
opuščanja kkot
ot ddodatek
odatek sstandardnim
t andar dnim
Tablete
tterapijam
erapijam ppriri sstarejših
tarejših bbolnikih,
olnikih, sstarih
tarih ≥ 7700 let.
let. OOdmerjanje:
dme
m rjanje
j : HHipertenzija:
iper tenzija: 1 ttableta
ableta ((55 mg)
mg) dnevno,
dnevno, za
za starejše
starejše bolnike
bolnike in
in bolnike
bolnike z insuficienco
insuficienco ledvic
ledvic je
je priporočen
priporočen začetni
začetni odmerek
odmerek 2,5
2,5 mg
mg ddnevno.
nevno. Kronično
Kronično srčno
srčno popuščanje
p o p uš č anje
((KSP):
K SP): ZZdravljenje
dravljenje sstabilnega
tabilnega kkroničnega
roničnega ssrčnega
rčnega ppopuščanja
opuščanja jjee ttreba
reba začeti
začeti s postopnim
postopnim povečevanjem
povečevanjem oodmerka,
dmerka, ddokler
okler nnii ddosežen
osežen iindividualno
ndividualno ooptimalen
ptimalen vvzdrževalni
zdr ževalni oodmerek:
dmerek: 11,25
,25 mg
mg nebivolola,
nebivolola, s ppovečanjem
ovečanjem nnaa 22,5
,5
m
nebivolola enkrat
enkrat na
na dan,
dan, nato
nato na
na 5 m
enkrat na
na dan
dan in
in nato
nato nnaa 1100 m
enkrat na
na ddan.
an. NNajvečji
ajvečji ppriporočeni
riporočeni oodmerek
dmerek jjee 1100 m
ebivolola enkrat
enkrat na
na dan.
dan. KKontraindikacije:
ontraindikacije: ppreobčutljivost
reobčutljivost za
za zdravilno
zdravilno učinkovino
učinkovino ali
ali
mgg nebivolola
mgg enkrat
mgg enkrat
mgg nnebivolola
kkaterokoli
aterokoli pomožno
pomožno snov,
snov, insuficienca
insuficienca jeter
jeter ali
ali okvara
ok vara delovanja
delovanja jeter,
jeter, akutno
akutno srčno
srčno popuščanje,
popuščanje, kardiogeni
kardiogeni šok
šok ali
ali obdobja
obdobja dekompenziranega
dekompenziranega srčnega
srčnega ppopuščanja,
opuščanja, ki
ki zahtevajo
zahtevajo iintravensko
ntravensko iinotropno
notropno zdravljenje.
zdravljenje. Poleg
Poleg tega
te ga
jjee NNebilet,
ebilet, ttako
ako kkot
ot ddrugi
rugi zzaviralci
aviralci bbeta,
eta, kkontraindiciran
ontraindiciran ppri:
ri: bbolezni
olezni ssinusnega
inusnega vvozla,
ozla, vvključno
ključno s ssinoatrijskim
inoatrijskim bblokom,
lokom, ssrčnem
rčnem bbloku
loku druge
druge ali
ali ttretje
retje sstopnje
topnje ((brez
brez sspodbujevalnika),
podbujevalnika), aanamnezi
namnezi bbronhospazma
ronhospazma ali
ali bbronhialne
r o nhialne
aastme,
stme, nezdravljenem
nezdravljenem ffeokromocitomu,
eokromocitomu, metabolični
metabolični acidozi,
acidozi, bradikardiji
bradikardiji ((srčni
srčni uutrip
trip < 660/min
0/min ppred
red začetkom
začetkom zdravljenja),
zdravljenja), hipotenziji
hipotenziji ((sistolični
sistolični krvni
kr vni tlak
tlak < 90
90 mmHg),
mmHg), hhudih
udih m
motnjah
otnjah pperifernega
erifernega kkrvnega
r vnega oobtoka.
btoka. PPosebna
osebna
opozorila:
opozorila: Previdnost
Previdnos t je
je potrebna
potrebna pri
pri anesteziji,
anesteziji, bolnikih
bolnikih z nekaterimi
nekaterimi bboleznimi
oleznimi srca
srca iinn ožilja,
ožilja, ppresnovnimi
resnovnimi bboleznimi,
oleznimi, kkronično
ronično oobstruktivno
bstruk tivno ppljučno
ljučno bboleznijo,
oleznijo, luskavico
luskavico ali
ali alergijo,
alergijo, pri
pri nosečnosti
nosečnosti in
in dojenju
dojenju (glejte
(glejte Povzetek
Po v z e t e k
ttemeljnih
emeljnih zznačilnosti
načilnos ti zzdravila).
dravila). Nepriporočljive
Nepriporoč ljive kombinacije
kombinacije zzdravil:
dravil: aantiaritmiki
ntiaritmiki I.I. sskupine,
kupine, antagonisti
antagonisti kalcijevih
kalcijevih kanalčkov
kanalčkov verapamilskega/
verapamilskega/ diltiazemskega
diltiazemskega ttipa,
ipa, ccentralno
entralno ddelujoči
elujoči aantihipertenzivi.
ntihiper tenzivi. Neželeni
N želeni učinki:
Ne
učinki:
PPogosti
ogos ti ((1–10
1–10 %
%):): gglavobol,
lavobol, oomotica,
motica, pparestezije,
arestezije, ddispneja,
ispneja, zzaprtje,
apr tje, nnavzeja,
av zeja, ddriska,
riska, uutrujenost,
trujenost, eedemi.
demi. PPodatki
odatki o nneželenih
eželenih rreakcijah
eakcijah pri
pri bolnikih
bolnikih s KSP
K SP so
so na
na voljo
voljo iz
iz kliničnega
kliničnega preskušanja.
preskušanja. Med
Med prejemniki
prejemniki nebivolola
nebivolola sta
sta bili
b ili
nnajpogosteje
ajpogos teje oopisani
pisani nneželeni
eželeni rreakciji
eakciji bbradikardija
radikardija iinn oomotica;
motica; oobe
be ssta
ta ssee ppojavili
ojavili ppriri ppribližno
ribližno 1111 % bbolnikov.
olnikov. VVrsta
r sta in
in vsebina
vsebina ovojnine:
ovojnine: šškatla
katla z 2288 ttabletami
abletami ppoo 5 m
mgg nnebivolola.
ebivolola. IImetnik
metnik ddovoljenja
ovoljenja zzaa ppromet:
r o me t: M
MENARINI
ENARINI
IINTERNATIONAL
NTERNATIONAL OO.L.S.A.
. L . S. A . N
Način
ačin iinn rrežim
ežim iizdaje:
zdaje: IIzdaja
zdaja zzdravila
dravila jjee ssamo
amo nnaa rrecept.
ecept. RRazvrščeno
az vr ščeno jjee nnaa vvmesno
mesno listo.
listo. DDatum
atum zzadnje
adnje rrevizije
evizije bbesedila:
esedila: 11.2.2011
.2.2011
Dodatne informacije so na voljo pri:
BERLIN-CHEMIE AG, Podružnica Ljubljana, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana
T: 01 300 2160 | F: 01 300 2169 | E: [email protected]
NEB 04-09/2011
/2011
1. CCelik
elik T,T, Iyisoy
Iyisoy A, KKursaklioglu
ursaklioglu H, in sod
sod.Comparative
.Comparative eff
effectsof
ffeectsof nebiv
nebivolol
olol and met
metoprolol
oprolol on ooxidative
xidative str
stress,
reess, insu
insulin
ulin resistance,
resistance, plasma adiponec
adiponectin
tin and soluble PP-selec-tin
-selec-tin lev
levels
els in hhypertensive
ypertensive pa
patients.
tients.
J HHypertens
ypertens 2006; 24:591-6. 2. Malac
Malacco
co EE.. Nebivolol/hydrochlorothiazide.
Nebivolol/hydrochlorothiazide. A new fix
fixed-dose
ed-dose ccombination
ombination ffor
or eff
effective
ffeecctive simplified an
antihypertensive
tihypertensive ther
therapy.
apy. High BBlood
lood PPress
ress CCardiovasc
ardiovasc PPrev
reev 2008;15:75-84.
MD,, Shiba
Shibata
sod.SENIORS
Investiga3. AAgabiti-Rosei
gabiti-Rosei EE,, Rizzoni
Rizzoni D.
D. Metabolic profile
profile
o of nebivolol,
nebivolol, a beta-adrenoceptor
beta-adrenoceptor antagonist
antagonist with unique characteristics.
characteristtics. Drugs
Drugs 2007;67:1097-107. 4. FFlather
lather MD
ta MC, CCoats
oats AAJ,J, in sod
.SSENIORS In
vestigattors.
ors. RRandomized
andomized trial ttoo det
determine
ermine the eeffect
ffect of nebiv
nebivolol
olol on mor
mortality
tality and ccardiovascular
ardiovascular hospital admission in elderly
eldeerly patients
patients with heart
heart failure
failurre (SENIORS). Eur
Eur Heart
Heart J 2005; 26:215-25. 5. Moen
M MD
MD,, W
Wagstaff
agstaff
AAJ.J. NNebivolol:
ebivolol: a rreview
eview of its use in the ma
management
nagement of hhypertension
ypertension and chr
chronic
onic hear
heartt failur
failure.
e. DDrugs
rugs 2006; 66:1389
66:1389-409.
9-409. 6. SSmPC
mPC Nebilet,
Nebilet, 1.2.2011
Deja Vu Internaonal Band
A NAMESTITEV
HOTELSK
u ar
n
a
j
.
1
četrtek - 3
Priporočamo Hotele Bernardin (našte so spodaj) zaradi neposredne bližine kongresnega centra.
Naveden je cenik nočitev z zajtrkom. Posebna ponudba velja do 21. januarja 2013:
GRAND HOTEL BERNARDIN enoposteljna soba
110,00 €
dvoposteljna soba
72,50 €
HOTEL HISTRION enoposteljna soba
84,00 €
dvoposteljna soba
52,50 €
Najsodobnejši
lipofilni zaviralec
kalcijevih
kanalčkov
Cene vključujejo nočitev za eno osebo (v enoposteljni ali dvoposteljni sobi) z zajtrkom v izbranem hotelu, prost vstop v
morski park Laguna Bernardin in DDV. Turisčna taksa znaša 1,01 € na osebo.
HOTELSKE REZERVACIJE
Udeleženci naj sobe sami rezervirajo pravočasno in neposredno na tel. 05/690-7000, 05/ 695-5106,
na faks 05/ 690-7010, ali po poš na naslov:
Hoteli Bernardin d.d.,
Obala 2, 6320 Portorož.
E-mail: [email protected],
internet: www.h-bernardin.si
• tarčno delovanje
• 24-urno zniževanje
krvnega tlaka
• odlično prenašanje
Priporočamo zgodnje rezervacije!
Rok za rezervacije:
21. januar 2013.
Lercapress® 10 mg filmsko obložene tablete (lerkanidipin)
Lercapress® 20 mg filmsko obložene tablete (lerkanidipin)
(pred predpisovanjem preberite Povzetek glavnih znaËilnosti zdravila)
Sestava: vsaka filmsko obložena tableta vsebuje 10 mg lerkanidipinijevega
klorida, laktozo monohidrat, mikrokristalno celulozo, natrijev karboksimetilškrob
(A), povidon, magnezijev stearat, hipromelozo, smukec, titanov dioksid, makrogol
6000, železov oksid.
Terapevtske indikacije: Zdravljenje blage do zmerne primarne hipertenzije.
Odmerjanje in naËin uporabe: PriporoËljivi odmerek je 10 mg peroralno
enkrat dnevno; vzeti ga je treba vsaj 15 minut pred jedjo. Odmerek je mogoËe
poveËati do 20 mg glede na bolnikov odziv. PoveËevanje odmerka zdravila naj bo
postopno, saj lahko traja približno 2 tedna, preden bo opazen njegov maksimalni
antihipertenzivni uËinek. Nekaterim posameznikom eno samo antihipertenzivno
zdravilo stanja ne more zadovoljivo uravnati, zato je dobro zdravljenju z betaadrenoceptorskim blokatorjem (atenololom), diuretikom (hidroklorotiazidom)
ali zaviralcem angiotenzinske konvertaze (kaptoprilom ali enalaprilom) dodati
Lercapress®. Uporaba pri starostnikih: Odmerka ni treba prilagajati, uvedba
zdravljenja pri starostnikih zahteva posebno skrb. Otroci: Uporaba pri otrocih,
mlajših od 18 let ni priporoËljiva. Uporaba pri okvarjenem ledviËnem in jetrnem
delovanju: Pri bolnikih z blago do zmerno okvaro ledviËne ali jetrne funkcije
je potrebna pri uvedbi zdravljenja posebna pazljivost. Uporaba Lercapressa ni
priporoËljiva za bolnike s hudo jetrno ali ledviËno okvaro.
Kontraindikacije: PreobËutljivost za katerega od dihidropiridinov ali katerokoli
drugo sestavino v zdravilu, noseËnost, dojenje, za bolnike z zaporo izteka
levega ventrikla ali nezdravljenim zastojnim popušËanjem srca, pri neuravnani
angini pektoris, hudi ledviËni ali jetrni okvari ali v prvem mesecu po srËnem
20
infarktu. Izogibati se je treba soËasnem jemanju Lercapressa in ciklosporina ali
grenivkinega soka.
Posebna opozorila: Posebna pazljivost je potrebna pri predpisovanju
Lercapressa bolnikom s kompleksno sinusno srËno aritmijo, Ëe nimajo srËnega
vspodbujevalnika in bolnikom s prizadeto funkcijo levega ventrikla. Induktorji
CYP3A4, kot so antikonvulzivi (npr. fenitoin, karbamazepin) in rifampicin, lahko
zmanjšajo koncentracije lerkanidipina v plazmi, zaradi Ëesar je lahko njegov
uËinek manjši od priËakovanega. Izogibati se je treba soËasni uporabi z moËnimi
zaviralci CYP3A4. SoËasnemu pitju alkohola se je treba izogibati, ker lahko poveËa
uËinek vazodilatacijskih zdravil za zniževanje krvnega tlaka.
Neželeni uËinki: najpogosteje so bili opaženi neželeni uËinki povezani z
vazodilatacijskimi Lercapressovimi uËinki: navali krvi v glavo, periferni edem,
palpitacije, pospešen srËni utrip, glavobol, omotica in oslabelost.
Vrsta in vsebina ovojnine: škatla z 28 tabletami po 10 mg lerkanidipinijevega
klorida, škatla z 28 tabletami po 20 mg lerkanidipinijevega klorida.
Imetnik dovoljenja za promet: MENARINI INTERNATIONAL O.L.S.A., 1 Avenue
de la Gare, L-1611, Luxemburg
NaËin in režim izdaje: Izdaja zdravila je samo na recept. RazvršËeno je na
vmesno listo.
Datum zadnje revizije besedila: 12. 10. 2007
Dodatne informacije so na voljo pri: BERLIN-CHEMIE AG - Podružnica Ljubljana,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, telefon 01/ 300 21 60, telefaks 01/ 300 21 69, berlin.
[email protected]
PROGRAM
SKUPNI
Zapomnite si datum!
NAPREJ
2014
+
Na PREJ
ranolazin
zmanjša pogostnost napadov angine1
zmanjša uporaboo nitratov
nitratov1
2,3
izboljša trajanje telesne
telesne vadbe
vadbe 2,3
zmanjša simptome
me ishemije
ishemije 22,3,3
1. Chaitman BR, et al JAMA 2004;291:309-16.
2004;291:309
9-16. 2. Hasenfuss G., Maier LS. Clin Res Cardinal 2008;97:222-26
2008
8;97:222-26
3. Stone PH. Cardiol Clin 2008;26:603-14
4
30. januar - 1. februar 2014
Kongresni center St. Bernardin, Portorož
krajšano navodilo za uporabo: Ranexa® 375/500/750 mg tablete s podaljšanim sproščanjem (ranolazin) (pred predpisovanjem preberite Povzetek glavnih značilnosti zdravila)
estava: Ena tableta vsebuje 375/ 500/750 mg ranolazina. Pomožne snovi v vseh tabletah karnauba vosek, hipromeloza, magnezijev stearat, kopolimer metakrilne kisline in etilakrilata (1 : 1), mikrokristalna celuloza, natrijev hidroksid, titanov dioksid. Dodatne pomožne
novi: makrogolpolisorbat 80, modro aluminijevo barvilo indigotin št. 2 (E132) v 375 mg; polietilenglikol, polisorbat 80, oranžno aluminijevo barvilo FCF št. 6 (E110) v 500 mg; gliceroltriacetat, laktoza monohidrat, modro aluminijevo barvilo FCF št.1 (E133) in rumeno
uminijevo barvilo tartrazin št. 5 (E102) v 750 mg. Terapevtske indikacije: dodatno zdravljenje za simptomatsko zdravljenje bolnikov s stabilno angino pektoris, pri katerih bolezen ni ustrezno nadzorovana ali ki ne prenašajo prve izbire zdravljenja proti angini (kot so betalokatorji ali antagonisti kalcija). Odmerjanje: Priporočeni začetni odmerek pri odraslih je 375 mg dvakrat na dan. Po 2–4 tednih je treba odmerek titrirati na 500 mg dvakrat na dan in potem, glede na bolnikov odziv, do priporočenega največjega odmerka 750 mg dvakrat
a dan. Odmerek je treba previdno povečevati pri starejših ljudeh, bolnikih, ki tehtajo manj kot 60 kg, in bolnikih, ki imajo blago do zmerno težavo z ledvicami, jetri ali srčno popuščanje ter pri bolnikih, ki se sočasno zdravijo z zaviralci encima CYP3A4 in glikoproteina P
P-gp). Tablete Ranexa® je treba pogoltniti cele in se jih ne sme prelomiti, zdrobiti ali žvečiti. Lahko se vzamejo s hrano ali brez nje. Bolnikom, ki jemljejo zdravilo Ranexa®, je treba dati posebno opozorilno kartico. Kontraindikacije: preobčutljivost za zdravilni učinkovini
i katerokoli pomožno snov, huda ledvična okvara zmerna ali huda jetrna okvara. Sočasna uporaba močnih zaviralcev encima CYP3A4. Sočasna uporaba antiaritmikov razreda Ia ali III, razen amiodarona. Za celoten seznam teh zdravil glejte SmPC. Posebna opozorila:
očasna uporaba zmernih zaviralcev CYP3A4, sočasna uporaba zaviralcev P-gp, blaga jetrna okvara, blaga do zmerna ledvična okvara, starejši bolniki, bolniki z majhno telesno maso, bolniki z zmernim do hudim CHF. Ranexa® 500 mg vsebuje barvilo azo E110, ki
hko povzroči alergijske reakcije. Ranexa® 750 mg vsebuje laktozo. Bolniki z redko dedno intoleranco za galaktozo, laponsko obliko zmanjšane aktivnosti laktaze ali z malabsorpcijo glukoze/galaktoze ne smejo jemati tega zdravila. In barvilo azo E102, ki lahko povzroči
ergijske reakcije. Neželeni učinki: Najpogostejši neželeni učinki so omotica, glavobol, zaprtje, bruhanje, navzeja in astenija. Za celoten seznam neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Ranexa®, glejte SmPC. Vrsta in vsebina ovojnine: škatla s 60
abletami. Imetnik dovoljenja za promet: MIOL, Luksemburg. Način in režim izdaje: Izdaja zdravila je samo na recept. Datum zadnje revizije besedila: 19.3.2012 Dodatne informacije so na voljo pri: BERLIN-CHEMIE AG – Podružnica Ljubljana, Bleiweisova cesta
0, 1000 Ljubljana, telefon 01 300 2160, telefaks 01 300 2169; [email protected]
www.edumedic.si
u ar
n
a
j
.
1
četrtek - 3
PROGRAM
SKUPNI
Učinkovito
zniža
krvni tlak
in
ščiti srce
Dobro opremljeni za učinkovito znižanje krvnega tlaka in zaščito srca.
t učinkovito zniža krvni tlak1
t močno in dolgotrajno inhibira srčno konvertazo2, 3
t deluje antioksidativno4 in antiishemično5
t ima dolgotrajno kardioprotektivno delovanje6
TENZOPRIL 7,5 mg in 30 mg filmsko obložene tablete (zofenopril) (pred predpisovanjem preberite Povzetek glavnih značilnosti zdravila)
Sestava: vsaka filmsko obložena tableta zdravila Tenzopril vsebuje 7,5 mg oz. 30 mg kalcijevega zofenoprilata ter mikrokristalno celulozo, monohidrat laktoze, koruzni škrob, magnezijev stearat, silicijev dioksid, koloidni, brezvodni, hipromelozo, titanov
dioksid, makrogol 400 in makrogol 6000. Terapevtske indikacije: Zdravljenje blage do zmerne arterijske hipertenzije, zdravljenje akutnega srčnega infarkta, v prvih 24 urah po akutnem srčnem infarktu z ali brez znakov in simptomov srčnega
popuščanja pri bolnikih s stabilnim krvnim obtokom, ki ne prejemajo trombolitikov. Odmerjanje: Hipertenzija: Začetni odmerek je običajno 15 mg enkrat dnevno, običajni učinkoviti odmerek znaša 30 mg enkrat dnevno, maksimalni
odmerek znaša 60 mg dnevno naenkrat ali v dveh deljenih odmerkih. V primeru neustreznega odziva se lahko dodajo drugi antihipertenzivi, kot npr. diuretiki. Previdnost je potrebna pri odmerjanju bolnikom s sumom na izgubo volumna tekočine
in soli ali bolnikom z visokim tveganjem za akutno hipotenzijo. Odmerjanje pri bolnikih z okvaro ledvic in dializo: bolniki z zmerno do hudo okvaro morajo dobivati polovico terapevtskega odmerka, bolniki na dializi pa četrtino odmerka, ki ga prejemajo bolniki z normalno delujočimi ledvicami. Odmerjanje pri okvari jeter: pri bolnikih s hipertenzijo in blago do zmerno okvaro jeter znaša začetni odmerek Tenzoprila polovico odmerka, ki velja za bolnike z normalnim delovanjem jeter. Pri bolnikih s
hipertenzijo in hudo okvaro jeter je uporaba Tenzoprila kontraindicirana. Otroci: Tenzopril se pri otrocih ne sme uporabljati. Tenzopril se lahko jemlje pred oz. med jedjo ali po jedi. Odmerjanje mora biti prilagojeno terapevtskemu odzivu bolnika. Akutni
srčni infarkt: Zdravljenje s Tenzoprilom je treba začeti v 24 urah po pojavu simptomov akutnega srčnega infarkta in nadaljevati še 6 tednov. Odmerjanje je naslednje: 1. in 2. dan: 7,5 mg vsakih 12 ur, 3. in 4. dan: 15 mg vsakih
12 ur, od 5. dne naprej: 30 mg vsakih 12 ur. Če v začetku zdravljenja ali v prvih treh dneh po srčnem infarktu pride do pretiranega padca krvnega tlaka (≤ 120mmHg), nadaljnje zviševanje odmerka ni dovoljeno. Bolniki lahko po potrebi prejemajo
tudi standardno zdravljenje z nitrati, aspirinom ali beta-blokatorji. Odmerjanje pri starejših bolnikih: pri bolnikih s srčnim infarktom starejših od 75 let je potrebna previdnost pri uporabi Tenzoprila. Odmerjanje pri bolnikih z okvaro ledvic in dializo: pri
teh bolnikih se Tenzoprila ne sme uporabljati. Odmerjanje pri bolnikih z okvaro jeter: pri teh bolnikih se Tenzoprila ne sme uporabljati. Kontraindikacije: preobčutljivost za kalcijev zofenoprilat, katero koli drugo snov iz skupine zaviralcev ACE ali
katero od pomožnih snovi, pojav angionevrotskega edema v povezavi z uporabo zaviralcev ACE v preteklosti, dedni/idiopatski angionevrotski edem, huda okvara jeter, drugo in tretje trimesečje nosečnosti‘, dojenje, pri ženskah v rodnem obdobju, če niso
zaščitene z učinkovito kontracepcijo, obojestranska stenoza ledvičnih arterij ali enostranska stenoza ledvične arterije – v primeru, da ima bolnik eno samo ledvico. Posebna opozorila in previdnostni ukrepi: hipotenzija -zlasti po prvem odmerku,
padec krvnega tlaka pri akutnem srčnem infarktu. Bolniki, ki se zdravijo z dializo: pri uporabi visoko pretočnih poliakrilonitrilnih membran in hkratni uporabi zaviralcev ACE, obstaja verjetnost pojava anafilaktičnih reakcij, kot so otekline po obrazu, navali
vročine, padec krvnega tlaka in pomanjkanje sape, v prvih nekaj minutah po uvedbi hemodialize. Bolniki z LDL aferezo: Pri bolnikih, ki prejemajo zaviralce ACE in so podvrženi LDL aferezi z dekstran sulfatom, se lahko pojavi podobna anafilaktična
reakcija kot pri tistih, ki so podvrženi hemodializi z visoko pretočnimi membranami. Anafilaktične reakcije med desenzibilizacijo ali po pikih insektov: V redkih primerih so bolniki, ki so prejemali zaviralce ACE med desenzibilizacijo ali po pikih
insektov, imeli življenjsko nevarno anafilaktično reakcijo. Primarni aldosteronizem: Bolniki s primarnim aldosteronizmom se običajno ne odzivajo na antihipertenzivna zdravila, katerih delovanje temelji na zaviranju renin-angiotenzinskega sistema.
Uporaba tega zdravila zato ni priporočljiva. Angioedem: Pri bolnikih, ki se zdravijo z zaviralci ACE, se lahko zlasti v prvih tednih zdravljenja pojavi angioedem obraza, okončin, ustnic, sluznic, jezika, glasilk in/ali grla. Kašelj: Med terapijo s Tenzoprilom
se lahko pojavi suh, neproduktiven kašelj, ki se po ukinitvi Tenzoprila umiri. Hiperkalemija: Med zdravljenjem z zaviralcem ACE se lahko pojavi hiperkalemija, zlasti še, če je prisotna tudi zmanjšana zmogljivost ledvic in okvara srca. Kirurgija/anestezija:
Zaviralci ACE lahko pri bolnikih med operacijo oz. v času trajanja anestezije povzročijo padec krvnega tlaka ali celo hipotenzivni šok. Aortna stenoza / hipertrofična kardiomiopatija: Pri bolnikih z obstrukcijo levega ventrikla je potrebna previdnost
pri uporabi zaviralcev ACE. Možnost pojava: nevtropenije / agranulocitoze, luskavice, proteinurije. Nosečnost: Zdravljenja z zaviralci ACE se ne sme začeti med nosečnostjo. Ob potrjeni nosečnosti je potrebno zdravljenje z zaviralci ACE takoj
prekiniti. Ni priporočljivo združevanje z: diuretiki, ki varčujejo s kalijem ali kalijevi dodatki. Neželeni učinki: Pogosti: utrujenost, slabost/bruhanje, vrtoglavica, glavobol, kašelj. Možni so tudi drugi neželeni učinki zaviralcev ACE.
Vrsta in vsebina ovojnine: škatla z 28 tabletami po 7,5 mg ali 30 mg kalcijevega zofenoprilata. Imetnik dovoljenja za promet: MENARINI INTERNATIONAL O.L.S.A., Avenue de la Gare 1 L-1611, Luxemburg Način in režim izdaje: Izdaja zdravila
je samo na recept. Razvrščeno je na vmesno listo. Datum zadnje revizije besedila: 29.3.2010
Dodatne informacije so na voljo pri: BERLIN-CHEMIE AG – Podružnica Ljubljana, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, telefon 01 300 2160, telefaks 01 300 2169; [email protected]
1. Leonetti G et al. Blood Pressure 15 (Suppl 1): 18 -26 (2006) 2. Subissi A et al. Cardiovasc Drug Reviews 17(2): 115 – 133 (1999) 3.
Cushman DW et al. Br J Clin Pharmacol 28; 115 S – 131 S (1989) 4. Cominacini L et al. Am J Hypert 15, 891 – 895 (2002) 5. Borghi
C et Ambrosioni E. Am Heart J 153(3): 445.e7 - 445.e14 (2007) 6. Borghi C et al. Am J Cardiol 78: 317 -322 (1996)