Zahtevek za obveščanje o aktivnosti mobilnega telefona

ZAHTEVEK ZA OBVEŠČANJE O AKTIVNOSTI MOBILNEGA APARATA
Naročam obveščanje o aktivnosti mobilnega aparata (ustrezno označite ) :
Podatki o naročniku / Debikartica
uporabniku:
Opis dogodka kraje / izgube
mobilnega aparata:
naziv/priimek in ime
kraj in datum dogodka
Naslov
številka in ime pošte
Podatki o mobilni številki in mobilnem
aparatu:
mobilna številka
znamka in model aparata
številka IMEI
Priloge:
OBR.019-SLEDENJE aparata-v0.2-11-03

Fotokopija garancijske izjave ali drugega dokumenta, iz katerega je razvidna številka IMEI
mobilnega aparata
Kraj in datum:
Podpis (izpišite ime podpisnika oz. pooblaščenca, žig):
Izpolnjeni obrazec pošljite na naslov: Debitel d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana oziroma po faksu na št: 01/ 30 60 188.