Mrežno planiranje Mrežni časovni diagram

Mrežno planiranje popravilo polnojarmenika
Mrežno planiranje – popravilo polnojarmenika
Aktivnost
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
dr. Matej Jošt
asistent
Odvisna od
A
B
B
B
B
C
K, D, E, G, F
L
L
K
P
trajanje
4
4
48
4
16
12
4
4
4
4
16
4
8
8
16
4
4
zaposleni
2 klj., 2 pom.
2 klj., 2 pom.
4 klj.
2 klj.
2 klj.
2 klj.
2 klj.
2 klj.
klj
2 inšt.
2 inšt.
2 pom.
2 elekt.
1 elekt.
2 inšt.
2 elekt.
1 pom.
-
strošek
240
280
1440
120
320
180
600
160
200
120
524
180
176
80
800
260
40
Organizacija proizvodnje v lesnem podjetju
Časovno usklajevanje montažne linije
Akt.
Aktivnosti, ki so Odvisna od
zadaj
B, C, D, E, G, K,
L, N, O, P, R
C, D, E, G, K, L,
N, O, P, R
K, L, N, O, P, R
L, N, O
L, N, O
L, N, O
L,, N,, O
L, N, O, P, R
A
A B C D E F G H I J K L M N O P R
klj. =
inš. =
elekt. =
pom. =
ključavničar
inštalater
električar
pomožni
delavec
TVLK, študijsko leto 2009/10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
N, O
M
N
O
P
Organizacija proizvodnje v lesnem podjetju
R
Časovno usklajevanje montažne linije
dr. Matej Jošt
asistent
R
-
TVLK, študijsko leto 2009/10
Mrežno planiranje
Aktivnost
dr. Matej Jošt
asistent
Organizacija proizvodnje v lesnem podjetju
Časovno usklajevanje montažne linije
TVLK, študijsko leto 2009/10
A
4
0
B
4
4
C
48
8
D
4
8
E
16
8
F
12
0
G
4
8
H
4
0
I
4
0
J
4
0
K
16
56
L
4
72
M
8
0
N
8
76
O
16
76
P Organizacija proizvodnje
4
72 podjetju
v lesnem
R Časovno usklajevanje
4 montažne
76 linije
dr. Matej Jošt
asistent
k1 
najvišji stroški  normalni stroški
normalni čas  najkrajši čas
k1 > 0 krajšanje aktivnosti
Aktivnost
Ključavničar
Inštalater
Električar
Pomožni d.
Organizacija proizvodnje v lesnem podjetju
Časovno usklajevanje montažne linije
TVLK, študijsko leto 2009/10
4
8
56
12
24
12
12
4
4
4
72
76
8
84
92
76
80
0
4
8
68
56
60
68
88
88
88
56
72
84
84
76
84
88
4
0
8
0
56
0
72
60
72
48
72
60
72
60
92
88
92
88
92
88
72
0
76
0
92
84
92
8
92
0
88
12
TVLK, študijsko leto 2009/10
92
12
Mrežno planiranje – analiza stroškov
Mrežni časovni diagram - gantogram
dr. Matej Jošt
asistent
Prvi možni
Zadnji možni
Trajanje
Časovna
v urah pričetek zaključek pričetek zaključek rezerva
dr. Matej Jošt
asistent
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
k2 
normalni stroški  najnižji stroški
normalni čas  najdaljši čas
k2 < 0 daljšanje aktivnosti
normalno
najkrajše najvišji najdaljše
trajanje strošek trajanje
stroški
trajanje
4
240
4
240
6
4
280
2
500
5
48
1440
42
1600
56
4
120
3
150
4
16
320
12
360
16
12
180
12
480
12
4
600
4
600
4
4
160
2
240
4
4
200
3
220
6
4
120
4
120
6
16
524
12
560
16
4
180
4
180
8
8
176
4
240
10
8
80
6
120
12
16
800
16
800
16
4
260
4
260
4
Organizacija proizvodnje v lesnem podjetju
4
40Časovno usklajevanje
4 montažne linije
40
4
najnižji
k1
k2
stroški
200
/
-20
240
110
-40
1200
26,7
-30
120
30
/
320
10
/
480
/
/
600
/
/
160
40
/
120
20
-40
100
/
-10
524
9
/
90
/
-22,5
120
16
-28
60
10
-5
800
/
/
260
/
/
40 TVLK, študijsko
/ leto 2009/10
/
1
Aktivnost
normalno
trajanje strošek
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
4
4
48
4
16
12
4
4
4
4
16
4
8
8
16
4
4
240
280
1440
120
320
180
600
160
200
120
524
180
176
80
800
260
40
najkrajše
trajanje
4
2
42
3
12
12
4
2
3
4
12
4
4
6
16
4
4
dr. Matej Jošt
asistent
Aktivnost
najnižji
stroški
200
240
1200
120
320
480
600
160
120
100
524
90
120
60
800
260
40
k1
/
110
26,7
30
10
/
/
40
20
/
9
/
16
10
/
/
/
k2
-20
-40
-30
/
/
/
/
/
-40
-10
/
-22,5
-28
-5
/
/
/
Mrežno planiranje
analiza stroškov
Znižanje stroškov pri
danem trajanju projekta
Podaljšamo aktivnosti, ki
niso na kritični ppoti:
4
4
48
4
16
12
4
4
4
4
16
4
8
8
16
4
4
240
280
1440
120
320
180
600
160
200
120
524
180
176
80
800
260
40
najkrajše
trajanje
4
2
42
3
12
12
4
2
3
4
12
4
4
6
16
4
4
najvišji najdaljše
stroški
trajanje
240
6
500
5
1600
56
150
4
360
16
480
12
600
4
240
4
220
6
120
6
560
16
180
8
240
10
120
12
800
16
260
4
40
4
najnižji
stroški
200
240
1200
120
320
480
600
160
120
100
524
90
120
60
800
260
40
k1
/
110
26,7
30
10
/
/
40
20
/
9
/
16
10
/
/
/
k2
-20
-40
-30
/
/
/
/
/
-40
-10
/
-22,5
-28
-5
/
/
/
Aktivnost
normalno
trajanje strošek
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
4
4
48
4
16
12
4
4
4
4
16
4
8
8
16
4
4
240
280
1440
120
320
180
600
160
200
120
524
180
176
80
800
260
40
najkrajše
trajanje
4
2
42
3
12
12
4
2
3
4
12
4
4
6
16
4
4
najvišji najdaljše
stroški
trajanje
240
6
500
5
1600
56
150
4
360
16
480
12
600
4
240
4
220
6
120
6
560
16
180
8
240
10
120
12
800
16
260
4
40
4
najnižji
stroški
200
240
1200
120
320
480
600
160
120
100
524
90
120
60
800
260
40
k1
k2
/
110
26,7
30
10
/
/
40
20
/
9
/
16
10
/
/
/
-20
-40
-30
/
/
/
/
/
-40
-10
/
-22,5
-28
-5
/
/
/
•M
•K
•J
•B
•N
•C
TVLK, študijsko leto 2009/10
Mrežno planiranje
analiza stroškov
Krajšanje projekta ob
minimalnem porastu
stroškov
Skrajšamo aktivnosti na
kritični p
poti:
dr. Matej Jošt
asistent
Aktivnost
Organizacija proizvodnje v lesnem podjetju
Časovno usklajevanje montažne linije
normalno
trajanje strošek
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
4
4
48
4
16
12
4
4
4
4
16
4
8
8
16
4
4
240
280
1440
120
320
180
600
160
200
120
524
180
176
80
800
260
40
najkrajše
trajanje
4
2
42
3
12
12
4
2
3
4
12
4
4
6
16
4
4
najvišji najdaljše
stroški
trajanje
240
6
500
5
1600
56
150
4
360
16
480
12
600
4
240
4
220
6
120
6
560
16
180
8
240
10
120
12
800
16
260
4
40
4
najnižji
stroški
200
240
1200
120
320
480
600
160
120
100
524
90
120
60
800
260
40
k1
k2
/
110
26,7
30
10
/
/
40
20
/
9
/
16
10
/
/
/
-20
-40
-30
/
/
/
/
/
-40
-10
/
-22,5
-28
-5
/
/
/
•C
•B
Organizacija proizvodnje v lesnem podjetju
Časovno usklajevanje montažne linije
TVLK, študijsko leto 2009/10
Mrežno planiranje - naloga 7.1
V podjetju so se odločili za pakiranje in prodajo lesene galanterije, ki bi jo uvažali
v okviru kompenzacijskih poslov. V podjetju so sestavili listo vseh aktivnosti, ki bi
jih bilo potrebno izvesti, da bi se prodaja lahko začela. Opredelili so povezave med
aktivnostmi in ocenili čase potrebne za izvedbo posameznih aktivnosti.
Oznaka
aktivnosti
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
a)
b)
Opis aktivnosti
Organizacija prodajne službe
Izbira
bi reklamne
kl
agencije
ij
Planiranje reklamne kampanije
Izvedba reklamne kampanije
Oblikovanje embalaže
Postavitev zmogljivosti za pakiranje
Nabava začetne količine
Pakiranje začetne količine
Izbira distributerjev
Odprema začetne zaloge distributerjem
Prodaja začetne količine
Aktivnost,
Trajanje
zaključena
aktivnosti (v
neposredno pred
tednih)
aktivnostjo
6
A
2
B
4
C
10
2
E
10
13
F, G
6
A
9
I
3
D, H, J
5
Narišite mrežni diagram in določite kritične aktivnosti, v izvedbi projekta, z
analiziranjem časovnih mer.
dr. Matej Jošt
asistent
Organizacija proizvodnje v lesnem podjetju
Časovno usklajevanje montažne linije
Narišite mrežni časovni diagram.
Znižanje stroškov pri
danem trajanju projekta
•I
•K
dr. Matej Jošt
asistent
Mrežno planiranje
analiza stroškov
Posamezne akrivnosti na
krit. p
poti ppodaljšamo,
j
,
druge skrajšamo:
Organizacija proizvodnje v lesnem podjetju
Časovno usklajevanje montažne linije
normalno
trajanje strošek
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
najvišji najdaljše
stroški
trajanje
240
6
500
5
1600
56
150
4
360
16
480
12
600
4
240
4
220
6
120
6
560
16
180
8
240
10
120
12
800
16
260
4
40
4
TVLK, študijsko leto 2009/10
dr. Matej Jošt
asistent
Mrežno planiranje
analiza stroškov
Podaljševanje trajanja
projekta z namenom
pocenitve
Podaljšamo aktivnosti:
•I
•M
•J
•N
•B
•C
•L
•A
Organizacija proizvodnje v lesnem podjetju
Časovno usklajevanje montažne linije
Oznaka
aktivnosti
Aktivnosti,
ki sledijo
A
C, D, F, G,
H, I
3
B
E, F, I
4
2
C
H, I
A
1
4
D
G, F, I
A
6
3
E
F, I
B
3
2
F
I
D, E
4
1
G
I
D
1
4
H
I
C
5
2
I
-
F, G , H
2
1
Predhodna Trajanje
aktivnost
[h]
TVLK, študijsko leto 2009/10
Mrežno planiranje
naloga 7.2
Zap.
3
a) Narišite mrežni diagram ter mrežni časovni
diagram.
A
B
C
D
E
F
G H
I
A
B
C
D
b) Planirajte čimbolj enakomerno število
zaposlenih.
E
c) Planirajte aktivnosti tako, da bo istočasno
zaposlenih največ 5 delavcev (na razpolago
imamo le 5 delavcev)
G
dr. Matej Jošt
asistent
TVLK, študijsko leto 2009/10
F
H
I
Organizacija proizvodnje v lesnem podjetju
Časovno usklajevanje montažne linije
TVLK, študijsko leto 2009/10
2
Mrežno planiranje - naloga 7.3
Mrežno planiranje - naloga 7.4
V podjetju morajo izvesti projekt v šestnajstih tednih. Aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti v
okviru projekta in njihovo predvideno trajanje v tednih so naslednje:
Aktivnost
Neposredna
predhodna
aktivnost
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
C
D, E
F, G
Normalno
trajanje
strošek
2
3
2
4
4
2
4
2
Najkrajše
trajanje
10
8
15
20
6
18
15
10
Najvišji
stroški
1
2
1
2
1
1
3
1
Najdaljše Najnižji
trajanje
stroški
12
11
20
23
10
28
26
12
3
4
3
6
7
9
11
3
8
6
10
18
4
17
13
8
a) Narišite mrežni diagram in mrežni časovni diagram. Ali bo projekt dokončan v dogovorjenih
rokih?
b) Kolikšni so stroški ob normalnem trajanju projekta?
c) Kolikšni so stroški danega projekta, če le tega končamo v dogovorjenih rokih?
dr. Matej Jošt
Organizacija proizvodnje v lesnem podjetju
TVLK, študijsko leto 2009/10
d) Kakšen
je najkrajši čas zaključka projekta
in kolikšni
so stroški v tem primeru?
asistent
Časovno usklajevanje
montažne linije
Privzemimo, da nastopajo pri gradnji tovarne lesnih polizdelkov naslednje aktivnosti:
A. odločitev
Aktivnost
Trajanje aktivnosti
Stroški
B. lokacija
oznaka odvisna normalno minimalno normalni vsiljeni
C. nakup zemljišča
od
D. investicijsko tehnična
A
6
4
50
100
dokumentacija
B
A
3
2
170
290
E. soglasje za gradbeno
C
A
4
3
270
330
dovoljenje
D
A
6
5
350
700
F. gradbeno dovoljenje
E
B
2
1
150
200
G. projekti
F
B, C, D
1
1
200
200
H. gradnja
G
D
6
4
400
600
I. nabava in montaža strojev
H
E, F, G
8
5
1800
2700
J. urejanje okolice
I
E, F, G
10
6
1900
2100
K. šolanje kadrov
J
H
1
1
400
400
L. poskusno obratovanje
K
D
4
3
300
500
M. finančna sredstva
L
J, I, K
3
1
100
200
N. končni tehnični prevzem
M
A
3
3
200
200
in predaja objekta
N
M, L
1
1
50
50
a) narišite mrežni diagram
d) analizirajte stroške
b) narišite mrežni časovni diagram
dr. Matej Jošt
Organizacija proizvodnje v lesnem podjetju
študijsko leto 2009/10
e) postopno skrajšujteTVLK,
trajanje
projekta
c) izračunajte
časovne rezerve posameznih
aktivnosti
asistent
Časovno usklajevanje
montažne linije
Mrežno planiranje - naloga 7.5
Mrežno planiranje - naloga 7.6
Analizirajte projekt za katerega so dani naslednji podatki:
Oznaka Odvisnost
aktivnosti
od
A
B
A
C
D
C
E
C
F
E
G
E
H
B, D
I
F, G, H
Trajanje
[h]
2
3
3
4
3
2
4
4
2
dr. Matej Jošt
asistent
Število
delavcev
3
2
3
2
2
2
1
2
3
Analizirajte projekt za katerega so dani naslednji podatki:
a)
Narišite mrežni diagram,
izračunajte čas trajanja projekta
in ugotovite kritično pot.
b) Narišite mrežni časovni diagram
(gantogram) in za vsako uro
ugotovite potrebno število
zaposlenih
l ih (planiranje
( l i j
zaposlenih).
c) Planirajte aktivnosti tako, da bo
istočasno zaposlenih največ 5
delavcev (na razpolago imate le 5
delavcev).
Organizacija proizvodnje v lesnem podjetju
Časovno usklajevanje montažne linije
TVLK, študijsko leto 2009/10
Oznaka Predhodna
aktivnosti operacija
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
dr. Matej Jošt
asistent
Mrežno planiranje - naloga 7.7
Predhodna
operacija
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
A
A
A, D
D
E F
E,
F
B, C
G, I
H, J
2
4
1
2
3
2
4
1
2
3
4
2
3
Potrebno število a)
delavcev
4
2
2
2
3
1
3
2
2
2
1
1
2
Narišite mrežni diagram in
ugotovite v kolikšnem času je
projekt možno dokončati.
b) Narišite mrežni časovni diagram
(gantogram) in ugotovite
potrebno število delavcev na uro
natančno.
c)
Na razpolago imate 4 delavce.
Planirajte aktivnosti tako, da ne
bo prišlo do preobremenitev
zaposlenih. Kolikšno je trajanje
projekta v tem primeru?
Organizacija proizvodnje v lesnem podjetju
Časovno usklajevanje montažne linije
TVLK, študijsko leto 2009/10
Analizirajte projekt za katerega so dani naslednji podatki:
Oznaka Odvisnost Normalno
Normalni
Najkrajše
Najvišji
aktivnosti
od
trajanje [dni] strošek [DE] trajanje [dni] strošek [DE]
A
3
420
2
480
B
4
510
3
920
C
A, B
4
490
3
770
D
C
6
600
4
800
E
5
560
5
560
F
C
8
840
5
1600
G
E
3
380
2
400
H
F, G
8
810
7
1080
I
D
8
790
7
870
J
H, I
2
350
2
350
Trajanje
Potrebni delavci
[h]
4
12
8
5
8
6
7
3
2
3
1
Trajanje
[h]
Mrežno planiranje - naloga 7.8
Analizirajte projekt za katerega so dani naslednji podatki:
Oznaka
akt.
A
A
C
C, D
E, F
G
B
B
I, J
K
H, L
1 mizar + 1 pomožni delavec
1 pomožni delavec
2 mizarja
2 mizarja + 2 pomožna delavca
1 mizar
1 mizar + 1 pomožni delavec
1 pomožni
ž i delavec
d l
1 mizar + 1 pomožni delavec
2 mizarja + 1 pomožni delavec
1 mizar + 1 pomožni delavec
2 mizarja
a)
Narišite mrežni diagram in ugotovite ali je projekt možno dokončati v 30 urah.
a) Narišite mrežni diagram, izračunajte čas trajanja projekta in ugotovite kritično pot.
b)
Narišite mrežni časovni diagram (gantogram) in ugotovite potrebno število delavcev na
uro natančno.
b) Narišite mrežni časovni diagram (gantogram).
c)
Na razpolago imate 2 mizarja in 2 pomožna delavca. Planiraj aktivnosti tako, da ne bo
prišlo do preobremenitev zaposlenih. Kolikšno je trajanje projekta v tem primeru?
d) Predlagajte katere aktivnosti naj se skrajšajo, če želimo projekt, z minimalnim povišanjem
stroškov, dokončati v 22 dneh. Ugotovite stroške projekta v tem primeru.
dr. Matej Jošt
asistent
Organizacija proizvodnje v lesnem podjetju
Časovno usklajevanje montažne linije
TVLK, študijsko leto 2009/10
c) Ugotovite stroške projekta pri normalnem trajanju aktivnosti.
dr. Matej Jošt
asistent
Organizacija proizvodnje v lesnem podjetju
Časovno usklajevanje montažne linije
TVLK, študijsko leto 2009/10
3