POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH NA DAN 12.11.2014

POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH NA DAN
12.11.2014
Glede na volilni izid Študentska volilna komisija FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO ugotavlja, da
so bili izvoljeni naslednji kandidati:
ZA PREDSEDNIKA 2. LETNIKA
kandidat
1.
JAN KOGELNIK
ZA ČLANE SVETA 2. LETNIKA
kandidat
1.
LUKA SREŠ
2.
MANCA FALE
3.
LAURA BRIGITA PAREŽNIK
4.
REBEKA RADIKOVIĆ
ZA PREDSEDNIKA 3. LETNIKA
kandidat
1.
LUKA MURŠEC
ZA ČLANE SVETA 3. LETNIKA
kandidat
1.
MATIC REBERČNIK
2.
MATIC MOŠKON
3.
NUŠA VODUŠEK
4.
ANA ŽIDANIK
ZA PREDSEDNIKA 4. LETNIKA
kandidat
1.
MATIC LEDINEK
ZA ČLANE SVETA 4. LETNIKA
kandidat
1.
ROK MURKO
2.
VID LEŠIČ
3.
DOROTEJA MUŠIČ
ZA PREDSEDNIKA 5. LETNIKA
kandidat
1.
MATIC KAŠNIK
ZA ČLANE SVETA 5. LETNIKA
kandidat
1.
GAŠPER KOGELNIK
ZA PREDSEDNIKA SVETA ABSOLVENTOV
kandidat
1.
GREGOR TRLEP
ZA ČLANE SVETA ABSOLVENTOV
kandidat
1.
DAVID DOBROTINŠEK
2.
ANJA PULKO
3.
ANJA PAVLIČIČ
Predsednik študentske volilne komisije FG:
(ime in priimek)
Maja Tašner l.r.
Člani študentske volilne komisije članice:
(ime in priimek)
Gašper Lužnic l.r.
Nastja Klinc l.r.
Boštjan Turk l.r.