OBVESTILO_Okoljska_2014 (2).pdf - Fakulteta za naravoslovje in

Obvestilo za študente FNM
(Smer: BIO2, EKNA1, IKE3)
Predmet: OSNOVE OKOLJSKE KEMIJE
Začetek vaj pri predmetu Osnove okoljske kemije bo za:
1. skupino v ponedeljek, 17.03.2014 ob 1100 uri,
2. skupino v ponedeljek, 17.03.2014 ob 1500 uri.
(Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Koroška cesta 160, Maribor,
laboratoriji za kemijo).
Vaje trajajo 6 tednov po 5 šolskih ur. Udeležba na vajah je obvezna!
Za opravljanje laboratorijskih vaj potrebujete: zaščitno haljo, rokavice,
očala, krpo (papirnate brisače), nastavek za pipetiranje, vžigalice,
laboratorijski dnevnik (zvezek A4 format).
Asistentka dr. Maša Islamčević Razboršek
Tehnična sodelavka mag. Janja Majer
Maribor, 06.03.2014
1
Seznam vaj
Osnove okoljske kemije
1. TERMIN:
-
Uvod v vaje (varno delo v laboratoriju, izvedba vaj, laboratorijski dnevnik, prevzem inventarja,
način ocenjevanja vaj)
-
1. Določanje trdote vode-teorija + praktični del
-
2. Določanje električne prevodnosti vode in pH-teorija + praktični del
-
3. Določanje KPK-kemijske potrebe po kisiku -teorija
2. TERMIN:
-
3. Določanje KPK-kemijske potrebe po kisiku –praktični del
-
4. Določanje raztopljenega kisika po Winklerju-teorija
3. TERMIN:
-
4. Določanje raztopljenega kisika po Winklerju-praktični del
-
5. Določanje železa, nitratov, karbonatov in pH prsti-teorija
4. TERMIN:
-
5. Določanje železa, nitratov, karbonatov in pH prsti-praktični del
-
6. Določitev organskega ogljika v prsti z Walkley-Blackovo titracijsko metodo- teorija
5. TERMIN:
-
6. Določitev organskega ogljika v prsti z Walkley-Blackovo titracijsko metodo- praktični del
-
8. Vzorčenje - teorija
6. TERMIN:
-
8. Vzorčenje- praktični del
-
Ponavljanje za kolokvij
2
Osnove okoljske kemije-vaje
Seznam študentov FNM– 1. in 2. SKUPINA
1. skupina (ob 11.00)
1. ANŽEL Nika
2. BAUMAN Inja
3. ČRNČEC Adrijana
4. ERJAVEC Alen
5. FERK Damijan
6. FRANGEŽ Tina
7. GOLNAR Nina
8. IFKO Metka
9. KLINC Petra
10. KNEZ Vanesa
11. KOLMAN Urška
12. KOPRIVNIK Tina
13. KOSI Matic
14. BLAŽIČ Anja
15. OSTERC Sabina
16. ZELENKO Katja
17. ZAFOŠNIK Slavica
18. OMERZEL Mojca
2. skupina (ob 15.00)
1. KRIŽE Laura
2. NOVAK Katja
3. NOVAK Tim
4. PANČUR Eva
5. PAVLEC Nika
6. PERKO Natalija
7. PINTARIĆ Dora
8. PODGRAJŠEK Anja
9. POSTRUŽNIK Vesna
10. PROT Klavdija
11. SELIMOVIĆ Sabina
12. SENČAR Barbara
13. ŠIC Monia
14. ŠKRABLIN Blaž
15.URŠIČ Jernej
16. ZEMLJIČ Sabrina
17. ŽIŽEK Primož
3