Inženirska geologija 2014/2015 VAJA 11 Ime in priimek

Inženirska geologija 2014/2015
VAJA 11
Določi ploskev litološke meje med dvema sedimentoma, ki je bila ugotovljena s tremi vrtinami:
V-1 (kontakt je 32 m pod površino)
V-2 (kontakt je 2 m pod površino) in
V-3 (kontakt je 8 m pod površino).
Nariši, kje litološka meja izdanja na površini.
M = 1:1000
Ime in priimek:
2900_______