2. in 3. letnik, MODNO OBLIKOVANJE

ssof-projetni teden_2015_zaMOB-kv
Oddelek grafičnega oblikovanja za dijake modnega oblikovanja
Projektni teden 2014/2015 za modne oblikovalce
2. letnik
1. ura
2.
3.
4.
5.
6.
2. letnik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
modno oblikovanje
1. skupina
Oblikovanje modne blagovne znamke
Ponedeljek
Predstavitev -B. De Gleria-A1
Projekt -B. De Gleria - A1
Projekt -B. De Gleria - A1
Projekt -B. De Gleria - A1
Projekt -B. De Gleria - A1
Projekt -B. De Gleria - A1
Torek
Projekt-A.Brezlan-U7
Projekt-A.Brezlan-U7
Projekt-A.Brezlan-U7
Projekt-A.Brezlan-U7
Projekt-A.Brezlan-U7
Projekt-A.Brezlan-U7
Sreda
Marketing-D. Klavžar-U7
Marketing-D. Klavžar-U7
Povezava z ang. - A. Kuščer -U7
Povezava z ang. - A. Kuščer-U7
Projekt -B. De Gleria - A1
Projekt -B. De Gleria - A1
Četrtek
Psihologija - K. Kovač - U7
Psihologija - K. Kovač - U7
Psihologija - K. Kovač - U7
Psihologija - K. Kovač - U7
Povezava s sociologijo- D.V. Stariha-U7
Povezava s sociologijo-D.V.Stariha - U7
Petek
Projekt -B. De Gleria - A1
Projekt -B. De Gleria - A1
Projekt -B. De Gleria - A1
Projekt -B. De Gleria - A1
Predstavitev projekta-U7
Predstavitev projekta-U7
modno oblikovanje
2. skupina
Ponedeljek
Predstavitev-A. Brezlan-U7
Projekt-A. Brezlan-U7
Projekt-A. Brezlan-U7
Projekt-A. Brezlan-U7
Projekt-A. Brezlan-U7
Projekt-A. Brezlan-U7
Torek
Projekt -B. De Gleria - A1
Projekt -B. De Gleria - A1
Projekt -B. De Gleria - A1
Projekt -B. De Gleria - A1
Projekt -B. De Gleria - A1
Projekt -B. De Gleria - A1
Sreda
Marketing-D. Klavžar-U7
Marketing-D. Klavžar-U7
Povezava z ang. - A. Kuščer -U7
Povezava z ang. - A. Kuščer -U7
Projekt-A.Brezlan-U7
Projekt-A.Brezlan-U7
Četrtek
Psihologija - K. Kovač - U7
Psihologija - K. Kovač - U7
Psihologija - K. Kovač - U7
Psihologija - K. Kovač - U7
Povezava s sociologijo- D.V. Stariha-U7
Povezava s sociologijo- D.V. Stariha-U7
Petek
Projekt-A.Brezlan-U7
Projekt-A.Brezlan-U7
Projekt-A.Brezlan-U7
Projekt-A.Brezlan-U7
Predstavitev projekta-U7
Predstavitev projekta-U7
ssof-projetni teden_2015_zaMOB-kv
3. letnik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3. letnik
S. Lapajne
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8.
modno oblikovanje
1. skupina
Ponedeljek
Fotografija-Testen -U3
Fotografija-Testen -U3
Projekt-S. Vitežnik-A2
Projekt-S. Vitežnik-A2
Angleščina-S. Žeželj-U3
Angleščina-S. Žeželj-U3
Torek
Informatika-R. Pogačnik-A3
Informatika-R. Pogačnik-A3
Informatika-R. Pogačnik-A3
Projekt-S. Vitežnik-A2
Projekt-S. Vitežnik-A2
Projekt-S. Vitežnik-A2
Projekt-S. Vitežnik-A2
modno oblikovanje
2. skupina
Ponedeljek
Fotografija-Testen -U3
Fotografija-Testen -U3
Angleščina-S. Žeželj-U3
Angleščina-S. Žeželj-U3
Projekt-S. Lapajne-A2
Projekt-S. Lapajne-A2
Projekt-S. Lapajne-A2
Torek
Projekt-S. Lapajne-A2
Projekt-S. Lapajne-A2
Projekt-S. Lapajne-A2
Informatika-R. Pogačnik-A3
Informatika-R. Pogačnik-A3
Informatika-R. Pogačnik-A3
Sociologija-D. V. Stariha-U3
Sociologija-D. V. Stariha-U3
Oblikovanje arhiva mod. revij
Sreda
Projekt-S. Vitežnik-A2
Projekt-S. Vitežnik-A2
Projekt-S. Vitežnik-A2
Sreda
Projekt-S. Lapajne-A2
Projekt-S. Lapajne-A2
Projekt-S. Lapajne-A2
Prelom za tiskane in digitalne medije
Četrtek
Lektoriranje-P. Peterka-U3
Lektoriranje-P. Peterka-U3
Povezava s sociologijo- D.V. Stariha-U3
Povezava s sociologijo- D.V. Stariha-U3
Projekt-S. Vitežnik-A2
Projekt-S. Vitežnik-A2
Projekt-S. Vitežnik-A2
Projekt-S. Vitežnik-A2
Četrtek
Projekt-S. Lapajne-A2
Projekt-S. Lapajne-A2
Projekt-S. Lapajne-A2
Projekt-S. Lapajne-A2
Lektoriranje - M. Cvelbar - U3
Lektoriranje - M. Cvelbar- U3
Petek
Projekt-S. Vitežnik-A2
Projekt-S. Vitežnik-A2
Projekt-S. Vitežnik-A2
Petek
Projekt-S. Lapajne-A2
Projekt-S. Lapajne-A2
Projekt-S. Lapajne-A2
ssof-projetni teden_2015_zaMOB-kv
ssof-projetni teden_2015_zaMOB-kv