Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

Mentorjevo poročilo o rezultatih na tekmovanjih
iz dejavnosti po internem katalogu programov OIV Gimnazije Škofja Loka
v šolskem letu 2014/2015
Naziv programa: Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni
Mentor: Marija Gogala
ŠOLSKO TEKMOVANJE
Datum
17.10.2014
Kraj tekmovanja
Gimnazija Škofja Loka
Mentor tekmovanja
Marija Gogala
Udeleženci
29 tekmovalcev iz 1., 2. in 3. letnika
Uvrstitev na
tekmovanju
Dobitniki bronastega priznanja:
1.a:Ema Jesenko, Vid Kermelj, Eva Krek, Dejan Perič, Barbara Železnik
1.c: Anže Oblak, Ema Podobnik, Tinkara Strel, Zala Šink
1.d: Petra Benedičič, Lucija Čufar, Zala Primožič, Sergeja Šetina
2.a: Ema Ločniškar, Lidija Pranjič, Katja Štucin
2.c: Špela Bernard
3.a: Košir Breda
Na državno tekmovanje so se uvrstili:
Vid Kermelj, Ema Ločniškar in Breda Košir
DRŽAVNO TEKMOVANJE
Datum
22.11.2014
Kraj tekmovanja
Srednja šola Vena Pilona Ajdovščina
Mentor tekmovanja
Marija Gogala
Udeleženci
Vid Kermelj in Breda Košir
Uvrstitev na
tekmovanju
Breda Košir – zlato priznanje
Vid Kermelj – zlato priznanje
Datum: Škofja Loka, 1.12.2014
Podpis mentorja:
Marija Gogala