CGP sreda 30maj2012.pdf (.pdf, 4080 kB)

CGP
VSEBINA
Paket pripravljen v sreda, 30. maj 2012 ob 8:42
Naslov
Publikacija, stran
Datum
Stran
TOP 101 - LIGA NAJVEČJIH
Finance, str.35,38
30.5.2012
2
TOP 101 - LIGA NAJBOLJŠIH
Finance, str.36,37
30.5.2012
6
Stran 1
DOKUMENTACIJA MEDIJEV SLOVENIJE, Slovenska 15, 1000 Ljubljana, t. +386 1 2518503, f. +386 1 2008551, e-mail: [email protected]
Medij: Finance / Datum: 30.5.2012 / Stran: 35,38 / Avtor: ni avtorja / Površina: 2027 cm2 / Naklada: 16200
TOP101- LIGANAJVECJIH
Največjaslovenskapodjetjav letu 2011
PRIHODKI
ODPRODAJE
5KUPNA SPREMEMBA
UVRSTITEV2011/2010 iME DRUZBE
1.
2.
3.
4.
5.
JL>
|7.
B.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
ZO.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
I."728.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
36.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
_45'
*46.
1 od 4
0
D
0
5
-1
a
SEOEZ
DEJAVNOST
Krka
Novomesto
farmacija
957,6
uvrstltev
6.
Oars
Celje
promet
310,8
IS.
v mio EUR
Mercator
Ljubljana
trgovina
1.606,9
2.
TelekomSlovenije
Ljubljana
telekomunikacije
7.
Petrol
Lek
Ljubljana
trgovina
694,7
2767,7 7
Ljubljana
farmacija
_
1.
623,1
10.
-2
-1
-1
0
5
21
2
-1
S
HSE
Ljubljana
elektrogospodarstvo
1.350,8
3.
Revoz
Novomesto
avtomobilska ind.
1.127,5
4.
Gorenje
Veienje
elektropredelovalna ind.
657,1
PoStaSlovenije
Maribor
po^tne staritve
237,7
il""
Nuklearna elektrarna Krsko
KrSko
eiektrogospodarstvo
199,5
BSHHiSniaparati
Nazarje
elektropredelovalnaind.
331,6
Termoelektrarna Sostanj
Sostanj
eiektrogospodarstvo
233.6
OMVSlovenija
Koper
trgovina
Simobil
Ljubljana
telekomunlkacije
688,5
185.6
26.
14.
22.
8.
I
Acroni
.Jesenice
kovinskopredelovalnaind.
437,3
it."
9
5
Cinkarna Celje
Celje
kovinskopredelovalnaind.
164,1
29.
Merkur
Nakla
trgovina
226,9
23.
-5
Dravskeelektrarne Maribor
Maribor
elektrogospodarstvo
67,7
71.
Elektro Slovenija
Ljubljana
elel(trogospodar5tvo
134,1
HellaSaturnus Slovenija
Ljubljana
avtomobilska ind.
2713
42.
19.
GoodyearDunlop Sava Tires
Kranj
gumarska ind.
264,7
e
GEH-I
Krsko
trgovina
982,4
-2
Luka Koper
Koper
promet
134,3
41.
-6
Elektro Ljubljana
Ljubljana
eiektrogospodarstvo
BJ.O
63.
-14
-6
-1
GENenergija
KrSko
efektrogospodarstvo
1793
Geoplin
Ljubljana
energetika
380,1
30.
IJ.
Unior
Zrece
kovinskopredeiovalnaind.
154,6
347
1
-5
10
10
1
~2
4
•8
Impol
SlovenskaBistrica
kovinskopredelovalnaind.
556,3
IL
Elektro Maribor
Maribor
eiektrogospodarstvo
62,4
Metal Ravne
Ravnena Koroskem
kovinskopredelovalnaind.
167,9
Energetika Ljubljana
Ljubljana
eiektrogospodarstvo
114.B
Hit
NovaGDrica
igralni5tvo
130,1
PremogovnikVeienje
Veienje
rudarstvo
118,3
Iskra Avtoelektrika
Sempeter pri Gorici
avtomobiiska ind.
194,5
Eiektro Celje
Celje
elektrogospodarstw
50.7
29
Boxmark Leather
Kidricevo
usnjarska ind.
132,4
43.
19
Pivovarna Union
Ljubljana
zivilska ind.
107,0
143>
54.
46.
-3
3
-11
9.
n.
n.
___
5^
75.
31.
_
50.
44.
47."
27.
83^
39.
-3
12
Perutnina Ptuj
Ptuj
zivilska ind.
LTHUlitki
Skofja Loka
kovinskopredelovalnaind.
116,6
-4
-4
0
17
Helios
Domzale
kemijska ind.
214,7
24.
SoSkeelektrarne NovaGorica
NovaGorica
eiektrogospodarstvo
40,2
90.
Plinovodi
Ljubljana
promet in skladiscenje
47,1
85.
Savatech
Kranj
gumarska ind.
LaSko
zivilska ind.
109,8
943™
52.
58.
53.
a
8
Pivovama LaSko
Intereuropa
J^Hl
ij^&cper
promet
107.4
Stran 2
DOKUMENTACIJA MEDIJEV SLOVENIJE, Slovenska 15, 1000 Ljubljana, t. +386 1 2518503, f. +386 1 2008551, e-mail: [email protected]
Medij: Finance / Datum: 30.5.2012 / Stran: 35,38 / Avtor: ni avtorja / Površina: 2027 cm2 / Naklada: 16200
DOBI&K
CIST1
v mio EUR
150,4
24,6
31*1
uvrstitev
1.
8.
5.
Vmio EUR
256,2
261,1
119,5
227,4
213
11.
11,6
17.
64,7
73,9
2.
121,4
ZAPOSLENI
SREDSTVA
KAPITAL
EBITDA
v mio EUR
uvrstitev
v mio EUR
uvrstitev
itevilo
1.14D,5
2.
1.463,4
4.
4.164
1,
2.427,2
1.
17. 1
825.8
5.
1.
2.
1.199
5.
5.529,1
2.029,4 "_
9.959
1.
3.
2.668
uvrstitev
2.
"" s.'
uvrstitev
4.
5.
827,7
4.
1.540,1
6.
381,7
11.
1.302,4
6.
614
4.
499,5
7.
8.
2.460
5.
19,
121
94.
2.300
7.
SO.J
6. 1
46,7
3.
57,8
9.
970,1
3.
873,4
1.311,2"
13,9
15.
28.
81,7
7.
221,2
19.
383,2
30,3
"55,6
20.
335,3
13.
881,3
7.
4.423
3.
16.
249.9
15.
300,6
24.
6.224
2.
73,3
8.
439,5
8.
512,7
13.
607
51.
"ii"
57,3
60.
114,4
61.
1.068
21.
362,6
12.
859,6
9.
489
59.
301,8
23.
77
98.
35.
..... .._..
360
72.
7,3
6,9
Zl.
0,0
ai.
30,9
6.
47,6
6,1
35.
42,0
14.
16,3
13.
28,7
zi.
199.6
21.
27,1
7.
57,3
10.
150,3
27.
239,0
26.
403,9
6,9
29.
24,6
9.
32,5
44.9
32,0
4.
2.5
10.5
18.
19.
163,2
"
1.344
13.
22.
13.
126,6
31.
196.B
44.
1.031
4,1
96.
5QB,9
14.
1.984
9.
28,2
96.
22.
538,9
6.
555,4
10.
275
84.
57. J
4,1
45.
58,8
15.
399,1
10.
546,7
11.
524
21,8
10.
33,8
59,5
59.
105,7
64.
1.Q1B
8,0
24.
22,2
18.
29.
204,4
20.
292,8
25.
1.431
12.
8,1
23.
7,7_
68.
37,9
70.
195,9
45.
99
95.
68.
45,2
IZ.
229,7
18.
468,7
15.
762
42.
43.
34,8
17.
264.5
450,1
14.
445,0
16.
913
29.
9.
517,9
12.
K
229,8
17.
285,1
26,
30
121,5
34.
319.8
2L
2.098
B.
-1,8
4,6
19.
9,4
14,0
14.
13
5,1
63.
T.__l_"
21,2
31.
36.
15,0
41.
24.
"¦ jJ
100.
39.
25,6
24.
87,0
43.
261,2
30.
21
101.
6,3
32.
25,9
23.
233,0
16,
3253
20.
766
41.
9,1
20.
21,7
30.
79,5
49.
26-
12.
15,7
39.
171,6
24.
43.
"41."'
9B9
18,4
199,4
211,2
0,8
71.
24,4
26.
63.3
46.
2i4~,r""
39.
1.312
14.
1,0
67.
20,3
34.
111,4
36.
215,5
36.
1.230
16.
2,7
54.
14,4
44.
35,7
71.
138,3
1.497
11.
5,2
36.
23,6
27.
179,4
23.
250,6
32.
637
49.
7,5
27.
10,9
54.
0,0
101.
60,9
85.
1.707
10.
12,4
16.
33-
94,3
41.
241.1
34.
354
75.
0,6
74.
20,8
""9,9
59.
108,3
38.
2357
36.
1.141
19.
56.
1.179
18.
38.
"""~5s!
318
80. 'i
3,9
46.
15,4
40.
39,5
68.
132,7
0,7
72.
10,5
56.
97,9
40.
201,3
42.
834
6,2
5,1
33.
21,0
22.
264,7
26.
12a
~_7
32.
28.
183,6
40.
166,0
25.
282,1
27.
149
102,3
66.
801
39.
17.
322
742
79.
6.4
31.
12,9
48.
71,0
56.
-15,5
100.
18,7
35.
109,4
37.
-3,7
92.
11,8
53.
84,6
44.
2 od 4
312,4
22.
1
93^i
90.
44.
Stran 3
DOKUMENTACIJA MEDIJEV SLOVENIJE, Slovenska 15, 1000 Ljubljana, t. +386 1 2518503, f. +386 1 2008551, e-mail: [email protected]
Medij: Finance / Datum: 30.5.2012 / Stran: 35,38 / Avtor: ni avtorja / Površina: 2027 cm2 / Naklada: 16200
-3
10
ui ugJ ronnsna
TAB
Mezics
kovinskopredetovalna
ind
136,2
40.
7,8
-14
Tslum
Kidri&vo
kovinskopredelovalnaind
283,4
16.
-7,5
-1
ZitD
Ljubljana
zivilska ind.
106,4
55.
17
2
Kemofarmacija
Ljubljana
trgovina
280,3
6,7
-1
BTC
Ljubljana
skladisEenjein nepremicnine
53,5
IS.
61.
15
Knauf Insulation
Skofja Loka
gradbenimateriaii
90,9
59.
6
AerodromLjubljana
Brnik
33,2
96.
8.2
5,3""
-5
JPVodovod-kanallzaclja
Ljubljana
promet
oskrbaz vodo
41,5
89.
2,1
115,3
45,8
49.
5,0
87.
4,6
0,9
-1
KolicevoKarton
Domzale
papirnaind.
¦9
CarreraOptyl
Ormoz
kemijskaind.
5,8
-IZ
Elektro Primorska
NovaGorica
eiektrogospodarstvo
39.2
92.
14
Iskra MIS
Kranj
elektropredeiovalnaind.
72,1
69.
2,1
-Jl
Primorje
gradbeniitvo
153,0
36.
-36,0
15
Store Steel
Ajdovicina
Store
kovinskopredelovafna
ind.
120vT _
DZS
Ljubljana
Elektro Gorenjska
Kranj
trgovina
eiektrogospodarstvo
46.
80.
5,1
1
26,2
99.
1,5
-16
""
53.7
3,4
-8
Ljubljanskemlekarne
Ljubljana
zivilskaind.
Telemach
Ljubljana
telekomunikacije
154,3
47,5
35.
84^
-0,1
16
-4
-3
DanfossTrata
Ljubljana
elektropredelovalnaind.
68,6
70.
8,0
SwatyCornet
Msribor
kovinskopredelovalna
ind.
77,3
21
si-co
Ljubljana
popravtlain montaza
59,8
AS.
78.
0,5
5.0
1,8
3
Dinos
Ljubljana
predelavaodpadnihmaterialov
150.9
37.
3,3
4
Domel
Mezniki
elektropredelovalnaInd.
79,8
67.
1,5
30
SavaTurizem
Termedatei
Bled
turizem
43,5
88.
-3,1
-I
Brezice
turizem
32,5
97.
-A
Eti
Izlake
elektropredelovalnaind.
85.7
62.
-15
Salus
Ljubljana
trgovina
205,6
25.
3,4
4
MLM
kovinskopredelovaina
ind.
80,0
66.
-0,7
10
papirnaind.
105,8
56.
-2,5
-8
VipapVidem
Hoteli Bernardin
Maribor
Kr5kO
Portomz
Urizem
35.7
94.
-107
-13
SalonitAnhovo
Deskle
gradbenimaterial]
46,4
36.
-3,8
JohnsonControls
SlovenjGradec
avtomotilska ind.
114.3
51.
2,6
-40
SecopKompresorji
Cmomelj
elektropredelovslnaind.
125,1
45.
-14,0
19
VeyarteeTechnologiesEurope
Kranj
KovinoplastikaLoz
Stari trg pri Lozu
gumarskaind.
kovinskopredelovalna
ind.
83,0
-7
-5
Trimo
Elan
Trebnje
kovinskopredelavalna
ind.
10
-14
ITWMetalflex
Begunjena Gorenjskem proizvodnjaSportneopreme
elektropredelovainaind.
To1min
-6
-3
CGP
Paloma
Novomesto
SladkiVrh
-4
Sintal
Ljubljana
-12
Iskraemeco
1
6
1
9
3,0
"i,2 "'
64.
6,1
737
-2.2
101,2
57.
-47
60.7
0,1
64,4
77.
"74."
gradbenlstvo
81,7
65.
3,9
1,6
papirnaind.
85,8
61.
-0.4
31,6
98.
2,e
Kranj
varovanje
elektropredelovalnaind.
67,6
72.
-1.1
Kavintrade
Celje
kovinskopredelovalna
ind.
164,4
32.
1,0
SteklarnaRogaska
RogaskaSlatina
steklarskaind.
35,9
93.
Papir Servis
Ljubljana
predelavaodpadnihmaterialov
59,1
79.
1,0
0,6
-1
HTZVeienje
Veienje
popravilain montaza
39,4
91.
0.2
4
TermeKrka
Novomesto
turizem
35,4
95.
4,0
-10
TobacnaGrosist
Ljubljana
trgovina
282,5
17.
0,2
-1
TE-TOL
Ljubljana
eiektrogospodarstvo
61,9
76.
-10
Adria Airways
Brnik
149,3
38.
0,6
-12,0
-2
TPV
Novomesto
pramet
avtomobilskaind.
52.6
62.
-9
PapirnicaVevCe
Ljubljana
papirnaind.
88,6
60.
-1
1SSFacility Services
Maribor
fl&enje
23,5
101.
0,3
-IB
Istrabenz Turizem
Portoro?
turizem
25,7
100.
-7,0
3 od 4
66,9
"
"
0,3
..... _
Stran 4
DOKUMENTACIJA MEDIJEV SLOVENIJE, Slovenska 15, 1000 Ljubljana, t. +386 1 2518503, f. +386 1 2008551, e-mail: [email protected]
Medij: Finance / Datum: 30.5.2012 / Stran: 35,38 / Avtor: ni avtorja / Površina: 2027 cm2 / Naklada: 16200
26.
15,0
42.
34,5
96.
S.6
65.
107,5
60.
8,9
63.
30.
10,0
36.
22.
37.
57.
41.
44.
69.
56.
16,4
58.
" 21,5_~~™
84,5
82,9
212,3
121,2
"
77.
40.
59.
419
67.
84
97.
869
33.
66.
66,7
83.
158
89.
170,0
50.
341
77.
83,5
76.
397
69.
128,8
57.
4Q3
68.
76.
14,5
3B.
50.
43.
14,2
45.
150,2
45.
54.
32.
28.
190,0
46.
352
12,0
52.
82,7
48.
118,3
60.
355
74.
9,7
60.
35,3
72.
46,7
96.
1.022
23.
13,6
47.
130.5
30.
187,3
60.
25,4
81.
1.153
20.
99.
22,3
84.
61,9
255.7
47.
84.
467
8,2
67.
12,6
49.
32,7
76.
48.
4,0
91.
116,7
35,
61.
12,Z
51.
131.0
82.
10,2
57.
50,9
42.
25,1
25.
6,3
25.
14,1
46.
33,1
58.
7,5
30,4
75.
2<?
72.
<H.
5D.
9,3
62.
7,5
91.
4,3
52.
10,7
62.
71.
89.
SS.
64.
5.7
77.
31,5
49.
84.
90.
97.
93.
55.
99.
34.
4.7
87.
52,6
9,5
7,*~
61.
14,2
70,8
73,9
122,1
4,9
73.
69.
66.
85.
29.
63.
96.
75.
78.
88.
73.
80.
42.
56.
77.
62.
91.
57.
53.
-11,1
8,9
89.
101.
51.
12,6
" -5,2"
71,2
122,7
" ii.
956
27.
67.
540
56.
263,1
29.
443
62.
186,2
340
78.
113,6
48.
65.
62.
101,8
103,6
541
55.
171
88.
52,3
9Z.
296
81.
69,8
81.
912
54,4
88.
1231
30.
15.
84,5
75.
357
73.
59,9
86.
875
32.
176,8
49.
720
47.
159,2
434
63.
71,0
52.
80.
649
36.
87,3
74.
141
92.
100,3
69.
731
45.
143,1
54.
386
70.
145,3
53.
573
54.
33.
217,0
37.
160
87.
4,0
99.
20,6
99.
723
46.
101.
18,4
89.
53,6
90.
28,7
79.
48,5
95.
930
279
28.
64.
3,4
93.
40,5
67.
71,9
78.
657
35.
94.
5,1
84.
44,2
444
61.
7,6
70.
45,5
124,5
"""' " 101.5
58.
60.
47.
59.
83,
53.
65.
64
500
58.
7,0
74.
42,2
66.
5D,0
53
5,2
81.
7B.3
50.
165,2
83.
7,6
94.
49,8
93.
51.
94.
360
4,2
90.
8,9
93.
14,0
ioo. "
844
71.
91.
43.
37.
95.
14,6
90.
91.
859
34.
23,2
206
86.
38,6
33.
87.
92.
95.
69.
70.
97.
5,4
82.
86.
75.
92.
79.
53,4
97,1
0,6
98.
2.6
5,8
76.
74,1
-6,7
100.
22,1
5,3
5,6
60.
78.
97.
23,5
76
8,3
86.
68.
5,2
66.
4,9
70.
78.
85.
79.
73.
98.
77.
65.
76.
95.
5,9
""
3,9
0,8 _
4/5_" ~~~
:'¦'•¦
4 od 4
71,1
"
74.
39.
55.
'¦¦;«
88.
20,7
35,2
25,5
92,0
70,0
21,4
13,1
6,9
56,1
4,3
74,9
42,7
~68.
40.
664
48.
98.
909
31.
72.
606
52.
89.
73.
71.
79.
82.
90
96.
87
35,5
94,2
100,
55,9
52.
85.
82.
61.
97.
51.
68,4
71.7J
68T
10,9
106,1
743
768
57,0
95,4
142
83.
101.
63.
'
289
82.
429
64.
591
53.
264
85.
1.015
25.
425
65.
neftmMIMilHn,iln
Stran 5
DOKUMENTACIJA MEDIJEV SLOVENIJE, Slovenska 15, 1000 Ljubljana, t. +386 1 2518503, f. +386 1 2008551, e-mail: [email protected]
Medij: Finance / Datum: 30.5.2012 / Stran: 36,37 / Avtor: ni avtorja / Površina: 2034 cm2 / Naklada: 16200
TOP101- LIGANAJBOLJSIH
.
Najboljša
slovenskapodjetjav letu 2011(nalestvicoso uvrščenapodjetjaz lestviceTOP101največjihjH
1
5KUPMA
UVRSTI¬
TEV
IME DRUZBE
OEJAVNOST
¦______v
sede!
RASTPROOAJE
RASTEBITDA
Dejavnost
v%
uvrstitev
v%
1.
B5H Hisni aparati
Nazarje
elektropredelovalna ind.
22.3
IS.
211,3
uvrstitev
1.
1.
Cinkarna Celje
Celje
kovinskopredelovalna ind.
20,0
18.
72.2
11.
5.
Telemach
Ljubljana
tefekomunikacije
19,5
19.
. 37,4
23.
4.
Simobil
Ljubljana
telekomunikacije
11,0
40.
29,0
IB.
5.
GEN-I
Krsko
trgovina
72,1
6.
Lek
Ljubljana
farmacija
12,6
1.
81.4
9.
35.
9.
20,1
32.
54,8
16.
37,8
22.
38,2
21.
7.
Metal Ravne
Ravne na Koroskem
kovinskopredelovalna ind.
29,6
8.
Knauf Insulation
Skofja Loka
gradbeni material
29,8
9.
Pivovarna Onion
Ljubljana
ziviiska ind.
14,4
J.
Z9~
10.
Danfoss Trata
Ljubljana
elektropredelovalna ind.
27,1
10.
-11,4
73.
11.
GrV,VSlovenija
Koper
trgovina
24,1
12.
0,9
60.
12.
Savatech
Kranj
gumarska ind.
16,6
22.
76,7
10.
13.
HSE
Ljubljana
eiektrogospodarstvo
49,6
2.
-36,8
93.
14.
Krka
Nova mesto
fsrmacija
2,7
62.
4,6
63.
15.
TAB
Mezica
kovinskopredelovalna ind.
8,9
47.
16.
Store Steel
Store
kovinskopredetovalna ind.
23.
11.
17.
Hella Saturnus Slovenija
Ljubljana
artamobilska ind.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Impol
Slovensks Bistrica
kovinskopredelovalna ind.
Geoplln
Ljubljana
energetika
7,4
Petrol
Ljubljana
trgovina
15,6
Acroni
Jesenice
kovinskopredelovalna ind.
Veyance Technologies Europe
Kranj
Iskra MIS
24,4
5,4 ""
103,0
4.
7,5
50.
66,8
13.
6.9
52.
26.
36,0
24.
18,8
20.
35.0
25.
gumarska ind.
9,6
44.
84,8
8.
Kranj
elektropretfelovalna ind.
39,6
4.
19,9
37.
LTHUIitki
Skofja Loka
kovinskopredelovalna ind.
12,7
37.
30,0
26.
Dinos
Ljubljana
predelava odpadnih materiatov
37,7
5.
-5,0
65.
Nuklearna elektrarna Krsko
Krsko
eiektrogospodarstvo
22,4
14.
8B,1
7.
Dars
Celje
promet
3,1
60.
16,6
39.
28.
Iskra Avtoelektrika
Sempeter pri Gorici
avtomobiiska ind.
21,1
17.
16,6
38.
29.
Energetika Ljubljana
Ljubljana
eiektrogospodarstvo
2.9
61.
-7,1
67.
30.
Boxmark Leather
Kidricevc
usnjarska ind.
31,2
7.
neg. EBITDAleta 2010
35.
" 53.
" 12,8""" 36.
46~
"
31.
Luka Koper
Koper
promet
13,0
34.
15.4
41.
32.
Johnson Controls
Slovenj Gradec
avtomobiiska ind.
15,2
28.
9.2
46.
33.
GENenergija
Krsko
eiektrogospodarstvo
42.
-38,7
95.
34.
Steklarna Rogas'ka
Rogas'ka Slatina
steklarska ind.
10,9
~ 13>
31.
29,6
27.
35.
Telekom Slovenije**
Ljubljana
telekomunikacije
-2,4
79.
54.
36.
Plinovodi
Ljubljana
promet in skladiscenje
2,3
64.
6,1
2,3
37.
Elektro Slovenija
Ljubljana
eiektrogospodarstvo
3,2
59.
12,4
43.
38.
PoŁta Slovenije
Maribor
postne storitve
2,2
65.
10,6
45.
83.
58.
39.
BTC
Ljubljana
skladiscenje in nepremicnine
1.3
68.
-19,1
40.
Unior
Zrece
kovinskopredelovalna ind.
23,2
13.
23,0
30.
41.
Kemofarmadja
Ljubljana
trgovina
-4,6
83.
-3,2
64.
42.
Sintal
Ljubljana
varovanje
6,2
51.
46,0
79.
43.
Mercator*
Ljubljana
trgovina
5,5
54.
-1,6
62.
44.
Aerodrom Ljubljana
Brnik
promet
-0,5
75.
16,3
40.
72.
45.
Kolii-evo Karton
Domzale
P3pima ind.
1,7
66.
-9,6
46.
_-
Ljubljana
popravila in montaza
34,9
6.
42,0
19.
47.
SoSkeelektrarne N. Gorica
Nova Gorica
eiektrogospodarstvo
-10,0
88.
-12,3
74.
CD
1 od 4
Stran 6
DOKUMENTACIJA MEDIJEV SLOVENIJE, Slovenska 15, 1000 Ljubljana, t. +386 1 2518503, f. +386 1 2008551, e-mail: [email protected]
Medij: Finance / Datum: 30.5.2012 / Stran: 36,37 / Avtor: ni avtorja / Površina: 2034 cm2 / Naklada: 16200
ROE
uvrstitev
v%
uvrstitev
v%
uvrstitev
vEUR
73,9
28,1
12,8
1.
11,8
17.
71.299
21,0
I.
10.
6.
17,2
9.
66.425
129,9
1.
4,6
25.
25,5
2.
176.916
19,1
12.
12,3
5,2" "
17,7
7.
22.
.[
h.
_ 25,9
" 12,6
j_™»™
BRUTODODANAVREDNOSTNA
ZAPOSLENEQA
v%
f-
L
MARZA
EBIT
ROA
7.
~afi_'_Z61
iifi "'"" 15."
54.
8,0
30.
37.
9,3
25.
91.239
23,
12.
81.237
26,
64.
423.296
5.
32.
39.296
63.
19.
13.
13.
52
21.
23,0
9.
16,0
3.
15,0
8,5
26.
5,6
20.
2,9
IS.
7,5
...
9.
15.
66.502
14,8
"_,2~
15.
23.
6..
SI.
S3.
38,
59.
14.
197.562
135.125
21.
10,0
24.
12.
17.
97.309
11,7
16.
30.
38.
11.
48.294
8,7
4,8
8,1
razvrstitev
najveEji
uvrstitev
29.
18.
16
UVRSTITEVPO
VELIKOSTI
36.
"
. „__
17.
44."
"'"'
~
7.
4,9
39.
3,7
31.
4,2
51.
547.803
3.
13,7
15.
10,3
10.
18,8
5.
96.773
22.
1.
24,3
7.
10,0
12.
6,9
36.
6D.431
46.
48.
34.
5,5
42.
41.202
62.
61.
49.
1,
21.
29.
27.
5.
_
r
"¦¦
25.
3,1
41,6
4.
21,0
2.
8,8
26.
56.823
5,9
36.
34.
55.
1,9
47.
1,7
73.
1.261.076
5,0
23.
5,3
43.
771.529
2.
0,9
64.
2,2
68.
179.675
10.
43.
1,7
51.
3,2
59.
50.709
8.
11,9
8.
7,2
34,
61.458
3,9
29.
4,3
50,
27.591
36.654
53.
43.
B6.
67.
6,1
2,9
4,3
23,8
[1
¦¦
23.
21.
3,0
35.
5,8
41,
9,4
24.
4,1
27.
3,2
58,
51.347
52.
69.
12.
11.
11,3
povp. kapital
-0,8
62,5
2,2
4,9
2,9
3,1
1,0
3,5
7,0
1,1
r
30,6
19,6
40.
79.
0,0
61.
0,4
88.
173.650
71.
0,4
73.
32,9
1,
245.875
6.
2.
2,0
43.
3,3
57.
30.689
77,
35.
32.
27.'"
20.
9,1
15,
6,1
39.
80.739
27.
101.
12,8
S.
7,4
33.
21.442
98.
37.
81.
3.
60.
40.
52.
50.
70.
48.
28.
69.
5.
-0,4
83.
14,1
13.
100.997
20.
11,6
9.
3,3
55.
26.779
90.
9,6
24.
477.113
4.
24.
79.
26.
23.435
96.
16.
11.
1.8
SO.
2,5
41.
7,5
31.
1,5
55.
9,6
23.
127024
se.
4.
2,0
0,8
45.
15,0
11.
204.136
B.
65.
68.
8,2
28.
115.736
18.
20.
2,9
36.
8,7
27.
29.418
80.
10.
3,4
~~~0,4
32.
17.6
8.
75.132
28.
62.
74.
33
56.
26.010
28.
9,9
14.
63.
109.368
92.
19.
21.
21.472
97.
78.
3.
39.
94.
14,6
4.
2,9 ""
10,0
3.8
46.
1,5
53.
4,9
46.
29.968
4,3
42.
4,1
28.
22,8
4.
64.699
72.
5,8
37.
4,5
Zb.
5,3
44.
70.005
31.
56.
58.
1,1
1,4
79.
27.121
88.
3,4
49.
2,3
60.
42.
24,7
3.
205.855
7.
84.
55.
2 od 4
""""
51.
~1a~
^..
L
67.
9,6
7,9
-
16.
100.
10,5
^1.0
_l
""
""
Stran 7
DOKUMENTACIJA MEDIJEV SLOVENIJE, Slovenska 15, 1000 Ljubljana, t. +386 1 2518503, f. +386 1 2008551, e-mail: [email protected]
Medij: Finance / Datum: 30.5.2012 / Stran: 36,37 / Avtor: ni avtorja / Površina: 2034 cm2 / Naklada: 16200
48.
Dravske elektrarne
Maribor
eiektrogospodarstvo
0,5
49.
5ava Turizem***
Maribor
Bled
turizem
7,0
50.
SwatyComet
Maribor
kovinskopredelovalna
51.
Terme Catez
Brezice
turizem
52.
Kovintrade
Celje
kovinskopredelovalna
S3.
Domel
Zelezniki
elektropredelovalna
54.
Termoelektrarna
Sostanj
eiektrogospodarstvo
-3,5
55.
HTZ Veienje
Veienje
popravila in montaza
7,0
56.
Hit
Nova Gorica
igralnistvo
-1,7
77
63,9
57.
Papir Servis
Ljubljana
predelava oripadnih matertalov
7,1
58.
Talum
KidriEevo
kovinskopredelovalna
-58,7
Soitanj
inrj.
71.
48.
32.
76.
21.
SB.
81.
13,6
-0,6
ind.
ind.
18,0
12,7
"'497
-9.5
68.0
5.0
6,3
7,0
11,4
7,6
41,4
59.
Revoz
Novo mesto
avtomobiiska ind.
-14,6
47.
3.
90.
60.
Elektro Ljubljana"**
Ljubljana
eiektrogospodarstvo
Pivovarna Lasko
Lasko
zivilska ind.
10O.
""„.'
15,3
61.
-69,5
1,1
62.
Intereuropa
Koper
promet
11,4
39.
54,7
63.
TPV
Nova mesto
avtomobiiska ind.
10,9
41.
20,0
64.
TermeKrka
Nova mesto
turizem
13,1
35.
165,5
65.
Helios
Domzale
kemijska ind.
15,9
24.
-29,9
64.
47.
68,
69.
70.
71,
72.
73.
74.
Droga Kolinska
Ljubljana
zivilska ind.
Eti
Izlake
elektropredelovalna
Carrera Optyl
Ormoz
kemijska ind.
-15,7
Goodyear Dunlop Sara Tires*" *•
Kranj
gumarska ind.
-?9,a
Elan
Begunje na Gorenjskem
proizvodnja Sportne opreme
14,1
ITW Metalflex
Tolmin
elektropredelovalnaind.
-10.6
Vipap Videm
Krsko
papirna ind.
15,7
TE-TOL
Ljubljana
eiektrogospodarstvo
-0,1
MLM
Maribor
kovinskopredelovalnaind.
10,6
91.
96.
30.
89.
25.
73.
43.
75."
ind.
ind,
48,5
15,5
3,2
-14,6
1,5
56.
-9,6
n.
-13,7
-19,3
-29,5
47,8
-28,0
neg. EBITDA leta 2010
20,3
66,4
IS5 Facility Services
Maribor
ciscenje
9,6
45.
76.
Elektro Maribor"**
Maribor
eiektrogospodarstvo
-67,6
99.
8,5
77.
DZS
Ljubljana
trgovina
-3.3
80.
91,7
78.
Elektro Celje****
Celje
eiektrogospodarstvo
-58,5
97.
-6,1
79.
Salus
Ljubljana
trgovina
:5,6
86.
-28,8
80.
JP Vodavod-kanalizacija
Ljubljana
oskrba z vodo
-3,6
82.
-15,0
81.
Papirnica VevEe
Ljubijana
papirna ind.
4,0
57.
3,7
82.
Gorenje
Veienje
elektropredelovalna
1,5
47.
-21,7
83.
Premogovnik Veienje
Veienje
rudarstvo
-4,9
84.
-0,4
34.
Zito
Ljubljana
zivilska ind.
1,0
69.
-22,5
85.
Trimo
Trebnje
kovinskopredelovalna
86.
CGP
Novo mesto
gradbenistvo
87.
Tobacna Grosist
Ljubljana
88.
Merkur
Nakio
09.
Ljubljanskemlekarne
Ljubljana
zivilska ind.
90.
Iskraemeco
Kranj
elektropredelovalnaind.
91.
Paloma
Sladki Vrh
P3pirna ind.
92.
Elektro Gorenjska****
Kranj
elektrogDspodarstvo
93.
Hoteli Bernardin
Portoroz
turizem
5,9
94.
Perutnina Ptuj
Ptuj
zivilska ind.
-6,s
95.
Elektro Primorska*"*
Nova Gorica
eiektrogospodarstvo
96.
Salonit Anhovo
Deskle
97.
Istrabenz Turizem
Portoroz
9B.
Kavinoplastika
99.
ind.
ind.
-9,0
21,7
16.
16,4
-15.9
92.
-33,9
trgovina
6,7
50.
-37,6
trgovina
-28,3
94.
neg. EBITOA leta 2D1O
4,8
"-5.0
55.
-12,4
"~~~ 85.
100,3
0,8
70.
130,0
-72,2
101.
""" 52.
-20,2
74.
-17.0
-19.0
98.
-7,5
gradbeni materiali
-6,1
87.
-27,0
turizem
2,5
63.
-42,8
Stari trg pri Lozu
kovinskopredelovalnaind.
-2.0
. 78.
Adria Airways
Brnik
promet
0,4
100.
Primorje
Ajdavscina
gradbeniStvo
-26,7
nni
^prnn KHmnrpcnrii
frnnmpii
Flpli+rnnrpdplrwalna infl
-?fl.4
3 od 4
Lo;
-66,8
72.
93.
95.
27,9
neg. EBITOAvobehletih
neg. EBITDA teta 2011
nee. EBITDA leta 2D11
Stran 8
DOKUMENTACIJA MEDIJEV SLOVENIJE, Slovenska 15, 1000 Ljubljana, t. +386 1 2518503, f. +386 1 2008551, e-mail: [email protected]
Medij: Finance / Datum: 30.5.2012 / Stran: 36,37 / Avtor: ni avtorja / Površina: 2034 cm2 / Naklada: 16200
2,0
17,7
6.
143.873
92.
:3,7
97.
31.577
14.
73.
2,5
40.
"Tz"
60.
28.254
84.
4,2
44.
1,9
46.
16,5
10.
45.851
56.
4,4
41.
1,0
62.
85.
57.171
48.
6,0
35.
2,6
38.
0,9
2,2
71.
28.342
83.
65.
3,7
54.
126.642
1,2
80.
36.506
65.
0,9
""'2,8 ~
56.
0.6
70.
0.9
6.4
74.
0,3
78.
6.8
37.
55.119
32.
1.3
4,4
49""
27.628
91.
-3,8
57.
95.
17.
68.
50.
85.
-0,5
144.236
13.
31.
3,4
33.
1.5
60,582
44.
1,0
63.
9,9
68.279
34.
-3,8
90.770
24.
1,2
82.
41,380
61.
1,6
74.
31.050
76.
1,5
75.
34.190
70.
1,4
78.
41,500
60.
-2,0
82.
4,4
48.
73.167
29.
1,2
81.
25.203
93.
12,6
4.1
25.143
94.
41.
-1,8
90.
-1.1
0,7
69.
0,4
-0,6
86.
3,8
16.
52.
69.
35.
94.
89.
53.
63,011
7,8
94.
88.
75.
87.
76.
85.
52.
11.
39.
80.
17.
11,1
0,7 ,
64.
95.
86.
67.
83.
75.
92.
77.
22.
18.
30.
57.
2,7
37.
2,6
1,9
49.
2,9
2,9
6,2
1,4
1,8
54.
1.3
56.
53.
2,0
33.
2,2
0,9
-6,7
7" w
1.8
f
-13,3
-4,3
1.2
*"
48.
5,5
1,7
~
1,9
-2,7
62.
89.
38.
-5,0
-2,6
-1.2
0,4
-1.1
0,4
-0,7
3.6
47.
1.6
13,9
14.
45.
78.
22.
85.
73.
10,3
3,8
0,2
9.7
. _.__.
Q.9
~'~88.
2.5
0,1
-
2,2
7,1
29.864
79.
38.595
44.122
64.
57.
54.125
51.
31.463
74.
66.
14.646
100.
10,4
19.
63.190
40.
3,0
61.
31.651
72.
44.
13,4
67.110
36.
3,8
30.
1,9
67.747
35.
66.
1,1
61.
6,2
69.051
32.
63.
1,5
54.
1,5
47.563
55.
61.
0,8
66.
29.040
81.
0,5
67.
57.834
47.
1,4
72.
56.
2,8
65.
32.214
71.
-3,9
96.
1,0
84.
42,123
59.
3,0
6,9
72.
59.
94.
51.
29.
1,1
2,3
14.
72.
38.
76.
83.
1,2
59.
4,8
68.377
33.
77.
65.
100.
0,0
-3,5
33.11Z
neg. povp. kapital
96.
21.396
-0,2
80.
03
6,0
-0,1
47.
90.
43.666
-7,3
-8,9~~
9Z.
87.
68.
96.
77.
76.
84.
93.
-5,0
6,7
2,7
2,3
-10,3
-4,8
fcr
1|2
-13,4
0.6
0.7
-3.0
f
19.
82.
-0,3
91.
91.
-0,3
93.
26.319
28.409
99.
58.
91.
82.
"¦&$
-0,7
84.
0,8
67.
°-b
86.
10,1
20.
62.562
42.
-7,1
98.
5.8
40.
35.944
69.
0,3
79.
2,2
70.
27.145
0,5
5,0
45.
60.461
67.
45.
-1,6
71.
89.
-20,7
101.
35.972
25.
-6,4
97.
3,0
31.422
75.
24.178
95.
37.263
66.
89.
101,
-5,4
90.
-3.1
93.
-2,9
neg. povp. kapital
99.
-12,2
99.
-10,3
62.
95.
98.
-88,4
98.
-13,4
100.
-14,9
100.
27.070
-53,0
97.
•21,5
101.
-11.4
99.
8.045
4 od 4
¦¦—1
74.
71.
99.
».
__
50.
83.
81.
95.
18.
64.
19.
87.
88.
91.
S9.
93.
43.
Stran 9
DOKUMENTACIJA MEDIJEV SLOVENIJE, Slovenska 15, 1000 Ljubljana, t. +386 1 2518503, f. +386 1 2008551, e-mail: [email protected]