Preglednica predstavnikov po funkciji - kongres

Predstavniki na 6. kongresu po funkciji - stanje 29.10.2012
ŠT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
PRIIMEK IN IME
MAMID IVAN
URBANIČ DAVID
CVETEK JOŽE
JESIH SLAVKO
VRANETIČ FRANC
POTOČNIK FEDERICO VIKTOR
DIMIC IVA
ZUPAN MAJDA
HORVAT JOŽEF
SUHOREPEC IGOR
HOČEVAR JOŽE
PAVLIN JANEZ
PROSEN VIKTOR
KERŠIČ MARTA MILENA
VALJAVEC JURE
TOMAŽIČ ANTON
BENDA HEINE SONJA
VASLE JANEZ
ARNOLJ JANEZ
HROVAT JANEZ
VAUPOTIČ PRIMOŽ
SOK SILVO
KRALJ PETER
ŠLIHTHUBER FRANC
JAZBEC JANKO
PAVŠIČ TOMAŽ
GRUDEN DOMEN
TONIN MATEJ
UČAKAR IVANKA
HUMAR IVAN
VRTOVEC JERNEJ
PRELOG MIHAELA
KOBAL IVO
BAJT MARJAN
POGAČNIK FRANC
AHČIN IRENA
SAGADIN VLASTA
ROGAR MARIJA
SENICA JOŽE
HLADIN KONRAD
BEC MARJETA
DROBNIČ LIDIJA
BEC JAKOB
OBERČ ROMAN
ŠTERBENC MARIJA
ČEMAŽAR ALOJZIJ
STRGAR JOŽE
KOVAČ MATEJ
MATOS MILAN
PUŠENJAK FRANCI
ŠTAJNER MATJAŽ
LAPORNIK PELIKAN MAJA
ŽABJEK MARIJA
HOJS ALEŠ
DULAR JANEZ
PETERLE ALOJZ
KUCLER DOLINAR MOJCA
JURKOVIČ JOŽE
PUC VLADISLAV
JURCA JANEZ
Kratica
IO
NO
UO
IO MSi
IO ŽZ
KŽS
KZ
ZS
ZD
MSi
ŽZ
UO KŽS
UO KZ
FUNKCIJA
član IO ZS
predsednik RO
član IO ZS
član UO GK
član IO ZS
član IO MSi
poslanka DZ
predsednica RO
poslanec DZ, član UO GK
predsednik RO
predsednik RO
župan
član UO GK
članica IO ŽZ
član UO GK
član UO GK
članica IO ŽZ
poslanec DZ
član Razsodišča
predsednik RO
član IO MSi
član NO, član UO GK
član UO GK
župan
župan
član IO ZS
član IO MSi
podpredsednik, poslanec DZ
predsednica RO
član UO KŽS
predsednik MSi, član IO
članica IO MSi
član UO KZ
član IO ZD NSi, član Razsodišča
član UO KZ
članica IO ŽZ, podpred.KŽS, predsednica NO
članica IO ZD NSi, predsednica RO
članica IO ŽZ
član UO KŽS
predsednik RO
članica IO
članica IO - predstavnica ŽZ
član IO MSi
član IO ZS
članica NO
član Razsodišča
član Razsodišča
član UO GK
član IO, član UO GK
član UO GK
član UO GK
članica IO ŽZ
članica IO ŽZ
član IO, član UO GK, minister
podpredsednik
poslanec EP
članica IO, članica UO KŽS, predsednica RO in ŽZ
član IO - predstavnik ZS, predsednik ZS
član UO GK
član UO KZ
Razlaga
Izvršilni odbor
Nadzorni odbor
Upravni odbor
Izvršilni odbor Mlade slovenije
Izvršilni odbor Ženske zveze
Klub županov in svetnikov NSi
Kmečka zveza NSi
Zveza seniorjev NSi
Združenje delavcev NSi
Mlada slovenija - podmladek NSi
Ženska zveza NSi
Upravni odbor Kluba županov in svetnikov
Upravni odbor Kmečke zveze
OBČINA
Ajdovščina
Apače
Bohinj
Brezovica
Brežice
Celje
Cerknica
Cerknica
Črenšovci
Črnomelj
Dobrepolje
Dobrepolje
Dobrova-Polhov Gr.
Dobrova-Polhov Gr.
Dol pri Ljubljani
Domžale
Domžale
Domžale
Gorenja vas-Poljane
Gorenja vas-Poljane
Gorišnica
Gorišnica
Gornja Radgona
Gornji Petrovci
Horjul
Idrija
Kamnik
Kamnik
Kamnik
Kanal
Komen
Komen
Komen
Kranj
Kranj
Kranj
Kranj
Kranjska Gora
Laško
Laško
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Logatec
Logatec
ŠT.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
PRIIMEK IN IME
KOMIDAR JANEZ
JUTERŠEK MARIJA
WEIXL IVAN
BOŽIN ANDREJ
ŠVERC MAGDALENA
LUKETIČ ZDRAVKO
MUŽINA STANKO
ŠTEFAN ALOJZIJ
NOVAK LJUDMILA
REPENŠEK JURIJ
ŠOOŠ DEZIDER
FILIPIČ OTON
VALENTINČIČ MARKO
LISJAK TOMAŽ
HAREJ ANTON
ZUPANČIČ MARIJA
ZUPANČIČ ALOJZ
HRASTAR TOMAŽ
ZUPANČIČ ALOJZ
MALENŠEK JANEZ
LIPUŠ BOGDAN
KOSI MATJAŽ
KOLMANIČ SIMON
SOK ALOJZ
JEVŠEVAR MATJAŽ
MARGON ERNEST
PORI VLADIMIR
MIKOLIČ MARTIN
HAFNER ANDREJ
KONEČNIK JOŽA
TISOVIC MARIJA ANA
NOVINEC SLAVKO
KLOBASA MARJAN
KLOBASA TATJANA
KREPŠA FRANCI
ROŠKAR METKA
CVETKO MIRKO
GRAŠIČ VALERIJ
TIČAR IVAN
KRAŠEVEC KSENIJA
ŠTIBELJ KLEMEN
ILC ROBERT
KOREN DRAGO
KAVŠAK ROMAN
JELEN TANJA
JUHART GAŠPER
HRAST MATEJ
TESTEN CIRIL
URŠIČ JOŽEF
PAVLIN EMILJANA
PAVLIN MARJAN
PAVLIN BLAŽ
JAKLIN DAMJAN
RUPAR RUDOLF
KOKALJ ANTON
CIMPERŠEK ANDREJ
REBERŠEK ALEKSANDER
ŽAKELJ JANEZ
DOLŽAN JURIJ
PIRC JANEZ
FUNKCIJA
član UO KŽS, župan
članica IO ŽZ
član IO ZS
član UO GK
podpredsednica
član UO KŽS, predsednik RO
član IO ZS
član IO ZD NSi
predsednica, ministrica
predsednik RO
predsednik RO
član UO GK
član UO GK
član UO KZ
predsednik RO
članica NO
član UO GK
član UO KZ
član UO KZ
član UO KŽS
predsednik RO
član IO MSi
predsednik RO
član IO, član UO KŽS, župan
predsednik RO
predsednik RO, član IO ZS
član UO KZ, predsednik RO
član IO, predsednik KŽS, župan
predsednik RO
članica IO ZS
članica IO ZS
član UO GK
član UO GK
članica UO KZ
župan
članica IO MSi
član UO KŽS, Župan
član UO GK
član UO KZ
članica IO ŽZ
predsednik ZD NSi
glavni tajnik
član IO
član UO GK
članica IO MSi
član IO MSi
član IO MSi
član NO
predsednik RO
članica IO ŽZ
predsednik Razsodišča
predsednik RO
župan
član IO ZD NSi, predsednik RO
član IO
generalni sekretar MSi
podpredsednik MSi, član IO - preds. MSi
član UO KŽS, župan
predsednik RO
član UO KZ
OBČINA
Loška Dolina
Lukovica
Maribor
Maribor
Maribor
Maribor
Miren-Kostanjevica
Moravče
Moravče
Mozirje
Murska Sobota
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Nova Gorica
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Oplotnica
Ormož
Ormož
Ormož
Piran
Pivka
Prevalje
Rogatec
Sevnica
Slovenj Gradec
Slovenske Konjice
Straža
Sveta Trojica v Slo. Gor.
Sveta Trojica v Slo. Gor.
Sveti Andraž v Slo. Gor.
Sveti Jurij
Sveti Tomaž
Šenčur
Šenčur
Šentjur
Škofja Loka
Škofljica
Šoštanj
Šoštanj
Tabor
Tabor
Tolmin
Tolmin
Tolmin
Trebnje
Trebnje
Trebnje
Velika Polana
Velike Lašče
Vodice
Vojnik
Vransko
Žiri
Žirovnica
Žužemberk