katalog opreme

OBRAT KROJILNICA
1.
1A1
2.
1A2
Naprava
dolžine
motor
4 transportne veje
dolžina
širina
Transporter z verigo za nakladanje
2,8 m
1,5 kW
Naprava
Proizvajalec
TIP
leto izdelave
dolžine
4 roke za dvigovanje zložaja
Zvračalna naprava za dvigovanje desk in ločevanje distančnih letvic
KOVIND
DNH 96
1985
2,8 m
3,2 m
3,5 m
3.
1A3
Naprava
širina
dolžina
Prečni verižni transporter
4 premični podpirniki
1,1 kW
vključno z lijakom in gnanim tračnim
tranposrterjem za ločevanje distančih letvic
1,8 m
3,7 m
Naprava
dolžina
širina
dolžina
motor
Vzdolžni transporter pred čelilnikom PPC 600
4,8 m
0,7 m
5m
0,55 kW
motor
opomba
4.
1B1
5.
WTB
Stroj
TIP
Leto izdelave
Moč motorja
Krožna žaga
max. širina reza
opomba
Podmizni čelilnik
PPC 600
2001
11 kW
premer 700 mm
600 mm
vključno s komandno omarico za upravljanje vseh
zg. omenjenih transporterjev
6.
1C1
Naprava
dolžina
širina
dolžina
motor
Vzdolžni transporter za čelilnikom
5,5 m
0,7 m
7m
0,55 kW
7.
2A1
Naprava
Prečni verižni transporter
dolžine
4m
širine
3,5 m
motor
1,1, kW
6 podpornikov
Pomik obdelovanca s pomočjo verige
8.
2B1
Naprava
širine
Uvajalna enota pred VKŽ
sestavljena iz dveh jeklenih valjev preko ogrodja fiksiranih v tla
dodatni drsni valj s podporo na progi (za dljaše deske)
0,7 m
9.
WMB1
Stroj
Proizvajalec
TIP
Leto izdelave
Moč motorja
Širina transportnega traku
Max debelina obdelovanca
Max širina obdelovanca
Opomba
Večlistni krožni žagalni stroj (VKŽ)
CML
SCA 320 RT 350
2003
37 kw
350 mm
95 mm
800 mm
1 žagin list je pomičen (možnost premikanja tekom obratovanja)
zvezno nastavljiv pomik transportnega traku
z laserskim pozicioniranjem žag. lista
10.
2C1
2C2
Naprava
dolžine
širine
motor
Vzdolžni valjčni transporter in prečni verižni transporter za VKŽ
5,7 m
0,8 m
1,1 kw
prečni transporter z 8 premičnimi podporniki dolžine 1,2 m
11.
2D1
12.
2E1
Naprava
8 podpornikov
dolžine
širine
motor
Prečni verižni transporter
Naprava
Vzdolžni valjčni transporter s prečnim preklopom izmeta za ostanke
s prečnim izmetalnikom letev na označevanje in prečnim transporterjem
pred drugim VKŽ strojem oz. na deponijo letev
8,5 m
0,6 m
dolžine
širine
1,7 m
3,7 m
1,5 kW
13.
3A1
Naprava
dolžine
motor
dolžine
širine
14.
3B1
Naprava
širina
Prečni verižni transporter
6 podpornikov
2,3 m
0,75 kW
1,7 m
3,7 m
Uvajalna enota pred drugim VKŽ
sestavljena iz dveh jeklenih valjev preko ogrodja fiksiranih v tla
dodatna drsna valja s podporo na progi (za dlaljše deske)
0,7 m
15.
WMB2
16.
3C1
Stroj
Proizvajalec
TIP
Leto izdelave
2 žagina lista - fiksna
moč motorja
širina transportnega traku
Večlistna krožni žagalni stroj
CML
SCA 320 T 350
2002
Naprava
Vzdolžni valjčni transporter in prečni verižni tranporter
na izhodu za VKŽ
5,5 m
8 prečnih transporterjev
8 valjev
dolžina
44 kw
17.
2F2
18.
2F3
19.
2F4
Naprava
Prečni verižni transporter letev do mesta označevanja pred avtomatskim čelilnikom
dolžine
širine
6 podpornikov
tranpsort preko verige
4,5 m + 5,2 m
3,5 m
Naprava
komplet
2 kosa v kompletu
dolžina
širina
Podporniki za označevanje
2 kpl
Naprava
dolžina
širina
Prečni verižni transporter pred avtomatskim čelilnikom
6m
4m
6 podpornih rok - pomik z verigo
7,5 m
0,25 m + 0,25 m
20.
WTE
Naprava
Avtomatski scaner za odčitavanje širine obdelovanca in
gnanim valjčnim transporterjem pred čelilnikom
Odčitavanje je pogojeno z delovanjem avtomatskega čelilnika
21.
WTE
Stroj
Proizvajalec
TIP
moč motorja
Leto izdelave
dolžine elementov:
debelina obdelovanca
širina obdelovanca
max. hitrost reza
žagin list
22.
Avtomatski čelilnik z optimizacijo
Cursal
TRVE 500/R
8,4 kw
2003
Optimizacija prečnega razreza z izločitvijo napak po celotni
dolžini obdelovanca
programira se lahko 25 različnih skupin (napake in širine)
min 180 mm; max 3000 mm
min 8 mm; max 95 mm
min 30 mm; max 200 mm
dolžina reza 500 mm 60 rezov/min (presek obdelovanca 2500 m2)
premer 500 mm
Naprava
Izhodni sortnirni trak CN
hitrost traku
130 m/min
dolžina
14,5 m
Ttrak za izmetovanje je računalniško voden s 12 programiranimi izmetovalci
Vsak izmeotvalec je nastavljiv lahko se programira po dolžini, kvaliteti in velikosti
Ostanki gredo na konec traku
Možnost izmeta različnih dolžin na enem izmetovalcu
Opomba:
linija je zaradi narave dela dvignjena na delovno višino 1350 mm
23.
Podest
Podest pred čelilnikom PPC 600
24.
Podest
Podest pred večlistnim krožnim žagalnim strojem CML TIP SCA 320
25.
Podest
Podest pred večlistnim krožnim žagalnim strojem CML TIP SCA 320
26.
Podest
Podest pred avtomatskim čelilnikom Cursal
27.
Stroj
Proizvajalec
TIP
Moč motorja
Leto izdelave
Tračna žaga
SICAR
TOP 9 - NASTRO
5,5 kW
1998
28.
Stroj
Proizvajalec
TIP
Moč motorja
Leto izdelave
Tračna žaga
BRATSTVO
P9-R
5,5 kW
1991
29.
30.
Gnani tračni transporter
širina
dolžina
0,9 m
9,5 m
Naprava
kom
Voziček za ostanke izpod VKŽ CML TIP SCA 320
3