Celostne prometne strategije

Celostne prometne strategije občin in
regij ter ukrepi trajnostne mobilnosti možnost črpanja EU sredstev v
programskem obdobju 2014 - 2020
Mag. Polona Demšar Mitrovič
Ministrstvo za infrastrukturo
Direktorat za promet
Kaj je
in
kaj ni
TM?
Celostne prometne strategije
– namen smernic
! 
Smernice naj bi bile navdih, spodbuda,
pomoč, vir informacij in orodje
prepričevanja odgovornim na občinah in
vsem drugim, ki se celostno lotevajo
načrtovanja lokalnega prometa.
! 
dostopno na:
www.trajnostnamobilnost.si
Vizija – v kakšnem mestu želimo živeti
Osredotočenost na avtomobile
Osredotočenost na človeka
Celostni pristop pri reševanju
problematike prometa
Dosedanje aktivnosti
Celostne prometne strategije – elementi in
dejavnosti procesa
Celostne prometne strategije – okvirni
časovni načrt
Opredelitev ključnih nosilcev interesa
Izbira ukrepov na podlagi ciljev primer realnega CPS
Ukrepi na področju načrtovanja v Ljutomeru
Ukrepi na področju hoje v Ljutomeru
Ukrepi na področju kolesarjenja v Ljutomeru
Dodeljevanje sredstev KS in ESRR
" 
" 
! 
2015: razpis za CPS (izdelava ali revizija)
" 
! 
KS: 26 MIO EUR (celotna RS)
ESRR: 21 MIO EUR (11 mestnih občin)
22. – 23. oktober 2014: izobraževanje za
izdelovalce CPS
do leta 2018 objava vseh razpisov in javnih
naročil
Kaj je predvideno za financiranje iz EU sredstev
! 
Celostne prometne strategije
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Varni dostopi do postaj in postajališč JPP
Stojala in nadstrešnice za kolesa
Sistem P+R
Postajališča JPP
pločniki, kolesarske steze
Ukrepi trajnostne parkirne politike
Omejevanje prometa v mestnih jedrih za osebni promet
Zelena mestna logistika
Sodobne tehnologije za upravljanje mobilnosti
Izobraževalno ozaveščevalne dejavnosti o trajnostni mobilnosti
Sofinanciranje projektov TM iz EU sredstev
KS
ESRR
∑
(KS+ESRR)!
SLO
SLO
udeležba - udeležba –
KS
ESRR
85% EU
80% EU
15% SLO!
20% SLO!
26 mio
EUR!
21 mio 47 mio 11,3 mio
EUR!
EUR!
EUR!
DDV + 15%!
Celotna
vrednost
projektov!
DDV + 20%!
12,6 mio
EUR!
70,9 mio
EUR!
Hvala za pozornost
mag. Polona Demšar Mitrovič
Ministrstvo za infrastrukturo
Direktorat za promet
Langusova 4
Ljubljana
[email protected]