Člani Sveta staršev šole v šol. letu_2014/2015

Osnovna šola Braslovče, Rakovlje 15 b 3314 BRASLOVČE
Šolsko leto 2014/2015
Svet staršev OŠ Braslovče
predstavniki in namestniki v oddelčnih skupnostih
Razred
Ime in priimek (predstavnik/namestnik)
1.a
Monika Žohar / Tanja Voga-Rovšnik
1.b
Aleš Pšaker / Saša Cilenšek
2. a
Boštjan Bradeško / Katja Zagoričnik
3. a
Tina Presekar / Andreja Šumnik
4. a
Katja Špes / Sabina Cvahte Čadež
4. b
Renata Cizej / Špela Irman
5. a
5. b
Dean Besednjak / Klavdija Pencelj
(predsednik)
Polona Dobrišek / Nataša Rozman
6. a
Lidija Matko / Tatjana Travner
6. b
Blanka Nerad / Davor Magašić
7. a
Nives Vertovšek / Simona Šmit
7. b
Uroš Semeja / Saša Bele
8. a
Boštjan Kragl / Matjaž Planinšek
8. b
Katja Florjanc / Martina Horvat
9. a
Apolonija Kovač / Jožica Leskovšek
9. b
Andrej Bastl / Magda Rak Cizej
1., 2. r. POŠ Gomilsko
3., 4. POŠ Gomilsko
5.r. POŠ Gomilsko
1.,2. POŠ Letuš
Nada Topovšek Jelen / Miha Korent
Marjan Mak / Marjan Lapuh
Aleksander Jelen / Matevž Šoster
Franci Hribar / Janja Perger
3., 4., 5. POŠ Letuš
Tomaž Pevec / Maja Škerjanec
1., 2. r. POŠ Trnava
Blanka Valenčak / Petra Kranjec
3., 4.POŠ Trnava
Igor Košak / Urška Planko
(namestnik predsednika)