Bristol CD36 Vancouver CD36

Radio CD
Bristol CD36
Vancouver CD36
7 646 075 310
7 646 067 310
Használati és beszerelési útmutató
Upute za rad i instaliranje
Navodila za uporabo in namestitev
Uputstvo za korišćenje i montiranje
http://www.blaupunkt.com
00Bristol_VancCD36_COVER-4LG.ind1 1
4/25/06 3:30:19 PM
1
2
3
4
13
12
6
5
11
10
7
9
8
2
00Bristol_VancCD36_COVER-4LG.ind2 2
4/25/06 3:30:19 PM
1 A készülék ki- és bekapcsolására és a
hangerő elhalkítására szolgáló gomb.
2
gomb a vezérlőpanel (előlap)
levételéhez.
3
gomb a CD készülékből való kivételéhez.
4 Hangerő-szabályozó
5 CD nyílás
6 AUDIO gomb a mély és magas hangszint, a balansz és a fader beállításához.
Kiválaszt egy előre beállított hangszínszabályzó beállítást.
< BND•TS gomb
Rövid megnyomás: Kiválasztja az FM
memóriabankokat és az MW vagy LW
hullámsávokat.
Hosszú megnyomás: Elindítja a
Travelstore funkciót.
MAGYAR
Kezelőszervek
= SRC gomb
Rövid megnyomás: Vált a CD, CD-váltó
(ha van csatlakoztatva) és az AUX források közt.
Hosszú megnyomás: Rövid időre megjeleníti az időt.
7 MENU gomb
Rövid megnyomás: Előhívja a beállítások menüjét.
Hosszú megnyomás: Elindítja a Scan
funkciót.
8 Nyíl gombok
9 X-BASS gomb az X-BASS funkció
ki- és bekapcsolásához valamint
beállításához.
: TRAF•RDS gomb
Rövid megnyomás: Ki- vagy bekapcsolja a közlekedési információ figyelést.
Hosszú megnyomás: Ki- vagy bekapcsolja az RDS funkciót.
; 1 - 6 gombok
3
00Bristol_VancCD36_HU.indd 3
4/21/06 2:19:59 PM
Tartalomjegyzék
Megjegyzések és tartozékok .............. 5
Levehető vezérlőpanel ....................... 6
Ki- vagy bekapcsolás .......................... 7
A hangerő beállítása .......................... 8
A bekapcsolási hangerő beállítása ...... 8
A hangerő gyors csökkentése (mute) .. 9
A megerősítő hangjelzés ki- vagy
bekapcsolása .................................. 9
Elhalkítás telefonhívás közben ........... 9
Rádió üzemmód ............................... 10
A tuner beállítása ........................... 10
A rádió üzemmód kiválasztása ......... 10
RDS funkciók ................................ 10
A hullámsáv/memóriabank
kiválasztása .................................. 11
Egy állomás behangolása ................ 11
Az állomáskereső hangolás
érzékenységének beállítása ............. 11
Állomások tárolása ......................... 12
Állomások automatikus tárolása
(Travelstore) ................................. 12
A tárolt állomások hallgatása ........... 12
A fogható állomások
végigpásztázása (SCAN) ................. 12
A pásztázási idő beállítása ............... 12
Műsortípus (PTY) .......................... 13
A rádióvétel optimalizálása .............. 14
A kijelző beállítása ......................... 14
Közlekedési információk .................. 15
CD üzemmód ................................... 16
Átváltás CD üzemmódba ................. 16
Sávok kiválasztása ......................... 16
Gyors sávválasztás ......................... 16
Gyorskeresés (hallható) .................. 16
Sávok véletlenszerű sorrendben
történő lejátszása (MIX) .................. 17
Sávok pásztázása (SCAN) ............... 17
Sávok ismétlése (REPEAT) .............. 17
A lejátszás szüneteltetése (PAUSE) ... 17
A kijelző beállítása.......................... 17
Közlekedési bejelentések CD
üzemmódban ................................ 18
CD kiadása ................................... 18
CD-váltó üzemmód........................... 18
Átváltás CD-váltó üzemmódba ......... 18
CD-k kiválasztása ........................... 18
Sávok kiválasztása ......................... 18
Gyorskeresés (hallható) .................. 18
A kijelző beállítása.......................... 19
Egyes sávok vagy teljes CD-k
ismétlése (REPEAT) ....................... 19
Sávok véletlen sorrendű
lejátszása (MIX) ............................. 19
Az összes CD összes sávjának
pásztázása (SCAN) ........................ 19
A lejátszás szüneteltetése (PAUSE) ... 20
Idő .................................................. 20
Hang ............................................... 21
A mély hangszín beállítása ............... 21
A magas hangszín beállítása ............ 21
A bal/jobb hangerő-elosztás
(balance) beállítása........................ 22
Az első/hátsó hangerő-elosztás
(fader) beállítása ........................... 22
A hangszínszabályozó előre
beállított értékei ............................ 22
X-BASS ........................................... 23
A szint kijelző beállítása ................... 23
Külső audio források ........................ 24
Műszaki adatok ............................... 24
Beszerelési útmutató ...................... 91
4
00Bristol_VancCD36_HU.indd 4
4/21/06 2:20:00 PM
Megjegyzések és tartozékok
Köszönjük, hogy Blaupunkt terméket választott. Reméljük örömét leli majd új készüléke
használatában.
Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen ezeket a használati utasításokat a készülék
első használata előtt.
A Blaupunkt szerkesztők folyamatosan
dolgoznak azon, hogy a használati
útmutatókat világosabbá és könnyebben
érthetővé tegyék. Mindazonáltal, ha
bármilyen kérdése merülne fel a készülék
használatával
kapcsolatban,
akkor
forduljon kereskedőjéhez vagy az adott
ország telefonos ügyfélszolgálatához. A
telefonszámot a füzet hátlapjára nyomtatva
találja.
Az Európai Unió területén vásárolt termékekre gyártói garanciát vállalunk. A jótállás
feltételeiről a www.blaupunkt.de weboldalon vagy közvetlenül az alábbi címen tájékozódhat:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
D-31139 Hildesheim, Germany
A régi készülékek selejtezése
(csak EU országok)
Ne dobja régi készülékét a háztartási
hulladékba!
A régi készülékek selejtezésekor használja a
rendelkezésre álló visszaküldési és gyűjtési
rendszereket.
Útbiztonság
MAGYAR
Megjegyzések és
tartozékok
Az
útbiztonság
feltétlen
elsőbbséget élvez.
쏅 Csak akkor használja autós
hangsugárzó rendszerét, ha az útviszonyok és a közlekedési feltételek
ezt lehetővé teszik.
쏅 Ismerkedjen meg a készülékkel,
mielőtt útra indulna.
Mindig időben meg kell hallania
járművéből a rendőrség, tűzoltóság
vagy a mentők szirénáját.
쏅 Utazás alatt ennek megfelelően
állítsa be a hangsugárzó rendszer
hangerejét.
Beszerelés
Ha saját maga szeretné beszerelni a készüléket, akkor kérjük olvassa el a használati
utasításokat követő beszerelési és csatlakoztatási útmutatót.
Kiegészítő felszerelések
(nem részei ennek a csomagnak)
Csak a Blaupunkt által jóváhagyott felszereléseket használjon.
Távirányító
A kormánykeréken elhelyezett és/vagy a
kézi távirányító segítségével kényelmesen
és biztonságosan érheti el autós hangsugárzó rendszerének alapvető funkcióit.
A távirányító segítségével nem lehet ki- vagy
bekapcsolni a készüléket.
A Blaupunkt kereskedőnél vagy a www.
blaupunkt.com internetes oldalon megtudhatja, hogy mely távirányítók használhatók
az Ön autós hangsugárzó rendszeréhez.
5
00Bristol_VancCD36_HU.indd 5
4/21/06 2:20:00 PM
Megjegyzések és tartozékok
Vezérlőpanel
Erősítők
Használhatja bármely Blaupunkt vagy
Velocity erősítőt.
Levehető vezérlőpanel
CD-váltók
Az alábbi Blaupunkt CD-váltókat csatlakoztathatja:
CD-váltók:
CDC A 03, CDC A 08 és IDC A 09.
A készülék levehető vezérlőpanellel
(előlappal) van felszerelve, amely a lopás
elleni védelemre szolgál. A készülék ellopása értelmetlen annak vezérlőpanelje nélkül.
Védje készülékét a lopás ellen úgy, hogy
mindig magával viszi az előlapot, ha elhagyja a járművet. Ne hagyja az előlapot a
járműben, még rejtett helyen sem.
Az előlap úgy van kialakítva, hogy használata egyszerű legyen.
Lopásgátló funkció
Megjegyzések:
• Soha ne ejtse le az előlapot.
• Soha ne tegye ki az előlapot
közvetlen napfénynek vagy egyéb
hőforrásoknak.
• Kerülje az előlap elektromos
érintkezőinek közvetlen bőrrel való
érintkezését. Ha szükséges, akkor
tisztítsa meg az érintkezőket egy
tisztító alkohollal benedvesített, pihementes ruhával.
Az előlap levétele
2
쏅 Nyomja meg a gombot 2.
A vezérlőpanel zárószerkezete kiold.
6
00Bristol_VancCD36_HU.indd 6
4/21/06 2:20:00 PM
쏅 Először húzza ki az előlapot egyenesen,
majd bal oldalra.
A készülék kikapcsol.
Minden aktuális beállítás mentésre kerül.
A készülékbe helyezett CD bent marad.
Az előlap visszahelyezése
쏅 Csúsztassa az előlapot balról jobbra a
készülék vezetőibe.
쏅 Finoman nyomja meg az előlap bal
oldalát, míg az helyére nem kattan.
Megjegyzések:
Az előlap visszahelyezésekor ügyeljen
arra, hogy ne nyomja meg a kijelzőt.
Ha a készülék be volt kapcsolva az előlap
eltávolításakor, akkor automatikusan aktiválódik az előzőleg beállított üzemmódban (rádió, CD, CD-váltó vagy AUX), amikor
az előlapot visszahelyezi.
Ki- vagy bekapcsolás
Ki- vagy bekapcsolás
A készüléket az alábbi módokon kapcsolhatja ki vagy be:
MAGYAR
Vezérlőpanel
Ki- és bekapcsolás a jármű gyújtásának
segítségével
A készülék a gyújtással egy időben ki- vagy
bekapcsol, ha az a beszerelési utasításban
leírtaknak megfelelően van csatlakoztatva a
gyújtáshoz és nem kapcsolta ki a készüléket
az 1, gomb megnyomásával.
Ki- és bekapcsolás az 1 gomb
segítségével
쏅 A készülék bekapcsolásához, nyomja
meg az 1 gombot.
쏅 A készülék kikapcsolásához, nyomja
meg és tartsa nyomva több mint két
másodpercig a 1 gombot.
A készülék kikapcsol.
Megjegyzések:
A jármű akkumulátorának védelme érdekében a készülék a gyújtás levétele
után egy órával automatikusan kikapcsol.
Bekapcsolás CD behelyezésével
Ha a készülék ki van kapcsolva és nincs CD
a meghajtóban,
쏅 finoman nyomja a CD-t nyomtatott
oldalával felfelé a meghajtóba 5, míg
enyhe ellenállást nem érez.
A meghajtó automatikusan behúzza a CD-t.
Nem szabad segíteni vagy gátolni a meghajtót a CD behúzásában.
A készülék bekapcsol és a CD lejátszása
elkezdődik.
7
00Bristol_VancCD36_HU.indd 7
4/21/06 2:20:00 PM
Ki- vagy bekapcsolás
Megjegyzések:
Ha a jármű gyújtása ki volt kapcsolva
a CD behelyezése előtt, akkor a CD
lejátszásának elkezdéséhez először be
kell kapcsolni a készüléket az 1 gomb
segítségével.
Ki és bekapcsolás a levehető előlap
segítségével
쏅 Vegye le az előlapot.
A készülék kikapcsol.
쏅 Helyezze vissza az előlapot.
A készülék bekapcsol. Az egység
kikapcsolása előtt beállított üzemmód
(rádió, CD, CD-váltó vagy AUX) aktiválódik.
A hangerő beállítása
A hangerő beállítása
A hangerőt 0 (ki) és 66 (maximum) értékek
között szabályozhatja.
A hangerő növeléséhez,
쏅 nyomja meg a gombot 4.
A hangerő csökkentéséhez,
쏅 nyomja meg a gombot 4.
A bekapcsolási hangerő
beállítása
Megjegyzések:
A készülék időzítő funkcióval rendelkezik.
Például, ha megnyomja a MENU
gombot 7 és kiválaszt egy
menüpontot, akkor a készülék az
utolsó gombnyomás után körülbelül
8 másodperccel visszakapcsol. A
végrehajtott beállítások mentésre
kerülnek.
Beállíthatja a bekapcsolási hangerőt.
쏅 Nyomja meg a MENU gombot 7.
vagy
쏅 Nyomja meg ismételten a
gombokat 8, míg a kijelzőn a “ON
VOLUME” felirat jelenik meg.
쏅 Állítsa be a bekapcsolási hangerőt a
gombok 8 segítségével.
A beállítás megkönnyítése érdekében, a
készülék növeli vagy csökkenti a hangerőt
annak változtatása közben.
Ha a “LAST VOL” értéket állítja be, akkor
a készülék azzal a hangerővel kapcsol be,
amely a kikapcsoláskor volt érvényben.
8
00Bristol_VancCD36_HU.indd 8
4/21/06 2:20:00 PM
Megjegyzések:
A halláskárosodás megelőzése érdekében a bekapcsolási hangerő a maximum “38” értékre van korlátozva. Ha
a készülék kikapcsolásakor a hangerő a
“38” értéknél hangosabbra volt állítva
és a “LAST VOL” beállítás van kiválasztva, akkor a készülék a “38” értékkel
kapcsol be.
Ha befejezte a beállítás módosítását,
쏅 nyomja meg kétszer a MENU gombot
7.
A hangerő gyors csökkentése
(mute)
Lehetséges a hangerő gyors csökkentése
egy előre beállított szintre (mute).
쏅 Röviden nyomja meg az 1 gombot.
A kijelzőn “MUTE” felirat jelenik meg.
Az elhalkítás funkció törlése
Az előzőleg beállított hangerőhöz való viszszatéréshez,
쏅 nyomja meg újra röviden az 1
gombot.
Az elhalkítás szintjének beállítása
Beállíthatja az elhalkítás szintjét.
쏅 Nyomja meg a MENU gombot 7.
vagy
쏅 Nyomja meg ismételten a
gombokat 8, míg a kijelzőn a “MUTE
LVL” felirat jelenik meg.
쏅 Állítsa be az elhalkítás szintjét a
gombok 8 segítségével.
Ha befejezte a beállítás módosítását,
쏅 nyomja meg kétszer a MENU gombot
7.
A megerősítő hangjelzés ki- vagy
bekapcsolása
A
rendszer
bizonyos
funkciók
megerősítésére egy hangjelzést ad ki, például, amikor egy gombot két másodpercnél
hosszabb ideig kell nyomnia egy rádióállomásnak egy gombhoz való hozzárendelésekor. A hangjelzést ki- vagy bekapcsolhatja.
쏅 Nyomja meg a MENU gombot 7.
vagy
쏅 Nyomja meg ismételten a
gombokat 8 míg a kijelzőn a “BEEP
ON” vagy “BEEP OFF” felirat jelenik
meg.
쏅 Kapcsolja be vagy ki a hangjelzést a
gombok 8 segítségével. A “OFF”
azt jelenti, hogy a hangjelzés ki, a
“ON” pedig, hogy a hangjelzés be van
kapcsolva.
Ha befejezte a beállítás módosítását,
쏅 nyomja meg a MENU gombot 7.
MAGYAR
A hangerő beállítása
Elhalkítás telefonhívás közben
Ha a készülék mobiltelefonhoz van csatlakoztatva, akkor az autósrádió hangereje elhalkításra kerül, amikor “felveszi” a telefont.
Ehhez arra van szükség, hogy a mobiltelefon
a beszerelési útmutatóban leírtak szerint legyen csatlakoztatva a készülékhez.
A “PHONE” felirat jelenik meg a kijelzőn.
9
00Bristol_VancCD36_HU.indd 9
4/21/06 2:20:00 PM
Rádió üzemmód
Rádió üzemmód
A tuner beállítása
A tuner megfelelő működéséhez a készüléket be kell állítani ahhoz a régióhoz,
amelyben azt használja. Az Európa
(EUROPE), Amerika (USA), Dél-Amerika
(S-AMERICA) és a Thaiföld (THAI) beállítások között választhat. A tuner gyárilag ahhoz
a régióhoz van beállítva, ahol azt eladták.
Ha problémák vannak a rádióvétellel, akkor
ellenőrizze ezt a beállítást.
Az ebben a használati útmutatóban leírt
funkciók a tuner EUROPE beállítására
vonatkoznak.
쏅 Kapcsolja ki a készüléket az 1 gombot
használva.
쏅 Tartsa nyomva egy időben az 1 és 5
gombokat ; és kapcsolja be újra a
készüléket az 1 gomb segítségével.
A kijelzőn a “TUNER” felirat jelenik meg.
쏅 Válassza ki a tuner régiót a vagy
gombok 8 segítségével.
A beállítás elmentéséhez,
쏅 kapcsolja ki, majd be a készüléket vagy
várjon körülbelül 8 másodpercet.
A hangsugárzó rendszer bekapcsol és az
utoljára kiválasztott üzemmód (rádió, CD,
CD-váltó vagy AUX) aktiválódik.
A rádió üzemmód kiválasztása
Ha CD, CD-váltó vagy AUX üzemmódban
van,
쏅 nyomja meg a BND•TS gombot <
vagy
쏅 nyomja meg ismételten az SRC
gombokat = , míg a kijelzőn a memóriabank (például “FM1”) jelenik meg.
RDS funkciók
A készülék RDS rádióvevővel (Rádiós Adat
Rendszer) van felszerelve. Sok fogható FM
állomás sugároz egy jelet, amely nem csak
a műsort tartalmazza, hanem további információkat is, mint például az állomásnév
vagy a műsortípus (PTY).
Az állomás neve megjelenik a kijelzőn, amint
a tuner veszi azt.
A rádió funkcióinak palettáját az AF
(Alternatív Frekvencia) és a REGIONAL
kényelmi RDS funkciók egészítik ki.
• AF: Ha ezt az RDS funkciót aktiválja,
akkor a rádió automatikusan a beállított állomás legjobban vehető frekvenciájára hangol.
• REGIONAL: Bizonyos esetekben egyes
rádióállomások különböző tartalmú
regionális programokra osztják fel
műsoraikat. A REG funkciót annak
megelőzésére használhatja, hogy az
autórádió különböző tartalmú műsort
sugárzó
alternatív
frekvenciára
kapcsoljon.
Megjegyzések:
A REGIONAL funkciót külön kell aktiválni vagy deaktiválni a menüben.
Az RDS funkció ki- és bekapcsolása
Ha használni szeretné az RDS funkciókat
(AF vagy REGIONAL),
쏅 nyomja meg és több mint két másodpercig tartsa nyomva a TRAF•RDS
gombot :.
Az RDS funkció akkor aktív, ha a kijelzőn
látszik az RDS jel.
10
00Bristol_VancCD36_HU.indd 10
4/21/06 2:20:00 PM
A REGIONAL funkció ki- és bekapcsolása
쏅 Nyomja meg a MENU gombot 7.
vagy
쏅 Nyomja meg ismételten a
gombokat 8 , míg a kijelzőn a “REG”
felirat jelenik meg. A “REG” mellett a
“ON” vagy “OFF” felirat jelenik meg.
A REGIONAL funkció ki- és bekapcsolásához,
쏅 nyomja meg a vagy gombot 8.
쏅 Nyomja meg a MENU gombot 7.
A hullámsáv/memóriabank
kiválasztása
A készülék az FM frekvencián valamint
az MW és LW (AM) hullámsávokon képes
műsorszóró állomások adásának vételére.
Három memóriabank áll rendelkezésre az
FM hullámsávhoz (FM1, FM2 és FMT) valamint egy az MW és LW hullámsávokhoz.
Minden memóriabankban hat állomás
tárolására van lehetőség.
Az FM memóriabankok (FM1, FM2 és FMT)
és az MW valamint LW hullámsávok közti
váltáshoz,
쏅 röviden nyomja meg a BND•TS gombot
<.
Egy állomás behangolása
Egy állomás behangolásának számos módja
van.
Automata állomáskeresés
쏅 Nyomja meg a vagy gombot 8.
A rádió ráhangolódik a legközelebbi vehető
állomásra.
Állomások manuális behangolása
Manuálisan is behangolhatja az állomásokat.
Megjegyzések:
Állomások manuális behangolása csak
akkor lehetséges, ha az RDS funkció ki
van kapcsolva.
쏅 Nyomja meg a vagy gombot 8.
MAGYAR
Rádió üzemmód
Műsorszóró hálózatok átböngészése
(csak FM)
Ha rádióállomások számos műsort kínálnak, akkor lehetséges ezen “műsorszóró
hálózatok” átböngészésére.
Megjegyzések:
A szolgáltatás használata előtt az RDS
funkciót aktiválni kell.
쏅 Nyomja meg a vagy gombok 8
valamelyikét a műsorszóró hálózat
következő állomására váltáshoz.
Megjegyzések:
Ha ezt a szolgáltatást használja, akkor
csak azokra az állomásokra tud váltani, amelyeket már egyszer fogott. Az
állomások vételéhez, használja a scan
vagy Travelstore funkciót.
Az állomáskereső hangolás
érzékenységének beállítása
Választhat, hogy a rádió csak az erős
vételt nyújtó állomásokat hangolja be vagy
gyenge vétellel rendelkezőket is.
쏅 Nyomja meg a MENU gombot 7.
쏅 Nyomja meg ismételten a
vagy
gombokat 8, míg a kijelzőn a “SENS”
felirat és az aktuális érték nem jelenik
meg.
11
00Bristol_VancCD36_HU.indd 11
4/21/06 2:20:01 PM
Rádió üzemmód
A “SENS HI6” azt jelenti, hogy a tuner
érzékenysége a maximális értékre van állítva. A “SENS LO1” jelenti a legalacsonyabb
érzékenységi szintet.
쏅 Állítsa be a kívánt érzékenységet a
vagy gomb 8 segítségével.
Ha befejezte a beállítás módosítását,
쏅 nyomja meg a MENU gombot 7.
Megjegyzések:
Különböző érzékenységi szinteket
állíthat be az FM és MW vagy LW (AM)
hullámsávokhoz.
Állomások tárolása
Állomások manuális tárolása
쏅 Válassza ki a kívánt memóriabankot
(FM1, FM2, FMT) vagy az egyik
hullámsávot (MW vagy LW).
쏅 Hangolja be az állomást, amelyet akar.
쏅 Nyomja le és tartsa nyomva több mint
két másodpercig a 1 - 6 ; állomás
gombok valamelyikét.
Állomások automatikus tárolása
(Travelstore)
Automatikusan eltárolhatja a régióban a 6
legjobban fogható állomást (csak FM). Az
állomások az FMT memóriabankban kerülnek tárolásra.
Megjegyzések:
A folyamat során a memóriabankban
addig tárolt állomások törlésre kerülnek.
쏅 Nyomja meg és több mint két
másodpercig tartsa nyomva a BND•TS
gombot <.
Megkezdődik a tárolási folyamat. A kijelzőn
az “FM TSTORE” felirat jelenik meg. A
folyamat végén az FMT memóriabank 1-es
helyén tárolt állomás szólal meg.
A tárolt állomások hallgatása
쏅 Válassza ki a memóriabankot vagy
hullámsávot.
쏅 Nyomja meg az 1 - 6 ; gombok közül azt, amelyiken a hallgatni kívánt állomás tárolva van.
A fogható állomások
végigpásztázása (SCAN)
A scan funkciót használhatja arra, hogy röviden belehallgasson az összes fogható állomás műsorába. A pásztázási időt a menüben 5 és 30 másodperc közt állíthatja be
(5 másodperces lépésekben).
A SCAN indítása
쏅 Nyomja meg és több mint két másodpercig tartsa nyomva a MENU gombot
7.
A pásztázás elindul. A kijelzőn a “SCAN”
felirat, mellette villogva az aktuális
állomásnév vagy frekvencia jelenik meg.
A SCAN törlése és egy állomás
továbbhallgatása
쏅 Nyomja meg a MENU gombot 7.
A pásztázás abbamarad és a rádió folytatja
a legutóbb behangolt állomás vételét.
A pásztázási idő beállítása
쏅 Nyomja meg a MENU gombot 7.
쏅 Nyomja meg ismételten a
vagy
gombokat 8, míg a kijelzőn a
“SCAN TIME” felirat jelenik meg.
12
00Bristol_VancCD36_HU.indd 12
4/21/06 2:20:01 PM
쏅 Állítsa be a kívánt pásztázási időt a
gombok 8 segítségével.
Ha befejezte a beállítás módosítását,
쏅 nyomja meg kétszer a MENU gombot
7.
Megjegyzések:
A pásztázási idő a CD és a CDváltó üzemmódokban végrehajtott
pásztázásra is vonatkozik.
Műsortípus (PTY)
Az állomás nevének továbbításán kívül,
bizonyos FM állomások a sugárzott
műsor típusával kapcsolatban is küldenek
információt. Az Ön rádiója képes ezt az
információt venni és kijelezni.
A műsortípusok például az alábbiak lehetnek:
CULTURE
TRAVEL
JAZZ
SPORT
NEWS
POP
ROCK
CLASSICS
A PTY funkciót használhatja adott típusú
állomások választására.
PTY-EON
Ha kiválasztja a műsortípust és elindítja a keresőhangolást, akkor a rádió egy, a
választott műsortípusú állomásra vált.
Megjegyzések:
• Ha a tuner nem talál az adott
műsortípusnak megfelelő állomást,
akkor egy hangjelzés hallható és rövid
időre a “NO PTY” felirat jelenik meg a
kijelzőn. A rádió ezután visszatér a
legutóbb hallgatott állomásra.
• Ha egy későbbi időpontban a behangolt rádióállomás vagy a műsorszóró
hálózat egy másik állomása a kiválasztott programtípust sugározza, akkor a
rádió automatikusan átvált az aktuálisan behangolt állomásról, CD vagy
CD-váltó üzemmódból az állomásra, amely az Ön által kiválasztott
műsortípust sugározza.
• Ha nem szeretné ezt a PTY-EON
váltást, akkor kikapcsolhatja azt a
menüben a “PTY OFF” beállításával.
Először nyomja meg valamely SRC
= vagy BND•TS gombot <.
MAGYAR
Rádió üzemmód
A PTY ki- vagy bekapcsolása
쏅 Nyomja meg a MENU gombot 7.
vagy
쏅 Nyomja meg ismételten a
gombokat 8, míg a kijelzőn a
“PTY ON” vagy a “PTY OFF” felirat jelenik meg.
쏅 Nyomja meg a vagy gombokat 8
a PTY be- (ON) vagy kikapcsolásához
(OFF).
쏅 Nyomja meg a MENU gombot 7.
A PTY nyelv kiválasztása
Kiválaszthatja a műsortípusok neveinek
kijelzésére használt nyelvet. Az alábbi
lehetőségek közül választhat:
“DEUTSCH”, “ENGLISH” és “FRANÇAIS”.
쏅 Nyomja meg a MENU gombot 7.
vagy
쏅 Nyomja meg ismételten a
gombokat 8, míg a kijelzőn a
“PTY LANG” felirat jelenik meg.
쏅 Állítsa be a kívánt nyelvet a
gombok 8 segítségével.
Ha befejezte a beállítás módosítását,
쏅 nyomja meg kétszer a MENU gombot
7.
13
00Bristol_VancCD36_HU.indd 13
4/21/06 2:20:01 PM
Rádió üzemmód
Egy műsortípus választása és a
keresőhangolás indítása
쏅 Nyomja meg a vagy gombot 8.
A kijelzőn látható az aktuális műsortípus.
쏅 Ha egy másik műsortípust akar
választani, akkor ezt a
vagy
gombok 8 segítségével teheti meg,
míg ez a képernyő látható a kijelzőn.
A választott műsortípus rövid időre
megjelenik a kijelzőn.
쏅 Nyomja meg a vagy gombokat 8
a keresőhangolás indításához.
A rádió a következő olyan állomásra hangol,
amely megfelel a választott műsortípusnak.
A rádióvétel optimalizálása
HICUT
A HICUT funkció javítja a vételi minőséget
gyenge vétel esetén (csak FM). A jel
zavarása esetén a zajszint csökkentése
automatikusan megtörténik.
A kijelző beállítása
Rádió üzemmódban lehetőség van a
hullámsávnak a memóriabankkal / memóriahellyel és az idővel vagy az éppen hallgatott állomás nevével / frekvenciájával együtt
történő kijelzésére.
Válassza a “FREQUENCY” lehetőséget
az állomásnév / frekvencia vagy a
“CLOCK” lehetőséget a hullámsáv és a
memóriabank / memóriahely valamint az
idő kijelzéséhez.
쏅 Nyomja meg a MENU gombot 7.
쏅 Nyomja meg ismételten a
vagy
gombokat 8, míg a kijelzőn a “TUN
DISP” felirat jelenik meg.
쏅 Használja a
vagy gombokat 8
a “CLOCK” és a “FREQUENCY” közti
váltáshoz.
쏅 Nyomja meg kétszer a MENU gombot
7.
A HICUT funkció ki- és bekapcsolása
쏅 Nyomja meg a MENU gombot 7.
쏅 Nyomja meg ismételten a
vagy
gombokat 8, míg a kijelzőn a “HICUT”
felirat jelenik meg.
쏅 Használja a vagy gombokat 8 a
HICUT beállításához.
A “HICUT 0” azt jelenti, hogy a zajszint automatikus csökkentése nem történik meg.
A “HICUT 1” azt, hogy a zajszint automatikusan csökkentésre kerül.
쏅 Nyomja meg a MENU gombot 7.
14
00Bristol_VancCD36_HU.indd 14
4/21/06 2:20:01 PM
Közlekedési információk
A készülék RDS-EON vevővel van
felszerelve. Az EON a fejlett egyéb hálózat
angol megfelelőjének (Enhanced Other
Network) rövidítése.
Egy közlekedési bejelentés (TA) sugárzásakor a rendszer automatikusan átvált a közlekedési információkat nem sugárzó állomásról a műsorszóró hálózat megfelelő közlekedési információkat sugárzó állomására.
Ha a közlekedési bejelentés véget ér,
akkor a rendszer automatikusan visszavált
az előzőleg hallgatott állomásra.
A közlekedési információk
elsőbbségének ki- és bekapcsolása
쏅 Röviden nyomja meg a TRAF•RDS
gombot :.
A közlekedési bejelentések elsőbbsége
aktív, ha a kijelzőn kigyullad a forgalmi dugó
jel.
Megjegyzések:
Egy figyelmeztető hangjelzést fog
hallani:
• ha elhagyja a hallgatott közlekedési
információkat sugárzó állomás vételi
körzetét.
• ha egy közlekedési információkat
sugárzó állomást fog és a hangerő
minimumra (0) van állítva vagy
egy CD, egy a CD-váltóban lévő CD
vagy AUX forrás hallgatása közben
elhagyja a behangolt közlekedési
információkat sugárzó állomás vételi
körzetét és a következő automatikus
keresés nem talál egy új közlekedési
információkat sugárzó állomást.
• ha áthangolja a rádiót a közlekedési információkat sugárzó állomásról
egy közlekedési információkat nem
közvetítő állomásra.
Ha meghallja a figyelmeztető hangjelzést,
akkor kikapcsolhatja a közlekedési információk elsőbbségét vagy ráhangolhat egy állomásra, amely közlekedési információkat
közvetít.
MAGYAR
Közlekedési információk
A közlekedési bejelentések
hangerejének beállítása
쏅 Nyomja meg a MENU gombot 7.
vagy
쏅 Nyomja meg ismételten a
gombokat 8, míg a kijelzőn a “TA
VOLUME” felirat jelenik meg.
gombok 8
쏅 Állítsa be a hangerőt a
segítségével.
Ha befejezte a beállítás módosítását,
쏅 nyomja meg kétszer a MENU gombot
7.
Megjegyzések:
• A hangerő-szabályozó 4 segítségével beállíthatja a közlekedési bejelentés hangerejét a közlekedési bejelentés közben.
• Beállíthatja a közlekedési bejelentések hangerő elosztását. A további részletek tekintetében, kérjük olvassa el
a “Hang” című fejezetet.
15
00Bristol_VancCD36_HU.indd 15
4/21/06 2:20:01 PM
CD üzemmód
CD üzemmód
A készüléket használhatja 12 vagy 8 cm
átmérőjű szabványos audio CD, CD-R és
CD-RW lemezek lejátszására.
A CD lejátszó súlyos
károsodásának
veszélye!
A készülék a szabálytalan alakú (nem
kör alakú) lemezek lejátszására nem alkalmas.
A CD-meghajtó nem megfelelő CD lemezek használatából fakadó károsodásaira
nem vállalunk felelősséget.
A megfelelő működés érdekében csak
compact disc emblémával ellátott lemezeket használjon. A másolásvédelemmel
ellátott CD lemezek használata lejátszási
problémákat okozhat. A Blaupunkt nem garantálja a másolásvédett lemezek megfelelő
működését!
Átváltás CD üzemmódba
Ha nincs CD lemez a lejátszóban,
쏅 finoman nyomja a CD-t nyomtatott felével felfelé a CD nyílásba 5, míg egy
kis ellenállást nem érez.
A lejátszó automatikusan behúzza a
lemezt.
Nem szabad akadályozni vagy segíteni a
lejátszót a CD behúzásában.
A CD lejátszása elkezdődik.
Megjegyzések:
Ha a jármű gyújtása ki volt kapcsolva
a CD behelyezése előtt, akkor a CD lejátszásának elindításához be kell kapcsolni a készüléket az 1 gombbal.
Ha egy CD már benne van a lejátszóban,
쏅 nyomja meg ismételten az SRC
gombokat =, míg a “CD” felirat meg
nem jelenik a kijelzőn.
A lejátszás onnan kezdődik, ahol az előzőleg
meg lett szakítva.
Sávok kiválasztása
쏅 Nyomja meg a nyíl gombok 8
valamelyikét az előző vagy következő
sáv kiválasztásához.
vagy
Ha egyszer megnyomja a
gombokat 8, akkor az adott sáv lejátszása
újrakezdődik.
Gyors sávválasztás
A sávok közti gyors váltáshoz (előre vagy
hátra),
쏅 nyomja meg és tartsa nyomva a
gombok 8 valamelyikét, míg a sávok
gyors előre vagy hátra váltása el nem
indul.
Gyorskeresés (hallható)
A gyorskeresés (előre vagy hátra) elindításához,
쏅 nyomja meg és tartsa nyomva a
gombok 8 valamelyikét, míg az előre
vagy hátra történő gyorskeresés el nem
indul.
16
00Bristol_VancCD36_HU.indd 16
4/21/06 2:20:02 PM
Sávok véletlenszerű sorrendben
történő lejátszása (MIX)
쏅 Nyomja meg az 5 MIX gombot ;.
A kijelzőn rövid időre a “MIX CD” felirat majd
a MIX szimbólum jelenik meg. A következő
véletlenszerűen kiválasztott sáv lejátszása
elkezdődik.
Az MIX kikapcsolása
쏅 Nyomja meg újra az 5 MIX gombot ;.
Rövid időre a “MIX CD” felirat jelenik meg a
kijelzőn, majd eltűnik a MIX szimbólum.
Sávok pásztázása (SCAN)
Végigpásztázhatja (röviden belehallgathat)
a CD-n található az összes sávot.
쏅 Nyomja meg és több mint két
másodpercig tartsa nyomva a MENU
gombot 7.
A következő sáv kerül pásztázásra.
Megjegyzések:
Beállíthatja a pásztázás idejét. A további információkért olvassa el a “Rádió
üzemmód” fejezet “A pásztázási idő
beállítása” című részét.
A SCAN befejezése és egy sáv
hallgatásának folytatása
A pásztázás kikapcsolásához,
쏅 nyomja meg a MENU gombot 7.
Az éppen pásztázott sáv lejátszása normál
módon folytatódik.
Sávok ismétlése (REPEAT)
Ha meg akarja ismételni egy sáv
lejátszását,
쏅 nyomja meg a 4 RPT gombot ;.
A kijelzőn rövid időre az “RPT TRCK” felirat
majd az RPT szimbólum jelenik meg. A
lejátszó a RPT mód kikapcsolásáig az adott
sávot ismétli.
MAGYAR
CD üzemmód
Az REPEAT kikapcsolása
Az ismétlés funkció kikapcsolásához,
쏅 nyomja meg újra a 4 RPT gombot ;.
Rövid időre az “RPT OFF” felirat jelenik meg
a kijelzőn és az RPT jel eltűnik. Ezután a
normál lejátszás folytatódik.
A lejátszás szüneteltetése
(PAUSE)
쏅 Nyomja meg a 3 gombot ;.
A kijelzőn a “PAUSE” felirat jelenik meg.
A megszakítás törlése
쏅 A szüneteltetés alatt, nyomja meg a
3 gombot ;.
A lejátszás folytatódik.
A kijelző beállítása
CD üzemmódban kétféle kijelzési típus
közül választhat:
• A sáv száma és az idő.
• A sáv száma és a lejátszási idő.
쏅 Nyomja meg a MENU gombot 7.
vagy
쏅 Nyomja meg ismételten a
gombokat 8, míg a kijelzőn a “CD
DISP” felirat jelenik meg.
쏅 Nyomja meg a vagy gombot 8 a
“PLAY TIME” és “CLOCK” közti váltáshoz.
쏅 Nyomja meg kétszer a MENU gombot
7.
17
00Bristol_VancCD36_HU.indd 17
4/21/06 2:20:02 PM
CD üzemmód
Közlekedési bejelentések CD
üzemmódban
Ha közlekedési bejelentéseket szeretne fogadni CD üzemmódban,
쏅 nyomja meg a TRAF•RDS gombot :.
A közlekedési információk elsőbbsége
aktív, ha a kijelzőn a forgalmi dugó jel
látható. A további részletekért, kérjük
tanulmányozza a “Közlekedési információk
vétele” című fejezetet.
CD kiadása
쏅 Nyomja meg a CD nyílás mellett található gombot 3 .
A CD kiadásra kerül.
쏅 Vegye ki a CD-t.
Megjegyzések:
• A CD kiadása után körülbelül
10 másodperccel, a meghajtó
automatikusan visszahúzza azt.
• A CD-ket akkor is ki tudja venni, ha a
készülék ki van kapcsolva vagy más
audio forrást hallgat.
CD-váltó üzemmód
CD-váltó üzemmód
Megjegyzések:
A CD-k kezelésére, behelyezésére és
a CD-váltó használatára vonatkozó
tájékoztatást a CD-váltó használati
utasításában találja.
Átváltás CD-váltó üzemmódba
쏅 Nyomja meg ismételten a SRC
gombot =, míg a kijelzőn meg nem
jelenik a “CHANGER” felirat.
A készülék elkezdi a CD-váltó által először
észlelt lemezt.
CD-k kiválasztása
Egy másik CD-hez való fel vagy lefelé
mozgáshoz,
쏅 nyomja meg egyszer vagy többször a
vagy gombokat 8.
Megjegyzések:
A készülék figyelmen kívül hagyja a
váltó üres vagy nem megfelelő CD-ket
tartalmazó CD nyílásait.
Sávok kiválasztása
Egy másik sávhoz történő fel vagy lefelé
lépéshez az aktuális CD-n,
쏅 nyomja meg egyszer vagy többször a
vagy gombot 8.
Gyorskeresés (hallható)
A gyorskeresés (előre vagy hátra) elindításához,
쏅 nyomja meg és tartsa nyomva a
gombok 8 valamelyikét, míg az előre
vagy hátra történő gyorskeresés el nem
kezdődik.
18
00Bristol_VancCD36_HU.indd 18
4/21/06 2:20:02 PM
A kijelző beállítása
CD-váltó üzemmódban a kijelző beállítására
ötféle lehetősége van:
• A sáv száma és a lejátszási idő
(“TRCK-TIME”)
• A sáv száma és az idő
(“TRCK-CLK”)
• A CD száma és a sáv száma
(“CD-TRCK”)
• A CD száma és az idő
(“CD-CLK”)
• A CD száma és a lejátszási idő
(“CD-TIME”)
쏅 Nyomja meg a MENU gombot 7.
vagy
쏅 Nyomja meg ismételten a
gombokat 8, míg a kijelzőn a “CDC
DISP” felirat jelenik meg.
vagy
쏅 Nyomja meg ismételten a
gombokat 8, míg a kívánt lehetőség
meg nem jelenik a kijelzőn.
쏅 Nyomja meg kétszer a MENU gombot
7.
Egyes sávok vagy teljes CD-k
ismétlése (REPEAT)
Az aktuális sáv ismétléséhez,
쏅 röviden nyomja meg a 4 RPT gombot
;.
Rövid időre az “RPT TRCK” jelenik meg a
kijelzőn és kigyullad az RPT jel.
Az aktuális CD ismétléséhez,
쏅 nyomja meg és több mint két másodpercig tartsa nyomva a 4 RPT gombot
;.
Rövid időre az “RPT DISC” jelenik meg a
kijelzőn és kigyullad az RPT jel.
Az REPEAT kikapcsolása
Az aktuális sáv vagy CD ismétlésének
megszakításához,
쏅 röviden nyomja meg az 4 RPT gombot
;.
Az “RPT OFF” felirat jelenik meg a kijelzőn
és az RPT eltűnik.
MAGYAR
CD-váltó üzemmód
Sávok véletlen sorrendű
lejátszása (MIX)
Az aktuális CD-n található sávok
véletlenszerű
sorrendben
történő
lejátszásához,
쏅 röviden nyomja meg az 5 MIX gombot
;.
Rövid időre az “MIX CD” jelenik meg a
kijelzőn és kigyullad az MIX jel.
Az összes behelyezett CD lemezen található sáv véletlenszerű sorrendben történő
lejátszásához,
쏅 nyomja meg és több mint két másodpercig tartsa nyomva a 5 MIX gombot
;.
Rövid időre az “MIX ALL” jelenik meg a
kijelzőn és kigyullad az MIX jel.
Az MIX kikapcsolása
쏅 Röviden nyomja meg az 5 MIX gombot
;.
A “MIX OFF” felirat jelenik meg és a MIX
felirat eltűnik a kijelzőről.
Az összes CD összes sávjának
pásztázása (SCAN)
Az összes CD-n található összes sáv
növekvő sorrendű pásztázásához (rövid
belehallgatáshoz),
쏅 nyomja meg és több mint két másodpercig tartsa nyomva a MENU gombot
7.
19
00Bristol_VancCD36_HU.indd 19
4/21/06 2:20:02 PM
CD-váltó üzemmód
A “TRK SCAN” felirat jelenik meg a kijelzőn
és az aktuális sáv száma villog.
Az SCAN kikapcsolása
A pásztázás megállításához,
쏅 röviden nyomja meg a MENU gombot
7.
Az éppen pásztázott sáv normál lejátszása
folytatódik.
Megjegyzések:
Beállíthatja a pásztázási időt. A további
részletekért, kérjük olvassa el a “Rádió
üzemmód” fejezet “A pásztázási idő
beállítása” című részét.
A lejátszás szüneteltetése
(PAUSE)
쏅 Nyomja meg a 3 gombot ;.
A kijelzőn a “PAUSE” felirat jelenik meg.
A szüneteltetés kikapcsolása
쏅 A szüneteltetés alatt, nyomja meg a
3 gombot ;.
A lejátszás folytatódik.
Idő
Idő
Az idő kijelzése
Az idő rövid ideig történő kijelzéséhez,
쏅 nyomja meg és tartsa nyomva az
SRC
gombot =, míg az idő meg
nem jelenik a kijelzőn.
Az idő beállítása
Az idő beállításához,
쏅 nyomja meg a MENU gombot 7.
vagy
쏅 Nyomja meg ismételten a
gombokat 8, míg a kijelzőn a “CLOCK
SET” felirat jelenik meg.
쏅 Nyomja meg a gombot 8.
A kijelzőn megjelenik az idő. Az órák számjegyei villognak és beállíthatók.
gombok 8
쏅 Állítsa be az órákat a
segítségével.
Ha az órákat beállította,
쏅 nyomja meg a gombot 8.
A percek számjegyei villognak.
쏅 Állítsa be az perceket a
gombok 8 segítségével.
쏅 Nyomja meg kétszer a MENU gombot
7.
A 12/24-órás kijelzés közti
váltás
쏅 Nyomja meg a MENU gombot 7.
A kijelzőn a “MENU” felirat jelenik meg.
vagy
쏅 Nyomja meg ismételten a
gombokat 8, míg a kijelzőn a “24
H MODE” vagy a “12 H MODE” felirat
jelenik meg.
20
00Bristol_VancCD36_HU.indd 20
4/21/06 2:20:02 PM
쏅 A kijelzési módok közti váltáshoz,
nyomja meg a vagy gombot 8.
Ha befejezte a beállítás módosítását,
쏅 nyomja meg a MENU gombot 7.
Az óra folyamatos kijelzése a
készülék kikapcsolt és a gyújtás
bekapcsolt állapotában
Az idő kijelzéséhez, amikor a készülék ki- és
a gyújtás be van kapcsolva,
쏅 nyomja meg a MENU gombot 7.
A kijelzőn a “MENU” felirat jelenik meg.
쏅 Nyomja meg ismételten a
vagy
gombokat 8, míg a kijelzőn a “CLOCK
OFF” vagy a “CLOCK ON” felirat jelenik
meg.
쏅 Használja a vagy gombot 8 az
ON/OFF (be/ki) közti váltáshoz.
Ha befejezte a beállítás módosítását,
쏅 nyomja meg a MENU gombot 7.
Az idő rövid idejű kijelzése a
készülék kikapcsolt állapotában
Az idő rövid idejű kijelzéséhez a készülék
kikapcsolt állapotában,
쏅 nyomja meg a SRC gombot =.
Körülbelül 8 másodpercre megjelenik a
kijelzőn az idő.
Hang
Hang
A hangbeállításokat (mély és magas)
minden forrásra vonatkozóan (rádió, CD,
CD-váltó vagy AUX) külön beállíthatja.
A hangerő elosztás beállításai (balansz és
fader) minden audio forrásra vonatkoznak
(kivéve a közlekedési bejelentéseket).
A közlekedési bejelentésekre vonatkozó
első/hátsó és bal/jobb hangerő elosztást
csak a közlekedési bejelentés hallgatása
közben lehet beállítani.
MAGYAR
Idő
A mély hangszín beállítása
쏅 Nyomja meg az AUDIO gombot 6.
A kijelzőn a “BASS” felirat jelenik meg.
쏅 A mély hangszín beállításához
használja a vagy gombot 8.
Ha befejezte a beállítás módosítását,
쏅 nyomja meg az AUDIO gombot 6.
A magas hangszín beállítása
쏅 Nyomja meg az AUDIO gombot 6.
A kijelzőn a “BASS” felirat jelenik meg.
쏅 Nyomja meg ismételten a
gombot
8, míg a kijelzőn a “TREBLE” felirat
jelenik meg.
쏅 A magas hangszín beállításához használja a vagy gombot 8.
Ha befejezte a beállítás módosítását,
쏅 nyomja meg az AUDIO gombot 6.
21
00Bristol_VancCD36_HU.indd 21
4/21/06 2:20:02 PM
Hang
A bal/jobb hangerő-elosztás
(balance) beállítása
A hangszínszabályozó előre
beállított értékei
A bal/jobb hangerő-elosztás (balance)
beállításához,
쏅 nyomja meg az AUDIO gombot 6.
A kijelzőn a “BASS” felirat jelenik meg.
gombot
쏅 Nyomja meg ismételten a
8, míg a kijelzőn a “BAL” felirat jelenik
meg.
vagy
gombot
쏅 Nyomja meg a
8 a hangerő elosztás (bal/jobb)
beállításához.
Ha befejezte a beállítás módosítását,
쏅 nyomja meg az AUDIO gombot 6.
A készülék rendelkezik egy hangszínszabályzóval, amelyben a “ROCK”, “POP” és
“CLASSIC” zenei műfajok már be vannak
programozva.
Egy
hangszínszabályozó
előbeállítás
választásához,
쏅 nyomja meg az AUDIO gombot 6.
A kijelzőn a “BASS” felirat jelenik meg.
gombot
쏅 Nyomja meg ismételten a
8, míg a kijelzőn a “POP”, “ROCK”,
“CLASSIC” vagy az “EQ OFF” felirat jelenik meg.
vagy
gombot
쏅 Nyomja meg a
8 az egyik műfaj vagy az “EQ OFF”
kiválasztásához, ami kikapcsolja a
hangszínszabályzót.
Ha valamelyik műfajt választja, akkor az
folyamatosan kijelzésre kerül.
Ha befejezte a beállítás módosítását,
쏅 nyomja meg az AUDIO gombot 6.
Az első/hátsó hangerő-elosztás
(fader) beállítása
Az első/hátsó hangerő-elosztás (fader)
beállításához,
쏅 nyomja meg az AUDIO gombot 6.
A kijelzőn a “BASS” felirat jelenik meg.
gombot
쏅 Nyomja meg ismételten a
8, míg a kijelzőn a “FADER” felirat
jelenik meg.
vagy
gombot
쏅 Nyomja meg a
8 a hangerő elosztás (első/hátsó)
beállításához.
Ha befejezte a beállítás módosítását,
쏅 nyomja meg az AUDIO gombot 6.
22
00Bristol_VancCD36_HU.indd 22
4/21/06 2:20:03 PM
Szint kijelző
X-BASS
A szint kijelző beállítása
Használhatja az X-Bass szolgáltatást a mély
hangok kiemelésére alacsony hangerő
mellett.
A kiválasztott X-Bass beállítás minden
audio forrásra (rádió, CD, CD-váltó vagy
AUX) vonatkozik.
Az X-BASS erősítés 1 és 3 közt lépésekben
változtatható.
Az “XBASS OFF” azt jelenti, hogy az X-BASS
funkció ki van kapcsolva.
A szint kijelző röviden mutatja a kijelzőn a
hangerő és a hangszabályzó beállításának
folyamatát azok beállítása közben.
Amikor nem végez semmilyen beállítást,
akkor a szint kijelző mutatja a beszédre és
zenére vonatkozó legnagyobb értékeket. A
szint kijelzőt ki vagy bekapcsolhatja.
쏅 Nyomja meg a MENU gombot 7.
A kijelzőn a “MENU” felirat jelenik meg.
vagy
쏅 Nyomja meg ismételten a
gombokat 8, míg a “PEAK LVL” jelenik
meg a kijelzőn.
vagy gombot 8 a
쏅 Használja a
“PEAK ON” és a “PEAK OFF” közti
váltáshoz.
Ha befejezte a beállítás módosítását,
쏅 nyomja meg kétszer a MENU gombot
7.
Az X-BASS beállítása
쏅 Nyomja meg a X-BASS gombot 9.
vagy
쏅 Nyomja meg ismételten a
gombokat 8, míg a kívánt beállítás
nem jelenik meg a kijelzőn.
Ha befejezte a beállítás módosítását,
쏅 nyomja meg a X-BASS gombot 9.
MAGYAR
X-Bass
23
00Bristol_VancCD36_HU.indd 23
4/21/06 2:20:03 PM
Külső audio források
Külső audio források
CD-váltó helyett csatlakoztathat egyéb
sorkimenettel rendelkező audio forrást.
Audio források lehetnek például hordozható
CD lejátszók, MiniDisc lejátszók vagy MP3
lejátszók.
Külső audio forrás csatlakoztatásához egy
illesztő kábelre van szükség. Ezt a kábelt
(Blaupunkt alkatrészszám: 7 607 897 093)
hivatalos Blaupunkt márkakereskedőknél
szerezheti be.
Megjegyzések:
Ha nincs CD-váltó csatlakoztatva,
akkor az AUX bemenetet aktiválni kell
a menüben.
Az AUX bemenet ki- vagy
bekapcsolása
쏅 Nyomja meg a MENU gombot 7.
A kijelzőn a “MENU” felirat jelenik meg.
vagy
쏅 Nyomja meg ismételten a
gombokat 8, míg a kijelzőn az “AUX
OFF” vagy “AUX ON” felirat nem jelenik
meg.
쏅 Használja a vagy gombokat 8 az
AUX ki- vagy bekapcsolásához.
Ha befejezte a beállítás módosítását,
쏅 nyomja meg a MENU gombot 7.
Megjegyzések:
Ha az AUX bemenet aktiválva van, akkor
kiválaszthatja azt az SRC gomb =
segítségével. A kijelzőn az “AUX INPUT”
felirat jelenik meg.
Műszaki adatok
Műszaki adatok
Erősítő
Kimeneti
teljesítmény:
4 x 25 watt
szinuszos a
DIN 45 324
szabvánnyal
összhangban,
14,4 volton
4 x 45 watt
maximális
teljesítmény
Tuner
Európai hullámsávok:
FM :
87,5 - 108 MHz
MW :
531 - 1 602 kHz
LW :
153 - 279 kHz
FM frekvencia-felvétel:
35 - 16.000 Hz
CD
Frekvencia-felvétel:
20 - 20.000 Hz
Előerősítő kimenet
4 csatorna:
2V
Bemeneti érzékenység
AUX bemenet:
2 V / 6 kΩ
Súly:
1,33 kg
A változtatás joga fenntartva!
24
00Bristol_VancCD36_HU.indd 24
4/21/06 2:20:03 PM
1 Gumb za uključivanje/isključivanje
uređaja i za upravljanjem značajkom
jačine zvuka mute.
2
gumb za odvajanje maske (odvojiva
maska).
3
gumb za izbacivanje CD-a iz
uređaja.
4 Kontrola jačine zvuka
5 CD ladica
6 AUDIO gumb za podešavanje niskih
i visokih tonova, balansa i fadera. Za
odabir neke postavke equalizera.
< BND•TS gumb
Kratki pritisak: Odabire FM memorije
najboljih stanica i MW te LW valne duljine.
Dugačak pritisak: Pokreće funkciju
Travelstore.
= SRC gumb
Kratki pritisak: Prebacuje između izvora CD, CD izmjenjivač (ako je spojen)
i AUX.
Dugačak pritisak: Kratko prikazuje
vrijeme na satu.
HRVATSKI
Kontrole
7 MENU gumb
Kratki pritisak: Otvorite izbornik s
postavkama.
Dugačak pritisak: Pokreće funkciju skeniranja.
8 Gumbi sa strelicama
9 X-BASS gumb za aktiviranje/deaktiviranje i podešavanje značajke X-BASS.
: TRAF•RDS gumb
Kratki pritisak: Uključuje/isključuje informacije o prometu u pripremi.
Dugačak
pritisak:
Uključivanje/
isključivanje RDS funkcije.
; Tipke 1 - 6
25
00Bristol_VancCD36_HR.indd 25
4/21/06 2:16:40 PM
Sadržaj
Napomene i pomoćna oprema ........... 27
Odvojiva maska ............................... 28
Uključivanje/isključivanje ................ 29
Podešavanje jačine zvuka ................. 30
Postavljanje power-on jačine zvuka ... 30
Brzo smanjenje jačine zvuka (mute) .. 31
Uključivanje/isključivanje potvrdnog
“bipa” .......................................... 31
Stišavanje tijekom telefoniranja........ 31
Radio mod ....................................... 32
Podešavanje postavki tunera ........... 32
Prebacivanje na radio mod .............. 32
RDS funkcije ................................. 32
Biranje valne duljine/memorije ........ 33
Podešavanja na stanicu................... 33
Postavljanje osjetljivosti za
podešavanje traženja stanica ........... 33
Pohranjivanje stanica ..................... 34
Automatsko pohranjivanje stanica
(Travelstore) ................................. 34
Slušanje pohranjenih stanica ........... 34
Skeniranje stanica koje se
mogu primati (SCAN) ..................... 34
Postavljanje vremena skeniranja ...... 34
Vrsta programa (PTY) ..................... 35
Optimiziranje radio prijema ............. 36
Konfiguriranje prikaza..................... 36
Informacije o prometu ...................... 37
CD mod ........................................... 38
Prebacivanje na CD mod ................. 38
Biranje staza ................................. 38
Brzi odabir staza ............................ 38
Brzo pretraživanje
(s preslušavanjem)......................... 38
Nasumično reproduciranje staza
(MIX) ........................................... 39
Skeniranje staza (SCAN) ................. 39
Ponavljanje staza (REPEAT) ............. 39
Zaustavljanje reproduciranja
(PAUSE) ....................................... 39
Konfiguriranje prikaza..................... 39
Obavijesti o prometu u CD modu ...... 40
Izbacivanje CD-a ............................ 40
Mod CD izmjenjivača........................ 40
Prebacivanje na mod CD
izmjenjivača .................................. 40
Biranje CD-ova .............................. 40
Biranje staza ................................. 40
Brzo pretraživanje
(s preslušavanjem)......................... 40
Konfiguriranje prikaza..................... 41
Ponavljanje pojedinačnih staza
ili cijelih CD-a (REPEAT) .................. 41
Nasumično reproduciranje
staza (MIX) ................................... 41
Skeniranje svih staza na svim
CD-ima (SCAN) ............................. 41
Zaustavljanje reproduciranja
(PAUSE) ....................................... 42
Vrijeme na satu................................ 42
Zvuk ............................................... 43
Podešavanje niskih tonova .............. 43
Podešavanje visokih tonova ............. 43
Postavljanje lijeve/desne distribucije
jačine zvuka (balans) ...................... 44
Podešavanje prednje/stražnje distribucije jačine zvuka (fader) .................. 44
Zadane postavke equalizera ............ 44
X-BASS ........................................... 45
Konfiguriranje prikaza razine............ 45
Vanjski audio izvori .......................... 46
Specifikacije ................................... 46
Upute za instaliranje ....................... 91
26
00Bristol_VancCD36_HR.indd 26
4/21/06 2:16:41 PM
Napomene i pomoćna oprema
Zahvaljujemo vam na odabiru Blaupunkt
proizvoda. Nadamo se da ćete uživati
koristeći ovaj novi dio opreme.
Molim vas da pročitate upute za rad prije
nego što počnete koristiti ovu opremu.
Blaupunktovi urednici kontinuirano pojednostavljuju i poboljšavaju upute za rad. No,
budete li ipak imali pitanja o radu uređaja,
molimo Vas da telefonski kontaktirate centar za korisnike ovlaštenog prodavača u
svojoj zemlji. Telefonski broj otisnut je na
stražnjoj strani ove knjižice.
Za svoje proizvode kupljene u Europskoj
Uniji izdajemo jamstvo proizvođača.
Jamstvene uvjete možete vidjeti na
www.blaupunkt.de ili pitati izravno na:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
D-31139 Hildesheim, Germany
Odlaganje starih jedinica
(samo zemlje EU-a)
Svoje stare uređaje ne odlažite u kanteza smeće kućanstva!
Molimo vas da za odlaganje starih uređaja
koristite dostupne sustave za vraćanje i sabiranje.
Sigurnost na cesti
Sigurnost na cesti po važnosti je
na prvom mjestu.
쏅 Sustavom zvuka u svojem automobilu rukujte samo onda kada to
dopuštaju uvjeti na cesti i u prometu.
쏅 Prije odlaska na putovanje upoznajte uređaj.
Iz svojeg biste automobile u svakom trenutku trebali čuti policijske, vatrogasne i
sirene kola hitne pomoći.
쏅 Iz tog razloga jačinu zvuka sustava
u svojem automobilu postavite na
odgovarajuću razinu.
HRVATSKI
Napomene i pomoćna
oprema
Instaliranje
Želite li sami instalira sustav zvuka u svojem
automobilu molimo vas da pročitate upute
za instaliranje i povezivanje koje slijede nakon ovih uputa za rad.
Opcijska oprema
(nije dio opsega isporuke)
Koristite samo onu pomoćnu opremu koju
je odobrio Blaupunkt.
Daljinske kontrole
Upravljač i/ili ručne daljinske kontrole
omogućuju vam da pristupate osnovnim
funkcijama sustava zvuka automobila na siguran i praktičan način.
Pomoću daljinskih kontrola ne možete
uključivati/isključivati uređaj.
Informacije o tome koje daljinske kontrole
možete koristiti sa svojim sustavom zvuka automobila dobit ćete od ovlaštenog
Blaupunkt prodavača ili pronaći na web adresi www.blaupunkt.com.
27
00Bristol_VancCD36_HR.indd 27
4/21/06 2:16:41 PM
Napomene i pomoćna oprema
Odvojiva maska
Pojačala
Možete koristiti svako pojačalo Blaupunkt i
Velocity.
Odvojiva maska
CD izmjenjivači
Možete spojiti sljedeće Blaupunkt CD
izmjenjivače:
CDC A 03, CDC A 08 i IDC A 09.
Uređaj je opremljen odvojivom maskom
(na otponac) čime se vaš auto-radio štiti
od krađe. Uređaj bez maske kradljivcima je
bezvrijedan.
Zaštite svoj auto-radio od krađe tako da
uvijek kada napuštate svoje vozilo masku
ponesete sa sobom. Ne ostavljajte masku u
vozilu – čak ni na skrivenom mjestu.
Maska je dizajnirana za jednostavno
korištenje.
Zaštita od krađe
Napomene:
• Nikad ne ispuštajte masku.
• Nikad ne izlažite masku izravnoj
sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima
topline.
• Izbjegavajte doticaj kože s električnim
kontaktima na maski. Ako je potrebno,
očistite kontakte s krpom bez dlačica
natopljenom alkoholom za čišćenje.
Uklanjanje odvojive maske
2
쏅 Pritisnite gumb 2.
Otvara se mehanizam za zaključavanje maske.
28
00Bristol_VancCD36_HR.indd 28
4/21/06 2:16:41 PM
쏅 Povucite masku ravno prema van , a zatim ulijevo.
Uređaj se isključuje.
Sve su tekuće postavke spremljene.
Bilo koji CD već umetnut u uređaj u njemu
ostaje.
Umetanje maske
쏅 Uložite masku u vodilice uređaja slijeva
udesno.
쏅 Pažljivo pritisnite masku na lijevom
kraju dok ne sjedne na mjesto, pa ćete
začuti klik.
Napomena:
Prilikom ulaganja odvojive maske, nemojte gurati površinu ekrana.
Ako je uređaj, dok ste uklanjali masku,
bio uključen on će se automatski uključiti
prema posljednjoj aktiviranoj postavki
(radio, CD, CD izmjenjivač ili AUX) kada
masku vratite na mjesto.
Uključivanje/isključivanje
Uključivanje/isključivanje
Uređaj možete uključivati/isključivati na
sljedeće načine:
Paljenje/gašenje vozila
Uređaj se uključuje/isključuje istodobno s
paljenjem vozila, ako je ispravno spojen sa
sklopom za paljenje vozila, a uređaj niste
isključili pritiskom gumba 1.
HRVATSKI
Odvojiva maska
Uključivanje/isključivanje pomoću
gumba 1
쏅 Da biste uređaj uključili, pritisnite
gumb 1.
쏅 Da biste uređaj usključili, pritisnite i
držite gumb 1 dulje od dvije sekunde.
Uređaj se uključuje.
Napomena:
Da bi se zaštitio akumulator vozila,
uređaj će se automatski isključiti 1 sat
nakon što je vozilo ugašeno.
Uključivanje umetanjem CD-a
Ako je uređaj isključen, a u pogonu se ne
nalazi CD,
쏅 pažljivo umetnite CD s otisnutom stranom prema gore u pogon 5 dok ne
osjetite lagani otpor.
Pogon automatski uvlači CD.
Ne smijete sprječavati ili gurati pogon kada
on uvlači CD.
Uređaj se uključuje i počinje reprodukcija
CD-a.
29
00Bristol_VancCD36_HR.indd 29
4/21/06 2:16:41 PM
Uključivanje/isključivanje
Napomena:
Ako je motor vozila prije umetanja
CD-a bio ugašen, tada najprije morate
uključiti uređaj pritiskom gumba 1 za
pokretanje reprodukcije CD-a.
Uključivanje/isključivanje pomoću
odvojive maske
쏅 Uklonite odvojivu masku.
Uređaj se isključuje.
쏅 Ponovno umetnite masku.
Uređaj se uključuje. Postavke (rado, CD, CD
izmjenjivač ili AUX) koje su postavljene prije
isključivanja uređaja ponovno će se aktivirati.
Podešavanje jačine zvuka
Podešavanje jačine zvuka
Jačinu zvuka možete postupno podešavati
od 0 (isključeno) do 66 (maksimalno).
Da biste povećali jačinu zvuka,
쏅 pritisnite gumb 4.
Da biste smanjili jačinu zvuka,
쏅 pritisnite gumb 4.
Postavljanje power-on jačine
zvuka
Napomena:
Uređaj je opremljen funkcijom istjecanja vremena.
Ako primjerice pritisnete gumb MENU
7 i odaberete neku stavku izbornika,
uređaj se prebacuje natrag približno
8 sekundi nakon pritiska posljednjeg
gumba. Svaka će se provedena promjena postavki spremiti.
Možete postaviti power-on jačinu zvuka.
쏅 Pritisnite gumb MENU 7.
ili
8 uzastop쏅 Pritišćite gumb
ce dok se na ekranu ne pojavi “ON
VOLUME”.
쏅 Podesite power-on jačinu zvuka gumbi8.
ma
Da bi vam olakšao podešavanje, uređaj
će pratiti vaše promjene povećavajući ili
smanjujući jačinu zvuka.
Promijenite li postavku na “LAST VOL”,
jačina zvuka koja je postavljena posljednji
put kada ste isključili uređaj bit će ponovno
aktivirana.
30
00Bristol_VancCD36_HR.indd 30
4/21/06 2:16:41 PM
Podešavanje jačine zvuka
Brzo smanjenje jačine zvuka
(mute)
Možete brzo smanjiti jačinu zvuka na unaprijed zadanu razinu (mute).
쏅 Kratko pritisnite gumb 1.
“MUTE” se pojavljuje na ekranu.
Poništavanje funkcije stišavanja (mute)
Da biste vratili prethodno podešenu jačinu
zvuka,
쏅 kratko ponovno pritisnite gumb 1.
Podešavanje razine stišavanja (mute)
Možete podesiti razinu stišavanja (mute).
쏅 Pritisnite gumb MENU 7.
ili
8 uzastop쏅 Pritišćite gumb
ce dok se na ekranu ne pojavi “MUTE
LVL”.
쏅 Podesite razinu stišavanja (mute) gum8.
bima
Kada ste završili podešavanje ove postavke,
쏅 dvaput pritisnite gumb MENU 7.
Uključivanje/isključivanje
potvrdnog “bipa”
Sustav će za neke funkcije potvrdno “bipnuti” ako neki gumb držite pritisnutim dulje
od dvije sekunde, primjerice, kada nekoj
stanici pridružujete neki gumb. “Bipanje”
možete uključiti/isključiti.
쏅 Pritisnite gumb MENU 7.
쏅 Pritišćite gumb ili 8 uzastopce
dok se na ekranu ne pojavi “BEEP ON”
ili “BEEP OFF”.
쏅 Aktivirajte/deaktivirajte bipanje gum8. “OFF” znači da je
bima
bipanje isključeno, a “ON” da je bipanje
uključeno.
Kada ste završili podešavanje ove postavke,
쏅 pritisnite gumb MENU 7.
HRVATSKI
Napomena:
Zbog zaštite vašeg sluha power-on
jačina zvuka ograničena je na vrijednost “38”. Ako je jačina zvuka prije
isključivanja bila veća te je bila odabrana postavka “LAST VOL”, uređaj se
ponovno postavlja na vrijednost “38”
kada ga uključite.
Kada ste završili podešavanje ove postavke,
쏅 dvaput pritisnite gumb MENU 7.
Stišavanje tijekom telefoniranja
Ako je vaš uređaj spojen na mobilni
telefon, sustav zvuka automobila stišat će
se čim “podignete” slušalicu. To zahtjeva
da je mobilni telefon spojen na sustav zvuka automobila, prema opisu u uputama za
instaliranje.
“PHONE” se pojavljuje na ekranu.
31
00Bristol_VancCD36_HR.indd 31
4/21/06 2:16:41 PM
Radio mod
Radio mod
Podešavanje postavki tunera
Da biste osigurali ispravan rad tunera,
uređaj mora biti konfiguriran za regiju u kojoj se koristi. Možete birati između Europe
(EUROPE), Amerike (USA), Južne Amerike
(S-AMERICA) i Tajlanda (THAI). Tuner je
tvornički postavljen na regiju u kojoj je prodan. Budete li imali problema s radio prijemom, molimo provjerite ovu postavku.
Funkcije radija opisane u ovim uputama za rad odnose se na postavku tunera
EUROPE.
쏅 Isključite uređaj pritiskom gumba 1.
쏅 Istodobno držite pritisnutima gumbe
1 i 5 ; i ponovno uključite uređaj
pomoću gumba 1.
Na ekranu je prikazano “TUNER”.
쏅 Odaberite svoju regiju za tuner s gumbom ili 8.
Za spremanje postavke,
쏅 ponovno uključite pa isključite uređaj ili
pričekajte otprilike 8 sekundi.
Sustav zvuka automobila se uključuje i aktivira se posljednji odabrani način rada (radio, CD, CD izmjenjivač ili AUX).
Prebacivanje na radio mod
Ako ste u načinu rada CD, CD izmjenjivač ili
AUX,
쏅 pritisnite gumb BND•TS <
ili
쏅 uzastopce pritišćite gumb SRC =
dok se memorija najboljih stanica (na
primjer,“FM1”) ne pojavi na ekranu.
RDS funkcije
Uređaj je opremljen s RDS (Radio Data
System) radio prijemnikom. Mnoge FM stanice koje se mogu primati emitiraju signal
koji ne nosi samo program već i dodatne
informacije kao što je ime stanice i vrsta
programa (PTY).
Ime stanice pojavljuje se na ekranu čim je
tuner primi.
Praktične RDS funkcije AF (Alternative
Frequency) i REGIONAL povećavaju raspon
funkcija radija.
• AF: Ako je aktivirana RDS funkcija, radio se automatski podešava na frekvenciju najboljeg prijema za trenutno
postavljenu stanicu.
• REGIONAL: Neke radio stanice ponekad dijele svoje programe na regionalne programe emitiranjem različitog
sadržaja. Funkciju REG možete koristiti
da biste spriječili prebacivanje autoradija na alternativne frekvencije koje
emitiraju različiti sadržaj programa.
Napomena:
REGIONAL se mora aktivirati/deaktivirati posebno u izborniku.
Uključivanje/isključivanje RDS funkcije
Želite li koristiti RDS funkcije (AF i
REGIONAL),
쏅 pritisnite i držite gumb TRAF•RDS :
dulje od dvije sekunde.
RDS funkcija je aktivna kada je na ekranu
prikazan simbol RDS.
32
00Bristol_VancCD36_HR.indd 32
4/21/06 2:16:41 PM
Radio mod
Biranje valne duljine/memorije
Ovaj uređaj možete koristiti za primanje
programa emitiranih preko FM raspona
frekvencija kao i preko MW i LW (AM) valnih
duljina. Za FM valnu duljinu postoje tri memorijske banke (FM1, FM2 i FMT) i jedna za
svaku MW i LW valnu duljinu.
U svaku memoriju najboljih stanica može se
pohraniti šest stanica.
Za prebacivanje između FM memoriju
najboljih stanica (FM1, FM2 i FMT) te MW i
LW valnih duljina,
쏅 kratko pritisnite gumb BND•TS <.
Podešavanja na stanicu
Postoje razni načini podešavanja na stanicu.
Automatsko traženje i podešavanje na
stanicu
쏅 Pritišćite gumb ili 8.
Radio se podešava na sljedeću stanicu koju
može primati.
Ručno podešavanje stanice
Stanicu možete i ručno podesiti.
Napomena:
Ručno podešavanje stanica moguće je
samo ako je deaktivirana odgovarajuća
RDS funkcija.
쏅 Pritišćite gumb ili 8.
HRVATSKI
Uključivanje/isključivanje funkcije REG
쏅 Pritisnite gumb MENU 7.
쏅 Pritišćite gumb ili 8 uzastopce
dok se na ekranu ne pojavi “REG”. Uz
“REG” prikazuje se “OFF” ili “ON”.
Za uključivanje/isključivanje funkcije
REGIONAL,
쏅 pritišćite gumb ili 8.
쏅 Pritisnite gumb MENU 7.
Pretraživanje preko emitiranih mreža
(samo FM)
Nudi li radijska stanica nekoliko programa,
tada možete pretraživati njezine “mreže
emitiranja”.
Napomena:
Da biste mogli koristiti ovu značajku
praktična RDS funkcija mora biti aktivirana.
쏅 Pritisnite gumb ili 8 za prelazak
na sljedeću stanicu u mreži emitiranja.
Napomena:
Prilikom korištenja ove značajke moći
ćete samo prebacivati na one stanice
koje ste već prije jednom uhvatili. Za
prijem tih stanica upotrijebite funkciju
Scan ili Travelstore.
Postavljanje osjetljivosti za
podešavanje traženja stanica
Možete odabrati hoće li se radio podešavati
samo na stanice s dobrim prijemom ili će se
podešavati i na one sa slabim prijemom.
쏅 Pritisnite gumb MENU 7.
쏅 Pritišćite uzastopce gumb ili 8
dok se na ekranu ne pojave “SENS” i
trenutno postavljena vrijednost.
33
00Bristol_VancCD36_HR.indd 33
4/21/06 2:16:42 PM
Radio mod
“SENS HI6” znači da je tuner postavljen na
najvišu postavku osjetljivosti. “SENS LO1”
znači da je tuner postavljen na najnižu
postavku osjetljivosti.
쏅 Postavite željenu osjetljivost gumbom
8.
Kada ste završili podešavanje ove postavke,
쏅 pritisnite gumb MENU 7.
Napomena:
Za FM i MW ili LW (AM) možete
postaviti različite razine osjetljivosti.
Pohranjivanje stanica
Ručno pohranjivanje stanica
쏅 Odaberite željenu memoriju najboljih
stanica (FM1, FM2, FMT) ili jednu od
valnih duljina (MW ili LW).
쏅 Podesite na željenu stanicu.
쏅 Pritisnite i držite jedan od gumba
stanica 1 - 6 ; dulje od dvije sekunde
da biste stanicu pridružili tom gumbu.
Automatsko pohranjivanje
stanica (Travelstore)
Automatski možete pohraniti šest stanica koje nude najbolji prijem u regiji (samo
FM). Stanice su pohranjene u FMT memoriji
najboljih stanica.
Napomena:
Svaka stanica koja je prethodno spremljena u tu memoriju u ovom se postupku
briše.
쏅 Pritisnite i držite gumb BND•TS <
dulje od dvije sekunde.
Počinje postupak spremanja. “FM TSTORE”
pojavljuje se na ekranu. Nakon dovršetka
postupka, radio će emitirati stanicu pohanjenu u memorijskoj lokaciji 1 FMT memorije
najboljih stanica.
Slušanje pohranjenih stanica
쏅 Biranje memorije najboljih stanica ili
valne duljine.
쏅 Pritisnite gumb stanice 1 - 6 ; koji
odgovara stanici koju želite slušati.
Skeniranje stanica koje se mogu
primati (SCAN)
Funkciju skeniranja možete koristiti da biste
brzo preslušali sve stanice koje možete primati. U izborniku možete podesiti vrijeme
skeniranja između 5 i 30 sekundi (u koracima od 5 sekundi).
Pokretanje funkcije SCAN
쏅 Pritisnite i držite gumb MENU 7 dulje
od dvije sekunde.
Skeniranje počinje. “SCAN” se kratko pojavljuje na ekranu iza čega slijedi bljeskajući
prikaz imena trenutne stanice ili frekvencije.
Prekidanje funkcije SCAN i nastavljanje
slušanja neke stanice
쏅 Pritisnite gumb MENU 7.
Skeniranje se zaustavlja, a radio nastavlja
emitirati stanicu koja je posljednja podešena.
Postavljanje vremena skeniranja
쏅 Pritisnite gumb MENU 7.
ili
8 uzastop쏅 Pritišćite gumb
ce dok se na ekranu ne pojavi “SCAN
TIME”.
34
00Bristol_VancCD36_HR.indd 34
4/21/06 2:16:42 PM
쏅 Postavite željeno vrijeme skeniranja
8.
gumbima
Kada ste završili podešavanje ove postavke,
쏅 dvaput pritisnite gumb MENU 7.
Napomena:
Postavljeno vrijeme skeniranja primjenjuje se i na skeniranje u načinima rada
CD ili CD izmjenjivač.
Vrsta programa (PTY)
Pored prijenosa imena stanice, neke FM
stanice pružaju informacije o vrsti programa koji emitiraju. Vaš automobilski radio
može primati i prikazivati te informacije.
Na primjer, vrste programa mogu biti:
CULTURE
TRAVEL
JAZZ
SPORT
NEWS
POP
ROCK
CLASSICS
Funkciju PTY možete koristiti za odabir stanice sa željenom vrstom programa.
PTY-EON
Odredite li vrstu programa i počnete
traženje stanica, radio će se s trenutne stanice prebaciti na onu s odabranom vrstom
programa.
Napomene:
• Ne pronađe li tuner stanicu koja odgovara odabranoj vrsti programa začut
ćete bip, a na ekranu će se kratko prikazati “NO PTY”. Radio će se potom
podesiti na stanicu koju je posljednju
primao.
• Ako podešena radio stanica ili druga stanica u mreži emitiranja kasnije
emitira odabranu vrstu programa, radio će se s trenutne stanice ili moda
CD-a ili CD izmjenjivač automatski
prebaciti na stanicu čija vrsta programa odgovara onoj koju ste odabrali.
• Ne želite li ovakvo PTY EON prebacivanje, onemogućite ga u izborniku
pomoću stavke “PTY OFF”. Najprije
pritisnite jedan od gumba SRC =
ili BND•TS <.
HRVATSKI
Radio mod
Uključivanje/isključivanje funkcije PTY
쏅 Pritisnite gumb MENU 7.
쏅 Pritišćite gumb ili 8 uzastopce
dok se na ekranu ne pojavi “PTY ON” ili
“PTY OFF”.
쏅 Pritišćite gumb ili 8 uzastopce
dok se na ekranu ne pojavi PTY ON ili
OFF.
쏅 Pritisnite gumb MENU 7.
Biranje PTY jezika
Možete odabrati jezik u kojem će biti prikazana vrsta programa. Dostupni su sljedeći
jezici:
“DEUTSCH” (njemački), “ENGLISH” (engleski) i “FRANÇAIS” (francuski).
쏅 Pritisnite gumb MENU 7.
ili
8 uzastop쏅 Pritišćite gumb
ce dok se na ekranu ne pojavi “PTY
LANG”.
쏅 Postavite željeni jezik pomoću gumba
8.
Kada ste završili podešavanje ove postavke,
쏅 dvaput pritisnite gumb MENU 7.
35
00Bristol_VancCD36_HR.indd 35
4/21/06 2:16:42 PM
Radio mod
Biranje vrste programa i pokretanje
traženja stanica
쏅 Pritišćite gumb ili 8.
Na ekranu se pojavljuje trenutna vrsta programa.
쏅 Želite li odabrati drugu vrstu programa, to možete učiniti pritiskom gumba
ili 8 dok je prikaz vidljiv.
Na ekranu se kratko pojavljuje odabrana vrsta programa.
쏅 Pritišćite gumb ili 8 da biste pokrenuli traženje stanica.
Radio će se podesiti na sljedeću stanicu
koju pronađe, a koja odgovara odabranoj
vrsti programa.
Optimiziranje radio prijema
Konfiguriranje prikaza
U načinu rada radio imate opciju prikazivanja valne duljine s memorijom najboljih stanica / lokacijom memorije i vremena ili imena stanice / frekvencije trenutne stanice.
Odaberite “FREQUENCY” da biste prikazali ime stanice / frekvenciju ili odaberite
“CLOCK” da biste prikazali valnu duljinu s
memorijom najboljih stanica / lokacijom
memorije i vrijeme.
쏅 Pritisnite gumb MENU 7.
ili
8 uzastop쏅 Pritišćite gumb
ce dok se na ekranu ne pojavi “TUN
DISP”.
쏅 Pritisnite gumb ili 8 za prebacivanje između “CLOCK” i “FREQUENCY”.
쏅 Dvaput pritisnite gumb MENU 7.
HICUT
Funkcija HICUT poboljšava loš radio prijem
(samo FM). Ako dođe do smetnji, razina
smetnji automatski se snižava.
Uključivanje/isključivanje funkcije
HICUT
쏅 Pritisnite gumb MENU 7.
쏅 Pritišćite gumb ili 8 uzastopce
dok se na ekranu ne pojavi “HICUT”.
쏅 Pritisnite gumb ili 8 da biste podesili postavku HICUT.
“HICUT 0” znači da nema automatskog
smanjenja razine smetnji. “HICUT 1”
znači da će razina smetnji biti automatski
snižena.
쏅 Pritisnite gumb MENU 7.
36
00Bristol_VancCD36_HR.indd 36
4/21/06 2:16:42 PM
Informacije o prometu
Vaš je uređaj opremljen s prijemnikom RDSEON. EON je kratica od Enhanced Other
Network (poboljšana druga mreža).
Svaki put kada se emitira obavijest o prometu (TA); sustav se automatski prebacuje
sa stanice koja ne daje obavijesti o prometu
na odgovarajuću stanicu s informacijama o
prometu unutar mreže emitiranja.
Kada se završi obavijest o prometu, sustav
će se prebaciti na program koji ste slušali
prije emitiranja te obavijesti.
Uključivanje/isključivanje
prioriteta informacija o prometu
쏅 Kratko pritisnite gumb TRAF•RDS
:.
Kada se na ekranu upali simbol za zastoj u
prometu, aktivan je prioritet za obavijesti o
prometu.
Napomene:
Začut ćete upozoravajući bip:
• ako napustite stanicu s prijemom informacija o prometu koju trenutno
slušate.
• ako primate stanicu s informacijama
o prometu dok je jačina zvuka postavljena na minimum (0) ili ako napustite područje emitiranja postavljene
stanice za obavijesti o prometu tijekom slušanja CD-a, CD ili CD-a iz CD
izmjenjivača ili AUX-a i uzastopno
automatsko traženje stanica ne pronalazi novu stanicu s informacijama
o prometu.
• ako promijenite stanicu na radiju na
onu koja ne emitira informacije o prometu.
Začujete li upozoravajući bip, možete
isključiti prioritet informacija o prometu ili
pronaći stanicu koja emitira te informacije
Postavljanje jačine zvuka za
obavijesti o prometu
HRVATSKI
Informacije o prometu
쏅 Pritisnite gumb MENU 7.
ili
8 uzastop쏅 Pritišćite gumb
ce dok se na ekranu ne pojavi “TA
VOLUME”.
쏅 Podesite jačinu zvuka gumbima
8.
Kada ste završili podešavanje ove postavke,
쏅 dvaput pritisnite gumb MENU 7.
Napomene:
• Pomoću kontrole za jačinu zvuka 4
možete podesiti jačinu zvuka tijekom
trajanja obavijesti o prometu.
• Za obavijesti o prometu možete
postaviti distribuciju jačine zvuka.
Detaljne informacije nalaze se u poglavlju “Zvuk”.
37
00Bristol_VancCD36_HR.indd 37
4/21/06 2:16:42 PM
CD mod
CD mod
Ovaj uređaj možete koristiti za reproduciranje standardnih audio CD-a, CD-R-a i CDRW-a promjera 12 ili 8 cm.
Rizik ozbiljnog
oštećenja CD pogona!
CD-i nestandardnih oblika nisu prikladni
za reproduciranje u ovom uređaju.
Za bilo kakvo oštećenje CD pogona koje
može nastati upotrebom neprikladnih
CD-a ne snosimo nikakvu odgovornost.
Da biste osigurali ispravan rad koristite
samo one CD-e koji imaju logotip CompactDisc. CD-i zaštićeni od kopiranja mogu uzrokovati probleme prilikom reprodukcije.
Blaupunkt ne može jamčiti ispravan rad
CD-a zaštićenih od kopiranja!
Prebacivanje na CD mod
Ne nalazi li se CD u pogonu,
쏅 pažljivo umetnite CD s otisnutom stranom prema gore u pogon 5 dok ne
osjetite lagani otpor.
Pogon automatski uvlači CD.
Ne smijete sprječavati ili gurati pogon kada
on uvlači CD.
CD se počinje reproducirati.
Ako se CD već nalazi u pogonu,
쏅 pritišćite gumb SRC = uzastopce
dok se na ekranu ne pojavi “CD”.
Reprodukcija počinje od mjesta na kojem je
posljednji put bila prekinuta.
Biranje staza
쏅 Pritisnite jedan od gumba sa strelicama
8 da biste odabrali sljedeću ili prethodnu stazu.
Ako jedanput pritisnite ili 8, trenutna će se staza ponovno reproducirati iz
početka.
Brzi odabir staza
Za brzo biranje staza (natrag ili naprijed)
쏅 pritisnite i držite jedan od gumba
8 dok ne započne brzi odabir staza
naprijed /natrag.
Brzo pretraživanje
(s preslušavanjem)
Za brzo traženje (natrag ili naprijed),
쏅 pritisnite i držite jedan od gumba
8 dok ne započne brzo traženje naprijed/natrag.
Napomena:
Ako je motor vozila prije umetanja
CD-a bio ugašen, tada najprije morate
uključiti uređaj pritiskom gumba 1 za
pokretanje reprodukcije CD-a.
38
00Bristol_VancCD36_HR.indd 38
4/21/06 2:16:43 PM
CD mod
쏅 Pritisnite gumb 5 MIX ;.
Na ekranu se kratko pojavljuje “MIX CD” i pali
se simbol MIX. Sljedeća nasumce odabrana
staza potom će se početi reproducirati.
Prekidanje funkcije MIX
쏅 Ponovno pritisnite gumb 5 MIX ;.
Na ekranu se kratko pojavljuje “MIX OFF” i
nestaje simbol MIX.
Skeniranje staza (SCAN)
Možete skenirati (kratko reproducirati) sve
staze na CD-u.
쏅 Pritisnite i držite gumb MENU 7 dulje
od dvije sekunde.
Tada će se skenirati sljedeća staza.
Napomena:
Možete postaviti vrijeme skeniranja.
Detaljne informacije nalaze se u odjeljku “Postavljanje vremena skeniranja” u
poglavlju “Radio mod”.
Prekidanje funkcije SCAN i nastavljanje
slušanja neke staze
Za zaustavljanje skeniranja,
쏅 pritisnite gumb MENU 7.
Trenutno skenirana staza će se potom nastaviti normalno reproducirati.
Ponavljanje staza (REPEAT)
Želite li ponoviti neku stazu,
쏅 pritisnite gumb 4 RPT ;.
Na ekranu se kratko pojavljuje “RPT TRCK”
i pali se simbol RPT. Staza se kontinuirano
ponavlja dok ne deaktivirate funkciju RPT.
Prekidanje funkcije REPEAT
Želite li prekinuti funkciju ponavljanja,
쏅 ponovno pritisnite gumb 4 RPT ;.
Na ekranu se kratko pojavljuje “RPT OFF” i
nestaje simbol RPT. Tada se nastavlja normalno reproduciranje.
HRVATSKI
Nasumično reproduciranje staza
(MIX)
Zaustavljanje reproduciranja
(PAUSE)
쏅 Pritisnite gumb 3 ;.
“PAUSE” se pojavljuje na ekranu.
Prekidanje stanke
쏅 Pritisnite gumb 3 ; dok je stanka
aktivna.
Nastavlja se reproduciranje.
Konfiguriranje prikaza
Za način rada CD možete birati jednu od
dvije vrste prikaza:
• Broj staze i vrijeme
• Broj staze i vrijeme reproduciranja
쏅 Pritisnite gumb MENU 7.
쏅 Pritišćite gumb ili 8 uzastopce
dok se na ekranu ne pojavi “CD DISP”.
쏅 Pritisnite gumb ili 8 za prebacivanje između “PLAY TIME” i “CLOCK”.
쏅 Dvaput pritisnite gumb MENU 7.
39
00Bristol_VancCD36_HR.indd 39
4/21/06 2:16:43 PM
CD mod
Mod CD izmjenjivača
Obavijesti o prometu u CD modu
Želite li u načinu rada CD primati obavijesti
o prometu,
쏅 pritisnite gumb TRAF•RDS :.
Kada je na ekranu prikazan simbol za zastoj
u prometu, aktivira se prioritet za obavijesti
o prometu. Detaljne informacije nalaze se u
poglavlju “Prijem informacija o prometu”.
Izbacivanje CD-a
쏅 Pritisnite gumb
CD je izbačen.
쏅 Uklonite CD.
3 uz odjeljak CD-a.
Napomene:
• Ako je CD izbačen, pogon će se automatski ponovno uvući nakon otprilike
10 sekundi.
• CD možete izbaciti i dok je uređaj
isključen ili dok je aktiviran radio.
Mod CD izmjenjivača
Napomena:
Informacije o rukovanju CD-ima, umetanju CD-a i radu s CD izmjenjivačem
nalaze se u uputama za rad koje se
isporučuju s CD izmjenjivačem.
Prebacivanje na mod CD
izmjenjivača
= uza쏅 Pritišćite gumb SRC
stopce dok se na ekranu ne pojavi
“CHANGER”.
Uređaj počinje reproducirati prvi CD kojeg
je CD izmjenjivač otkrio.
Biranje CD-ova
Za pomicanje prema gore ili prema dolje do
drugog CD-a,
쏅 pritisnite gumb ili 8 jednom ili
nekoliko puta.
Napomena:
Uređaj će ignorirati prazne utore za
CD-e u izmjenjivaču i one koji sadrže
nevažeće CD-e.
Biranje staza
Za pomicanje prema gore ili prema dolje do
druge staze na trenutnom CD-u,
쏅 pritisnite gumb ili 8 jednom ili
nekoliko puta.
Brzo pretraživanje
(s preslušavanjem)
Za brzo traženje (natrag ili naprijed),
쏅 Pritisnite i držite jedan od gumba
8 dok ne započne brzo traženje
naprijed/natrag.
40
00Bristol_VancCD36_HR.indd 40
4/21/06 2:16:43 PM
Konfiguriranje prikaza
Za prikaz u načinu rada CD izmjenjivač
dostupno je pet opcija:
• Broj staze i vrijeme reproduciranja
(“TRCK-TIME”)
• Broj staze i vrijeme
(“TRCK-CLK”)
• Broj CD-a i broj staze
(“CD-TRCK”)
• Broj CD-a i vrijeme
(“CD-CLK”)
• Broj CD-a i vrijeme reproduciranja
(“CD-TIME”)
쏅 Pritisnite gumb MENU 7.
ili
8 uzastop쏅 Pritišćite gumb
ce dok se na ekranu ne pojavi “CDC
DISP”.
쏅 Pritišćite uzastopce gumb ili 8
dok se ne prikaže željena opcija.
쏅 Dvaput pritisnite gumb MENU 7.
Ponavljanje pojedinačnih staza
ili cijelih CD-a (REPEAT)
Za ponavljanje trenutne staze,
쏅 kratko pritisnite gumb 4 RPT ;.
Na ekranu se kratko pojavljuje “RPT TRCK” i
pali se simbol RPT.
Za ponavljanje trenutnog CD-a,
쏅 pritisnite i držite gumb 4 RPT ; dulje
od dvije sekunde.
Na ekranu se kratko pojavljuje “RPT DISC” i
pali se simbol RPT.
Prekidanje funkcije REPEAT
Za prekidanje ponavljanja trenutne staze ili
trenutnog CD-a,
쏅 kratko pritisnite gumb 4 RPT ;.
Na ekranu se kratko pojavljuje “RPT OFF” i
nestaje RPT.
Nasumično reproduciranje staza
(MIX)
HRVATSKI
Mod CD izmjenjivača
Za reproduciranje staza s trenutnog CD-a
nasumičnim redoslijedom,
쏅 kratko pritisnite gumb 5 MIX ;.
Na ekranu se kratko pojavljuje “MIX CD” i
pali se simbol MIX.
Za reproduciranje staza sa svih umetnutih
CD-a nasumičnim redoslijedom,
쏅 pritisnite i držite gumb 5 MIX ; dulje
od dvije sekunde.
Na ekranu se kratko pojavljuje “MIX ALL” i
pali se simbol MIX.
Poništavanje funkcije MIX
쏅 Kratko pritisnite gumb 5 MIX ;.
Na ekranu se kratko pojavljuje “MIX OFF” i
nestaje MIX.
Skeniranje svih staza na svim
CD-ima (SCAN)
Za skeniranje (brzo reproduciranje) svih
staza sa svih umetnutih CD-a uzlaznim redoslijedom,
쏅 pritisnite i držite gumb MENU 7 dulje
od dvije sekunde.
Na ekranu se pojavljuje “TRK SCAN”, a broj
trenutne staze bljeska.
41
00Bristol_VancCD36_HR.indd 41
4/21/06 2:16:43 PM
Mod CD izmjenjivača
Prekidanje funkcije SCAN
Za zaustavljanje skeniranja,
쏅 kratko pritisnite gumb MENU 7.
Trenutno skenirana staza će se potom nastaviti normalno reproducirati.
Napomena:
Možete postaviti vrijeme skeniranja.
Detaljne informacije nalaze se u odjeljku “Postavljanje vremena skeniranja” u
poglavlju “Radio mod”.
Zaustavljanje reproduciranja
(PAUSE)
쏅 Pritisnite gumb 3 ;.
“PAUSE” se pojavljuje na ekranu.
Prekidanje stanke
쏅 Pritisnite gumb 3 ; dok je stanka
aktivna.
Nastavlja se reproduciranje.
Vrijeme na satu
Vrijeme na satu
Prikazivanje vremena
Za kratko prikazivanje vremena,
=
쏅 pritisnite i držite gumb SRC
dok se na ekranu ne pojavi vrijeme.
Postavljanje vremena
Za postavljanje vremena,
쏅 pritisnite gumb MENU 7.
쏅 Pritišćite gumb ili 8 uzastopce
dok se na ekranu ne pojavi “CLOCK
SET”.
쏅 Pritisnite gumb 8.
Vrijeme se pojavljuje na ekranu. Sati bljeskaju i mogu se podesiti.
8.
쏅 Podesite sate gumbima
Kada su sati postavljeni,
쏅 pritisnite gumb 8.
Bljeskaju minute.
8.
쏅 Podesite minute gumbima
쏅 Dvaput pritisnite gumb MENU 7.
Biranje moda sata 12/24
쏅 Pritisnite gumb MENU 7.
“MENU” se pojavljuje na ekranu.
쏅 Pritišćite gumb
ili
8 uzastopce dok se na ekranu ne pojavi “24 H
MODE” ili “12 H MODE”.
쏅 Pritišćite gumb ili 8 za prebacivanje između modova.
Kada ste završili podešavanje ove postavke,
쏅 pritisnite gumb MENU 7.
42
00Bristol_VancCD36_HR.indd 42
4/21/06 2:16:43 PM
Vrijeme na satu
Za kontinuirano prikazivanje vremena kada
je uređaj isključen, a paljenje uključeno,
쏅 pritisnite gumb MENU 7.
“MENU” se pojavljuje na ekranu.
쏅 Pritišćite gumb ili 8 uzastopce
dok se na ekranu ne pojavi “CLOCK
OFF” ili “CLOCK ON”.
ili
8 za pre쏅 Pritisnite gumb
bacivanje između postavki ON/OFF
(uključeno/isključeno).
Kada ste završili podešavanje ove postavke,
쏅 pritisnite gumb MENU 7.
Kratko prikazivanje vremena s
isključenim uređajem
Za kratko prikazivanje vremena kada je
uređaj isključen,
쏅 pritisnite gumb SRC =.
Vrijeme je prikazano približno osam sekundi.
Zvuk
Za svaki izvor (radio, CD, CD izmjenjivač
ili AUX) možete zasebno podesiti postavke
zvuka (niski i visoki tonovi).
Postavke distribucije jačine zvuka (balans
i fader) primjenjuju se na sve audio izvore
(osim na obavijesti o prometu).
Fader i balans možete podesiti za obavijesti
o prometu (TA) samo tijekom njihova emitiranja.
HRVATSKI
Kontinuirano prikazivanje
vremena kada je uređaj
isključen, a paljenje uključeno
Zvuk
Podešavanje niskih tonova
쏅 Pritisnite gumb AUDIO 6.
“BASS” se pojavljuje na ekranu.
쏅 Pritisnite gumb ili 8 da biste podesili niske tonove.
Kada ste završili podešavanje ove postavke,
쏅 Pritisnite gumb AUDIO 6.
Podešavanje visokih tonova
쏅 Pritisnite gumb AUDIO 6.
“BASS” se pojavljuje na ekranu.
쏅 Pritišćite gumb 8 uzastopce dok se
na ekranu ne pojavi “TREBLE”.
쏅 Pritisnite gumb ili 8 da biste podesili niske tonove.
Kada ste završili podešavanje ove postavke,
쏅 pritisnite gumb AUDIO 6.
43
00Bristol_VancCD36_HR.indd 43
4/21/06 2:16:44 PM
Zvuk
Postavljanje lijeve/desne
distribucije jačine zvuka (balans)
Za postavljanje lijeve/desne distribucije
jačine zvuka (balans),
쏅 pritisnite gumb AUDIO 6.
“BASS” se pojavljuje na ekranu.
쏅 Pritišćite gumb 8 uzastopce dok se
na ekranu ne pojavi “BAL”.
쏅 Pritisnite gumb ili 8 da biste podesili balans (desno/lijevo).
Kada ste završili podešavanje ove postavke,
쏅 pritisnite gumb AUDIO 6.
Podešavanje prednje/stražnje
distribucije jačine zvuka (fader)
Za podešavanje prednje/stražnje distribucije jačine zvuka (fader),
쏅 pritisnite gumb AUDIO 6.
“BASS” se pojavljuje na ekranu.
쏅 Pritišćite gumb 8 uzastopce dok se
na ekranu ne pojavi “FADER”.
쏅 Pritisnite gumb ili 8 da biste podesili fader (prednji/stražnji).
Kada ste završili podešavanje ove postavke,
쏅 pritisnite gumb AUDIO 6.
Zadane postavke equalizera
Ovaj uređaj sadrži equalizer u kojem su
već zadane postavke za glazbene žanrove
“ROCK”, “POP” i “CLASSIC”.
Za odabir neke postavke equalizera,
쏅 pritisnite gumb AUDIO 6.
“BASS” se pojavljuje na ekranu.
쏅 Pritišćite gumb 8 uzastopce dok
se na ekranu ne pojavi “POP”, “ROCK”,
“CLASSIC” ili “EQ OFF”.
쏅 Pritisnite gumb
ili
8 da biste
odabrali postavke ili odaberite “EQ
OFF” da biste isključili equalizer.
Ako odaberete jednu od zadanih postavki,
ta će postavka biti trajno prikazana na ekranu.
Kada ste završili podešavanje ove postavke,
쏅 pritisnite gumb AUDIO 6.
44
00Bristol_VancCD36_HR.indd 44
4/21/06 2:16:44 PM
X-BASS
Značajku X-Bass možete upotrijebiti da biste pojačali niske tonove na niskim jačinama
zvuka.
Odabrana X-Bass postavka vrijedi za sve
audio izvore (radio, CD, CD izmjenjivač ili
AUX).
Pojačanje značajke X-BASS možete mijenjati u koracima od 1 do 3.
“XBASS OFF” znači da je funkcija X-BASS
isključena.
Podešavanje X-BASS pojačanja
쏅 Pritisnite gumb X-BASS 9.
쏅 Pritišćite uzastopce gumb ili 8
dok se na ekranu ne prikaže željena
opcija.
Kada ste završili podešavanje ove postavke,
쏅 pritisnite gumb X-BASS 9.
Prikaz razine
Konfiguriranje prikaza
razine
Prikaz razine kratko simbolički prikazuje
postupak podešavanja jačine zvuka i audia
za vrijeme dok ih podešavate.
Ako ne mijenjate postavke, prikaz razine pokazuje vršni glazbeni/glasovni izlaz. Prikaz
razine možete uključiti ili isključiti.
쏅 Pritisnite gumb MENU 7.
“MENU” se pojavljuje na ekranu.
쏅 Pritišćite gumb ili 8 uzastopce
dok se na ekranu ne pojavi “PEAK LVL”.
쏅 Pritisnite gumb ili 8 za prebacivanje između “PEAK ON” i “PEAK OFF”.
Kada ste završili podešavanje ove postavke,
쏅 dvaput pritisnite gumb MENU 7.
HRVATSKI
X-Bass
45
00Bristol_VancCD36_HR.indd 45
4/21/06 2:16:44 PM
Vanjski audio izvori
Vanjski audio izvori
Umjesto CD izmjenjivača možete spojiti
neki drugi audio izvor opremljen s linijskim
izlazom. Audio izvori mogu, primjerice, biti
prijenosni CD playeri, MiniDisc playeri ili
MP3 playeri.
Želite li spojiti vanjski audio izvor, trebat
ćete prilagodni kabel. Taj kabel možete nabaviti (Blaupunkt br.: 7 607 897 093) od
svojeg ovlaštenog Blaupunkt prodavača.
Napomena:
Ako nije spojen nikakav CD izmjenjivač,
tada na izborniku morate uključiti AUX
ulaz.
Uključivanje/isključivanje AUX
ulaza
쏅 Pritisnite gumb MENU 7.
“MENU” se pojavljuje na ekranu.
쏅 Pritišćite gumb ili 8 uzastopce
dok se na ekranu ne pojavi “AUX OFF”
ili “AUX ON”.
ili
8 da biste
쏅 Pritisnite gumb
uključili/isključili AUX.
Kada ste završili podešavanje ove postavke,
쏅 Pritisnite gumb MENU 7.
Napomena:
Ako je AUX ulaz aktiviran, tada ga
možete odabrati pritiskom gumba
SRC =. Tada se na ekranu prikazuje “AUX INPUT”.
Specifikacije
Specifikacije
Pojačalo
Izlazna snaga:
4 x 25 W sinusa u
skladu sa standardom DIN 45 324
na 14,4 V; 4 x45 W
maksimalne snage
Tuner
Valne duljine u Europi:
FM :
87,5 - 108 MHz
MW :
531 - 1 602 kHz
LW :
153 - 279 kHz
FM frekvencijski odziv:
35 - 16.000 Hz
CD
Frekvencijski odziv:
20 - 20.000 Hz
Izlaz predpojačala
4 kanala:
2V
Osjetljivost ulaza
AUX izlaz:
2 V / 6 kΩ
Težina:
1,33 kg
Podložno promjenama!
46
00Bristol_VancCD36_HR.indd 46
4/21/06 2:16:44 PM
Upravljalniki
2 Gumb za odstranitev plošče (odstop
plošče).
3 Gumb
za izmet CD iz naprave.
4 Urejevalec glasnosti
5 Predel za CD
6 Gumb AUDIO za uravnavo nizkih in visokih tonov, ravnovesja in fader. Za izbor prednastavitev izenačevalnika.
< Gumb BND•TS
Kratek pritisk: Izbere programska
mesta FM ter valovna pasa MW in LW.
Dolg pritisk: Zažene funkcijo
Travelstore.
= Gumb SRC
Kratek pritisk: Preklopi med viri radio,
CD, CD menjalec (če je priklopljen) in
AUX.
Dolg pritisk: Na kratko prikaže čas.
7 Gumb MENU
Kratek pritisk: Odpre menu za nastavitve.
Dolg pritisk: Zažene funkcijo skeniranja.
SLOVENSKO
1 Gumb za vklop/izklop naprave in za
upravljanje s funkcijo mute.
8 Puščični gumbi
9 X-BASS Gumb X-BASS za aktiviranje/
deaktiviranje in uravnavo X-BASS.
: Gumb TRAF RDS
Kratek pritisk: Vklopi/Izklopi standby
za prometne informacije.
Dolg pritisk: Vklopi/izklopi funkcijo
RDS.
; Tipke 1 - 6
47
Bristol_VancCD36_SL.indd 47
4/21/06 2:17:08 PM
Vsebina
Opombe in dodatki .......................... 49
Odstranljiva plošča .......................... 50
Vklop/Izklop .................................... 51
Uravnava glasnosti .......................... 52
Nastavitev glasnosti vklopa naprave .. 52
Hitro znižanje glasnosti (mute) ......... 53
Vklop/izklop potrditvenega piska...... 53
Utišanje v telefonskem načinu .......... 53
Radijski način .................................. 54
Uravnava nastavitev tunerja ............. 54
Prehod v radijski način.................... 54
Funkcije RDS................................. 54
Izbira valovnega pasa/
programskega mesta ...................... 55
Uglasitev na postajo ....................... 55
Nastavitev občutljivosti iskanja
uglasitve postaje ............................ 55
Shranjevanje postaj........................ 56
Samodejno shranjevanje postaj
(Travelstore) ................................. 56
Poslušanje shranjenih postaj ........... 56
Skeniranje sprejemljivih postaj
(SCAN) ........................................ 56
Nastavitev časa skeniranja............... 56
Vrsta programa (PTY) ..................... 57
Optimizacija radijskega sprejema ..... 58
Konfiguracija prikaza ...................... 58
Prometne informacije ...................... 59
CD način ......................................... 60
Prehod na CD način........................ 60
Izbira posnetkov ............................ 60
Hitra izbira posnetka ...................... 60
Hitro iskanje (slišno) ...................... 60
Naključno predvajanje posnetkov
(MIX) ........................................... 61
Skeniranje posnetkov (SCAN) .......... 61
Ponovitev posnetkov (REPEAT) ........ 61
Prekinitev predvajanja (PAUSE) ....... 61
Konfiguracija prikaza ...................... 61
Prometna obvestila v CD načinu ....... 62
Izmet CD ...................................... 62
Način CD-menjalca........................... 62
Prehod v način CD-menjalca ............ 62
Izbira CD ...................................... 62
Izbira posnetkov ............................ 62
Hitro iskanje (slišno) ...................... 62
Konfiguracija prikaza ...................... 63
Ponovitev posameznih posnetkov ali
celotnih CD (REPEAT)..................... 63
Naključno predvajanje posnetkov
(MIX) ........................................... 63
Skeniranje vseh posnetkov na vseh CD
(SCAN) ........................................ 63
Prekinitev predvajanja (PAUSE) ....... 64
Ura ................................................. 64
Zvok ............................................... 65
Uravnava nizkih tonov ..................... 65
Uravnava visokih tonov ................... 65
Nastavitev leve/desne zvočne
distribucije (ravnovesje) ................. 66
Uravnava prednje/zadnje zvočne
distribucije (fader) ......................... 66
Prednastavitve izenačevalnika ......... 66
X-BASS ........................................... 67
Konfiguracija nivojskega prikaza ...... 67
Zunanji avdio viri ............................. 68
Specifikacije ................................... 68
Navodila za namestitev .................... 91
48
Bristol_VancCD36_SL.indd 48
4/21/06 2:17:09 PM
Opombe in dodatki
Zahvaljujemo se vam za izbiro Blaupunkt
izdelka. Upamo, da boste uživali ob uporabi
nove naprave.
Prosimo, da pred prvo uporabo naprave
preberete priložena navodila.
Uredniki pri Blaupunkt stalno delujejo z
namenom, da bi bila navodila za uporabo
jasnejša in preprostejša za razumevanje. Če
pa boste kljub temu imeli kako vprašanje v
zvezi z načinom delovanja naprave, se
prosimo obrnite na vašega dobavitelja ali na
telefonsko številko za pomoč v vaši državi.
Telefonska številka je natiskana na hrbtni
strani tega priročnika.
Naprave, kupljene v Evropski skupnosti, vključujejo proizvajalčevo garancijo. Pogoje garancije si lahko ogledate na
www.blaupunkt.de ali za njih zaprosite direktno na naslovu:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
D-31139 Hildesheim, Germany
Odlaganje starih enot
(samo države EU)
Svoje stare enote ne odlagajte skupaj z
ostalimi hišnimi odpadki!
Prosimo, da za odlaganje stare enote uporabljate zbirne in vrnitvene sisteme, ki so
na voljo.
Varnost na cesti
Varnost na cesti ima absolutno
prednost.
쏅 S svojim avtomobilskim zvočnim
sistemom upravljate samo, če
cestne in prometne okoliščine to
dopučajo.
쏅 Preden se podate na pot, svojo
napravo spoznajte.
V vsakem primeru bi morali v svojem
avtomobilu biti sposobni pravočasno
slišati policijsko in gasilsko sireno ter
rešilca.
쏅 Zaradi tega med potovanjem
poslušajte svoj avtomobilski zvočni
sistem na ustrezni glasnosti.
SLOVENSKO
Opombe in dodatki
Namestitev
Če želite svoj avtomobilski zvočni sistem
namestiti sami, prosimo, da si preberete
navodila za namestitev in povezavo, ki
sledijo navodilom za delovanje.
Dodatna oprema
(ni del obsega dostave)
Uporabljajte samo dodatke, ki jih odobri
Blaupunkt.
Daljinski upravljalnik
Volanski in/ali ročni daljinski upravljalnik
vam omogoča dostop do najpomembnejših
funkcij vašega avtomobilskega zvočnega
sistema na varen in ustrezen način.
Z uporabo daljinskega upravljalnika ne
morete vklopiti/izklopiti naprave.
Pri vašem dobavitelju Blaupunkt naprave
ali na internetni strani www.blaupunkt.com
lahko izveste, katere daljinske upravljalnike
je mogoče uporabljati z vašim avtomobilskim zvočnim sistemom.
49
Bristol_VancCD36_SL.indd 49
4/21/06 2:17:09 PM
Opombe in dodatki
Plošča
Ojačevalci
Uporabljate lahko vse ojačevalce Blaupunkt
in Velocity.
Odstranljiva plošča
CD menjalci
Povežete lahko naslednje Blaupunkt CD
menjalce:
CDC A 03, CDC A 08 in IDC A 09.
Enota je opremljena z odstranljivo ploščo
(odstop plošče), ki služi kot način za zaščito
vašega avtoradia proti kraji. Avtoradio je
brez plošče za tata neuporaben.
Zaščitite svoj avtoradio proti kraji tako,
da vedno ko zapustite vaše vozilo, ploščo
vzamete s seboj. Ne pustite plošče znotraj
vozila, niti na skrivnem mestu ne.
Plošča je oblikovana za preprosto uporabo.
Zaščita proti kraji
Opombe:
• Ne dovolite, da plošča pade.
• Ne izpostavljajte plošče direktni
sončni svetlobi ali drugim toplotnim
virom.
• Izogibajte se direktnemu stiku kože
s kontakti plošče. Če je potrebno,
prosimo, očistite kontakte s krpo brez
šarpije in z alkoholom.
Odstranitev plošče
2
쏅 Pritisnite na gumb 2.
Zaklepni mehanizem plošče se odpre.
50
Bristol_VancCD36_SL.indd 50
4/21/06 2:17:09 PM
Plošča
Namestitev plošče
쏅 Spolzite ploščo od leve proti desni v
vodila enote.
쏅 Previdno pritisnite na levem robu
plošče, dokler ne zaslišite klik.
Opomba:
Pri nameščanju plošče pazite, da ne
boste pritiskali na prikaz.
Če je bila naprava še vklopljena, ko ste
odstranili ploščo, se bo ponovno samodejno vklopila z na zadnje aktiviranimi nastavitvami (t.j. radio, CD, CD menjalec ali
AUX), ko boste ploščo ponovno namestili.
Vklop/Izklop
Napravo lahko vklopite/izklopite na naslednje načine:
Vklop/Izklop pri avtomobilu v kontaktu
Če je naprava pravilno priklopljena na
avtomobilski vžig in če je niste izklopili z
uporabo gumba 1, se bo le-ta vklopila/izklopila sočasno s prehodom avtomobila v
kontakt.
Vklop/Izklop z uporabo gumba 1
쏅 Za vklop naprave uporabite gumb 1.
쏅 Za izklop naprave pritisnite in zadržite
gumb 1 za več kot dve sekundi.
Naprava se izklopi.
SLOVENSKO
쏅 Najprej potegnite ploščo direktno z
enote, nato pa navzven proti levi.
Naprava se izklopi.
Vse trenutne nastavitve se shranijo.
Katerikoli CD, ki ste ga vstavili v napravo,
ostane v njej.
Vklop/Izklop
Opomba:
Da bi se obvarovala avtomobilska baterija, se bo naprava eno uro po ugasnitvi motorja samodejno izklopila.
Vklop z vstavitvijo CD
Če je naprava izklopljena in v gonilu ni CD,
쏅 previdno vstavite CD s poslikano stranjo, obrnjeno navzgor, v gonilo 5, dokler ne začutite določenega odpora.
Gonilo samodejno potegne CD navznoter.
Gonila ne smete zadrževati ali mu pomagati
pri potegu CD navznoter.
Naprava se vklopi in začne predvajati CD.
51
Bristol_VancCD36_SL.indd 51
4/21/06 2:17:09 PM
Vklop/Izklop
Opomba:
Če ste vžig vozila izklopili, preden ste
vstavili CD, morate za začetek predvajanja najprej vklopiti napravo s pritiskom na gumb 1.
Vklop/izklop naprave z uporabo
odstranljive plošče
쏅 Odstranite ploščo.
Enota se izklopi.
쏅 Ponovno namestite ploščo.
Enota se vklopi. Nastavitve (radio, CD, CD
menjalec ali AUX), ki so bile nastavljene
pred izklopom enote, se ponovno aktivirajo.
Uravnava glasnosti
Uravnava glasnosti
Glasnost lahko uravnate na vrednosti od 0
(izključeno) do 66 (maksimum).
Za zvišanje glasnosti,
쏅 pritisnite na gumb 4.
Za znižanje glasnosti,
쏅 pritisnite na gumb 4.
Nastavitev glasnosti vklopa
naprave
Opomba:
Naprava vključuje funkcijo pavze.
Če, na primer, pritisnete na gumb
MENU 7 in izberete eno od postavk
menuja, se naprava vrne nazaj pribl. 8
sekund po pritisku na zadnji gumb. Vse
spremembe, ki ste jih opravili na nastavitvah, se shranijo.
Nastavite lahko glasnost vklopa naprave.
쏅 Pritisnite na gumb MENU 7.
ali
쏅 Večkrat pritisnite na gumb
8, dokler se na prikazu ne pojavi “ON
VOLUME”.
쏅 Glasnost vklopa naprave uravnajte z
8.
uporabo gumbov
Da bi vam bila uravnava nastavitev olajšana,
bo naprava med uravnavanjem zviševala ali
zniževala glasnost.
Če spremenite nastvitve na “LAST VOL”, se
bo ponovno aktiviral nivo glasnosti, ki je bil
nastavljen, ko ste zadnjič izklopili napravo.
52
Bristol_VancCD36_SL.indd 52
4/21/06 2:17:09 PM
Uravnava glasnosti
Hitro znižanje glasnosti (mute)
Glasnost lahko hitro znižate (mute) na prednastavljeni nivo.
쏅 Za kratek čas pritisnite na gumb 1.
Na prikazu se pojavi “MUTE ”.
Preklic funkcije mute
Da bi prešli na predhodni nastavljeni nivo
glasnosti,
쏅 ponovno za kratek čas pritisnite na
gumb 1.
Nastavitev nivoja mute
Mute nivo lahko uravnate.
쏅 Pritisnite na gumb MENU 7.
쏅 Večkrat pritisnite na gumb ali 8,
dokler se na prikazu ne pojavi “MUTE
LVL”.
쏅 Nivo mute nastavite z uporabo gumbov
8.
Ko končate z uravnavo nastavitev,
쏅 dvakrat pritisnite na gumb MENU 7.
Vklop/izklop potrditvenega
piska
Sistem bo oddal potrditveni pisk za nekatere funkcije, če gumb držite več kot dve
sekundi, na primer, ko shranjujete radijsko
postajo na enega od gumbov za postaje.
Pisk lahko vklopite ali izklopite.
쏅 Pritisnite na gumb MENU 7.
쏅 Večkrat pritisnite na gumb ali 8,
dokler se na prikazu ne pojavi “BEEP
ON” (vklop) ali “BEEP OFF” (izklop).
쏅 Aktivirajte/deaktivirajte pisk z upo8. “OFF” pomeni,
rabo gumbov
da je pisk izključen, “ON” pa da je pisk
vključen.
Ko končate z uravnavo nastavitev,
쏅 pritisnite na gumb MENU 7.
SLOVENSKO
Opomba:
Z namenom zaščite vašega sluha je
glasnost vklopa naprave omejena na
vrednost “38”. Če je bila glasnost pred
izklopom višja in če je izbrana nastavitev “LAST VOL”, bo ob naslednjem
vklopu sistem resetiral glasnost na
vrednost “38”.
Ko končate z uravnavo nastavitev,
쏅 dvakrat pritisnite na gumb MENU 7.
Utišanje v telefonskem načinu
Če je vaša naprava povezana z mobilnim
telefonom, se bo glasnost vašega avtoradia
utišala takoj, ko boste “dvignili” telefon. Za
to je potrebno, da je mobilni telefon povezan z napravo, kot je opisano v navodilih
za namestitev.
Na prikazu se pojavi “PHONE”.
53
Bristol_VancCD36_SL.indd 53
4/21/06 2:17:09 PM
Radijski način
Radijski način
Uravnava nastavitev tunerja
Da bi zagotovili pravilno delovanje tunerja,
mora biti naprava nastavljena za regijo, v
kateri z njo upravljate. Izbirate lahko med
Evropo (EUROPE), ZDA (USA), Južno
Ameriko (S-AMERICA) in Tajsko (THAI).
Tuner je tovarniško nastavljen na regijo, v
kateri je bil prodan. Če imate težave z radijskim sprejemom, prosimo, preverite to
nastavitev.
Radijske funkcije, opisane v teh navodilih
za uporabo, se nanašajo na tunersko nastavitev EUROPE.
쏅 Izklopite napravo s pritiskom na gumb
1.
쏅 Držite pritisnjena gumba 1 in 5 ;
hkrati in ponovno vklopite napravo s
pritiskom na gumb 1.
Prikaže se “TUNER”.
쏅 Izberite svojo regijo za tuner z uporabo
gumba ali 8.
Za shranitev nastavitve,
쏅 napravo izklopite in jo ponovno
vklopite ali počakajte pribl. 8 sekund.
Avtomobilski zvočni sistem se vklopi in
aktivira se način, ki je bil na zadnje izbran
(radio, CD, CD menjalec ali AUX).
Prehod v radijski način
Če ste v načinu CD, CDmenjalec ali AUX,
쏅 pritisnite na gumb BND•TS <
ali
쏅 večkrat pritisnite na gumb SRC =,
dokler se na prikazu ne pojavi programsko mesto (npr. “FM1”).
Funkcije RDS
Naprava je opremljena z radio sprejemnikom RDS (Radio Data System). Veliko sprejemljivih FM postaj predvaja signal, ki ne
vsebuje samo programa, ampak tudi dodatne informacije, kot je ime postaje in vrsta
programa (PTY).
Ime postaje se pojavi na prikazu takoj, ko jo
tuner sprejme.
Pripravne funkcije RDS AF (Alternativna
frekvenca) in REGIONAL poveča zbirko
funkcij vašega radia.
• AF: Če je funkcija RDS aktivirana, se
bo radio samodejno uglasil na najbolje
sprejemljivo frekvenco za trenutno
nastavljeno postajo.
• REGIONAL: Včasih nekatere radijske
postaje razdelijo svoje programe v
regionalne programe, ki imajo različno
vsebino. Funkcijo REG lahko uporabite,
da bi onemogočili avtoradiu prehod na
alternativne frekvence, ki predvajajo
različno programsko vsebino.
Opomba:
Funkcijo REGIONAL je potrebno v menuju posebej aktivirati/deaktivirati.
Vklop/Izklop funkcije RDS
Če želite uporabljati funkcije RDS (AF ali
REGIONAL),
쏅 pritisnite in zadržite gumb TRAF RDS
: za več kot dve sekundi.
Funkcija RDS je aktivna, ko se na prikazu
pojavi simbol RDS.
54
Bristol_VancCD36_SL.indd 54
4/21/06 2:17:10 PM
Radijski način
Izbira valovnega pasa/
programskega mesta
Napravo lahko uporabljate za sprejem programov, ki se predvajajo na FM frekvenčnem
nizu, kot tudi na valovnih pasovih MW in LW
(AM). Na voljo so tri programska mesta za
valovni pas FM (FM1, FM2, FMT) ter po
eden za valovna pasa MW in LW.
Na vsako programsko mesto je mogoče shraniti šest postaj.
Za prehod med FM programskimi mesti
(FM1, FM2 in FMT) in valovnima pasoma
MW in LW,
쏅 za kratek čas pritisnite na gumb
BND•TS <.
Uglasitev na postajo
Obstajajo različni načini za uglasitev na
postajo.
Samodejno iskanje uglasitve postaje
쏅 Pritisnite na gumb ali 8.
Radio se uglasi na naslednjo sprejemljivo
postajo.
Ročna uglasitev na postajo
Na postajo se lahko uglasite tudi ročno.
Opomba:
Na postajo se lahko uglasite ročno le, ko
je funkcija RDS deaktivirana.
쏅 Pritisnite na gumb ali 8.
Brskanje skozi predvajana omrežja
(samo FM)
Če radijska postaja predvaja številne programe, imate možnost brskanja skozi njihova “predvajana omrežja”.
SLOVENSKO
Vklop/Izklop funkcije REGIONAL
쏅 Pritisnite na gumb MENU 7.
쏅 Večkrat pritisnite na gumb ali 8,
dokler se na prikazu ne pojavi “REG”.
“OFF” ali “ON” se prikaže poleg “REG”.
Za vklop/izklop funkcije REGIONAL,
쏅 pritisnite na gumb ali 8.
쏅 Pritisnite na gumb MENU 7.
Opomba:
Preden lahko uporabite to možnost,
mora biti funkcija RDS aktivirana.
쏅 Pritisnite na gumb ali 8 za prehod na naslednjo postajo predvajanega
omrežja.
Opomba:
Med uporabo te možnosti boste lahko
prešli samo na postaje, ki ste jih že kdaj
prej uporabljali. Za sprejem postaj uporabite funkcijo skeniranja ali funkcijo
Travelstore.
Nastavitev občutljivosti iskanja
uglasitve postaje
Sami lahko določite, ali naj se radio uglasi
samo na postaje z dobrim sprejemom ali naj
se uglasi tudi na tiste s šibkim sprejemom.
쏅 Pritisnite na gumb MENU 7.
쏅 Večkrat pritisnite na gumb ali 8,
dokler se na prikazu ne pojavi “SENS”
in trenutno nastavljena vrednost.
55
Bristol_VancCD36_SL.indd 55
4/21/06 2:17:10 PM
Radijski način
“SENS HI6” pomeni, da je tuner nastavljen
na najvišjo nastavitev občutljivosti. “SENS
LO1” pomeni, da je nastavljen na najnižjo
nastavitev občutljivosti.
쏅 Nastavite želeno občutljivost z uporabo
8.
gumbov
Ko končate z uravnavo nastavitev,
쏅 pritisnite na gumb MENU 7.
Opomba:
Nastavite lahko različne nivoje
občutljivosti za FM in MW ali LW (AM).
Shranjevanje postaj
Ročno shranjevanje postaj
쏅 Izberite želeno programsko mesto
(FM1, FM2, FMT) ali enega od valovnih
pasov (MW ali LW).
쏅 Uglasite se na želeno postajo.
쏅 Pritisnite in zadržite enega od gumbov za postaje 1 - 6 ; za več kot dve
sekundi, da bi shranili postajo na tisti
gumb.
Samodejno shranjevanje postaj
(Travelstore)
Samodejno lahko shranite šest postaj, ki
ponujajo najboljši sprejem v regiji (samo
FM). Postaje se shranijo na programsko
mesto FMT.
Opomba:
Katerakoli postaja, ki je bila predhodno
shranjena na tem programskem mestu,
bo v postopku izbrisana.
쏅 Pritisnite in zadržite gumb BND•TS <
za več kot dve sekundi.
Začne se shranjevalni postopek. Na prikazu
se pojavi “FM TSTORE”. Ko se postopek
zaključi, bo radio predvajal postajo, ki je
shranjena na spominski lokaciji 1 programskega mesta FMT.
Poslušanje shranjenih postaj
쏅 Izberite programsko mesto ali valovni
pas.
쏅 Pritisnite na gumb za postaje 1 - 6 ;,
ki ustreza postaji, ki jo želite poslušati.
Skeniranje sprejemljivih postaj
(SCAN)
Funkcijo skeniranja lahko uporabljate za
kratko predvajanje vseh sprejemljivih
postaj. V menuju lahko nastavite čas skeniranja med 5. in 30. sekundami (v korakih
po 5 sekund).
Zagon SCAN
쏅 Pritisnite in zadržite gumb MENU 7
za več kot dve sekundi.
Skeniranje se začne. Na prikazu se za
kratek čas pojavi “SCAN”, kateremu sledi
utripajoči prikaz imena trenutne postaje ali
frekvenca.
Preklic SCAN in nadaljevanje s
poslušanjem postaje
쏅 Pritisnite na gumb MENU 7.
Skeniranje se ustavi, radio pa nadaljuje
s predvajanjem postaje, na katero ste se
nazadnje uglasili.
Nastavitev časa skeniranja
쏅 Pritisnite na gumb MENU 7.
쏅 Večkrat pritisnite na gumb ali 8,
dokler se na prikazu ne pojavi “SCAN
TIME”.
56
Bristol_VancCD36_SL.indd 56
4/21/06 2:17:10 PM
쏅 Nastavite želeni čas skeniranja z upo8.
rabo gumbov
Ko končate z uravnavo nastavitev,
쏅 dvakrat pritisnite na gumb MENU 7.
Opomba:
Čas skeniranja, ki ste ga določili, se uporablja tudi pri skeniranju v načinu CD
in načinu CD menjalca.
Vrsta programa (PTY)
Poleg posredovanja imena postaje, nekatere FM postaje podajo tudi informacijo o
vrsti programa, ki ga predvajajo. Vaš avtoradio lahko to informacijo sprejme in jo
prikaže.
Na primer, vrste programov so lahko:
CULTURE
TRAVEL
JAZZ
SPORT
NEWS
POP
ROCK
CLASSICS
Funkcijo PTY lahko uporabljate za izbiro
postaj posameznega programskega mesta.
PTY-EON
Če specificirate vrsto programa in začnete
iskati uglasitev, bo radio prešel s trenutne
postaje na postajo izbrane vrste programa.
Opombe:
• Če tuner ne najde postaje, ki bi ustrezala izbrani vrsti programa, boste
zaslišali pisk in za kratek čas se bo na
prikazu pojavil “NO PTY”. Radio bo
nato prešel na postajo, ki je bila nazadnje sprejeta.
• Če uglašena radijska postaja ali katera
druga postaja v predvajalnem omrežju
predvaja vašo izbrano vrsto programa
v poznejši točki, bo radio samodejno
prešel s trenutno uglašene postaje ali
z načina CD oziroma CD-menjalec na
postajo, katere vrsta programa ustreza tisti, ki ste jo izbrali.
• Če ne želite PTY EON preskoka, ga
onemogočite v menuju s “PTY OFF”.
Najprej pritisnite na enega od gumbov SRC = ali BND•TS <.
Vklop/Izklop PTY
쏅 Pritisnite na gumb MENU 7.
쏅 Večkrat pritisnite na gumb ali 8,
dokler se na prikazu ne pojavi “PTY ON”
(vklopljen) ali “PTY OFF” (izklopljen).
쏅 Pritisnite na gumb ali 8 za PTY
ON ali PTY OFF.
쏅 Pritisnite na gumb MENU 7.
SLOVENSKO
Radijski način
Izbor jezika PTY
Za prikaz vrste programa lahko izberete
jezik. Na voljo so naslednji jeziki:
“DEUTSCH”, “ENGLISH” in “FRANÇAIS”.
쏅 Pritisnite na gumb MENU 7.
쏅 Večkrat pritisnite na gumb ali 8,
dokler se na prikazu ne pojavi “PTY
LANG”.
쏅 Nastavite želeni jezik z uporabo
8.
gumbov
Ko končate z uravnavo nastavitev,
쏅 dvakrat pritisnite na gumb MENU 7.
57
Bristol_VancCD36_SL.indd 57
4/21/06 2:17:10 PM
Radijski način
Izbor vrste programa in začetek iskanja
uglasitve
쏅 Pritisnite na gumb ali 8.
Na prikazu se pojavi trenutna vrsta programa.
쏅 Če želite izbrati drugo vrsto programa,
lahko to storite s pritiskom na gumb
ali 8, ko je ta prikaz viden.
Izbrana vrsta programa se za kratek čas pojavi na prikazu.
쏅 Pritisnite na gumb
ali
8 za
začetek iskanja uglasitve.
Radio se bo nato uglasil na naslednjo
postajo, ki jo bo našel in ki bo ustrezala
vrsti programa, ki ste jo izbrali.
Optimizacija radijskega
sprejema
Konfiguracija prikaza
V radijskem načinu imate možnost prikaza valovnega pasa skupaj s programskim
mestom / programsko lokacijo in časom
ali imenom postaje / frekvence trenutne
postaje.
Izberite “FREQUENCY” za prikaz imena
postaje / frekvence ali izberite “CLOCK” za
prikaz valovnega pasa skupaj s programskim mestom / programsko lokacijo ter
časom.
쏅 Pritisnite na gumb MENU 7.
쏅 Večkrat pritisnite na gumb ali 8,
dokler se na prikazu ne pojavi “TUN
DISP”.
쏅 Pritisnite na gumb ali 8 za prehod med “CLOCK” in “FREQUENCY”.
쏅 Dvakrat pritisnite na gumb MENU 7.
HICUT
Funkcija HICUT izboljša sprejem v primeru
šibkega radijskega sprejema (samo FM). Če
pride do interferenc, se nivo interference
samodejno zniža.
Vklop/Izklop HICUT
쏅 Pritisnite na gumb MENU 7.
쏅 Večkrat pritisnite na gumb
ali
8, dokler se na prikazu ne pojavi
“HICUT”.
쏅 Pritisnite na gumb ali 8 za uravnavo nastavitev HICUT.
“HICUT 0” pomeni, da se nivo interference
ne bo samodejno znižal. “HICUT 1” pomeni,
da se bo samodejno znižal.
쏅 Pritisnite na gumb MENU 7.
58
Bristol_VancCD36_SL.indd 58
4/21/06 2:17:10 PM
Prometne informacije
Vaša naprava je opremljena s sprejemno enoto RDS-EON. EON je kratica za
Enhanced Other Network (Poudarjeno drugo omrežje).
Kadarkoli se predvaja prometno obvestilo
(TA), sistem samodejno preide s postaje,
ki ne nudi prometnih poročil na ustrezno
postajo s prometnimi informacijami v okviru
predvajanega omrežja.
Ko se prometno obvestilo zaključi, bo sistem prešel nazaj na program, ki ste ga
poslušali prej.
Vklop/izklop prioritete
prometnih informacij
쏅 Za kratek čas pritisnite na gumb
TRAF RDS :.
Prioriteta za prometna obvestila je aktivirana, če se na prikazu osvetli znak za prometni zastoj.
Opombe:
Zaslišali boste opozorilni pisk:
• če zapustite področje sprejema
postaje s prometnimi informacijami,
katero trenutno poslušate.
• če sprejemate postajo s prometnimi
informacijami in je glasnost nastavljena na minimum (0) ali če zapustite
področje sprejema postaje s prometnimi informacijami, ko poslušate CD,
CD v menjalcu ali vir AUX, in naknadni
samodejni iskalec uglasitve ne najde
nove postaje s prometnimi informacijami.
• če uglasite radio s postaje s prometnimi informacijami na postajo, ki ne
predvaja prometnih informacij.
Če zaslišite opozorilni pisk lahko izklopite
prioriteto prometnih informacij ali se uglasite na postajo, ki predvaja prometne informacije.
Nastavitev glasnosti za
prometnega obvestila
쏅 Pritisnite na gumb MENU 7.
ali
쏅 Večkrat pritisnite na gumb
8, dokler se na prikazu ne pojavi “TA
VOLUME”.
쏅 Uravnajte glasnost z uporabo gumbov
8.
Ko končate z uravnavo nastavitev,
쏅 dvakrat pritisnite na gumb MENU 7.
SLOVENSKO
Prometne informacije
Opombe:
• Uporabite lahko urejevalec glasnosti 4 za uravnavo glasnosti med
prometnim obvestilom, za časa
trajanja obvestila.
• Nastavite lahko zvočno distribucijo
za prometna obvestila. Za nadaljnje
informacije, prosimo, preberite poglavje “Zvok”.
59
Bristol_VancCD36_SL.indd 59
4/21/06 2:17:11 PM
CD način
CD način
Napravo lahko uporabljate za predvajanje
standardnih avdio CD, CD-R in CD-RW s
premerom 12 ali 8 cm.
Nevarnost resne okvare
CD gonila!
Očrtani CD (oblikovani CD) niso primerni za predvajanje v tej enoti.
Za škodo na CD gonilu, ki jo lahko
povzroči uporaba neustreznih CD, ne
prevzemamo nikakršne odgovornosti.
Če je v gonilu že vstavljen CD,
쏅 večkrat pritisnite na gumb SRC =,
dokler se na prikazu ne pojavi “CD”.
Predvajanje se začne na točki, na kateri je
bilo nazadnje prekinjeno.
Izbira posnetkov
쏅 Pritisnite na eno od puščičnih gumbov
8 za izbor naslednjega ali predhodnega posnetka.
Če enkrat pritisnete na gumb ali 8, se
bo trenutni posnetek predvajal od začetka.
Hitra izbira posnetka
Za zagotovitev ustreznega delovanja sistemskih funkcij uporabljajte samo CD,
označene z logotipom Compact-Disc. CD
z zaščito proti kopiranju lahko povzročajo
težave pri predvajanju. Blaupunkt ne more
zagotoviti pravilnega delovanja CD z zaščito
proti kopiranju!
Prehod na CD način
Če v gonilu ni vstavljenega CD,
쏅 previdno vstavite CD s poslikano
stranjo, obrnjeno navzgor, v predel za
CD 5, dokler ne začutite določenega
odpora.
Gonilo samodejno potegne CD navznoter.
Gonila ne smete zadrževati ali mu pomagati
pri potegu CD navznoter.
CD se začne predvajati.
Za hitro izbiro posnetkov (nazaj ali naprej),
쏅 pritisnite in zadržite enega od gumbov
8, dokler se ne začne hitra izbira
posnetkov nazaj/naprej.
Hitro iskanje (slišno)
Za hitro iskanje (nazaj ali naprej),
쏅 pritisnite in zadržite enega od gumbov
8, dokler se ne začne hitro iskanje nazaj/naprej.
Opomba:
Če ste vžig vozila izklopili, preden ste
vstavili CD, morate za začetek predvajanja najprej vklopiti napravo s pritiskom na gumb 1.
60
Bristol_VancCD36_SL.indd 60
4/21/06 2:17:11 PM
CD način
쏅 Pritisnite na gumb 5 MIX ;.
Za kratek čas se na prikazu pojavi “MIX CD”
in simbol MIX se osvetli. Nato se bo predvajal naslednji naključno izbrani posnetek.
Preklic MIX
쏅 Ponovno pritisnite na gumb 5 MIX ;.
Za kratek čas se na prikazu pojavi “MIX
OFF”, simbol MIX pa zgine.
Skeniranje posnetkov (SCAN)
Skenirate (na hitro predvajate) vse posnetke na CD.
쏅 Pritisnite in zadržite gumb MENU 7
za več kot dve sekundi.
Skeniral se bo naslednji posnetek.
Opomba:
Za nadaljnje podrobnosti, prosimo,
preberite razdelek z naslovom
“Nastavitev časa skeniranja” v poglavju
“Radijski način”.
Preklic SCAN in nadaljevanje poslušanja
posnetka
Za preklic skeniranja,
쏅 pritisnite na gumb MENU 7.
Trenutno skenirani posnetek bo nadaljeval z
normalnim predvajanjem.
Ponovitev posnetkov (REPEAT)
Če želite ponoviti posnetek,
쏅 pritisnite na gumb 4 RPT ;.
Za kratek čas se na prikazu pojavi “RPT
TRCK” in simbol RPT se osvetli. Posnetek se
predvaja neprekinjeno, dokler ne deaktivirate funkcije RPT.
Preklic REPEAT
Če želite preklicati funkcijo ponavljanja,
쏅 ponovno pritisnite na gumb 4 RPT ;.
Za kratek čas se na prikazu pojavi
“RPT OFF” in simbol RPT izgine. Nadaljuje
se normalno predvajanje.
SLOVENSKO
Naključno predvajanje
posnetkov (MIX)
Prekinitev predvajanja (PAUSE)
쏅 Pritisnite na gumb 3 ;.
Na prikazu se pojavi “PAUSE”.
Preklic prekinitve
쏅 Pritisnite na gumb 3 ;, ko je prekinitev aktivirana.
Nadaljuje se predvajanje.
Konfiguracija prikaza
Izberete lahko med dvema vrstama prikaza
za CD način:
• Številka posnetka in čas
• Številka posnetka in čas predvajanja
쏅 Pritisnite na gumb MENU 7.
ali
쏅 Večkrat pritisnite na gumb
8, dokler se na prikazu ne pojavi “CD
DISP”.
쏅 Pritisnite na gumb ali 8 za prehod med “PLAY TIME” in “CLOCK”.
쏅 Dvakrat pritisnite na gumb MENU 7.
61
Bristol_VancCD36_SL.indd 61
4/21/06 2:17:11 PM
CD način
Način CD-menjalca
Prometna obvestila v CD načinu
Če želite sprejemati prometna obvestila, ko
je CD način aktiviran,
쏅 pritisnite na gumb TRAF RDS :.
Prioriteta za prometna obvestila je aktivirana, če je na prikazu viden znak za prometni zastoj. Za nadaljnje podrobnosti si,
prosimo, preberite poglavje “Sprejem prometnih obvestil”.
Izmet CD
쏅 Pritisnite na gumb
za CD.
Izmet CD je opravljen.
쏅 Odstranite CD.
3 poleg predela
Opombe:
• Ob izmetu CD ga bo gonilo samodejno potegnilo ponovno nazaj po pribl.
10 sekundah.
• Izmet CD lahko opravite tudi, ko je
naprava izklopljena ali ko je drugi avdio vir aktiviran.
Način CD-menjalca
Opomba:
Informacije o tem, kako ravnati s CD,
kako ga vstaviti in upravljati s CD menjalcem, dobite v navodilih za delovanje,
ki ste jih prejeli skupaj s CD menjalcem.
Prehod v način CD-menjalca
쏅 Večkrat pritisnite na gumb SRC
=, dokler se na prikazu ne pojavi
“CHANGER”.
Naprava začne predvajati prvi CD, ki ga CD
menjalec zazna.
Izbira CD
Za premikanje gor ali dol do drugega CD,
쏅 enkrat ali večkrat pritisnite na gumb
ali 8.
Opomba:
Naprava bo ignorirala prazne odprtine
za CD in odprtine z neveljavnimi CD.
Izbira posnetkov
Za premikanje gor ali dol do drugega posnetka na trenutnem CD,
쏅 enkrat ali večkrat pritisnite na gumb
ali 8.
Hitro iskanje (slišno)
Za hitro iskanje (nazaj ali naprej),
쏅 pritisnite in zadržite enega od gumbov
8, dokler se ne začne hitro iskanje nazaj/naprej.
62
Bristol_VancCD36_SL.indd 62
4/21/06 2:17:11 PM
Način CD-menjalca
V načinu CD-menjalec je na voljo 5 opcij
prikaza:
• Številka posnetka in čas predvajanja
(“TRCK-TIME”)
• Številka posnetka in čas
(“TRCK-CLK”)
• Številka CD in številka posnetka
(“CD-TRCK”)
• Številka CD in čas
(“CD-CLK”)
• Številka CD in čas predvajanja
(“CD-TIME”)
쏅 Pritisnite na gumb MENU 7.
쏅 Večkrat pritisnite na gumb ali 8,
dokler se na prikazu ne pojavi “CDC
DISP”.
쏅 Večkrat pritisnite na gumb ali 8,
dokler se na prikazu ne pojavi želena
opcija.
쏅 Dvakrat pritisnite na gumb MENU 7.
Ponovitev posameznih
posnetkov ali celotnih CD
(REPEAT)
Za ponovitev trenutnega posnetka,
쏅 za kratek čas pritisnite na gumb 4 RPT
;.
Na prikazu se za kratek čas pojavi “RPT
TRCK” in RPT se osvetli.
Za ponovitev trenutnega CD,
쏅 pritisnite in zadržite gumb 4 RPT ; za
več kot dve sekundi.
Na prikazu se za kratek čas pojavi “RPT
DISC” in RPT se osvetli.
Bristol_VancCD36_SL.indd 63
Preklic REPEAT
Za prekinitev ponavljanja trenutnega posnetka ali CD,
쏅 za kratek čas pritisnite na gumb 4 RPT
;.
Na prikazu se pojavi “RPT OFF”, RPT pa izgine.
Naključno predvajanje
posnetkov (MIX)
Za predvajanje posnetkov na trenutnem CD
po naključnem vrstnem redu,
쏅 za kratek čas pritisnite na gumb 5 MIX
;.
Na prikazu se za kratek čas pojavi “MIX CD”
in MIX se osvetli.
Za predvajanje posnetkov vseh vstavljenih
CD po naključnem vrstnem redu,
쏅 pritisnite in zadržite gumb 5 MIX ; za
več kot dve sekundi.
Na prikazu se za kratek čas pojavi “MIX ALL”
in MIX se osvetli.
SLOVENSKO
Konfiguracija prikaza
Preklic MIX
쏅 za kratek čas pritisnite na gumb 5 MIX
;.
Na prikazu se pojavi “MIX OFF”, MIX pa izgine.
Skeniranje vseh posnetkov na
vseh CD (SCAN)
Za skeniranje (hitro predvajanje) vseh
posnetkov na vseh vstavljenih CD v
naraščajočem zaporedju,
쏅 pritisnite in zadržite gumb MENU 7
za več kot dve sekundi.
Na prikazu se pojavi “TRK SCAN”, številka
trenutnega posnetka pa utripa.
63
4/21/06 2:17:11 PM
Način CD-menjalca
Preklic SCAN
Za prekinitev skeniranja,
쏅 za kratek čas pritisnite na gumb MENU
7.
Trenutno skenirani posnetek bo nadaljeval z
normalnim predvajanjem.
Opomba:
Čas skeniranja lahko nastavite. Za nadaljnje podrobnosti, prosimo, preberite
razdelek z naslovom “Nastavitev časa
skeniranja” v poglavju “Radijski način”.
Prekinitev predvajanja (PAUSE)
쏅 Pritisnite na gumb 3 ;.
Na prikazu se pojavi “PAUSE”.
Preklic prekinitve
쏅 Pritisnite na gumb 3 ;, ko je prekinitev aktivirana.
Nadaljuje se predvajanje.
Ura
Ura
Prikaz časa
Za kratek prikaz časa,
쏅 pritisnite in zadržite gumb SRC =,
dokler se na prikazu ne pojavi čas.
Nastavitev časa
Za nastavitev časa,
쏅 pritisnite na gumb MENU 7.
쏅 Večkrat pritisnite na gumb ali 8,
dokler se na prikazu ne pojavi “CLOCK
SET”.
쏅 Pritisnite na gumb 8.
Na prikazu se pojavi čas. Ura utripa in jo
lahko uravnate.
쏅 Uravnajte uro z uporabo gumbov
8.
Ko nastavite uro,
쏅 pritisnite na gumb 8.
Minute utripajo.
쏅 Uravnajte minute z uporabo gumbov
8.
쏅 Dvakrat pritisnite na gumb MENU 7.
Izbira 12/24 urnega načina
prikaza
쏅 Pritisnite na gumb MENU 7.
Na prikazu se pojavi “MENU”.
쏅 Večkrat pritisnite na gumb ali 8,
dokler se na prikazu ne pojavi “24 H
MODE” ali “12 H MODE”.
쏅 Pritisnite na gumb ali 8 za prehajanje med načini.
64
Bristol_VancCD36_SL.indd 64
4/21/06 2:17:11 PM
Ura
Stalni prikaz časa ob izklopljeni
napravi in vozilu v kontaktu
Za prikaz časa ob izklopljeni napravi in vozilu v kontaktu,
쏅 pritisnite na gumb MENU 7.
Na prikazu se pojavi “MENU”.
쏅 Večkrat pritisnite na gumb ali 8,
dokler se na prikazu ne pojavi “CLOCK
OFF” ali “CLOCK ON”.
쏅 Pritisnite na gumb ali 8 za prehajanje med vklopljenimi/izklopljenimi
nastavitvami (ON/OFF).
Ko končate z uravnavo nastavitev,
쏅 pritisnite na gumb MENU 7.
Hiter prikaz časa ob izklopljeni
napravi
Za kratek prikaz časa, ko je naprava izklopljena,
쏅 pritisnite na gumb SRC =.
Čas se prikaže za pribl. 8 sekund.
Zvok
Nastavitve zvoka (nizki in visoki toni) lahko
opravite ločeno za vsak vir posebej (radio,
CD, CD menjalec ali AUX).
Nastavitve distribucije zvoka (ravnovesje in
fader) pa veljajo za vse avdio vire (razen za
prometna obvestila).
Nastavitve zvoka za prometna obvestila
(TA) lahko opravite samo, ko se prometno
obvestilo dejansko predvaja.
Uravnava nizkih tonov
SLOVENSKO
Ko končate z uravnavo nastavitev,
쏅 pritisnite na gumb MENU 7.
Zvok
쏅 Pritisnite na gumb AUDIO 6.
Na prikazu se pojavi “BASS”.
ali
8 za
쏅 Pritisnite na gumb
uravnavo nizkih tonov.
Ko končate z uravnavo nastavitev,
쏅 pritisnite na gumb AUDIO 6.
Uravnava visokih tonov
쏅 Pritisnite na gumb AUDIO 6.
Na prikazu se pojavi “BASS”.
쏅 Večkrat pritisnite na gumb 8, dokler se na prikazu ne pojavi “TREBLE”.
쏅 Pritisnite na gumb ali 8 za uravnavo visokih tonov.
Ko končate z uravnavo nastavitev,
쏅 pritisnite na gumb AUDIO 6.
65
Bristol_VancCD36_SL.indd 65
4/21/06 2:17:12 PM
Zvok
Nastavitev leve/desne zvočne
distribucije (ravnovesje)
Za nastavitev leve/desne zvočne distribucije (ravnovesje),
쏅 pritisnite na gumb AUDIO 6.
Na prikazu se pojavi “BASS”.
쏅 Večkrat pritisnite na gumb 8, dokler se na prikazu ne pojavi “BAL”.
쏅 Pritisnite na gumb ali 8 za uravnavo ravnovesja (levo/desno).
Ko končate z uravnavo nastavitev,
쏅 pritisnite na gumb AUDIO 6.
Uravnava prednje/zadnje zvočne
distribucije (fader)
Za uravnavo prednje/zadnje zvočne
distribucije (fader),
쏅 pritisnite na gumb AUDIO 6.
Na prikazu se pojavi “BASS”.
쏅 Večkrat pritisnite na gumb 8, dokler se na prikazu ne pojavi “FADER”.
ali
8 za
쏅 Pritisnite na gumb
uravnavo fader (spredaj/zadaj).
Ko končate z uravnavo nastavitev,
쏅 pritisnite na gumb AUDIO 6
Prednastavitve izenačevalnika
Naprava vsebuje izenačevalnik, v katerem
so nastavitve za vrste glasbe “ROCK”, “POP”
in “CLASSIC” že programirane.
Za izbor prednastavitev izenačevalnika,
쏅 pritisnite na gumb AUDIO 6.
Na prikazu se pojavi “BASS”.
쏅 Večkrat pritisnite na gumb 8, dokler
se na prikazu ne pojavi “POP”, “ROCK”,
“CLASSIC” ali “EQ OFF”.
쏅 Pritisnite na gumb ali 8 za izbor
ene od prednastavitev ali izberite “EQ
OFF”, da bi izklopili izenačevalnik.
Izbrana prednastavitev je na prikazu stalno
vidna.
Ko končate z uravnavo nastavitev,
쏅 pritisnite na gumb AUDIO 6.
66
Bristol_VancCD36_SL.indd 66
4/21/06 2:17:12 PM
X-BASS
X-Bass lahko uporabljate za zvišanje nizkih
tonov ob nizkih nivojih glasnosti.
Izbrana nastavitev za X-Bass učinkuje na
vseh avdio virih (radio, CD, CD menjalec ali
AUX).
Zvišanje X-BASS-a je mogoče nastaviti na
vrednosti od 1 do 3.
“XBASS OFF” pomeni, da je funkcija
X-BASS izklopljena.
Uravnava X-BASS boost
쏅 Pritisnite na gumb X-BASS 9.
쏅 Večkrat pritisnite na gumb ali 8,
dokler se na prikazu ne pojavijo želene
nastavitve.
Ko končate z uravnavo nastavitev,
쏅 pritisnite na gumb X-BASS 9.
Nivojski prikaz
Konfiguracija nivojskega
prikaza
Nivojski prikaz vam začasno priskrbi
simbolično predstavo glasnosti in avdio
nastavitev medtem, ko jih vi uravnavate.
Ko ne spreminjate nastavitev, nivojski
prikaz naslika najvišjo izhodno vrednost
glasbe/govora. Nivojski prikaz lahko vklopite/izklopite.
쏅 Pritisnite na gumb MENU 7.
Na prikazu se pojavi “MENU”.
쏅 Večkrat pritisnite na gumb ali 8,
dokler se na prikazu ne pojavi “PEAK
LVL”.
쏅 Pritisnite na gumb ali 8 za prehod med “PEAK ON” in “PEAK OFF”.
Ko končate z uravnavo nastavitev,
쏅 dvakrat pritisnite na gumb MENU 7.
SLOVENSKO
X-Bass
67
Bristol_VancCD36_SL.indd 67
4/21/06 2:17:12 PM
Zunanji avdio viri
Zunanji avdio viri
Namesto CD menjalca lahko z napravo
povežete kak drug zunanji avdio vir z ustreznim izhodom. Avdio viri so lahko, na primer, prenosni CD predvajalniki, MiniDisc
predvajalniki ali MP3 predvajalniki.
Če želite povezati zunanji avdio vir, potrebujete kabelski adapter. Ta kabel lahko dobite
(Blaupunkt št.: 7 607 897 093) pri vašem
pooblaščenem Blaupunkt dobavitelju.
Opomba:
Če z napravo ni povezan CD menjalec,
mora biti vhod AUX aktiviran v menuju.
Vklop/izklop AUX vhoda
쏅 Pritisnite na gumb MENU 7.
Na prikazu se pojavi “MENU”.
쏅 Večkrat pritisnite na gumb ali 8,
dokler se na prikazu ne pojavi “AUX
OFF” ali “AUX ON”.
쏅 Pritisnite na gumb ali 8 za vklop
ali izklop AUX.
Ko končate z uravnavo nastavitev,
쏅 pritisnite na gumb MENU 7.
Opomba:
Če je vhod AUX aktiviran, ga lahko izberete s pritiskom na gumb SRC
=. Na prikazu se pojavi “AUX INPUT”.
Specifikacije
Specifikacije
Ojačevalec
Izhodna moč:
4 x 25 Watt sinus v
skladu z
DIN 45 324
pri 14,4 V
4 x 45 Watt max
moči
Tuner
Valovni pasovi v Evropi:
FM :
87,5 - 108 MHz
MW :
531 - 1 602 kHz
LW :
153 - 279 kHz
Odziv FM frekvence:
35 - 16,000 Hz
CD
Odziv frekvence:
20 - 20,000 Hz
Pre-amp out
4 kanali:
2V
Vhodna občutljivost
AUX vhod:
2 V / 6 kΩ
Teža:
1,33 kg
Predmet morebitnih sprememb!
68
Bristol_VancCD36_SL.indd 68
4/21/06 2:17:12 PM
Komande za upravljanje
1 Taster za uključivanje/isključivanje
uređaja funkciju brzog utišavanja jačine
zvuka.
2
taster za skidanje kontrolne table
(odvojiva tabla).
3 Taster
uređaja.
za izbacivanje CD-a iz
4 Kontrola jačine zvuka
5 Prorez za CD
6 Taster AUDIO za podešavanje basova,
visokotonaca, balansa i fedinga. Za izbor fabričkih podešenja ekvilajzera.
< Taster BND•TS
Kratak pritisak: Izbor FM memorijskih
grupa i MW i LW talasnih opsega.
Dug pritisak: Pokreće funkciju
Travelstore.
= Taster SRC
Kratak pritisak: Izbor izvora zvuka između CD, CD šaržera (ako je
priključen) i AUX.
Dug pritisak: Na kratko prikazuje vreme
na satu.
SRPSKI
7 Taster MENU
Kratak pritisak: Otvara meni za
podešenja.
Dug pritisak: Pokreće funkciju
traženja.
8 Tasteri sa strelicama
9 Taster X-BASS za aktiviranje/deaktiviranje i podešavanje funkcije X-BASS.
: Taster TRAF RDS
Kratak
pritisak:
Uključivanje/
isključivanje funkcije standby za informacije o saobraćaju.
Dug pritisak: Uključivanje/isključivanje
RDS funkcije.
; Tasteri 1 - 6
69
00Bristol_VancCD36_YU.indd 69
4/21/06 2:31:12 PM
Sadržaj
Napomene i dodatna oprema ............ 70
Odvojiva kontrolna tabla .................. 72
Uključivanje/isključivanje ................ 73
Podešavanje jačine zvuka ................. 74
Podešavanje power-on jačine zvuka .. 74
Brzo smanjenje jačine tona (mute) ... 75
Uključivanje/isključivanje potvrdnog
zvučnog signala ............................. 75
Brzo smanjivanje tona u toku telefonskog razgovora ................................ 75
Radio mod ....................................... 76
Podešavanje tjunera ....................... 76
Prelazak na radio mod .................... 76
RDS funkcije ................................. 76
Biranje talasnog opsega/memorijske
grupe ........................................... 77
Biranje radio stanice ...................... 77
Podešavanje osetljivosti za
pretraživanje stanica ...................... 77
Snimanje stanica ........................... 78
Automatsko snimanje stanica
(Travelstore) ................................. 78
Slušanje snimljenih stanica ............. 78
Traženje stanica sa dobrim prijemom
(SCAN) ........................................ 78
Podešavanje vremena traženja ......... 78
Vrsta emisije
(PTY=programme type) .................. 79
Optimizovanje prijema radio
signala ......................................... 80
Konfigurisanje displeja ................... 80
Informacije o saobraćaju .................. 81
CD mod ........................................... 82
Prelazak na CD mod ....................... 82
Odabir staza ................................. 82
Brz odabir staza............................. 82
Brzo pretraživanje (čujno) ............... 82
Nasumično puštanje staza (MIX) ...... 83
Traženje staza (SCAN) .................... 83
Ponovna reprodukcija (REPEAT) ...... 83
Zaustavljanje reprodukcije (PAUSE).. 83
Konfigurisanje displeja ................... 83
Obaveštenja o saobraćaju u
CD modu ...................................... 84
Izbacivanje CD-a ............................ 84
CD šaržer mod ................................. 84
Prelazak na CD šaržer mod .............. 84
Biranje CD-ova .............................. 84
Biranje staza ................................. 84
Brzo pretraživanje (čujno) ............... 84
Konfigurisanje displeja ................... 85
Ponavljanje pojedinačnih staza ili
čitavih CD-ova (REPEAT) ................. 85
Nasumično puštanje pesama
(MIX) ........................................... 85
Traženje svih staza na CD-ovima
(SCAN) ........................................ 85
Zaustavljanje reprodukcije
(PAUSE) ....................................... 86
Sat.................................................. 86
Zvuk ............................................... 87
Podešavanje basa .......................... 87
Podešavanje visokotonaca .............. 87
Podešavanje distribucije zvuka
levo/desno (balans) ....................... 88
Podešavanje distribucije zvuka
napred/pozadi (feding)................... 88
Fabrička podešenja ekvilajzera......... 88
X-BASS ........................................... 89
Konfigurisanje prikaza nivoa ............ 89
Eksterni izvori zvuka ........................ 90
Specifikacije ................................... 90
Uputstvo za montiranje .................... 91
70
00Bristol_VancCD36_YU.indd 70
4/21/06 2:31:13 PM
Napomene i dodatna oprema
Hvala što ste izabrali proizvod Blaupunkta.
Nadamo se da ćete uživati koristeći ovaj
novi uređaj.
Molimo pročitajte uputstvo pre nego što
počnete sa korišćenjem uređaja.
Urednici u Blaupunkt neprestano rade na
poboljšanju uputstava kako bila jednostavnija i lakša za razumevanje. Ako ipak imate pitanja u vezi sa radom uređaja, molimo
obratite se svom prodavcu ili pozovite telefonski centar za Vašu zemlju. Brojevi telefona odštampani su na poleđini ovog uputstva.
Garancija proizvođača je obezbeđena za
naše proizvode kupljene u okviru Evropske
Unije. Uslove garancije možete pročitati na
www.blaupunkt.de ili ih možete zatražiti direktno na:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
D-31139 Hildesheim, Germany
Odlaganje starog uređaja
(samo za zemlje EU)
Ne bacajte svoj stari uređaj u kućno
smeće!
Za bacanje starog uređaja koristite sistem
za vraćanje i sakupljanje smeća.
Bezbednost na putu
Bezbednost na putu ima apsolutan prioritet.
쏅 Zvučni uređaj se sme podešavati
samo ako to dozvoljavaju uslovi na
putu i u saobraćaju.
쏅 Upoznajte se sa uređajem pre polaska na put.
Vodite računa o tome da iz unutrašnjosti
vozila na vreme treba da čujete sirene
policije, vatrogasaca ili hitne pomoći.
쏅 Zato za vreme putovanja prilagodite
jačinu zvuka svog zvučnog sistema.
SRPSKI
Napomene i dodatna
oprema
Montiranje
Ako želite da sami montirate zvučni sistem,
molimo pročitajte uputstva za montiranje i
povezivanje koja su data posle ovog uputstva.
Dodatna oprema
(ne isporučuje se u osnovnom paketu)
Koristite samo dodatnu opremu koju je odobrio Blaupunkt.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač za volan ili ručni daljinski
upravljač omogućava Vam bezbedno i jednostavno pristupanje osnovnim funkcijama
zvučnog sistema za automobil.
Uređaj se ne može uključiti/isključiti
pomoću daljinskog upravljača.
Raspitajte se kod Blaupunkt dilera ili na
Internet stranici www.blaupunkt.com o
tome koji daljinski upravljači odgovaraju
Vašem zvučnom sistemu.
71
00Bristol_VancCD36_YU.indd 71
4/21/06 2:31:13 PM
Napomene i dodatna oprema
Kontrolna tabla
Pojačalo
Možete koristiti pojačala marke Blaupunkt
i Velocity.
Odvojiva kontrolna tabla
CD šaržer
Na svoj uređaj možete priključiti sledeće
Blaupunkt CD šaržere:
CDC A 03, CDC A 08 i IDC A 09.
U cilju zaštite Vašeg uređaja od krađe, jedinica je opremljena odvojivom kontrolnom
tablom (odvojiva tabla). Bez ove kontrolne
table uređaj je bezvredan za lopova.
Zaštitite svoj uređaj od krađe tako što ćete
kontrolnu tablu poneti sa sobom svaki put
kad napuštate vozilo. Ne ostavljajte kontrolnu tablu u vozilu ni na skrovitom mestu.
Kontrolna tabla je dizajnirana tako da je jednostavna za upotrebu.
Zaštita od krađe
Napomene:
• Nemojte ispustiti kontrolnu tablu.
• Nikada ne izlažite kontrolnu tablu direktnoj sunčevoj svetlosti ili drugim
izvorima toplote.
• Izbegavajte direktan kontakt kože
sa kontaktima na kontrolnoj tabli.
Ukoliko je potrebno. očistite kontakte
krpom koja ne ostavlja vlakna i alkoholom.
Skidanje kontrolne table
2
쏅 Pritisnite taster 2.
Mehanizam za zaključavanje kontrolne table se otključava.
72
00Bristol_VancCD36_YU.indd 72
4/21/06 2:31:13 PM
쏅 Prvo povucite kontrolnu tablu ka sebi a
zatim je povucite u levo.
Uređaj se isključuje.
Sva aktuelna podešenja se snimaju.
CD koji se nalazi u uređaju ostaje u uređaju
nakon isključivanja.
Postavljanje kontrolne table
쏅 Povucite kontrolnu tablu sa leva na
desno da uđe u vođice jedinice.
쏅 Pažljivo pritisnite levu stranu kontrolne
table dok ne klikne i ne nalegne na svoje
mesto.
Napomena:
Kada postavljate kontrolnu tablu vodite
računa da ne pritisnete displej.
Ako je uređaj bio uključen kada ste skinuli
kontrolnu tablu, on će se automatski uključiti
sa poslednjim aktivnim podešenjima koja
su bila aktivna (tj. radio, CD, CD šaržer ili
AUX) kada vratite tablu.
Uključivanje/isključivanje
Uključivanje/isključivanje
Uređaj možete uključiti/isključiti na sledeće
načine:
Uključivanje/isključivanje pomoću
ključa za paljenje vozila
Ako je uređaj pravilno povezan sa paljenjem
vozila i nije isključen pomoću tastera 1,
uključiće/isključiće se kada upalite/ugasite
motor.
Uključivanje/isključivanje pomoću
tastera 1
쏅 Za uključivanje uređaja pritisnite taster
1.
쏅 Za isključivanje uređaja, držite pritisnut
taster 1 duže od dve sekunde.
Uređaj se isključuje.
SRPSKI
Kontrolna tabla
Napomena:
Da bi se zaštitio akumulator, uređaj se
automatski isključuje nakon jednog
sata ukoliko je motor vozila ugašen.
Uključivanje uređaja umetanjem CD-a
Ako je uređaj isključen, a u jedinicu nije
ubačen CD,
쏅 nežno umetnite CD sa štampanom
stranom okrenutom na gore u jedinicu
5 dok ne osetite otpor.
Jedinica automatski uvlači CD.
Ne smete ometati ili pomagati uređaj dok
uvlači CD.
Uređaj se uključuje i počinje da reprodukuje
CD.
73
00Bristol_VancCD36_YU.indd 73
4/21/06 2:31:13 PM
Uključivanje/isključivanje
Napomena:
Ako je motor vozila ugašen pre umetanja CD-a, prvo ćete morati da uključite
uređaj pritiskom na taster 1 da bi
otpočela reprodukcija CD-a.
Uključivanje/isključivanje preko
odvojive kontrolne table
쏅 Skinite kontrolnu tablu.
Uređaj se isključuje.
쏅 Ponovo vratite kontrolnu tablu na mesto.
Uređaj se uključuje. Podešenja (radio, CD,
CD šaržer ili AUX) koja su podešena pre
isključivanja uređaja biće ponovo aktivirana.
Podešavanje jačine zvuka
Podešavanje jačine zvuka
Jačina zvuka može se podesiti u stupnjevima od 0 (isključeno) do 66 (maksimum).
Za povećavanje jačine zvuka,
쏅 pritisnite taster 4.
Za smanjenje jačine zvuka,
쏅 pritisnite taster 4.
Podešavanje power-on jačine
zvuka
Napomena:
Uređaj ima funkciju timeout.
Ako, na primer, pritisnete taster MENU
7 i odaberete nešto u meniju, uređaj
će se vratiti na prethodno podešenje
za oko 8 sekundi od trenutka kada ste
pritisli poslednji taster. Sve izmene u
podešenjima će biti sačuvane.
Power-on jačinu zvuka možete podesiti na
sledeći način.
쏅 Pritisnite MENU taster 7.
쏅 Pritiskajte tastere ili 8 dok se na
displeju ne pojavi “ON VOLUME”.
8 podesite pow쏅 Pomoću tastera
er- on jačinu zvuka.
Da bi Vam olakšao podešavanje, uređaj će
povećavati i smanjivati jačinu zvuka kako Vi
budete unosili svoje izmene.
Ako izaberete opciju “LAST VOL” aktiviraće
se nivo jačine zvuka koji je bio podešen kada
ste poslednji put isključili uređaj.
74
00Bristol_VancCD36_YU.indd 74
4/21/06 2:31:13 PM
Podešavanje jačine zvuka
Brzo smanjenje jačine tona
(mute)
Jačinu zvuka možete brzo utišati (mute) na
nivo koji ste prethodno podesili.
쏅 Kratko pritisnite dugme 1.
Na ekranu se pojavljuje poruka “MUTE”.
Poništavanje brzog smanjivanja jačine
zvuka
Za povratak na prethodno podešenu jačinu
zvuka,
쏅 još jednom kratko pritisnite dugme
1.
Podešavanje nivoa jačine zvuka za
opciju brzog smanjenja
Jačina zvuka nakon brzog utišavanja se
može podesiti.
쏅 Pritisnite MENU taster 7.
쏅 Pritiskajte tastere ili 8 dok se na
displeju ne pojavi “MUTE LVL”.
쏅 Podesite jačinu zvuka za opciju brzog
8.
utišavanja pomoću tastera
Po završetku podešavanja,
쏅 pritisnite taster MENU 7 dva puta.
Uključivanje/isključivanje
potvrdnog zvučnog signala
Sistem će emitovati potvrdni zvučni signal
za neke od funkcija ako taster pritisnete
duže od dve sekunde. Na primer, ako dodelite radio stanicu određenom tasteru. Zvučni
signal se može uključiti/isključiti.
쏅 Pritisnite MENU taster 7.
쏅 Pritiskajte tastere ili 8 “BEEP ON”
ili “BEEP OFF” ne pojavi na ekranu.
쏅 Zvučni signal se može aktivirati/deak8. “OFF”
tivirati pomoću tastera
znači da je zvučni signal isključen, a
“ON” znači da je zvučni signal uključen.
Po završetku podešavanja,
쏅 pritisnite MENU taster 7.
SRPSKI
Napomena:
Zbog zaštite Vašeg sluha, poweron
jačina zvuka ograničena je na vrednost “38”. Ako je nivo jačine zvuka bio
veći od ovog kada je uređaj poslednji
put isključen i aktivirano je podešenje
“LAST VOL”, sistem će se vratiti na
jačinu zvuka “38” kada ponovo uključite
uređaj.
Po završetku podešavanja,
쏅 pritisnite taster MENU 7 dva puta.
Brzo smanjivanje tona u toku
telefonskog razgovorag
Ako je Vaš uređaj povezan sa mobilnim telefonom, jačina tona uređaja će se utišati
čim “podignete slušalicu’’. Da bi ova opcija
bila dostupna, mobilni telefon mora biti
povezan sa uređajem prema uputstvima o
montaži.
Na ekranu se pojavljuje poruka “PHONE”.
75
00Bristol_VancCD36_YU.indd 75
4/21/06 2:31:13 PM
Radio mod
Radio mod
Podešavanje tjunera
Da bi tjuner pravilno funkcionisao uređaj
mora biti podešen za region u kome se
nalazi. Možete izabrati između Evrope
(EUROPE), Sjedinjenih Država (USA),
Južne Amerike (S-AMERICA) i Tajlanda
(THAI). Po fabričkom podešenju tjuner je
podešen za region u kom je uređaj prodat.
Ukoliko imate problema sa prijemom radio
signala, molimo proverite ovo podešenje.
Funkcije radija opisane u ovom uputstvu za korišćenje odnose se na EUROPE
podešenje tjunera.
쏅 Pomoću tastera 1 isključite uređaj.
쏅 Istovremeno pritisnite i zadržite tastere
1 i 5 ; i ponovo uključite uređaj pritiskom na taster 1.
Na ekranu se pojavljuje “TUNER”.
쏅 Izaberite region za tjuner pomoću tastera ili 8.
Za snimanje podešenja,
쏅 isključite uređaj i ponovo ga uključite ili
sačekajte približno 8 sekundi.
Zvučni sistem u vozilu se uključuje i
poslednji izabrani mod se aktivira (radio,
CD, CD šaržer ili AUX).
Prelazak na radio mod
Ukoliko uređaj radi u CD, CD šaržer ili AUX
modu,
쏅 pritisnite BND•TS taster <
ili
= dok se
쏅 pritiskajte taster SRC
na ekranu ne pojavi memorijska grupa,
tj. “FM1”.
RDS funkcije
Uređaj je opremljen RDS radio prijemnikom
(Radio Data System). Mnoge od FM stanica
koje primate emituju signal koji ne sadrži
samo program, nego i dodatne informacije kao što je naziv stanice i vrsta emisije
(PTY).
Naziv stanice pojavljuje se na ekranu čim
tjuner primi signal.
Korisne RDS funkcije AF (alternativna
frekvencija) i REGIONAL predstavljaju
proširenje opcija Vašeg radio aparata.
• AF: Ako je RDS funkcija aktivirana,
radio automatski bira najkvalitetniju
frekvenciju za stanicu koja je trenutno
podešena.
• REGIONAL: Ponekad neke radio stanice dele svoj program na regionalne
programe različitog sadržaja. Možete
koristiti REG funkciju da sprečite da
se radio prebaci na alternativne frekvencije na kojima se emituje program
drugačijeg sadržaja.
Napomena:
REGIONAL funkcija se mora posebno
aktivirati/deaktivirati u meniju.
Uključivanje/isključivanje funkcije RDS
Ukoliko želite da koristite RDS funkcije (AF
i REGIONAL),
쏅 pritisnite i zadržite taster TRAF RDS
: duže od dve sekunde.
RDS funkcija je aktivna kada se RDS simbol
pojavi na ekranu.
76
00Bristol_VancCD36_YU.indd 76
4/21/06 2:31:13 PM
Radio mod
Biranje talasnog opsega/
memorijske grupe
Uređaj možete koristiti za prijem programa
koji se emituju preko FM talasnih dužina
kao i preko MW i LW (AM) talasnih opsega.
Na raspolaganju su Vam tri memorijske
grupe za FM talasni opseg (FM1, FM2 i FMT)
i po jedna za MW i LW talasne opsege.
U svakoj od memorijskih grupa može se
sačuvati po šest stanica.
Za prelazak sa jedne na drugu memorijsku
grupu (FM1, FM2 i FMT) i MW i LW talasne
opsege,
쏅 kratko pritisnite taster BND•TS <.
Biranje radio stanice
Postoji nekoliko načina za biranje radio stanice.
Automatsko biranje stanica
쏅 Pritisnite taster ili 8.
Tjuner se zaustavlja na sledećoj stanici koja
ima dobar prijem.
Ručno biranje stanica
Radio stanice se mogu birati i ručno.
Napomena:
Ručno traženje radio stanica je moguće
samo ako je RDS funkcija deaktivirana.
쏅 Pritisnite taster ili 8.
Pretraživanje mreže emitovanja (samo
za FM)
Ako radio stanice emituju nekoliko programa, imate mogućnost da pretražite njihove
“mreže emitovanja’’.
Napomena:
RDS funkcija mora biti aktivirana da
biste mogli da koristite ovu funkciju.
쏅 Pomoću tastera ili 8 pređite na
sledeću stanicu u mreži emitovanja.
SRPSKI
Uključivanje/isključivanje funkcije
REGIONAL
쏅 Pritisnite MENU taster 7.
ili
8 dok se
쏅 Pritiskajte taster
na displeju ne pojavi “REG”. Pored
opcije “REG” na ekranu pojavljuje se
“OFF” ili “ON”.
Za uključivanje/isključivanje funkcije
REGIONAL,
쏅 pritisnite taster ili 8.
쏅 Pritisnite MENU taster 7.
Napomena:
Dok koristite ovu funkciju možete da
slušate samo one stanice čiji ste signal
ranije primali. Za prijem signala stanica
koristite funkciju traženja ili funkciju
Travelstore.
Podešavanje osetljivosti za
pretraživanje stanica
Možete izabrati da li želite da radio prima
signal samo onih stanica koje imaju jak signal ili da prima i signal onih sa slabijim signalom.
쏅 Pritisnite MENU taster 7.
ili
8 dok se
쏅 Pritiskajte taster
“SENS” i aktuelna podešenja ne pojave
na ekranu.
77
00Bristol_VancCD36_YU.indd 77
4/21/06 2:31:14 PM
Radio mod
“SENS HI6” znači da je tjuner podešen na
najviši nivo osetljivosti. “SENS LO1” znači
da je podešen na najnižu osetljivost.
쏅 Podesite željenu osetljivost pomoću
8.
tastera
Po završetku podešavanja,
쏅 pritisnite MENU taster 7.
Napomena:
Za FM i MW ili LW (AM) možete podesiti
različite nivoe osetljivosti.
Postupak snimanja počinje. Na ekranu se
pojavljuje “FMT STORE”. Po okončanju
postupka radio će pustiti stanicu snimljenu
na poziciji 1 memorijske grupe FMT.
Slušanje snimljenih stanica
쏅 Izaberite memorijsku grupu ili talasni
opseg.
쏅 Pritisnite taster 1 - 6 ; kom ste dodelili stanicu koju želite da slušate.
Snimanje stanica
Traženje stanica sa dobrim
prijemom (SCAN)
Ručno snimanje stanica
쏅 Izaberite željenu memorijsku grupu
(FM1, FM2, FMT) ili jedan od talasnih
opsega (MW ili LW).
Funkciju traženja možete koristiti za kratko
slušanje svih stanica čiji signal primate.
Možete podesiti vreme traženja u meniju
i to od 5 do 30 sekundi (u koracima od 5
sekundi).
쏅 Izaberite željenu radio stanicu.
쏅 Dugo pritisnite jedan od tastera za snimanje stanica 1 - 6 ; i držite duže od
dve sekunde kako biste stanicu dodelili
tom dugmetu.
Automatsko snimanje stanica
(Travelstore)
Automatski možete snimiti šest stanica koje
imaju najjači signal u regionu (samo FM).
Stanice se čuvaju u FMT memorijskoj grupi.
Napomena:
Sve stanice koje ste ranije sačuvali u
ovoj memorijskoj grupi se brišu.
쏅 Pritisnite i zadržite taster BND•TS <
duže od dve sekunde.
Pokretanje opcije SCAN
쏅 Pritisnite i zadržite taster MENU 7
duže od dve sekunde.
Traženje počinje. Na ekranu se na kratko
pojavljuje “SCAN”, a zatim se na ekranu pojavljuju naziv i frekvencija radio stanice.
Otkazivanje funkcije SCAN i nastavak
slušanja stanice
쏅 Pritisnite MENU taster 7.
Traženje se zaustavlja i uređaj nastavlja sa
emitovanjem programa poslednje izabrane
stanice.
Podešavanje vremena traženja
쏅 Pritisnite MENU taster 7.
쏅 Pritiskajte tastere ili 8 dok se na
displeju ne pojavi “SCAN TIME”.
78
00Bristol_VancCD36_YU.indd 78
4/21/06 2:31:14 PM
Radio mod
Napomena:
Vreme traženja koje ste podesili se
koristi i za traženje u CD modu i u CD
šaržer modu.
Vrsta emisije (PTY=programme
type)
Osim emitovanja naziva stanice, neke FM
stanice takođe pružaju informaciju o vrsti
emisije koju emituju. Vaš radio uređaj može
da prima i prikazuje ove informacije.
Na primer, emisija može biti:
CULTURE
TRAVEL
JAZZ
SPORT
NEWS
POP
ROCK
CLASSICS
PTY funkcija može se koristiti za biranje stanica koje emituju određenu vrstu emisija.
PTY-EON
Ukoliko navedete vrstu emisije i pokrenete
traženje stanice, radio će preći sa trenutne
stanice na stanicu sa odabranom vrstom
programa.
Napomene:
• Ukoliko tjuner ne pronađe stanicu
koja odgovara odabranoj vrsti emisije
čućete zvučni signal, a na ekranu će
se na kratko pojaviti “NO PTY”. Radio
će se potom vratiti na stanicu čiji je
signal poslednji primao.
• Ukoliko radio stanica koju slušate ili
neka druga stanica iz mreže emituje
odabranu vrstu emisije nešto kasnije,
radio će se automatski prebaciti sa
trenutne stanice ili sa CD ili CD šaržer
moda na stanicu čiji program odgovara vrsti programa koju ste izabrali.
• Ukoliko ne želite da koristite ovu PTY
EON funkciju, deaktivirajte je u meniju biranjem “PTY OFF”. Prvo pritisnite
SRC = ili BND•TS < taster.
Uključivanje/isključivanje PTY
쏅 Pritisnite MENU taster 7.
ili
8 dok se
쏅 Pritiskajte taster
na ekranu ne pojavi “PTY ON” ili ’’PTY
OFF’’.
쏅 Pritiskom na taster ili 8 PTY ON
ili PTY OFF ovu funkciju.
쏅 Pritisnite MENU taster 7.
SRPSKI
쏅 Podesite željeno vreme traženja
8.
pomoću tastera
Po završetku podešavanja,
쏅 pritisnite taster MENU 7 dva puta.
Odabir PTY jezika
Imate mogućnost da izaberete jezik na kom
će vrste programa biti prikazane na ekranu.
Na raspolaganju su Vam sledeći jezici:
“DEUTSCH”, “ENGLISH” i “FRANÇAIS”.
쏅 Pritisnite MENU taster 7.
쏅 Pritiskajte tastere ili 8 dok se
na displeju ne pojavi “PTY LANG”.
쏅 Izaberite željeni jezik pomoću tastera
8.
Po završetku podešavanja,
쏅 pritisnite taster MENU 7 dva puta.
79
00Bristol_VancCD36_YU.indd 79
4/21/06 2:31:14 PM
Radio mod
Biranje vrste emisije i početak traženja
쏅 Pritisnite taster ili 8.
Na ekranu se pojavljuje važeća vrsta emisije.
쏅 Ukoliko želite da izaberete neku drugu
vrstu programa, to možete učiniti pritiskom na taster ili 8 dok je ovaj
prikaz vidljiv na ekranu.
Na ekranu se na kratko pojavljuje odabrana
vrsta programa.
쏅 Pritisnite taster ili 8 za početak
traženja.
Tjuner će se zaustaviti na sledećoj stanici
na kojoj pronađe odgovarajuću vrstu programa.
Optimizovanje prijema radio
signala
Konfigurisanje displeja
U radio modu imate mogućnost prikaza
talasnog opsega zajedno sa memorijskom
grupom/lokacijom i vremenom ili nazivom
stanice/frekvencijom stanice koju slušate.
Izaberite opciju “FREQUENCY” za prikaz
naziva stanice/frekvencije ili izaberite
“CLOCK” za prikaz talasnog opsega zajedno
sa memorijskom grupom/lokacijom i vremenom na satu.
쏅 Pritisnite MENU taster 7.
쏅 Pritiskajte tastere ili 8 dok se na
displeju ne pojavi “TUN DISP”.
쏅 Pomoću tastera ili 8 pređite sa
opcije “CLOCK” na opciju “FREQUENCY”
i obratno.
쏅 Pritisnite taster MENU 7 dva puta.
HICUT
HICUT funkcija poboljšava prijem ako stanica emituje slab signal (samo FM). Ako
dođe do interferencije, nivo interferencije
se automatski smanjuje.
Uključivanje/isključivanje funkcije
HICUT
쏅 Pritisnite MENU taster 7.
쏅 Pritiskajte tastere ili 8 dok se na
displeju ne pojavi “HICUT”.
쏅 Pomoću tastera ili 8 podesite
funkciju HICUT.
“HICUT 0” znači da nivo interferencije neće
biti smanjen automatski. “HICUT 1” znači
da će biti smanjen automatski.
쏅 Pritisnite MENU taster 7.
80
00Bristol_VancCD36_YU.indd 80
4/21/06 2:31:14 PM
Informacije o saobraćaju
Vaš uređaj je opremljen RDS-EON prijemnikom. EON je skraćenica za Enhanced
Other Network.
Kad god se emituje obaveštenje o
saobraćaju (TA), sistem automatski prelazi sa stanice koja ne emituje izveštaje o
saobraćaju na odgovarajuću stanicu u
okviru mreže emitovanja koja emituje informacije o saobraćaju.
Po završetku obaveštenja o saobraćaju,
sistem će se vratiti na program koji ste prethodno slušali.
Uključivanje/isključivanje
prioriteta informacija o
saobraćaju
쏅 Kratko pritisnite taster TRAF RDS :.
Prioritet obaveštenja o saobraćaju je
aktivan kada se na ekranu osvetli simbol
za zagušenje o saobraćaju.
Napomene:
Čućete zvučno upozorenje:
• ukoliko napustite oblast u kojoj imate
prijem informacija o saobraćaju.
• ako primate signal stanice koja emituje informacije o saobraćaju a jačina
zvuka je podešena na minimum (0)
ili ako dok slušate CD, CD iz šaržera
ili izvor AUX, napustite oblast koju
pokriva signal stanice koja emituje
informacije o saobraćaju i kasnijim
automatskim traženjem ne možete
da pronađete novu stanicu koja ima
obaveštenja o saobraćaju.
• ukoliko se sa stanice koja emituje
informacije o saobraćaju vratite na
slušanje stanice koja takve informacije ne emituje.
Ukoliko čujete zvučno upozorenje, možete
ili da isključite prioritet emitovanja informacija o saobraćaju ili da pronađete stanicu
koja emituje te informacije.
Podešavanje jačine zvuka za
obaveštenja o saobraćaju
쏅 Pritisnite MENU taster 7.
쏅 Pritiskajte tastere ili 8 dok se na
displeju ne pojavi “TA VOLUME”.
쏅 Podesite jačinu zvuka pomoću tastera
8.
Po završetku podešavanja,
쏅 pritisnite taster MENU 7 dva puta.
SRPSKI
Informacije o saobraćaju
Napomene:
• Možete koristiti kontrolno dugme
za jačinu zvuka 4 za podešavanje
jačine zvuka u toku obaveštenja o
saobraćaju dok to obaveštenje traje.
• Možete podesiti distribuciju jačine
zvuka za obaveštenja o saobraćaju.
Za više detalja, molimo pročitajte poglavlje “Zvuk”.
81
00Bristol_VancCD36_YU.indd 81
4/21/06 2:31:14 PM
CD mod
CD mod
Uređaj možete koristiti za puštanje standardnih audio CD-ova, CD-R i CD-RW diskova prečnika 12 ili 8 cm.
Rizik od ozbiljnog
oštećenja CD uređaja!
CD-ovi sa konturama (CD-ovi različitih
oblika) ne mogu se puštati na ovom
uređaju.
Ne prihvatamo odgovornost za bilo kakva oštećenja CD jedinice nastala usled
upotrebe neodgovarajućih CD-ova.
Ako je CD već umetnut u jedinicu,
쏅 pritiskajte taster SRC = dok se na
displeju ne pojavi “CD”.
Reprodukcija počinje od mesta na kom je
prethodni put zaustavljena.
Odabir staza
쏅 Za biranje sledeće ili prethodne staze
pritisnite jedan od tastera sa strelicom
8.
Ako pritisnete taster ili 8 jednom,
uređaj će od početka pustiti istu stazu.
Brz odabir staza
Da bi sistem pravilno funkcionisao, koristite samo CD-ove koji imaju kompakt disk
logo. Može doći do problema ako koristite
zaštićene CD-ove. Blaupunkt ne može da
garantuje da će uređaj pravilno funkcionisati ako koristite zaštićene CD-ove!
Prelazak na CD mod
Ukoliko CD nije umetnut u uređaj,
쏅 nežno umetnite CD sa štampanom stranom na gornjoj strani u CD prorez 5
dok ne osetite otpor.
Uređaj automatski uvlači CD.
Ne smete pomagati ili ometati uređaj dok
uvlači CD.
Počinje reprodukcija sadržaja CD-a.
Za brz izbor staza (unazad ili unapred),
쏅 pritisnite i zadržite jedan od tastera
8 dok ne počne brz izbor staza
unapred/unazad.
Brzo pretraživanje (čujno)
Za brzo pretraživanje (unazad ili unapred),
쏅 pritisnite i zadržite jedan od tastera
8 dok ne počne brzo pretraživanja
unazad /unapred.
Napomena:
Ako je motor vozila ugašen pre nego što
ste umetnuli CD, prvo ćete morati da
uključite uređaj pritiskom na taster 1
da bi reprodukcija CD-a otpočela.
82
00Bristol_VancCD36_YU.indd 82
4/21/06 2:31:14 PM
Nasumično puštanje staza (MIX)
Ponovna reprodukcija (REPEAT)
쏅 Pritisnite 5 MIX taster ;.
Na ekranu se na kratko pojavljuje “MIX CD”
i osvetljava se simbol MIX. Zatim uređaj
pušta sledeću nasumice izabranu stazu.
Ukoliko želite da ponovo čujete pesmu,
쏅 pritisnite 4 RPT taster ;.
Na ekranu se na kratko pojavljuje “RPT
TRCK” i osvetljava se simbol RPT. Uređaj će
stazu puštati iz početka sve dok ne deaktivirate funkciju RPT.
Otkazivanje opcije MIX
쏅 Ponovo pritisnite taster 5 MIX ;.
Na ekranu se na kratko pojavljuje “MIX OFF”
i simbol MIX nestaje sa ekrana.
Traženje staza (SCAN)
Možete pretraživati (na kratko pustiti) sve
staze na CD-u.
쏅 Pritisnite i zadržite taster MENU 7
duže od dve sekunde.
Zatim će početi traženje sledeće pesme.
Napomena:
Možete da podesite vreme traženja. Za
više detalja molimo pročitajte odeljak
pod nazivom “Podešavanje vremena
traženja” u poglavlju “Radio mod”.
Otkazivanje opcije SCAN i nastavak
slušanja
Za otkazivanje traženja,
쏅 pritisnite MENU taster 7.
Tada će se nastaviti sa uobičajenom reprodukcijom aktuelne staze.
Otkazivanje opcije REPEAT
Ukoliko želite da otkažete funkciju Repeat,
쏅 Ponovo pritisnite taster 4 RPT ;.
Na ekranu se na kratko pojavljuje poruka
“RPT OFF” i nestaje simbol RPT. Uređaj tada
nastavlja sa normalnom reprodukcijom.
Zaustavljanje reprodukcije
(PAUSE)
SRPSKI
CD mod
쏅 Pritisnite taster 3 ;.
Na ekranu se pojavljuje poruka “PAUSE”.
Otkazivanje pauze
쏅 Pritisnite taster 3 ; dok je pauza
aktivirana.
Reprodukcija se nastavlja.
Konfigurisanje displeja
Na raspolaganju su Vam dva tipa prikaza u
CD modu:
• Broj staze i vreme na satu
• Broj staze i trajanje
쏅 Pritisnite MENU taster 7.
쏅 Pritiskajte tastere ili 8 dok se na
displeju ne pojavi “CD DISP”.
쏅 Pomoću tastera ili 8 pređite sa
“PLAY TIME” na “CLOCK” i obratno.
쏅 Pritisnite taster MENU 7 dva puta.
83
00Bristol_VancCD36_YU.indd 83
4/21/06 2:31:15 PM
CD mod
CD šaržer mod
Obaveštenja o saobraćaju u CD
modu
Ako želite da primate obaveštenja o
saobraćaju dok je CD mod aktiviran,
쏅 pritisnite TRAF•RDS taster :.
Prioritet obaveštenja o saobraćaju je aktivan kada se na ekranu pojavi znak koji
simboliše zagušenje u saobraćaju. Za više
detalja molimo pročitajte poglavlje “Prijem
informacija o saobraćaju”.
Izbacivanje CD-a
쏅 Pritisnite taster
CD.
CD se izbacuje.
쏅 Izvadite CD.
3 pored otvora za
Napomene:
• Ako je CD izbačen, uređaj će ga automatski uvući nakon približno 10
sekundi.
• CD možete izbaciti i kada je uređaj
isključen ili kada je aktiviran drugi audio izvor.
CD šaržer mod
Napomena:
Informacije o rukovanju diskovima, umetanju CD-ova i rukovanju CD šaržeru
možete naći u uputstvu koje ste dobili
sa CD šaržerom.
Prelazak na CD šaržer mod
쏅 Pritiskajte taster SRC = dok se na
ekranu ne pojavi poruka “CHANGER”.
Uređaj pušta prvi CD koji CD šaržer detektuje.
Biranje CD-ova
Za biranje jednog diska iznad ili ispod,
쏅 pritisnite taster ili 8 jednom ili
nekoliko puta.
Napomena:
Uređaj će ignorisati prazne CD slotove
u šaržeru i slotove u kojima se nalaze
neodgovarajući kompakt diskovi.
Biranje staza
Za prelazak sa jedne na drugu stazu na aktuelnom CD-u,
쏅 pritisnite taster ili 8 jednom ili
nekoliko puta.
Brzo pretraživanje (čujno)
Za brzo pretraživanje (unazad ili unapred),
쏅 pritisnite i zadržite jedan od tastera
8 dok ne počne brzo pretraživanja
unazad/unapred.
84
00Bristol_VancCD36_YU.indd 84
4/21/06 2:31:15 PM
CD šaržer mod
Za CD šaržer mod na raspolaganju Vam je
pet opcija za displej:
• Broj staze i trajanje
(“TRCK-TIME”)
• Broj staze i vreme na satu
(“TRCK-CLK”)
• Broj CD-a i broj staze
(“CD-TRCK”)
• Broj CD-a i vreme na satu
(“CD-CLK”)
• Broj CD-a i trajanje
(“CD-TIME”)
쏅 Pritisnite MENU taster 7.
쏅 Pritiskajte tastere ili 8 dok se na
displeju ne pojavi “CDC DISP”.
쏅 Pritiskajte taster ili 8 dok se na
ekranu ne pojavi željena opcija.
쏅 Pritisnite taster MENU 7 dva puta.
Ponavljanje pojedinačnih staza
ili čitavih CD-ova (REPEAT)
Za ponavljanje aktuelne staze,
쏅 kratko pritisnite taster 4 RPT ;.
Na ekranu se na kratko pojavljuje “RPT
TRCK” i pojavljuje se simbol RPT.
Za ponavljanje aktuelnog CD-a,
쏅 pritisnite i zadržite taster 4 RPT ;
duže od dve sekunde.
Na ekranu se na kratko pojavljuje “RPT
DISC” i pojavljuje se simbol RPT.
Otkazivanje funkcije REPEAT
Za prekid ponavljanja aktuelne pesme ili aktuelnog CD-a,
쏅 kratko pritisnite taster 4 RPT ;.
Na ekranu se pojavljuje “RPT OFF” i RPT
nestaje sa ekrana.
Nasumično puštanje pesama
(MIX)
Za puštanje pesama na CD-u nasumičnim
redosledom,
쏅 kratko pritisnite taster 5 MIX ;.
Na ekranu se na kratko pojavljuje
“MIX CD” i pojavljuje se simbol MIX.
Za puštanje pesama sa svih diskova u
šaržeru nasumičnim redosledom,
쏅 pritisnite i zadržite taster 5 MIX ;
duže od dve sekunde.
Na ekranu se na kratko pojavljuje
“MIX ALL” i pojavljuje se simbol MIX.
SRPSKI
Konfigurisanje displeja
Otkazivanje funkcije MIX
쏅 kratko pritisnite taster 5 MIX ;.
Na ekranu se pojavljuje “MIX OFF” i MIX
nestaje sa ekrana.
Traženje svih staza na CD-ovima
(SCAN)
Za traženje (kratko puštanje) svih pesama
na svim CD-ovima uzlaznim redosledom,
쏅 pritisnite i zadržite taster MENU 7
duže od dve sekunde.
Na ekranu ne pojave “TRK SCAN” i trepće
broj aktuelne staze.
85
00Bristol_VancCD36_YU.indd 85
4/21/06 2:31:15 PM
CD šaržer mod
Otkazivanje funkcije SCAN
Za zaustavljanje traženja,
쏅 kratko pritisnite taster MENU 7.
Nastaviće se sa reprodukcijom staze koja se
trenutno skenira.
Napomena:
Možete podesiti vreme traženja. Za
više detalja molimo pročitajte odeljak
pod nazivom “Podešavanje vremena
traženja” u poglavlju “Radio mod”.
Zaustavljanje reprodukcije
(PAUSE)
쏅 Pritisnite taster 3 ;.
Na ekranu se pojavljuje poruka “PAUSE”.
Otkazivanje pauze
쏅 Pritisnite taster 3 ; dok je pauza
aktivirana.
Reprodukcija se nastavlja.
Sat
Sat
Prikaz vremena na satu
Za kratak prikaz vremena na satu,
쏅 pritisnite i zadržite taster SRC
dok se na ekranu ne pojavi sat.
=
Podešavanje vremena na satu
Za podešavanje vremena na satu,
쏅 pritisnite MENU taster 7.
쏅 Pritiskajte tastere ili 8 dok se na
displeju ne pojavi “CLOCK SET”.
쏅 Pritisnite taster 8.
Na displeju se pojavljuje vreme. Počeće da
trepću sati koji se tada mogu podesiti.
쏅 Podesite sate pomoću tastera
8.
Kada podesite sate,
쏅 pritisnite taster 8.
Minuti trepću.
쏅 Podesite minute pomoću tastera
8.
쏅 Pritisnite taster MENU 7 dva puta.
Biranje formata prikaza vremena
12/24 sata
쏅 Pritisnite MENU taster 7.
Na ekranu se pojavljuje poruka “MENU”.
쏅 Pritiskajte taster ili 8 dok se na
ekranu ne pojavi “24 H MODE” ili “12
H MODE”.
쏅 Za izbor moda pritisnite taster ili
8.
Po završetku podešavanja,
쏅 pritisnite MENU taster 7.
86
00Bristol_VancCD36_YU.indd 86
4/21/06 2:31:15 PM
Sat
Za prikaz vremena na displeju kada je uređaj
isključen a motor upaljen,
쏅 pritisnite MENU taster 7.
Na ekranu se pojavljuje poruka “MENU”.
ili
8 dok se
쏅 Pritiskajte taster
na ekranu ne pojavi “CLOCK OFF” ili
“CLOCK ON”.
쏅 Pomoću tastera ili 8 pređite izaberite ON/OFF (uključeno/isključeno).
Po završetku podešavanja,
쏅 pritisnite MENU taster 7.
Kratko prikazivanje vremena
kada je uređaj isključen
Za kratak prikaz vremena kada je uređaj
isključen,
쏅 pritisnite SRC taster =.
Vreme se prikazuje na ekranu u trajanju od
približno 8 sekundi.
Zvuk
Zvuk (basove i visokotonce) možete podesiti odvojeno za svaki od izvora zvuka (radio,
CD, CD šaržer ili AUX).
Podešenja distribucije jačine zvuka (balans
i feding) primenjuju se na sve izvore zvuka
(izuzev za obaveštenja o saobraćaju).
Balans i feding za obaveštenja o saobraćaju
možete podesiti samo u toku emitovanja
obaveštenja o saobraćaju.
Podešavanje basa
쏅 Pritisnite AUDIO taster 6.
Na ekranu se pojavljuje poruka “BASS”.
쏅 Pomoću tastera ili 8 podesite
bas.
Po završetku podešavanja,
쏅 pritisnite AUDIO taster 6.
SRPSKI
Stalan prikaz vremena kada je
uređaj isključen a motor upaljen
Zvuk
Podešavanje visokotonaca
쏅 Pritisnite AUDIO taster 6.
Na ekranu se pojavljuje poruka “BASS”.
쏅 Pritiskajte taster 8 dok se na ekranu ne pojavi“TREBLE”.
쏅 Pomoću tastera ili 8 podesite
visokotonce.
Po završetku podešavanja,
쏅 pritisnite AUDIO taster 6.
87
00Bristol_VancCD36_YU.indd 87
4/21/06 2:31:15 PM
Zvuk
Podešavanje distribucije zvuka
levo/desno (balans)
Za podešavanje distribucije zvuka levo/desno (balansa),
쏅 pritisnite AUDIO taster 6.
Na ekranu se pojavljuje poruka “BASS”.
쏅 Pritiskajte taster 8 dok se na ekranu ne pojavi“BAL”.
쏅 Pomoću tastera ili 8 podesite
balans (desno/levo).
Po završetku podešavanja,
쏅 pritisnite AUDIO taster 6.
Podešavanje distribucije zvuka
napred/pozadi (feding)
Za podešavanje distribucije zvuka napred/
nazad (feding),
쏅 pritisnite AUDIO taster 6.
Na ekranu se pojavljuje poruka “BASS”.
쏅 Pritiskajte taster 8 dok se na ekranu ne pojavi “FADER”.
쏅 Pomoću tastera ili 8 podesite feding (napred/pozadi).
Po završetku podešavanja,
쏅 pritisnite AUDIO taster 6.
Fabrička podešenja ekvilajzera
Uređaj je opremljen ekvilajzerom koji
je fabrički podešen za “ROCK”, “POP” i
“CLASSIC” muzičke stilove.
Za odabir fabričkog podešenja ekvilajzera,
쏅 pritisnite AUDIO taster 6.
Na ekranu se pojavljuje poruka “BASS”.
쏅 Pritiskajte taster 8 dok se na ekranu
ne pojavi “POP”, “ROCK”, “CLASSIC” ili
’’EQ OFF’’.
쏅 Pomoću tastera ili 8 izaberite
jedno od podešenja ili izaberite “EQ
OFF” za isključivanje ekvilajzera.
Ako izaberete jedno od fabričkih podešenja,
ono je trajno prikazano na ekranu.
Po završetku podešavanja,
쏅 pritisnite AUDIO taster 6.
88
00Bristol_VancCD36_YU.indd 88
4/21/06 2:31:16 PM
X-BASS
Funkciju X-Bass možete koristiti za
pojačavanje basa na malim nivoima jačine
zvuka.
Odabrano X-Bass podešenje primenjuje se
na sve izvore zvuka (tj. radio, CD, CD šaržer
ili AUX).
X-BASS funkciju možete podesiti u koracima od 1 do 3.
“XBASS OFF” znači da je X-BASS funkcija
isključena.
Podešavanje X-BASS pojačanja
쏅 Pritisnite X-BASS taster 9.
쏅 Pritiskajte taster ili 8 dok se na
ekranu ne pojavi željeno podešenje.
Po završetku podešavanja,
쏅 pritisnite X-BASS taster 9.
Prikaz nivoa
Konfigurisanje prikaza
nivoa
Prikaz nivoa Vam privremeno daje
simbolički prikaz jačine zvuka i zvučnih
podešenja dok ih podešavate.
Ako ne menjate podešenja, prikaz nivoa
prikazuje maksimalne vrednosti za muziku/glas. Prikaz nivoa se može uključiti/
isključiti.
쏅 Pritisnite MENU taster 7.
Na ekranu se pojavljuje poruka “MENU”.
쏅 Pritiskajte tastere ili 8 dok se na
displeju ne pojavi “PEAK LVL”.
쏅 Pomoću tastera ili 8 pređite sa
“PEAK ON” na “PEAK OFF” i obratno.
Po završetku podešavanja,
쏅 pritisnite taster MENU 7 dva puta.
SRPSKI
X-Bass
89
00Bristol_VancCD36_YU.indd 89
4/21/06 2:31:16 PM
Eksterni izvori zvuka
Eksterni izvori zvuka
Umesto povezivanja CD šaržera, sa
uređajem možete povezati neki drugi izvor zvuka koji ima linijski izlaz. Izvori zvuka
mogu, na primer, biti prenosivi CD plejeri,
MiniDisc plejeri ili MP3 plejeri.
Ako želite da priključite eksterni izvor zvuka treba Vam adapterski kabl. Ovaj kabl
(Blaupunkt no.: 7 607 897 093) možete
nabaviti kod svog Blaupunkt prodavca.
Napomena:
Ako CD šaržer nije povezan sa uređajem,
AUX ulaz mora biti aktiviran u meniju.
Uključivanje/isključivanje izlaza
za AUX
쏅 Pritisnite MENU taster 7.
Na ekranu se pojavljuje poruka “MENU”.
쏅 Pritiskajte taster ili 8 dok se na
ekranu ne pojavi “AUX OFF” ili ’’AUX
ON’’.
쏅 Pomoću tastera ili 8 uključite/
isključite AUX.
Po završetku podešavanja,
쏅 pritisnite MENU taster 7.
Napomena:
Ako je AUX ulaz aktiviran, možete ga
izabrati pritiskom na taster SRC
=. “AUX INPUT” se tada pojavljuje na
ekranu.
Specifikacije
Specifikacije
Pojačalo
Izlazna snaga:
4 x 25 watts sinusa
prema standardu
DIN 45 324
na 14.4 V
4 x 45 watts max.
snage
Tjuner
Talasni opsezi u Evropi:
FM :
87.5 - 108 MHz
MW :
531 - 1 602 kHz
LW :
153 - 279 kHz
Odziv FM frekvencije:
35 - 16.000 Hz
CD
Odziv frekvencije:
20 - 20.000 Hz
Izlaz za predpojačalo
4 kanala:
2V
Osetljivost ulaza
Izlaz za AUX:
2 V / 6 kΩ
Masa:
1,33 kg
Dokument je podložan izmenama!
90
00Bristol_VancCD36_YU.indd 90
4/21/06 2:31:16 PM
A beszerelési és csatlakoztatási műveletek során kérjük, tartsa be az
alábbi biztonsági utasításokat:
• Csatlakoztassa le az akkumulátor
negatív kábelét! Ennek végrehajtása közben vegye figyelembe a jármű
gyártójának biztonsági utasításait.
• Ügyeljen arra, hogy a furatok készítésekor ne rongálja meg a jármű alkatrészeit.
• A pozitív és negatív kábelek keresztmetszete ne legyen kisebb, mint
1,5 mm2.
• Ne használja a jármű csatlakozóit
a rádióhoz!
• Bármely Blaupunkt kereskedőnél
beszerezheti a jármű típusának
megfelelő illesztő-kábelt.
• A modelltől függően, az Ön járműve
eltérhet az itt szereplő leírástól.
Nem vállalunk felelősséget a nem
megfelelő beszerelésből vagy csatlakoztatásból fakadó vagy egyéb ebből
következő bármilyen károsodásért.
Ha az itt leírt információk nem felelnek meg az Ön egyedi beszerelési igényeinek, akkor vegye fel a kapcsolatot Blaupunkt márkakereskedőjével,
a jármű gyártójával vagy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat.
Erősítő vagy CD-váltó beszerelésekor
előbb a készülék test csatlakozásait kell
csatlakoztatni, majd csak ezután a bemeneti és kimeneti csatlakozódugókat.
HR
HRVATSKI
Biztonsági előírások
A külső eszközök test csatlakozásait
nem lehet az autós hangsugárzó rendszer testhez (házhoz) csatlakoztatni.
Upute za instaliranje
Upute za sigurnost
Prilikom instaliranja i spajanja
molimo vas da pazite na sljedeće upute
za sigurnost:
• Otspojite negativni pol na akumulatoru! Pri ovome, molimo vas
da pročitate upIute za sigurnost
proizvođača vozila.
• Prilikom bušenja rupa pazite da ne
učinite nikakvu štetu na komponentama vozila.
• Pozitivni i negativni kabeli ne smiju u
spojenom dijelu biti promjena manjeg od 1,5 mm2.
• Nemojte spajati priključke vozila
na radio!
• Prilagodni kabel potreban za tip
vašeg vozila možete dobiti od svakog
ovlaštenog BLAUPUNKT prodavača.
• Ako informacije koje su ovdje navedene ne odgovaraju vašim
specifičnim zahtjevima za instaliranje molimo vas da kontaktirate
ovlaštenog Blaupunkt prodavača,
proizvođača svojeg vozila ili našu telefonsku službu za korisnike.
Ako informacije koje su ovdje navedene ne odgovaraju vašim
specifičnim zahtjevima za instaliranje molimo vas da kontaktirate
ovlaštenog Blaupunkt prodavača,
SLOVENSKO
Beszerelési útmutató
SRPSKI
HU
MAGYAR
Beszerelési útmutató • Upute za instaliranje • Navodila za namestitev • Uputstvo za montiranje
91
00EA_BrisVanc36_4LG.indd 91
4/25/06 3:25:28 PM
proizvođača svojeg vozila ili našu
telefonsku službu za korisnike.
Prilikom instaliranja pojačala ili
izmjenjivača, najprije morate spojiti
uzemljenja uređaja, a zatim konektore
za linijski ulaz i za linijski izlaz.
Priključak
uzemljenja
vanjskih
uređaja ne smije biti spojen na masu
sustava zvuka automobile (kućište).
SL
Navodila za namestitev
Varnostna navodila
Ob izvajanju namestitve in povezav, prosimo, upoštevajte naslednja varnostna navodila:
• Izklopite negativni terminal baterije!
Ko to počnete, prosimo, upoštevajte
varnostna navodila proizvajalca vozila.
• Pazite, da ne poškodujete sestavnih
delov vozila ob vrtanju lukenj.
• Prečni prerez pozitivnih in negativnih kablov ne sme biti manjši od 1,5
mm2.
• Ne povežite vtičnih konektorjev
vozila z radiem!
• Potrebni kabelski adapter za vaš tip
vozila dobite pri kateremkoli dobavitelju BLAUPUNKT.
• Odvisno od modela se vaše vozilo lahko razlikuje od tukaj podanih
opisov. Za škodo, ki nastane pri nepravilni namestitvi ali povezavi, ali
za kakršnokoli posledično škodo ne
prevzemamo nikakršne odgovornosti.
Če tukaj navedene informacije ne
ustrezajo vašim specifičnih namestitvenim potrebam, prosimo, stopite v
stik z dobaviteljem Blaupunkt, proizvajalcem vašega vozila ali pokličite
številko našega centra za pomoč.
Pri namestitvi ojačevalca ali menjalca,
morate ozemljitveni priključek povezati
pred povezavo vtičev za vhodne ali izhodne vtičnice.
Ozemljitveni priključek zunanjih
naprav ne povežite z ozemljitvijo
avtomobilskega zvočnega sistema
(domovanje).
YU
Uputstvo za montiranje
Bezbednosna uputstva
U toku montiranja i povezivanja uređaja molimo vodite računa o
sledećim bezbednosnim uputstvima:
• Skinite negativnu klemu sa akumulatora! Molimo da se pridržavate uputstava proizvođača vozila.
• Vodite računa da ne oštetite delove
automobila dok bušite rupe.
• Poprečni preseci pozitivnih i negativnih kablova ne smeju biti manji od
1,5 mm2.
• Ne povezujte kablovske konektore
vozila sa radijom!
• Adapterski kabl za Vaš tip vozila možete nabaviti kod bilo kog
Blaupunkt prodavca.
• U zavisnosti od modela, Vaše vozilo
se može razlikovati od opisa u ovom
uputstvu. Ne prihvatamo odgovorn
92
00EA_BrisVanc36_4LG.indd 92
4/25/06 3:25:29 PM
HRVATSKI
MAGYAR
A csomag részét képező
szerelőkeret
Isporučeni hardver za montiranje
Priložena namestitvena oprema
Isporučeni delovi za montiranje
SLOVENSKO
A
SRPSKI
ost za oštećenja nastala usled nepravilnog montiranja ili povezivanja niti
za bilo kakva kasnija oštećenja.
Ukoliko informacije koje su date u
ovom uputstvu ne ispunjavaju Vaše
specifične zahteve, molimo kontaktirajte svog prodavca Blaupunkt
uređaja, proizvođača Vašeg vozila ili
pozovite naš telefonski centar.
Kada montirate pojačalo ili šaržer, morate povezati uzemljenje na uređaju pre
nego što povežete kablove za line-in ili
line-out džekove.
Uzemljenje eksternih uređaja ne
sme biti povezano sa uzemljenjem
zvučnog sistema u vozilu (kućištem).
B
93
00EA_BrisVanc36_4LG.indd 93
4/25/06 3:25:29 PM
Kiegészítő tartozékként beszerezhető
Dostupan kao neobavezni pomoćni pribor
Na voljo kot dodatna oprema
Dostupno kao dodatna oprema
Preamp,/Sub,/Center – out kábel
Predpojaačalo,/Subwoofer,/Centar –
kabel za izlaz
Izhodni kabel za Preamp,/Sub,/Center
Izlazni kabl za Predpojačalo,/Sabvufer,/
Centralni izlaz
1.
12V
2.
Kb. 10 mm
cca. 10 mm
Ca. 10 mm
oko 10 mm
A
7 607 001 512
3.
7 607 621 . . .
Beépítő-készlet
Instalacijski pribor
Namestitveni kompleti
Oprema za montiranje
0°- 30°
+/– 10°
+/– 10°
7 608 . . . . . .
94
00EA_BrisVanc36_4LG.indd 94
4/25/06 3:25:30 PM
182
MAGYAR
4.
165
53
HRVATSKI
1-20
3.
SLOVENSKO
A
SRPSKI
6.
12V
5. Eltávolítás/
Uklanjanje/
Odstranitev/
Skidanje
1.
2.
2.
B
8 613 150 002
95
00EA_BrisVanc36_4LG.indd 95
4/25/06 3:25:30 PM
7.
C-1
C-2
C-3
Aut. antenna
C
1
5
2
A
10
9
6
3
B
7
4
8
16
13
15
12
14
11
1
3
5
7
2
4
6
8
1
3
5
7
2
4
6
8
19
17
20
10 Ampere
Sum
A
1
2
3
4
5
6
7
8
FB +12V / RC +12V
+12V Amplifier
*
18
300 mA
B
nc
Radio Mute
nc
Permanent +12V
Aut. antenna
nc
Kl.15/Ignition
Masse/GND
1
2
3
4
5
6
7
8
*
Speaker out RR+
Speaker out RRSpeaker out RF+
Speaker out RFSpeaker out LF+
Speaker out LFSpeaker out LR+
Speaker out LR-
C
C1
1
2
3
4
5
6
C2
Line Out LR
Line Out RR
Line Out / Ground
Line Out LF
Line Out RF
+12V Amplifier
Equalizer
*
7
8
9
10
11
12
C3
nc
nc
nc
RC +12V
Remote Control
RC - GND
*
13
14
15
16
17
18
19
20
CDC-Data - In
CDC-Data - Out
Permanent +12V
+12V
Bus / GND
AF / GND
Line In - L
Line In - R
*
Amplifier
Optional
(Remote Control Eye)
CD-Changer
96
00EA_BrisVanc36_4LG.indd 96
4/25/06 3:25:30 PM
MAGYAR
8.
SLOVENSKO
HRVATSKI
Preamp,/Sub,/Center – out kábel
Predpojačalo,/Subwoofer,/Centar – kabel za izlaz
Izhodni kabel za Preamp,/Sub,/Center
Izlazni kabl za Predpojačalo,/Sabvufer,/Centralni izlaz
7 607 001 512
+12 V
SRPSKI
Relais
Amplifier
A
+12 V
7
1 35
Kl. 15 +12V
8
24 6
Radio Mute
RR
F LR
RF L
+
+
+
+
-
4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm
4 Ohm
+12 V
12V
A változtatás joga fenntartva!
Podložno promjenama!
Predmet morebitnih sprememb!
Dokument je podložan izmenama!
97
00EA_BrisVanc36_4LG.indd 97
4/25/06 3:25:30 PM
EMLÉKEZTETŐ / MEMORANDUM / SPOMIN / MEMO
98
00EA_BrisVanc36_4LG.indd 98
4/25/06 3:25:30 PM
MAGYAR
HRVATSKI
SLOVENSKO
SRPSKI
Kérjük, tartsa biztos helyen a rádió kitöltött adatlapját!
Molimo vas da ispunjenu putovnicu radija držite na sigurnome mjestu!
Prosimo, hranite izpolnjeno radijsko prepustnico na varnem mestu!
Molimo da popunjeni karton sa podacima o uređaju držite na bezbednom mestu!
99
00EA_BrisVanc36_4LG.indd 99
4/25/06 3:25:30 PM
Country:
Germany
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Great Britain
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Norway
Portugal
Spain
Sweden
Switzerland
Czech. Rep.
Hungary
Poland
Turkey
USA
Brasil
(Mercosur)
Malaysia
(Asia Pacific)
Phone:
Fax:
WWW:
(D)
(A)
(B)
(DK)
(FIN)
(F)
(GB)
(GR)
(IRL)
(I)
(L)
(NL)
(N)
(P)
(E)
(S)
(CH)
(CZ)
(H)
(PL)
(TR)
(USA)
0180-5000225
01-610 39 0
02-525 5444
44 898 360
09-435 991
01-4010 7007
01-89583 8880
210 94 27 337
01-46 66 700
02-369 62331
40 4078
0800 400 1010
66-817 000
2185 00144
902 52 77 70
08-7501850
01-8471644
02-6130 0446
76 511 803
0800-118922
0212-335 06 71
800-950-2528
05121-49 4002
01-610 39 391
02-525 5263
44-898 644
09-435 99236
01-4010 7320
01-89583 8394
210 94 12 711
01-46 66 706
02-369 62464
40 2085
0800 400 1040
66-817 157
2185 00165
91 410 4078
08-7501810
01-8471650
02-6130 0514
76 511 809
022-8771260
0212-346 00 40
708-6817188
http://www.blaupunkt.com
(BR)
0800 7045446
+55-19 3745 2773
(MAL) +604-6382 474
+604-6413 640
Passport
Name:
.....................................................................
Typ:
7 646
....................................................................
Serial no.:
BP ................................................................
Blaupunkt GmbH, Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim
03/06 - CM-AS/SCS1
(hu, hr, sl, yu)
100
00EA_BrisVanc36_4LG.indd 100
8622404946
4/25/06 3:25:30 PM