realname=CFS-S+ACR_TecManual_W3957_si.pdf;CFS-S ACR 4188.6kB

Tehnični
list
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR
Hilti
Požarna akrilna
tesnilna masa
CFS-S ACR
Evropsko tehnično
soglasje
ETAšt. 10/ 0389
(tesnjenje linearnih
spojev)
ETAšt. 10/ 0292
(tesnjenje prebojev)
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR | Izdaja 10/2010
Izdaja 10 / 2010
stran 1
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR
Požarna akrilna tesnilna masa
CFS-S ACR
Požarna tesnilna masa na akrilni osnovi omogoča premičnost v požarnovarnih zatesnjenih linearnih spojih in prebojih.
Področja uporabe
Tehnični podatki
◼◼ Znotraj premičnih stenskih konstrukcij ali med njimi
◼◼ Navpični spoji znotraj stenskih konstrukcij ali med njimi
◼◼ Vodoravni spoji med steno in tlemi, stropom ali streho
◼◼ Spoji v talnih konstrukcijah
CFS-S ACR
Kemična osnova
Akrilna disperzija na vodni
osnovi
Prostorninsko krčenje
◼◼ Tesnjenje prebojev (jeklene in bakrene cevi)
Premikanje
Prednosti
◼◼ Preprost nanos, uporaba in oblikovanje
◼◼ Močna sprijemnost z različnimi osnovnimi materiali
◼◼ Majhna stopnja krčenja po sušenju
◼◼ Odlična zvočna izolativnost
◼◼ Široko temperaturno območje uporabe
< 20 %
12,5 % (ISO 11600)
Čas sušenja (pri 23 ° C in 50 %
rel. vlažnosti)
~ 3 mm / 72 h
Temperaturno območje
uporabe
5 ° C – 40 ° C
Temperaturno območje za
skladiščenje in prevoz
5 ° C – 25 ° C
Rok trajanja (pri 73 ° F / 23 ° C
in 50 % relativne vlažnosti)
24 mesecev
Razred odziva na ogenj
Soglasja*
D-s1d0 (EN13501-1)
ETA 10 / 0292, ETA 10 / 0389
* Evropsko tehnično soglasje (European Technical Approval - ETA)
lahko dobite pri zastopniku Hilti ali na spletnem naslovu www.hilti.si.
Embalaža
Količina
Barva
Oznaka za naročanje
Prodajna količina
Šifra
Kartuša
310 ml
Siva
Požarna akrilna tesnilna masa CFS-S ACR CG
1 kos
00435862
Kartuša
310 ml
Bela
Požarna akrilna tesnilna masa CFS-S ACR CW
1 kos
00435859
Kartuša
310 ml
Bela
Požarna akrilna tesnilna masa CFS-S ACR CW
1 kos
00435860
Kartuša
310 ml
Bela
Požarna akrilna tesnilna masa CFS-S ACR CW
1 kos
00435861
Kartuša
580 ml
Bela
Požarna akrilna tesnilna masa CFS-S ACR FW
20 kos
00435863
Vedro
5.000 ml
Bela
Požarna akrilna tesnilna masa CFS-S ACR PW
1 kos
00435864
stran 2
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR 10/2010
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR
Navodila za montažo
Spoj
Preboj
Očistite odprtino. Površine, na katere želite nanesti CFS-S ACR, morajo biti suhe in brez prahu,
umazanije, olj, voska in masti. Za čiščenje priporočamo uporabo žične ščetke.
Po potrebi vstavite ustrezno polnilo. Prepričajte se, da uporabljate ustrezno polnilo in da je stisnjeno skladno z zahtevami Evropskega tehničnega soglasja (glejte ustrezno prilogo ETA)
Nanesite tesnilno maso CFS-S ACR.
CFS-S ACR se sprime z večino podlag (beton, opeka, suhomontažne stene, mavec itd.)
brez uporabe temeljnega premaza. Pri poroznih podlagah dosežete najboljše sprijemanje, če
tesnilno maso CFS-S ACR razredčite z vodo in jo uporabite kot temeljni premaz. Drugih
temeljnih premazov ne boste potrebovali.
Fugo zgladite z ozko zidarsko lopatico ali s prstom.
Po potrebi pritrdite še identifikacijsko tablico.
Opombe glede čiščenja:
• Površine s posušeno akrilno tesnilno maso lahko čistite le mehansko, torej npr. z nožem, ne pa
s topili.
• Najprej mehansko odstranite neposušeno tesnilno maso in področje očistite z vodo.
• Tesnilne mase CFS-S ACR s poroznih površin ni mogoče odstraniti v celoti – površine ob
spojih lahko prelepite in tako preprečite obarvanje.
• Če delo prekinete za več kot približno 20 minut, morate očistiti opremo in orodja za nanos tesnilne mase.
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR | Izdaja 10/2010
stran 3
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR
Tesnjenje linearnih spojev
Masivne stene | Tla
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR se lahko uporablja za tesnjenje linearnih spojev v masivnih stenah in tleh (E), pri
čemer je najmanjša debelina 150 mm (tE) in najmanjša gostota 2.400 kg/m3.
Polnilo (B): kamena volna, z oznako CE, skladno s standardi EN 13162 ali EN 14303, z gostoto med 30 in 70 kg/m3.
Orientacija spoja
Klasifikacija
E = Celovitost
I = Izolativnost
Spoj
Širina Š
(mm)
Debelina
tesnilne
mase tA (mm)
Premičnost
Ostala merila
Opis
Navpični spoji (A) v
stenskih
konstrukcijah ali med
njimi**
EI 180-V-M 12,5-F-W 6 do 20
(E 240-V-M 12,5-F-W 6 do 20)
6 do 20
6
± 12,5 %
Polnilo iz kamene volne
(≥ 100 mm, debelina tB)
stisnjenost mineralne volne
najm. 60 %
Spoji (A) v talnih konstrukcijah*
Vodoravni spoji (A)
med steno in tlemi,
stropom ali streho (vrh
stene)**
EI 180-H-M 12,5-F-W 6 do 20
6 do 20
6
± 12,5 %
Polnilo iz kamene volne
(≥ 100 mm, debelina tB)
stisnjenost mineralne volne
najm. 60 %
EI 120-H-M 12,5-F-W 20 do 100
(E 180-H-M 12,5-F-W 20 do 100)
20 do 100
10
± 12,5 %
Polnilo iz kamene volne
(≥ 100 mm, debelina tB)
stisnjenost mineralne volne
najm. 50 %
Polnilo (B): Požarni okrogli kabel Hilti CFS-CO
Orientacija spoja
Klasifikacija
E = Celovitost
I = Izolativnost
Spoj
Širina
Š (mm)
Velikost
okroglega
kabla (mm)
Debelina tesnilne
mase tA (mm)
Premičnost
Ostala merila
Opis
Navpični spoji (A) v
stenskih
konstrukcijah ali med
njimi**
EI 180-V-X-F-W 12 do 17
(E 240-V-X-F-W 12 do 17)
12 do 17
20
6
± 7,5 %
EI 180-V-X-F-W 17 do 27
(E 240-V-X-F-W 17 do 27)
17 do 27
30
10
EI 180-V-X-F-W 27 do 37
(E 240-V-X-F-W 27 do 37)
27 do 37
40
10
EI 180-V-X-F-W 37 do 47
(E 240-V-X-F-W 37 do 47)
37 do 47
50
10
V primeru dveh plasti
okroglega kabla:
zračna reža
med palicama
Razdalja med spoji:
≥ 140 mm (širina spoja
≤ 17 mm), ≥ 450 mm
(širina spoja > 17 mm)
EI 180-V-X-F-W 47 do 55
(E 240-V-X-F-W 47 do 55)
47 do 55
60
10
EI 180-H-X-F-W 12 do 17
EI 180-H-X-F-W 17 do 27
EI 180-H-X-F-W 27 do 37
EI 180-H-X-F-W 37 do 47
EI 180-H-X-F-W 47 do 55
12 do 17
17 do 27
27 do 37
37 do 47
47 do 55
20
30
40
50
60
6
10
10
10
10
± 7,5 %
V primeru dveh plasti
okroglega kabla:
zračna reža med
palicama
Razdalja med spoji:
≥ 645 mm
EI 90-H-M 12,5-F-W 12 do 17
EI 90-H-M 12,5-F-W 17 do 27
EI 90-H-M 12,5-F-W 27 do 37
EI 90-H-M 12,5-F-W 37 do 47
EI 90-H-M 12,5-F-W 47 do 55
12 do 17
17 do 27
27 do 37
37 do 47
47 do 55
20
30
40
50
60
6
10
10
10
10
± 12,5 %
Najmanjša razdalja
med spoji v obeh
plasteh palic: 100 mm
(širina spoja ≤ 30 mm)
Spoji (A) v talnih
konstrukcijah*
Vodoravni spoji (A) med
steno in tlemi, stropom
ali streho (vrh stene)**
* tesnilna masa na zgornji strani, ** tesnilna masa na obeh straneh
V = navpično, M = premikanje, F = spoj, polje, W = širina spoja, H = vodoravno, X = nepremičen spoj (± 7,5 %)
stran 4
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR 10/2010
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR
Navpični spoji v stenskih konstrukcijah ali med njimi
W(
W$ $
(
ZDOO
ZDOO
ZDOO
W% W(
%
W(
$
%
ZDOO
W%
(
(
W$
ZDOO
W(
$
W$ $ ZDOO
ZDOO
W(
$
(
$
W(
ZDOO
W$
(
(
$
(
(
Spoji v talnih konstrukcijah in vodoravni spoji (vrh stene)
W$ $
(
IORRU
IORRU
W%
W% W(
%
W$ $ (
(
IORRU
W$
W(
$
%
IORRU
IORRU
$
(
ZDOO
(
W(
W(
IORRU
W$
$
W(
$
ZDOO
(
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR | Izdaja 10/2010
W(
stran 5
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR
Tesnjenje linearnih spojev
Montažne stene | masivne stene
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR se lahko uporablja za tesnjenje linearnih spojev (A) v suhomontažnih / montažnih
(E) in masivnih stenah (najmanjša gostota 650 kg/m3), z najmanjšo debelino 100 mm(tE), s polnilom iz kamene volne, katere oznaka CE je skladna s standardom EN 13162 ali EN 14303, in z gostoto med 30 in 70 kg/m3.
Orientacija spoja
Klasifikacija
E = Celovitost
I = Izolativnost
Spoj
Širina Š
(mm)
Debelina
tesnilne
mase tA (mm)
Premičnost
Ostala merila
Opis
Navpični spoji (A) v
stenskih konstrukcijah
ali med njimi**
EI120-V-X-F-W 10 do 30
10 do 30
10
± 7,5 %
Polnilo iz kamene volne
(≥ 100 mm, debelina tB)
stisnjenost mineralne volne
najm. 60 %, najmanjša
razdalja med spoji 1.250 mm
Navpični spoji (A)
med montažnimi in
masivnimi stenskimi
konstrukcijami**
EI120-V-X-F-W 10 do 20
10 do 20
10
± 7,5 %
Polnilo iz kamene volne
(≥ 100 mm, debelina tB)
stisnjenost mineralne volne
najm. 60 %, najmanjša
razdalja med spoji 1.250 mm
* tesnilna masa na zgornji strani, ** tesnilna masa na obeh straneh
V = navpično, F = spoj, polje, W = širina spoja, X = nepremičen spoj (± 7,5 %)
Navpični spoji v stenskih konstrukcijah ali med njimi
W(
ZDOO
(
$
%
$
W%
W$ $
W% W(
(
W(
W$
(
(
(
%
stran 6
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR 10/2010
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR
Tesnjenje linearnih spojev
Jeklene konstrukcije in elementi
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR se lahko uporablja za tesnjenje linearnih spojev (A) med jeklenimi strukturnimi
elementi skupne globine najmanj 150 mm ali med jeklenimi elementi kot spojnimi površinami v togih konstrukcijah (E) debeline
najmanj 150 mm (tE), s polnilom iz kamene volne, katere oznaka CE je skladna s standardom EN 13162 ali EN 14303, in z
gostoto med 30 in 70 kg/m3.
Orientacija spoja
Klasifikacija
E = Celovitost
I = Izolativnost
Spoj
Širina Š
(mm)
Debelina
tesnilne
mase tA (mm)
Premičnost
Ostala merila
Opis
Navpični spoji (A)**
EI 60-V-X-F-W 6 do 20
(E 240-V-X-F-W 6 do 20)
6 do 20
6
± 7,5 %
Polnilo iz kamene volne
(≥ 100 mm, debelina tB)
stisnjenost mineralne volne
najm. 60 %, najmanjša
razdalja med spoji 1.250
mm
EI 60-V-X-F-W 20 do 100
(E 240-V-X-F-W 20 do 100)
20 do 100
10
± 7,5 %
Polnilo iz kamene volne
(≥ 100 mm, debelina tB)
stisnjenost mineralne volne
najm. 50 %, najmanjša
razdalja med spoji 1.250
mm
EI 120-H-X-F-W 6 do 20
6 do 20
6
± 7,5 %
Polnilo iz kamene volne
(≥ 100 mm, debelina tB)
stisnjenost mineralne volne
najm. 60 %, najmanjša
razdalja med spoji 1.250
mm
EI 60-H-X-F-W 20 do 100
(E 120-H-X-F-W 20 do 100)
20 do 100
10
± 7,5 %
Polnilo iz kamene volne
(≥ 100 mm, debelina tB)
stisnjenost mineralne volne
najm. 50 %, najmanjša
razdalja med spoji 1.250
mm
Spoji (A) v talnih
konstrukcijah*
Vodoravni spoji (A)
med steno in tlemi,
stropom ali streho (vrh
stene)**
* tesnilna masa na zgornji strani, ** tesnilna masa na obeh straneh
V = navpično, F = spoj, polje, W = širina spoja, H = vodoravno, X = nepremičen spoj (± 7,5 %)
Jeklene konstrukcije in elementi
W$ $ ( (
ZDOO
W$ $ ( (
ZDOO
W% W(
IORRU
%$
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR | Izdaja 10/2010
IORRU
W% W(
%
stran 7
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR
Preboji za kovinske cevi
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR se lahko uporablja z različnimi vrstami izolacije in z različnimi izdelki iz mineralne
volne za za izolacijo cevi.
Vrste cevne izolacije
Neprekinjena kontinuirana
Prekinjena kontinuirana
Neprekinjena lokalna
Prekinjena lokalna
Izdelki za cevno izolacijo
Isover (Protect BSR 90 alu), Paroc (Section AluCoat T), Rockwool (Conlit 150P, Klimarock, 800 cevnih odsekov).
stran 8
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR 10/2010
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR
Preboji za kovinske cevi
Montažne stene | masivne stene
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR se lahko uporablja za tesnjenje enojnih prebojev (A), pri čemer je premer
preboja lahko največ 300 mm, širina vmesnega prostora wA pa je odvisna od premera cevi (najmanjša razdalja med tesnili je
200 mm):
montažne stene / suhomontažne stene (E), debeline vsaj 100 mm (tE) pri čemer morajo biti leseni ali jekleni klini na obeh stičnih
straneh, z vsaj dvema plastema 12,5 mm debelih plošč. Pri lesenih klinih je najmanjša dovoljena razdalja med tesnilom in klinom 100 mm, odprtine pa morajo biti zapolnjene z vsaj 100 mm izolacije razreda A1 ali A2, skladno s standardom
EN 13501-1. Pri masivnih stenah (E) iz betona, celičnega betona in zidanih stenah je najmanjša gostota 650 kg/m3, najmanjša
debelina pa 100 mm (tE). Neizolirane kovinske cevi: pri masivnih stenah (E) iz betona, celičnega betona in zidanih stenah je
najmanjša gostota 2.400 kg/m3, najmanjša debelina pa 150 mm (tE).
Neprekinjena izolacija
Brez izolacije
Vrsta napeljave (C)
Cevna izolacija (D)
Debelina izolacije (tD)
Jeklene cevi* 32 × 1,8 – 159 × 4,5 mm (dc)
(največja debelina cevnega
zidu 14,2 mm (tc))
Klasifikacija
E = Celovitost
I = Izolativnost
Debelina tesnilne
mase tA (mm)
Ostala merila
Opis
E 180-C/U
15 mm obe strani
Polnilo iz kamene volne na obeh
straneh (≥ 50 mm, debelina tB),
gostota ≥ 45 kg/m3 (B),
razdalja med cevjo in robom
tesnila wA: 10,5 – 35,5 mm
Jeklene cevi* 33,7 mm (dc)
(debelina cevnega zidu
2,6 – 14,2 mm (tc))
Lokalna izolacija tD = 20 mm,
LD ≥ 450 mm
Kontinuirana izolacija
tD ≥ 20 mm
EI 120-C/U
10 mm obe strani
Polnilo iz kamene volne
(debelina tB: popolnoma
zapolnjena reža)
gostota ≥ 45 kg/m3 (B).
Jeklene cevi* 33,7 × 2,6 – 168,3 × 4,5 mm (dc)
(največja debelina cevnega
zidu 14,2 mm (tc))
Kontinuirana izolacija
tD ≥ 40 mm
EI 120-C/U
10 mm obe strani
Polnilo iz kamene volne
(debelina tB: popolnoma
zapolnjena reža)
gostota ≥ 45 kg/m3 (B).
Jeklene cevi* 168,3 mm
(dc) (debelina cevnega zidu
4,5 – 14,2 mm (tc))
Lokalna izolacija tD = 40 mm,
LD ≥ 450 mm
EI 90-C/U
(E 120-C/U)
10 mm obe strani
Polnilo iz kamene volne
(debelina tB: popolnoma
zapolnjena reža)
gostota ≥ 45 kg/m3 (B).
Bakrene cevi** 28 mm
(debelina cevnega zidu
1,0 – 14,2 mm (tc))
Lokalna izolacija tD = 20 mm,
LD ≥ 450 mm
Kontinuirana izolacija
tD ≥ 20 mm
EI 120-C/U
10 mm obe strani
Polnilo iz kamene volne
(debelina tB: popolnoma
zapolnjena reža)
gostota ≥ 45 kg/m3 (B).
Bakrene cevi** 28 × 1,0 –
89 × 2,0 mm (dc)
(največja debelina cevnega
zidu 14,2 mm (tc))
Kontinuirana izolacija
tD ≥ 40 mm
EI 120-C/U
10 mm obe strani
Polnilo iz kamene volne
(debelina tB: popolnoma
zapolnjena reža)
gostota ≥ 45 kg/m3 (B).
Bakrene cevi** 89 mm
(debelina cevnega zidu
2,0 – 14,2 mm (tc))
Lokalna izolacija tD = 40 mm,
LD ≥ 450 mm
EI 60-C/U
(E 120-C/U)
10 mm obe strani
Polnilo iz kamene volne
(debelina tB: popolnoma
zapolnjena reža)
gostota ≥ 45 kg/m3 (B).
* Klasifikacija velja tudi za cevi iz drugih materialov s tališčem nad 1.100 °C in z manjšo toplotno prevodnostjo od nelegiranega jekla, npr. lito železo, nerjaveče
jeklo, nikljeve zlitine (zlitine NiCu, NiCr in NiMo).
** Klasifikacija velja tudi za cevi iz drugih materialov s tališčem nad 1.100 °C in z manjšo toplotno prevodnostjo od bakra, npr. nelegirano jeklo, lito železo, nerjaveče
jeklo, nikelj in nikljeve zlitine (zlitine NiCu, NiCr in NiMo).
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR | Izdaja 10/2010
stran 9
Prekinjena izolacija
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR
Vrsta napeljave (C)
Cevna izolacija (D)
Debelina izolacije (tD)
Klasifikacija
E = Celovitost
I = Izolativnost
Debelina tesnilne
mase tA (mm)
Ostala merila
Opis
Jeklene cevi* 33,7 mm (dc)
(debelina cevnega zidu
2,6 – 14,2 mm (tc))
Lokalna izolacija tD = 20 mm,
LD ≥ 450 mm
Kontinuirana izolacija
tD ≥ 20 mm
EI 120-C/U
10 mm obe strani
Polnilo iz kamene volne
(debelina tB: popolnoma
zapolnjena reža)
gostota ≥ 45 kg/m3 (B).
Jeklene cevi* 33,7 × 2,6 – 168,3 × 4,5 mm (dC)
(največja debelina cevnega
zidu 14,2 mm (tc))
Kontinuirana izolacija
tD ≥ 40 mm
EI 120-C/U
10 mm obe strani
Polnilo iz kamene volne
(debelina tB: popolnoma
zapolnjena reža)
gostota ≥ 45 kg/m3 (B).
Jeklene cevi* 168,3 mm
(dc)(debelina cevnega zidu
4,5 – 14,2 mm (tc))
Lokalna izolacija tD = 40 mm,
LD ≥ 450 mm
EI 120-C/U
10 mm obe strani
Polnilo iz kamene volne
(debelina tB: popolnoma
zapolnjena reža)
gostota ≥ 45 kg/m3 (B).
Bakrene cevi** 28 mm (dc)
(debelina cevnega zidu
1,0 – 14,2 mm (tc))
Lokalna izolacija tD = 20 mm,
LD ≥ 450 mm
Kontinuirana izolacija
tD ≥ 20 mm
EI 120-C/U
10 mm obe strani
Polnilo iz kamene volne
(debelina tB: popolnoma
zapolnjena reža)
gostota ≥ 45 kg/m3 (B).
Bakrene cevi** 28 × 1,0 – 89 mm (dc)
(največja debelina cevnega
zidu 14,2 mm (tc))
Kontinuirana izolacija
tD ≥ 40 mm
EI 120-C/U
10 mm obe strani
Polnilo iz kamene volne
(debelina tB: popolnoma
zapolnjena reža)
gostota ≥ 45 kg/m3 (B).
Bakrene cevi** 89 mm (dc)
(debelina cevnega zidu
2,0 – 14,2 mm (tc))
Lokalna izolacija tD = 40 mm,
LD ≥ 450 mm
EI 120-C/U
10 mm obe strani
Polnilo iz kamene volne
(debelina tB: popolnoma
zapolnjena reža)
gostota ≥ 45 kg/m3 (B).
* Klasifikacija velja tudi za cevi iz drugih materialov s tališčem nad 1.100 °C in z manjšo toplotno prevodnostjo od nelegiranega jekla, npr. lito železo, nerjaveče
jeklo, nikljeve zlitine (zlitine NiCu, NiCr in NiMo).
** Klasifikacija velja tudi za cevi iz drugih materialov s tališčem nad 1.100 °C in z manjšo toplotno prevodnostjo od bakra, npr. nelegirano jeklo, lito železo, nerjaveče
jeklo, nikelj in nikljeve zlitine (zlitine NiCu, NiCr in NiMo).
stran 10
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR 10/2010
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR
Masivna stena
U&
&
U"
$
U$
"
X"
U#
E$
U#
#
brez izolacije
U&
U#
U&
U#
U"
tE
tB
U"
LD
X"
U%
"
$
U$
U%
X"
"
$ U$
E$
&
#
A C
tC
E$
&
%
kontinuirana izolacija,
neprekinjena
LD
wA
tD
U&
U#
tA
#
%
-%
-%
U% X"
" $
U$
E$
dC
E
kontinuirana izolacija,
prekinjena
U"
&
B D
lokalna izolacija,
neprekinjena
#
%
lokalna izolacija,
prekinjena
Montažna stena
U&
U#
U&
U"
U#
U&
U#
U"
-%
U%
X"
" $
U$
U%
X"
" $
E$
&
#
%
kontinuirana izolacija,
neprekinjena
U%
U$
X"
U&
U#
U"
-%
" $
#
%
kontinuirana izolacija,
prekinjena
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR | Izdaja 10/2010
-%
-%
U% X"
" $
E$
E$
&
U$
U"
&
#
lokalna izolacija,
neprekinjena
%
U$
E$
&
#
%
lokalna izolacija,
prekinjena
stran 11
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR
Preboji za kovinske cevi
Tla
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR se lahko uporablja za tesnjenje prebojev (A) skozi masivna tla (E) (beton,
najmanjša gostota 2.400 kg/m3), najmanjša debelina 150 mm (tE).
Neprekinjena izolacija
Brez izolacije
Vrsta napeljave (C)
Cevna izolacija (D)
Debelina izolacije (tD)
Jeklene cevi* 32 × 1,8 – 159 mm (dc)
(največja debelina cevnega
zidu 14,2 mm (tc))
Klasifikacija
E = Celovitost
I = Izolativnost
Debelina tesnilne
mase tA (mm)
Ostala merila
Opis
E 180-C/U
15 mm zgornja
stran
Polnilo iz kamene volne na obeh
straneh (≥ 150 mm, debelina tB),
gostota 45 kg/m3 (B), razdalja
med cevjo in robom tesnila wA:
19,0 – 35,5 mm
Jeklene cevi* 33,7 mm (dc)
(debelina cevnega zidu
2,6 – 14,2 mm (tc))
Lokalna izolacija tD = 20 mm,
LD ≥ 425 mm
Kontinuirana izolacija
tD ≥ 20 mm
EI 180-C/U
10 mm zgornja
stran
Polnilo iz kamene volne na obeh
straneh (≥ 150 mm, debelina tB),
gostota 45 kg/m3 (B), razdalja
med cevjo in robom tesnila wA:
30 – 45 mm
Jeklene cevi* 33,7 × 2,6 – 168,3 × 4,5 mm (dC)
(največja debelina cevnega
zidu 14,2 mm (tc))
Kontinuirana izolacija
tD ≥ 40 mm
EI 180-C/U
10 mm zgornja
stran
Polnilo iz kamene volne na obeh
straneh (≥ 150 mm, debelina tB),
gostota 45 kg/m3 (B), razdalja
med cevjo in robom tesnila wA:
30 – 45 mm
Jeklene cevi* 168,3 mm
(dC) (debelina cevnega
zidu 4,5 – 14,2 mm (tc))
Lokalna izolacija tD = 40 mm,
LD ≥ 425 mm
EI 120-C/U
(E 180-C/U)
10 mm zgornja
stran
Polnilo iz kamene volne na obeh
straneh (≥ 150 mm, debelina tB),
gostota 45 kg/m3 (B), razdalja
med cevjo in robom tesnila wA:
30 – 45 mm
Bakrene cevi** 28 mm (dc)
(debelina cevnega zidu
≥ 1 mm (tc))
Lokalna izolacija tD = 20 mm,
LD ≥ 425 mm
Kontinuirana izolacija
tD ≥ 20 mm
EI 180-C/U
10 mm zgornja
stran
Polnilo iz kamene volne na obeh
straneh (≥ 150 mm, debelina tB),
gostota 45 kg/m3 (B), razdalja
med cevjo in robom tesnila wA:
30 – 40 mm
Bakrene cevi** 28 × 1,0 –
89 × 2,0 mm (dc)
(največja debelina cevnega
zidu 14,2 mm (tc))
Kontinuirana izolacija
tD ≥ 40 mm
EI 180-C/U
10 mm zgornja
stran
Polnilo iz kamene volne na obeh
straneh (≥ 150 mm, debelina tB),
gostota 45 kg/m3 (B), razdalja
med cevjo in robom tesnila wA:
30 – 40 mm
Bakrene cevi** 89 mm (dc)
(debelina cevnega zidu
2,0 – 14,2 mm (tc))
Lokalna izolacija tD = 40 mm,
LD ≥ 425 mm
EI 120-C/U
(E 180-C/U)
10 mm zgornja
stran
Polnilo iz kamene volne na obeh
straneh (≥ 150 mm, debelina tB),
gostota 45 kg/m3 (B), razdalja
med cevjo in robom tesnila wA:
30 – 40 mm
* Klasifikacija velja tudi za cevi iz drugih materialov s tališčem nad 1.100 °C in z manjšo toplotno prevodnostjo od nelegiranega jekla, npr. lito železo, nerjaveče
jeklo, nikljeve zlitine (zlitine NiCu, NiCr in NiMo).
** Klasifikacija velja tudi za cevi iz drugih materialov s tališčem nad 1.100 °C in z manjšo toplotno prevodnostjo od bakra, npr. nelegirano jeklo, lito železo, nerjaveče
jeklo, nikelj in nikljeve zlitine (zlitine NiCu, NiCr in NiMo).
stran 12
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR 10/2010
Prekinjena izolacija
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR
Vrsta napeljave (C)
Cevna izolacija (D)
Debelina izolacije (tD)
Klasifikacija
E = Celovitost
I = Izolativnost
Debelina tesnilne
mase tA (mm)
Ostala merila
Opis
Jeklene cevi* 33,7 mm (dc)
(debelina cevnega zidu
2,6 – 14,2 mm (tc))
Lokalna izolacija tD = 20 mm,
LD ≥ 500 mm
Kontinuirana izolacija
tD ≥ 20 mm
EI 180-C/U
10 mm zgornja
stran
Polnilo iz kamene volne na obeh
straneh (≥ 150 mm, debelina tB),
gostota 45 kg/m3 (B), razdalja
med cevjo in robom tesnila wA:
30 – 45 mm
Jeklene cevi* 33,7 × 2,6 –
168,3 × 4,5 mm (dc)
(največja debelina cevnega
zidu 14,2 mm (tc))
Kontinuirana izolacija
tD ≥ 40 mm
EI 120-C/U
(E 180-C/U)
10 mm zgornja
stran
Polnilo iz kamene volne na obeh
straneh (≥ 150 mm, debelina tB),
gostota 45 kg/m3 (B), razdalja
med cevjo in robom tesnila wA:
30 – 45 mm
Jeklene cevi* 168,3 mm
(dc)(debelina cevnega zidu
4,5 – 14,2 mm (tc))
Lokalna izolacija tD = 40 mm,
LD ≥ 500 mm
EI 120-C/U
(E 180-C/U)
10 mm zgornja
stran
Polnilo iz kamene volne na obeh
straneh (≥ 150 mm, debelina tB),
gostota 45 kg/m3 (B), razdalja
med cevjo in robom tesnila wA:
30 – 45 mm
Bakrene cevi** 28 mm (dc)
(debelina cevnega zidu
1,0 – 14,2 mm (tc))
Lokalna izolacija tD = 20 mm,
LD ≥ 500 mm
Kontinuirana izolacija
tD ≥ 20 mm
EI 120-C/U
(E 180-C/U)
10 mm zgornja
stran
Polnilo iz kamene volne na obeh
straneh (≥ 150 mm, debelina tB),
gostota 45 kg/m3 (B), razdalja
med cevjo in robom tesnila wA:
30 – 45 mm
Bakrene cevi** 28 × 1,0 –
89 × 2,0 mm (dc)
(največja debelina cevnega
zidu 14,2 mm (tc))
Kontinuirana izolacija
tD ≥ 40 mm
EI 120-C/U
(E 180-C/U)
10 mm zgornja
stran
Polnilo iz kamene volne na obeh
straneh (≥ 150 mm, debelina tB),
gostota 45 kg/m3 (B), razdalja
med cevjo in robom tesnila wA:
30 – 40 mm
Bakrene cevi** 89 mm (dc)
(debelina cevnega zidu
2,0 – 14,2 mm (tc))
Lokalna izolacija tD = 40 mm,
LD ≥ 500 mm
Kontinuirana izolacija
tD ≥ 40 mm
EI 180-C/U
10 mm zgornja
stran
Polnilo iz kamene volne na obeh
straneh (≥ 150 mm, debelina tB),
gostota 45 kg/m3 (B), razdalja
med cevjo in robom tesnila wA:
30 – 40 mm
* Klasifikacija velja tudi za cevi iz drugih materialov s tališčem nad 1.100 °C in z manjšo toplotno prevodnostjo od nelegiranega jekla, npr. lito železo, nerjaveče
jeklo, nikljeve zlitine (zlitine NiCu, NiCr in NiMo).
** Klasifikacija velja tudi za cevi iz drugih materialov s tališčem nad 1.100 °C in z manjšo toplotno prevodnostjo od bakra, npr. nelegirano jeklo, lito železo, nerjaveče
jeklo, nikelj in nikljeve zlitine (zlitine NiCu, NiCr in NiMo).
Tla
$
"
&
X"
U"
U&
U#
#
E$
U$
brez izolacije
E$
U$
&
"
E$
U$
X"
&
U"
"
X"
U# U&
#
$
%
E$
U$
&
U"
"
X"
#
U%
U%
kontinuirana izolacija,
neprekinjena
kontinuirana izolacija,
prekinjena
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR | Izdaja 10/2010
&
-% U"
"
X"
- % U"
U# U&
U# U&
$
%
E$
U$
#
$
%
U%
lokalna izolacija,
neprekinjena
-%
U# U&
#
$
%
-%
U%
lokalna izolacija,
prekinjena
stran 13
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR
Značilnosti tesnilne mase CFS-S ACR
Dodatne lastnosti
Bauchemie Piktos_neu.ai
Bauchemie Piktos_neu.ai
05.11.2007
05.11.2007
Požarni izdelki podjetja Hilti so bili temeljito testirani in so individualno
45%
45%
prilagojeni tehničnim potrebam mehanskih in električnih inštalacij vašega objekta.
years
Bauchemie
Bauchemie
Piktos_neu.ai
Požarni izdelki podjetja Hilti ne omogočajo le vrhunske pasivne
zaščite
pred Piktos_neu.ai
05.11.2007
05.11.2007
požarom, ampak izpolnjujejo tudi vedno pomembnejše zahteve na področju gradbene tehnologije in posledično omogočajo izpolnjevanje teh
45%dodatnih
45% zahtev tudi
projektantom in monterjem. Ocenjevanje primernosti
Jahre
Jahre
years
years
za uporabo je potekalo skladno s priporočili Evropske organizacije za tehnična soRauch- und GasdichtigkeitRauchund Schallschutz
Gasdichtigkeit
Wasserbeständigkeit
glasja ETAGšt. 026 – Razdelka 2 in 3.
30 30
30 30
Jahre
years
Jahre
Rauch- und Gasdichtigkeit Rauch- undSchallschutz
Gasdichtigkeit
30 30
30 30
Značilnosti
Ocena značilnosti
Zaščita zdravja in okolja
Prepustnost za zrak/pline
q/A [m3/(h x m2)] at Δ p50 Pa:
Zrak: 1,9 × 10 – 6
Wasserbeständigkeit
Wasserbeständigkeit
Elektische
Dušik (N2): 1,1 × 10 – 6
CO2: 6,4 × 10 – 5
Metan (CH4): 4,3 × 10 – 5
q/A [m3/(h x m2)] pri Δ p250 Pa:
Zrak: 9,7 × 10 – 6
Dušik (N2): 5,5 × 10 – 6 Air-seal/Luftdichtheit Air-seal/Luftdichtheit
CO2: 3,2 × 10 – 4
Metan (CH4): 2,1 × 10 – 4
(pri debelini nanosa CFS-S ACR 10 mm)
Prepustnost za vodo
Dampfdichtigkeit
Elektische
Elektische
Schallschutz
Wasserbeständigkeit
Normativ, standard, test
EN 1026
Dampfdichtigkeit
Elektische
Dampfdichtigkeit
Wärmedämmend
Air-seal/Luftdichtheit
Wärmedämmend
Air-seal/Luftdichtheit
British Standard
BS 476
FM
APPROVED
FM
Factory Mutual
APPROVED
C
British Standard
BS 476
FM
FM
Factory Mutual
US
British Standard
BS 476
FM
FM FM
FM
Neprepusten na pritisk vode do 1 m oziroma
ETAG 026-2
do 9.806 Pa
APPROVED
APPROVED
Factory Mutual
Nevarne snovi
CFS-ACR je skladen z zahtevami Uredbe o
registriranju, vrednotenju, potrjevanju in omejevanju kemikalij (REACH)
Strupene, rakotvorne, strupene za
razmnoževanje in mutagene snovi 1. in 2. kategorije ≥ 0,1 % se ne uporabljajo.
Zaščita pred hrupom
(izolacija pred zvokom, ki se prenaša po zraku)
Montažna stena
Rw = 53 dB
Dn,w = 60 dB
C
Factory Mutual
US
C list
US
Varnostni
EN ISO 140-3
EN ISO 20140-10
EN ISO 717-1
Masivna stena
Rw = 51 dB
Dn,w = 58 dB
Trajnost in uporabnost
Kategorija Y2, (– 5/+ 70) ° C (primerno za uporabo
pri temperaturah med – 5 ° C in + 70 ° C) brez
izpostavljenosti dežju in UV žarkom.
ETAG 026-2 in 3
Premičnost (linearni spoji)
Razred ISO 11600-F-12.5P
ISO 11600
Električne lastnosti
Prostorninska upornost 11,3 × 10 ±
3,6 × 10 11 Ohm
Površinska upornost 8,5 × 10 6 ± 2,4 × 10 6
Ohm
DIN IEC 60093
(VDE 0303, Razdelek 30)
Odzivnost na ogenj
Razred D-s1 d0
EN 13501-1
stran 14
Wärmedämmend
Dampfdichtigkeit
11
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR 10/2010
C
US
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR
Storitve Hilti
Hilti je z več kot 20 leti izkušenj, pridobljenih po vsem svetu, med vodilnimi proizvajalci
požarnih sistemov. Pri upravljanju vaših požarnih projektov vam aktivno pomagamo na naslednje načine:
• hitre strokovne ocene,
• obširna tehnična literatura,
• usposabljanje in demonstracije na vaši lokaciji,
• visoko razvit logistični sistem za delovišča,
• zagotovljena skladnost s specifičnimi zahtevami za vaš način uporabe,
• mednarodna mreža strokovnjakov Hilti za požarno varnost.
Do naše mreže izkušenih prodajnih zastopnikov, strokovnjakov za delo na terenu in požarno
varnost ter zastopnikov za poprodajne storitve vas ločuje en sam telefonski klic (uporabite
brezplačno številko podjetja Hilti).
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR | Izdaja 10/2010
stran 15
Hilti = registrirana tržna znamka družbe Hilti Corp., Schaan | W 3957 1110 0-en I 2 Tiskano v Liechtensteinu I ©2010 I Pravica do tehničnih in programskih sprememb pridržana. Za morebitne napake ali pomanjkljivosti se opravičujemo.
Požarna akrilna tesnilna masa Hilti CFS-S ACR
Hilti. Outperform. Outlast.
Hilti
| 9494 Schaan | Liechtenstein | P +423-234 2111 | F +423-234
2965akrilna
| www.hilti.si
stranCorporation
16
Požarna
tesnilna masa Hilti CFS-S ACR 10/2010