Kotli na biomaso in lesne ostanke

Kotli na biomaso
in lesne ostanke
več na www.lesnina-i.si/tehnoloska_oprema
Kotli na biomaso LCS
Moč od 50 KW do 1 MW
V standardu:
• avtomatsko čiščenje toplotnega
izmenjevalca
• za kurjenje z žagovino,
• polža za dovajanje in doziranje
lesnimi ostanki, MDF,
• izhodna temperatura vode do 105°
iverico, briketi in peleti
• filtriranje dimnih plinov
• primerni so za industrijo, • SPS elektronsko krmiljenje z
mizarstva, stanovanjske
nadzorom izgorevanja in lambda
skupnosti, vrtnarstva,
sondo za merjenje izpuhov
večja gospodinjstva
• učinkovit sistem za čiščenje
pepela
• Dodatna oprema:
• recirkulacija dimnih
plinov
• avtomatski vžig
• avtomatsko
prilagajanje moči
odvzemu
• ciklonski izločevalec
pepela
• polž za samodejni
iznos pepela
Varianta RU:
kurjenje od spodaj
Ta varianta je primerna za kurjenje z enakomesnim kurivom z nizko vsebnostjo pepela.
Peč deluje tako, da dozirni polž potiska
kurivo v kurišče s spodnje strani.
□□ Kotel na biomaso Nolting LCS-RU 145 KW
pri stranki OMICRON, Domžale
Varianta RV:
kurjenje s pomično rešetko
Polž kurivo potisne na pomično rešetko,
kjer se osuši in nato potisne proti kurišču.
Ta princip delovanja je zato primeren tudi za
bolj vlažno gorivo.
□□ Kotel na biomaso Nolting LCS-RV 450 KW
pri stranki POHIŠTVO ŽAKELJ, Goropeke,
Lesnina inženiring d.d., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, tel. (01) 4720 777, fax (01) 436 2191, [email protected]
Kotli na biomaso in
lesne ostanke
več na www.lesnina-i.si/tehnoloska_oprema
Naprave za iznos materiala
iz silosa
Vrste materialov za kurjenje
□□ Kotel na biomaso Nolting LCS-RU 520/600 pri stranki SLORUS,
Rogaška Slatina, Slovenija
Javni razpis za nepovratna
sredstva za ogrevalne
sisteme:
□□ Kotel na biomaso Nolting LCS-RU 250 KW pri stranki STOLAR,
Zagreb, Hrvaška
- za podjetja in samostojne podjetnike
- za vgradnjo novih kotlovskih naprav
na lesno biomaso z močjo najmanj 150
kW in največ 10.000 kW ali
- za posodobitev obstoječega mikro
sistema daljinskega ogrevanja.
- vrednost investicije mora znašati najmanj 50.000 EUR
- predvidena subvencija do 40% upravičenih stroškov investicije.
- rok za prijavo je 03.04.2014
Lesnina inženiring d.d., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, tel. (01) 4720 777, fax (01) 436 2191, [email protected]