tukaj - mk blissful

Moto Klub BLISSFUL,
Na bazen 1,
3312 Prebold
E: [email protected]
W: www.mk-blissful.com
IZSTOPNA IZJAVA
Skladno z 14. členom statuta Motorističnega kluba "BLISSFUL F.B. - SLOVENIA", vlagam
upravnemu
odboru
kluba
izjavo,
s
katero
nepreklicno
izstopam
iz
društva.
Bivši član je ob izstopu dolžan odstraniti barve kluba in veliki znak kluba vrniti klubu.
PRAVNI PODUK:
Izstop člana iz društva bo obravnaval upravni odbor društva na svojem sestanku v skladu s statutom
društva.
_______________________________________
(ime in priimek člana)
_______________________________________
(naslov člana)
_______________________________________
(pošta prebivališča člana)
_______________________________________
(datum in kraj rojstva)
_______________________________________
(EMŠO člana)
_______________________________________
(telefonska št. člana /GSM)
_______________________________________
(e-mail člana)
_______________________________________
(partizansko ime člana / vzdevek)
_______________________
(podpis člana)
_______________________
(kraj in datum)