Woltmag M

Woltmag M
Zanesljiv, trajni vodomer za uporabo v komercialnih in
industrijskih objektih
Hermetično zaprta številčnica
(bakrena posoda/ovoj iz mineralnega
stekla)
Woltmag M je Woltmann vodomer,
primeren za horizontalno vgradnjo,
na voljo v dimenzijah od DN 50 do DN100.
Woltmag M omogoča enostavno vzdrževanje,
saj mu lahko zamenjamo merilni sklop kar na
mestu vgradnje vodomera.
Natančna meritev pri različnih pogojih
Široko območje meritev
Metrološko delovanje Woltmag M vodomera
presega ISO/EEC razred B standard.
Dolgoročna stabilnost omogoča točne in
zanesljive meritve različnih aplikacij, kot so npr.
omrežja distribucije vode, obračunavanje ter
nadzor procesov. Vse velikosti so na razpolago
z dvema možnima nazivnima pretokoma.
Zanesljivost
Woltmag M odlikuje direktni magnetni prenos
med turbino in številčnico vodomera, brez stika
vmesnih zobnikov z vodo. Rezultat tega je zelo
zanesljiva izvedba, ki lahko prenese večino
različnih pogojev pitne vode.
Enostavno odčitavanje je možno tudi v
najzahtevnejših okoljih (npr: poplavljenih
jaških) zaradi hermetično zaprte številčnice
(bakrena posoda/ovoj iz mineralnega stekla).
Izmenljivi odobreni merilni sklop
Standardno predpripravljen za Cyble
komunikacijo
Robustnost
Woltmag M vodomer ima uležajenje iz kobaltvolframovega karbida in safira, kar mu
omogoča, da lahko trajno prenaša tudi
največje pretoke brez zmanjšanja točnosti
meritve.
S svojim vgrajenim usmerjevalnikom toka je
manj občutljiv na tlačne udare, nihanje tlaka,
ki jih povzroča črpalka ter ostale motnje
pretoke.
Komunikacijska naprava
Predpripravljen za komunikacijo preko Cyble
komunikacijskega modula.
Princip delovanja
Merilni sklop
Woltmag M merilni sklopi se razlikujejo
glede na ohišje, v katerega bodo
nameščeni. Prosimo, da pred naročanjem,
preverite če je velikost vodomera prikazana
na puščici na ohišju (starejše izvedbe in
posebne dolžine), ali ne (novejše izvedbe,
od leta 2000 naprej).
Woltmag M je vertikanlni Woltmann
tehnološki merilnik, sestavljen iz:
Ohišja 1, ki je narejeno iz jeklene litine ali
jekla (različice za visok tlak) ter premazano z
epoksi premazom za zaščito pred korozijo.
V ohišje je integriran usmerjevalnik toka 2
preprečuje motnje pretoka in tako omogoča
točnost meritev.
Številčnica vodomera 3 iz bakrene posode in
mineralnega stekla omogoča enostavno
odčitavanje pri vseh pogojih in je del
izmenljivega merilnega sklopa.
Direktni magnetni prenos 4, brez stika zobnika z
vodo, omogoča uporabo merilnika tudi pri rahlo
povečani količini vode. Oblike merilne komore 6
oblikuje pretok, predno pride do spirale 5.
Zgornji tečaj 7, izdelan iz safirja in kobaltvolframovega karbida omogoča, da prenese tudi
povišane pretoke ter tako zagotavlja zanesljivost
meritev.
3
4
7
1
6
5
2
Woltmag M številčnica
Komunikacija
Cyble RF in poseben pokrovček na
Woltmag M vodomeru
Woltmag M je predpripravljen za namestitev
Cyble modula, ki omogoča komunikacijo in
daljinsko odčitovanje preko:
• Impulznega izhoda (Cyble Senzor)
• M-Bus protokola (Cyble M-Bus)
• Radijskega sistema (Cyble RF)
Vsi Cyble moduli omogočajo povezavo vodomerov
Woltmag M z različnimi združljivimi sistemi, če in
ko je to potrebno. Vodomeri Woltmag M so
posebej prilagojeni za komercialno in industrijsko
uporabo, kjer je izražena potreba po pogostem
nadzoru, še posebno na težje dostopnih krajih za
odčitavanje.
Izvedbe in možnosti
Tehnične karakteristike
Vrednosti delovanja
Nazivni premer (DN)
Tip (glede na Qn)
Kapaciteta 24h/dan
Kapaciteta 10h/dan
Zagonski pretok
Največji pretok za nekaj minut
Padec tlaka pri Qmax
Maksimalni tlak
Maksimalna temperatura
Območje prikaza
Minimalsni interval na skali
Cyble HF impulzna vrednost
mm
cola
Woltmag M
m3/h
m3/h
L/h
m3/h
bar
bar
°C
m3
L
L
50
2"
N
60/65
2" 1/2
G
N
G
25
40
80
80
0.29
80
3"
N
40
60
100
120
0.83
0.28
100
4"
G
N
50
75
100
130
0.61
0.5
20
50
999999.99
0.5
10
G
75
115
250
200
0.76
0.61
Temperatura
Različice Woltmag M vodomerov za
vročo vodo so na voljo do 130°C s
plastično številčnico, predpripravljeno
za Cyble modul
0.99
Dodatki
Posebna kovinska izvedba okrova za
zaščito številčnice prek zunanjimi vplivi
(samo pri vodomeru za hladno vodo).
EEC odobrene vrednosti
Nazivni premer (DN)
mm
cola
Woltmag M
Tip (glede na Qn)
EEC/ISO odobreni razred
Nazivni pretok Qn
Maksimalni pretok Qmax
Prehodni pretok Qt
Minimalni pretok Qmin
Skupina izgube tlaka
EEC certifikat odobritve
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
bar
50
2"
60/65
2" 1/2
N
G
15
30
3
0.45
0.6
25
50
5
0.75
1
80
3"
N
G
N
G
Razred B horizontalni položaj
25
40
40
50
50
80
80
100
5
8
8
10
0.75
1.2
1.2
1.5
0.3
1
0.6
1
00.00.382.011.0
100
4"
N
G
60
120
12
1.8
1
75
150
15
2.25
1
Metrološke značilnosti
Tipična krivulja pogreškov
6
Pogrešek (%)
Tipična krivulja Woltmag M
4
2
Kanal normalne kapacitete tip N
0
-2
Kanal velike kapacitete tip G
-4
Pretok (m3/h)
-6
1
10
100
Dvojna odobritev Woltmag M: vrednsoti Qmax
3
m /h
160
140
120
Woltmag M tip N
100
80
Woltmag M tip G
60
40
20
0
50 mm
2''
60/65 mm
2''1/2
80 mm
3''
100 mm
4''
Dimenzije
Dimenzije
Nazivni premer (DN)
A
50
60/65
80
2"
2"1/2
3"
100
4"
Standardno*
mm
250
300
350
400
DIN
mm
270
-
300
360
B
mm
125
150
175
200
C
mm
125
150
175
200
D
mm
77.5
98
99
105.5
E
mm
184.5
225
225
259.5
F
mm
262
323
324
365
G
mm
165
185
200
228
H
mm
302.5
381
381
446
Teža (merilnika)
kg
14.5
24.8
28
40.2
Teža (mehanizma)
kg
3
5
5
6.6
H
E
D
C
A
F
* “ISO Long” na zahtevo (DN50 = 300 mm, DN100 = 350 mm) / H minimalna višina za odstranitev mehanizma.
Padec tlaka
bar
80
50
G
mm
1
0.8
0.6
60
0.4
/6 5
mm
m
0m
10
mm
0.3
0.2
0.1
0.05
m3/h
0
50
80
100
150
Navodila za namestitev
• Woltmag M je horizontalni vodomer razreda B (številčnica obrnjena navzgor).
• Woltmag M vodomeri morajo biti nameščeni na najnižji točki cevovoda, da ne pride do zračnega čepa
v vodomeru. Smer pretoka je označena s puščico na ohišju vodomera.
• Priporočamo namestitev filtra na dovodni strani od vodomera zaradi zaščite merilnega mehanizma
pred nečistočami.
Za več informacij se obrnite na vašega lokalnega zastopnika.
ENERKON d.o.o.
Žeje pri Komendi 107
SI - 1218 Komenda, Slovenija
Tel.: 01 830 34 70 / Fax: 01 830 34 99
E-mail: [email protected] / www.enerkon.si
Actaris
11, boulevard Pasteur
67500 Haguenau - France
t e l +33 3 88 90 63 00
Več informacij na: www.actaris.com
fax +33 3 88 73 23 20
WA-0021.0-SLO-02.09 - © Copyright 2009, Actaris. All Rights Reserved. - Actaris reserves the right to change these specifications without prior notice. - Photos: Mohamed Khalfi.
B
mm
cola